Byla 2A-1674-413/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Linui Mažonui, atsakovei J. S. ir jos atstovei advokatei Linai Svirinavičienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. S. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-269-752/2011 pagal ieškovės L. S. ieškinį atsakovei J. S. dėl piniginių lėšų priteisimo ir atsakovės J. S. priešieškinį ieškovei L. S., trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, K. Z. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė L. S. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės J. S. 53500 Lt jai priklausančią kompensaciją ir bylinėjimosi išlaidas ( t.1, b.l. 3-6.).

6Ieškovė nurodė, kad su savo šeima gyvena Prancūzijoje. Kartu su atsakove buvo 2006 m. rugsėjo mėn. 18 d. išduotos Valstybės garantijos Nr. 2070 turėtojos, kaip nuomininkės, gyvenančios savininkui grąžintiname gyvenamajame name. Šią garantiją valstybė (garantas) įsipareigojo įvykdyti atsakovėms, kaip 4-ojo buto P. V. g. 27, Kauno m., nuomininkėms, iki 2009 m. sausio 1 d. ir Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuoti gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas, neviršijančias nuomotų patalpų vertės. Buvo nustatyta, kad jų nuomoto buto rinkos vertė yra 402 000 Lt. Ieškovė 2007 m. sausio 22 d. išdavė įgaliojimą atsakovei atstovauti ieškovės interesus įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusius su valstybės garantijos gavimu, pervedant už valstybės garantiją gautas lėšas į atsakovės J. S. sąskaitą, savo nuožiūra aptartomis sąlygomis nupirkti ar bet kuriuo kitu įstatymams neprieštaraujančiu būdu įgyti ieškovės vardu butą ar kitas gyvenamąsias patalpas, esančias Kauno mieste ir kt. Šio įgaliojimo pagrindu atsakovė savo ir ieškovės vardu 2008 m. rugpjūčio 29 d. įgijo (nupirko) už 295 000 litus butą, esantį Taikos pr. 86A-38, Kaune. Nupirkus butą žemesne kaina nei numatyta valstybės garantija, Kauno miesto savivaldybės administracija įsipareigojo pinigų skirtumą 107 000 Lt pervesti į atsakovės sąskaitą, esančią AB SEB banke. Grįžusi į Lietuvą ieškovė paprašė atsakovės grąžinti 1/2 dalį jai išmokėtos 107000 Lt sumos, tačiau tai padaryti gera valia atsakovė nesutiko.

7Atsakovė J. S. padavė priešieškinį, prašydama priteisti iš ieškovės 17 420,86 Lt skolą, išskaičiuojant šią sumą iš ieškovei priklausančios 53 500 Lt kompensacijos dalies (t.1, b.l. 45-47). Patikslinusi savo reikalavimus, atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 15 526,47 Lt nuostolių atlyginimo, šią sumą įskaitant į pradinio ieškinio reikalavimą, ir šioje priešieškinio reikalavimų apimtyje ieškovės ieškinį atmesti (t.2, b.l. 6-8).

8Atsakovės priešpriešiniai reikalavimai buvo grindžiami tuo, kad ieškovei nuo 1997 m. išvykus iš Lietuvos, atsakovė viena rūpinosi ir prižiūrėjo tiek nuomojamą butą P. V. g. 27 – 4, Kaune, tiek pagal valstybės garantiją įgytą butą Taikos pr. 86A-38, Kaune. Bendru ieškovės ir jos susitarimu visi mokėjimai buvo daromi iš gautų valstybės kompensacijos lėšų. Todėl ieškovei priklausanti kompensacijos dalis turėtų būti sumažinta, atsižvelgiant į atsakovės panaudotas lėšas vykdant 2007 m. sausio 22 d. Įgaliojimą. Atsakovė nurodė šias išlaidas: buto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo išlaidos - 1506,50 Lt (ieškovės dalis 753,25 Lt.); Registrų centro pažymų išdavimo išlaidos – 271,44 Lt (ieškovės dalis 135,72Lt.); perkraustymo išlaidos - 1 500 Lt (ieškovės dalis 750 Lt.); būsto, įsigyto bendrosios dalinės nuosavybės teise, išlaikymo išlaidos nuo buto įsigijimo dienos 2008 m. spalio 23 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d. - 5 649,44 Lt (ieškovei tenkanti dalis – 2824,72 Lt), kurias sudaro: mokesčiai už šildymą – 2979,27 Lt (ieškovės dalis 1489,64 Lt.); įmokos bendrijai: stogui dengti – 1794,51 Lt (ieškovės dalis 897,25Lt); namo eksploatacija – 413,93 Lt (ieškovės dalis 206,96 Lt.); vidaus sistemų aptarnavimas -138,99 Lt (ieškovės dalis – 69,50 Lt.); įmokos darbuotojų atlyginimas – 164,25 Lt. (ieškovės dalis – 82,12Lt.); šildymo sistemų priežiūra 158,49 Lt (ieškovės dalis -79,25Lt.); įsigyto bendrosios dalinės nuosavybės teise buto remonto išlaidas: buto durys (pakeistos naujomis įėjimo į butą iš laiptinės durys) - 2 100 Lt (ieškovės dalis 1050,00Lt.); buto langų pakeitimas naujais – 5725,00 Lt (ieškovės dalis - 2862,50 Lt). Ieškovei priklausančios ½ buto dalies išlaikymui nuo buto įsigijimo dienos iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. iš viso sumokėta 6 191,72 Lt. Ieškovė taip pat nėra atsakovei atlyginusi išlaidų, turėtų dėl ieškovei priklausiusios mokėti mokesčių dalies už nuomoto buto P. V. g. 27-4, Kauno m., šildymą, kurie nuo 1999 m. iki 2008 m. (imtinai) dviems gyventojams sudarė 14284,02 Lt, todėl ieškovei tenkanti sumokėti mokesčio dalis yra 7142,01 Lt. Tokiu būdu, atsakovės paskaičiavimu, įvertinus visas jos išlaidas, padarytas ieškovės naudai iki 2009 m. rugpjūčio 31 d., ieškovei išmokėtinos kompensacijos dalis yra 37 973,53 Lt. Atsakovė nurodė, kad ji sutinka sumokėti 37 973,53 Lt kompensaciją į ieškovės sąskaitą ar kitu ieškovei priimtinu būdu ir ginčo dėl to iš jos pusės nėra. Pagal žodinį šalių susitarimą lėšos buvo naudojamos būtiniems mokėjimams, susijusiems su turto išlaikymu. Ieškovė neprieštaravo, kad jai priklausanti kompensacija būtų atsakovės sąskaitoje ir neprašė pervesti ar kitaip išmokėti jai priklausančią lėšų dalį. Ieškovė ir jos sutuoktinis K. Z. be pagrindo kelia šį ginčą, tuo pačiu metu reikšdami nepagrįstus ir neteisėtus turtinius reikalavimus. Ieškovės veiksmai prieštarauja geros moralės principams. Atsakovė nurodė, kad yra pasiruošusi bet kada pervesti į ieškovės sąskaitą jai priklausančią kompensacijos sumą, tačiau to padaryti negali dėl techninių priežasčių, kadangi ieškovė nėra jai pranešusi savo sąskaitos banke duomenų ar nurodžiusi kitą jai priimtiną pinigų perdavimo būdą.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 12 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovei L. S. iš atsakovės J. S. 15 526,47 Lt skolos, 750,60 Lt žyminio mokesčio ir 2500 Lt atstovavimo išlaidų, iš viso 3250,60 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priešieškinį tenkino dalinai. Priteisė iš ieškovės L. S. atsakovei J. S. 1950,12 Lt nuostolių atlyginimo, 25,12 Lt žyminio mokesčio, 125,60 Lt advokato pagalbos išlaidų, iš viso 150,72 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusią priešieškinio dalį atmetė. Atlikęs patenkintų ieškinio ir priešieškinio sumų įskaitymą, teismas priteisė ieškovei L. S. iš atsakovės J. S. 13 576,35 Lt skolos ir 3 099,88 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 17 530,63 Lt. Priteisė valstybei iš ieškovės L. S. 4,41 Lt, o iš atsakovės J. S. 30,72 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Įpareigojo Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei L. S. 2009 m. spalio 19 d. įmokos mokėjimo kvitu banke AB „Swedbank“ jos sumokėto žyminio mokesčio dalį - 854,40 Lt (t.2, b.l. 72-85).

11Dėl ieškovės ieškinio

12Bylos duomenų pagrindu teismas nustatė, kad tarp šalių susiklostė pavedimo santykiai (CK 6.756, 6.757 str.). Įgaliojimas nebuvo panaikintas ir galiojo tris metus. (1 t. b.l. 15). Atsakovei nupirkus butą ir sutvarkius buto nuosavybės dokumentus, ieškovei duotas pavedimas faktiškai buvo įvykdytas. Todėl įgaliotinė J. S. privalėjo pateikti įgaliotojai L. S. ataskaitą ir grąžinti viską, ką yra gavusi pagal sutartį, bei atlikti visus veiksmus, kurie yra jos veiklos būtina pasekmė, kad būtų išvengta nuostolių padarymo įgaliotojui. Pagal pavedimo sutartį, 2008 m. rugpjūčio 29 d. atsakovė nupirko ieškovės vardu ½ dalį buto už 295 000 Lt. Įgaliotojos nurodymu, į sąskaitą buvo pervestas skirtumas tarp nuomoto ir nupirkto buto verčių - 107 000 Lt. Ši pinigų suma ieškovei ir atsakovei priklausė lygiomis dalimis, kaip valstybės garantijos turėtojoms. Po buto pirkimo šalių santykiai pašlijo. Teismas pažymėjo, kad bendradarbiauti vykdant pavedimą yra abiejų šalių pareiga, tačiau bet kuriuo atveju įgaliotinis privalėjo įvykdyti jam duotą pavedimą sąžiningai ir rūpestingai, kad įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojo interesus, bei vengti savo asmeninių interesų konflikto, visa, ką gavo vykdydamas pavedimą, tuojau pat perduoti įgaliotojui, o įvykdęs pavedimą tuojau pat apie tai pranešti įgaliotojui ir pateikti ataskaitą, prie kurios turi pridėti pateisinamuosius dokumentus bei grąžinti įgaliojimą (CK 6.760 str.). Teismas sprendė, kad atsakovė neatliko paminėtų veiksmų, tuo sukeldama asmeninių interesų konfliktą, ir nustatė, kad tik ieškovei kreipusis į teismą, 2011 m. kovo 28 d. grąžino jai dalį pinigų.

13Dėl atsakovės priešieškinio.

14Teismas pažymėjo, kad ieškovė nedavė atsakovei sutikimo naudoti gautas kompensacijos lėšas buto, esančio P. V. g. 27-4, Kaune, mokesčiams mokėti, šios aplinkybės neginčijo ir atsakovė. Nesusiderinusi su ieškove, atsakovė viena apskaičiavo laikotarpį ir ieškovei tenkančių mokesčių dalį, nors pati pripažino, jog butu naudojosi tik ji ir bute iki 2005 m. balandžio 7 d. gyvenusi jos motina (ieškovės močiutė), o ieškovė bute negyveno nuo 1997 metų ir su ja nebuvo konkretaus susitarimo dėl šių mokesčių mokėjimo. Atsakovės paaiškinimu, tik apie 2005-2006 metus ji užsiminė ieškovei apie prisidėjimą (kai galės) prie buto išlaikymo. Nors ieškovė byloje pripažino, jog ji žinojo apie pareigą prisidėti prie buto išlaikymo ir teigė, jog prisidėjo, tačiau tai siejo daugiau su moraline pareiga paremti atsakovę, negu su savo, kaip buto nuomininkės, prievole mokėti mokesčius. Ieškovės ir atsakovės paaiškinimų ir pateiktų procesinių dokumentų pagrindu teismas sprendė, kad ieškovės mokesčių dalies atsakovė niekuomet neskaičiavo ir jų sumokėti nereikalavo, todėl konstatavo, kad šalys prievolinių santykių neturėjo. Teismas pažymėjo, kad ieškovė skirtingai nurodė tiek atsakovei duotą pinigų sumą jos viešnagės Prancūzijoje metu 2008 metų rudenį, tiek jų paskirtį (atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad atsakovei buvo duota 2000 eurų arba 7000 Lt suma, kad užtektų susimokėti mokesčiams už P. V. g. buvusį butą, bei išlaidoms, susijusioms su naujo buto įsigijimu) t.1 b.l. 71-72). Teismo posėdžio metu ji teigė davusi 1000 eurų ir kad tie pinigai buvo skirti komunaliniams mokesčiams, buto išlaikymui ir, kad tai buvo paskutinis kartas, kai ji davė pinigus. Teismas įvertino ir kitus prieštaravimus ieškovės paaiškinimuose, jų nesutapimą su liudytojos T. A. parodymais. Teismas nurodė, kad jo vertinimu atsakovė nėra patyrusi tokio dydžio išlaidų, kokias prašo priteisti iš ieškovės. Iš 2008 m. rugpjūčio 29 d. buto pirkimo pardavimo sutarties teismas nustatė, kad šios sutarties šalys (buto pardavėjas ir buto pirkėjos) susitarė sutarties sudarymo išlaidas apmokėti lygiomis dalimis. Kadangi notaro atlyginimas ir kitos išlaidos sudarė 1506,50 Lt (1 t. b.l. 14), tai atsakovės patirtos išlaidos yra 753,25 Lt, o ieškovei tenkanti dalis - 376, 62 Lt. Be to, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos turėtas Registrų centro pažymų išdavimo 271,44 Lt dydžio išlaidas, iš kurių ieškovės dalis – 135,72 Lt. Todėl būtinomis ir įrodytomis vykdant pavedimą teismas pripažino tik 376,62 Lt dydžio išlaidas.

15Dėl persikraustymo išlaidų.

16Atsižvelgdamas į atsakovės nurodomą 1 500 Lt išlaidų dydį, kai ieškovei tenkanti atlyginti dalis sudaro 750 Lt, teismas pažymėjo, kad šios išlaidos galėtų būti pripažintos būtinomis vykdant ieškovės pavedimą, nes šalims prievolė atlaisvinti savininkui grąžintą butą neišvengiamai atsirado gavus valstybės garantiją ir nusipirkus kitą butą. Tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių tokių išlaidų buvimą, o ieškovė jų nepripažino. Be to, teismo vertinimu, atsakovė neįrodė, jog turėjo perkraustyti ieškovės daiktus, kadangi ieškovė negyveno bute apie dešimt metų. Atsakovė pripažino, kad baldai, kuriais gyvendama bute naudojosi ieškovė, buvo seni, sofa atiduota kitiems asmenims, į naują butą pervežė kažkada ieškovei dovanotą sekciją, rūbus. Teismo vertinimu, vien tokios atsakovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo iš ieškovės priteisti 750 Lt, kadangi sekcija ieškovei nebuvo reikalinga, o iš liudytojos V. B. parodymų teismas sprendė, kad ja naudojosi pati atsakovė.

17Dėl buto remonto ir išlaikymo išlaidų

18Atsakovė nurodė, kad jos sumokėta mokesčių suma už durų ir langų pakeitimą sudaro 7825 Lt (ieškovei tenkanti dalis 3912,50 Lt), buto išlaikymo - 5 649,44 Lt (ieškovės mokėtina dalis - 2824,72 Lt). Teismas pripažino, kad atsakovė rašytiniais įrodymais pagrindė nurodyto dydžio patirtas išlaidas (t.2. b.l. 9, 14, 17-33, 1 t. 55-59), tačiau iš Įgaliojimu atsakovei suteiktų teisių apimties teismas sprendė, jog atsakovės patirtos 7825 Lt išlaidos, susijusios su buto durų ir langų pakeitimu, negali būti siejamos su atsakovei duoto pavedimo vykdymu ir nepripažino šių išlaidų būtinomis. Be to, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog toks langų ir durų pakeitimas naujais buvo būtinas, atsižvelgiant į senųjų nusidėvėjimą ar kitas savybes, ieškovė tokią būtinybę neigė. Teismo vertinimu, reikšminga ir tai, kad atsakovei keičiant langus ir duris ieškovė jau nuo 2009 m. balandžio 14 d. nebebuvo buto bendraturtė (1 t. b.l. 80). Pasikeitus savininkams, dėl buto remonto ir pagerinimo darbų atsakovė privalėjo tartis su naujuoju buto dalies savininku K. Z., tačiau to nepadarė. Atsakovės argumentas, kad ji nežinojo apie savininkų pasikeitimą tik įrodo, jog atsakovė veikė savo iniciatyva ir interesais, nesitardama ir neinformuodama apie savo atliekamus veiksmus ir kito bendraturčio nuomonė jai nebuvo svarbi. Teismas sprendė, jog neesant ieškovės sutikimo dėl šių išlaidų įskaičiavimo į kompensacijos sumą, atsakovės reikalavimas dėl paminėtų išlaidų priteisimo yra nepagrįstas.

19Teismas pagrįstais pripažino atsakovės argumentus dėl išlaidų dalies, turėtos apmokant buto komunalinius mokesčius ir mokesčius bendrijai, kurie grindžiami įstatyme įtvirtinta kiekvieno bendraturčio pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas turtui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas, kitas įmokas. Jeigu vienas iš bendraturčių šios pareigos nevykdo, tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą (CK 4.76 str. ). Teismas nustatė, kad šiuo laikotarpiu mokesčius moka viena atsakovė, tačiau yra pasikeitusi ir bendraturčių faktinė padėtis, kadangi 2009 m. balandžio 14 d. ieškovė ir tretysis asmuo K. Z. sudarė turto dalybų sutartį, pagal kurią ieškovei priklausanti 1/2 buto dalis atiteko K. Z.. Apie tai atsakovė buvo informuota raštiškai, 2009 m. rugsėjo 24 d. pretenzija, savininkų pasikeitimas įregistruotas vieša registre. Todėl teismas sprendė, kad atsakovė nepagrįstai reikalauja priteisti ½ buto dalies išlaikymo patirtus nuostolius už visą jos nurodomą laikotaropį. Ieškovė buvo buto bendraturtė laikotarpiu nuo buto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo (2008-09-29) iki turto pasidalijimo su K. Z. (2009-04-14) t.1. b.l. 80-83). Todėl tik už šį laikotarpį ir privalo pagal ieškinį atsakyti. Atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad per nurodytą laikotarpį atsakovė sumokėjo 3146,99 Lt mokesčių už buto šildymą ir namo priežiūrą (t.2 b.l. 9, 14), todėl ieškovės mokėtina ir priteisina iš jos dalis sudarytų 1573,50 Lt. Kadangi už likusį laikotarpį atsakovė reikalavimą turėjo pareikšti trečiajam asmeniui, tačiau to nepadarė, todėl jos reikalavimą dėl mokesčių dalies priteisimo už likusį laikotarpį atmetė.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

21Apeliaciniu skundu atsakovė J. S. prašo pakeisti 2011 m. balandžio 12 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą - atsakovės J. S. patikslintą priešieškinį tenkinti visiškai bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas (t.2, b.l. 101-103). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

221. Teismo sprendimu yra nepagrįstai atmesti patikslinto priešieškinio reikalavimai dalyje dėl persikraustymo išlaidų priteisimo, dėl buto, esančio Taikos pr. 86A-38, Kauno m., remonto išlaidų (už langų ir durų pakeitimą), dėl šalių nuomoto buto P. V. g. 27-4, Kauno m., išlaikymo išlaidų priteisimo bei išlaidų, susijusių su buto įsigijimu. Teismas, atmesdamas šią patikslinto priešieškinio reikalavimų dalį, neteisingai taikė materialines teisės normas, bei pažeidė procesines teisės normas, neteisingai vertino bylos aplinkybes bei pateiktus įrodymus. Dėl šių priežasčių teismo sprendimas turi būti pakeistas. Pagal ieškovės atsakovei duoto įgaliojimo sąlygas piniginės lėšos buvo pervestos į atsakovės nurodytą sąskaitą. Pagal jai duotą įgaliojimą ir buto bendrasavininkių (J. S. ir L. S.) susitarimą, lėšos buvo panaudotos nupirkto buto būtinam remontui (langų ir buto durų keitimui) bei naudojamos būtiniems mokėjimams atlikti. Šio susitarimo buvimą ir jos sudarymo aplinkybes byloje patvirtino apklaustos liudytojos V. B. ir G. E.. Ieškovė ir jos sutuoktinis K. Z. be pagrindo iškėlė šį ginčą, tuo pačiu metu reikšdami nepagrįstus ir neteisėtus turtinius reikalavimus, išdėstytus 2009 m. rugsėjo 24 d. pretenzijoje. Ieškovės veiksmai prieštarauja geros moralės principams (CK 1.2 str.). Ieškovė pažeidžia LR CK nuostatas, nurodančias, kad civilinių teisių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.).

232. Remiantis įgaliojimu, atsakovė atliko veiksmus, kuriuos jai pavedė ieškovė. Jos vardu nupirko 1/2 dalį buto, esančio Taikos pr. 86 A-38, Kaune. Teismo sprendimo išvados, kad atsakovė netinkamai vykdė savo, kaip įgaliotinės pareigas, nesistengė, kad vykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojos, o ne atsakovės interesus, ir tuo sukėlė interesų konfliktą, yra neteisingos ir nepagrįstos.

243. Įgytame bute, ieškovės ir atsakovės sutarimu, iš gautos kompensacijos lėšų buvo pakeistos durys ir langai. Taip pat bendru šalių susitarimu iš gautos kompensacijos buvo daromi visi mokėjimai ieškovės buto dalies išlaikymui. Ieškovė atsakovei nebuvo pervedusi lėšų mokėjimams, susijusiems su jos buto dalies įsigijimu, jo remontu ir išlaikymu, bei nėra atlyginusi lėšų, sumokėtų už jų nuomojamo būsto, esančio P. V. g. 27-4, Kauno m., išlaikymą. Mokesčių už šiluminę energiją laikotarpiu nuo 1999 m. sausio mėn. l d. iki 2008 m. spalio mėn. 23 d. bendra suma yra 18 072,81 Lt. K. P., mirusios 2005 m. balandžio 7 d. mokesčio dalis sudarė 3788,79 Lt, taigi šalims teko bendra pareiga sumokėti likusią 14 284,02 Lt mokesčių dalį (ieškovės mokesčio dalis 7142,01 Lt.). Iš AB „Kauno energija“ paskaičiavimo - „Buto apyvartos žiniaraščio“ matyti, kad už paslaugas apmokėjo atsakovė, taip pat juose nurodytos kas mėnesį už buto šildymą sumokėtos sumos.

254. Buto įsigijimo išlaidas sudaro: pirkimo - pardavimo sutarties išlaidos -1506,50 Lt (ieškovės dalis 753,25 Lt); Registrų centro pažymų išlaidos 271,44 Lt (ieškovės dalis 135,72 Lt); perkraustymo išlaidos 1500 Lt (ieškovės dalis - 750 Lt).

26Tokiu būdu, ieškovei mokėtinos kompensacijos, įvertinus visų išlaidų, padarytų ieškovės naudai iki 2009 m. lapkričio 30 d., suma yra 37 973, 53 Lt. Minėta suma ir buvo pervesta į ieškovės sąskaitą. Ieškovės atsakovei mokėtinų išlaidų suma sudarytų 13 576,35 Lt, kuri įskaitytina į ieškinio reikalavimą, atitinkamai jį sumažinant.

275. Su apeliaciniu skundo yra pateikti įmokų VĮ „Registrų centras“ kvitai (įmokos už nuosavybės teisių registravimą ir prievolės ir apribojimų išregistravimas), iš kurių matyti, kad už L. S. yra sumokėta 135,72 Lt. Šios sumos buvo įtrauktos į priešieškinio reikalavimą ir išlaidų paskaičiavimą. Teismo posėdžio metu ieškovė sutiko, kad ji turi atlyginti jos buto dalies pirkimo ir įregistravimo išlaidas, tačiau nepagrįstai teigė, esą davusi lėšų šiam reikalui. Šių įrodymų būtinybė iškilo po teismo sprendimo priėmimo. Antra vertus, jie nelaikytini naujais įrodymais šioje byloje, atsižvelgiant į byloje atsakovės pateiktą išlaidų paskaičiavimą.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. sprendimą nepakeistą (t.2, b.l. 114-118). Atsiliepime nurodomi tokie motyvai:

291. Apeliantė neįrodė, kad turėjo persikraustymo išlaidų dėl ieškovės daiktų ar kita. Pati apeliantė pripažino, kad jokių naujų baldų ar kitokių daiktų bute nebuvo, be to, visi daiktai buvo tarybinių laikų, visais daiktais išskirtinai naudojosi apeliantė, jokių ieškovės daiktų tame bute nebuvo, ieškovė tame bute negyveno nuo 1997 metų.

302. Kaip nurodyta teismo sprendime, ieškovė niekada nedavė sutikimo naudoti gautas kompensacijos lėšas padengiant apeliantės (atsakovės) išlaidas už buto išlaikymą P. V. g. 27-4, Kaune. Ieškovė taip pat niekada nedavė sutikimo dėl langų ar durų keitimo. Be to, iš rašytinių įrodymų akivaizdžiai matosi, kad tuo metu ieškovė nebuvo buto Taikos pr. 86A-38, Kaune bendrasavininkė, todėl visi klausimai susiję su galimu buto remontu, turėjo būti derinami su K. Z..

313. Teismas pagrįstai nurodė, jog atsakovės argumentas, kad ji nežinojo apie savininkų pasikeitimą tik įrodo, jog atsakovė veikė savo iniciatyva ir interesais, nesitardama ir neinformuodama apie savo atliekamus veiksmus su kito bendraturčio. Teismas pagrįstai pažymėjo, kad ieškovė niekada nebuvo davusi sutikimo naudoti gautas kompensacijos lėšas nuomoto buto P. V. g. 27-4, Kaune, išlaikymui. Apeliantė nuo 1997 metų šiame bute gyveno tik su savo motina. Ieškovė butu nesinaudojo, tačiau nuolat rėmė atsakovę, pervesdama jai pinigus į banko sąskaitas ir duodant grynais.

32Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo K. Z. prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti 2011 m. balandžio 12 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą argumentais, kuriuos nurodė ieškovė savo atsiliepime (t.2, b.l. 108).

33Teisėjų kolegija konstatuoja:

34IV.Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, teisėjų kolegija nenustatė.

36Bylos duomenimis, įgaliojimo, išduoto 2007 m. sausio 22 d., pagrindu atsakovė J. S. 2008 m. rugpjūčio 29 d. savo ir dukters ieškovės L. S. vardu už 295 000 Lt nupirko keturių kambarių butą, esantį Taikos pr. 86A-38, Kauno m. (t.1, b.l. 8-15). Atsakovės nurodymu Kauno miesto savivaldybė į jos sąskaitą pervedė 107 000 Lt dydžio skirtumą tarp nuomoto ir nupirkto buto verčių. Ši pinigų suma ieškovei ir atsakovei priklausė lygiomis dalimis, kaip valstybės garantija už jų nuomotą ir savininkams grąžintiną turtą (butą P. V. 27-4, Kauno m.). Ieškovė 2009 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi pretenzija į atsakovę, prašydama perleisti jai nuosavybės teises į ½ buto, arba pervesti 107 000 Lt kompensaciją (t.1, b.l. 31). Atsakydama į ieškovės pretenziją atsakovė nurodė, kad sutinka grąžinti jai dalį priklausančios kompensacijos, t.y. 45669,30 Lt, kai bus išspręstas klausimas dėl buto (t.1, b.l. 32-34). Ieškovė padavė ieškinį teismui, prašydama priteisti iš atsakovės 53 500 Lt, t.y. ½ dalį jai tenkančios kompensacijos sumos.

37Dėl materialinės teisės normų, reguliuojančių įgaliotojo ir įgaliotinio teisinius santykius

38LR CK 6.756 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai atstovavimo santykiai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB DBB „Rizikos cesija“ v. UAB DBB „Altarija“, bylos Nr. 3K-3-315/2009; 2008 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos v. UAB „Kriptonika“, bylos Nr. 3K-3-298/2008). Taigi, pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132 - 2.151 straipsniai).

39CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Pagal CK 2.133 straipsnio nuostatas atstovo veikimas atstovaujamojo vardu neatsiejamas nuo veikimo tiktai išimtinai atstovaujamojo interesais. Atstovaujamojo ir atstovo santykiams būdingas lojalumas, šalių tarpusavio pasitikėjimas, pagarba atstovaujamojo interesams. Civilinės teisės doktrinoje tokie santykiai vadinami fiduciariniais (pasitikėjimo) teisiniais santykiais. Atstovas privalo elgtis sąžiningai ir rūpestingai, kad įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojo interesus, ginti atstovaujamojo teises ir interesus, neveikti priešingai tiems interesams, vengti galimo savo asmeninių ir atstovaujamojo interesų konflikto (CK 6.760 str. 1 d.). Tai reiškia, kad atidus ir protingas įgaliotinis turi vykdyti pavedimą taip, kaip įprastomis sąlygomis elgtųsi pats įgaliotojas. Atstovo veikimas tiksliai pagal įgaliotojo nurodymus ir tiktai jo interesais yra vienas pagrindinių atstovavimo santykių principų. Įgaliojimu išreiškiama atstovui suteikiamų teisių apimtis ir turinys. Vadovaujantis byloje esančiais įrodymais, akivaizdu, jog ieškovė ir atsakovė sudarė pavedimo sutartį (CK 6.756 str. 1, 2 d.). Šios sutarties tikslas – 2007 m. sausio 22 d. įgaliojimo pagrindu atstovauti ieškovę teisiniuose santykiuose su savivaldybe ir kitomis institucijomis, kiek tai susiję su valstybės garantijos vykdymu, pervesti gautas lėšas į ieškovės sąskaitą, nupirkti ieškovės vardu butą išsamiau neaptartomis sąlygomis ir atsakovės nuožiūra. Atsakovei nupirkus butą ir sutvarkius buto nuosavybės dokumentus, jai duotas pavedimas faktiškai buvo įvykdytas. Todėl jį įvykdžiusi įgaliotinė (atsakovė) J. S. privalėjo pateikti įgaliotojai (ieškovei) L. S. ataskaitą ir grąžinti viską, ką yra gavusi pagal sutartį, bei atlikti visus veiksmus, kurie yra jos veiklos būtina pasekmė, kad būtų išvengta nuostolių padarymo įgaliotojui. Bylos medžiaga nustatyta, kad pagal pavedimo sutartį atsakovė 2008 m. rugpjūčio 29 d. nupirko ieškovės vardu ½ dalį buto Taikos pr. 86 A-38. Atsižvelgiant į nuomoto ir naujai įgyto buto verčių skirtumą, atsakovei buvo išmokėta 107 000 Lt dydžio kompensacija. Ši pinigų suma ieškovei ir atsakovei, kaip valstybės garantijos turėtojoms, priklausė lygiomis dalimis. Kaip teisingai nurodė apylinkės teismas, nors bendradarbiauti vykdant pavedimą yra abiejų šalių pareiga, tačiau bet kuriuo atveju atsakovė privalėjo įvykdyti jai duotą pavedimą sąžiningai ir rūpestingai, kad įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotinio interesus, bei vengti savo asmeninių interesų konflikto. Įstatymu nustatyta, kad vykdydamas pavedimą įgaliotinis privalo įgaliotojo reikalavimu, o atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, ir be reikalavimo, suteikti visą informaciją įgaliotojui apie pavedimo vykdymo eigą, visa, ką gavo vykdydamas pavedimą, tuojau pat perduoti įgaliotojui, o įvykdęs pavedimą - tuojau pat apie tai pranešti įgaliotojui ir pateikti ataskaitą, prie kurios turi pridėti pateisinamuosius dokumentus bei grąžinti įgaliojimą (CK 6.760 str. 1, 3, 4, 5 p). Bylos duomenys (ieškovės 2009-09-24 pretenzija atsakovei, ieškovės ieškinys teismui, atsakovės veiksmai, kai ieškovei priklausančios kompensacijos dalis jai sumokėta tik padavus ieškinį teismui) patvirtina, kad atsakovė paminėtų įstatymų reikalavimų tinkamai neįvykdė, tuo sukeldama šalių asmeninių interesų konfliktą. Todėl apeliantės argumentus, kad ieškovė ir jos sutuoktinis K. Z. be pagrindo iškėlė šį ginčą, tuo pačiu reikšdami nepagrįstus ir neteisėtus turtinius reikalavimus, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus.

40Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, jog teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir be pagrindo netenkino atsakovės priešieškinio pilna apimtimi. Su tokiais argumentais teisėjų kolegija sutinka tik iš dalies.

41Dėl persikraustymo išlaidų

42Atsakovė tvirtino, jog patyrė 1 500 Lt persikraustymo išlaidų, todėl ieškovei priklauso padengti pusę (arba 750 Lt) patirtų išlaidų sumos. Kaip teisingai nurodė apylinkės teismas, atsakovės prašomos priteisti išlaidos galėtų būti pripažintos būtinomis vykdant ieškovės pavedimą, nes šalims prievolė atlaisvinti savininkui grąžintą butą neišvengiamai atsirado gavus valstybės garantiją ir nusipirkus kitą butą. Tačiau nurodytai aplinkybei pagrįsti atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių patirtas išlaidas ir jų dydį. Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kuris reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str.). Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos išvadomis aptariamu klausimu, pažymi, kad atsakovė šio apeliacinio skundo motyvo tinkamai neargumentavo, nenurodė kokias procesinės ir materialinės teisės normas pažeidė teismas, todėl atmeta jį kaip nepagrįstą.

43Dėl buto remonto (langų ir durų pakeitimo)

44LR CK 4.75 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pagrindinis bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo reikalavimas - bendrą daiktą (žemės sklypą, pastatą ar kita) bendraturčiai valdo, naudoja ir juo disponuoja visų bendraturčių susitarimu. Bendraturčiai susitarimą pasiekia bendradarbiaudami, kooperuodamiesi, derindami savo interesus. Teismas, nagrinėdamas ginčą tarp bendraturčių, kai pastarieji nesusitaria dėl bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdo ir sąlygų, patikrina priežastis, kodėl bendraturčiai nesutaria ir kuris iš jų pažeidžia interesų derinimo principą. Jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymu suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu, konkrečiai nagrinėjamoje byloje – teisę atlikti bute remonto darbus (keisti duris ir langus), kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus.

