Byla 2-942/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. A. S. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, 2009 m. gegužės 20 d. nutarties dalies, kuria nustatytas terminas žyminio mokesčio daliai sumokėti, 2009 m. birželio 8 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo, civilinėje byloje Nr. 2-239-153/2009 pagal ieškovo R. A. S. ieškinį atsakovui Kauno technologijos universitetui, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai dėl įsakymo panaikinimo, darbo išmokų, neturtinės žalos priteisimo, viešo konkurso rezultatų panaikinimo ir kt.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas R. A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, atsakovui Kauno technologijos universitetui, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai, kurio reikalavimai buvo patikslinti, prašydamas: 1) grąžinti ieškovą į darbą Kauno technologijos universitete į meno vadovo pareigas ir išieškoti iš atsakovo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 1 513,66 Lt už visą pravaikštos laiką nuo 2007 m. birželio 5 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei priteisti iš atsakovo 100 000 Lt neturtinės žalos dėl neteisėto atleidimo iš darbo atlyginimą; 2) panaikinti Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2007 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A-132 dalį dėl universiteto Tapybos studijos (meno kolektyvo „KTU tapybos studija“) reorganizavimo į Dizaino studiją bei priteisti iš atsakovo 50 000 Lt neturtinės žalos, padarytos minėtu rektoriaus įsakymu, atlyginimą; 3) priteisti iš atsakovo darbo užmokesčio skirtumą bei delspinigius po 0,06 procento nuo priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną nemokant ieškovui nuo 2005 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. birželio 5 d. viso sulygto darbo užmokesčio, t. y. kiekvieną mėnesį neprimokant 658,75 Lt, viso - 15 810,00 Lt darbo užmokesčio skirtumo ir 3 594,32 Lt delspinigių; papildomai iš atsakovo priteisti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio 1 513,66 Lt išeitinę išmoką bei 4 511,23 Lt neprimokėtos išeitinės kompensacijos bei 3 720,91 Lt, nesumokėtus už nepanaudotas atostogas; 4) priteisti iš atsakovo jo neteisėtais veiksmais padarytą 70 000 Lt neturtinės žalos dėl neatestavimo ieškovo meno vadovo pareigose bei nelaikant ieškovo darbo pedagoginiu atlyginimą; 5) anuliuoti atsakovo paskelbto viešo konkurso Dizaino studijos meno vadovo (1,0 etato) pareigoms užimti rezultatus ir pripažinti ieškovą laimėjusiu konkursą (t. 3, b.l. 101-122, 123-125).

4Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 14 d. nutartimi nutarė atidėti ieškovui R. A. S. žyminio mokesčio už reikalavimą priteisti 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos; priimti ieškovo pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo ir laikyti jo reikalavimą dėl 50 000 neturtinės žalos atlyginimo sudėtine ieškinio reikalavimų dalimi.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo R. A. S. valstybei 74,25 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Ieškovas R. A. S. padavė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo, prašydamas Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį tenkinti.

7Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi nutarė nustatyti ieškovui terminą iki 2009 m. gegužės 20 d. 5400 Lt žyminiam mokesčiui už pateiktą apeliacinį skundą sumokėti bei tai patvirtinantiems rašytiniams įrodymams teismui pateikti; išaiškinti ieškovui, kad ištaisius apeliacinio skundo trūkumus pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu, apeliacinis skundas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną, priešingu atveju apeliacinis skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

8Teismas nurodė, kad pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą yra sumokėtas žyminis mokestis. Teismas nurodė, kad apeliantas rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog už pateikiamą apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis, teismui nepateikė, atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą ar atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, teismo neprašė. Teismas pažymėjo, kad už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks yra mokėtinas paduodant ieškinį, žyminį mokestį skaičiuojant nuo ginčijamos sumos. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas prašo patikslintą ieškinį tenkinti visiškai, konstatavo, kad ginčijama suma sutampa su patikslinto ieškinio suma.

