Byla 2S-358-159/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės D. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-714(794)/2000 pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovams A. G., Z. B., Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Klaipėdos filialui, tretiesiems asmenims E. J., K. R., UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ dėl susitarimų, pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia, teisinės registracijos panaikinimo ir naudojimosi rūsiais tvarkos nustatymo ir trečiojo asmens E. J. priešieškinį atsakovams A. G., Z. B., Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Klaipėdos filialui, tretiesiems asmenims D. M., K. R., D. N., A. K., UAB „Klaipėdos senamiesčio valdos“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia, teisinės registracijos panaikinimo ir naudojimosi rūsiais tvarkos nustatymo,

Nustatė

21997-06-02 ieškovė D. M. pateikė teismui ieškinį dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo, 1998-11-11 pateikė patikslintą ieškinį (t. 1, b. l. 3, 53–54). 1998-12-10 (ši data netiksli, nes teisme pareiškimo gavimo data neužfiksuota) trečiasis asmuo E. J. pateikė priešieškinį dėl pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia, teisinės registracijos panaikinimo ir naudojimosi rūsiais tvarkos nustatymo, 2000-04-03 savo reikalavimus patikslino (t. 1, b. l. 71–72, t. 2, 45–46).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999-05-11 sprendimu ieškovės D. M. ieškinys ir E. J. priešieškinis buvo atmesti (t. 1, b. l. 162–164). Klaipėdos apygardos teismas 1999-09-01 nutartimi panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999-05-11 sprendimą ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (t. 2, 12–14). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2000-03-01 nutartimi ieškovės D. M. ieškinį paliko nenagrinėtu (t. 2, b. l. 38–39). 2000-04-04 nutartimi paliktas nenagrinėtu trečiojo asmens E. J. priešieškinis (t. 2, b. l. 55–56).

42009-09-24 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovės D. M. prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2000-04-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-714/2000 paduoti. Ieškovė prašyme nurodo, kad terminą pateikti skundą praleido dėl to, kad nuo 1999-08-22 gyvena Anglijoje, nuo 2002 metų yra serganti. Atvykti į Lietuvą negalėjo, nes 2001m. birželį pametė pasą, negalėjo palikti nepilnamečio sūnaus. Nutartį gavo tik 2009-09-10. Taip pat nurodo, jog jos įgaliotas asmuo J. R. savo įgaliojimų nevykdė, ieškovę informavo klaidingai, civilinės bylos nagrinėjime nedalyvavo ir neįteikė ieškovei procesinio dokumento nuorašo (t. 2, b. l. 66).

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-19 nutartimi atsisakė priimti ieškovės D. M. prašymą dėl praleisto atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo, atskirąjį skundą nutarė kartu su priedais grąžinti juos padavusiam asmeniui. Teismas konstatavo, kad prašymą atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą ieškovė pateikė praėjus 6 mėnesių terminui (daugiau nei 9 metams) nuo teismo nutarties paskelbimo dienos. Teismas nevertino argumentų, susijusių su priežastimis, dėl kurių ieškovė praleido terminus atskirajam skundui paduoti, nes pasibaigus įstatyme nustatytam 6 mėnesių terminui nuo teismo nutarties paskelbimo dienos, asmuo neturi teisės pateikti prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą (t. 2, b. l. 75–76).

6Atskiruoju skundu ieškovė D. M. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-19 nutartį, tenkinti prašymą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti ir priimti atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2000-04-04 nutarties. CPK 307 straipsnio nuostata dėl naikinamojo 6 mėnesių termino atskiriesiems skundams neturi būti taikoma. Teismas neįvertino aplinkybių, dėl kurių ieškovė nustatytu terminu neturėjo galimybės pateikti atskirąjį skundą. Nurodo, kad terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių – 1999-08-22 dėl asmeninių priežasčių buvo priversta išvykti gyventi į Angliją, byloje įgaliojo atstovauti J. R. Dėl ieškovei nežinomų priežasčių J. R. atsisakė įgaliojimo ir tik vėliau paaiškėjo, kad įgaliotinė bylos nagrinėjime nedalyvavo, apie ieškinio palikimą nenagrinėtu ieškovei nepranešė. Tuo metu grįžti į Lietuvą ieškovė negalėjo, nes buvo dingęs jos pasas, vėliau susirgo sunkiomis ligomis ir vartojo stiprius vaistus (t. 2, b. l. 78–79).

