Byla 2A-1488-798/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Rudzinsko (pranešėjas), kolegijos teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės I. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovams AB „City Service“ ir UADB „Seesam Lietuva“ (tretieji asmenys – A. S., UAARDB „Salonas7“, K. R. K., L. P., UAB „Moderni klasika“, Rolmex L.L.C., UAB „Merkio transportas“, M. M., I. B., S. B., A. B., B. S., G. S., A. P., L. L., T. R., V. S., A. S.) dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė I. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB „City Service“ ir UADB „Seesam Lietuva“, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 9110,22 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-02-20, 10.30 val. pastebėjo, kad jai priklausantis automobilis KIA, pastatytas prie namo, esančio ( - ), Vilniuje yra apgadintas nuo namo nukritus sniegui. Minėtą namą administruoja AB „City Service“. Ieškovė kreipėsi į AB „City Service“, prašydama atlyginti nuostolius, tačiau gavo atsakymą, kad AB „City Service“ ir UADB „Seesam Lietuva“ 2009-12-22 sudarė bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kuria apdrausti AB „City Service“ turtiniai interesai dėl vykdomų pastatų ūkio priežiūros paslaugų. UADB „Seesam Lietuva“ nurodė, kad žalos neatlygins, nes nenustatė būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų. Ieškovė pakartotinai kreipėsi į AB „City Service“ dėl patirtos žalos atlyginimo, tačiau gavo atsakymą, kad, jų nuomone, AB „City Service“ negali būti atsakingas už patirtus nuostolius, nes neįrodytos civilinės atsakomybės sąlygos, be to, atsakovas vykdo pastato būklės nuolatinius ir neplanuotus pastato stogo ir kitų konstrukcijų stebėjimus. 2010-02-07 ir 2010-02-16 buvo atliktos apžiūros ir jų metu užfiksuota, kad sniego sluoksnis neviršija 10 cm ir nekelia pavojaus aplinkinių asmenų sveikatai. Nurodė, kad ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad AB „City Service“ tinkamai nevykdė pareigos, numatytos LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose“ 5.3 p. bei Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-655 patvirtintų „Tvarkymo ir švaros taisyklių“ 4.4 p., nes ant ieškovės automobilio KIA užkrito sniego nuošliauža bei apgadino automobilį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CK 6.254 str. 1 d. yra įtvirtintas civilinės atsakomybės draudimas tais atvejais, kai pareiga atlyginti padarytą žalą perkeliama draudimo kompanijai. Tokiu atveju draudimo kompanija ir žalą padaręs asmuo atsako kaip solidarieji skolininkai.

4Atsakovas UADB „Seesam Lietuva“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškinį. Nurodė, kad reikalavimo dydis grindžiamas UAB „KIA auto“ 2010-08-31 parengta remonto darbų sąmata. Sąmata parengta praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo ieškovės nurodyto įvykio, kurio metu buvo apgadintas automobilis. 2010-03-08 atsakovui buvo pateikta UAB „KIA auto“ 2010-02-22 automobilio remonto darbų sąmata, kurioje suma yra beveik 1000 Lt mažesnė nei 2010-08-31 sąmatoje. Nurodė, kad atsakovas 2010-03-08 apžiūrėjo automobilį KIA Ceed ir surašė transporto priemonės techninės apžiūros protokolą, užfiksuodamas visus esminius pažeidimus. Protokolą pasirašė pati ieškovė, tuo patvirtindama, kad UADB „Seesam Lietuva“ užfiksavo visus sugadinimus, pastabų neturėjo. Protokole nurodoma, kad sugadintas tik stogas. Sutinkamai su tuo, ieškovės žalą sudarytų tik išlaidos, susijusios su stogo keitimu. Kadangi 2010-02-22 remonto darbų sąmata sudaryta iš karto po įvykio, kas leidžia pagrįstai manyti, jog remonto darbų apimtys ir kainos apskaičiuotos žalos padarymo momentui, teismas, nustatydamas žalos dydį, turėtų vadovautis 2010-02-22 sąmata. Nurodė, kad atsakovas yra nurodęs, jog nesutinka su stogo apdailos keitimu. 2010-03-08 apžiūrint automobilį KIA Ceed nebuvo užfiksuoti šio automobilio dalies sugadinimai. Stogo apdailos sugadinimai nebuvo įtraukti ir į transporto priemonės techninės apžiūros protokolą. Ieškovė prašo atlyginti pilną keičiamų dalių kainą. Atsakovas tokį reikalavimą laiko nepagrįstu. Automobilis žalos padarymo dieną buvo 3 metų senumo. LR susisiekimo ministro ir LR finansų ministro 2000-04-17 įsakymu Nr. 120/2000-04-14 patvirtinta kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija numato, kad tokio automobilio keičiamoms dalims taikoma 9 proc. nuvertėjimo norma. Ieškovė teismui nepateikė sąskaitos už automobilio remontą, tuo patvirtindama, kad automobilis KIA Ceed nėra suremontuotas. Sutinkamai su tuo, pareikštu ieškiniu prašoma atlyginti ne turėtas, o būtinas išlaidas. Ieškovė galėtų reikalauti tik 4912,16 Lt žalos atlyginimo (t. 1, b.l. 49), o ne 9110,22 Lt.

5Atsakovas AB „City Service“ pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas yra tik daugiabučio namo, esančio Šv. Stepono g. 9, Vilniuje bendrojo naudojimo objektų administratorius, o ne savininkas ar valdytojas. CK 6.266 str. numato civilinę atsakomybę tik už pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Namas, esantis (duomenys neskeltini), nesugriuvo, o ant stogo susikaupęs sniegas nėra laikytinas pastato trūkumu. AB „City Service“ negali būti taikoma civilinė atsakomybė pagal CK 6.266 str. Nesutinka su ieškove, jog dėl sniego griūties AB „City Service“ atsakomybė kyla be kaltės. Privalomuosiuose reikalavimuose daugiabučio gyvenamojo namo administratoriui nėra numatyta jokių pareigų, susijusių su sniego ar ledo valymu nuo namo stogo. Ieškovė teigia, jog AB „City Service“ neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad atsakovas pažeidė Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 4.4 p. nuostatą. Tačiau šiame punkte konstatuota tik apie teritorijos tvarkymą bei valymą. Pastato stogas negali būti laikomas žemės paviršiaus dalimi. Ledo ar sniego šalinimą nuo gyvenamųjų namų pastatų stogų reglamentuoja ne Tvarkymo ir švaros taisyklių 4.4 p., o 5.5 p., kuriame nurodyta, jog statinių savininkai (ar asmenys, valdantys statinius nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu), daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai ir bendrijos privalo šalinti ledą nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų. Taisyklių 4.10 p. numato, kad valydami sniegą ir ledą nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, laikytis darbo saugos reikalavimų, aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti komunikacijos ryšių ir elektros tinklų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų. 2010-01-16 ir 2010-02-26 AB „City Service“ darbuotojai atliko namo apžiūras, kurių metu nustatė, kad sniego sluoksnio storis ant daugiabučio namo ( - ) stogo neviršija 10 cm ir nekelia pavojaus aplinkinių asmenų sveikatai, aplinkai bei pastatui. Tai reiškia, kad atsakovas reguliariai ir tinkamai vykdė savo pareigą stebėti daugiabučio gyvenamojo namo būklę ir rūpintis, kad dėl blogų meteorologinių sąlygų nenukentėtų gyventojų sveikata ar turtas. Tvarkymo ir švaros taisyklėse nėra nurodyta, kokiu grafiku ir kokiu dažnumu turi būti šalinamas ledas nuo pastatų stogų, yra įtvirtintas tik reikalavimas, kad ledas nuo stogų turi būti valomas laikantis darbo saugos reikalavimų, aptveriant pavojingą teritoriją, nesugadinant komunikacijos ryšių ir elektros tinklų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų, radijo ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų. Akivaizdu, kad ieškovė netinkamai aiškina Tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatas, todėl nepagrįstai teigia, kad AB „City Service“ netinkamai vykdė pareigas, numatytas Vilniaus m. savivaldybės teisės aktuose. Ieškovė prie ieškinio pridėjo UAB „KIA Auto“ 2010-08-31 sudarytą remonto darbų sąmatą, nors automobilis buvo apdaužytas 2010-02-20. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, koks buvo žalos dydis 2010 m. vasario mėn.

6Tretysis asmuo UAARDB „Salonas7“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog su pateiktu ieškiniu sutinka. CK 6.263 str. nurodyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.266 str. 1 d. nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog šiuo atveju pastatų, statinių savininkas (valdytojas) atsako be kaltės (LAT 2009-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009). Vadovaujantis CK 4.83 str., 4.84 str., stogą privalo tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka paskirtas administratorius.

7Tretysis asmuo A. Z. pateikė atsiliepimą, nurodydama, jog esant pakankamai įrodymų ir teismui konstatavus, kad 2010-02-20 ieškovės automobilis buvo apgadintas dėl nukritusio sniego nuo ( - ), Vilniuje esančio namo stogo, ieškinys gali būti patenkintas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 6 d. sprendimu ieškovės I. K. ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės valstybės naudai 153,57 Lt pašto išlaidų. Nurodė, kad atsakomybės klausimas turi būti sprendžiamas remiantis CK 6.266 str. 1 d. nuostatomis, pagal kurias žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jei neįrodo, kad buvo CK 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės. CK 6.266 str. 2 d. preziumuoja, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, kuris viešajame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Nagrinėjamu atveju UAB „City Service“ nėra namo, esančio ( - ) , Vilniuje savininkas ar valdytojas. Minėtas juridinis asmuo veikia kaip šio pastato administratorius, o minėto namo savininkais yra nurodyti tretieji asmenys ir pati ieškovė. Teismas pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-13 įsakymu Nr. 30-1273 AB „City Service“ paskirtas daugiabučio namo administratoriumi, tačiau atsakovui nėra perduotos nuosavybės ar valdymo teisės CK 6.266 str. normų prasme. Vadinasi, AB „City Service“ nėra atsakingas prieš ieškovę. Atsakomybė gali kilti tik tokia apimtimi, kokia Vilniaus m. savivaldybės administracija pavedė atsakovui vykdyti namo administravimo bei priežiūros funkcijas pagal 2009-07-13 įsakymą. AB „City Service“, kaip daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje administratoriaus funkcijos ir pareigos reglamentuojamos Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, kurių 7.2 p. numatyta statinio administratoriaus pareiga organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą. Pastato stogo darbų sąraše įvardintas ledo varveklių nuo stogo karnizų šalinimas bei šiukšlių valymas nuo stogo, tačiau sniego valymas į sąrašą nėra įtrauktas. Teismas konstatavo, kad AB „City Service“ neveikimas, susijęs su nenuvalytu nuo stogo sniegu, negali būti traktuojamas kaip neteisėti veiksmai CK 6.245-6.250 str. atžvilgiu.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovė I. K. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 6 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad teismas nepagrįstai konstatavęs, jog AB „City Service“ nėra tinkamas atsakomybės subjektas byloje, neanalizavo ir nevertino civilinės atsakomybės sąlygų buvimo. Teismas neteisingai ir nepagrįstai konstatavo, kad pagal CK 6.266 str. civilinės atsakomybės subjektu visuomet yra pastato savininkai. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 str. pagrindu. Administratoriaus veiklai mutatis mutandis taikomos CK 4 knygos XIV skyriaus normos. Vadovaujantis CK 4.239 str. skiriami turto paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, ir turto visiškas administravimas, kai administratorius ne tik turi išsaugoti turtą, bet taip pat privalo jį gausinti, tvarkyti taip, kad jis duotų pajamų bei naudoti tokiam tikslui, kuris yra palankiausias naudos gavėjui. Vadovaujantis butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 7 p., administratorius privalo organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą (eksploatavimą) – namo būklės nuolatinį stebėjimą, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio stogo ir kt.) mechaninio patvarumo palaikymą, smulkių defektų šalinimą, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimą, jų profilaktiką, derinimą, paruošimą šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymą, bendrojo naudojimo patalpų valymą, namui priskirtos teritorijos tvarkymą. Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 2 priedo 1.4.12 p., 1.4.13 p., 1.4.14 p. administratorius privalo valyti šiukšles ir kitus daiktus nuo stogų, šalinti ledo varveklius, atlikti kitus nedidelės apimties darbus. Pagal Tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų 2008-07-16 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1.582 4.10 p. asmenys jiems nuosavybės teise priklausančiose ar įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose privalo valydami sniegą ir ledą nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, laikytis darbo saugos reikalavimų. Pagal taisyklių 5.5 p., statinių savininkai, daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai ir bendrijos privalo šalinti ledą nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių, balkonų. AB „City Service“ paskirtas daugiabučio namo administratoriumi, vadinasi, atsakovui įstatymų nustatyta tvarka buvo priskirtos bendrojo naudojimo patalpos, kurias AB „City Service“ privalėjo administruoti teisės aktų nustatyta tvarka. Nepagrįstas aiškinimas, kad administratorius ledą turi valyti, o jeigu vanduo yra sniego konsistencijos, tada tokios pareigos neturi. Į administratoriaus pareigą rūpintis tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra negalima žiūrėti formaliai, kaip apimančią tik remontą, rekonstrukcijas. Tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra turi apimti visus veiksmus, kuriais realiai užtikrinama bendrojo naudojimo objektų tinkama priežiūra (pvz., sniego sangrūdų, ledo pašalinimas nuo stogo).

12Atsakovas ADB „Seeseam Lietuva“ pateikė atsiliepimą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB „City Service“ nėra pastato, esančio ( - ), Vilniuje savininkas. Aiškinantis ar atsakovas UAB „City Service“ gali būti pripažintas pastato valdytoju, būtina nustatyti, ar atsakovas turi pastatą savo žinioje, turi teisę nurodytam pastatui daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Atsakovas UAB „City Service“, veikdamas kaip pastato administratorius, neturi teisės ir pareigos daryti fizinio ar ūkinio poveikio pastatui. Tą patvirtina ir ieškovės apeliaciniame skunde cituojamos teisės normos. Visos teisės ir pareigos apsiriboja pastato būklės stebėjimu, pagrindinių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymu, smulkių defektų šalinimu. Atsakovas UAB „City Service“, turėdamas tikslą tinkamai įvykdyti jam, kaip administratoriui, pavestas funkcijas ir manydamas, kad ant pastato stogo susikaupęs sniegas kelia pavojų pastato stogo mechaniniam patvarumui, atlieka stogo valymo darbus be kreipimosi ar suderinimo su savininkais. Tą patvirtino ir atsakovo UAB „City Service“ atstovas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu. Įvertinęs, kad pavojus stogo patvarumui nebuvo kilęs, vadovaudamasis teisės aktais, neatliko stogo valymo darbų.

13Atsakovas AB „City Service“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti apeliacinį skundą, Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad yra daugiabučio namo administratorius ir nėra savininkas ar valdytojas. CK 6.266 str. numato civilinę atsakomybę tik už pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Namas, esantis Šv. Stepono g. 9, Vilniuje nesugriuvo, o ant stogo susikaupęs sniegas nėra laikytinas pastato trūkumu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009 yra išaiškinęs, jog daugiabučio namo savininkų bendrija negali atsakyti CK 6.266 str. pagrindu kaip statinių savininkas. Ieškovė privalo įrodyti visas keturias civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, kaltę, priežastinį ryšį, žalos dydį. Apeliantė neįrodė nei vienos iš minėtų sąlygų. Minimi Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 4 p., 5.3 p., 7 p. nenumato sniego valymo nuo stogų. Ieškovė nei ieškinyje, nei skunde nenurodė, kokiu būdu AB „City Service“ pažeidė privalomuosius reikalavimus ar minėtus administravimo nuostatus. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad automobilis KIA Ceed buvo sugadintas 2010-02-20 prie ( - ) esančio pastato, o ne kitoje vietoje ar kitu laiku. Neįrodė, kad automobilis buvo statomas tam leistinoje vietoje. Remonto darbų sąmata sudaryta 2010-08-31, nors automobilis apdaužytas 2010-02-20. Apie įvykį, kurio metu buvo sugadintas automobilis draudimo bendrovei pranešta net po 2 savaičių.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

15teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.).

18Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Netinkamas materialinės teisės normų aiškinimas ir taikymas sudaro pagrindą priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

19Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė I. K. yra automobilio Kia Ceed, v/n ( - ) savininkė. Vilniaus m. 3 PK užregistruotas pranešimas apie tai, kad 2010 m. vasario 20 d. prie daugiabučio namo, adresu ( - ), Vilniuje buvo apgadintas ieškovei priklausantis automobilis, nuo minėto namo stogo nukritus sniegui (t. 1, b.l. 8). Nustatyta, kad daugiabutį namą, esantį ( - ), Vilniuje administruoja AB „City Service“ (t. 1, b.l. 109), kurio turtiniai interesai dėl civilinės atsakomybės buvo apdrausti UADB „Seesam Lietuva“ (t. 1, b.l. 28).

20Apeliaciniu skundu ieškovė I. K. prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 6 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas jos ieškinys dėl nuostolių atlyginimo ir priteisti jai 9110,22 Lt. Šioje byloje ginčas visų pirma kilo dėl atsakovo AB „City Service“, kaip daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus, funkcijų apimties ir civilinės atsakomybės už netinkamą funkcijų atlikimą, taip pat ir dėl atsakovo UADB „Seesam Lietuva“, kaip draudiko, solidariosios civilinės atsakomybės.

21Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintuose nuostatuose į administratoriaus darbų sąrašą nėra įtrauktas sniego valymas nuo pastato stogo, sprendė, jog AB „City Service“ neturėjo pareigos organizuoti sniego valymo, todėl toks neveikimas negali būti traktuojamas kaip neteisėti veiksmai CK 6.245-6.250 str. atžvilgiu. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutiktina.

22Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“ (toliau – nuostatų), taikytinų nagrinėjamoje byloje, 4 punkte įtvirtintas pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, o nuostatų 2 p. nustato administratoriaus pareigą savo veikloje vadovautis civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Minėtų nuostatų 2 priedas, kurio 1.4.13 p. nustato pareigą šalinti ledo varveklius nuo karnizų, tik detalizuoja nuostatų 7.2 p., tačiau minėtas priedas nereiškia, kad administratoriaus pareigos apsiriboja tik šiame priede numatytais darbais, nes 7.2 p. numatytos prievolės nėra vienintelės administratoriaus prievolės, jos apima ir kituose teisės aktuose nurodytas pareigas pagal kitas nuostatų normas. Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351, 5.1.4 p. įtvirtina techninio prižiūrėtojo pareiga išlaikyti gyvenamųjų namų, jo dalių savybes, atitinkančias statinio saugaus naudojimo reikalavimus. Pagal Vilniaus miesto tarybos 2005-01-19 sprendimu Nr. 1-655 patvirtintų ir 2009-12-16 sprendimu Nr. 1-332 pakeistų Tvarkymo ir švaros taisyklių (toliau – taisyklės) 5.5. p. atsakovas, būdamas daugiabučio namo administratoriumi, privalo šalinti ledą nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų. Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2004-06-21 įsakymu Nr. D1-347, 11.3. p. numatytas vienas iš statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždavinių – prižiūrėti, kad nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu. Sistemiškai įvertinusi minėtuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą, atsižvelgdama į tai, jog namo administratorius privalo užtikrinti statinio saugaus naudojimo reikalavimą, teisėjų kolegija sutinka su apeliante, jog gyvenamojo namo administravimas apima ne tik ledo varveklių, bet ir sniego šalinimą nuo gyvenamojo namo stogo karnizo, nes tai tiesiogiai susiję su saugiu statinio ir atskirų konstrukcijų (CK 4.82 str.) naudojimu, kad nekelti pavojaus tiek namo gyventojams, tiek pačioms namo stogo konstrukcijoms. Tai, jog tokia pareiga nėra tiesiogiai nurodyta nuostatose, nereiškia, kad namo administratorius šios pareigos neturi. Tokia jo pareiga išplaukia iš kitų aukščiau minėtų teisės aktų. Atsižvelgiant į tai, nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog sniego valymas nuo stogo neįeina į administratoriaus funkcijas, dėl ko jis neturėjo pareigos organizuoti sniego valymo nuo stogo.

23Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nuo daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), Vilniuje, nukritęs sniegas apgadino ieškovės automobilį (t. 1, b.l. 8). Pagal CK 6.266 str. 1 d. žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 str. 1 d. nurodytos aplinkybės, tokios kaip nenugalima jėga arba nukentėjusiojo asmens tyčia ar didelis neatsargumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-554/2007). Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal LR CK 6.266 str. suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį, o valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2007). Atsižvelgiant į tai, nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog AB „City Service“ nėra daugiabučio gyvenamojo namo valdytojas.

24Atsakovas netinkamai atliko jam priskirtas administravimo funkcijas (neteisėti veiksmai), neužtikrino saugaus daugiabučio gyvenamojo namo bendrųjų konstrukcijų (stogo) naudojimo, laiku nenuvalė sniego nuo stogo, dėl ko jam nukritus buvo apgadintas ieškovės automobilis (CK 6.246 str. 1 d., 6.247 str., 6.248 str.). Atsižvelgiant į tai, atsakovui AB „City Service“, kaip administratoriui, kyla atsakomybė už netinkamai atliktas pareigas. Ieškovė įrodė visas būtinas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas, tuo tarpu atsakovas neįrodė CK 6.270 str. nurodytų atleidimo nuo atsakomybės sąlygų (nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo).

25Pagal CK 6.987 str. draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Kaip minėta, AB „City Service“ turtinius interesus dėl civilinės atsakomybės, kilusios dėl vykdomų pastatų ūkio priežiūros paslaugų, buvo apdraudęs UADB „Seesam Lietuva“ (t. 1, b.l. 28). CK 6.254 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas civilinės atsakomybės draudimas tais atvejais, kai pareiga atlyginti padarytą žalą perkeliama draudimo kompanijai. Tokiu atveju draudimo kompanija ir žalą padaręs asmuo atsako kaip solidarieji skolininkai (CK 6.254 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovės patirti nuostoliai dėl sugadinto automobilio priteistini solidariai iš abiejų atsakovų – namą administruojančios AB „City Service“ bei draudiko UADB „Seesam Lietuva“.

26Ieškovė prašo priteisti 9110,22 Lt nuostolių atlyginimą už sugadintą automobilį. Tokį savo reikalavimą grindė UAB „Kia auto“ 2010 m. rugpjūčio 31 d. parengta remonto darbų sąmata (t. 1, b.l. 13-17). Tuo tarpu atsakovai su reikalaujama priteisti nuostolių suma nesutiko. Atsakovo UADB „Seesam Lietuva“ teigimu, ieškovė galėtų reikalauti nebent 4912,16 Lt žalos atlyginimo, o ne 9110,22 Lt (t. 1, b.l. 49). Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Kia auto“ dar 2010 m. vasario 22 d. buvo parengusi automobilio remonto darbų sąmatą, kurioje nurodyta darbų kaina buvo mažesnė – 8253,01 Lt (t. 1, b.l. 34-38). Pažymėtina, kad atlyginant žalą yra siekiama asmenį grąžinti į padėtį, buvusią iki žalos padarymo momento, todėl 2010-02-22 remonto darbų sąmata, kuri sudaryta iš karto po įvykio, leidžia pagrįstai manyti, jog joje nurodytos darbų apimtys ir kainos apskaičiuotos žalos padarymo momentui. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas vadovaujasi būtent šia darbų sąmata, o ne 2010 m. rugpjūčio 31 d., kuri atlikta praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo įvykio, kurio metu buvo apgadintas ieškovei priklausantis automobilis Kia Ceed.

27Nustatyta, kad atsakovas UADB „Seesam Lietuva“ nesutiko su 2010 m. vasario 22 d. automobilio remonto darbų sąmatoje nurodytais stogo apdailos darbais, motyvuodamas tuo, kad 2010 m. kovo 8 d. transporto priemonės apžiūros protokole tokie sugadinimai nebuvo įtraukti. Nustatyta, kad 2010 m. kovo 8 d. buvo surašytas transporto priemonės techninės apžiūros protokolas, kuriame užfiksuoti ieškovei priklausančio automobilio Kia Ceed sugadinimai. Nors minėtame protokole nurodytas sugadintas automobilio stogas (t. 1, b.l. 31), tačiau tai nepaneigia remonto darbų sąmatoje užfiksuotų stogo apdailos tvarkymo darbų.

28Atsakovo UADB „Seesam Lietuva“ teigimu, ieškovė į reikalaujamus atlyginti nuostolius nepagrįstai įskaito PVM. Pažymėtina, kad žalos dėl turto sugadinimo atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki įvykio. Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo turto neremontuoja, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos be PVM. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, jog ieškovei priklausantis automobilis KIA Ceed būtų suremontuotos. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su atsakovu UADB „Seesam Lietuva“, jog į reikalaujamus atlyginti nuostolius negali būti įskaitomas PVM, taip pat turi būti įvertinta ir nusidėvėjimo norma, kuri pagal LR susisiekimo ministro ir LR finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu patvirtintą kelių transporto priemonių vertinimo instrukciją sudaro 9 proc. Taigi iš atsakovų ieškovės naudai priteistinas 6698,89 Lt nuostolių atlyginimas (6820,67 Lt (be PVM) – 121,78 Lt (9 proc. stogo (1353,13 Lt) nusidėvėjimo norma)).

29Skolininkai taip pat privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovė prašė priteisti 6 proc. metines palūkanas. Pagal CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju turi būti taikoma CK 6.210 str. 1 d., todėl iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Iš dalies patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi apeliacinės instancijos teismas tenkino 73,53 proc. ieškinio reikalavimų (6698,89 Lt x 100 proc. : 9110,22 Lt), todėl iš atsakovų priteistina 200,73 Lt (273 Lt x 73,53 proc. : 100 proc.) žyminio mokesčio už ieškinį (t. 1, b.l. 6), 200,73 Lt (273 Lt x 53,91 proc. : 100 proc.) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (t. 2, b.l. 39). Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo pašto išlaidos sudarė 153,57 Lt. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovų priteistina 112,92 Lt pašto išlaidų, o iš ieškovės – 40,65 Lt.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

32Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės I. K. ieškinį atsakovams AB „City Service“ ir UADB „Seesam Lietuva“ dėl nuostolių atlyginimo tenkinti iš dalies.

33Priteisti solidariai iš atsakovų AB „City Service“ (į.k. 123905633, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius) ir UADB „Seesam Lietuva“ (į.k. 111631975, buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius) ieškovės I. K. (a/k ( - ) gyv. ( - ), Vilnius) naudai 6698,89 Lt nuostolių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Priteisti iš atsakovų AB „City Service“ ir UADB „Seesam Lietuva“ lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas: 200,73 Lt žyminio mokesčio už ieškinį, t. y. po 100,36 Lt, 200,73 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, t. y. po 100,36 Lt bei 112,92 Lt pašto išlaidų pirmosios instancijos teisme, t. y. po 56,46 Lt.

35Priteisti iš ieškovės I. K. 40,65 Lt pašto išlaidų pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė I. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB „City... 4. Atsakovas UADB „Seesam Lietuva“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti... 5. Atsakovas AB „City Service“ pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškinį... 6. Tretysis asmuo UAARDB „Salonas7“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog su... 7. Tretysis asmuo A. Z. pateikė atsiliepimą, nurodydama, jog esant pakankamai... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 6 d. sprendimu ieškovės I.... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovė I. K. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus m.... 12. Atsakovas ADB „Seeseam Lietuva“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 13. Atsakovas AB „City Service“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 15. teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė I. K. yra automobilio Kia Ceed, v/n (... 20. Apeliaciniu skundu ieškovė I. K. prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės... 21. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 22. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu... 23. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nuo daugiabučio gyvenamojo namo,... 24. Atsakovas netinkamai atliko jam priskirtas administravimo funkcijas (neteisėti... 25. Pagal CK 6.987 str. draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja... 26. Ieškovė prašo priteisti 9110,22 Lt nuostolių atlyginimą už sugadintą... 27. Nustatyta, kad atsakovas UADB „Seesam Lietuva“ nesutiko su 2010 m. vasario... 28. Atsakovo UADB „Seesam Lietuva“ teigimu, ieškovė į reikalaujamus... 29. Skolininkai taip pat privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio... 30. Iš dalies patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, perskirstytinos... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 2 p.,... 32. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 6 d. sprendimą panaikinti ir... 33. Priteisti solidariai iš atsakovų AB „City Service“ (į.k. 123905633,... 34. Priteisti iš atsakovų AB „City Service“ ir UADB „Seesam Lietuva“... 35. Priteisti iš ieškovės I. K. 40,65 Lt pašto išlaidų pirmosios instancijos...