Byla 2-103-159/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Eglei Venckienei, dalyvaujant ieškovės atstovei prokurorei Sigutei Stropienei, atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos LR Vyriausybės, ir Žemės ūkio ministerijos įgaliotam atstovui Andriui Burlėgai, atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos

2LR Vyriausybės ir trečiojo asmens atsakovo pusėje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui advokatui Andriui Norkūnui, atsakovės UAB „Ekogama“ atstovei advokatei Vitai Litinskienei, atsakovės UAB „Hansa lizingas“ atstovui advokatui Audriui Stonkui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro patikslintą ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, uždarosioms akcinėms bendrovėms ,,Ekogama“, ,,Hansa lizingas“, trečiajam asmeniui atsakovų pusėje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarei Reginai Rasimavičienei ir Klaipėdos m.

31-ojo notarų biuro notarui Mariui Stračkaičiui dėl nekilnojamojo turto mainų, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių, įsakymo, perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5ieškovas – Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, siekdamas apginti viešąjį interesą, 2006-12-01 teismui pateikė ieškinį dėl įsakymo bei mainų, valstybinės žemės nuomos ir pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo (t. 1, b. l. 3–8). 2007-03-26 Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras teismui pateikė ieškinį su padidintais ieškinio reikalavimais dėl nekilnojamojo turto mainų, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių, įsakymo, perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo (t. 2, b. l. 105–110).

6Ieškovo atstovė prokurorė S. Stropienė teismo prašo:

7I. Pripažinti negaliojančiais:

81) 2006-06-14 mainų sutartį, kuria Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, veikdama turto patikėjimo teise savininkės Lietuvos Respublikos interesais, perdavė UAB ,,Ekogama“ nuosavybėn administracinės paskirties pastatą, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), mainais už UAB ,,Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias prekybos patalpas, unikalus Nr. ( - ), ir 3/49 dalis garažų paskirties patalpų – požeminių automobilių saugyklos patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), kurią patvirtino Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarės atstovas Augustas Rasimavičius (registro Nr. 2085),

92) 2006-06-19 turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1B-233/06-5001,

103) 2006-07-18 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 13.6-3676 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo, adresu ( - ), nuomos“,

114) 2006-07-21 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N21/2006-0052, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos apskrities viršininko, ir UAB ,,Ekogama“ dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0006:225), adresu ( - ),

125) 2006-08-31 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB ,,Ekogama“ pardavė UAB ,,Hansa lizingas“ administracinį pastatą, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ).

13II. Grąžinti valstybės nuosavybėn administracinės paskirties pastatą, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), o UAB ,,Ekogama“ – prekybos patalpas, unikalus Nr. ( - ), ir 3/49 dalis požeminių automobilių saugyklos patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) 56 000 Lt priemoką, kurią UAB ,,Ekogama“ pervedė į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą prieš mainų sutarties sudarymą.

14Ieškovo atstovė prokurorė S. Galentienė paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006-06-01 nutarimu Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ nutarė perduoti UAB „Ekogama“ valstybei nuosavybės teise priklausiusį ir Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdytą administracinį pastatą, adresu ( - ), mainais už UAB „Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias negyvenamąsias patalpas, adresu ( - ) 2006-06-14 buvo sudaryta mainų sutartis, kurią patvirtino Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarės atstovas A. Rasimavičius. Šios sutarties 4 p. nurodyta, kad 2006-01-11 turto vertintojo nustatyta pastato, adresu ( - ) rinkos vertė yra 1 184 000 Lt, sutarties 6 p. – kad patalpų, adresu ( - ), 2006-02-20 turto vertintojo nustatyta rinkos vertė yra 1 128 000 Lt, sutarties 10 p. nurodyta, kad turtas mainomas primokant Lietuvos Respublikos naudai 56 000 Lt pinigų sumą, kurią UAB „Ekogama“ pervedė į Lietuvos Respublikos biudžetą prieš sudarant sutartį, 2006-06-19 buvo surašytas turto perdavimo-priėmimo aktas.

15Nekilnojamojo turto vertintojui 2006-01-11 atliekant administracinio pastato, adresu ( - ), vertinimą, nebuvo pateikti duomenys, kad Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002-12-19 sprendimu Nr. 664 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas sklypo, kuriame yra šis pastatas, detalusis planas. Klaipėdos apskrities viršininkas 2006-03-17 įsakymu Nr. 13.6-1158 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), kadastro duomenų pakeitimo ir ribų patikslinimo“, atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002-12-19 sprendimą Nr. 664 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašymu pakeitė minėto žemės sklypo Nr. ( - ) kadastro duomenis, patikslino jo ribas bei įpareigojo Klaipėdos m. Žemėtvarkos skyriaus vedėją pasirašyti susitarimą su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija dėl 2000-12-15 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN21/2000-011 1, 4, 5. 4 punktų pakeitimo. 2006-03-21 buvo sudarytas susitarimas dėl 2000-12-15 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN 21/2000-011, kuria Žemės ūkio ministerijai panaudos teise buvo suteiktas 0,2038 ha ploto žemės sklypas Nr. ( - ), papildymo. Įvykus šiems paminėtiems juridinę reikšmę turintiems įvykiams detaliajame plane, sklypo plotas, kuriame yra administracinis pastatas, adresu ( - ), padidėjo nuo 2038 kv. m iki 2328 kv. m.

16Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymu UAB „Inreal“ turto vertintojas J. J. rinkos vertės nustatymo ataskaitos (toliau tekste Ataskaita)

17Nr. I-06/10-40 KL išvadoje nurodė, kad įvertinus papildomai pateiktą patvirtintą žemės sklypo detalųjį planą, vertinamo nekilnojamojo turto, esančio ( - ), rinkos vertė 2006-01-11 yra 1 250 000 Lt. UAB „Invalda Real Estate“ turto vertintojas R. M. atliko to paties nekilnojamojo turto vertinimą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymą, tačiau šiam turto vertintojui nebuvo pateikti duomenys apie patvirtintą šio sklypo detalųjį planą ir iki 2328 kv. m padidėjusį žemės sklypo plotą bei 2000-12-15 sudarytą panaudos sutartį Nr. PN21/2000-011. Turto vertintojas R. M. Ataskaitoje Nr. 06/01-40KL nurodė, kad 2006-01-11 nekilnojamojo turto, adresu ( - ), rinkos vertė yra 1 184 000 Lt. Vertindamas šį nekilnojamąjį turtą jis turėjo nustatyti teritorijų planavimo reikalavimus, tačiau šis vertintojas neturėjo duomenų apie patvirtintą detalųjį planą, nes Nekilnojamojo turto registre tokie įrašai buvo padaryti 2006-02-06, t. y. po Ataskaitos surašymo, tačiau iki mainų sutarties sudarymo. Vadovaujantis LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 2 d., 3 d., LR žemės ūkio ministerijos užsakymu sudaryta Ataskaita mainų sutarties sudarymo, t. y. 2006-06-14, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo priėmimo metu, t. y. 2006-06-01, negaliojo, nes po šios Ataskaitos surašymo ir iki įvyko nekilnojamojo turto mainai, žemės sklypo plotas padidėjo iki 0,2328 ha pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 2002-12-19 sprendimu Nr. 664 patvirtintą žemės sklypo detalųjį planą ir duomenys apie patvirtintą detalųjį planą buvo įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą, todėl mainomas turtas turėjo būti pervertintas, nes UAB „Ekogama“ mainų sutartimi įgijo teisę naudotis 2,9 a didesniu žemės sklypu, nei buvo nurodyta Ataskaitoje.

18Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 18 str. 4 d. (2002-05-23 įstatymo Nr. IX-900 redakcija, galiojusi iki 2006-08-08) nekilnojamojo turto, adresu ( - ), priklausiusio valstybei ir patikėjimo teise valdyto LR žemės ūkio ministerijos, ir nekilnojamojo turto dalies, adresu ( - ), nuosavybės teise priklausiusios UAB „Ekogama“, mainai buvo negalimi, nes detaliajame plane buvo patvirtintas padidėjęs žemės sklypas, todėl mainomo turto vertė mainų sutarties sudarymo dieną skyrėsi daugiau kaip 5 proc., t. y. 122 000 Lt, tai sudaro 9,76 proc. Buvo išmainyti nelygiaverčiai materialiojo turto objektai, jų vertė skyrėsi net 2,6 karto. Ieškovas, vadovaudamasis CK 1.80 str., prašo teismo 2006-06-14 mainų sutartį pripažinti niekiniu sandoriu, taikyti restituciją, pripažinus šį sandorį niekiniu, prašo pripažinti negaliojančiais 2006-06-19 turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1B-233/06-5001 bei valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N21/2006-0052, sudarytą 2006-07-21 tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos apskrities viršininko, ir UAB „Ekogama“, nes ši sutartis prieštarauja CK 6.551 str. 2 d. Taip pat prašo panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2006-07-18 įsakymą Nr. 13.6-3676 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), nuomos“.

192006-08-31 Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notaro M. Stračkaičio patvirtinta nekilnojamojo turto sutartis, registro Nr. K1MS-13102, pagal kurią UAB „Ekogama“ pardavė administracinį pastatą, adresu ( - ), pirkėjai UAB „Hansa lizingas“, prieštarauja gerai moralei dėl sutarties šalių nesąžiningumo, nes šios sutarties šalys, sudariusios lizingo ir pirkimo-pardavimo sutartis, siekiamų tikslų galėjo pasiekti daug optimalesniu keliu, t. y. sudaryti paskolos sutartį, o ginčo turtą įkeisti, todėl vadovaujantis CK 1.81 str. ši sutartis yra niekinė ir negalioja. Sudarydamos tokį sandorį šalys siekė išvengti galimos restitucijos. UAB „Hansa lizingas“ yra nesąžininga įgijėja. Panaikinus sandorį, taikytina dvišalė restitucija, nes jos taikymas imperatyvioms įstatymų normoms ar gerai moralei neprieštarauja (t. 3, b. l. 60–63, 190).

202008-02-25 teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prokurorė S. Stropienė palaikė ankstesniuosius ieškovo atstovės prokurorės S. Galentienės šioje byloje duotus paaiškinimus.

21Atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ir trečiojo asmens atsakovų pusėje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas advokatas A. Norkūnas ir trečiojo asmens atsakovo pusėje LR žemės ūkio ministerijos atstovas A. Burlėga prašo atmesti visus ieškinio reikalavimus ir iš ieškovo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. 2008-02-25 advokatas A. Norkūnas patvirtino 2007-05-28 teismo posėdyje duotus paaiškinimus, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau tekste Vyriausybė) 2006-06-01 nutarimu Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ nutarė perduoti atsakovės UAB „Ekogama“ nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausiusį ir LR žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdytą administracinį pastatą, adresu ( - ), jį 2006-01-11 turto vertintojas įvertino 1 184 000 Lt, mainais už atsakovei UAB „Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias negyvenamąsias patalpas, adresu ( - ), šias patalpas 2006-02-20 turto vertintojas įvertino 1 128 000 Lt bei nustatė, kad mainomo turto vertės skirtumas – 56 000 Lt turi būti pervestas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą. Šį nutarimą Vyriausybė priėmė remdamasi ne vien tik Ataskaitomis. 2006-04-27 Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 78 sudaryta kompetentingų specialistų darbo grupė dėl nekilnojamojo turto, esančio ( - ) ir ( - ), mainų 2006-05-12 Vyriausybei raštu Nr. 2D-(14.1)-2350 pateikė pažymą, joje nurodė, kad Vyriausybės nutarimo „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ projektas atitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas. Tokią nuomonę komisija pareiškė, apžiūrėjusi ketinamus mainyti objektus, išsiaiškinusi pastato renovacijos kaštus, lėšų renovacijai skyrimo galimybes ir tikslingumą, LR žemės ūkio ministerijos patalpų Klaipėdoje poreikius bei iš VĮ Registrų centro ir Klaipėdos apskrities viršininko gavusi informaciją apie analogiškos paskirties statinių bei žemės sklypų rinkos kainas 2005–2006 metais. 2006-05-12 darbo grupė pažymoje konstatavo, jog pastatas keletą metų nebuvo eksploatuojamas, todėl sugedo visos šildymo sistemos bei vandentiekio tiekimo ir kanalizacijos tinklai (peršalo šildymo radiatoriai, šildymo sistemos bei visi vandens tiekimo ir kanalizacijos vamzdynai, visa santechninė įranga).

222006-06-14 mainų sutartis, kurią patvirtino Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarės

23R. Rasimavičienės atstovas A. Rasimavičius, buvo sudaryta vykdant 2006-06-01 Vyriausybės nutarimą Nr. 532, todėl sutartis sudaryta vykdant teisėtą ir galiojantį Vyriausybės nutarimą, negali būti pripažinta negaliojančia, neišsprendus minimo Vyriausybės nutarimo teisėtumo klausimo, tačiau ieškovas nereiškia reikalavimų dėl Vyriausybės 2006-06-01 nutarimo Nr. 532 teisėtumo. Vyriausybės nutarimo teisėtumo klausimas iškiltų tik tuo atveju, jeigu LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 3 d. nustatyta tvarka būtų nuginčyta bent viena Ataskaita, kurios pagrindu buvo priimtas šis nutarimas.

24Ieškovo ginčijamos 2006-06-14 mainų sutarties dalykas buvo trečiojo asmens

25LR žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo administracinės paskirties pastato perdavimas mainais už atsakovei UAB „Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias prekybos paskirties patalpas ir dalį garažų paskirties patalpų, tačiau žemės sklypas, kuriame buvo trečiojo asmens LR žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomas administracinės paskirties pastatas, nebuvo ieškovo ginčijamos mainų sutarties dalykas. Pagal 2006-06-19 turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1b-233/06-5001 LR žemės ūkio ministerija UAB „Ekogama“ perdavė tik administracinį pastatą, todėl žemės sklypo dydžio pasikeitimas negalėjo turėti įtakos turto vertinimui. Pagal LR žemės ūkio ministerijos užsakymą 2006-01-11 atliktos Ataskaitos

26Nr. 06/01-12 KL techninėje užduotyje buvo nurodyta, kad vertinamas tik administracinis pastatas, adresu ( - ), turto savininkė yra LR žemės ūkio ministerija. Jokio kito turto, t. y. žemės sklypo, vertinimo trečiasis asmuo neužsakė, todėl žemės sklypas nebuvo vertinimo objektas. Tuo tarpu Nekilnojamojo turto rinkos vertės pažymoje Nr. I-06/10-40 KL, parengtoje pagal LR specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymą, vertintojai nurodė, kad vertinamas yra kitas turtas, t. y. administracinis pastatas su žemės sklypu. Nors užsakovė LR specialiųjų tyrimų tarnyba techninėje užduotyje nurodė, jog užsakė įvertinti tik administracinį pastatą, adresu ( - ), tačiau užsakovui pateikus žemės sklypo detaliojo plano dokumentus vertintojai nurodė, kad pagal patvirtintą žemės sklypo detalųjį planą, žemės sklypas padidėjo nuo 0,2038 ha iki 0,2328 ha, t. y. 2,9 a. Žemės sklypo 1 a vidutinė rinkos vertė 2006-01-11 buvo 22 674 Lt (22 674 Lt x 2,90 a = 65 755 Lt). Tiek Ataskaitoje Nr. 06/01-12KL, tiek Ataskaitoje Nr. I-06/10-40 KL nurodyta ta pati vertinamo administracinio pastato rinkos vertė: 765 Lt/kv. m x 1 547,24 kv. m= 1 183 639 Lt. Ieškovo nurodomas vertintojo turto rinkos skirtumas yra dėl Ataskaitoje įvertintų objektų netapatumo, nes Ataskaitoje Nr. I-06/10-40KL buvo įvertinta ne tik pastato, bet ir žemės sklypo rinkos vertė. Atsižvelgus į tai, kad vertinamas turtas nebuvo tiksliai nurodytas, ši Ataskaita

27Nr. I-06/10-40 KL neturi juridinės galios pagal LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo

2824 str. 1 d., nes neatitinka šio įstatymo 23 str. reikalavimų tiksliai nurodyti vertinamą turtą. Ataskaitoje Nr. I-06/10-40 KL vertintojai nurodė skirtingą vertinamą turtą, t. y. vienu atveju administracinį pastatą su žemės sklypu, kitu atveju tik administracinį pastatą, tačiau įvertino ir padidėjusį žemės sklypą, nors sklypo kadastriniai duomenys ir ribos buvo pakeisti tik 2006-03-17 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu, todėl Ataskaitoje Nr. I-06/10-40 KL nurodytą turto vertinimo dieną, t. y. 2006-01-11, sklypas nebuvo padidintas, dėl to ši Ataskaita yra akivaizdžiai neteisinga.

29Išmainyto pastato savininkė LR žemės ūkio ministerija žemės sklypu naudojosi panaudos pagrindu, todėl pagal LR žemės įstatymo 8 str. 7 p. negalėjo žemės sklypo perduoti naudotis kitiems asmenims. Nevaldydama žemės sklypo patikėjimo teise, LR žemės ūkio ministerija neturėjo teisės disponuoti žemės sklypu ar jo naudojimo teise. Žemės sklypą patikėjimo teise valdžiusi Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2006-06-12 raštu Nr. 13.1-2224-(15.2-3.4) nurodė, kad LR žemės ūkio ministerijai perleidus pastatą, adresu Nidos g. 74, Klaipėdos m., žemės nuomos sutarties sudarymo ar žemės pirkimo-pardavimo klausimas su naujuoju pastato savininku bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įsigijusi pastatus UAB „Ekogama“ galėjo įgyti teisę naudotis žemės sklypu tik pagal valstybinės žemės nuomos arba valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis, sudariusi tokias sutartis su valstybinio patikėjimo teise valdančiu asmeniu – Klaipėdos apskrities viršininku. Pagal 2006-07-21 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N21/2006-0052 atsakovė UAB „Ekogama“ iš valstybės išsinuomojo 0,2328 ha žemės sklypą ir įsipareigojo mokėti žemės nuomos mokestį.

30Ieškovas neįrodė, kad LR žemės ūkio ministerija turto vertintojui nepateikė dokumentų apie patvirtintą detalųjį planą. Detalusis planas buvo patvirtintas 2002-12-19 Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 664 „Dėl žemės sklypo Nidos g. 74 detaliojo plano patvirtinimo“ ir pagal tuo metu galiojusią LR teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 12 d. redakciją detalusis planas įsigaliojo nuo jo patvirtinimo. Pagal detaliojo plano patvirtinimo metu galiojusią Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 5 d. apskrities viršininkas, vadovaudamasis įsigaliojusiu detaliuoju planu ar pagal jį parengtu žemėtvarkos projektu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo dienos pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui dokumentus ir duomenis žemės sklypų duomenims Nekilnojamojo turto kadastre pakeisti, papildyti, pripažinti netekusiais galios. Pagal 1996-02-14 Vyriausybės nutarimu Nr. 244 patvirtintos „Turto vertinimo metodikos“ 20.2 p., turto vertintojas, vertindamas objektą, turi nustatyti teritorijų planavimo reikalavimus. Vyriausybei ir trečiajam asmeniui LR žemės ūkio ministerijai nežinoma, dėl kokių aplinkybių Nekilnojamojo turto registre, kurio duomenys vieši ir prieinami turto vertintojui, nebuvo padarytas įrašas apie kadastro duomenų pakeitimą.

31Atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Šiam atsakovui tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką bei vietą. Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2007-01-05 atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2006-06-12 raštu Nr. 13.1-4-(15.2-3.4) dėl sutikimo davimo informavo, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai perleidus pastatą, adresu ( - ), žemės nuomos sutarties sudarymo ar žemės pirkimo-pardavimo klausimas su naujuoju savininku bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teismui pripažinus 2006-06-14 mainų sutartį negaliojančia, neprieštarauja dėl 2006-07-18 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo Nr. 13.6-3676 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo, adresu ( - ) mieste, nuomos“ ir 2006-07-21 žemės nuomos sutarties Nr. N21/2006-0052 pripažinimo negaliojančiais (t. 1, b. l. 165–166, t. 4, b. l. 39).

32Atsakovės UAB ,,Ekogama“ atstovė adv. V. Litinskienė prašo atmesti visus ieškovo ieškinio reikalavimus , patvirtino 2007-05-28 teismo posėdyje duotus paaiškinimus, kad LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 18 str. 2 d. numatė, jog valstybė galėjo mainyti su kitais juridiniais asmenimis savo turtą, jei mainomi objektai buvo lygiaverčiai, t. y jų vertė galėjo skirtis iki 5 proc. Ieškovas nauja Ataskaita įrodinėja, jog 2006-01-11 valstybei priklausiusio pastato vertė buvo ne 1 184 000 Lt, bet 1 250 000 Lt, todėl verčių skirtumas tarp valstybei ir UAB „Ekogama“ priklausiusių pastatų buvo didesnis nei 5 proc. Nors ieškovas ir teigia, kad mainų sutarties sudarymo metu pagal LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 2 d. Ataskaita negaliojo, joje nenurodžius padidėjusio žemės sklypo, tačiau Ataskaita įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyta ir yra galiojanti. Sulyginus abi Ataskaitas matyti, kad nustatant pastato vertę, vadovautasi lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) kriterijumi, todėl buvo nustatyta analogiška vieno kvadratinio metro kaina bei bendra pastato vertė – 1 184 000 Lt. Ataskaitoje, pridėtoje prie ieškinio, prie nustatytos pastato, adresu ( - ), rinkos vertės mechaniškai buvo pridėta 2,9 a vidutinė rinkos kaina, tačiau atsakovė UAB „Ekogama“ mainydama pastatus žemės nuosavybėn neįgijo. Ginčijama mainų sutartis buvo sudaryta LR Vyriausybės 2006-06-01 nutarimo Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ pagrindu, šis Vyriausybės nutarimas mainų sutarties sudarymo metu buvo galiojantis ir neginčijamas. Prieš priimant Vyriausybei tokį nutarimą LR Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė vietoje apžiūrėjo būsimus mainų objektus ir 2006-05-12 išvada konstatavo, kad mainai atitinka įstatymą, nes pastatui rekonstruoti pagal 2002 metais sudarytą sąmatą reikėjo daugiau nei

335 000 000Lt (t. 3, b. l. 66–68).

34Atsakovės UAB ,,Hansa lizingas“ atstovas adv. A. Stonkus nepripažino ieškinio reikalavimų. Patvirtino 2007-05-28 teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, kad bankams atsisakius finansuoti UAB „Ekogama“, pagal 2006-08-28 sutartį UAB „Hansa lizingas“

35UAB „Ekogama“ iki 2008-08-30 suteikė 434 430,03 eurų finansavimą su 6 proc. dydžio metinėmis palūkanomis. Vadovaudamasis CK 6.156 str. įtvirtintu sutarčių sudarymo laisvės principu, 2006-08-31 su UAB „Ekogama“ sudarė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, t. y. taip vadinamą „grįžtamojo“ lizingo sutartį, pagal kurią lizingo dalykas buvo gautas ne iš trečiojo asmens, o iš lizingo gavėjo, todėl lizingo dalyko pardavėjas tapo lizingo gavėju. Ieškovo ginčijamas sandoris neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei, nes atsakovė nežinojo apie spaudoje paskelbtas publikacijas dėl nekilnojamojo turto mainų. UAB „Hansa lizingas“ yra pastato, adresu ( - ), savininkė ir šias teises įregistravo VĮ Registrų centre, o atsakovė pagal nustatytą grafiką reguliariai vykdo mokėjimus (t. 3, b. l. 68–69).

36Trečiojo asmens Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarė Regina Rasimavičienė į teismo posėdį neatvyko, jai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką bei vietą, pareiškimu prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (t. 4, b. l. 34, 42). Atsiliepime į ieškinį notarė

37R. Rasimavičienė prašo teismo atmesti pareikštą ieškinį. Nurodė, kad Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarės R. Rasimavičienės atstovas A. Rasimavičius 2006-06-14 patvirtino mainų sutartį, vykdydamas teisėtą, nenuginčytą ir galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-01 nutarimą Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“. 2006-06-14 mainų sutartis reg. Nr. 2085 negali būti pripažinta niekiniu sandoriu, nes imperatyvios teisės normos pažeistos nebuvo, t. y. nekilnojamųjų daiktų mainų sutartis buvo sudaryta notarine forma, sandorio šalių ketinimai ir jas atstovavusių fizinių asmenų tapatybės buvo patikrintos ir kt. Nesutinka su ieškovo nuomone dėl nekilnojamųjų daiktų verčių neatitikimo, nes šalys buvo pateikę notarui mainomų nekilnojamųjų daiktų vertinimo Ataskaitas. Pagal LR turto ir verslo pagrindų įstatymo 24 str. 3 d. vertinimo Ataskaita yra galiojanti, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovo ginčijamos mainų sutarties dalykas apibrėžtas mainų sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose. Žemės sklypas šia mainų sutartimi mainomas nebuvo, žemės naudojimosi sąlygos buvo aptartos mainų sutartyje pagal 2006-06-12 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sutikimą Nr. 13.1-2224-915.2-3.4, kaip tai numatyta CK 6.394 str. (t. 2, b. l. 89–91).

38Trečiojo asmens Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro notaras Marius Stračkaitis ir jo atstovas adv. A. Jaskelevičius į teismo posėdį neatvyko. Trečiajam asmeniui tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką bei vietą (t. 4, b. l. 43). Atsiliepime į ieškinį notaras M. Stračkaitis nesutinka su LR generalinio prokuroro pareikštu ieškiniu su padidintais reikalavimais. Nurodė, kad

392006-08-31 Klaipėdos m. 1-ajame notarų biure buvo patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis, registro Nr. K1MS-13102, kuria UAB „Ekogama“ pardavė UAB „Hansa lizingas“ administracinį pastatą, adresu ( - ). Šios sutarties 2.4 punkte numatyta, kad UAB „Hansa lizingas“ turtą nusipirko siekdama perduoti jį valdyti ir naudotis lizingo gavėjui, t. y. UAB „Ekogama“, remdamasi tarp šių šalių sudaryta Lizingo sutartimi Nr. LT 037909, šios sutarties 6.5 punkte numatyta, kad lizingo gavėjui iki galo atsiskaičius su pirkėju pagal lizingo sutartį ir įvykdžius kitas prievoles pagal šią sutartį, pirkėjui ir lizingo gavėjui susitarus ir kitais atvejais, nuosavybės teisė į turtą perduodama lizingo gavėjui. Toks sandoris yra įprastas civiliniuose teisiniuose santykiuose. Sandoris buvo sudarytas laikantis visų teisės aktų, taip pat atsargumo, atidumo, rūpestingumo, reikalavimų. Prieš sutarties sudarymą buvo pareikalauta visų tokiam sandoriui sudaryti reikalingų dokumentų, taip pat įvairiuose registruose buvo patikrinta informacija ir buvo įsitikinta, kad UAB „Ekogama“ buvo teisėta perleidžiamo turto savininkė, kad parduodamas turtas nebuvo įkeistas.

40CK 6.567 str. 1 d. įtvirtinta netiesioginio (trišalio) finansinio lizingo sąvoka, kai viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybėn iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslams už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Šalys galėjo sudaryti vadinamojo „grįžtamojo“ lizingo sandorius, kai lizingo davėjas lizingo dalyką gauna ne iš trečiojo asmens, o iš lizingo gavėjo. Tokia sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir sutarties laisvės principui

41(CK 6.156 str., t. 2, b. l. 42–44).

42Ieškinio reikalavimai atmestini.

43Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-10-05 nutarimu Nr. 1115 „Dėl likviduojamos Lietuvos valstybinės žvejybos laivyno įmonės „Jūra“ archyvų“ buvo leista likviduojamai Lietuvos valstybinei žvejybos laivyno įmonei „Jūra“ perduoti Žemės ūkio ministerijai administracinį pastatą su šios įmonės archyvu ( - ) (bendras plotas – 1 547,24 kv. m), pagal likviduojamos Lietuvos valstybinės žvejybos laivyno įmonės „Jūra“ materialaus turto įvertinimo ataskaitą 693 000 Lt vertės, šiai įmonei atitinkamai sumažinant grąžintinos finansinės paramos sumą, skirtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-02-02 nutarimu Nr. 140 „Dėl grąžintinos finansinės paramos teikimo likviduojamos Lietuvos valstybinės žvejybos laivyno įmonės „Jūra“ darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti“. Žemės ūkio ministerija buvo įpareigota perimti iš likviduojamos Lietuvos valstybinės žvejybos laivyno įmonės „Jūra“ nurodytą administracinį pastatą ir užtikrinti šios įmonės archyvinių dokumentų tvarkymą bei išdavimą (t. 3, b. l. 121). 1999-10-21 aktas įrodo, kad, vykdant minėtą 1999-10-05 Vyriausybės nutarimą Nr. 1115, likviduojamos Lietuvos valstybinės žvejybos laivyno įmonės „Jūra“ likvidacinės komisijos pirmininkas V. J. perdavė, o komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999-10-15 įsakymu Nr. 387, perėmė keturių aukštų plytų mūro įstaiginį pastatą su rūsiu, esantį ( - ) (namų valdos techninės apskaitos bylos inventorinis Nr. 5107, teisinės registracijos Nr. 4987, įstaiginis pastatas pažymėtas indeksu 1 B 4/p), kurio bendras plotas 1 547,24 kv. m, vertė pagal 1998-01-16 turto įvertinimo ataskaitą – 693 000 Lt. Komisija akte nurodė, kad pastatui būtinas kapitalinis remontas. Tos pačios dienos defektiniame akte komisija pareiškė nuomonę, kad norint pastatą eksploatuoti, reikia parengti remonto darbų dokumentaciją ir sąmatas visai šildymo sistemai, visiems elektros tiekimo tinklams pakeisti, suremontuoti visas pastato vidaus patalpas, pakeisti 93 apgadintus langus, suremontuoti 493 kv. m dydžio ruloninį dangos stogą (t. 3, b. l. 118–120). Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad administracinės paskirties pastatas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), žymimas indeksu 1B4p, statytas 1986 m.,

441 547,24 kv. m ploto, 2 406 245 Lt vidutinės rinkos vertės, nuo 2000-03-16 turto patikėjimo teise įregistruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vardu, vadovaujantis LR Vyriausybės

451999-10-05 nutarimu Nr. 1115 ir 1999-10-21 priėmimo-perdavimo aktu (t. 1, b. l. 30–31, 41). Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo taip pat matyti, kad trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pagal 2000-12-15 panaudos sutartį Nr. PN21/2000-011, kuri Nekilnojamojo turto registre įregistruota 2001-02-19, buvo suteikta teisė naudotis socialiniams objektams statyti ir eksploatuoti 27 107 Lt vertės, 0,2038 ha dydžio sklypu, kurio unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuo 2000-12-15 iki 2099-12-15, pagal UAB korporacijos „Matininkai“ paruoštą bei suderintą šio žemės sklypo planą (t. 1, b. l. 28–29, 32).

46Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2002-12-19 Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 664 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“, vadovaujantis 1995-12-12 LR teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 str., buvo patvirtintas žemės sklypo ( - ) detalusis planas pagal pridedamą brėžinį. Iš šio brėžinio matyti, kad pagal detaliojo plano sprendinius yra suformuotos naujos žemės sklypo, adresu ( - ), ribos: sklypo riba 1-4 perkeliama į vakarų pusę 6 m atstumu, kad būtų galima normuojamu 10 m atstumu nuo esamo pastato įrengti 10 vienetų automobilių stovėjimo aikštelę, sklypo riba 3-4 perkeliama, kad bendro naudojimo šaligatvis nebepatektų į sklypo ribas. Pakeitus ribas, sklypo plotas nuo 2038 kv. m padidėjo iki 2328 kv. m. Planuojamos dvi po 10 vietų automobilių stovėjimo aikštelės, išlaikant 10 m atstumą nuo esamo pastato (t. 1, b. l. 97, 98), tačiau duomenys apie padidėjusį žemės sklypą buvo užfiksuoti Nekilnojamojo turto registre tik 2006-02-06 (t. 1, b. l. 130–131).

471995-12-12 LR teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 redakcijos, 26 str. 8 d. nustatė, kad patvirtintas detalusis planas, t. y. teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas, įsigalioja kitą dieną po to, kai savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo paskelbiamas vietinėje spaudoje, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. 2002-12-19 Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendime Nr. 664 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ nebuvo nustatyta jo vėlesnė įsigaliojimo diena (t. 1, b. l. 97–98).

48Atsižvelgus į byloje nustatytas faktines aplinkybes teismui yra pagrindas pripažinti atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir trečiojo asmens LR žemės ūkio ministerijos atstovo adv. A. Norkūno, atsikirtimus pagrįstais, kad atsakovė tik galėjo nepastebėti, jog tokie pakitimai nebuvo įregistruoti, nes pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 3 d. visus patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus planavimo organizatoriai privalomai turėjo pateikti registruoti Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojams ne vėliau kaip per l5 dienų ir pranešti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, o pagal šio Įstatymo 28 str. 4 d. Valstybinį teritorijų planavimo dokumentų registrą bei jo centrinę duomenų bazę tvarkė Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, apskrities – apskrities viršininko administracija, savivaldybės – savivaldybės vykdomoji institucija.

49Iš Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-17 įsakymo Nr. 13.6-1158 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) kadastro duomenų pakeitimo ir ribų patikslinimo“ matyti, kad šiuo įsakymu buvo tik pakeisti valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), kadastro Nr. ( - ) duomenys, patikslintos sklypo ribos ir Klaipėdos miesto Žemėtvarkos skyriaus vedėjas buvo įpareigotas pasirašyti susitarimą su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija dėl 2000-12-15 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN21/2000-011 1, 4, 5.4 punktų pakeitimo ir nustatyta, kad panaudos sutartis sudaroma 0,2328 ha valstybinės žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ), esančiam ( - ) (t. 1, b. l. 128–129).

50Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius 2007-11-09 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nustatė, kad 2002-12-19 Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimą, kuriuo buvo leista žemės sklypą, adresu ( - ), padidinti 2328 kv. m, t. y. 290 kv. m, LR žemės ūkio ministerija realizavo tik 2006 m. kovo mėnesį, tačiau tokio aplaidaus neveikimo priežasčių ir šios veikos subjektų ikiteisminio tyrimo metu nustatyti nepavyko (ikiteisminio tyrimo byla Nr. 01-2-00072-06, b. l. 134, civilinės bylos Nr. 2-103-159/2008, t. 3, b. l. 153-163). Teismas konstatuoja, kad ikiteisminis tyrimas pagrįstai negalėjo nustatyti LR žemės ūkio ministerijos aplaidaus neveikimo priežasčių ir šios veikos subjektų, nes sprendime jau buvo minėta, jog pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 3 d. visus patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus planavimo organizatoriai privalomai turėjo pateikti registruoti Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojams ne vėliau kaip per l5 dienų ir pranešti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.

51Esant tokiems įrodymams teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos turto patikėjimo teise valdytam administraciniam pastatui, adresu ( - ), aptarnauti iki galo 2328 kv. m žemės sklypo dydis bei jo ribos Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas 2006-03-20 pagal 2006-03-17 apskrities viršininko įsakymą Nr. 13.0-1158 (t. 1, b. l. 131–132), tačiau per ilgai nuo 2002-12-19 užsitęsęs iki

522328 kv. m padidėjusio žemės sklypo, adresu ( - ), įregistravimas, o

532006-03-20 per greitas 2006-03-17 apskrities viršininko įsakymo Nr. 13.0-1158 Nekilnojamojo turto registre įregistravimo faktai nekvalifikuotini teisinę reikšmę turinčiais faktais, nulemiančiais ginčijamų sandorių neteisėtumą ir nepagrįstumą.

54Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia 2006-06-14 mainų sutartį, kuria Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, veikdama turto patikėjimo teise savininkės Lietuvos Respublikos interesais, perdavė UAB ,,Ekogama“ nuosavybėn administracinės paskirties pastatą, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), mainais už UAB ,,Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias prekybos patalpas, unikalus Nr. ( - ), ir 3/49 dalis garažų paskirties patalpų – požeminių automobilių saugyklos patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), kurią patvirtino Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarės atstovas Augustas Rasimavičius (registro Nr. 2085), taip pat ir 2006-06-19 turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1B-233/06-5001. Prašydama patenkinti šiuos ieškinio reikalavimus ieškovo atstovė S. Galentienė nurodė, kad UAB „Invalda Real Estate“ nekilnojamojo turto vertintojui R. M. 2006-01-11 atliekant administracinio pastato, adresu ( - ), vertinimą pagal LR žemės ūkio ministerijos užsakymą, nebuvo pateikti duomenys, kad Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002-12-19 sprendimu Nr. 664 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas sklypo, kuriame yra šis pastatas, detalusis planas ir kad šio sklypo plotas padidėjo iki 2328 kv. m, ir tik remiantis Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-17 įsakymu „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) kadastro duomenų pakeitimo ir ribų patikslinimo“ Nr. 13.6-1158 2006-03-21 buvo sudarytas susitarimas dėl 2000-12-15 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN 21/2000-011, kuria Žemės ūkio ministerijai panaudos teise buvo suteiktas 2328 kv. m ploto žemės sklypas Nr. ( - ), papildymo, todėl nekilnojamojo turto mainai buvo negalimi ir prieštaravo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 18 str. 4 d. (2002-05-23 įstatymo Nr. IX-900 redakcija, galiojusi iki 2006-08-08), nes mainomo turto vertė skyrėsi daugiau kaip 5 proc., t. y. 122 000 Lt, tai sudaro 9,76 proc., turto objektų vertė skyrėsi net 2,6 karto.

55Nustatyta, kad į bylą pateiktos šios Ataskaitos: 1) pagal LR žemės ūkio ministerijos užsakymą UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M. administracinio pastato, adresu ( - ), Ataskaita Nr. 06/01-12KL su priedais (t. 1, b. l. 9–50), 2) pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymą UAB „InReal“ vertintojo J. J. to paties nekilnojamojo turto, t. y. administracinio pastato, adresu ( - ), Ataskaita Nr. I-06/10-40KL su priedais (t. 1, b. l. 51–100) ir 3) pagal UAB „Ekogama“ užsakymą UAB „Vestus“ vertintojo G. T. nekilnojamojo turto su priklausiniu – požeminėmis automobilių saugyklomis, adresu ( - ), Ataskaita su priedais (t. 1, b. l. 101–127). Tiek iš UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M., tiek iš UAB „InReal“ vertintojo J. J. administracinio pastato, adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo Ataskaitų Nr. 06/01-12KL, Nr. I- 06/10-40KL matyti, kad minimi turto vertintojai ginčo administracinio pastato 2006-01-11 rinkos vertę nustatė taikydami tą patį lyginamosios vertės metodą (pardavimo kainos analogų), kurio esmė yra palyginimas, t. y. turto rinkos vertė nustatoma palyginus analogiškų objektų faktinių sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto bei jo analogo skirtumus (1999-05-25 LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 redakcijos, 7 str. 1 p.). Taip pat šiose Ataskaitose Nr. 06/01-12KL ir Nr. I-06/10-40KL nurodyta ta pati vertinamo turto – 1 547,24 kv. m bendro ploto, keturių aukštų su rūsiu, 1986 m. statybos, nuosavybės teisėmis priklausiusio Lietuvos Respublikai, o nuo 1999-10-21 turto patikėjimo teise Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, – administracinio pastato, adresu ( - ), juridinė-techninė charakteristika (t. 1, b. l. 18, 52), tačiau minimose Ataskaitose nurodyti skirtingi duomenys apie žemės sklypo dydį, ant kurio buvo vertinamas administracinis pastatas. Ataskaitoje Nr. 06/01-12KL nurodyta, kad 0,2038 ha žemės sklypas suformuotas atlikus kadastrinius matavimus, remiantis 2000-12-11 apskrities viršininko įsakymu Nr. 2954 (t. 1, b. l. 10), o Ataskaitoje Nr. I- 06/10-40KL nurodyta, kad pagal 2002-12-19 Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimą Nr. 664 patvirtintas žemės sklypo detalusis planas ir sklypas padidintas nuo 2038 kv. m iki 2328 kv. m ir numatyta galimybė įrengti 10 vietų automobilių stovėjimo aikštelę (t. 1, b. l. 52).

56Remiantis tiek UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M., tiek UAB „InReal“ vertintojo J. J. Ataskaitų Nr. 06/01-12KL ir Nr. I- 06/10-40KL išvadomis dėl nekilnojamojo turto vertės, konstatuotina, kad šiomis išvadomis buvo nustatyta beveik ta pati administracinio pastato, adresu ( - ), rinkos vertė: 1 184 000 Lt rinkos vertė, o šio pastato 1 kv. m rinkos vertė – 750 Lt (t. 1, b. l. 22, 25) ir 1 183 639 Lt pastato rinkos vertė ir 1 kv. m rinkos vertė – 765 Lt (t. 1, b. l. 65), šių vertintojų nustatyta administracinio pastato rinkos vertė skiriasi tik 361 Lt (1 184 000 Lt – 1 183 639 Lt), o 1 kv. m nustatyta rinkos vertė skiriasi tik 15 Lt (765 Lt – 750 Lt). Tačiau iš Ataskaitos Nr. I- 06/10-40KL matyti, kad UAB „InReal“ vertintojas J. J. įvertino pagal patvirtintą detalųjį planą žemės sklypo, adresu ( - ), nuo 0,2038 ha iki 0,2328 ha, t. y. 2,90 a padidėjimą ir nustatė, kad 2006-01-11 šio žemės sklypo 1 a vidutinė rinkos vertė buvo 22 674 Lt, o 2,9 a – 65 755 Lt (22 674 Lt x 2,90 a), todėl turto vertintojas J. J., įvertinęs padidėjusį žemės sklypo plotą, nustatė, kad vertinamo nekilnojamojo turto, adresu ( - ), rinkos vertė 2006-01-11 yra 1 250 000 Lt (t. 1, b. l. 65,68).

57Ieškovas rėmėsi būtent UAB „InReal“ vertintojo J. J. Ataskaitos Nr. I-06/10-40KL išvada, kad vertinamo nekilnojamojo turto su žemės sklypu, padidėjusiu nuo 0,2038 ha iki 0,2328 ha, adresu ( - ), rinkos vertė 2006-01-11 buvo 1 250 000 Lt, todėl vadovaudamasi LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 2 d., 3 d. ieškovo atstovė teigė, kad LR žemės ūkio ministerijos užsakyta UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M. Ataskaita Nr. 06/01-12KL mainų sutarties sudarymo, t. y. 2006-06-14, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo priėmimo metu, t. y. 2006-06-01, negaliojo, nes po šios Ataskaitos surašymo ir iki įvyko nekilnojamojo turto mainai, žemės sklypo plotas padidėjo iki 2328 kv. m, todėl mainomas turtas turėjo būti pervertintas, nes UAB „Ekogama“ mainų sutartimi įgijo teisę naudotis 2,9 a didesniu žemės sklypu, nei buvo nurodyta Ataskaitoje.

58LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 1 d. parašyta, kad turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią, jeigu ji atitinka šio įstatymo 23 str. nurodytus reikalavimus. Minimo įstatymo 23 str. išvardyti reikalavimai turto vertinimo ataskaitų sudarymui. Ieškovui nenurodžius LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 str. išvardytų reikalavimų pažeidimų, teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo

59R. M. Ataskaita Nr. 06/01-12KL yra negaliojanti (t. 1, b. l. 9–50). Turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 3 d.).

60Esant tokiai įstatymo nuostatai, teismas remdamasis nustatytomis teisinę reikšmę turinčiomis bylos aplinkybėmis bei aukščiau nurodytais sprendime motyvais daro išvadą, kad ieškovas neįrodė ieškinyje nurodytos aplinkybės, jog LR žemės ūkio ministerijos užsakyta UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M. Ataskaita Nr. 06/01-12KL (t. 1, b. l. 9-50) mainų sutarties sudarymo, t. y. 2006-06-14, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo priėmimo metu, t. y. 2006-06-01, negaliojo(CPK 178 str.).

61Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2006-06-01 Vyriausybė nutarimą Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ priėmė ne tik remdamasi LR žemės ūkio ministerijos užsakyta UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M. Ataskaita Nr. 06/01-12KL, bet ir 2006-04-27 Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 78 sudarytos darbo grupės 2006-05-12 pažyma „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų projekto ( - ) (toliau tekste Pažyma). Iš šios Pažymos išvados matyti, kad Vyriausybės nutarimo „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ projektas atitinko LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas. Iš minimos Pažymos turinio matyti, kad darbo grupė, kurią sudarė jos vadovas Žemės ūkio ministerijos sekretorius K. S. ir šios grupės nariai: A. B. – VĮ Registrų centro direktoriaus pavaduotojas kadastrui ir turto vertinimui, A. D. – Vyriausybės kanceliarijos Valstybės turto valdymo ir disponavimo juo skyriaus vedėjas, A. K. –Teisingumo ministerijos sekretorius, A. M. – Ūkio ministerijos sekretorė, A. M. –Finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės fondų skyriaus vedėjas, V. R. –Klaipėdos apskrities viršininkas, buvo išvykusi į Klaipėdos m., apžiūrėjo vietoje ketinamus mainyti objektus, susipažino su Vyriausybės parengto nutarimo „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ projektu bei iš VĮ Registrų centro ir Klaipėdos apskrities viršininko pateikta informacija apie analogiškos paskirties statinių bei žemės sklypų rinkos kainas 2005–2006 metais, konstatavo, kad pastatas, adresu ( - ), keletą metų nebuvo eksploatuojamas, todėl sugedo visos šildymo sistemos bei vandentiekio tiekimo ir kanalizacijos tinklai (peršalo šildymo radiatoriai, šildymo sistemos bei visi vandens tiekimo ir kanalizacijos vamzdynai, visa santechninė įranga). Dėl šalčio ir drėgmės poveikio paveiktos pastato sienos ir kitos konstrukcijos. Būtina pakeisti susidėvėjusią stogo dangą, langus, duris, grindis, apšiltinti visas išorines sienas bei atlikti kitus darbus. Pagal paruoštą pastato projektinę-techninę dokumentaciją, 2002 m. kainomis sąmatinė darbų kaina – 5 009,062 Lt, iš jų statybos-montavimo darbai įvertinti 3 222,12 Lt. Renovuoti pastatą netikslinga, nes Žemės ūkio ministerijai toks plotas nereikalingas, skirti tokių lėšų jam renovauoti ji neturi galimybės, todėl siekdama tinkamai vykdyti žuvininkystės politikos formavimo, šios šakos valstybinio reglamentavimo ir Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo bei žuvų išteklių išsaugojimo ir kontrolės funkcijas jūrų vandenyse bei aprūpinti Žvejybos kontrolės skyriaus 14 darbuotojų reikiamomis patalpomis, 2005-09-15 paskelbė „Alio reklamoje“ skelbimą dėl administracinių patalpų mainų. Žuvininkystės departamento Žvejybos kontrolės skyrius Klaipėdos m. nuomojo 92 kv. m bendro ploto patalpas už 1 100 Lt nuomos mokestį per mėnesį. UAB „Ekogama“ pateiktas pasiūlymas mainyti jai nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Žemės ūkio ministerijai buvo priimtinas, nes UAB „Ekogama“ patalpos yra 2004–2006 m. statybos, yra Klaipėdos miesto centre, netoli jūrų uosto kompanijos „Klasco“, verčių skirtumą sudaro 56 000 Lt (t. 1, b. l. 185-187).

62Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 str. 1 d., 9 ir 18 str. bei įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjime teise tvarką, patvirtintą LR Vyriausybės 2001-01-05 nutarimu Nr. 16, 2006-06-01 priimtu nutarimu Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ Nutarė 1) perduoti UAB „Ekogama“ nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą administracinį pastatą, adresu ( - ), (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 21/25520 pastatas pažymėtas plane 1B4p, unikalus numeris- ( - ), bendras plotas – 1 547,24 kv. m, turto vertintojo 2006-01-11 nustatyta rinkos vertė – 1 184 000 Lt) mainais už UAB „Ekogama“ nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, adresu ( - ) (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 21/46690 pastatas pažymėtas plane 3A5p, prekybos patalpų unikalus numeris ( - ), patalpų indeksai nuo 32-11 iki 32-15, bendras plotas – 118,84 kv. m), dalis požeminių automobilių saugyklos patalpų (pažymėtų indeksais nuo R-1 iki R-13, unikalus numeris ( - ), 3/49 iš

631976,69 kv. m), turto vertintojo 2006-02-20 nustatyta rinkos vertė – 1 128 000 Lt, 2) perduoti Žemės ūkio ministerijai valstybės nuosavybėn perimamas negyvenamąsias patalpas, nurodytas 1 punkte, valdyti, naudoti ir jomis disponuoti patikėjimo teise, 3) įgalioti Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių V. K. sudaryti 1 punkte nurodytą gyvenamųjų patalpų mainų sutartį ir pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktą, taip pat Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daiktines teises į valstybės nuosavybėn perimtas negyvenamąsias patalpas, 4) nustatyti, kad mainomo turto vertės skirtumas – 56 000 Lt – turi būti pervestas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą (t. 3,

64b. l. 90).

65Teismas konstatuoja, kad Vyriausybė priėmusi 2006-06-01 nutarimą Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ realizavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 str. 1 d., 9 str. ir 18 str. 2 d. (2002-05-23 įstatymo Nr. IX-900 redakcija, galiojusi iki 2006-08-08) jai suteiktą teisę priimti sprendimus ir pagal mainų sutartį perleisti kitiems juridiniams asmenims patikėjimo teise valdomą lygiavertį (iki 5 proc. besiskiriantį) ilgalaikį materialųjį turtą, jeigu įsigyjamas pagal mainų sutartį turtas reikalingas valstybės funkcijoms įgyvendinti. Šios bylos atveju neginčijamai nustatyta, kad LR žemės ūkio ministerijai buvo reikalingos šios mainomos patalpos, adresu ( - ), ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje departamentui Klaipėdos m. funkcionuoti.

66Nustatyta, kad 2006-06-14 Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarės R. Rasimavičienės atstovas A. Rasimavičius patvirtino mainų sutartį, reg. Nr.2085, kuria Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, veikdama turto patikėjimo teise savininkės Lietuvos Respublikos interesais, vadovaudamasi 2006-06-01 Vyriausybės nutarimu Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ perdavė UAB „Ekogama“ nuosavybėn administracinės paskirties administracinį pastatą, pastato adresas Klaipėdos miesto savivaldybė, ( - ), pažymėjimas plane 1B4p, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 1 547,24 kv. m, tūris 60 744 kub. m, o UAB „Ekogama“ perdavė Lietuvos Respublikos nuosavybėn, kurios vardu veikia patikėtinė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, nuosavybės teise priklausančias: prekybos paskirties patalpas (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 21/46690, pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane 3A5p), prekybos patalpų unikalus numeris ( - ), patalpų indeksai nuo 32-11 iki 32-15, pažymėtos plane:32-3, bendras plotas 118,84 kv. m, 3/49 dalis priklausinio iš kito registro, t. y. 3/49 garažų paskirties požeminių automobilių saugyklos patalpų, pažymėtų indeksais nuo R-1 iki R-13, patalpų pažymėjimas plane: R-1, unikalus numeris ( - ), registro Nr. ( - ), bendras plotas 1 976,69 kv. m, esančius ( - ) (t. 3, b. l. 76–80).

67CK 6.432 str. 2 d. parašyta, kad mainų sutarčiai taikomos pirkimo-pardavimo sutartis reglamentuojančios normos (šios knygos XXIII skyrius), jeigu tai neprieštarauja šio skyriaus normoms ir mainų esmei. Ieškovo ginčijama 2006-06-14 mainų sutartis buvo sudaryta notarinės formos (CK 6.393 str. 1d.). Teismas konstatuoja, jog šios bylos atveju ginčijama 2006-06-14 mainų sutartis buvo sudaryta vykdant 2006-06-01 Vyriausybės nutarimą Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“, todėl pripažinti 2006-06-14 mainų sutartį kaip niekinį sandorį, sudarytą įvykdžius nenuginčytą 2006-06-01 Vyriausybės nutarimą Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“, nėra pagrindo.

68Iš 2006-06-14 mainų sutarties 1.1 ir 1.2 punktų matyti, kad sutarties dalykas buvo tik trečiojo asmens LR žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdyto administracinės paskirties pastato, adresu ( - ), perdavimas mainais už atsakovei UAB „Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias prekybos paskirties ir dalį garažų paskirties patalpų. Pagal

69LR žemės įstatymo 7 str. 1 d. apskrities viršininkas yra apskrities teritorijoje esančios valstybinės žemės patikėtinis. Sprendime buvo minėta, kad LR žemės ūkio ministerija naudojosi 2328 kv. m žemės sklypu pagal panaudos sutartį, pagal minimo įstatymo 8 str. 7 d. neturėjo teisės perduoti šio sklypo naudotis kitiems asmenims, todėl teismas daro išvadą, kad 2328 kv. m žemės sklypas, adresu ( - ). nebuvo šios mainų sutarties dalykas, nes tiek prieš mainų sutarties sudarymą, tiek sudarius mainų sutartį nepasikeitė 2328 kv. m žemės sklypo, adresu ( - ), teisinis statusas, ši žemė liko valstybės nuosavybė ir ją valdyti, disponuoti turi teisę tik apskrities viršininkas. Pagal CK 6.394 str. 3 d. nuostatas, tuo atveju, jeigu nekilnojamojo daikto savininkas nėra žemės sklypo, kuriame tas daiktas yra, savininkas, tai nekilnojamąjį daiktą jis gali parduoti be žemės sklypo savininko sutikimo tik tuo atveju, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ir (ar) sutarties nustatytoms to žemės sklypo naudojimo sąlygoms. Šios bylos atveju, ginčijamos mainų sutarties 2 p. žemės sklypą patikėjimo teise valdanti Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2006-06-12 raštu Nr. 13.1-2224-(15.2-3.4) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su naujuoju pastato savininku sutiko spręsti žemės nuomos sutarties sudarymo ar jos pirkimo-pardavimo klausimą (t. 3, b. l. 77).

70Teismui nenustačius UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M. Ataskaitos Nr. 06/01-12KL negaliojimo pagrindų bei konstatavus, kad 2328 kv. m žemės sklypas, adresu ( - ), nebuvo 2006-06-14 mainų sutarties dalykas, kad šis žemės sklypas tiek prieš, tiek po šios sutarties sudarymo liko valstybės nuosavybe, valdomas ir tvarkomas apskrities viršininko, kad ginčijama 2006-06-14 mainų sutartis buvo sudaryta įvykdžius nenuginčytą

712006-06-01 Vyriausybės nutarimą Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė ieškinyje nurodytos aplinkybės, jog mainai buvo negalimi dėl detaliajame plane patvirtinto padidėjusio žemės sklypo ploto nuo 2038 kv. m iki 2328 kv. m, nes apskritai žemės sklypo dydis ar jo padidėjimo 2,9 a faktas nėra teisiškai reikšmingas ir nėra pagrindas ginčo mainų sutartį pripažinti niekiniu sandoriu. Nors Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius 2007-11-09 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatavo, jog atsižvelgus į pasikeitusį žemės sklypo, adresu ( - ), plotą, to padidėjimo naudą ir atlikus pakartotinį turto vertinimą buvo nustatyta, kad administracinio pastato, esančio ant šio žemės sklypo vertė 2006-01-11 buvo 1 250 000 Lt, nekilnojamojo turto mainai įvertinti kaip neteisėti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo prasme, nes dėl šių mainų valstybei buvo padaryta didelė 66 000 Lt turtinė žala (t. 3, b. l. 153–163). Taigi, nors Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius 2007-11-09 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą ir įvertino nekilnojamojo turto mainus kaip neteisėtus, tačiau šis įvertinimas prejudicinės galios neturi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas 2004-12-30 nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 6.2 p. išaiškino teismams, kad faktai, nustatyti administracinių institucijų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų priimtais sprendimais, nutarimais ir kitais teisiniais aktais, prejudicinės reikšmės neturi ir vertinami kaip rašytiniai įrodymai.

72Tačiau minimo ikiteisminio tyrimo pareigūnai nutarime nenustatė, kad buvo padaryta nusikalstama veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams požymių. Taip pat nenustatė, kad aptartame mainų procese dalyvavę konkretūs asmenys piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ar viršijo savo įgaliojimus atlikdami vieną ar kitą jiems pavestą užduotį, ar vykdydami savo tiesiogines pareigines funkcijas, nes esminiai mainų proceso sprendimai buvo priimti kolegialių valdžios institucijų. Minėtame ikiteisminio tyrimo nutarime yra nurodyta, kad iš surinktos baudžiamosios bylos medžiagos buvo galima įžvelgti aplaidumą pareigūnų, susijusių su žemės sklypo, adresu ( - ), padidinimo įteisinimu, tačiau šių faktų nepakako taip veikusių asmenų veiksmuose konstatuoti tyčios ar neatsargumo kaltės formų požymių, taip pat teisiškai reikšmingo priežastinio ryšio tarp tokios veikos ir dėl mainų kilusios turtinės žalos valstybei.

73Teismas, įvertinęs Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus 2007-11-09 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuotus faktus, kad valstybei buvo padaryta didelė 66 000 Lt turtinė žala ir kad nebuvo nustatyti konkretūs asmenys, piktnaudžiavę tarnybine padėtimi ar viršiję savo įgaliojimus atlikdami vieną ar kitą jiems pavestą užduotį ar vykdydami savo tiesiogines pareigines funkcijas, mano, jog tokie konstatuoti faktai patvirtina anksčiau sprendime padarytą išvadą apie pareikšto ieškinio dėl nekilnojamojo turto mainų sutarties pripažinimo negaliojančia nepagrįstumą (CPK 185 str.).

74Esant šiems įrodymams bei aplinkybėms ieškovo ieškinio reikalavimas dėl

752006-06-14 mainų sutarties, kuria Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, veikdama turto patikėjimo teise savininkės Lietuvos Respublikos interesais, perdavė UAB ,,Ekogama“ nuosavybėn administracinės paskirties pastatą, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), mainais už UAB ,,Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias prekybos patalpas, unikalus Nr. ( - ), ir 3/49 dalis garažų paskirties patalpų – požeminių automobilių saugyklos patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ir kurią patvirtino Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarės atstovas Augustas Rasimavičius (registro Nr. 2085), pripažinimo negaliojančia, atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas (CPK 178 str.).

76Nustatyta, kad 2006-06-19 Turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo aktu

77Nr. 1B-233/06-5001 Lietuvos Respublika, atstovaujama LR žemės ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus V. K., perdavė, o UAB „Ekogama“, atstovaujama direktorės N. N., priėmė turtą, t. y administracinį pastatą, adresu ( - ) bei su šiuo turtu susijusią dokumentaciją, taip pat UAB „Ekogama“, atstovaujama direktorės N. N., perdavė, o Lietuvos Respublika, atstovaujama LR žemės ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus V. K., priėmė turtą, t. y. prekybos patalpas su 3/49 dalimis priklausinio iš kito registro, t. y. su 3/49 dalimis požeminių automobilių saugyklos patalpų, adresu ( - ), bei su šiuo turtu susijusią dokumentaciją (t. 2, b. l. 64–65). Iš šio Turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo akto Nr. 1B-233/06-5001 matyti, kad jis surašytas vadovaujantis CK 6.398 str. nuostatomis, reglamentuojančiomis nekilnojamojo daikto perdavimo ir jo priėmimo įforminimą.

78Atmetus ieškinio reikalavimą dėl 2006-06-14 mainų sutarties pripažinimo negaliojančia, atmestinas ir ieškinio reikalavimas dėl 2006-06-19 Turto ir nuosavybės teisių perdavimo priėmimo akto Nr. 1B-233/06-5001 pripažinimo negaliojančiu kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).

79Nustatyta, kad 2006-07-18 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo Nr. 13.6-3676 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo, adresu ( - ) nuomos“ 1 p. buvo nutraukta žemės sklypo, esančio ( - ), panaudos sutartis Nr. PN21/2000-011 bei 2006-03-21 susitarimas, sudarytas su LR žemės ūkio ministerija. Šio įsakymo 2 p. 0,2328 ha valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ), išnuomotas UAB „Ekogama“ 77 metams kitai paskirčiai ir šio įsakymo 3 p. pripažinti netekusiais galios Klaipėdos apskrities viršininko 2000-12-11 įsakymas Nr. 2954 ir 2006-03-17 įsakymo Nr. 13.6-1158 3 punktas (t. 1, b. l. 138). Teismas konstatuoja, kad 0,2328 ha valstybinės žemės sklypo UAB „Ekogama“ išnuomojimas neprieštaravo 1999-03-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintai „Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos“ 2 ir 28.1 punktams.

80Nustatyta, kad 2006-07-21 buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis

81Nr. N21/2006-0052 tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos apskrities viršininko V. R., toliau vadinamo nuomotoju, atstovaujamo Klaipėdos m. Žemėtvarkos skyriaus vedėjo S. M., ir UAB ,,Ekogama“, atstovaujamos direktorės N. N., kuria 77 metams UAB „Ekogama“ buvo išnuomotas 0,2328 ha ploto žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, visuomeninės paskirties teritorija, administracinių pastatų statyba. Šios sutarties 10 p. UAB „Ekogama“ buvo nustatytas metams 928,93 Lt dydžio žemės nuomos mokestis, sutarties 9 p. nustatyta nuomotojo teisė kas trejus metus LR Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 nustatyta tvarka perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis (t. 1, b. l. 139).

82Teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo patenkinti ir šių ieškinio reikalavimų: dėl 2006-07-18 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo Nr. 13.6-3676 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo, adresu ( - ), nuomos“ ir dėl 2006-07-21 valstybinės žemės nuomos sutarties

83Nr. N21/2006-0052, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos apskrities viršininko, ir UAB ,,Ekogama“, kuria 77 metams UAB „Ekogama“ buvo išnuomotas 0,2328 ha ploto žemės sklypas, adresu ( - ), pripažinimo negaliojančiais, nes pagal CK 6.551 str. 2 d. nuostatas valstybinė žemė gali būti išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais. Šios ginčijamos valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo metu

84UAB „Ekogama“ buvo administracinio pastato, adresu ( - ), savininkė, todėl minėti ieškinio reikalavimai taip pat atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 str).

85Nustatyta, kad 2006-08-31 Klaipėdos m. 1-ajame notarų biure buvo patvirtinta nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, registro Nr. K1MS, kuria UAB ,,Ekogama“ už

861 770 000 Lt pardavė UAB ,,Hansa lizingas“ administracinį pastatą, adresu ( - ), pažymėtą plane 1B4p, unikalus Nr. ( - ), turintį 1 547,24 kv. m bendro ploto ir esantį 0,2328 ha ploto žemės sklype, iki 2083-07-21 išnuomotame UAB „Ekogama“ pagal

872006-07-21 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N21/2006-0052 (t. 1, b. l. 142–147).

88Ieškovas, vadovaudamasis CK 1.81 str., prašo pripažinti negaliojančia ir niekine šią 2006-08-31 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį ir šį ieškinio reikalavimą grindė tomis aplinkybėmis, jog ši sutartis prieštarauja gerai moralei dėl sutarties šalių nesąžiningumo, šalių siekimo išvengti galimos restitucijos, nes šalys siekiamų tikslų galėjo pasiekti daug optimalesniu keliu, t. y. sudaryti paskolos sutartį, o ginčo turtą įkeisti. UAB „Hansa lizingas“ yra nesąžininga įgijėja. Panaikinus sandorį, taikytina dvišalė restitucija, nes jos taikymas imperatyvioms įstatymų normoms ar gerai moralei neprieštarauja.

89Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Ekogama“ turėjo tikslą rekonstruoti įsigytą administracinį pastatą, adresu ( - ), t. y. prie šio pastato pristatyti priestatus ir dalyje patalpų įrengti gyvenamuosius butus (t. 1, b .l. 200–204), tačiau kaip paaiškino atsakovės atstovė adv. V. Litinskienė, UAB „Ekogama“ neturėjo pakankamai lėšų šiam tikslui realizuoti, todėl 2006-08-28 su UAB „Hansa lizingas“ sudarė sutartį. Iš Lizingo sutarties Nr. LT037909 specialiųjų sąlygų nustatyta, kad nuo 2006-08-28 iki 2008-08-30 UAB „Hansa lizingas“ UAB „Ekogama“ suteikė 434 430,03 eurų finansavimą su 6 proc. dydžio palūkanomis už naudojimąsi suteiktu finansavimu ir pagal sudarytą įmokų grąžinimo bei palūkanų mokėjimo grafiką (t. 1, b. l. 188–199).

90Iš sutarties II dalies 2.4 punkto nustatyta, kad turtas buvo perkamas siekiant perduoti jį valdyti ir naudotis lizingo gavėjui, t. y. UAB „Ekogama“, remiantis 2006-08-28 pasirašyta Lizingo sutartimi Nr. LT037909, o iš šios sutarties 6.5 punkto nustatyta, kad lizingo gavėjui, t. y. UAB „Ekogama“, visiškai atsiskaičius su pirkėju, t. y. UAB „Hanza lizingas“, pagal Lizingo sutartį ir įvykdžius kitas prievoles pagal šią sutartį, o pirkėjui bei lizingo gavėjui susitarus ir kitais atvejais, nuosavybės teisė į turtą perduodama lizingo gavėjui, pirkėjui ir lizingo gavėjui pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, kuris turi būti patvirtintas notariškai (t. 1, b. l. 145). Teismas konstatuoja, kad šalių, kurios vadovavosi CK 6.156 str. 1 d. nuostatomis, suteikiančiomis joms teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, sudaryta 2006-08-31 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis neprieštaravo CK 6.567 str. nuostatoms, apibūdinančioms lizingo (finansinės nuomos) sutarties sampratą, nes pagal minėtą teisės normą lizingo davėjas lizingo dalyką gali gauti ne iš trečiojo asmens, o iš lizingo gavėjo, t. y. šios bylos atveju iš UAB „Ekogama“. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Ekogama“ vykdo mokėjimus pagal nustatytą grafiką (t. 4, b. l. 5–11, 17–18).

91Esant šiems įrodymams bei aplinkybėms teismas daro išvadą, kad ieškovo nurodytomis ieškinyje aplinkybėmis nėra pagrindo naikinti ir šios 2006-08-31 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, nes jokie tretieji asmenys neturi teisės šalims nurodyti jų siektino tikslo realizavimo būdo, t. y. tik sudaryti paskolos sutartį, o ginčo turtą įkeisti. Atmetus ir šį ieškinio reikalavimą nėra pagrindo taikyti restituciją, t. y. grąžinti valstybės nuosavybėn administracinės paskirties pastatą, adresu ( - ), o UAB ,,Ekogama“ – prekybos patalpas, unikalus Nr. ( - ), ir 3/49 dalis požeminių automobilių saugyklos patalpų, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), bei 56 000 Lt priemoką, kurią UAB ,,Ekogama“ pervedė į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą prieš mainų sutarties sudarymą (t. 3, b. l. 139). Remiantis sprendime išdėstytais motyvais teismas mano, kad šios bylos atveju viešasis interesas pažeistas nebuvo.

92Iš byloje esančių duomenų matyti, kad advokatė V. Litinskienė, atstovaudama atsakovės UAB „Ekogama“ interesams, pagal atstovavimo sutartį surašė šiuos procesinius dokumentus: 2007-01-19 atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b. l. 176–181), 2007-04-05 atsiliepimą į ieškinį su padidintais reikalavimais (t. 3, b. l. 10–14), 2007-03-26 nuo 9 val. 30 min. iki 10 val. 05 min. atstovavo atsakovės interesams parengiamajame teismo posėdyje (t. 3, b. l. 3–5), 2007-05-28 nuo

939 val. 30 min. iki 15 val., 2007-11-26 nuo 9 val. 30 min. iki 16 val., 2008-02-25 nuo 10 val. 05 min. iki 11 val. 05 min. atstovavo atsakovės interesams teismo posėdžiuose, iš viso 14 val. (t. 3, b. l. 53–70, 187–196, t. 4, b. l. 47–51), įvykdė 2007-12-10 teismo nutartį ir 2007-12-21 pateikė įrodymus apie atsakovės UAB „Ekogama“ 2006-08-28 Lizingo sutarties vykdymą (t. 3, b. l. 198–199, t. 4,

94b. l. 3–11).

95Nustatyta, kad 2007-01-10 atsakovė UAB „Ekogama“ mokėjimo nurodymu Nr. 20 advokatės V. Litinskienės kontorai pervedė 5 000 Lt už suteiktas teisines paslaugas (t. 1, b. l. 182). Atmetus ieškinio reikalavimus atsakovei UAB „Ekogama“ iš Lietuvos valstybės priteistina 4 962 Lt išlaidų advokatės pagalbai apmokėti (LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“(toliau tekste Rekomendacijos) 8.2, 8.16, ir 8.18 p.). Apskaičiuojant užmokestį už advokato civilinėse bylose suteiktas teisines paslaugas rekomenduojama taikyti šiose Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (600 Lt x 3 = 1 800 Lt x 2 = 3 600 Lt, už 13 val. atstovavimą teismo posėdyje priteistina 1170 Lt (600 Lt x 0,15 = 90 Lt x 13 val. = 1170 Lt), už 1 val. atstovavimą teismo posėdyje priteistina 120 Lt (800 Lt x 0,15 = 120 Lt) ir už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylos procese, parengimą – 72 Lt (600 Lt x 0,12 = 72)( CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

96Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad advokatas A. Norkūnas pagal 2007-02-14 teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 04-02-429F, atstovaudamas atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bei trečiojo asmens atsakovo pusėje LR žemės ūkio ministerijos interesams, suteikė šiems asmenims teisinę pagalbą ir surašė šiuos procesinius dokumentus: 2007-02-21 atsiliepimą į ieškinį (t. 2, b. l. 12–15, 16–19), 2007-04-23 atsiliepimą į ieškinį su padidintais reikalavimais (t. 3, b. l. 25–14), 2007-03-26 nuo 9 val. 30 min. iki

9710 val. 05 min. dalyvavo parengiamajame teismo posėdyje (t. 3, b. l.3–5), 2007-05-28 nuo

989 val. 30 min. iki 15 val., 2007-11-26 nuo 9 val. 30 min. iki 16 val., 2008-02-25 nuo 10 val. 05 min. iki 11 val. 05 min. dalyvavo teismo posėdžiuose, iš viso 14 val. (t. 3, b. l. 53–70, 187–196, t. 4, b. l. 47–51).

99Nustatyta, kad LR žemės ūkio ministerija 2007-05-28 pervedė 9 841,79 Lt už advokato A. Norkūno suteiktą teisinę pagalbą (t. 3, b. l. 180–181), todėl turėjo šias išlaidas. Atmetus ieškinio reikalavimus iš Lietuvos valstybės trečiajam asmeniui LR žemės ūkio ministerijai priteistina 4 890 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 8.2, ir 8.18 p. (600 Lt x 3 = 1 800 Lt x 2 = 3 600 Lt, už 13 val. atstovavimą teismo posėdyje priteistina 1170 Lt (600 Lt x 0,15 = 90 Lt x 13 val. = 1170 Lt), už 1 val. atstovavimą teismo posėdyje priteistina 120 Lt (800 Lt x 0,15 = 120 Lt) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

100Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

101ieškinio reikalavimus atmesti.

102Priteisti iš Lietuvos valstybės UAB „Ekogama“, į. k. ( - ), 4962 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kodas ( - ), 4890 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

103Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui padavus apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. LR Vyriausybės ir trečiojo asmens atsakovo pusėje Lietuvos Respublikos... 3. 1-ojo notarų biuro notarui Mariui Stračkaičiui dėl nekilnojamojo turto... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. ieškovas – Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, siekdamas apginti... 6. Ieškovo atstovė prokurorė S. Stropienė teismo prašo:... 7. I. Pripažinti negaliojančiais:... 8. 1) 2006-06-14 mainų sutartį, kuria Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 9. 2) 2006-06-19 turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo aktą Nr.... 10. 3) 2006-07-18 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 13.6-3676 ,,Dėl... 11. 4) 2006-07-21 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N21/2006-0052, sudarytą... 12. 5) 2006-08-31 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB... 13. II. Grąžinti valstybės nuosavybėn administracinės paskirties pastatą,... 14. Ieškovo atstovė prokurorė S. Galentienė paaiškino, kad Lietuvos... 15. Nekilnojamojo turto vertintojui 2006-01-11 atliekant administracinio pastato,... 16. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymu UAB „Inreal“... 17. Nr. I-06/10-40 KL išvadoje nurodė, kad įvertinus papildomai pateiktą... 18. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo... 19. 2006-08-31 Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notaro M. Stračkaičio... 20. 2008-02-25 teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prokurorė S. Stropienė... 21. Atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos... 22. 2006-06-14 mainų sutartis, kurią patvirtino Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro... 23. R. Rasimavičienės atstovas A. Rasimavičius, buvo sudaryta vykdant 2006-06-01... 24. Ieškovo ginčijamos 2006-06-14 mainų sutarties dalykas buvo trečiojo asmens... 25. LR žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo administracinės... 26. Nr. 06/01-12 KL techninėje užduotyje buvo nurodyta, kad vertinamas tik... 27. Nr. I-06/10-40 KL neturi juridinės galios pagal LR turto ir verslo vertinimo... 28. 24 str. 1 d., nes neatitinka šio įstatymo 23 str. reikalavimų tiksliai... 29. Išmainyto pastato savininkė LR žemės ūkio ministerija žemės sklypu... 30. Ieškovas neįrodė, kad LR žemės ūkio ministerija turto vertintojui... 31. Atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Klaipėdos apskrities... 32. Atsakovės UAB ,,Ekogama“ atstovė adv. V. Litinskienė prašo atmesti visus... 33. 5 000 000Lt (t. 3, b. l. 66–68).... 34. Atsakovės UAB ,,Hansa lizingas“ atstovas adv. A. Stonkus nepripažino... 35. UAB „Ekogama“ iki 2008-08-30 suteikė 434 430,03 eurų finansavimą su 6... 36. Trečiojo asmens Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarė Regina Rasimavičienė... 37. R. Rasimavičienė prašo teismo atmesti pareikštą ieškinį. Nurodė, kad... 38. Trečiojo asmens Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro notaras Marius Stračkaitis... 39. 2006-08-31 Klaipėdos m. 1-ajame notarų biure buvo patvirtinta... 40. CK 6.567 str. 1 d. įtvirtinta netiesioginio (trišalio) finansinio lizingo... 41. (CK 6.156 str., t. 2, b. l. 42–44).... 42. Ieškinio reikalavimai atmestini.... 43. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-10-05 nutarimu Nr. 1115... 44. 1 547,24 kv. m ploto, 2 406 245 Lt vidutinės rinkos vertės, nuo 2000-03-16... 45. 1999-10-05 nutarimu Nr. 1115 ir 1999-10-21 priėmimo-perdavimo aktu (t. 1, b.... 46. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2002-12-19 Klaipėdos miesto... 47. 1995-12-12 LR teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 redakcijos, 26 str. 8... 48. Atsižvelgus į byloje nustatytas faktines aplinkybes teismui yra pagrindas... 49. Iš Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-17 įsakymo Nr. 13.6-1158 „Dėl... 50. Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo... 51. Esant tokiems įrodymams teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad Lietuvos... 52. 2328 kv. m padidėjusio žemės sklypo, adresu ( - ), įregistravimas, o... 53. 2006-03-20 per greitas 2006-03-17 apskrities viršininko įsakymo Nr. 13.0-1158... 54. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia 2006-06-14 mainų sutartį, kuria... 55. Nustatyta, kad į bylą pateiktos šios Ataskaitos: 1) pagal LR žemės ūkio... 56. Remiantis tiek UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M., tiek UAB... 57. Ieškovas rėmėsi būtent UAB „InReal“ vertintojo J. J. Ataskaitos Nr.... 58. LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 1 d. parašyta, kad... 59. R. M. Ataskaita Nr. 06/01-12KL yra negaliojanti (t. 1, b. l. 9–50). Turto... 60. Esant tokiai įstatymo nuostatai, teismas remdamasis nustatytomis teisinę... 61. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2006-06-01 Vyriausybė nutarimą Nr.... 62. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybių... 63. 1976,69 kv. m), turto vertintojo 2006-02-20 nustatyta rinkos vertė – 1 128... 64. b. l. 90).... 65. Teismas konstatuoja, kad Vyriausybė priėmusi 2006-06-01 nutarimą Nr. 532... 66. Nustatyta, kad 2006-06-14 Vilniaus m. 3-ojo notarų biuro notarės R.... 67. CK 6.432 str. 2 d. parašyta, kad mainų sutarčiai taikomos pirkimo-pardavimo... 68. Iš 2006-06-14 mainų sutarties 1.1 ir 1.2 punktų matyti, kad sutarties... 69. LR žemės įstatymo 7 str. 1 d. apskrities viršininkas yra apskrities... 70. Teismui nenustačius UAB „Invalda Real Estate“ vertintojo R. M. Ataskaitos... 71. 2006-06-01 Vyriausybės nutarimą Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų... 72. Tačiau minimo ikiteisminio tyrimo pareigūnai nutarime nenustatė, kad buvo... 73. Teismas, įvertinęs Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų... 74. Esant šiems įrodymams bei aplinkybėms ieškovo ieškinio reikalavimas dėl... 75. 2006-06-14 mainų sutarties, kuria Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 76. Nustatyta, kad 2006-06-19 Turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo aktu... 77. Nr. 1B-233/06-5001 Lietuvos Respublika, atstovaujama LR žemės ūkio... 78. Atmetus ieškinio reikalavimą dėl 2006-06-14 mainų sutarties pripažinimo... 79. Nustatyta, kad 2006-07-18 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo Nr.... 80. Nustatyta, kad 2006-07-21 buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis... 81. Nr. N21/2006-0052 tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos... 82. Teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo patenkinti ir šių ieškinio... 83. Nr. N21/2006-0052, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos valstybės,... 84. UAB „Ekogama“ buvo administracinio pastato, adresu ( - ), savininkė,... 85. Nustatyta, kad 2006-08-31 Klaipėdos m. 1-ajame notarų biure buvo patvirtinta... 86. 1 770 000 Lt pardavė UAB ,,Hansa lizingas“ administracinį pastatą, adresu... 87. 2006-07-21 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N21/2006-0052 (t. 1, b. l.... 88. Ieškovas, vadovaudamasis CK 1.81 str., prašo pripažinti negaliojančia ir... 89. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Ekogama“... 90. Iš sutarties II dalies 2.4 punkto nustatyta, kad turtas buvo perkamas siekiant... 91. Esant šiems įrodymams bei aplinkybėms teismas daro išvadą, kad ieškovo... 92. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad advokatė V. Litinskienė,... 93. 9 val. 30 min. iki 15 val., 2007-11-26 nuo 9 val. 30 min. iki 16 val.,... 94. b. l. 3–11).... 95. Nustatyta, kad 2007-01-10 atsakovė UAB „Ekogama“ mokėjimo nurodymu Nr. 20... 96. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad advokatas A. Norkūnas pagal... 97. 10 val. 05 min. dalyvavo parengiamajame teismo posėdyje (t. 3, b. l.3–5),... 98. 9 val. 30 min. iki 15 val., 2007-11-26 nuo 9 val. 30 min. iki 16 val.,... 99. Nustatyta, kad LR žemės ūkio ministerija 2007-05-28 pervedė 9 841,79 Lt už... 100. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 101. ieškinio reikalavimus atmesti.... 102. Priteisti iš Lietuvos valstybės UAB „Ekogama“, į. k. ( - ), 4962 Lt... 103. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...