Byla 2A-1193-236/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Rasos Gudžiūnienė ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Panevėžio rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės restruktūrizuojamas uždarosios akcinės bendrovės „Nodama“ ieškinį atsakovei Panevėžio rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO MELIORACIJA“, individualiai įmonei Žiuko įmonei, išvadai duodančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė RUAB „Nodama“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, panaikinti atsakovės 2018-04-30 sprendimą „Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo“ Nr. (8.31)SD1-1147; pripažinti atsakovės veiksmus, kuriais nutraukta pirkimo Nr. 377282 procedūra, neteisėtais; įpareigoti atsakovę tęsti pirkimo procedūras pirkime Nr. 377282, pagal gautus pasiūlymus sudaryti pasiūlymų eilę ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį su laimėtoju.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2018-04-19 paskelbė apie mažos vertės pirkimą „Melioracijos statinių (griovių) remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas“, pirkimo Nr. 377282 (toliau – ir Pirkimas). Ieškovė 2018-04-25 pateikė pasiūlymą. Atsakovė 2018-04-30 pateikė pranešimą Nr. 6131371, kuriuo nutraukė Pirkimo procedūras. Ieškovė 2018-05-03 pateikė atsakovei paklausimą, prašydama paaiškinti Pirkimo nutraukimo priežastis. Ieškovė 2018-05-08 taip pat pateikė atsakovei pretenziją, prašydamas tęsti Pirkimo procedūras, tačiau atsakovė minėtą pretenziją atmetė. Atsakovė 2018-05-09 pateikė paaiškinimus ieškovei dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo.

103.

11Ieškovės teigimu, atsakovė pažeidė VPĮ 29 straipsnio 3 dalies reikalavimus, nes Pirkimas nutrauktas nesant tam įstatyminio pagrindo, kadangi nebuvo gautas VPT sutikimas. Be to, Pirkimas nutrauktas nepagrįstai dėl to, jog nebuvo numatyti ir taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir tuo buvo pažeisti VPĮ principai.

124.

13Ieškovė RUAB „Nodama“ nesutiko su atsakove Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kad ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovės raštą dėl procedūrų nutraukimo gavo 2018-04-30, todėl ieškovė turėjo 5 darbo dienas pretenzijai pateikti. Pretenzija pateikta 2018-05-08, nes prieš tai 2018-05-03 ieškovė pateikė atsakovei paklausimą, kodėl yra nutrauktos Pirkimo procedūros ir atsakymo į jį negavo. Pretenzijos atsakovė netenkino ir apie tai informavo ieškovę 2018-05-09 raštu, todėl nuo 2018-05-10 dienos skaičiuotinas terminas ieškiniui pareikšti, o ieškinys pareikštas 2018-05-15, t. y. nepraleidus 5 dienų termino. Be to, ieškiniui buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti, todėl ieškovei juos pašalinus tinkamai ieškinys laikomas paduotu pirma data, t.y . 2018-05-15. Tačiau teismui manant jog terminas yra praleistas, prašė jį atnaujinti.

145.

15Ieškovė sutiko su atsakove, kad pasikeitus įstatymui VPT sutikimo nebereikia gauti. Tačiau pažymėjo, kad sąlyga (aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti) numatyta VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje yra vertinamoji ir ją atsakovė privalėjo pagrįsti, t. y. nurodyti, kokios aplinkybės, kurių negalima buvo numatyti, buvo nustatytos, kad buvo nutrauktas Pirkimas. Ieškovės teigimu, tokių aplinkybių nebuvo.

166.

17Ieškovė RUAB „Nodama“ nesutiko su atsakove Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kad iškilo grėsmė, kad lėšos bus panaudotos neracionaliai, kadangi atsakovė neprašė ieškovės įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė bus pajėgi įvykdyti perkamus darbus nepaisant to, jog yra restruktūrizuojama įmonė. Taip pat nesutiko su atsakove, kad buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatyti principai ir todėl procedūros turėjo būti nutrauktos.

187.

19Ieškovės teigimu, skola VSDFV Pirkimo dieną, nereiškė, jo ji bus nepajėgi. Įsiskolinimas VSDFV susidarė iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir tas įsiskolinimas gali būti dengiamas tik patvirtinta plane tvarka. Be to, VSDFV 2018-05-23 pažymoje nurodė, kad įmonė vykdo įsipareigojimus biudžetui.

208.

21Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti.

229.

23Atsakovės teigimu, ieškovė RUAB „Nodama“ yra praleidusi ieškinio senaties terminą, nes apie priimtą sprendimą buvo informuota 2018-04-30 elektroninėmis ryšio priemonėmis ir tą sprendimą perskaitė tą pačią dieną, t. y. praleido VPĮ 102 str. 1 d. 1 p. numatytą terminą.

2410.

25Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija pažymėjo, kad ieškovė RUAB „Nodama“ nepagrįstai vadovavosi VPĮ redakcija, galiojusia iki 2017-07-01, kai Pirkimas paskelbtas 2018-04-19 ir VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01, nenumato VPT sutikimo nutraukti procedūras ir jas leidžiama nutraukti perkančiajai organizacijai iki pirkimo sutarties sudarymo. Dėl to atsakovė VPĮ principų nepažeidė.

2611.

27Atsakovė nurodė, kad 2018-05-16 paskelbė naują pirkimą dėl to paties objekto pakeistomis pirkimo sąlygomis (pirkimo Nr. 381635) ir ieškovei nėra užkirstas kelias jame dalyvauti pagal patvirtintas pirkimo sąlygas.

2812.

29Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija pažymėjo, kad pirkimo procedūras perkančioji organizacija turi teisę nutraukti, jeigu paaiškėjo aplinkybės, kurios pažeistų VPĮ 17 str. 1 d. numatytus principus: lygiateisiškumą, nediskriminavimą, proporcingumą, skaidrumą ir abipusio pripažinimą. Atsakovė nustatė šių principų galimą pažeidimą, kadangi gavo iš kito tiekėjo informaciją, jog ieškovė yra restruktūrizuojama įmonė ir turi skolą VSDFV, ir perkančioji organizacija šios padėties negalėjo ištaisyti, kadangi Pirkimo sąlygose nebuvo numatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai ir neturėjo pagrindo vertinti ir teisės pašalinti tiekėjų iš Pirkimo procedūrų.

3013.

31Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) pateikė išvadą byloje, kurioje nurodė, kad perkančioji organizacija neteisėtai nutraukė Pirkimo procedūras, nepateisino tiekėjų teisėtų interesų ir lūkesčių, pati pažeidė VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, nukrypo nuo viešųjų pirkimų tikslo.

32II.

33Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3414.

35Panevėžio apygardos teismas 2018-07-12 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies, pripažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos veiksmus, kuriais nutraukta pirkimo Nr. 377282 procedūra, neteisėtais, panaikinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjo 2018-04-30 sprendimą Nr. (8.31)SD1-1147, likusioje dalyje ieškinį atmesti, priteisti iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 300 Eur žyminio mokesčio valstybei.

3615.

37Teismas nustatė, kad atsakovė 2018-04-19 paskelbė mažos vertės pirkimą „Melioracijos statinių (griovių) remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas“, pirkimo Nr. 377282. Pirkime dalyvavo RUAB „Nodama“, UAB „Panevėžio melioracija“ ir IĮ Žiuko įmonė. Atsakovė 2018-04-30 sprendimu Nr. (8.31)SD1-1147 informavo ieškovę, kad nutraukia Pirkimą VPĮ 29 straipsnio 3 dalies pagrindu. Ieškovė 2018-05-02 raštu Nr. 40 kreipėsi į atsakovę, prašydama paaiškinti, dėl kokių aplinkybių, kurių negalėjo atsakovė numatyti, ar pažeistų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų nutrauktas Pirkimas. Ieškovė 2018-05-04 taip pat pareiškė pretenziją dėl priimto sprendimo, kurioje nurodė analogiškus sprendimo neteisėtumo motyvus. Atsakovė 2018-05-09 atsakymu informavo ieškovę, kad pretenzijos netenkina, ir atsakyme nurodė, kad Pirkimo procedūros nutrauktos, kadangi Pirkimo sąlygose perkančioji organizacija numatė tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, tačiau dalyvaujantiems Pirkime tiekėjams netaikė tiekėjų pašalinimo pagrindų (Pirkimo sąlygų 15 p.) ir tai turėjo įtakos VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatytų principų pažeidimui, nes yra reali grėsmė, kad lėšos bus naudojamos neracionaliai. Ieškovė 2018-05-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei.

3816.

39Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus bei teisinį reglamentavimą, darė išvadą, kad atsakovė Pirkimo procedūras nutraukė nepagrįstai, pažeisdama VPĮ reglamentuotus pradėto Pirkimo nutraukimo pagrindus (VPĮ 29 str. 3 d.). Teismas nurodė, kad Pirkimas nutrauktas žemės ūkio skyriaus vedėjo V. J. sprendimu, kuris, atsakovės teigimu, buvo Pirkimo iniciatorius, o sprendime taip pat nurodyta, kad jį rengė Pirkimo organizatorius A. B..

4017.

41Teismas nurodė, kad, atsakovės teigimu, perkančioji organizacija Pirkimą nutraukė, vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi.

4218.

43Teismas nustatė, kad VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. Pagal šio aprašo 10 punktą perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Teismas konstatavo, kad aprašo 10 punktas yra tapatus VPĮ 29 straipsnio 3 daliai.

4419.

45Teismas pažymėjo, kad ieškovės teigimu, atsakovė, nutraukdama Pirkimo procedūras, diskriminuoja ieškovę dėl jos teisinio statuso, t. y. dėl to, kad bendrovė yra restruktūrizuojama. Atsakovė neigia, kad nutraukė Pirkimo procedūras dėl nurodytos aplinkybės. Atsakovė nurodė, kad Pirkimas buvo nutrauktas todėl, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimą įtakojo tai, kad Pirkimo sąlygose nebuvo numatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai, o paskelbus naują pirkimą (pirkimas Nr. 381438) ir pirkimo sąlygose nustatė tiekėjų pašalinimo pagrindus.

4620.

47Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovė 2018-05-16 naujai paskelbė pirkimą „Melioracijos statinių (griovių) remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas“ (pirkimo Nr. 381635). Naujose sąlygose 3 skyriuje numatė tiekėjų pašalinimo galimybę.

4821.

49Teismas nurodė, kad pirkimo Nr. 377282 sąlygose nebuvo atskiro skyriaus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų, tačiau 15 punkte buvo nurodyta, kad tiekėjams (subtiekėjams, kai remiamasi jų pajėgumais), dalyvaujantiems Pirkime, netaikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai, o Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 punkte nurodyta, kad Pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovė pirkimo Nr. 377282 procedūras nutraukė iš esmės formaliais pagrindais, į naujo pirkimo sąlygas perkeldama VPĮ 46 straipsnio nuostatas. Nors Pirkimo sąlygose nebuvo atskiro skyriaus (punkto) dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų, atsakovė, vertindama tiekėjų pasiūlymus, turėjo teisę ir privalėjo vadovautis VPĮ nuostatomis, kaip ir nurodė Pirkimo sąlygose.

5022.

51Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad duomenų, patvirtinančių, kad pradėtame pirkime Nr. 377282 atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ar buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir tokios padėties negalima ištaisyti, byloje nėra ir atsakovė tokių duomenų nepateikė.

5223.

53Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą sprendė, kad atsakovės veiksmai, nutraukiant pradėto pirkimo Nr. 377282 procedūras, pripažįstami neteisėtais, pažeidžiančiais UAB „Nodama“ teisėtus interesus.

5424.

55Teismas pažymėjo, kad tokią pačią išvadą yra pateikusi VPT, kuri yra įgaliota teikti išvadas tokio pobūdžio bylose ir kuri yra atsakinga už priežiūrą kaip laikomasi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, ginti viešąjį interesą, kad atliekant prekių, paslaugų ar darbų pirkimus už valstybės lėšas, jos būtų racionaliai ir taupiai naudojamos.

5625.

57Teismas nesutiko su atsakove, kad ieškovė praleido ieškinio senatį. Ieškovės ieškinys teisme gautas 2018-05-16, išsiųstas – 2018-05-15. Ieškovė atsakymą į pretenziją gavo 2018-05-09, todėl ieškinį turėjo pateikti iki 2018-05-16 (VPĮ 102 str. 1 d. 1 p.). Dėl to teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys buvo išsiųstas nepraleidus įstatyme nustatyto termino pareikšti ieškinį teismui.

5826.

59Teismas nustatė, kad atsakovė, nežiūrint į tai, kad teisme yra ginčijami jos sprendimai dėl pirkimų Nr. 374586 ir Nr. 377282 nutraukimo, tęsė pirkimo procedūras bei paskelbė dar vieną pirkimą, sujungdama anksčiau skelbtus du pirkimus, t. y. ginčijamus pirkimų Nr. 374586 ir Nr. 377282 nutraukimus. Atsakovė nurodė, kad naująjį pirkimą laimėjo UAB „Panevėžio melioracija“ ir su ja jau yra sudaryta sutartis.

6027.

61Teismas pažymėjo, kad naujojo pirkimo ir jo rezultatų teisėtumas nagrinėjamu atveju nenagrinėjamas, todėl sprendė, kad ieškovės reikalavimai pripažinti atsakovės veiksmus, kuriais nutraukta pirkimo Nr. 377282 procedūra, neteisėtais ir panaikinti atsakovės 2018-04-30 sprendimą, kuriuo vadovaujantis nutrauktos pirkimo Nr. 377282 procedūros tenkintini, o reikalavimas įpareigoti atsakovę tęsti pirkimo procedūras pirkime Nr. 377282, pagal gautus pasiūlymus sudaryti pasiūlymų eilę ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį su pirkimo Nr. 377282 laimėtoju, nebegali būti tenkinami, nes Pirkimas jau įvykęs ir sudaryta sutartis.

6228.

63Teismas nurodė, kad už perkančiosios organizacijos atliekamus viešuosius pirkimus atsako perkančiosios organizacijos vadovas (VPĮ 100 str.). Jeigu tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl žalos atlyginimo (VPĮ 101 str.1 d. 2 p.).

6429.

65Teismas nurodė, kad ieškinys patenkintas iš dalies ir patenkinti du pagrindiniai reikalavimai, todėl iš atsakovės priteistinas visas 300 Eur mokėtinas žyminis mokestis valstybei (CPK 80 str. 1 d. 4 a punktas).

6630.

67Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė nepateikė duomenų, apie kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas, sprendė, kad bylinėjimosi išlaidos ieškovei nepriteistinos.

68III.

69Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7031.

71Apeliaciniame skunde atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018-07-12 sprendimo dalį, kuria pripažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos veiksmai, kuriais nutraukta pirkimo Nr. 377282 procedūra, neteisėtais, panaikintas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjo 2018-04-30 sprendimas Nr. (8.31)SD1-1147, priteista iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 300 Eur žyminio mokesčio valstybei. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

7231.1.

73Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė pirkimo Nr. 377282 procedūras nutraukė iš esmės formaliais pagrindais, į naujo pirkimo sąlygas perkeldama VPĮ 46 straipsnio nuostatas ir nors Pirkimo sąlygose nebuvo atskiro skyriaus (punkto) dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų, atsakovė, vertindama tiekėjų pasiūlymus, turėjo teisę ir privalėjo vadovautis VPĮ nuostatomis, kaip ir nurodė Pirkimo sąlygose. Kadangi Pirkimo sąlygose nebuvo numatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai, atsakovė, nors ir gavo informaciją, kad yra VPĮ įstatyme galimai numatyti ieškovei UAB „Nodama“ pašalinimo pagrindai (ieškovei UAB „Nodama“ yra iškelta restruktūrizavimo byla, ji Pirkimo dieną turėjo 5771,64 Eur skolą VSDFV), tačiau negalėjo jų vertinti, taip pat negalėjo vertinti, ar tinkamai bus panaudotos lėšos, dėl ko būtų diskriminuoti kiti tiekėjai. Nenutraukus Pirkimo procedūros būtų pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai, todėl atsakovės priimtas sprendimas - Pirkimo procedūros nutraukimas, atitiko proporcingumo principą.

7431.2.

75Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančiosios organizacijos veiksmai, nutraukiant viešąjį pirkimą, buvo neteisėti. Priešingai, perkančioji organizacija privalo nutraukti pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti, kaip šiuo atveju, perkančioji organizacija privalėjo nutraukti pirkimo procedūras, nes nustatė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatytus principų pažeidimus ir nebuvo galimybės padėties ištaisyti.

7631.3.

77Pirmosios instancijos teismas panaikino sprendimą, kuriuo buvo nutrauktos Pirkimo procedūros. Nėra aišku, kaip įvykdyti teismo sprendimą, kadangi panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą dėl Pirkimo nutraukimo, susidarytų situacija, jog Pirkimas tarsi tęsiamas, kai tuo tarpu, jau įvykęs kitas pirkimas dėl to paties objekto ir sudaryta pirkimo sutartis, taigi nebūtų įmanoma grąžinti padėties iki minėto sprendimo priėmimo.

7831.4.

79Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė 300 Eur žyminio mokesčio, kadangi ieškinys buvo pareikštas dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių, kurie yra susiję su viešuoju interesu, todėl atsakovė atleista nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

8032.

81Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2018-07-12 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:

8232.1.

83Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė pirkimo Nr. 377282 procedūras nutraukė iš esmės formaliais pagrindais, į naujo Pirkimo sąlygas perkeldama VPĮ 46 straipsnio nuostatas ir nors Pirkimo sąlygose nebuvo atskiro skyriaus (punkto) dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų, atsakovė, vertindama tiekėjų pasiūlymus, turėjo teisę ir privalėjo vadovautis VPĮ nuostatomis, kaip ir nurodė Pirkimo sąlygose.

8432.2.

85Atsakovė sąmoningai neįtraukė tiekėjų šalinimo pagrindų į Pirkimo sąlygas. Ir nors tiekėjų pašalinimo pagrindai nebuvo įtraukti į Pirkimo sąlygas, tačiau tose pačiose Pirkimo sąlygose yra nurodoma, kad Pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ nuostatomis, todėl atsakovė galėjo vadovautis VPĮ nuostatomis.

8632.3.

87Gavus informacijos, kad ieškovė yra restruktūrizuojama įmonė, tokia informacija pati savaime nėra pakankamas pagrindas nutraukti Pirkimo procedūras remiantis VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi.

8832.4.

89Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl teismo sprendimo įvykdymo neaiškumo. Ieškovė, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas savo sprendime, turės teisę kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo, nuostolių atlyginimas yra pakankama kompensacija ieškovei dėl jos pažeistų teisių ir teisėtų interesų.

9032.5.

91Perkančioji organizacija ne tik neužtikrino VPĮ įstatymo ir jame įtvirtintų principų laikymosi, tačiau pati nutraukdama pirkimo Nr. 377282 procedūras pažeidė šiuos principus ir netinkamai taikė VPĮ normas.

9232.6.

93Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės 350 Eur bylinėjimosi išlaidų.

94Teisėjų kolegija

konstatuoja:

95IV.

96Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9733.

98Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

9934.

100Nagrinėjamu atveju taikoma VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01.

101Dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo pagrindų, įtvirtintų VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje

10235.

103Apeliantė, nesutikdama su ginčijamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad nenutraukus Pirkimo procedūros būtų pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai, todėl atsakovės priimtas sprendimas - Pirkimo procedūros nutraukimas, atitiko proporcingumo principą.

10436.

105Pagal VPĮ 29 straipsnio 3 dalį bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Taigi, nurodyta teisės norma įtvirtina du pradėtų pirkimo procedūrų nutraukimo atvejus: 1) perkančiosios organizacijos teisę nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti; 2) perkančiosios organizacijos pareigą nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

10637.

107Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju aktualus Pirkimo procedūrų nutraukimo pagrindas (perkančiosios organizacijos pareiga nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti) yra naujas pirkimo procedūrų nutraukimo pagrindas, įtvirtintas tik nuo 2017-07-01 galiojančioje VPĮ redakcijoje, ir kasacinio teismo praktika dėl jo aiškinimo ir taikymo dar nėra suformuota. Tačiau šiuo klausimu yra pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2018-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1170-381/2018. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad aiškinant ir taikant nurodytą pirkimo procedūrų nutraukimo pagrindą, nėra pagrindo neatsižvelgti į kasacinio teismo praktikoje, suformuotoje aiškinant ir taikant VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2017-07-01) įtvirtintą perkančiosios organizacijos teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, pateiktus bendro pobūdžio išaiškinimus dėl tokio sprendimo (nutraukti pirkimo procedūras) išimtinio (lot. ultima ratio) pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013). Taigi, teismas, vertindamas perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumą ir pagrįstumą, turi atsižvelgti į objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias tokio sprendimo priėmimą, bei perkančiosios organizacijos galimybes ir pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Šis vertinimas atliekamas visų bylai reikšmingų aplinkybių pagrindu tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumo principo ir iš jo turinio išplaukiančių tiekėjų teisių bei peržiūros institucijų pareigų kontekste. Tokio perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-916/2017).

10838.

109Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo) pažeidimą ir atitinkamai Pirkimo procedūrų nutraukimą sieja su Pirkimo sąlygų 15 punkto nuostata, kurioje nebuvo numatytas pašalinimo pagrindų taikymas tiekėjams (subtiekėjams, kai remiamasi jų pajėgumais), dalyvaujantiems Pirkime. Teisėjų kolegijos vertinimu, perkančiosios organizacijos (apeliantės) suinteresuotumas Pirkimo objektu išliko ir po Pirkimo procedūrų nutraukimo, kadangi pati apeliantė pripažįsta, jog ji paskelbė naują pirkimą dėl to paties objekto, tik pakeisdama pirkimo sąlygas. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, naują pirkimą dėl tų pačių darbų laimėjo UAB „PANEVĖŽIO MELIORACIJA“ ir su ja jau yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

11039.

111VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atliekant mažos vertės pirkimus, taikomos VPĮ I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių nuostatos ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintame Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės. Jeigu neskelbiamas mažos vertės pirkimas atliekamas VPĮ 31 straipsnio 3 dalies 2 ir 4 punktuose, 71 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose ar 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis, 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą, gali būti nesilaikoma. Taip pat gali būti nesilaikoma VPĮ 82 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jeigu neskelbiamas mažos vertės pirkimas atliekamas vadovaujantis VPĮ 31 straipsnio 3 dalies 4 punkto nuostatomis. Tiekėjų pašalinimo pagrindai įtvirtinti VPĮ 46 straipsnyje.

11240.

113Pagal VPĮ 25 straipsnio 2 dalį, atliekant mažos vertės pirkimus (kaip šiuo atveju), VPĮ 46 straipsnio nuostatos nėra privalomai taikomos. Kai perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti, taikyti sąlygas, ribojančias tiekėjų dalyvavimą, konkretaus viešojo pirkimo procedūrose ar jų netaikyti, tam, jog perkančioji organizacija galėtų atmesti tiekėjo pasiūlymą (pagal nuo 2017-07-01 galiojančią VPĮ redakciją – pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūrų), tokie atvejai turi būti nustatyti konkretaus pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-16 nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-520/2011 ir Nr. 3K-3-567/2011). Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad tiekėjų pašalinimo pagrindai mažos vertės pirkimo atveju nėra imperatyvūs, reiškia, jog jų taikymas priklauso nuo perkančiosios organizacijos diskrecijos, kuri turi būti įgyvendinama pirkimo sąlygose nurodant, ar tam tikri tiekėjų pašalinimo pagrindai konkrečiu atveju bus taikomi. Nurodymas mažos vertės pirkimo sąlygose, ar tam tikri tiekėjų pašalinimo pagrindai konkrečiu atveju bus taikomi, lemia, ar perkančioji organizacija turės teisę ir pareigą juos vertinti, tačiau nesuteikia pagrindo perkančiajai organizacijai vėliau nutraukti pradėtas pirkimo procedūras dėl VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų pažeidimo, perkančioji organizacija privalo pirkimą vykdyti pagal paskelbtas sąlygas.

11441.

115Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė Pirkimo sąlygų 15 punkte nurodžiusi, kad tiekėjams (subtiekėjams, kai remiamasi jų pajėgumais), dalyvaujantiems Pirkime, netaikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai, ir turėjusi teisinį pagrindą įtvirtinti tokią Pirkimo sąlygą (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis), vertindama Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymus, neturėjo nei teisės, nei pareigos vertinti VPĮ 46 straipsnyje įtvirtintus tiekėjų pašalinimo pagrindus bei, vadovaudamasi VPĮ 46 straipsniu, pašalinti tiekėją iš Pirkimo procedūrų. Jeigu šiuo atveju apeliantė, gavusi informaciją apie ieškovės skolą VSDF biudžetui ir pasikeitusį jos teisinį statusą (restruktūrizuojama įmonė), būtų vertinusi šiuos faktus kaip pagrindą taikyti VPĮ 46 straipsnyje įtvirtintus tiekėjo pašalinimo pagrindus, tai būtų vertinama kaip Pirkimo sąlygų neatitinkantis perkančiosios organizacijos elgesys.

11642.

117Pagal VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktą perkančioji organizacija negali pašalinti tiekėjo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikė pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad VPĮ neatima galimybės viešuosiuose pirkimuose dalyvauti net ir restruktūrizuojamoms įmonėms. Tai reiškia, kad net jeigu Pirkimo sąlygose ir būtų nurodytas VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punkte įtvirtintas tiekėjo pašalinimo pagrindas, perkančioji organizacija nebūtų turėjusi absoliučios teisės (pareigos) pašalinti restruktūrizuojamą įmonę iš Pirkimo, o būtų turėjusi vertinti jos pateiktus įrodymus, ar tokia įmonė sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

11843.

119Kaip minėta, teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad dėl Pirkimo sąlygų 15 punkto nuostatos laikymosi Pirkimo procedūrų metu ir negalėjimo įvertinti apie ieškovę gautos informacijos jos pašalinimo pagrindų prasme buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir (ar) skaidrumo principai. Kadangi šiuo atveju vykdant Pirkimą nebuvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai, pirmosios instancijos teismo padaryta išvada dėl nepagrįsto Pirkimo nutraukimo ir sprendimas pripažinti atsakovės veiksmus, kuriais nutrauktos Pirkimo procedūros, neteisėtais vertintini kaip teisingi. Priešingai nei teigia apeliantė, būtent dėl pačios perkančiosios organizacijos veiksmų, jeigu būtų sudarytos sąlygos pagal jos netenkinančią Pirkimo, vykdomo pagal teisėtas Pirkimo sąlygas, eigą ir (ar) rezultatus nutraukti vykstantį Pirkimą ir paskelbti naują pirkimą pagal pakoreguotas sąlygas, kyla grėsmė pažeisti skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, nepaisydama sprendimo dėl pirkimo nutraukimo išimtinio pobūdžio ir nutraukdama Pirkimo procedūras, ne tik neužtikrino VPĮ įtvirtintų principų laikymosi, tačiau pati juos pažeidė.

12044.

121Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog duomenų, patvirtinančių, kad pradėtame pirkime Nr. 377282 atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ar buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir tokios padėties negalima ištaisyti, byloje nėra ir atsakovė (apeliantė) tokių duomenų nepateikė.

122Dėl atsakovės veiksmų, nutraukiant Pirkimo procedūras VPĮ 29 straipsnio 3 dalies pagrindu

12345.

124Pirmosios instancijos teismas sprendimu pagrįstai pripažino Panevėžio rajono savivaldybės administracijos veiksmus, kuriais nutraukta pirkimo Nr. 377282 procedūra, neteisėtais.

12546.

126Be to, pirmosios instancijos teismas sprendimu panaikino Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjo 2018-04-30 sprendimą Nr. (8.31)SD1-1147.

12747.

128Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginiais, kad nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl teismo sprendimo įvykdymo neaiškumo, ieškovė, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas savo sprendime, turės teisę kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo, nuostolių atlyginimas yra pakankama kompensacija ieškovei dėl jos pažeistų teisių ir teisėtų interesų.

12948.

130Teisėjų kolegija dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, panaikinimo atsižvelgia į kasacinio teismo išaiškinimus.

13149.

132Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2018 nurodė, kad dėl pirmojo ieškovės reikalavimo (panaikinti atsakovės 2017-08-16 sprendimą dėl Konkurso rezultatų) teisėjų kolegija pažymi, kad dėl proceso metu pasikeitusių aplinkybių – sudarytos viešojo pirkimo sutarties (Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, perkančioji organizacija su Konkurso laimėtoja UAB ,,Werfen LT“ dėl Konkurso 11 dalies 2017-10-20 sudarė viešojo prekių pirkimo sutartį) – nėra pagrindo naikinti ginčijimo atsakovės sprendimo, nes Konkurso procedūros įstatymo pagrindu pasibaigė, todėl ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas ginčo šalims nebesukelia jokių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-05-31 nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-469/2018 45 punktą). Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies, ginčijamas atsakovės 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas pripažintinas neteisėtu.

13350.

134Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-05-31 nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-469/2018 nurodė, kad iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) duomenų matyti, kad Konkursas yra pasibaigęs 2017 m. rugpjūčio 9 d. atsakovei sudarius viešojo pirkimo sutartį su Konkurso laimėtoju pripažintu trečiuoju asmeniu. Pagal kasacinio teismo praktiką, jeigu viešasis pirkimas įstatymo pagrindu yra pasibaigęs (taigi jo metu priimti sprendimai nebesukelia teisinių padarinių) viešojo pirkimo sutarties sudarymu, teismas, konstatavęs, kad viešojo pirkimo procedūros vyko neteisėtai, ex officio (pagal pareigas) pripažįsta viešojo pirkimo sutarties sudarymą neteisėtu ir sprendžia dėl įstatyme įtvirtintų padarinių: viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir jos panaikinimo arba jos išsaugojimo ir alternatyviųjų sankcijų taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).

13551.

136Kaip minėta, perkančiosios organizacijos (apeliantės) suinteresuotumas Pirkimo objektu išliko ir po Pirkimo procedūrų nutraukimo, kadangi pati apeliantė pripažįsta, jog ji paskelbė naują pirkimą dėl to paties objekto, tik pakeisdama pirkimo sąlygas. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, naują pirkimą dėl to paties objekto laimėjo UAB „PANEVĖŽIO MELIORACIJA“ ir su ja jau yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

13752.

138Teisėjų kolegijos vertinimu, dėl proceso metu pasikeitusių aplinkybių – naujo pirkimo dėl to objekto paskelbimo, šio pirkimo pasibaigimo viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir ginčo Pirkimo objekto nelikimo – yra pagrindas pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą dėl ginčo Pirkimo nutraukimo, nenaikinant šio sprendimo.

13953.

140Dėl nurodytų aplinkybių šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, keičiant sprendimo dalį dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjo 2018-04-30 sprendimo Nr. (8.31)SD1-1147 panaikinimo ir pripažįstant neteisėtu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjo 2018-04-30 sprendimą Nr. (8.31)SD1-1147.

141Dėl apeliantės pareigos sumokėti žyminį mokestį

14254.

143Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė 300 Eur žyminio mokesčio, kadangi ieškinys buvo pareikštas dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių, kurie yra susiję su viešuoju interesu, todėl atsakovė atleista nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

14455.

145Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė, kaip restruktūrizuojama įmonė, pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą buvo atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo (CPK 83 straipsnio 2 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo padarytos išvados kad nepriklausomai nuo to, jog ieškinys patenkintas iš dalies, sprendimas priimtas ieškovės naudai. Kadangi pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš apeliantės į valstybės biudžetą pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktą apskaičiuotą žyminį mokestį (300 Eur), tinkamai aiškino ir taikė CPK nuostatas, nėra pagrindo šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį naikinti ar keisti.

14656.

147Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, kad Panevėžio apygardos teismas 2018-07-27 nutartimi nutarė nustatyti terminą iki 2018-08-03 atsakovės Panevėžio rajono savivaldybės administracijai pašalinti apeliacinio skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2018-07-12 sprendimo trūkumams – 300 Eur žyminio mokesčio sumokėjimui ir tai patvirtinantiems įrodymams pateikti teismui.

14857.

149Apeliantė šią nutartį apskundė atskiruoju skundu. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-08-30 nutartimi nutarė Panevėžio apygardos teismo 2018-07-27 nutartį iš esmės palikti nepakeistą, patikslinant, kad mokėtina žyminio mokesčio suma yra 225 Eur, nustatyti atsakovei Panevėžio rajono savivaldybės administracijai terminą iki 2018-09-10 (įskaitytinai) sumokėti 225 Eur žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą bei pirmosios instancijos teismui pateikti tai patvirtinančius įrodymus, priešingu atveju, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir gražintas jį padavusiam asmeniui. Apeliantė šį žymį mokestį yra sumokėjusi ir pateikusi tai patvirtinančius įrodymus.

15058.

151Nustatęs CPK 87 straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva (CPK 87 str. 5 d.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad egzistuoja CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintas apeliantės atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo pagrindas, nes bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantės už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (225 Eur) jai grąžintinas (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

152Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

15359.

154Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

155Dėl procesinės bylos baigties

15660.

157Teisėjų kolegija dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų sprendžia, kad Panevėžio apygardos teismo 2018-07-12 sprendimas pakeistinas atitinkamai išdėstant kitaip rezoliucinę dalį.

158Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

15961.

160Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. (CPK 93, 302 str.).

16162.

162Apeliantė Panevėžio rajono savivaldybės administracija prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

16363.

164Ieškovė RUAB „Nodama“ apeliaciniame skunde prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių patirtų išlaidų dydį. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės prašymas atmestinas.

165Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

166Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. sprendimą ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti sekančiai:

167„Ieškinį tenkinti iš dalies.

168Pripažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos veiksmus, kuriais nutraukta pirkimo Nr. 377282 procedūra, neteisėtais.

169Pripažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjo 2018-04-30 sprendimą Nr. (8.31)SD1-1147 neteisėtu.

170Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

171Priteisti iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, j. a. k. 188774594, tris šimtus eurų (300 Eur) žyminio mokesčio valstybei“.

172Grąžinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, j. a. k. 188774594, už apeliacinį skundą 2018-09-07 sumokėtą žyminį mokestį – 225 Eur (du šimtus dvidešimt penkis eurus).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė RUAB „Nodama“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė Panevėžio rajono... 10. 3.... 11. Ieškovės teigimu, atsakovė pažeidė VPĮ 29 straipsnio 3 dalies... 12. 4.... 13. Ieškovė RUAB „Nodama“ nesutiko su atsakove Panevėžio rajono... 14. 5.... 15. Ieškovė sutiko su atsakove, kad pasikeitus įstatymui VPT sutikimo nebereikia... 16. 6.... 17. Ieškovė RUAB „Nodama“ nesutiko su atsakove Panevėžio rajono... 18. 7.... 19. Ieškovės teigimu, skola VSDFV Pirkimo dieną, nereiškė, jo ji bus... 20. 8.... 21. Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija procesiniuose... 22. 9.... 23. Atsakovės teigimu, ieškovė RUAB „Nodama“ yra praleidusi ieškinio... 24. 10.... 25. Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija pažymėjo, kad... 26. 11.... 27. Atsakovė nurodė, kad 2018-05-16 paskelbė naują pirkimą dėl to paties... 28. 12.... 29. Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija pažymėjo, kad... 30. 13.... 31. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) pateikė išvadą byloje, kurioje... 32. II.... 33. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 34. 14.... 35. Panevėžio apygardos teismas 2018-07-12 sprendimu nusprendė ieškinį... 36. 15.... 37. Teismas nustatė, kad atsakovė 2018-04-19 paskelbė mažos vertės pirkimą... 38. 16.... 39. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, šalių procesiniuose... 40. 17.... 41. Teismas nurodė, kad, atsakovės teigimu, perkančioji organizacija Pirkimą... 42. 18.... 43. Teismas nustatė, kad VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97... 44. 19.... 45. Teismas pažymėjo, kad ieškovės teigimu, atsakovė, nutraukdama Pirkimo... 46. 20.... 47. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovė 2018-05-16 naujai... 48. 21.... 49. Teismas nurodė, kad pirkimo Nr. 377282 sąlygose nebuvo atskiro skyriaus dėl... 50. 22.... 51. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad duomenų, patvirtinančių, kad... 52. 23.... 53. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą sprendė, kad atsakovės... 54. 24.... 55. Teismas pažymėjo, kad tokią pačią išvadą yra pateikusi VPT, kuri yra... 56. 25.... 57. Teismas nesutiko su atsakove, kad ieškovė praleido ieškinio senatį.... 58. 26.... 59. Teismas nustatė, kad atsakovė, nežiūrint į tai, kad teisme yra ginčijami... 60. 27.... 61. Teismas pažymėjo, kad naujojo pirkimo ir jo rezultatų teisėtumas... 62. 28.... 63. Teismas nurodė, kad už perkančiosios organizacijos atliekamus viešuosius... 64. 29.... 65. Teismas nurodė, kad ieškinys patenkintas iš dalies ir patenkinti du... 66. 30.... 67. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė nepateikė duomenų, apie kitas... 68. III.... 69. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 70. 31.... 71. Apeliaciniame skunde atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija... 72. 31.1.... 73. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė pirkimo Nr.... 74. 31.2.... 75. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančiosios... 76. 31.3.... 77. Pirmosios instancijos teismas panaikino sprendimą, kuriuo buvo nutrauktos... 78. 31.4.... 79. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė 300 Eur žyminio... 80. 32.... 81. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą... 82. 32.1.... 83. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė pirkimo Nr.... 84. 32.2.... 85. Atsakovė sąmoningai neįtraukė tiekėjų šalinimo pagrindų į Pirkimo... 86. 32.3.... 87. Gavus informacijos, kad ieškovė yra restruktūrizuojama įmonė, tokia... 88. 32.4.... 89. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl teismo sprendimo įvykdymo... 90. 32.5.... 91. Perkančioji organizacija ne tik neužtikrino VPĮ įstatymo ir jame... 92. 32.6.... 93. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės 350 Eur... 94. Teisėjų kolegija... 95. IV.... 96. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 97. 33.... 98. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 99. 34.... 100. Nagrinėjamu atveju taikoma VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01.... 101. Dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo pagrindų, įtvirtintų VPĮ 29 straipsnio... 102. 35.... 103. Apeliantė, nesutikdama su ginčijamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia,... 104. 36.... 105. Pagal VPĮ 29 straipsnio 3 dalį bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties... 106. 37.... 107. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju aktualus Pirkimo... 108. 38.... 109. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė VPĮ 17... 110. 39.... 111. VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atliekant mažos vertės pirkimus,... 112. 40.... 113. Pagal VPĮ 25 straipsnio 2 dalį, atliekant mažos vertės pirkimus (kaip šiuo... 114. 41.... 115. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė Pirkimo sąlygų 15 punkte... 116. 42.... 117. Pagal VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktą perkančioji organizacija negali... 118. 43.... 119. Kaip minėta, teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo... 120. 44.... 121. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad... 122. Dėl atsakovės veiksmų, nutraukiant Pirkimo procedūras VPĮ 29 straipsnio 3... 123. 45.... 124. Pirmosios instancijos teismas sprendimu pagrįstai pripažino Panevėžio... 125. 46.... 126. Be to, pirmosios instancijos teismas sprendimu panaikino Panevėžio rajono... 127. 47.... 128. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą... 129. 48.... 130. Teisėjų kolegija dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo... 131. 49.... 132. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 133. 50.... 134. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-05-31 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 135. 51.... 136. Kaip minėta, perkančiosios organizacijos (apeliantės) suinteresuotumas... 137. 52.... 138. Teisėjų kolegijos vertinimu, dėl proceso metu pasikeitusių aplinkybių –... 139. 53.... 140. Dėl nurodytų aplinkybių šioje dalyje pirmosios instancijos teismo... 141. Dėl apeliantės pareigos sumokėti žyminį mokestį ... 142. 54.... 143. Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus apeliantės teiginius, kad... 144. 55.... 145. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė, kaip restruktūrizuojama įmonė,... 146. 56.... 147. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, kad Panevėžio apygardos... 148. 57.... 149. Apeliantė šią nutartį apskundė atskiruoju skundu. Lietuvos apeliacinis... 150. 58.... 151. Nustatęs CPK 87 straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo... 152. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 153. 59.... 154. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 155. Dėl procesinės bylos baigties ... 156. 60.... 157. Teisėjų kolegija dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų sprendžia, kad... 158. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 159. 61.... 160. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 161. 62.... 162. Apeliantė Panevėžio rajono savivaldybės administracija prašymo dėl... 163. 63.... 164. Ieškovė RUAB „Nodama“ apeliaciniame skunde prašė priteisti... 165. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 166. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. sprendimą ir jo... 167. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 168. Pripažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos veiksmus, kuriais... 169. Pripažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio... 170. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 171. Priteisti iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos, j. a. k.... 172. Grąžinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, j. a. k....