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2000-03-01 nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovės D. M. ieškinį, 2000-04-04 nutartimi paliktas nenagrinėtu trečiojo asmens E. J. priešieškinis. Ieškovė D. M. pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2000-04-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-714/2000 paduoti. Paskutinė diena atskirajam skundui dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2000-04-04 nutarties paduoti buvo 2000-04-10. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-19 nutartimi atsisakė priimti ieškovės D. M. prašymą dėl praleisto termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo ir atskirąjį skundą bei nutarė grąžinti juos padavusiam asmeniui.

9CPK 338 straipsnis nustato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus 334–339 straipsniuose numatytas išimtis, todėl daugeliu aspektų apeliacinis procesas dėl neįsiteisėjusių pirmosios instancijos teismo nutarčių analogiškas procesui dėl neįsiteisėjusių pirmosios instancijos teismo sprendimų. CPK 334–339 straipsniuose, kurių normos laikytinos lex specialis CPK 301–333 straipsnių atžvilgiu, nereglamentuoja terminų atnaujinimo atskirajam skundui paduoti klausimų, todėl taikytinos CPK

10307 straipsnio 2, 3 dalies nuostatos.

11Civilinio proceso įstatymuose nustatyti atskirų procesinių veiksmų atlikimo terminai tam, kad bylinėjimosi procesas truktų apibrėžtą laiką. Šia priemone siekiama įgyvendinti CPK 7 straipsnyje įtvirtintą proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, reiškiantį siekį, kad bylos būtų išnagrinėtos ir jose priimti teismo sprendimai įvykdyti per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Siekiant užtikrinti teisinių santykių stabilumą ir pašalinti galimybę nesąžiningai šaliai piktnaudžiauti procesu, CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti praleisto apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai. CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra naikinamasis, todėl negali būti atnaujintas. Pasibaigus CPK 307 straipsnio

123 dalyje nustatytam šešių mėnesių terminui, išnyksta teisė paduoti apeliacinį (atskirąjį) skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl pateikto prašymo atnaujinti praleistą apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminą teismas negali tenkinti, o apeliacinį (atskirąjį) skundą turi atsisakyti priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-16 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-599/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2009-09-24 nutartis civ. byloje Nr. 2-942/2009).

13CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino eigai neturi reikšmės aplinkybė, kada apeliantas gavo skundžiamos nutarties nuorašą, nes pripažįstama, kad rūpestingas asmuo, vykdydamas procesinę pareigą domėtis nagrinėjamos bylos eiga, per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo (nutarties) priėmimo turėjo galimybę susipažinti su ginčijamo sprendimo (nutarties) turiniu.

14Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas teisės normas bei jų aiškinimą, taip pat atsižvelgdama į tai, kad ieškovės D. M. prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti buvo pateiktas praleidus įstatymo nustatytą 6 mėnesių terminą (daugiau nei 9 metus), sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti minėtą prašymą. CPK 307 straipsnio 3 dalies norma, nustatanti naikinamąjį terminą apeliaciniam (atskirajam) skundui paduoti yra imperatyvi, todėl priežastys, dėl kurių praleistas terminas atskirajam skundui paduoti, nevertinamos.

15Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo ieškovės prašymą dėl termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti ir procesinį sprendimą tinkamai motyvavo. Apeliantė D. M. nenurodo jokių pirmosios instancijos teismo padarytų materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių būtų pagrindas skundžiamą nutartį pripažinti neteisėta ar nepagrįsta, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

17337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai