Byla B2-3537-258/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „EMILĖ“

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdama proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Balsių vystymo grupė“ ieškinio pareiškimą atsakovui UAB „LNTV“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „EMILĖ“,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreipėsi į teismą ieškinio pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „LNTV“ bankroto bylą. Nurodė, kad 2007 m. spalio 10 d. UAB „LNTV“, UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“ sudarė preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį dėl negyvenamų patalpų – dirbtuvių, 1121,14 kv. m. ploto unikalus Nr. 1095-3014-6011:0007, kiemo statinių (tvora, kiemo aikštelė), esančių 0,7328 ha žemės sklypo 0,1828 ha dalyje, unikalus Nr. 0101-0056-0001, kadastrinis Nr. 0101/0056:1, adresu Švitrigailos 40a, Vilnius (b. l. 63-64), kuria susitarė iki 2007 m. lapkričio 7 d. sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Preliminariosios sutarties 2. 1, 2. 2 ir 2.3 punktais šalys susitarė, kad pirkėjai UAB „Verantas“ ir UAB „Balsių vystymo grupė“ visą sutartyje numatytą nekilnojamojo turto pardavimo kainą – 4 570 000 Lt, sumoka lygiomis dalimis pardavėjui iki 2007 m. spalio 20 d. Pirkėjai UAB „Verantas“ ir UAB „Balsių vystymo grupė“ sumokėjo visą preliminarioje sutartyje numatytą pardavimo kainą po 2 285 000 Lt, tačiau iki 2007m. lapkričio 7d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, atsakovas patalpų neperleido, pinigų negrąžino. Ieškovo bankroto administratorius kreipėsi į atsakovą dėl įsiskolinimo padengimo, atsakovas skolos neapmokėjo, ieškovas mano, kad atsakovas yra nemokus, prašė iškelti bankroto bylą.

4Atsakovas nurodė, kad ieškovas nėra atsakovo kreditorius, kadangi ieškovo reikalavimo teisė į atsakovą buvo įskaityta 2011-01-25 pranešimu apie įskaitymą. Nurodė, kad turėdamas 3 070 000Lt reikalavimo teisę ieškovo atžvilgiu ir disponuodamas ieškovui priklausančia 2 285 000Lt suma, įskaitė ir tokiu būdu panaikino dalį ieškovo įsiskolinimo. Nurodė, kad atlikus įskaitymą ieškovas liko skolingas 785 000Lt. Be to, nurodė, kad atsakovas yra moki ir veikianti įmonė, todėl nėra jokio teisinio pagrindo atsakovui kelti bankroto bylą.

5Dėl ieškovo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo

6ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatyti subjektai, turintys teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Vienas iš subjektų, turinčių tokią teisę, yra įmonės kreditorius. Kreditoriumi laikytinas asmuo, turintis teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (ĮBĮ 3 straipsnis). Tarp kreditoriaus ir skolininko yra kilęs ginčas dėl kreditoriaus statuso. Nagrinėjamu atveju atsakovas neneigė, kad ieškovas turėjo 2 285 000 Lt reikalavimo teisę jo atžvilgiu, tačiau, ginčydamas ieškovo kaip kreditoriaus statusą, nurodė, kad atsakovas dėl ieškovo kaltės (šiam atsisakius sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį) patyrė nuostolių negautų pajamų pavidalu. Patirti nuostoliai buvo didesni už ieškovo atsakovui sumokėtą sumą, todėl šią sumą atsakovas įskaitė į savo reikalavimą pareiškėjui.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2012m. gruodžio 6d. nutartimi nagrinėdamas uždarosios akcinės bendrovės ,,LNTV“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-692-267/2012 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,LNTV“ pareiškimą dėl 785 000Lt kreditorinio reikalavimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Balsių vystymo grupė“ patvirtinimo, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį, kuria atsisakyta tvirtinti UAB „LNTV“ 785 000 Lt kreditorinį reikalavimą, pareikštą BUAB „Balsių vystymo grupė“ paliko nepakeistą. Nurodytoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis iki preliminarioje sutartyje nustatyto termino pabaigos nebuvo sudaryta dėl pareiškėjo UAB „LNTV“ kaltės, todėl atsakomybė nuostolių atlyginimo forma atsakovui UAB „Balsių vystymo grupė“ negali būti taikoma. Pagrindinė nekilnojamojo turto perleidimo sutartis negalėjo būti sudaryta iki preliminarioje sutartyje numatyto termino pabaigos ir dėl viešajame registre įregistruotų disponavimo teisių apribojimų Be to, pareiškėjas UAB „LNTV“, reikalaudamas priteisti nuostolius, kuriuos neva patyrė prarasdamas galimybę parduoti nekilnojamąjį turtą preliminariojoje sutartyje numatyta kaina, šių nuostolių dydžio nepagrindė. Byloje buvo pateikta 2010-10-20 UAB „LNTV“ ir UAB „FINIENS“ sudaryta negyvenamųjų patalpų ir dalies kiemo statinių, esančių Švitrigailos g. 40A Vilniaus m., pirkimo-pardavimo sutartis negali būti laikoma tinkamu įrodymų nuostoliams pagrįstai, kadangi šia sutartimi perleistas turtas skiriasi nuo 2007 m. spalio 10 d. UAB „LNTV“, UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“ sudarytoje preliminarioje sutartyje numatyto parduoti turto. Taip pat teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas jokiais leistinais įrodymais nepagrindė prašomų priteisti nuostolių dydžio. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas pareiškėjo reikalavimą, be kita ko, nurodė, kad pareiškėjas neteisėtai įskaitė jo nurodytą žalą, kildinamą iš preliminariosios sutarties, su bendrovei ,,Balsių vystymo grupė“ turima skola (sumokėta suma pagal preliminariąją sutartį). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad įskaitymo teisėtumas nebuvo nurodytos bylos nagrinėjimo dalyku ir dėl to apie jį išsamiau nepasisakė.

8Nors nagrinėjamam ginčui įskaitymas teisinės reikšmės neturi, tačiau Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvada, jog ieškovas turi subjektinę teisę reikšti ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

9Dėl atsakovo nemokumo

10ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, jog yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

11ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas numato, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Atsakovas pateikė teismui 2013 02 28d. sudarytą įmonės balansą, kuriame nurodyta 28 295 334Lt. vertės turtas iš kurio per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 10 011 444Lt. Pagrindinį įmonės turtą sudaro įmonės ilgalaikis materialus turtas-žemė, kurios vertė balanse nurodyta 7 400 000Lt. Trumpalaikio turto vertė 20 891 602Lt, iš kurių per vienerius metus gautinas sumas 19 728 591Lt sudaro pirkėjų įsiskolinimas: 19 486 171Lt; kitos gautinos sumos-242 420Lt. Kaip matyti iš UAB „LNTV“ debitorių sąrašo, ginčų teisme, bendra debitorių suma 19 486 170,87Lt. Kaip matyti iš 2013 02 28d. pelno (nuostolių) ataskaitos įmonės grynasis pelnas finansiniais metais sudarė 595 020 Lt. paminėta pelno (nuostolių) ataskaita tvirtina, jog ir praėjusius finansinius metus įmonės veikla buvo pelninga. Byloje taip pat pateiktas atsakovo 2012 m. kovo 15 d. sudarytas balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Šiuose dokumentuose atsakovo įmonės turto vertė – 23 693 474 Lt, iš jų 7 403 732 Lt sudarė ilgalaikis turtas, o 16 289 742 Lt – trumpalaikis turtas. Palyginus teismui pateiktą, taip pat atsakovo 2010m. gruodžio 31d. , (1t. b.l.68-69), 2011m. gruodžio 20 d.(1t. b.l.70-71) įmonės balansus, prie šių balansų pateiktas pelno (nuostolių) ataskaitas (1t. b.l.72-73) matyti, jog įmonės veikla nurodytais finansiniais metais buvo pelninga.

13Kaip matyti iš UAB „LNTV“ kreditorių sąrašo 2013-03-01d. įmonės skola kreditoriams sudaro 8 668 706,81Lt, tačiau tik 12 616,81Lt. skola rodoma pradelsta. Ieškovas nėra įtrauktas į kreditorių sąrašą. Atsakovas taip pat nurodė, kad 2013 03 07 buvo pateiktas UAB „LNTV ieškinys atsakovui BUAB „Tradicija“ dėl 660 000Lt dydžio prievolės pripažinimo įvykdyta dar 2004 metais. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu, kurį apeliacinės ir kasacinės instancijų teismai paliko nepakeistą, iš UAB „LNTV“ priteista 660 000 Lt ieškovui UAB „Tradicija“ bei 10 649,70 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Šioje byloje 2013m. vasario 7d. apeliacinės instancijos teismas nurodė (IV tomas, b.l.234-237), kad tuomet, kai atsakovas ginčija vieno ar kelių kreditorių nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis.

14Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, kad bankroto procedūra gali būti pradedama įmonei, kuri akivaizdžiai yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų. Nustatytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad UAB „LNTV“ yra nemoki, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Iš pateiktų byloje rašytinių įrodymų teismas nenustatė, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas ar yra viešai paskelbusi ar kitaip pranešusi kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. VSDFV įsiskolinimų įmonė neturi, vykdo pelningą veiklą, tačiau turi tokių finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad nei vieno iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų pagrindų bankroto bylai kelti nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Vadovaudamasis išdėstytu, CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

17Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „LNTV“ (į. k. 125510179, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Justiniškių g. 56-15).

18Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai