Byla 3K-3-272/2013

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Egidijaus Laužiko, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 25 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Vestekspress“, uždaroji akcinė bendrovė ,,ZIP travel“, uždaroji akcinė bendrovė ,,BPC Travel“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltijos kelionių agentūra“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Aviaekspresas“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, yra dėl perkančiosios organizacijos veiksmų taikant pirkimo sąlygas kartu su jų paaiškinimais. Šalių nesutarimo objektas – 2012 m. vasario 22 d. paskelbto Supaprastinto atviro konkurso „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas) sąlygų 2.8 punkto (toliau – ginčo Konkurso sąlyga) kartu su vėliau pateiktu jo turinio išaiškinimu tinkamas supratimas ir taikymas. Ginčo Konkurso sąlygoje įtvirtinta, kad tiekėjas turi siūlyti bilietų kainas neatsižvelgdamas į aviakompanijos tarifo taisyklėje nurodomą trumpiausią buvimo laiką, trukmę ir sezoniškumą. Atsakovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija, Teisingumo ministerija) 2012 m. kovo 1 d. raštu tiekėjams pateikė Konkursų sąlygų išaiškinimą, kuriuo inter alia dalyviams nurodė, kad ginčo sąlyga aiškintina taip, kad tiekėjai, skaičiuodami ir teikdami paslaugų kainas, turi siūlyti bilietus, netaikant apribojimų dėl trumpiausio buvimo laiko, trukmės ir sezoniškumo.

6Ieškovė UAB „Estravel Vilnius“ (toliau – ir ieškovė, kasatorė, tiekėjas) kartu su kitais dalyviais Konkurse pateikė pasiūlymus, kuriuose skirtingai suformulavo kainą, atsižvelgiant į ginčo Konkurso sąlygos supratimą: ieškovė kainą nurodė be trumpiausio buvimo laiko apribojimo, o visi kiti dalyviai – šį laiko apribojimą taikė (kelionėje išbūti mažiausiai dvi dienas (angl. k. minimum stay). Perkančioji organizacija visus pateiktus pasiūlymus pripažino tinkamais, pagal mažiausią kainą ir pasiūlymo pateikimo momentą išrinko laimėtoją. Ieškovė, remdamasi ginčo Konkurso sąlyga kartu su jos išaiškinimu, pretenzija ir ieškiniu skundė perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriais ji pripažino tinkamais visų dalyvių pasiūlymus, kuriuose buvo taikytas trumpiausio buvimo laiko ribojimas, bei neatmetė dalyvių UAB „Baltijos kelionių agentūra“, UAB „Aviaekspresas“ ir UAB „Vestekspress“ pasiūlymų papildomais pagrindais: pirmųjų dviejų pasiūlymų dėl klaidingai nurodytų kainų, palyginti su bilietų rezervavimo sistema, o trečiojo – dėl kainos suformulavimo pagal kitą nei Konkurso sąlygose nurodytą datą (2012 m. kovo 2 d.). Perkančioji organizacija pretenzijos netenkino, ieškovė kreipėsi į teismą.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė bei pripažino, kad bylos dokumentai, kuriuose yra žymos „konfidencialu“, yra nevieši, šalims paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

9Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ginčo Konkurso sąlygos turinio, vertino, kad aplinkybė, jog perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodė tikslias išvykimo ir atvykimo skrydžių datas (2012 m. kovo 27 d. ir 29 d.), leidžia daryti išvadą, kad tiekėjams leista teikti pasiūlymus su buvimo laiko apribojimu, nes pirmiau nurodytos datos atitiko aviakompanijų tarifų taisyklėse įtvirtintą laiko ribojimą. Šią išvadą patvirtina faktinė aplinkybė, kad kiti penki dalyviai (tretieji asmenys) pateikė pasiūlymą su minimalaus buvimo laiko apribojimu. Dauguma dalyvių vienodai, bet priešingai nei ieškovė, suprato ginčo Konkurso sąlygos kartu su jos išaiškinimu turinį, t. y. taip, kaip nustatė perkančioji organizacija, todėl ieškovės ši nuostata negalėjo suklaidinti. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovės palaikoma pozicija dėl draudimo naudoti laiko ribojimą nustatant kainą neišplaukia ir iš kitų Konkurso sąlygų. Sąvokos „neatsižvelgiant“ turinys detalizuotas ne ginčo Konkurso sąlygoje, o Konkurso sąlygų 2.7 punkte, tai leidžia pripažinti, kad aptariama nuostata nebuvo pakankamai aiški, dėl to skirtingi tiekėjai, ką konstatavo Viešųjų pirkimų tarnyba, ginčo Konkurso sąlygą ir jos paaiškinimą galėjo suprasti nevienareikšmiškai. Vis dėlto teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė dėl pirkimo sąlygų dviprasmiškumo nereiškė reikalavimo jas pripažinti neteisėtomis bei panaikinti tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pagrindu. Teismas pripažino, kad perkančiosios organizacijos ginčo Konkurso sąlygos išaiškinimas (atsakymas) nebuvo pakankamai tikslus dėl aplinkybės, ar bilietuose gali būti nustatytas ribojimas dėl buvimo šalyje trukmės, šis turėjo būti aiškesnis, tačiau pati Konkurso sąlyga teisėta, tiekėjai turėjo galimybę pateikti pasiūlymus pagal iškeltus reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovė turėjo galimybę papildomai aiškintis ginčo Konkurso sąlygos turinį, jei jis jam buvo neaiškus, tačiau to nepadarė.

10Dėl kitų ieškovės argumentų teismas sprendė, kad dalyvių UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ pasiūlymuose nurodytas per didelis oro uosto mokestis, palyginti su bilietų rezervavimo sistema „Amadeus“ (vietoj 258 Lt nurodyta 262 Lt), nepažeidė ieškovės teisių ir nepadidino šių teisių laimėti Konkurso, priešingai – jas sumažino. Dėl to netikslus kainos nurodymas nesumenkino dalyvių konkurencijos, nėra pagrindo pripažinti neteisėtu perkančiosios organziacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės, ypač laimėtojo atžvilgiu, juolab kad šių tiekėjų pasiūlymai nurodyti ketvirtoje ir šeštoje eilėje. Dėl laimėtojo UAB „Vestekspresas“ ne ta, kaip buvo reikalaujama, data (2012 m. kovo 2 d.) nustatytos kainos teismas konstatavo, kad šio dalyvio pateiktos kainos galiojo, kaip buvo reikalaujama, Konkurso sąlygose įtvirtintą dieną, šią aplinkybę patvirtina UAB „Amadeus Lietuva“ 2012 m. kovo 14 d. išvados, kuriose nurodoma, kad pasiūlyme pateiktos kainos atitiko 2012 m. kovo 2 d. „Amadeus“ rezervavimo sistemoje esančius duomenis. Atsižvelgiant į tai, ieškovė neįrodė, kad šio trečiojo asmens pateiktos kainos negaliojo 2012 m. kovo 2 d.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą, 2012 m. spalio 25 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės analogiškais motyvais paliko nepakeistą.

12Apeliacinės instancijos teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad pirkimo sąlygų paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi, kuria paaiškinamos paskelbtos Konkurso sąlygos. Pirkimo nuostatos turi būti vertinamos ir aiškinamos sistemiškai. Vertinant ginčo Konkurso sąlygos turinį, atsižvelgtina ne tik į šią bei jos paaiškinimą, bet ir į kitas susijusias Konkurso sąlygas. Teismas padarė išvadą, kad perkančioji organizacija iš dalyvių reikalavo pasiūlyti kelionės bilietus konkrečiomis jos nurodytomis datomis, tiekėjai laisvi pasirinkti, kokius bilietus pagal jas pateikti atsakovei. Teismo vertinimu, perkančiosios organziacijos pateiktame sąvokos „neatsižvelgiant“ paaiškinime ši atskleista kaip galimybė nepaisyti trumpiausio buvimo laiko taisyklės, todėl tiekėjai turėjo neriboti savo pasirinkimo ir siūlyti pigiausią įmanomą kainą, nepriklausomai nuo to, kokia informacija yra pateikiama aviakompanijos tarifo taisyklėje. Perkančioji organizacija savo paaiškinimu ginčo Konkurso sąlygos nepakeitė, nieko naujo neįtvirtino.

13Apeliacinės instancijos teismas dėl kitų ieškovės argumentų – dėl dalyvių UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ pateiktų per didelių oro uosto mokesčių bei laimėtojo UAB „Vestekspress“ neteisingai nurodytos kainos galiojimo datos – sutiko su pirmosios instancijos teismo motyvais. Teismas ieškovės argumentų, susijusių su UAB „Vestekspress“ ir UAB „ZIP travel“ sąžiningumo deklaracijomis, kaip naujai pateiktų apeliacinio proceso metu, nepriėmė ir nenagrinėjo.

14III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu ieškovė UAB „Estravel Vilnius“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 25 d. nutartį, kuriais jos ieškinys atmestas, bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

  1. Ieškovė atkreipia dėmesį į tai, kad Konkurse nevyko realaus tiekėjų varžymosi dėl mažiausios kainos, o tik dėl pasiūlymo pateikimo momento bei tvarkingo pasiūlymo pateikimo. Bilietų kainos atitinkamą išvykimo ir atvykimo dieną visiems tiekėjams yra vienodos, nes šios nustatytos bilietų rezervavimo sistemoje, o tiekėjai neturėjo teisės siūlyti bilietų kitomis kainomis. Pasiūlymų kainų skirtumas tarp kai kurių tiekėjų susidarė dėl nevienodai jų aiškintos ir taikytos ginčo Konkurso sąlygos, nors visi dalyviai turėjo galimybę siūlyti tuos pačius bilietus, nurodytus bilietų rezervavimo sistemoje. Tvarka, pagal kurią varžomasi tik dėl pasiūlymų pateikimo momento, nes konkurencijos dėl kainų nėra, prieštarauja pirkimų tikslui (VPĮ 3 straipsnis), šią aplinkybę ne kartą buvo pripažinusi Viešųjų pirkimų tarnyba.
  2. Kasatorė vertina, kad teismai esmingai suklydo vertindami ginčo Konkurso sąlygos turinį. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas pirkimo sąlygų išaiškinimai – sudėtinė jų dalis, ji, kaip lygiateisiškumo ir skaidrumo principų laikymosi ir pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimo prielaida, privaloma tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams. Teismai vadovavosi tik ginčo Konkurso sąlygos pirmine versija, nepagrįstai neatsižvelgdami į tai, kad atsakovė savo paaiškinimais ją patikslino, nurodydama, kad ir rengiant pasiūlymą, ir vykdant sutartį, tiekėjas turi siūlyti bilietus pagal perkančiosios organziacijos nurodytas datas, netaikant apribojimų dėl galbūt esančios aviakompanijos tarifo taisyklės, kurioje nurodoma trumpiausias buvimo laikas, trukmė ir sezoniškumas. Viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija keliones vykdys nebūtinai tokiai trukmei, kokią ji nurodė Konkurso sąlygose. Net aiškinant Konkurso sąlygų turinį pagal realias sutarties vykdymui taikytinas sąlygas, atsakovės ginčo Konkurso sąlygos paaiškinimas nesuponuoja tiekėjų pareigos siūlyti bilietus su trumpiausio buvimo laiko apribojimu. Apeliacinės instancijos teismo pozicija dėl tiekėjų galimybės pasirinkti, kokius bilietus konkrečiomis atsakovės nurodytomis datomis jie turi pasiūlyti, klaidinga, prieštarauja kelionių organizavimo paslaugų viešųjų pirkimų praktikai. Sąvoka „netaikant apribojimų“ negali reikšti pasirinkimo laisvės, priešingai, tai – draudimas siūlyti kainas su apribojimais. Apribojimo samprata Viešųjų pirkimų tarnybos šios srities paslaugų pirkimo rekomendacijose reiškia tiekėjų pasirinkimą varžančias sąlygas netaikyti apribojimų taisyklių, o ne priešingai, kaip konstatavo apeliacinės instancijos teismas.

16Ieškovė ginčo Konkurso sąlygą ir jos paaiškinimą suprato tiksliai, dėl jos turinio jai nekilo abejonių, todėl nebuvo pagrindo spręsti, kad, atsakovei paaiškinus, jog minimalaus laiko apribojimo taisyklė netaikytina, ši vis dėlto gali būti naudojama pateikiant bilietų kainas. Atsižvelgiant į tai, ieškovė ir kiti dalyviai papildomai nesikreipė dėl Konkurso sąlygų išaiškinimo, ieškovei nekilo poreikio ginčyti ginčo Konkurso sąlygos išaiškinimą. Dėl to visų dalyvių, kurie neatsižvelgė į perkančiosios organizacijos paaiškinimus, pasiūlymai turėjo būti atmesti. Tai, kad dauguma tiekėjų ginčo Konkurso sąlygą suprato vienodai ir pateikė pasiūlymus su minimalaus laiko apribojimu, nesudaro prielaidų neatsižvelgti į Konkurso sąlygas, nes priešingu atveju būtų pažeisti ieškovės interesai (nepagrįsto konkurencinio pranašumo kriterijus). Konkurso sąlygų nesilaikę tiekėjai atsidūrė geresnėje padėtyje už ieškovę. Nors Viešųjų pirkimų tarnyba bei pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pripažino, kad perkančioji organizacija pateikė netikslų ginčo Konkurso sąlygos paaiškinimą (bet dėl to šalių ginčo nebuvo), tai lėmė skirtingą jos supratimą ir pasiūlymų pateikimą, ieškovės interesai nebuvo apginti, teismai nesprendė dėl Konkurso sąlygų teisėtumo, o paliko galioti pagal jas įvykdytų pirkimo procedūrų rezultatus.

  1. Ieškovė pabrėžia, kad laimėtojo UAB „Vestekspress“ pateiktos kainos ne 2012 m. kovo 2 d., o 2012 m. vasario 29 d. neatitinka Konkurso dokumentų reikalavimų, yra nepagrįstos ir neteisingos, todėl šio tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Be to, šis dalyvis pasiūlymą pateikė anksčiau nei nustatyta Konkurso sąlygose bei prieš kitus tiekėjus, todėl nesąžiningai laimėjo Konkursą. Apeliacinės instancijos teismas dėl kainų galiojimo trukmės nukrypo nuo savo ankstesnės praktikos (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1407/2012), pagal kurią oficialios aviabielietų kainos bei oro uostų mokesčiai galioja tik vieną parą. Nagrinėjamoje byloje teismas padarė priešingą išvadą, nors abiejose bylose apeliacinis teismas vadovavosi tos pačios UAB „Amadeus Lietuva“ išvadomis apie bilietų rezervavimo sistemą, UAB „Vestekspress“ dalyvavo abiejuose procesuose (šioje byloje – trečiuoju asmeniu, ankstesnėje – ieškove). Skundžiama nutartimi sukuriama nenuoseklios teismų praktikos situacija, leidžianti teismams subjektyviai vertinti tas pačias aplinkybes. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad perkančioji organizacija UAB „Amadeus Lietuva“ nustatė itin abstrakčią užduotį įvertinti visus šešis gautus pasiūlymus pagal Konkurso sąlygas. Kita vertus, UAB „Amadeus Lietuva“ išvadoje apibrėžė ekspertinio vertinimo ribas tik kainų išklotinių vertinimu, t. y. neatsižvelgė ir nevertino pasiūlymo formos ir kitų pasiūlymą sudarančių dokumentų bei jų atitikties Konkurso sąlygų reikalavimams.
  2. Kasatorės teigimu, UAB „Vestekspress“ ir UAB „Zip Travel“ pasiūlymai turėjo būti atmesti dėl melagingų sąžiningumo deklaracijų, nes tai pagal Konkurso sąlygas prilygsta deklaracijų nepateikimui apskritai. Šie tiekėjai dalyvavo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio draudžiamuose susitarimuose, tai 2012 m. birželio 7 d. nutarimu nustatė Konkurencijos taryba bei jiems skyrė baudas. Tik skundo pateikimas apygardos administraciniam teismui nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimo, jei teismas nepriima sprendimo sustabdyti jo galiojimo. Ieškovė vertina, kad jai nagrinėjamoje civilinėje byloje buvo nepagrįstai suvaržytas naudojimasis teise į gynybą (Konstitucijos 30 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 423 straipsnio 3, 4 dalys). Apeliacinės instancijos teismas neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės argumentus dėl melagingų dalyvių sąžiningumo deklaracijų, nes ši aplinkybė paaiškėjo po to, kai visi procesiniai dokumentai pirmosios instancijos teismui jau buvo pateikti. Apeliacinės instancijos teismas apskritai nevertino ir nenustatinėjo, kada paaiškėjo naujų pažeidimų. Tokia teismo pozicija prieštarauja kasacinei praktikai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvų, susijusių su naujų aplinkybių nevertinimu, ieškovė gali kvestionuoti atsakovės sprendimų teisėtumą tik naujame procese, tai pažeistų proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo bei tiekėjų teisių gynybos veiksmingumo principus.

17Atsakovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė atsiliepimą į kasatorės kasacinį skundą, su juo nesutiko ir, laikydama skundžiamus pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimus teisėtais, prašė jo netenkinti kaip nepagrįsto. Atsakovės atsiliepime į kasacinį skundą išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:

  1. Atsakovė teigia, kad pirkimo sąlygų paaiškinimai negali iš esmės atnaujinti pirkimo dokumentų, gali tik juos paaiškinti arba patikslinti. Ginčo Konkurso sąlygos paaiškinimas negali būti vertinamas atskirai nuo šios pirkimo dokumentų nuostatos, priešingai būtų iškreipta perkančiosios organziacijos valia, pirkimų tikslas ir prasmė. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygose turėjo tikslą nurodyti konkrečias datas, pagal kurias tiekėjai teiktų pasiūlymus. Paaiškinime perkančioji organizacija turėjo omenyje bilietų kainų pateikimą neatsižvelgiant, nepaisant aviakompanijos tarifo taisyklėje nurodyto trumpiausio buvimo laiko kelionės paskirties mieste, nes ji nežino, kokios gali būti tarifų taisyklėse nurodytos trukmės ir ar jos nurodytos, todėl tiekėjai turėjo neriboti savo pasirinkimo ir siūlyti pigiausią įmanomą kainą. Atsakovės vertinimu, sąvokos „neatsižvelgdamas į <...> turi siūlyti bilietus pagal perkančiosios organizacijos nurodytas datas“ ir „netaikant apribojimų dėl galbūt esančios aviakompanijos tarifo taisyklės“ sudaro visumą, kuri visų Konkurso sąlygų kontekste negalėjo būti suprasta kaip reikalavimas pasiūlymuose teikti tik tokias kainas, pagal kurias turėtų būti pasirenkama kitokia nei dviejų naktų kelionės trukmė. Pasirinkusi ne įmanomai pigiausią bilietų kainos variantą, ieškovei turi tekti tokio sprendimo neigiami padariniai. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pripažino, kad ginčo Konkurso sąlygos paaiškinimas netikslus dėl aplinkybės, ar bilietuose gali būti nustatytas buvimo laiko ribojimas ar ne, tačiau sąlyga, kaip tokia, teisėta, ją teisingai suprato kiti dalyviai. Konkurso sąlygų neteisėtumas Viešųjų pirkimų išvadoje nekonstatuotas, o pateikta pozicija, kaip turėtų būti aiškinamos ir taikomos kelios Konkurso sąlygos. Jei ieškovei po paaiškinimų kilo neaiškumų, ji galėjo papildomai kreiptis į atsakovę prašydama dar kartą paaiškinti ar patikslinti ginčo Konkurso sąlygą.
  2. Teisingumo ministerija dėl kasatorės argumento dėl dalyvio UAB „Vestekspress“ pasiūlyme netinkamai pateiktos datos, kuria nurodytos bilietų kainos, atkreipė dėmesį į tai, kad Konkurso sąlygose neįtvirtinta nuostatų, susijusių su kainų galiojimo ar įsigaliojimo momentu. UAB „Amadeus Lietuva“, kurios kompetencija pripažinta šios srities teisiniuose santykiuose bei sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, pateiktose išvadose nenurodyta, kad šio tiekėjo pateiktos kainos neatitiko Amadeus bilietų rezervavimo sistemoje esančių duomenų. Tiekėjo pasiūlymo pateikimo data nėra priežastis atmesti pasiūlymą. Kasatorė nepateikė duomenų, kad UAB „Vestekspress“ pasiūlyta kaina kitokia nei galiojusi rezervavimo sistemoje 2012 m. kovo 2 d. Ekspertinė užduotis buvo suformuota aiškiai, ekspertinis vertinimas atliktas tinkamai pagal Konkurso dokumentus. Kita vertus, ir kiti dalyviai pateikė pasiūlymus ne 2012 m. kovo 2 d.
  3. Atsakovė pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nenagrinėjo naujų apeliaciniame procese pateiktų aplinkybių, priešingu atveju būtų pažeisti Teisingumo ministerijos interesai, nes dėl vėliau paaiškėjusių aplinkybių būtų galėjusi priimti kitokį sprendimą. Naujai paaiškėjusių aplinkybių pobūdis nesudaro pagrindo neleisti tiekėjams dalyvauti Konkurso procedūrose, nes dėl šių aplinkybių vyksta kitas teismo procesas administraciniame teisme. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką teismui apskųstas Konkurencijos tarybos nutarimas ūkio subjektui sukelia neigiamus padarinius teismo procesiniam sprendimui įsiteisėjus. Be to, perkančioji organizacija gali atsižvelgti tik į tokius duomenis, kurie galioja pasiūlymų pateikimo metu. Priešingas aiškinimas lemtų perkančiosios organizacijos pareigą kontroliuoti tiekėjo kvalifikaciją ar jo patikimumą pagrindžiančius duomenis (pvz., įsiskolinimą SODRAI) net viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Pasiūlymų pateikimo ir jų vertinimo metu UAB „Vestekspress“ kvalifikacija buvo tinkama. Be to, Konkurso sąlygose perkančioji organizacija nusprendė pasinaudoti teise neįtvirtinti pasiūlymų atmetimo pagrindo, nustatyto VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte, todėl, atsižvelgiant į nuoseklią kasacinę praktiką bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais, šio tiekėjo pasiūlymas negali būti atmestas. Galiausiai, atsakovės manymu, dėl Konkurencijos tarybos nutarime konstatuotų UAB „Vestekspress“ pažeidimų šio tiekėjo kvalifikacija ar patikimumas nesumenksta, nes jam nustatyti kaltinimai nesusiję su šio subjekto galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo konkursuose. Net jei perkančioji organizacija ir būtų įtvirtinusi pasiūlymų atmetimo dėl rimto profesinio pažeidimo pagrindą, UAB „Vestekspress“ pasiūlymo atmetimas dėl pirmiau nurodytų priežasčių būtų neproporcingas.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

20Kasacinis teismas tikrina skundžiamus žemesnės instancijos teismų sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Vykdydamas kasacijos funkciją, kasacinis teismas nenustatinėja iš naujo bylos faktų – yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka nagrinėdamas bylas paprastai neperžengia kasacinio skundo ribų (CPK 353 straipsnio 1 dalis), tačiau dėl viešojo intereso apsaugos ir kai kyla visuomenės poreikis teismas gali išspręsti šalių ginčą aiškindamas ir taikydamas teisę ne tik dėl proceso dokumentuose nurodytų aplinkybių, bet ir dėl kitų argumentų, t. y. teismas tokiu atveju turi teisę peržengti kasacinio skundo ribas (CPK 353 straipsnio 2 dalis). Šioje byloje tokia kasacinio skundo ribų peržengimo situacija susidarė, dalyvaujantys byloje asmenys apie šį teismo ketinimą buvo informuoti (CPK 353 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje šalių ginčas spręstinas ne tik dėl ginčo Konkurso sąlygos aiškumo ir tinkamo jos taikymo vertinant tiekėjų pasiūlymus, bet ir dėl kitų Konkurso sąlygų teisėtumo.

21Dėl ginčo Konkurso sąlygos taikymo vertinant tiekėjų pasiūlymus

22Byloje nustatyta ir šalys dėl to sutaria, kad perkančioji organizacija ginčo Konkurso sąlygoje nurodė, jog tiekėjas turi siūlyti bilietų kainas neatsižvelgdamas į aviakompanijos tarifo taisyklėje nurodomą trumpiausią buvimo laiką, trukmę ir sezoniškumą. Vėliau 2012 m. kovo 1 d. šią nuostatą išaiškino taip, kad, rengiant pasiūlymą ir vykdant sutartį, tiekėjas turi siūlyti bilietus pagal perkančiosios organziacijos nurodytas datas, netaikant apribojimų dėl galbūt esančios aviakompanijos tarifo taisyklės, kurioje nurodoma trumpiausias buvimo laikas, trukmė ir sezoniškumas. Šalių nesutarimas iš esmės kilo dėl ginčo Konkurso sąlygos turinio ir jos taikymo vertinant dalyvių pasiūlymus pagal jos pirminį turinį bei vėlesnį išaiškinimą, t. y. ar neatsižvelgimas į trumpiausio buvimo laiką yra tapatus apribojimo dėl trumpiausio buvimo laiko netaikymui. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinę praktiką pirkimo sąlygų išaiškinimai laikytini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija ir kt., bylos Nr. 3K-3-323/2009). Dėl to, sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjų pasiūlymus teisėtumo, atsižvelgtina tiek į ginčo Konkurso sąlygos pirminę versiją, tiek ir į šios sąlygos išaiškinimą.

23Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta, ginčo Konkurso sąlygos taikymo problema rengiant pasiūlymus ir juos vertinant kilo dėl jos turinio sampratos. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „G4S Lietuva“ v. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-94/2013, ir joje nurodytą kasacinę praktiką bei Teisingumo Teismo jurisprudenciją).

24Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, pritardami Viešųjų pirkimų tarnybos pozicijai, konstatavo, kad ginčo Konkurso sąlyga nebuvo nurodyta pakankamai aiškiai, skirtingi tiekėjai ją ir jos paaiškinimą galėjo suprasti nevienareikšmiškai ir nevienodai, tačiau teismai nepripažino jos neteisėta. Kasacinis teismas pažymi, kad tokia teismų pozicija prieštaringa, dėl to neteisinga. Teismui konstatavus ginčo Konkurso sąlygos neaiškumą, dviprasmiškumą, lėmusį nevienodą tiekėjų jos turinio suvokimą ir taikymą, ši negali būti pripažinta teisėta. Aplinkybė, kad didesnioji dalis tiekėjų suprato pirkimo sąlygą kitaip nei mažuma, taip pat neleidžia besąlygiškai teigti, kad objektyviai visiems įprastinio rūpestingumo standartus atitinkantiems dalyviams ji buvo vienodai suprantama ir jų pritaikyta, o perkančioji organizacija turėjo galimybę gauti ir įvertinti tarpusavyje palyginamus pasiūlymus.

25Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ginčo Konkurso sąlygos neaiškumą lemia ir tai, kad joje pateikta trumpiausio buvimo laiko ribojimo taisyklė, t. y. jos taikymas ar netaikymas. Dėl to, priešingai nei tuo atveju, kai perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje apie šį ribojimą apskritai nebūtų pažymėjusi, vienu metu negalimi du alternatyvūs pasiūlymų variantai (ir su aptariamu ribojimu ir be jo), nes jie nelygiaverčiai (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, UAB „Pireka“, bylos Nr. 3K-3-436/2011). Atsižvelgiant į skirtingai suformuotus tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija dėl neatitikties techninei specifikacijai turėjo kažkuriuos jų atmesti kaip netinkamus, tačiau visus priėmė ir vertino. Priešingi jos veiksmai patvirtina kasacinio teismo poziciją dėl tarpusavyje nepalyginamų pasiūlymų.

26Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų išvada apie ginčo Konkurso sąlygos aiškumą ta prasme, kad perkančioji organizacija, nustačiusi konkrečias skrydžių išvykimo ir atvykimo datas, įtvirtino reikalavimą siūlyti jų kainas su minimalaus buvimo laiko apribojimu. Visų pirma pažymėtina, kad skrydžių datos septyniems maršrutams buvo nurodytos ne dėl realaus perkančiosios organizacijos poreikio išvykti ir atvykti atitinkamu laiku iš ir į atitinkamus miestus, o dėl jos galimybės palyginti pasiūlymus, kuriuose pateikiamos aviabilietų kainos Konkurso sąlygose nurodytų datų maršrutams. Aplinkybė, kad dviejų dienų laikotarpis (2012 m. kovo 27 d. ir 29 d.) atitinka aviakompanijų tarifų taisyklėse įtvirtintą ribojimą, pirmiau nurodytos išvados nepaneigia. Šiuo atveju perkančiosios organizacijos valios ir ketinimų, jei jų iš tiesų tokių buvo, svarba sumenksta, jei ji pirkimo sąlygose juos netinkamai ir nesuprantamai materializuoja (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Bijusta“ v. Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, bylos Nr. 3K-3-502/2007). Atsižvelgiant į tai, teisiškai nereikšmingi perkančiosios organziacijos argumentai dėl ginčo Konkurso sąlygos nustatymo ir jos paaiškinimo tikslų.

27Neginčytina apeliacinės instancijos teismo pozicija, kad pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai, tačiau jų interpretavimas negali lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška. Kitais žodžiais tariant, perkančiosios organizacijos ginčo Konkurso sąlygos turinio paaiškinimo „netaikant apribojimų“ negalima, kad ir sistemiškai, išaiškinti taip, kad jis (turinys) reikštų apribojimų taikymą (žr. pagal analogiją Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. Sprendimą Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10, nepaskelbtas Rinkinyje). Toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo. Šiame kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų, nes Direktyvoje 2004/18 įtvirtintų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų tikslas yra būtent užtikrinti šiems Europos Sąjungoje įsteigtiems dalyviams galimybę dalyvauti juos dominančiuose viešuosiuose pirkimuose (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 18 d. Sprendimą Auroux ir kt., C‑220/05, Rink. p. I‑385).

28Atsižvelgdama į pirmiau nurodytų kasacinio teismo argumentų, pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų bei ginčo šalių pozicijos visumą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčo Konkurso sąlyga, vertinant kartu su paaiškinimu, neaiški bei netiksli, neleido tiekėjams vienodai jos suprasti ir pritaikyti, o perkančiajai organizacijai priimti ir įvertinti lygiaverčių pasiūlymų. Teisėjų kolegija vertina, kad dėl šių priežasčių negalima palaikyti nė vienos iš ginčo šalių pozicijos dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo teisėtumo, nes reikalavimas šį perkančiosios organizacijos sprendimą panaikinti ar atsikirtimas jį palikti galioti tiesiogiai priklauso nuo objektyviai visiems vienodai suprantamo ginčo Konkurso sąlygos turinio. Vienodos aptariamos Konkurso nuostatos sampratos nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Dėl šių argumentų teisėjų kolegija ginčo Konkurso sąlygą (kartu su jos paaiškinimu) pripažįsta neteisėta.

29Dėl kitų Konkurso sąlygų teisėtumo

30Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje teismui, be ginčo Konkurso sąlygos, papildomai kyla poreikis ex officio pasisakyti dėl kitų teisėtumo. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinę jurisprudenciją teismas gali savo iniciatyva spręsti dėl kitų, nei šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų, viešųjų pirkimų teisinių santykių aspektų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „CSC Telecom“ v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-359/2012, ir joje nurodytą kasacinę praktiką).

31Pagal pradėtą formuoti kasacinę praktiką neteisėtomis pripažįstamos tokios pirkimo sąlygos, kurios sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai pateikti vienodas kainas, o tiekėjų varžymasis iš esmės vyksta dėl kruopščiai parengtų pasiūlymų pateikimo momento. Tokios pirkimo sąlygos pažeidžia nesuvaržytą tiekėjų konkurenciją, racionalų pirkimui skirtų lėšų naudojimą, tiekėjų pasiūlymų lygiateisį vertinimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ Nacionalinis kraujo centras v. VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė, bylos Nr. 3K-3-406/2011; 2013 m. balandžio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Pontem“ v. Plungės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-198/2013, ir jose nurodytą kasacinę praktiką). Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmiau nurodytose bylose buvo spręsta dėl tam tikros dalies ar visos apimties kainos fiksavimo. Nagrinėjamoje byloje, nors perkančioji organizacija tiesiogiai neįtvirtino fiksuotų kainų, tačiau pagal Konkurso sąlygas konkrečių atitinkamų kainų nustatymas atliktas netiesiogiai.

32Perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nustatė, kad pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią kainą. Pasiūlymai privalo būti parengti pagal Konkurso sąlygų 1 priede nurodytą formą bei atsižvelgiant į 2 priede įtvirtintą techninę specifikaciją. Konkurso sąlygų 1 priede paskelbtoje lentelėje įtvirtinti 7 skrydžių maršrutai, nustatyta, kad aviabilieto kaina turi apimti visus mokesčius ir išlaidas, siūloma kaina turi galioti 2012 m. kovo 2 d., o kainos nurodomos kelionei, kurios skrydis iš Vilniaus 2012 m. kovo 27 d., o skrydis į Vilnių – kovo 29 d.; skrydžius su persėdimais maršrutus pateikti be nakvynių persėdimo miestuose; kelionės pirmyn ir atgal metu turi būti ne daugiau kaip vienas persėdimas. Konkurso sąlygų 2 priede įtvirtintoje techninėje specifikacijoje nurodyta, kad perkamos kelionių oro transportu paslaugos (aviabilietai), apgyvendinimo Lietuvoje ir užsienyje, draudimo kelionių metu, vizų bei kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo bei išdavimo organizavimo paslaugos; perkančioji organizacija taip pat nurodė, kokie ir kokia apimtimi apribojimai taikytini perkant, keičiant, grąžinant, rezervuojant bilietus; visos pasiūlyme nurodytos oficialios aviabilietų kainos turi būti pagrįstos rezervavimo sistemos pažyma ir rezervavimo sistemos kainų išrašais, kuriuose turi būti nurodytas siūlomas tarifas bei privalomi mokesčiai, tarifo kodas ir rezervavimo klasė; tiekėjas pasiūlyme negali siūlyti aviakompanijų korporatyvinių kainų, nurodyti specialių trumpalaikių aviabilietų kainų, kurių pardavimo laikotarpis nuo kainos galiojimo pradžios iki kainos galiojimo pabaigos yra trumpesnis kaip trys mėnesiai, siūlyti tokių aviabilietų kainų, kurios skirtos parduoti kartu su kitomis paslaugomis arba kuriose nors vienas skrydžio segmentas kelionei nurodytu maršrutu gali būti nepanaudotas; tiekėjas gali siūlyti nuolaidą tik aviakompanijos skrydžio tarifui, ją turi pagrįsti ir įrodyti, kad ji ne didesnė kaip aviakompanijos mokamas fiksuotas neterminuotai galiojantis komisinis atlygis; tiekėjo taikomo aptarnavimo mokesčio pagrįsti nereikia, tačiau jis negali būti išreikštas neigiamu skaičiumi.

33Sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos sudarytų prielaidų tiekėjams siūlyti vienodas kainas, aktualios UAB „Amadeus Lietuva“ tiekėjams išduotos identiškos pažymos (byloje taip pat pateikta kito bilietų rezervavimo sistemos atstovo pažyma), kuriose nurodoma, kad pagal šios su kelionių agentūromis sudarytas sutartis pastarosiose įdiegta rezervavimo sistema, kurioje nurodomos oficialios aviabilietų kainos, jų taisyklės oro uosto mokesčiai bei oficialus aviakompanijų nustatytas komisinis mokestis visoms agentūroms pateikiamas vienodo dydžio ir vienodu būdu (teisėjų kolegija pažymi, kad apie šio teiginio tikrumą inter alia galima spręsti iš aviakompanijos „Aerosvit“ pavirtinimo apie visoms Lietuvos agentūroms taikomus komisinius dydžius; T. 2, b. l. 237); visos sutartinės aviabilietų kainos, jų taisyklės, bei sutartinis papildomas aviakompanijų nustatytas komisinis mokestis yra individualus kelionių agentūros bei aviakompanijos susitarimo objektas, kurį patvirtinti gali tik pati aviakompanija, nes šių duomenų rezervavimo sistemoje nėra.

34Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas Konkurso sąlygas (bet jomis neapsiribojant), UAB „Amadeus Lietuva“ pažymas, taip pat į tai, kad pasiūlymo kainos suformavimas apsiribojo tik septynių skrydžių maršrutais be viešbučių rezervavimo ar kitų paslaugų teikimo, darytina išvada, jog perkančioji organizacija, suvaržydama dalyvių konkurenciją, sudarė sąlygas tiekėjams pateikti vienodos kainos pasiūlymus. Ši išvada darytina taip pat pagal byloje nustatytas aplinkybes, inter alia pasiūlymų kainą, atitinkamų skrydžių maršrutų aviakompanijas ir pan. Neginčytina, kad kelionių organizavimo paslaugų teisiniai santykiai ir viešojo pirkimo konkursai dėl šių paslaugų galbūt pasižymi tam tikru specifiškumu, tačiau perkančioji organizacija, siekdama įsigyti tokias paslaugas, turi tai daryti neperžengdama jai įstatymų suteiktos diskrecijos ribų, tinkamai naudodama VPĮ įtvirtintų pirkimų procedūrų tvarką ir pasirinkdama racionaliausią iš jų. Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos galėtų tokio pobūdžio paslaugas įsigyti preliminariųjų sutarčių pagrindu vėliau kiekvienam atitinkamam skrydžiui atnaujindama varžymąsi tarp prieš tai atrinktų tiekėjų arba kitais teisėtais, VPĮ įtvirtintais būdais. Dėl priešingų atsakovės veiksmų teisėjų kolegija atitinkamas Konkurso sąlygas, inter alia 2 priedo „Techinė specifikacija“ nuostatas, pripažįsta neteisėtomis.

35Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjų UAB „Vestekspress“ ir UAB „Zip travel“ sąžiningumo deklaracijas

36Kasatorė byloje taip pat ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, vertinant tiekėjų UAB „Vestekspress“ ir UAB „Zip travel“ sąžiningumo deklaracijas, kurios, ieškovės vertinimu, atsižvelgiant į Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 2S-9, buvo melagingos, nes pirmiau nurodytu nutarimu šie tiekėjai pripažinti dalyvavę draudžiamuose susitarimuose Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme. Apeliacinės instancijos teismas dėl šių ieškovės argumentų nepasisakė, nes konstatavo, kad ji remiasi naujomis aplinkybėmis, nenurodytomis pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija sutinka su kasatorės argumentais, kad apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgiant į šalių ginčo nagrinėjimo eigą, Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo momentą bei realias galimybes apie jį sužinoti, nepagrįstai CPK 306 straipsnio 2 dalies pagrindu atsisakė spręsti dėl šių apeliacinio skundo argumentų. Vis dėlto šiuo pagrindu, ypač atsižvelgiant į kitus kasacinio skundo argumentus ir nagrinėjamoje byloje išdėstytus išaiškinimus, nėra pagrindo dėl šios bylos dalies naikinti apeliacinės instancijos teismo nutarties ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo, juolab kad teisėjų kolegija toliau pateikiamais išaiškinimais užpildo skundžiamo teismo sprendimo motyvavimo spragas.

37Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos padalinio) sąžiningumo deklaracijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706, 2 punkte nustatyta, kad tiekėjas patvirtina, jog nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus. Vienas iš tokių draudžiamų susitarimų išaiškinimo šaltinių – Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriuo šie pažeidimai nustatomi. Ieškovė, grįsdama savo poziciją dėl perkančiosios organizacijos veiksmų neatmesti pirmiau nurodytų tiekėjų pasiūlymų teisėtumo, remiasi Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 2S-9, dėl jo įtakos tiekėjų ir perkančiosios organizacijos teisėms ir pareigoms teisėjų kolegija šioje byloje pasisako.

38Iš administracinės teisenos ginčuose dėl Konkurencijos tarybos nutarimų panaikinimo suformuotos praktikos matyti, kad įstatymų leidėjas, apibrėždamas šių individualaus teisės taikymo aktų apskundimo teisinius padarinius, specialiuoju teisės aktu (Konkurencijos įstatymu) yra įtvirtinęs bendro pobūdžio taisyklę, jog skundo dėl Konkurencijos tarybos nutarimo padavimas paprastai nesustabdo jo vykdymo. Dėl to vien tik pareiškėjo skundo pateikimas teismui per se nesudaro pagrindo konstatuoti, jog nutarimo galiojimas privalo būti stabdomas, t. y. taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Dėl Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimo (teismui nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės) padarinių viešųjų pirkimų teisiniams santykiams Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad iš VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto matyti, jog įstatymų leidėjas imperatyviai yra nustatęs, kad teisinius padarinius (apribojimus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose) sukelia tik ekonominės sankcijos už konkurencijos teisės aktų pažeidimus, paskirtos įsiteisėjusiais institucijų sprendimais, t. y. tik tokiais sprendimais, kurie turi res judicata galią (yra privalomi vykdyti bei nebegali būti revizuojami kokių nors kitų institucijų). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konkurencijos tarybos nutarimas negali būti pripažintas įgijusiu res judicata galią tol, kol teisme nebus baigta nagrinėti atitinkama administracinė byla ir dėl pareiškėjo negalės būti taikomos ir sąlygos, draudžiančios ir ribojančios jo teises dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį, priimtą administracinėje byloje AB „DNB bankas“ v. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir kt., bylos Nr. AS438-241/2013).

39Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pirmiau nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje pasisakyta dėl VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto, tačiau šie išaiškinimai aktualūs ir dėl VPĮ nuostatų, reglamentuojančių tiekėjų sąžiningumo deklaracijos pateikimą ir vertinimą (VPĮ 18 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Ši pozicija grindžiama tuo, kad Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimo nesustabdymas iš esmės reiškia ūkio subjekto piniginę prievolę mokėti jam paskirtą baudą, jei pagal Konkurencijos įstatymą suėjo šios pareigos vykdymo terminai. Nors pagal tiekėjų (juridinių asmenų) sąžiningumo deklaracijos formą nereikalaujama, kad ūkio subjektui būtų paskirta bauda, tačiau pagal Konkurencijos įstatymą ji neskiriama tik tam tikrais išimtiniais atvejais, kurie priklauso nuo ūkio subjekto bendradarbiavimo tiriant konkurencijos pažeidimus (Konkurencijos įstatymo 38 straipsnis). Vis dėlto, kaip nurodyta, apskundus Konkurencijos tarybos nutarimą, inter alia tokį, kuriuo konstatuotas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas, kaip tai nustatyta tiekėjų sąžiningumo deklaracijos 2 punkte, šis neįgyja res judicata galios.

40Šiame kontekste taip pat pažymėtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal kurią sprendimo priėmimo procedūroje nustatytų faktinių aplinkybių, iš kurių teisinio santykio subjektams kyla teisės ir pareigos, teisinis kvalifikavimas baigiamas priėmus sprendimą, kuris jau negali būti ginčijamas. Iki šio momento teisinio santykio turinys nėra galutinai apibrėžtas – tikrasis teisinis santykis, su neginčijamai nustatytomis to santykio dalyvių teisėmis ir pareigomis, dar nėra galutinai susiformavęs, kartu tas teises ir pareigas nustatantis sprendimas dar nėra įgavęs būtino įvykdymui stabilumo, nes tinkamos teisės normos (ar tinkamų teisės normų) reguliuotinai situacijai parinkimo procedūra nėra baigta. Sprendimo įvykdymas (jei teisės normų nenustatyta išimčių ar ypatingų situacijų) yra galimas, kai nustatytų faktų teisinė kvalifikacija yra baigta. Teisinė kvalifikacija baigiama įvykdžius visą nustatytą sprendimo priėmimo procedūrą, įskaitant ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikto skundo išnagrinėjimą teisme, kai išnyksta galimybė sprendimu nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti (žr. mutatis mutandis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 1 d. nutartį, priimtą administracinėje byloje K. J. v. Vidaus reikalų ministerija, Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, bylos Nr. A12-219/2004).

41Taigi, neigiamų padarinių, galinčių tiekėjui kilti dėl Konkurencijos tarybos nutarimu nustatytų konkurencijos pažeidimų, pradžia laikytina teismo sprendimo įsiteisėjimo momentas. Jei būtų priešingai, t. y. tiekėjas negalėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose tik po Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo, galėtų kilti teismo sprendimo, kuriuo šis nutarimas būtų panaikintas, atgręžtinio taikymo sunkumų. Dėl sąžiningumo deklaracijos tikrumo taip pat pažymėtina, kad tiekėjo deklaravimas dėl nedalyvavimo draudžiamuosiuose susitarimuose reiškia jo teisėtų veiksmų įsitikinimo paviešinimą, kurį atitinka Konkurencijos tarybos nutarimo, su kuriuo jis nesutinka, apskundimas teismui. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 8 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-765-331/2013 dėl Konkurencijos tarybos 2012 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 2S-9, kuriuo dėl paskirtų baudų iš dalies tenkino pareiškėjų skundus. Dėl šio teismo sprendimo yra paduoti apeliaciniai skundai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

42Atsižvelgdama į visus prieš tai nurodytus argumentus, teisėjų kolegija nurodo, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad tiekėjai UAB „Vestekspress“ ir UAB „Zip travel“ perkančiajai organizacijai su pasiūlymais pateikė melagingas tiekėjų sąžiningumo deklaracijas. Dėl šios bylos dalies kasacinio skundo argumentai pripažįstami teisiškai nepagrįstais, o skundžiamas apeliacinės instancijos teismo sprendimas – teisėtu, atitinkamai pakeičiant jo motyvavimą.

43Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių ir procesinės bylos baigties

44Atsižvelgiant į tai, kad ginčo ir kitos Konkurso sąlygos šiuo kasacinio teismo sprendimu buvo pripažintos neteisėtomis, kyla poreikis spręsti dėl tokių perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Dėl jų aktuali kasacinė praktika dėl neteisėtai nustatytų pirkimo sąlygų ir pagal jas sudaryto sandorio galiojimo.

45Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atskirai pasisakyta, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Specialus autotransportas“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-249/2011). Teisėjų kolegija pažymi, kad kai pagal neteisėtas pirkimo sąlygas sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimo, nes jis įstatymo pagrindu dėl sudaryto sandorio laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas). Tokiu atveju, byloje nustačius atitinkamas aplinkybes, pirkimo sąlygos pripažįstamos neteisėtomis, pasibaigusio pirkimo procedūros nenutraukiamos, o sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, 2012 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė “Vestekspress” sudarė vienerių metų viešąją paslaugų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

46Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų vertinimas suponuoja prielaidas Sutartį pripažinti neteisėta ab initio. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinę praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK1.78 straipsnio 5 dalis). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (žr., pvz., pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, ir joje nurodytą praktiką). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į procesą įtrauktos Sutarties šalys, dėl šio sandorio teismas gali pasisakyti kasaciniame procese.

47VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 951 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas (nagrinėjamoje byloje aktualus VPĮ 951 straipsnio 2 dalies pagrindas), jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties padarinius. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų.

48Kasacinis teismas konstatuoja, kad, atsižvelgiant į Sutarties galiojimo terminą, jos pobūdį ir reikšmę perkančiajai organizacijai, taip pat į visuotinai žinomą viešąjį interesą atitinkančią aplinkybę, susijusią su Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybos renginiais, byloje nenustatyta tiesiogiai su pirkimo sutartimi susijusių ekonominių interesų, trukdančių neteisėtai sudarytos Sutarties nepripažinti negaliojančia, o dėl teisėjų kolegijos reikšmingomis vertinamų bylos aplinkybių, taikytina VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta sankcija – pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas. Kasacinis teismas sutrumpina Sutarties terminą iki 2013 m. birželio 16 d.

49Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai naikinami priimant naują sprendimą. Dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų kaip teisiškai nereikšmingų teisėjų kolegija nepasisako.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų

51Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys); kasacinis teismas, pakeitęs pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus ar priėmęs naują sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl pirmiau nurodytų aplinkybių kasacinio teismo sprendimas iš esmės reiškia pagrindinio ieškovės reikalavimo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės sprendimus dėl pasiūlymo eilės ir laimėtojo nustatymo, todėl jos naudai iš proceso šalių perskirstomos bylinėjimosi išlaidos.

52Ieškovė, paduodama ieškinį, apeliacinį skundą ir kasacinį skundą sumokėjo 3000 Lt žyminio mokesčio, šios išlaidos jai priteisiamos iš atsakovės.

53Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Estravel Vilnius“ visų instancijų teismuose patyrė viso 21 149,2 Lt atstovavimo išlaidų advokato pagalbai apmokėti (T. 3, b. l.130-134, 212-220; T. 4, b. l. 37-42), kurias prašo priteisti iš atsakovės. Pažymėtina, kad ieškovės ši advokatui už pagalbą sumokėta suma viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 (toliau – Rekomendacijos), nuostatose nurodytą rekomenduojamus priteisti užmokesčio dydžius, todėl ši, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir jos sudėtingumą bei vadovaujantis Rekomendacijų 2 ir 8 punktais, mažinama iki 10 000 Lt.

54Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 91,05 Lt tokių išlaidų, šios į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

55Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

56Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą bei Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 25 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – sutrumpinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės “Vestekspress” 2012 m. liepos 16 d. sudarytą viešojo paslaugų pirkimo sutarties terminą iki 2013 m. birželio 17 d.

57Priteisti ieškovei UAB „Estravel Vilnius“ iš atsakovės Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 3000 (tris tūkstančius litų) Lt žyminio mokesčio ir 10 000 (dešimt tūkstančių litų) Lt atstovavimo išlaidų, turėtų pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose, atlyginimą.

58Priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 91,05 Lt (devyniasdešimt vieną litą 5 ct) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu kasaciniame teisme, į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), įmokos kodas 5660).

59Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų... 6. Ieškovė UAB „Estravel Vilnius“ (toliau – ir ieškovė, kasatorė,... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė... 9. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ginčo Konkurso sąlygos... 10. Dėl kitų ieškovės argumentų teismas sprendė, kad dalyvių UAB „Baltijos... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 12. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad pirkimo... 13. Apeliacinės instancijos teismas dėl kitų ieškovės argumentų – dėl... 14. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 15. Kasaciniu skundu ieškovė UAB „Estravel Vilnius“ prašo panaikinti... 16. Ieškovė ginčo Konkurso sąlygą ir jos paaiškinimą suprato tiksliai, dėl... 17. Atsakovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė atsiliepimą į... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 20. Kasacinis teismas tikrina skundžiamus žemesnės instancijos teismų... 21. Dėl ginčo Konkurso sąlygos taikymo vertinant tiekėjų pasiūlymus... 22. Byloje nustatyta ir šalys dėl to sutaria, kad perkančioji organizacija... 23. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta, ginčo... 24. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, pritardami Viešųjų pirkimų... 25. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ginčo Konkurso... 26. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios ir apeliacinės instancijų... 27. Neginčytina apeliacinės instancijos teismo pozicija, kad pirkimo sąlygos... 28. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytų kasacinio teismo argumentų, pirmosios ir... 29. Dėl kitų Konkurso sąlygų teisėtumo... 30. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje teismui, be ginčo Konkurso... 31. Pagal pradėtą formuoti kasacinę praktiką neteisėtomis pripažįstamos... 32. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nustatė, kad pasiūlymai bus... 33. Sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos sudarytų prielaidų tiekėjams... 34. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas Konkurso sąlygas (bet jomis... 35. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjų UAB... 36. Kasatorė byloje taip pat ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus,... 37. Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos padalinio)... 38. Iš administracinės teisenos ginčuose dėl Konkurencijos tarybos nutarimų... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pirmiau nurodytoje Lietuvos vyriausiojo... 40. Šiame kontekste taip pat pažymėtina Lietuvos vyriausiojo administracinio... 41. Taigi, neigiamų padarinių, galinčių tiekėjui kilti dėl Konkurencijos... 42. Atsižvelgdama į visus prieš tai nurodytus argumentus, teisėjų kolegija... 43. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių ir... 44. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo ir kitos Konkurso sąlygos šiuo kasacinio... 45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atskirai pasisakyta, kad kai teismas dėl... 46. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų... 47. VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti... 48. Kasacinis teismas konstatuoja, kad, atsižvelgiant į Sutarties galiojimo... 49. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja,... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 51. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 52. Ieškovė, paduodama ieškinį, apeliacinį skundą ir kasacinį skundą... 53. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Estravel Vilnius“ visų instancijų... 54. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. pažymą apie... 55. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 56. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą bei... 57. Priteisti ieškovei UAB „Estravel Vilnius“ iš atsakovės Lietuvos... 58. Priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 91,05 Lt... 59. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...