9Teismas nurodė, kad pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 8 punktą, ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo suma nustatoma pagal reikalaujamą priteisti sumą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas reiškia kelis savarankiškus reikalavimus priteisti neturtinės žalos atlyginimą, nurodė, kad ginčijama (ieškinio) suma apskaičiuotina pagal bendrą visų reikalavimų priteisti neturtinės žalos atlyginimą sumą. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad pateiktas apeliacinis skundas turi būti apmokėtas 5 400 Lt (3000+(100000+50000+70000-100000)*2%) žyminiu mokesčiu. Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog apeliantas nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad už apeliacinį skundą yra sumokėtas įstatymo nustatytas žyminis mokestis, vadovaujantis CPK 316 straipsnio 1 dalimi, jam nustatytinas terminas įstatymo nustatytam žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti bei tai patvirtinantiems rašytiniams įrodymams teismui pateikti. Teismas pažymėjo, kad pagal suinteresuoto asmens prašymą teismas turi teisę, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Toks prašymas turi būti motyvuotas, prie jo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pagrįstumą bei įrodymai, patvirtinantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

10Ieškovas R. A. S. 2009 m. gegužės 18 d. pateikė teismui prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, žyminį mokestį teismo nuožiūra sumažinant iki minimalios sumos ir iš dalies sumažinto mokesčio sumokėjimą atidėti kuo ilgesniam laikui. Ieškovas nurodė, kad sumokėti 5 400 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą neturi galimybės dėl sunkios turtinės padėties: iš darbo yra atleistas 2007 m. birželio 5 d., nuo to laiko visai darbo dienai darbo neturėjo, nuo 2008 m. spalio 3 d. yra registruotas darbo biržoje, tačiau nuo 2009 m. gegužės 9 d. negauna jokių išmokų kaip bedarbis, neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių, dėl nedidelio gauto darbo užmokesčio turto neįgijo, nevedęs, yra pateikęs prašymą socialinei pašalpai gauti ir dėl socialiai remtino statuso pripažinimo. Ieškovas pažymėjo, kad pažymos dėl socialinės pašalpos paskyrimo išdavimo klausimas sprendžiamas 2009 m. gegužės 20 d., todėl teismui nusprendus, kad būtina šią pažymą pateikti, prašo pratęsti terminą šiam dokumentui pateikti. Ieškovas nurodė, kad dėl galimai tyčinio sužalojimo nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. iki šiol gydosi, todėl dalį lėšų išleidžia vaistams. Ieškovo nuomone, neturėtų būti užkertamas kelias ginti savo pažeistas teises teisme siekiant turėti darbą.

11Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 20 d. nutartimi nutarė įpareigoti ieškovą iki 2009 m. birželio 1 d. sumokėti 200 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo ir pateikti teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus; nuo likusios 5 200 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimo ieškovą atleisti; išaiškinti ieškovui, jog nustatytu terminu neįvykdžius teismo įpareigojimo, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovui.

12Teismas nurodė, kad ieškovo Kauno darbo biržos 2008 m. birželio 2 d. pažyma Nr. 8123 patvirtina, kad ieškovas darbo biržoje buvo registruotas nuo 2001 m. rugsėjo 3 d. iki 2005 m. birželio 16 d., nuo 2007 m. birželio 26 d. iki 2007 m. rugsėjo 3 d., darbo paieška nutraukta, įsidarbinus savarankiškai. Teismas nurodė, kad Kauno darbo biržos 2009 m. gegužės 8 d. pažyma Nr. 28382 patvirtina, kad ieškovas darbo biržoje yra registruotas nuo 2008 m. spalio 3 d., nedarbo draudimo išmoka jam paskirta nuo 2008 m. spalio 10 d., nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. ieškovui yra išmokėta 1 073,24 Lt, mokant kas mėnesį po 536,62 Lt. Teismas pažymėjo, kad nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo trukmė ieškovui pratęsta iki 2009 m. gegužės 9 d. Teismas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyriuje 2009 m. gegužės 18 d. yra gautas ieškovo prašymas dėl socialinės pašalpos skyrimo. Teismo teigimu, pateiktas informacinis lapelis patvirtina, jog ieškovas yra pateikęs visus reikalingus dokumentus socialinei pašalpai skirti, dėl pašalpos turi atvykti 2009 m. birželio mėn. iki 20 d. Teismas nurodė, kad VĮ Registrų centro Kauno filialo 2009 m. gegužės 13 d. pažyma Nr. S-660250-2021 patvirtina, kad ieškovas nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų Lietuvos Respublikoje neturi. Teismas nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 17 d. pranešimas apie pradėtą ikiteisminį tyrimą patvirtina aplinkybę, jog ieškovas buvo sužalotas autoįvykio, įvykusio 2007 m. rugsėjo 15 d., metu. Teismas pažymėjo, kad įrodymų apie sužalojimo laipsnį, turėtas išlaidas vaistams nepateikta, taip pat nepateikta duomenų apie ieškovo bankuose turimas pinigines lėšas.

13Teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo pratęsti terminą ieškovui pateikti pažymai apie socialinės pašalpos paskyrimą, kadangi toks terminas teismo nebuvo nustatytas. Teismas pažymėjo, kad ieškovui nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, bet ne rašytiniams įrodymams pateikti. Teismo nuomone, atsižvelgiant i tai, kad socialinės pašalpos skyrimas ieškovo turtinės padėties pabloginti negali, nėra tikslinga nustatyti termino aukščiau paminėtai pažymai pateikti. Teismas nurodė, kad ieškovo turtinė padėtis vertintina pagal jo pateiktus rašytinius įrodymus. Teismas, remdamasis pateiktais rašytiniais įrodymais, konstatavo, kad yra pagrindas, atsižvelgiant į ieškovo turtinę padėtį, atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą sumokėjimo. Teismo nuomone, laikytina, kad būtų protinga ir teisinga nustatyti ieškovui 200 Lt mokėtiną už apeliacinį skundą žyminio mokesčio dydį, o nuo 5 200 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atleisti. Teismas pažymėjo, kad žyminio mokesčio atidėjimas šiuo atveju netaikytinas, kadangi pateikti rašytiniai įrodymai rodo, jog ieškovas šiuo metu yra pajėgus sumokėti nustatytą 200 Lt žyminį mokestį.

14Ieškovas R. A. S. 2009 m. birželio 4 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties paduoti ir minėtos nutarties dalį dėl žyminio mokesčio sumokėjimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovas nurodė, kad teismas nutartyje nenurodydamas apskundimo tvarkos ir terminų pažeidė CPK 291 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimus. Ieškovo teigimu, jei būtų buvusi nurodyta šios nutarties apskundimo tvarka ir terminai, nutartį ieškovas būtų skundęs. Ieškovo nuomone, minėtos apskundimo tvarkos nenurodymas apsunkino ieškovo padėtį bylinėjantis. Ieškovas pažymėjo, kad apie tai, jog tokios nutartys skundžiamos, ieškovas sužinojo po Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2009 m. gegužės 20 d. rašto. Ieškovas prašė atsižvelgti, kad nuo 2007 m. rugsėjo 15 d. iki 2008 m. balandžio 4 d. ieškovas buvo nedarbingas dėl sužalojimų, patirtų autoįvykio metu.

15Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 8 d. nutartimi nutarė netenkinti ieškovo prašymo dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties paduoti.

16Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo nurodyta aplinkybe, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. yra skundžiama. Teismas pažymėjo, kad pagal minėtą nutartį teismas tenkino ieškovo prašymą ir priėmė ieškovo atžvilgiu jam palankų sprendimą (nutartį) – atidėjo žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo. Teismas nurodė, kad asmuo, kuriam skundžiama teismo nutartis yra palanki, laikytinas nesančiu teisiškai suinteresuotu skundžiamos teismo nutarties pakeitimu ar panaikinimu. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartis nesuvaržė ieškovo teisių, nenustatė papildomų pareigų, neužkirto jam kelio bylinėtis, teismas tenkino tai, ko ieškovas prašė prašyme. Teismas nurodė, kad paprastai apeliacinį procesą inicijuoti gali tik suinteresuotas asmuo, o teisiškai nesuinteresuoto asmens teismo nutarties pakeitimu ar panaikinimu atskirąjį skundą atsisakoma priimti CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Teismas taip pat pažymėjo, kad pats ieškovas pateiktu atskiruoju skundu dėl minėtos nutarties prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, tačiau nenurodo šio klausimo sprendimo būdo. Teismas nurodė, kad atsižvelgtina ir į tai, jog nuo minėtos nutarties priėmimo yra praėję daugiau kaip metai laiko, byla yra išnagrinėta pirmąja instancija ir šiuo metu yra sprendžiamas apeliacinio skundo priėmimo klausimas. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad ieškovo nurodytos priežastys nelaikytinos svarbiomis ir nesudaro įstatymo numatyto pagrindo teismo nutarties apskundimo terminui atnaujinti.

17Atskiruoju skundu ieškovas R. A. S. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą mokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, kadangi, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bei vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, darbo teisinių santykių byloje dėl visų reikalavimų, įskaitant ir dėl reikalavimo priteisti neturtinės žalos atlyginimą, žyminio mokesčio mokėti nereikia.
  2. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme negalėjo būti priimti nagrinėti reikalavimai, kurie nėra susiję su darbo teisiniais santykiais. Formaliai nesusiję su darbo santykiais reikalavimai turėjo būti reiškiami atskiroje byloje. Vadinasi, eiga turi būti duodama dalyje dėl reikalavimų už kuriuos yra sumokėtas žyminis mokestis arba žyminio mokesčio mokėti nereikia.
  3. Atsižvelgiant į tai, kad teismas neva suklydo, nurodydamas, kad 2009 m. gegužės 5 d. nutartis neskundžiama, galima įžvelgti tendenciją, kad yra dirbtinai siekiama sudaryti aplinkybes, kad praeitų daugiau nei šeši mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos ir tai užkirstų kelią paduoti apeliacinį skundą šioje byloje.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Kauno technologijos universitetas prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad su ieškovo atskiruoju skundu nesutinka, o Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

19Atskiruoju skundu ieškovas R. A. S. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – visiškai atleisti ieškovą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, grąžinti sumokėtą žyminio mokesčio dalį. Ieškovas nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, kadangi priimta remiantis neįsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi, dėl kurios yra paduotas atskirasis skundas. Ieškovas taip pat prašo įvertinti galimas esančias tendencijas dirbtinai siekiant sudaryti sąlygas, kad sueitų pusės metų senaties terminas apeliaciniam skundui paduoti ir taip ieškovas netektų teisės pasinaudoti apeliacijos teise.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Kauno technologijos universitetas prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad su ieškovo atskiruoju skundu nesutinka. Atsakovo nuomone, ieškovas nurodydamas, jog 200 Lt žyminį mokestį sumokėjo, o tuo pačiu reikalaudamas atleisti jį nuo 200 Lt žyminio mokesčio mokėjimo prieštarauja logikai ir protingumo kriterijams.

21Atskiruoju skundu ieškovas R. A. S. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties. Ieškovo teigimu, teismo nurodyti motyvai, kuriais remiantis buvo atsisakyta tenkinti prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties paduoti, nėra pagrįsti, kadangi šie motyvai nėra susiję nei su viena ieškovo nurodyta aplinkybe termino atnaujinimui pagrįsti. Ieškovas pažymi, kad teismas teisingai neįvertino svarbių priežasčių Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties apskundimo termino atnaujinimui.

22Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Kauno technologijos universitetas prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad su ieškovo atskiruoju skundu nesutinka, o Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Atsakovas pažymi, kad ieškovas, prašydamas atnaujinti terminą skundui paduoti, nenurodo svarbių priežasčių, kuriomis vadovaujantis teismas tenkintų ieškovo prašymą. Atsakovo teigimu, ieškovas visą bylos nagrinėjimo laiką skundė įvairias teismo nutartis, turėjo teisę naudotis kvalifikuota teisine pagalba, atstovaujant jo interesus byloje, todėl turėjo kreitis į teismą nustatytais terminais. Atsakovo nuomone, ieškovo prašymas vertintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas bylos vilkinimo prasme.

23Atskirieji skundai dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. gegužės 20 d. nutarčių tenkintini, Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. gegužės 20 d. nutartys panaikintinos ir klausimai išspręstini iš esmės, atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarties atmestinas ir Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

24Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. gegužės 20 d. nutarčių.

25Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra ir žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

26Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirųjų skundų argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą mokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio pirmosios dalies 1 punkto pagrindu. CPK 80 straipsnis reglamentuoja žyminio mokesčio dydžio klausimus. Minėto straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad už apeliacinius ir kasacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas paduodant ieškinį. CPK 83 straipsnis įvirtina atvejus, kada asmuo yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Šio straipsnio pirmosios dalies 1 punktas numato, kad nuo žyminio mokesčio atleidžiami ieškovai (darbuotojai) bylose dėl visų reikalavimų, kylančių iš darbo teisinių santykių. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, prašė grąžinti ieškovą į darbą Kauno technologijos universitete į meno vadovo pareigas ir išieškoti iš atsakovo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 1 513,66 Lt už visą pravaikštos laiką nuo 2007 m. birželio 5 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei priteisti iš atsakovo 100 000 Lt neturtinės žalos dėl neteisėto atleidimo iš darbo atlyginimą; panaikinti Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2007 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A-132 dalį dėl universiteto Tapybos studijos (meno kolektyvo „KTU tapybos studija“) reorganizavimo į Dizaino studiją bei priteisti iš atsakovo 50 000 Lt neturtinės žalos, padarytos minėtu rektoriaus įsakymu, atlyginimą; priteisti iš atsakovo darbo užmokesčio skirtumą bei delspinigius po 0,06 procento nuo priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną nemokant ieškovui nuo 2005 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. birželio 5 d. viso sulygto darbo užmokesčio, t. y. kiekvieną mėnesį neprimokant 658,75 Lt, viso - 15 810,00 Lt darbo užmokesčio skirtumo ir 3 594,32 Lt delspinigių; papildomai iš atsakovo priteisti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio 1 513,66 Lt išeitinę išmoką bei 4 511,23 Lt neprimokėtos išeitinės kompensacijos bei 3 720,91 Lt, nesumokėtus už nepanaudotas atostogas; priteisti iš atsakovo jo neteisėtais veiksmais padarytą 70 000 Lt neturtinės žalos dėl neatestavimo ieškovo meno vadovo pareigose bei nelaikant ieškovo darbo pedagoginiu atlyginimą; anuliuoti atsakovo paskelbto viešo konkurso Dizaino studijos meno vadovo (1,0 etato) pareigoms užimti rezultatus ir pripažinti ieškovą laimėjusiu konkursą (t. 3, b.l. 101-122, 123-125). Taigi ieškinys buvo pareikštas dėl nepagrįsto atleidimo iš darbo, su tuo susijusių aktų panaikinimo, prašant priteisti su darbo santykiais susijusias išmokas bei neturtinės žalos atlyginimą. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovo R. A. S. ieškinyje pareikšti tiek neturtiniai reikalavimai, tiek turtiniai reikalavimai yra išvestiniai ir tiesiogiai susiję su pagrindiniu reikalavimu, kylančiu iš darbo teisinių santykių, ir pagal CPK 83 straipsnio pirmąją dalį ieškovas R. A. S. yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo dėl nurodytų reikalavimų. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje priimtos teismo nutartys dėl ieškovo R. A. S. mokėjimo žyminio mokesčio neturi prejudicinės reikšmės nagrinėjamam klausimui, kadangi ieškovo R. A. S. patikslintas ieškinys priimtas Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi ir Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. sprendimu atmesdamas ieškinį nepriteisė iš ieškovo R. A. S. į valstybės biudžetą žyminio mokesčio. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 80 straipsnio ketvirtąja dalimi, 83 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu, konstatuoja, kad ieškovas R. A. S. yra įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, todėl pirmosios instancijos teismo išvados dėl ieškovo įpareigojimo sumokėti žyminio mokesčio dalį yra nepagrįstos.

27Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad, ieškovas yra įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo sprendžia, kad grąžintina ieškovui R. A. S. 200 Lt 2009 m. gegužės 28 d. AB Swedbank įmokos mokėjimo kvitu sumokėto žyminio mokesčio.

28Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarties.

29CPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal CPK 307 straipsnio trečiąją dalį prašymas atnaujinti praleisto apeliacinio (šiuo atveju atskirojo) skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai nuo teismo sprendimo (šiuo atveju nutarties) paskelbimo dienos. Pažymėtina, kad minėtas šešių mėnesių terminas yra naikinamasis, t. y. jam pasibaigus išnyksta teisė paduoti apeliacinį (atskirąjį) skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties), todėl apelianto pateikto prašymo atnaujinti praleistą terminą teismas nebegali tenkinti, o apeliacinį (atskirąjį) skundą turi atsisakyti priimti. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas R. A. S. 2009 m. birželio 4 d. pateiktu teismui prašymu prašė teismą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties paduoti, minėtos nutarties dalį dėl žyminio mokesčio sumokėjimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas teisės normas bei jų aiškinimą, taip pat atsižvelgdama į tai, kad ieškovo prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti buvo pateiktas praleidus įstatymo nustatytą 6 mėnesių terminą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti minėtą prašymą.

30Teisėjų kolegija, nepasisakydama dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties pagrįstumo, pažymi, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartimi buvo tenkintas ieškovo R. A. S. prašymas ir atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo dienos, taigi buvo priimtas ieškovo atžvilgiu jam palankus sprendimas. Bylos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismas, priimdamas 2009 m. kovo 16 d. sprendimą, kuriuo ieškinys buvo atmestas, nepriteisė iš ieškovo R. A. S. žyminio mokesčio. Dėl to nėra pagrindo daryti išvadą, kad dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 14 d. nutarties atsirado teisinės pasekmės ir kad ieškovo R. A. S. teisės buvo pažeistos.

31Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirieji skundai dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. gegužės 20 d. nutarčių yra pagrįsti ir tenkinti, Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. gegužės 20 d. nutartys panaikintinos ir klausimai išspręstini iš esmės, nustatant, kad ieškovas R. A. S. yra įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarties atmestinas kaip nepagrįstas ir Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1, 2 punktais,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. gegužės 20 d. nutartis panaikinti ir klausimus išspręsti iš esmės, nustatant, kad ieškovas R. A. S. yra įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

34Grąžinti ieškovui R. A. S. 200 Lt (du šimtus litų) 2009 m. gegužės 28 d. AB Swedbank įmokos mokėjimo kvitu sumokėto žyminio mokesčio.

35Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas R. A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 14 d. nutartimi nutarė atidėti... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 6. Ieškovas R. A. S. padavė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009... 7. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi nutarė nustatyti... 8. Teismas nurodė, kad pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį kartu su apeliaciniu... 9. Teismas nurodė, kad pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 8 punktą, ieškinio dėl... 10. Ieškovas R. A. S. 2009 m. gegužės 18 d. pateikė teismui prašymą atleisti... 11. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 20 d. nutartimi nutarė įpareigoti... 12. Teismas nurodė, kad ieškovo Kauno darbo biržos 2008 m. birželio 2 d.... 13. Teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo pratęsti terminą ieškovui... 14. Ieškovas R. A. S. 2009 m. birželio 4 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti... 15. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 8 d. nutartimi nutarė netenkinti... 16. Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo nurodyta aplinkybe, kad Kauno... 17. Atskiruoju skundu ieškovas R. A. S. prašo apeliacinės instancijos teismą... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Kauno technologijos universitetas... 19. Atskiruoju skundu ieškovas R. A. S. prašo apeliacinės instancijos teismą... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Kauno technologijos universitetas... 21. Atskiruoju skundu ieškovas R. A. S. prašo apeliacinės instancijos teismą... 22. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Kauno technologijos universitetas... 23. Atskirieji skundai dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009... 24. Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. gegužės 20 d.... 25. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 26. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirųjų skundų argumentus, kad... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad, ieškovas yra įstatymu... 28. Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarties.... 29. CPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 30. Teisėjų kolegija, nepasisakydama dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario... 31. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirieji skundai... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. ir 2009 m. gegužės 20 d.... 34. Grąžinti ieškovui R. A. S. 200 Lt (du šimtus litų) 2009 m. gegužės 28 d.... 35. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....