Byla 2A-9/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro atstovui prokurorui Vyteniui Kasparavičiui, atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir trečiojo asmens Žemės ūkio ministerijos atstovui Andriui Burlėgai, atsakovo BUAB „Ekogama“ atstovui advokatui Gyčiui Šarkai, atsakovo UAB „Swedbank lizingas“ atstovui Tomui Valaičiui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Irenai Mickevičiūtei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-103-159/2008 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Ekogama“, uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ dėl nekilnojamojo turto mainų, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių, įsakymo, perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo; tretieji asmenys: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vilniaus miesto 3-iojo notarų biuro notarė Regina Rasimavičienė, Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaras Marius Stračkaitis.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašė: 1) pripažinti negaliojančia 2006 m. birželio 14 d. mainų sutartį, kuria Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, veikdama turto patikėjimo teise savininko Lietuvos Respublikos interesais, perdavė UAB ,,Ekogama“ nuosavybėn administracinės paskirties pastatą, esantį ( - ), mainais už UAB ,,Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias prekybos patalpas ir 3/49 dalis garažų paskirties patalpų – požeminės automobilių saugyklos patalpų, esančių ( - ); 2) pripažinti negaliojančia 2006 m. birželio 19 d. turto ir nuosavybės teisių perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1B-233/06-5001; 3) pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 13.6-3676 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo, adresu ( - ), nuomos“; 4) pripažinti negaliojančia 2006 m. liepos 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N21/2006-0052, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Klaipėdos apskrities viršininko, ir UAB ,,Ekogama“ dėl žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo; 5) pripažinti negaliojančia 2006 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB ,,Ekogama“ pardavė pirkėjui UAB ,,Hansa lizingas“ administracinį pastatą, esantį ( - ); 6) grąžinti valstybės nuosavybėn administracinės paskirties pastatą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), o UAB ,,Ekogama“ – prekybos patalpas, unikalus Nr. ( - ), ir 3/49 dalis požeminės automobilių saugyklos patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), taip pat 56 000 Lt piniginę priemoką, kurią UAB ,,Ekogama“ pervedė į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą prieš mainų sutarties sudarymą.

4Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 532 „Dėl negyvenamųjų patalpų mainų“ nutarė perduoti UAB „Ekogama“ valstybei nuosavybės teise priklausiusį ir Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdytą administracinį pastatą mainais už UAB „Ekogama“ nuosavybės teise priklausiusias negyvenamąsias patalpas, taip pat nustatyti, kad mainomo turto skirtumas (56 000 Lt) turi būti pervestas į valstybės biudžetą. 2006 m. birželio 14 d. buvo sudaryta minėtų daiktų mainų sutartis. UAB ,,Ekogama“ mainų sutartimi įgijo teisę naudotis 2,9 a didesniu žemės sklypu, nei nurodyta vertinimo ataskaitoje. Ieškovo teigimu, išmainyti nelygiaverčiai materialiojo turto objektai. Ieškovo nuomone, 2006 m. rugpjūčio 31 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią UAB ,,Ekogama“ pardavė administracinį pastatą ( - ), pirkėjui UAB ,,Hansa lizingas“, prieštarauja gerai moralei, nes sandorio šalys buvo nesąžiningos, siekė išvengti restitucijos.

5Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Apeliaciniu skundu ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

7Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme šalys pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti. Pateiktoje taikos sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnyje.

8Taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina.

9Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, bylos šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, padarydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis, 42 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui.

10Šalys taikos sutartyje nurodė, kad sutartį perskaitė, suprato taikos sutarties sąlygas ir kaip atitinkančią šalių valios išraišką sutartį pasirašė niekieno neverčiamos ir neįtakojamos trečiųjų asmenų. Be to, kiekviena šalis pareiškė, kad: jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su taikos sutarties sudarymu ir/ar nulėmę taikos sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos taikos sutartyje; nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto, spaudimo, apgaulės tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje; visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga; ji veikia apdairiai ir yra tinkamai, pilnai bei pakankamai informuota dėl šios taikos sutarties turinio bei jos esmės; taikos sutarties sudarymo pasekmės šalių suprastos ir taikos sutartis, kaip atitinkanti tikrąją šalių valią, pasirašyta.

11Prašymas patvirtinti šalių sudarytą ir teismui pateiktą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui. Byloje nėra duomenų, kad taikos sutarties patvirtinimas pažeistų kieno nors teises ar įstatymo saugomus teisėtus interesus. Teismui pateiktos taikos sutarties duomenimis, ją pasirašiusios šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo dėl taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnyje, t. y. kad bylą pabaigus taikos sutartimi, byla teismo nutartimi yra nutraukiama, o bylą nutraukus, neleidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, šalių pasirašyta taikos sutartis tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 302 straipsnis).

13Šalys taikos sutartyje susitarė, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidas apmoka atsakovas UAB „Swedbank lizingas“, todėl iš šio atsakovo valstybei priteistinos 183,55 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu visų instancijų teismuose (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas; t. 2, b. l. 2; t. 3, b. l. 2; t. 4, b. l. 2, 105; t. 5, b. l. 3, 14).

14Bylą nutraukus, naikintinos Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – administracinio pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštas (CPK 149 straipsnis).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, 302 straipsniu ir 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

16Patvirtinti ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, atsakovų Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, BUAB „Ekogama“, UAB „Swedbank lizingas“ ir trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2012 m. birželio 4 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

171. Ieškovas atsisako nuo visų ieškinio reikalavimų.

182. Kiekvienas iš taikos sutartį pasirašiusių proceso dalyvių pats padengia savo bylos nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas ir nei vienas taikos sutartį pasirašęs proceso dalyvis neatlygina kitam jokių kitų proceso dalyvių patirtų bylinėjimosi išlaidų. BUAB „Ekogama“ patvirtina UAB „Swedbank lizingas“, jog ankstesnė nuostata aiškinama taip, kad BUAB „Ekogama“ neturi teisės susigrąžinti iš UAB „Swedbank lizingas“ jokių BUAB „Ekogama“ iki taikos sutarties sudarymo UAB „Swedbank lizingas“ ar jos advokatui šioje byloje apmokėtų atstovavimo išlaidų.

193. Teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidas įsipareigoja atlyginti UAB „Swedbank lizingas“.

20Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimą.

21Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, BUAB „Ekogama“, UAB „Swedbank lizingas“ dėl nekilnojamojo turto mainų, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių, įsakymo, perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Swedbank lizingas“ (juridinio asmens kodas 111568069) valstybei 183,55 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus 55 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – administracinio pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštą.

24Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašė: 1) pripažinti... 4. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. birželio 1 d.... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras... 7. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme šalys pateikė taikos... 8. Taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina.... 9. Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, bylos šalys turi teisę užbaigti... 10. Šalys taikos sutartyje nurodė, kad sutartį perskaitė, suprato taikos... 11. Prašymas patvirtinti šalių sudarytą ir teismui pateiktą taikos sutartį... 12. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, šalių pasirašyta taikos sutartis... 13. Šalys taikos sutartyje susitarė, kad procesinių dokumentų įteikimo... 14. Bylą nutraukus, naikintinos Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 5... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 16. Patvirtinti ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, atsakovų... 17. 1. Ieškovas atsisako nuo visų ieškinio reikalavimų.... 18. 2. Kiekvienas iš taikos sutartį pasirašiusių proceso dalyvių pats padengia... 19. 3. Teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidas įsipareigoja atlyginti UAB... 20. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 12 d. sprendimą.... 21. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Swedbank lizingas“ (juridinio asmens kodas... 23. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartimi... 24. Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...