Byla e2-570-949/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BIGBANK AS, Lietuvos Respublikoje veikiančio per savo struktūrinį padalinį BIGBANK AS filialą, ieškinį atsakovei G. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas BIGBANK AS, Lietuvos Respublikoje veikiantis per savo struktūrinį padalinį BIGBANK AS filialą, prašo priteisti iš atsakovės G. K. 4242,02 Lt negrąžintą kreditą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 95,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai - 2015-01-06 viešo paskelbimo būdu (58 b. l.), tačiau atsakovė per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo BIGBANK AS, Lietuvos Respublikoje veikiančio per savo struktūrinį padalinį BIGBANK AS filialą, prašymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., priimamas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-09-23 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1101532/85pa (12-17 b. l.). Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovas paskolins atsakovei iš viso 3000,00 Lt (868,86 EUR) sumą su 25,3816 procentų dydžio metine palūkanų norma, o atsakovė pagal sutartą grafiką dalimis grąžins kreditą ir sumokės kitas pagal sutartį mokėtinas sumas.

6Atsakovei vengiant vykdyti kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2014-08-22 d. pranešimu kredito sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo vienašališkai nutraukta, o atsakovei buvo skirtas vienos savaitės terminas padengti savo įsiskolinimą ieškovui.

72012-06-29 d. ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 120073l/95 pa. Remiantis šios sutarties sąlygomis, ieškovas suteikė atsakovei 1 500 Lt (434,43 EUR) kreditą su 24,5968 proc. sutartinėmis palūkanomis nuo kredito sumos. Kredito sutartyje buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovė turėjo kas mėnesį atlikti nustatyto dydžio įmoką (20-25 b.l.).

8Atsakovei nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovas skambino, paštu išsiuntė jam pranešimą dėl mokėjimo vėlavimo. 2013-10-22 d. atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie sutarties pabaigą ir raginimas įvykdyti iš sutarties kylančius reikalavimus, tačiau jie nebuvo įvykdyti (6-7 b.l.).

92010-08-27 d. ieškovas ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1000490/85ba. Remiantis šios sutarties sąlygomis, ieškovas suteikė atsakovei 4000 Lt (1158,48 EUR) kreditą su 32,2753 proc. sutartinėmis palūkanomis nuo kredito sumos. Kredito sutartyje buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovė turėjo kas mėnesį atlikti nustatyto dydžio įmoką (39-44 b. l.). Atsakovei nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovas skambino, paštu išsiuntė jam pranešimą dėl mokėjimo vėlavimo. 2013-10-22 d. atsakovei buvo išsiųstas pranešimas apie sutarties pabaigą ir raginimas įvykdyti iš sutarties kylančius reikalavimus, tačiau jie nebuvo įvykdyti. Šiuo pagrindu ieškovas reikalauja iš atsakovės 3480,83 Lt negrąžinto kredito, 291,10 Lt nesumokėtų sutartinių palūkanų dalies nuo sutarties pasirašymo iki kredito sutarties nutraukimo dienos, 418,56 Lt delspinigių. Atsakovė nevykdė savo prievolės laiku ir tinkamai grąžinti ieškovui suteiktą kreditą, todėl remiantis CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.205 str., 6.872 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.886 str., todėl iš atsakovės ieškovui priteisiama 3480,83 Lt (1008,12 EUR) nesugrąžinto kredito.

10Paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola privalo mokėti paskolos davėjui palūkanas (CK 6.870 str. 1 d.). CK 6.872 str. 1 d. numato, kad šalys susitarimu nustato palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką. Atsižvelgdamas į šias nuostatas, ieškovas paskaičiavo 291,10 Lt (84,34 EUR) palūkanų, kurios priteistinos iš atsakovės.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamu prievolės įvykdymu laikomas visiškas išjos kylančių pareigų įvykdymas. Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t.y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt). Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pagal LR CK 6.258 str. 3 d. netesybos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, sumą.

12Pažymėtina, kad 2011-04-01 įsigaliojęs Vartojimo kredito įstatymas Nr. XI-1253 (Žin. 2011, Nr. 1-1) išsamiai sureguliavo vartojimo kredito teisinius santykius. Minėto įstatymo 11 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovo taikoma delspinigių norma atitinka specialaus įstatymo nustatytą netesybų dydį.

13Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog tais atvejais, kai yra itin svarbus griežtas prievolių vykdymas, netesybų dydžio protingumas turi būti vertinamas kitaip, atsižvelgiant į griežto sutarties vykdymo svarbą (Vilniaus apygardos teismas, c. b. Nr. 2A-l 131-275/2010, LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-358/2005). Atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, t. y. neatliko įmokų pagal sutarčių mokėjimo grafikus. Toks atsakovo elgesys akivaizdžiai prieštarauja sąžiningo sutarčių vykdymo principui, įtvirtintam LR CK 6.200 str. 1 d., kuris numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.). Kredito sutarties 6.1 punkte įtvirtina, kad kredito gavėjas įsipareigoja kredito gavėjui 0,5 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negražinamos sumos. Ieškovas sumažina delspinigių procentinės išraišką nuo 0,5% iki 0,1% per dieną. Atsižvelgiant į tai, ieškovas paskaičiavo ir prašo priteisti 418,56 Lt (121,22 EUR) delspinigius, kurie yra minimalūs ieškovo nuostoliai, todėl ši suma priteistina iš atsakovės.

14Ieškovui iš atsakovės, praleidusios terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 4190,49 Lt (1213,65 EUR) sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-12-02 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

15Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 95,00 Lt (27,51 EUR) žyminis mokestis ir 50,60 Lt (14,66 EUR) skolos išieškojimo išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d., 48-49 b.l.).

16Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės G. K., a. k. ( - ) ieškovui BIGBANK AS, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per savo struktūrinį padalinį BIGBANK AS filialą, filialo kodas 301048563, 3480,83 Lt (trijų tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt litų, 83 centų) 1008,12 EUR (vieno tūkstančio aštuonių eurų, 12 euro centų) nesugrąžinto kredito, 291,10 Lt (dviejų šimtų devyniasdešimt vieno lito, 10 centų) 84,34 EUR (aštuoniasdešimt keturių eurų, 34 euro centų) nesumokėtų sutartinių palūkanų nuo sutarties pasirašymo iki kredito sutarties nutraukimo dienos, 418,56 Lt (keturių šimtų aštuoniolikos litų, 56 centų) 121,22 EUR (vieno šimto dvidešimt vieno euro, 22 euro centų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4190,49 Lt (1213,65 EUR) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 95,00 Lt (devyniasdešimt penkių litų) 27,51 EUR (dvidešimt septynių eurų, 51 euro cento) žyminį mokestį ir 50,60 Lt (penkiasdešimt litų, 60 centų) 14,66 EUR (keturiolikos eurų, 66 euro centų) skolos išieškojimo išlaidas.

19Išaiškinti atsakovei, kad ji negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas BIGBANK AS, Lietuvos Respublikoje veikiantis per savo struktūrinį... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai - 2015-01-06 viešo... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-09-23 ieškovas su atsakove sudarė... 6. Atsakovei vengiant vykdyti kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus,... 7. 2012-06-29 d. ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.... 8. Atsakovei nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovas... 9. 2010-08-27 d. ieškovas ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr.... 10. Paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola privalo mokėti paskolos davėjui... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog... 12. Pažymėtina, kad 2011-04-01 įsigaliojęs Vartojimo kredito įstatymas Nr.... 13. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog tais atvejais, kai yra itin... 14. Ieškovui iš atsakovės, praleidusios terminus piniginėms prievolėms... 15. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistinos... 16. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovės G. K., a. k. ( - ) ieškovui BIGBANK AS, Lietuvos... 19. Išaiškinti atsakovei, kad ji negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...