Byla 2A-812-275/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Giedrės Čėsnienės, Ritos Kisielienės ir Danutė Kutriensė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) UAB „Krabas ir Co“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Krabas ir Co“ ieškinį atsakovui UAB „Transtira Logistics“, trečiajam asmeniui UAB „Parena“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovas UAB „Krabas ir Co“ kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 279,73 Eur už krovinio praradimą, 5% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Nurodė, jog 2017-07-18 ieškovas pateikė atsakovui prašymą pervežti krovinį iš Prancūzijos į Lietuvą. Už krovinio pervežimo paslaugą ieškovui buvo išrašyta išankstinio apmokėjimo sąskaita, kuri buvo apmokėta. Priimant atgabentą krovinį buvo nustatyta, kad yra pažeista krovinio pakuotė, pakuotėje trūko 1 dėžės (6 vienetų) šampano Blanc de Blancs ir 2 dėžių (12 vienetų) šampano Blanc de Noirs. Priimant krovinį Lietuvoje dalyvaujant vairuotojui D. F. CMR važtaraštyje Nr. 395299 buvo užfiksuotas krovinio trūkumas. Dėl krovinio praradimo atsakovui buvo pateikta pretenzija, sąskaita faktūra, patikrinimo aktas bei nuotraukos. Atsakovas neginčijo krovinio praradimo fakto, tačiau, vietoje 415,80 Eur, sutiko sumokėti 136,07 Eur, manydamas, kad kompensaciją už krovinio praradimą negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą brutto svorio. Už dingusią krovinio dalį atsakovas 2018-05-29 sumokėjo 136,07 Eur. Atsakovui krovinys buvo perduotas su dokumentais – sąskaita faktūra, kurioje nurodytas pervežamų daiktų kiekis ir jų vertė, kuri viršija ribą, nurodytą CMR konvencijos 23 straipsnyje. Dėl nurodytų priežasčių, ieškovo manymu, galioja deklaruota krovinio suma ir žala skaičiuojama pagal visą prarasto krovinio vertę, todėl atsakovui sumokėjus 136,07 Eur, žala sudaro 279,73 Eur.

73.

8Atsakovas UAB „Transtira Logistics“ su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė patikslintą ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.Atsiliepime nurodė, jog ieškovas neturi teisės reikalauti visiško nuostolių atlyginimo. Remiantis Tarptautinio krovinių vežimo sutarties konvencijos (CMR) 23 straipsnio 3 dalimi, vežėjo atsakomybė yra ribojama, t. y. negali būti didesnė, nei 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio, todėl vežėjo atsakomybė ribojama 136,07 Eur suma.

94.

10Tretysis asmuo UAB „Parena“ su patikslintu ieškiniu nesutiko. Prašė patikslintą ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

115.

12Atsiliepime nurodė, jog ieškovas neturi teisės reikalauti visiško nuostolių atlyginimo. Remiantis Tarptautinio krovinių vežimo sutarties konvencijos (CMR) 23 str. 3 dalimi, vežėjo atsakomybė yra ribojama, t. y. negali būti didesnė, nei 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio, todėl vežėjo atsakomybė ribojama 136,07 Eur suma. Nustatyta, kad trūkstamo krovinio kiekis sudaro 13,5 kg, todėl maksimalus vežėjo atsakomybės dydis sudaro 136,07 Eur suma, kurią atsakovas sumokėjo ieškovui 2018-05-29 dieną. CMR konvencijos 23 straipsnio 6 dalis numato, kad didesnės kompensacijos iš vežėjo gali būti pareikalauta tik tuo atveju, jeigu buvo deklaruota krovinio vertė arba papildoma krovinio vertė, kaip nurodyta 24 ir 26 straipsniuose. Minėti veiksmai atlikti nebuvo, todėl atsakovo atsakomybė ribojama.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

146.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 8 d. nutartimi patikslintą ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB “Krabas ir Co” atsakovo UAB “Transtira Logistics” naudai 250 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo UAB “Krabas ir Co” trečiojo asmens UAB “Parena” naudai 100 Eur bylinėjimosi išlaidų.

167.

17Nurodė, kad šalys rašytinės sutarties dėl krovinio vežimo iš Prancūzijos į Lietuvą nesudarė. Vertinant susirašinėjimą tarp šalių dėl žalos atlyginimo bei ginčo nebuvimą dėl krovinio gabenimo atlygintinumo, teismas sprendžia, jog ginčo atveju taikytina CMR konvencija, nes krovinys iš Prancūzijos buvo vežtas kelių transporto priemone (CMR konvencijos 1 straipsnio 2 dalis), vežimo paslaugos suteiktos atlygintinai (už užmokestį) ir krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingose valstybėse (CMR konvencijos 1 straipsnio 1 dalis).

188.

19Nurodė, kad iš bylos medžiagos nėra nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB “Parena” krovinio pakrovimo metu būtų pareiškęs pretenzijas, kad pateiktas vežti krovinys yra netinkamai įpakuotas, ar kad yra nustatyti kiti krovinio įpakavimo pažeidimai. CMR konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad jeigu vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, tai iki priešingo įrodymo laikoma krovinio ir pakuotės išorę priimant buvus tinkamos būklės bei krovinio vietų skaičių, žymėjimą ir numeraciją atitikus važtaraščio įrašus. Dėl nurodytų priežasčių, trečiojo asmens UAB “Parena” vairuotojui priimant krovinį pasikrovimo vietoje Vilniuje metu nepareiškus jokių pastabų nei dėl krovinio, nei dėl jo pakuotės būklės, laikytina, kad krovinys buvo sugadintas pervežimo metu.

209.

21Nurodė, kad CMR konvencijos 23 str. 6 dalis numato, kad didesnės kompensacijos iš vežėjo gali būti pareikalauta tik tuo atveju, jeigu buvo deklaruota krovinio vertė arba papildoma krovinio vertė, kaip nurodyta 24 ir 26 straipsniuose. Atitinkamai CMR konvencijos 24 straipsnis numato, kad siuntėjas, jeigu apmokėtas sutartas užmokesčio už vežimą priedas, važtaraštyje gali nurodyti krovinio vertę, viršijančią ribą, nurodytą 23 straipsnio 3 punkte, ir šiuo atveju deklaruojama suma keičia šią ribą. CMR konvencijos 26 straipsnio 1 dalis numato, kad siuntėjas, įrašęs atitinkamas instrukcijas važtaraštyje su sąlyga, kad bus apmokėtas suderintas užmokesčio už vežimą priedas, gali nustatyti papildomą krovinio vertę tam atvejui, jeigu krovinys būtų prarastas, sugadintas arba sutartu laiku nebūtų pristatytas į paskirties vietą. Nagrinėjamu atveju CMR važtaraštyje Nr. 395299 nebuvo nurodyta jokių instrukcijų, nenurodyta didesnė krovinio vertė, CMR važtaraštyje nėra nurodyta jokių lydinčių dokumentų, pažymėtina, jog šalys nebuvo sudariusios rašytinės krovinio vežimo sutarties, teismui nepateikta jokių įrodymų patvirtinančių šalių susitarimą dėl didesnės krovinio vertės, nėra duomenų, jog šalys būtų susitarusios dėl atitinkamo vežimo priedo, byloje nėra duomenų, kad toks priedas, kurio pagrindu galėtų būti nukrypstama nuo CMR konvencijos nustatytos 8,33 SDR ribos, būtų sumokėtas (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, jog ieškovo nurodytas aplinkybė, jog kartu su kroviniu vežėjui buvo perduota sąskaita faktūra, kurioje nurodyta didesnė krovinio vertė, byloje yra neįrodyta (CPK 178 straipsnis). Todėl laikyti, jog buvo deklaruota didesnė krovinio vertė, nėra teisinio pagrindo . Todėl teismas sprendžia, jog vežėjo atsakomybė yra ribojama remiantis CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalimi, t. y. negali būti didesnė nei 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio ir nagrinėjamu atveju sudaro 136,07 Eur ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-03-10 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3- 123/2017).

2210.

23Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas kaip vežėjas (ir ekspeditorius, atsakingas už trečiojo asmens veiksmus) netinkamai įvykdė prisiimtas prievoles. Dėl netinkamo šių pareigų įgyvendinimo, neužtikrino pervežamo krovinio saugaus pervežimo, ko pasėkoje dalis gabento krovinio dingo. Taigi ieškovo patirti nuostoliai yra tiesiogiai susiję su netinkamu vežėjo pareigų vykdymu, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo kitai šaliai atlyginti šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas atlygino 136,07 Eur žala (sumokėjo iki ieškinio pateikimo), o likę ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimai, viršijantys šią sumą, yra nepagrįsti, ieškovo patikslintas ieškinys atmestinas.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2511.

