Byla eA2-2110-324/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ ir suinteresuoto asmens P. V. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-3265-985/2015 pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“, suinteresuoto asmens P. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RVN“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pietų terminalas“, trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Swedbank“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo bei pagerinimo išlaidų atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė pateikė ieškinį, kuriame prašė išreikalauti iš atsakovės jai priklausančias frezų galandinimo stakles 729,85 Lt vertės, keturpuses obliavimo stakles „Weining“ 18636,82 Lt vertės, medienos pjovimo (skersavimo) stakles 961,70 Lt vertės, išilginio pjovimo stakles „Foma RGZ-1-450“ 5910,40 Lt vertės, apdirbtą medieną 47294,65 Lt vertės, viso išreikalautino turto vertė – 73533,42 Lt; priteisti iš atsakovės ieškovei 5127,95 Lt išlaidų patalpų, kuriomis ieškovė naudojosi 2008 m. liepos 1 d. nuomos sutarties Nr. 08-05 pagrindu, pagerinimui ir 5 procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013 m. spalio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014 ieškinį atmetė. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimą panaikino ir ieškinį patenkino, nusprendė išreikalauti iš atsakovės ieškovei priklausančias frezų galandinimo stakles (729,85 Lt vertės – 211,06 Eur), keturpuses obliavimo stakles „Weining“ (18636,82 Lt vertės – 5397,60 Eur), medienos pjovimo (skersavimo) stakles (961,70 Lt vertės – 278,53 Eur), išilginio pjovimo stakles „Foma RGZ-1-450“ (5910,40 Lt vertės – 1 711,77 Eur), apdirbtą medieną (47294,65 Lt vertės – 13 697,48 Eur), galimybės nesant gražinti nurodyto turto dėl jo sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo – priteisti negrąžinto turto vertę; priteisė iš atsakovės ieškovei 5127,95 Lt (1485,16 Eur) patalpų, kuriomis ieškovė naudojosi 2008 m. liepos 1 d. nuomos sutarties Nr. 08-05 pagrindu, pagerinimo išlaidų; 5 procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. spalio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4R. V. atstovaujama atsakovė ir suinteresuotas asmuo P. V. pateikė prašymą, kuriuo prašė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 7 punktų pagrindu atnaujinti šios bylos procesą. Atsakovė nurodė 2015 m. vasario 25 d. sužinojusi naujas esmines bylos aplinkybes, kad ieškovė nuosavybės teise iš viso turėjo tris stakles, tačiau šioje byloje reikalavo ir teismas priteisė keturias stakles. Suinteresuotas asmuo P. V. nurodė, kad teismas, nagrinėdamas bylą, kurioje yra pareikšti reikalavimai dėl daiktinių teisių į turtą, jo neįtraukė į bylą dalyvaujančiu asmeniu. Lazdijų rajono apylinkės teismas, spręsdamas dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 72-1-00358-10, 2013 m. liepos 22 d. nutartyje konstatavo, kad duomenų analizė leidžia tvirtinti, jog nėra objektyvių ir neginčijamų duomenų, patvirtinančių, kad šie ginčo įrenginiai nepriklauso P. V., tokiu būdu Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1343-555/2014 nusprendęs ieškovės naudai išreikalauti iš atsakovo ginčo turtą, nusprendė dėl turto, įskaitant ir dėl nuosavybės teisės į šį turtą, nedalyvaujant pareiškėjui. Iš atsakovės šioje byloje galimai yra priteistos staklės, nuosavybės teisę į kurias turi pareiškėjas P. V.. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu nusprendė dėl jo teisių ir pareigų. Apie sprendimą sužinojo 2015 m. gegužės 18 d., antstoliui G. S. pareikalavus įvykdyti sprendimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 14 d. sprendimu suinteresuoto asmens prašymą atmetė, atsakovės prašymą paliko nenagrinėtą. Sprendė, kad prašymą atsakovės vardu pasirašė R. V., kuri įmonėje dirbo nuo 2004 m. kovo 10 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., suinteresuotas asmuo gali paduoti prašymą atnaujinti procesą tik CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, todėl prašymą atsakovės vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Suinteresuotas asmuo apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, sužinojo nuo 2015 m. gegužės 18 d. antstolio G. S. žodinio nurodymo perduoti stakles. Prašymą pateikęs 2015 m. birželio 4 d., nepraleido CPK 368 straipsnyje nustatyto termino. Suinteresuotas asmuo nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad teismas sprendimu pasisakė dėl turto, kuris galimai priklauso jam. P. V. teismas bylos nagrinėjimo metu apklausė kaip liudytoją, todėl jis turėjo procesinę galimybę nurodyti visas jam žinomas aplinkybes dėl ieškovės reikalavimo, teikti teismui įrodymus. 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu teismas įvertino ginčijamo turto priklausomybę, naujų įrodymų P. V. nepateikė. Vykdomosios bylos Nr. 2-140-91/2014 medžiaga patvirtino, kad antstolis G. S. patvarkymus P.V adresavo ne kaip asmeniškai suinteresuotam asmeniui, o kaip atsakovės atstovui, kuris yra jos dalyvis (juridinio asmens akcininkas), todėl 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimas suinteresuotam asmeniui nesukuria tiesioginių teisių ar pareigų.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskirajame skunde prašymo autorė R. V. ir suinteresuotas asmuo P. V. nurodo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

9Nepagrįsta teismo išvada, kad R. V. neįgaliota vesti bylą teisme atsakovės vardu. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis R. V. yra UAB „Pietų terminalas“ vadovė, todėl turi teisę įmonės vardu vesti bylą teisme (CPK 55 straipsnis). Registro duomenys laikomi teisingais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Valstybės registrų įstatymo 14 straipsnio 6 punktas). Teismas, priimdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, pažeidė procesinės teisės normas, nes nenustatė termino jo trūkumams šalinti, taip užkirsdamas galimybę atsakovei realizuoti savo procesines teises (CPK 296 straipsnio 3 dalis).

10Draudimas nuspręsti dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų yra imperatyvus (CPK 14 straipsnio 3 dalis). Teismas nepagrįstai nurodė, kad suinteresuotas asmuo, apklausiamas liudytoju, turėjo teisę nurodyti teismui visas jam žinomas aplinkybes, teikti įrodymus. Toks motyvas nėra pakankamas pagrindas neįtraukti suinteresuoto asmens į bylą. Liudytojo procesinė padėtis neleido naudotis visomis procesinėmis teisėmis, suteikiamomis dalyvaujančiam byloje asmeniui.

11Prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo stadijoje ginčas iš esmės neturėtų būti nagrinėjamas, reikia nustatyti aplinkybes, ar byloje nenuspręsta dėl be pagrindo neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų. Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu pateiktas ginčo įrengimų priklausomybės vertinimas leidžia manyti, kad šis turtas yra ar gali būti susijęs su suinteresuoto asmens teisėmis ir pareigomis.

12Kauno apygardos teisme 2014 m. rugpjūčio 21 d. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjant ieškovės apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimo peržiūrėjimo dėl P. V. teisių ir pareigų ieškovės atstovas V. I. prašė teismo P. V. įtraukti trečiuoju asmeniu, tačiau teismas šio klausimo nesvarstė.

13Prašo nutartį panaikinti.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. 2014 m. rugsėjo 19 d. įgaliojimu pasirašyti prašymą atnaujinti procesą R. V. įgaliojo neva šios bendrovės direktorius F. O., tačiau šio įgaliojimo išrašymo metu direktore buvo R. V.. Tai patvirtina VSDFV Alytaus skyriaus 2015 m. gegužės 21 d. pažyma Nr. D23-123. Juridinių asmenų registre O. F. kaip UAB „Pietų terminalas“ direktorius niekada nebuvo registruotas. Prašyme atnaujinti procesą nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, reikia nurodyti materialiąja teisės norma pagrįstą teisę ar įstatymo saugomą interesą, kurie buvo pažeisti, suinteresuoto asmens neįtraukus į procesą, pateikti įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. D. S., bylos Nr. 3K-3-282/2012). Suinteresuotas asmuo jokių prašymą grindžiančių įrodymų nepateikė. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu suinteresuoto asmens nuosavybės teises į ginčo turtą patvirtinančius įrodymus ištyrė ir juos įvertino, šie įrodymai nepagrindė jo nuosavybės teises į ginčo turtą. Suinteresuoto asmens teisė būti išklausytam, pateikti savo nuomonę dėl ieškovės reikalavimų išnagrinėtoje byloje nebuvo pažeista, nes jis byloje dalyvavo kaip liudytojas. Suinteresuoto asmens piktnaudžiavimas proceso atnaujinimo institutu teismo negali būti ginamas. R. V. bylos nagrinėjimo metu buvo suinteresuoto asmens sutuoktinė, todėl ginčo turtas galėjo būti jų bendroji sutuoktinių nuosavybė. Dalyvaudama byloje, R. V. galėjo pareikšti nuomonę visais byloje kylančiais klausimais kaip bendrasavininkė, ginti suinteresuoto asmens teises.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko nepagrinėtą atsakovės prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu bei nutarė, kad nėra pagrindo atnaujinti bylos procesą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

18Nustatyta, kad prašymas atnaujinti bylos procesą atsakovės vardu yra pateiktas 2015 m. birželio 4 d., prašymą pasirašė R. V..

19CPK 370 straipsnio 1 dalis įpareigoja teismą, sprendžiant prašymo atnaujinti bylos procesą priėmimo klausimą, patikrinti, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako prašymą priimti.

20Juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai (CK 2.82 straipsnio 1 dalis). Ieškovės įstatų byloje nėra. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 straipsnio 1 dalį bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Pagal ABĮ 37 straipsnio 4 dalį su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui (ABĮ 37 straipsnio 6 dalis). Iš VSDFV pažymėjimo matyti, kad R. V. atsakovės įmonėje dirbo iki 2014 m. gruodžio 31 d. (b.l. 102). Taigi, nors pagal Juridinių asmenų registro duomenis prašymo npateikimo metu R. V. tebebuvo įmonės direktore, atsižvelgiant į tai, kad šie duomenys atlieka ne teises nustatančią, o teisių išviešinimo funkciją, negalima laikyti, kad prašymą atnaujinti bylos procesą pateikė direktorės atstovaujama atsakovė.

21R. V. nepagrįstai remiasi ir prie prašymo pridėtu 2014 m. rugsėjo 19 d. įgaliojimu atstovauti atsakovės interesus teisėsaugos organuose, pasirašyti dokumentus, sandorius ir sutartis, išduotu vienintelės atsakovės akcininkės Baltarusijos įmonės „Baltnext“ direktoriaus O. F.. Remiantis CPK 56 straipsnio 2 dalimi, be šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytų asmenų juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turinys aukštąjį teisinį išsilavinimą. R. V. nėra atsakovės darbuotoja. Jei ja ir būtų, R. V. nepateikė aukštąjį teisinį išsilavinimą patvirtinančio įrodymo, be to, nepateikė ir įrodymų, kad ją įgaliojusi įmonė yra atsakovės įmonės savininkė. Pagal Juridinių asmenų registro 2015 m. liepos 14 d. duomenis atsakovės akcininkas yra M. V. (b.l. 46-50, 103-104).

22Visgi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad įsitikinimui, ar prašymą atnaujinti bylos procesą pateikė atsakovė, byloje esančių duomenų nepakanka. Įprastai teismų praktikoje, kilus abejonių dėl juridinio ar fizinio asmens atstovo įgalinimų, jos šalinamos taikant trūkumų šalinimo institutą. Duomenys apie šalies atstovą turi būti nurodyti vykdant CPK 111 straipsnio 2 dalies 2, 3 punktų, 5 dalies nuostatas. CPK 115 straipsnio 2 dalis įtvirtina taisyklę, pagal kurią, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ar turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas nustato terminą trūkumams pašalinti. Bendruosius ieškinio turiniui keliamus reikalavimus įtvirtina ir CPK 369 straipsnis, reglamentuojantis prašymo atnaujinti procesą turinį. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, CPK 2 straipsnyje įtvirtintais civilinio proceso tikslais bei kiekvieno asmens teise kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnis), CPK 3 straipsnio 1 dalies nuostata dėl teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymoaiškinant ir taikant įstatymus, taip pat apeliacine tvarka vertinamoje nutartyje nurodytu proceso atnaujinimo instituto tikslu užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas nepažeidžia įstatymais saugomų asmenų teisių ir teisėtų interesų, apeliacinės instancijos teismas mano, kad išvadą apie tai, ar pareiškimą atsakovės vardu padavė neįgaliotas asmuo, būtų galima padaryti tik suteikus atsakovei galimybę ištaisyti 2015 m. birželio 4 d. paduoto prašymo atnaujinti procesą trūkumą, susijusį su atsakovės atstovavimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, prašymo priėmimas ir nagrinėjimas vėliau konstatuojant, kad prašymą padavė neįgaliotas asmuo, minėtų civilinio proceso tikslų neatitinka, todėl apeliacine tvarka peržiūrima nutartimi atsakovės prašymas buvo nepagrįstai paliktas nenagrinėtas.

23Pasisakant dėl nutarties dalies, susijusios su suinteresuoto asmens P. V. prašymu, irgi yra aktualus CPK 369 straipsnyje reglamentuotas prašymo atnaujinti procesą turinys. Pirmosios instancijos teismas šio asmens prašymą atmetė konstatavęs, kad pareiškėjas nepateikė duomenų apie turtą, kuris jam galimai priklauso, tačiau pažymėtina, kad šis prašymo trūkumas buvo akivaizdus dar jo pateikimo momentu. Remiantis CPK 370 straipsnio 1 dalimi, jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas šio Kodekso nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas P. V. prašymo trūkumų nekonstatavo, vėliau priiminėjo įvairius papildomus įrodymus ir rašytinius paaiškinimus dėl prašyme nurodyto turto priklausomybės (57-70, 95-96), staklių pirkimo–pardavimo sutartis (b.l. 70-72), informaciją apie P. V. kreipimąsi į antstolį dėl jam priklausančių daiktų (b.l. 73-74, 81-82), pareiškėjas rėmėsi ginčo daikto palikimu jam ikiteisminio tyrimo byloje (b.l. 83). Pirmosios instancijos teismas dėl šių įrodymų nepasisakė, todėl, lyginant prašyme nurodytas proceso atnaujinimo pagrindą grindžiančias aplinkybes ir papildomus duomenis negalima laikyti, kad pirmosios instancijos teismas įvertino visus įrodymus, kuriais suinteresuotas grindė savo prašymą dėl proceso atnaujinimo, ir pagrįstai nutarė, jog 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu teismas nepasisakė dėl P. V. teisių ir pareigų, susijusių su jam priklausančiu turtu, kurį teismas įpareigojo grąžinti ieškovei. Sutiktina su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi jo galimybe teikti teismui duomenis apie turto priklausomybę tuomet, kai byloje P. V. buvo apklaustas liudytoju. Liudytojo procesinė padėtis neleidžia jam naudotis tomis civilinėmis teisėmis, kurios įstatymo yra suteiktos dalyvaujančiam byloje asmeniui. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas prašymą, rėmėsi nekonkretizuota aplinkybe, kad 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendime teismas įvertino ginčijamo turto priklausomybę, tačiau iš apeliacinės instancijos teismui pateikto vykdymo proceso dokumento – 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimo įvykdymo negalimumo akto – matyti, jog antstolis G. S. šio sprendimo įvykdyti negali dėl tarp išieškotojo ir skolininko kilusio nesutarimo dėl perduotinų daiktų priklausomybės vienam ar kitam asmeniui, o antstolio vykdomajame dokumente nėra nurodyta pakankamai duomenų, pagal kuriuos antstolis galėtų identifikuoti perduotinus daiktus. Perduotinų daiktų nebuvimas dėl jų sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo nėra konstatuotas, todėl antstolis negali nukreipti išieškojimo į teismo sprendime nurodytą perduotų daiktų vertę pinigais. Remiantis CPK 765 straipsnio 4 dalimi, antstolis informavo išieškotoją dėl teisės kreiptis į teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Šiame akte antstolis nurodė, jog skolininkas žodžiu ir raštu pateikė jam informaciją, kad visos užfiksuotos staklės priklauso fiziniam asmeniui, o apžiūrėta mediena – UAB „Pietų terminalas“, buvęs išieškotojo vadovas V. M. atpažino antstolio nufotografuotas stakles kaip UAB „RVN“ priklausantį turtą.

24Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė CPK 369 straipsnio, 370 straipsnio 1 dalies normas, nenustatęs atsakovės prašymo trūkumų bei priimdamas suinteresuoto asmens prašymą dėl proceso atnaujinimo ir papildomus įrodymus, todėl apeliacine tvarka tikrinama nutartimi tinkamai neįvertino visų proceso atnaujinimo pagrindu nurodomų aplinkybių. Dėl to 2015 m. liepos 14 d. nutartis panaikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 3 punktas).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

26panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį ir klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriame prašė išreikalauti iš atsakovės jai... 4. R. V. atstovaujama atsakovė ir suinteresuotas asmuo P. V. pateikė prašymą,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 14 d. sprendimu... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskirajame skunde prašymo autorė R. V. ir suinteresuotas asmuo P. V. nurodo,... 9. Nepagrįsta teismo išvada, kad R. V. neįgaliota vesti bylą teisme atsakovės... 10. Draudimas nuspręsti dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų yra... 11. Prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo stadijoje ginčas iš esmės... 12. Kauno apygardos teisme 2014 m. rugpjūčio 21 d. teismo posėdyje žodinio... 13. Prašo nutartį panaikinti.... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo nutartį palikti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas... 18. Nustatyta, kad prašymas atnaujinti bylos procesą atsakovės vardu yra... 19. CPK 370 straipsnio 1 dalis įpareigoja teismą, sprendžiant prašymo... 20. Juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas nustato atitinkamos... 21. R. V. nepagrįstai remiasi ir prie prašymo pridėtu 2014 m. rugsėjo 19 d.... 22. Visgi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad įsitikinimui, ar... 23. Pasisakant dėl nutarties dalies, susijusios su suinteresuoto asmens P. V.... 24. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336... 26. panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį...