Byla e2-2653-199/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Deneira“ ieškinį atsakovui A. Š. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Deneira“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo A. Š. 86,89 Eur negrąžintos skolos, 350,56 Eur palūkanų, 111,08 % metines palūkanas nuo priteistos kredito sumos (86,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (neįskaičiuojant 86,89 Eur kredito sumos, nuo kurios skaičiuojamos 111,08 % dydžio metinės palūkanos) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 90,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų už UAB „Algų profsąjunga“ suteiktas paslaugas, 130,00 Eur išlaidų už UAB „Skolų valdymo ir išieškojimo tarnybos“ ieškovei suteiktas teisines paslaugas ir 15,00 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškinyje nurodyta, kad pirminis kreditorius UAB „Ferratum“, teikiantis paskolas klientams, pateikusiems paraiškas paskolai gauti trumposiomis žinutėmis (SMS), kurių paskolų teikimo sąlygos skelbiamos viešai tinklalapyje www.ferratum.lt (www.minipaskola.lt), 2012-03-26 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 86,89 Eur paskola 30 dienų laikotarpiui, pervedant į atsakovui paraiškoje nurodytą sąskaitą. Atsakovas suteiktą paskolą priėmė, teise atsisakyti nuo paskolos sutarties nepasinaudojo, tačiau nustatytu terminu pirminiam kreditoriui paskolos negrąžino. 2014-12-19 pirminis kreditorius UAB „Ferratum“ skolos iš atsakovo reikalavimo teisę perleido naujam kreditoriui – ieškovei UAB „Deneira“. Atsakovas 2015-05-19 raštu buvo informuotas apie kreditoriaus pasikeitimą ir buvo paprašytas sumokėti tai dienai susidariusią skolą, tačiau su naujuoju kreditoriumi skolininkas neatsiskaitė.

4Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2015-12-09 CPK 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame internetiniame puslapyje www.teismai.lt. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

5Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovė ieškinį grindžia pateikta medžiaga: Gyventojų registro tarnybos išrašu apie asmenį, paskolos sutarties bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis, 2015-08-03 UAB „Ferratum“ pažyma, 2012-06-14 mokėjimo nurodymais, 2014-12-19 Gautinų sumų pirkimo sutarties ir jos priedu, 2015-05-19 ieškovės pranešimu atsakovui, ieškovės pranešimais asmenims, jų tarpe ir atsakovui, apie reikalavimo teisių perėmimą laikraščiuose „Draugas“ 2015-05-22 ir „Lietuvos žinios“ 2015-05-23, 2015-01-30 skolų valdymo konsultacijų teikimo sutartimi su UAB „Algų profsąjunga“, 2015-06-17 sąskaita faktūra, 2015-04-24 UAB „Skolų išieškojimas“ teisinių paslaugų teikimo sutartimi, 2015-10-01 sąskaita-faktūra ir mokėjimo kvitu (ieškinio, pateikto per EPP sistemą, priedai).

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu.

9Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Ieškovė įstatyme numatytu būdu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas aukščiau minėtų įstatymo reikalavimų ir Vartojimo kredito sutarties nuostatų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 86,89 Eur negrąžinto kredito priteistina iš atsakovo ieškovei.

10Ieškovė prašo priteisti 350,56 Eur palūkanų už naudojimąsi pinigais, taikant 111,08 proc. metinių palūkanų dydį. Prašymas tenkintinas iš dalies.

11Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams. Lietuvos apeliacinis teismas yra konstatavęs, kad palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012).

12Pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio nuostatas, bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė nei 200 %. Nagrinėjamu atveju bendra kredito kainos metinė palūkanų norma yra 248,26 %, todėl laikytina, kad ji neprotinga, nepagrįsta, neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos dydį, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį, kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio, terminą, kuriam buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Be to, nors kreditas nebuvo grąžintas Vartojimo kredito sutartyje numatytu terminu, tačiau ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei trejiems metams. Vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, išanalizavęs bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas 4 kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 87,64 Eur palūkanų.

13Ieškovė taip pat prašo priteisti 111,08 % metines palūkanas nuo priteistos kredito sumos, t. y. nuo 86,89 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies. Didesni negu CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai gali būti taikomi, kai šalys dėl to susitaria (CK 6.37 straipsnio 1, 3 dalys), tačiau toks šalių susitarimas neturi prieštarauti įstatymams, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Priešingu atveju teismas turi teisę sumažinti per dideles sutartines palūkanas. Nagrinėjamu atveju bendra kredito kainos metinė palūkanų norma yra 248,26 %, todėl laikytina, kad ji neprotinga, nepagrįsta, neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą, todėl ir palūkanų dydis mažintinas 4 kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio ir ieškovei iš atsakovo priteistinos 28,00 % metinės palūkanos nuo priteistos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą, neįskaičiuojant 173,77 Eur kredito sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

15Ieškovė prašo išieškoti iš atsakovo skolos administravimo išlaidas – 90,00 Eur už ikiteisminio skolos išieškojimo paslaugas. Teismas laiko, kad reikalavimas dėl 90,00 Eur skolos administravimo išlaidų priteisimo yra neįrodytas, kadangi iš pridėtų dokumentų (Skolų valdymo konsultacijų teikimo sutarties) nėra galimybės nustatyti, už kokių dokumentų parengimą buvo patirtos šios išlaidos. Prie bylos pridėtas įrodymas, kad ieškovė atsakovui išsiuntė pranešimą dėl reikalavimo įvykdymo, tačiau tai neįrodo, kad dėl to patirtos 90,00 Eur išlaidos, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 90,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestinas.

16Ieškovė prašo priteisti 130,00 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad minėtas išlaidas ieškovė patyrė sumokėdama UAB „Skolų valdymo ir išieškojimo tarnyba“ už ieškinio parengimą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2015 m. gegužės 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015 nurodė, kad CPK 56 str. numatytas baigtinis sąrašas asmenų, galinčių būtų atstovais pagal pavedimą teisme. Ieškovei procesinius dokumentus parengęs juridinis asmuo UAB „Skolų valdymo ir išieškojimo tarnyba“ į minėtą sąrašą nepatenka. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 taip pat išaiškinta, kad atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos bei pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte, todėl ieškovės reikalavimas dėl 130,00 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas.

17Pateikdama ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis, CPK nustatyta tvarka ieškovė sumokėjo minimalų žyminį mokestį - 15,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovei, kadangi nuo tenkintų reikalavimų sumos valstybei privalo būti mokamas minimalus žyminis mokestis (CPK 93 straipsnis).

18Iš atsakovo pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2014 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma.

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti UAB „Deneira“, į. k. 302880890, buveinės adresas Drujos g. 2, Vilniuje, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, iš atsakovo A. Š., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ) - 86,89 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus 89 ct) negrąžinto kredito, 87,64 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus ir 64 ct) palūkanų, 28,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos kredito sumos (86,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (102,00 Eur), neįskaičiuojant 173,77 Eur kredito sumos, nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Deneira“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš... 3. Ieškinyje nurodyta, kad pirminis kreditorius UAB „Ferratum“, teikiantis... 4. Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame... 5. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 7. Ieškovė ieškinį grindžia pateikta medžiaga: Gyventojų registro tarnybos... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys... 9. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 10. Ieškovė prašo priteisti 350,56 Eur palūkanų už naudojimąsi pinigais,... 11. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš Vartojimo... 12. Pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio nuostatas,... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti 111,08 % metines palūkanas nuo priteistos... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 15. Ieškovė prašo išieškoti iš atsakovo skolos administravimo išlaidas –... 16. Ieškovė prašo priteisti 130,00 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų. Iš... 17. Pateikdama ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis, CPK nustatyta tvarka... 18. Iš atsakovo pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi yra mažesnės,... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 153 str. 2 d.,... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti UAB „Deneira“, į. k. 302880890, buveinės adresas Drujos g. 2,... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...