26Apeliantas (ieškovas) UAB “Krabas ir Co” pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-08 sprendimą c. b. Nr. 2-896-566/2019 panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti arba perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Priteisti ieškovui iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

2712.1.

28Nurodė, kad CMR Konvencijos 5 str. 1 d. nustatyta, kad važtaraštis rašomas trimis egzemplioriais, kuriuos pasirašo siuntėjas ir vežėjas. Vienas važtaraščio egzempliorius perduodamas siuntėjui, kitas - lydi krovinį, o trečias važtaraščio egzempliorius lieka pas vežėją. Prekių gavėjas jokios įtakos važtaraščio surašymui ar jo išsaugojimui neturi. Atsakovas, disponuodamas krovinio pervežimo iš Prancūzijos į Lietuvą važtaraščiu, jo nei ieškovui, nei teismui į bylą nepateikė. Atsakovas į bylą pateikė tarptautinio krovinio transportavimo važtaraštį CMR Nr. 395299, kurio pagrindu vežėjas UAB „Parena“, byloje tretysis asmuo, pasikrovė krovinį atsakovo buveinėje Vilniaus g. 4B, Grigiškėse, kad pervežtų krovinį gavėjui į Subačiaus g. 15, Vilniuje. Vairuotojas, atvežęs krovinį jo gavėjui, važtaraštyje patvirtino, kad trūksta 18 butelių šampano. Savo paaiškinime UAB „Parena“ direktorei vairuotojas D. F. nurodė, kad paletę su pažeidimu ir trūkumu pasikrovė UAB „Transtira“ (b.l. 64). Važtaraštyje, pateiktame į bylą, atsakovas nepagrįstai nurodė 453,00 bruto svorį ir tokį pat tūrį. Krovinio palydimuosiuose dokumentuose svoris nėra nurodytas. Kada ir kokiu pagrindu nustatytas dingusio krovinio dalies svoris, nenurodoma. Laikytina, kad krovinio siuntėjas vežėjui perdavė visus reikiamus dokumentus, įskaitant ir krovinio sąskaitą faktūrą, kurioje deklaruota pervežamo krovinio vertė. Ar ji buvo įrašyta į CMR važtaraštį, paaiškėtų pateikus jį į bylą. Krovinio siuntėjo pateikti dokumentai užtikrino saugų pravažiavimą per kontroliuojamus punktus, vežant krovinį iš Prancūzijos į Lietuvą.

2912.2

30. Pažymėjo, kad atsakovas, priimdamas krovinį pervežimui, buvo informuotas ir gerai žinojo, kokio kiekio ir vertės krovinys perduodamas pervežimui. Krovinio vertė deklaruota perduotoje 2017- 07-20 sąskaitoje faktūroje Nr. 2017071758, kuri viršija CMR Konvencijos 23 str. CDR normą. Krovinio sąskaita faktūra buvo pridėta prie CMR važtaraščių, tačiau atsakovas CMR važtaraštyje Nr. 395299 jos kaip papildomo dokumento neįrašė. Nustačius vežėjo veiksmus, kurie gali būti prilyginami tyčiniams CMR Konvencijos 29 str. 1 d. prasme, vežėjui netaikytinos CMR Konvencijos nuostatos, atleidžiančios, taip pat ribojančios jo civilinę atsakomybę (23 str. 3 ir 6 d.). Atsakovas privalo atlyginti ieškovui patirtą žalą pervežant krovinį CMR 29 str. 1 d. pagrindu. (Vilniaus miesto apylinkės teismas, c. b. Nr. E2-39533-820/2017.)

3112.

32Atsakovas UAB „Transtira Logistics“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo apelianto apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-08 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-896-566/2019 atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 13.1. Nurodė, kad ginčui taikoma Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). Atitinkamai CMR konvencijos 23 straipsnis, reglamentuojantis vežėjo atsakomybės ribas, numato, kad vežėjo mokėtina kompensacija už prarastą krovinį ar jo dalį „negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą“. Pažymėjo, kad apeliantas netiksliai cituoja CMR konvencijos nuostatas, neteisingai ir nepagrįstai jas aiškina. Pažymėtina, jog vykdant pervežimus Europos Ekonominės Bendrijos teritorijoje paprastai kartu su CMR važtaraščiu vežėjui nepateikiamas invoisas, sąskaita-faktūra, patvirtinanti, koks krovinys vežamas, kokia komplektacija ir vertė, tačiau net ir pateikus tai automatiškai nereiškia ir negali reikšti, jog, jei važtaraštyje ir/ar kartu su važtaraščiu pateikiamame invoise, sąskaitoje-faktūroje nurodoma prekių vertė viršija 8,33 SDR ribą, CMR konvencijos 23 str. 3 dalyje numatytas vežėjo atsakomybės ribojamas nėra taikomas.

3313.2.

34Pažymėjo, kad šiuo atveju CMR važtaraštyje Nr. 395299 nebuvo nurodyta jokių instrukcijų, susijusių su papildoma krovinio verte; Sutartyje ar atskiru susitarimu tarp Ieškovo ir Atsakovo nebuvo susitarta dėl užmokesčio už vežimą priedo ir nebuvo apmokėtas joks užmokesčio už vežimą priedas, todėl konstatuotina, kad vežėjo atsakomybė yra ribojama remiantis CMR konvencijos 23 str. 3 dalimi, t.y. negali būti didesnė, nei 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Tokį minėtų CMR konvencijos nuostatų aiškinimą ir taikymą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika panašiose bylose, pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-03-10 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-123/2017, kurioje pasisakyta, kad vežėjo atsakomybei netaikoma 8,33 SDR riba tik tuo atveju, kai šalys vežimo sutartyje aiškiai susitaria, kad krovinio vertė viršija CMR konvencijoje numatytą 8,33 SDR ribą ir 8,33 SDR riba nebus taikoma ir kai ta krovinio vertė nurodoma CMR važtaraštyje ir kai sumokamas papildomas užmokesčio priedas už pervežimą. Šiuo atveju tokių aplinkybių nėra ir nebuvo, todėl turi būti taikoma tik ribota vežėjo atsakomybė (8,33 SDR riba) pagal CMR konvenciją. Atsakovas Ieškovui 2018-05-29 mokėjimo pavedimu pagal CMR konvencijos 23 str. 3 dalį atlygino Ieškovui 136,07 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, jog vežėjo atsakomybė yra ribota pagal CMR konvencijos 23 str. 3 dalį, todėl pagrįstai ieškinį atmetė.

3513.3

36. Atsakovas nurodė, kad prievolei vykdyti buvo pasitelkęs vežėją UAB „Parena“. Byloje yra pateiktas CMR važtaraštis Nr. 395299, kuriame nėra jokių įrašų apie tai, kad UAB „Parena“ vairuotojas būtų priėmęs iš UAB „Transtira“ vežti Apeliantui skirtą krovinį su kokiu nors trūkumu ar pažeidimu. Byloje, kaip nurodė Apeliantas, yra pateiktas UAB „Parena“ darbuotojo D. F. paaiškinimas, kuriame jis nurodo, kad „paletę su pažeidimu ir trūkumu pasikroviau UAB „Transtira“. Kaip matyti iš skundžiamo Sprendimo motyvuojamosios dalies, teismas pagrįstai nesivadovavo vairuotojo D. F. paaiškinimu, nes CMR važtaraštyje Nr. 395299 nėra jokių pastabų nei dėl krovinio, nei dėl jo pakuotės būklės priimant krovinį iš UAB „Transtira“ pervežimui pas ieškovą (minėtas D. F. paaiškinimas yra be datos; jis pateiktas tik kartu su atsiliepimu į UAB „Krabas ir Ko“ ieškinį). Neabejotina, jog, jei UAB „Parena“ vairuotojas būtų matęs trūkumą ir/ar pakuotės pažeidimą, jis tą būtų pažymėjęs CMR važtaraštyje. Atsižvelgiant į tai, atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, jog krovinys galėjo būti pažeistas ir krovinio trūkumas galėjo atsirasti atsakovo sandėlyje.

3713.4.

38Pažymėjo, kad atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai ir dėl vežėjo didelio neatsargumo, prilyginamo tyčiniams veiksmams CMR konvencijos prasme. Nurodė, kad šiuo atveju apeliantas neįrodė nei atsakovo, nei trečiojo asmens didelio neatsargumo ar tyčinių veiksmų. Vienintelis argumentas, kurį apeliantas nurodė apeliaciniame skunde, įrodinėdamas vežėjo didelį neatsargumą, prilyginamą tyčiniams veiksmams, yra tas, kad krovinys galėjo būti pažeistas ir krovinio trūkumas galėjo atsirasti kroviniui esant atsakovo sandėlyje, taip neužtikrinus krovinio saugumo; taip pat jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad su tikslu pagrobti krovinį būtų įsilaužta į krovinį vežusį automobilį, ar kad kitu būdu asmenys pagrobė dalį krovinio.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Skundas tenkintinas.

4114.

42Nustatyta, kad atsakovas pasitelkė kitą vežėją kroviniui pagal ieškovo užsakymą pervežti - tretyjį asmenį UAB „Parena“, kuris krovinio pakrovimo metu neatžymėjo, jog krovinys netinkamai įpakuotas ir yra krovinio įpakavimo pažeidimai. Perduodant krovinį ieškovui, jo pakuotė buvo pažeista ir nustatytas 3 dėžių trūkumas. CMR ( Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties) Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies nuostata, kad tuo atveju, jei vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, tai iki priešingo įrodymo laikoma krovinio ir pakuotės išorę priimant buvus tinkamos būklės, būtų reikšminga tuomet, jei ginčas kiltų dėl krovinio trūkumų jį pakraunant vežėjui, tačiau tokio ginčo byloje nėra. Teismas padarė išvadą, kad krovinys buvo sugadintas pervežimo metu, atsakovas neginčija šios aplinkybės, tačiau nurodo, kad pilna atsakomybė jam netaikoma dėl to, kad taikytina CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalies nuostata, ribojanti jo atsakomybę. Atsakovas, dalinai kompensavęs ieškovui krovinio trūkumu atsiradusius nuostolius, neginčijo tos aplinkybės, kad krovinio trūkumas atsirado jo pervežimo metu, tačiau ginčija ieškovo argumentus, jog yra įrodytas vežėjo didelis neatsargumas, prilyginamas tyčiniams veiksmams, jog krovinys galėjo būti pažeistas ir krovinio trūkumas galėjo atsirasti kroviniui esant atsakovo sandėlyje, taip neužtikrinus krovinio saugumo. Ieškovas teigia, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad su tikslu pagrobti krovinį būtų įsilaužta į krovinį vežusį automobilį, ar kad kitu būdu asmenys pagrobė dalį krovinio. Byloje nagrinėtina, ar tokiu atveju, kai iš Prancūzijos atvežtas krovinys buvo saugomas atsakovo sandėlyje Vilniaus g. 4B, Grigiškėse, t. y. atsakovo buveinėje, šio krovinio neišsaugojimas vertintinas kaip žala, padaryta kaltais vežėjo veiksmais, t. y. nepakankamu rūpestingumu, saugant atvežtą krovinį, ir tai prilygintina tyčiniams veiksmui. Kolegija daro išvadą, kad vežėjas turi įrodyti, jog krovinys, perduotas vežėjo atsakomybėn, buvo saugomas tinkamai ir jis nėra atsakingas už tai, kad, perduodant krovinį gavėjui ( ieškovui), krovinio trūko.

4315.

44CMR Konvencijos 29 straipsnio 1 dalis numato, kad vežėjas negali vadovautis šios Konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės arba ją ribotų, arba kurios įrodinėjimo naštą perkeltų kitai pusei, jeigu žala padaroma sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri, pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Taigi, įrodinėjimo našta dėl atsakomybės ribojimo taikymo tenka vežėjui. Krovinio gavėjui teigiant, kad vežėjas nepakankamai rūpestingai saugojo krovinį, atsakovo pareiga buvo įrodyti, kad krovinys buvo saugomas tinkamai ir kiti asmenys negalėjo daryti poveikio kroviniui. Nesant įrodymų, kad buvo kitų asmenų, kaltų dėl krovinio neišsaugojimo, atsakingu pripažintinas atsakovas. Trečiojo asmens vairuotojui D. F. paaiškinus, kad jis paletę su pažeidimu ir trūkumu pasikrovė pas atsakovą, darytina išvada, kad krovinys buvo perduotas ieškovui ne iš karto po jo atvežimo, saugomas atsakovo sandėlyje, todėl įrodyti tinkamą saugojimą, buvo atsakovo pareiga. Padarius išvadą, kad vežėjo kaltė pasireiškė nerūpestingumu dėl krovinio neišsaugojimo, šiuo atveju atsakomybė už

45krovinio trūkumą nėra ribojama, tuo pagrindu jis turi pilnai atlyginti ieškovui atsiradusius nuostolius. Iš atsakovo ieškovui priteistina 279,73 Eur už krovinio praradimą, 5% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur išlaidų šioje dalyje žyminiam mokesčiui sumokėti. Teismo sprendimas naikinamas CPK 330 straipsnio pagrindu, teismui netinkamai taikius materialinės teisės normas.

4616.

47Ieškovo apeliacinis skundas kitoje dalyje, t.y. dėl teismo išvadų, ar galėtų būti ribojama vežėjo atsakomybė dėl to, kad CMR važtaraštyje Nr. 395299 nebuvo nurodyta jokių instrukcijų, susijusių su papildoma krovinio verte, kad sutartyje ar atskiru susitarimu tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo susitarta dėl užmokesčio už vežimą priedo ir nebuvo apmokėtas joks užmokesčio už vežimą priedas, todėl konstatuotina, kad vežėjo atsakomybė galėjo būti ribojama remiantis CMR konvencijos 23 str. 3 dalimi, t.y. negalėjo būti didesnė nei 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio, jei nebūtų pagrindo taikyti CMR Konvencijos 29 straipsnio nuostatų. Kolegija nemato pagrindo keisti teismo sprendimo išvadų dėl faktinių aplinkybių, kurios būtų pagrindu riboti vežėjo atsakomybę, nesant CMR 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių.

48Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

49Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimą panaikinti.

50Patenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Krabas ir Co“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei UAB „Transtira Logistics“ ir priteisti ieškovui iš atsakovo 279,73 Eur už krovinio praradimą, 5% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-07-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur išlaidų, turėtų žyminiam mokesčiui sumokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas UAB „Krabas ir Co“ kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu,... 5. 2.... 6. Nurodė, jog 2017-07-18 ieškovas pateikė atsakovui prašymą pervežti... 7. 3.... 8. Atsakovas UAB „Transtira Logistics“ su patikslintu ieškiniu nesutiko,... 9. 4.... 10. Tretysis asmuo UAB „Parena“ su patikslintu ieškiniu nesutiko. Prašė... 11. 5.... 12. Atsiliepime nurodė, jog ieškovas neturi teisės reikalauti visiško... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 6.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 8 d. nutartimi patikslintą... 16. 7.... 17. Nurodė, kad šalys rašytinės sutarties dėl krovinio vežimo iš... 18. 8.... 19. Nurodė, kad iš bylos medžiagos nėra nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB... 20. 9.... 21. Nurodė, kad CMR konvencijos 23 str. 6 dalis numato, kad didesnės... 22. 10.... 23. Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 11.... 26. Apeliantas (ieškovas) UAB “Krabas ir Co” pateikė apeliacinį skundą,... 27. 12.1.... 28. Nurodė, kad CMR Konvencijos 5 str. 1 d. nustatyta, kad važtaraštis rašomas... 29. 12.2... 30. . Pažymėjo, kad atsakovas, priimdamas krovinį pervežimui, buvo informuotas... 31. 12.... 32. Atsakovas UAB „Transtira Logistics“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 33. 13.2.... 34. Pažymėjo, kad šiuo atveju CMR važtaraštyje Nr. 395299 nebuvo nurodyta... 35. 13.3... 36. . Atsakovas nurodė, kad prievolei vykdyti buvo pasitelkęs vežėją UAB... 37. 13.4.... 38. Pažymėjo, kad atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai ir dėl... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. Skundas tenkintinas.... 41. 14.... 42. Nustatyta, kad atsakovas pasitelkė kitą vežėją kroviniui pagal ieškovo... 43. 15.... 44. CMR Konvencijos 29 straipsnio 1 dalis numato, kad vežėjas negali vadovautis... 45. krovinio trūkumą nėra ribojama, tuo pagrindu jis turi pilnai atlyginti... 46. 16.... 47. Ieškovo apeliacinis skundas kitoje dalyje, t.y. dėl teismo išvadų, ar... 48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 8 d. sprendimą panaikinti.... 50. Patenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Krabas ir Co“...