45Atsakovė nurodė, kad pakeitusi bute langus ir duris ji patyrė 7 825 Lt išlaidų, todėl dalį išlaidų, t.y. 3 912,50 Lt, turi atlyginti buto bendraturtė ieškovė L. S.. Reikalavimą priteisti aukščiau minėtą sumą atsakovė grindžia tuo, kad tokiems darbams ji turėjo bendraturtės L. S. sutikimą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad atsakovė neįrodė, jog buto langų ir durų pakeitimas naujais buvo būtinas, ieškovė šią būtinybę neigė (t. 2, b.l. 65). Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį buto ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jie nėra davę sutikimo. Kaip teisingai pažymėjo teismas, atliekant paminėtus darbus 2009 m. liepos – rugpjūčio mėn. ieškovė nebuvo buto bendraturtė, kadangi 2009 m. balandžio 14 d. savo turto dalį buvo perleidusi nuosavybėn trečiajam asmeniui K. Z. (t. 1, b.l. 55-9, 80-83). Apeliantė dėl šios aplinkybės nepasisakė ir savo skunde atkartojo motyvus, nurodytus priešieškinyje. Teismas turėjo pagrįstą pagrindą nesivadovauti atsakovės liudytojų G. E. ir V. B. parodymais (t. 2, b.l. 70), kadangi šių liudytojų parodymai apie tapačias aplinkybes (apsilankymą pas atsakovę 2008 m. prieš Šv.Kalėdas) nesutampa (liudytoja G. E. nurodė, kad susitikime dalyvavo tik ji, ieškovė ir atsakovė; liudytoja V. B. tvirtino, kad be jos šiame susitikime dar dalyvavo G. E., ieškovė ir atsakovė). Teismas pagrįstai pažymėjo, kad netgi jei toks pokalbis ir buvo, iš jo turinio negalima daryti išvados, kad šalys susitarė dėl išlaidų dydžio ir darbų finansavimo šaltinio. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl paminėto ginčo dalyko laikytini nepagrįstais ir neįrodytais.

46Dėl butų išlaikymo išlaidų

47LR CK 4.76 straipsnis nurodo, jog kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą.

48Atsakovė nurodė, kad už buto Taikos pr. 86 A-38, Kaune išlaikymą per laikotarpį nuo 2008 m. spalio 23 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d. ji patyrė 5 649,44 Lt išlaidų, todėl buto bendraturtei tenkanti mokesčio dalis yra 2 824,72 Lt. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teisiniu bei faktiniu nurodytų aplinkybių vertinimu ir padaryta išvada, kad ieškovė privalo atlyginti buto išlaikymo išlaidas už laikotarpį, kada ji buvo buto bendraturtė, t.y. iki 2009 m. balandžio 14 d., kadangi ši pareiga jai atsiranda iš įstatymo (CK 4.72 str., 4.76 str.). Nurodytai datai atsakovė buvo sumokėjusi 3 146,99 Lt mokesčių, todėl ieškovei tenkanti sumokėti mokesčių dalis sudarytų 1 573,50 Lt. Nors atsakovė prašė apeliacinį skundą patenkinti ir priešieškinį patenkinti visiškai, tačiau šios teismo sprendimo dalies neskundė ir nenurodė, kokio bylos aplinkybės patvirtina šios teismo sprendimo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, todėl apeliantės reikalavimas nepagrįstas.

49Prašydama panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas atsakovės reikalavimas priteisti iš ieškovės nuomoto buto P. V. g. 27-4, Kaune išlaikymo (mokesčių už šilumos energiją) išlaidas dėl ieškovei tenkančios sumokėti 7142,01 Lt dalies, apeliantė nurodė, kad ši ieškovės pareiga kildinama iš CK 6.589 straipsnio nuostatų. Su tokiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Atsakovės paaiškinimais, ieškovė šiame bute gyveno nuomininko šeimos teisėmis (t.2, b.l. 7). Bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad nuo 1997 m. ieškovė su šeima išvyko nuolatinai gyventi kitur (į užsienį), taigi nuomojamose patalpose ji negyveno. Nuomininko šeimos nariais yra kartu gyvenantys sutuoktinis (sugyventinis), jų nepilnamečiai vaikai, nuomininko ir jo sutuoktinio tėvai. Pilnamečiai vaikai priskiriami prie šeimos narių, jei jie su nuomininku turi bendrą ūkį (CK 6.588 str. 1, 2 dalys). Byloje tokios aplinkybės nebuvo nustatytos, atsakovė neįrodinėjo, kad su pilnamete savo dukra (ieškove) kartu gyveno ir vedė bendrą ūkį. Taigi ieškovei neatsirado pareiga išlaikyti atsakovės, kaip pagrindinės buto nuomininkės, nuomojamas patalpas (6.589 str.). Paminėtu pagrindu ir sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis ginčijamu klausimu, teisėjų kolegija atmeta šį apeliantės argumentą kaip nepagrįstą.

50Dėl buto pirkimo – pardavimo sutarties ir registravimo išlaidų

51Remdamasis 2009 m. rugpjūčio 29 d. buto pirkimo – pardavimo sutartimi (t.1, b.l. 8), teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pardavėjas A. K. ir pirkėjos (ieškovė ir atsakovė) susitarė sutarties sudarymo išlaidas (1506,50 Lt) apmokėti lygiomis dalimis. Taigi kiekvienai sutarties šaliai teko sumokėti po 753,25 Lt, o ieškovei tenkanti mokesčio dalis sudarė 376, 62 Lt. Apeliantė šio teismo argumento neginčijo, todėl laikytina, kad atsakovės reikalavimas šioje dalyje buvo atmestas pagrįstai.

52Apeliantė nurodė, kad už sutarties įregistravimą viešame registre ji patyrė 271,44 Lt išlaidų ir šią aplinkybę pagrindė rašytiniais įrodymais (t.2, b.l. 93). Šią aplinkybę atsakovė buvo nurodžiusi ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (t.2, b.l. 9). Jeigu pateiktų įrodymų neužteko, teismas galėjo pasiūlyti atsakovei pateikti papildomus įrodymus ir nustatyti terminą jiems pateikti (CPK 179 str. 1 d.). To nepadaręs ir šioje dalyje atsakovės reikalavimą atmetęs, teismas nepilnai ištyrė bylos aplinkybes, dėl ko apeliantės skundas šioje dalyje pripažintinas pagrįstu ir sprendimas pakeistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.), priteisiant atsakovei iš ieškovės ½ dalį (135,72 Lt) turėtų išlaidų kompensaciją. Kiti apeliantės reikalavimai atmestini teisėjų kolegijai konstatuojant, kad pirmosios instancijos teismas ginčo santykiui tinkamai taikė materialinės bei procesinės teismas normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų

54Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, keistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Ieškovės reikalavimą (15526,47 Lt) patenkinus iš dalies (13440,63 Lt), proporcingai patenkintų reikalavimų dalis sudarytų 86,6 proc., o atmestų 13,4 proc. Todėl pirmosios instancijos teisme iš atsakovės ieškovei priteista skola mažintina iki 13 440,63 Lt; žyminis mokestis iki 649,50 Lt, o atsovavimo išlaidos iki 2165 Lt. Iš ieškovės atsakovei priteistas žyminis mokestis padidintinas iki 26,80 Lt, o atstovavimo išlaidos iki 134 Lt. Atlikus priteistų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų) įskaitymą, iš atsakovės ieškovei priteista šių išlaidų suma mažintina iki 2653,70 Lt. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, priteistos valstybei iš ieškovės padidintinos iki 4,71 Lt, o priteistos iš atsakovės - sumažintinos iki 30,42 Lt.

55Atsakovės apeliaciniu skundu ginčijama suma 13576,35 Lt. Apeliacinės instancijos teisme apeliantės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 0,04 proc. Paduodama skundą apeliantė sumokėjo 407,29 Lt žyminio mokesčio ir turėjo 600 Lt atstovavimo išlaidų. Ieškovė ir tretysis asmuo turėjo atitinkamai 800 Lt ir 700 Lt atstovavimo išlaidų. Todėl proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai apeliantei iš ieškovės priteisitna 40 ct bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovės ieškovei 799,68 Lt, trečiajam asmeniui – 699,72 Lt (CPK 79 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

57Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

58Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. sprendimą.

59Sumažinti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) ieškovei L. S., a.k( - ) priteistą skolą iki 13 440,63 Lt (trylikos tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimties litų 63 ct), žyminį mokestį iki 649,50 Lt (šešių šimtų keturiasdešimt devynių litų 50 ct), atsovavimo išlaidos iki 2165 Lt (dviejų tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt penkių litų).

60Padidinti iš ieškovės L. S., a.k. ( - ) atsakovei J. S., a.k. ( - ) priteistą žyminį mokestį iki 26,80 Lt (dvidešimt šešių litų 80 ct), o atstovavimo išlaidas iki 134 Lt (vieno šimto trisdešimt keturių litų).

61Atlikus priteistų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų) įskaitymą, sumažinti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) ieškovei L. S., a.k. ( - ) priteistą šių išlaidų sumą iki 2653,70 Lt (dviejų tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt trijų litų 70 ct).

62Valstybei iš ieškovės L. S., a.k. ( - ) priteistas procesinių dokumentų įteikimo išlaidos padidinti iki 4,71 Lt (keturių litų 71 ct), o priteistas išlaidas iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) sumažinti iki 30,42 Lt (trisdešimties litų 42 ct).

63Priteisti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) ieškovei L. S., a.k. ( - ) 799,68 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt devynis litus 68 ct), trečiajam asmeniui K. Z., a.k. ( - ) 699,72 Lt (šešis litus devyniasdešimt devynis litus 72 ct) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

64Priteisti atsakovei J. S., a.k. ( - ) iš ieškovės L. S., a.k. ( - ) 40 ct bylinėjimosi išlaidų.

65Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą apeliacinės instancijos teisme, priteisti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) ieškovei L. S., a.k. ( - ) 799,28 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt devynis litus 28 ct) bylinėjimosi išlaidų.

66Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė L. S. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės J. S.... 6. Ieškovė nurodė, kad su savo šeima gyvena Prancūzijoje. Kartu su atsakove... 7. Atsakovė J. S. padavė priešieškinį, prašydama priteisti iš ieškovės 17... 8. Atsakovės priešpriešiniai reikalavimai buvo grindžiami tuo, kad ieškovei... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 12 d. sprendimu ieškinį ir... 11. Dėl ieškovės ieškinio... 12. Bylos duomenų pagrindu teismas nustatė, kad tarp šalių susiklostė pavedimo... 13. Dėl atsakovės priešieškinio.... 14. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nedavė atsakovei sutikimo naudoti gautas... 15. Dėl persikraustymo išlaidų.... 16. Atsižvelgdamas į atsakovės nurodomą 1 500 Lt išlaidų dydį, kai ieškovei... 17. Dėl buto remonto ir išlaikymo išlaidų ... 18. Atsakovė nurodė, kad jos sumokėta mokesčių suma už durų ir langų... 19. Teismas pagrįstais pripažino atsakovės argumentus dėl išlaidų dalies,... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 21. Apeliaciniu skundu atsakovė J. S. prašo pakeisti 2011 m. balandžio 12 d.... 22. 1. Teismo sprendimu yra nepagrįstai atmesti patikslinto priešieškinio... 23. 2. Remiantis įgaliojimu, atsakovė atliko veiksmus, kuriuos jai pavedė... 24. 3. Įgytame bute, ieškovės ir atsakovės sutarimu, iš gautos kompensacijos... 25. 4. Buto įsigijimo išlaidas sudaro: pirkimo - pardavimo sutarties išlaidos... 26. Tokiu būdu, ieškovei mokėtinos kompensacijos, įvertinus visų išlaidų,... 27. 5. Su apeliaciniu skundo yra pateikti įmokų VĮ „Registrų centras“... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti... 29. 1. Apeliantė neįrodė, kad turėjo persikraustymo išlaidų dėl ieškovės... 30. 2. Kaip nurodyta teismo sprendime, ieškovė niekada nedavė sutikimo naudoti... 31. 3. Teismas pagrįstai nurodė, jog atsakovės argumentas, kad ji nežinojo apie... 32. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo K. Z. prašo apeliacinį... 33. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 34. IV.Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. Bylos duomenimis, įgaliojimo, išduoto 2007 m. sausio 22 d., pagrindu... 37. Dėl materialinės teisės normų, reguliuojančių įgaliotojo ir įgaliotinio... 38. LR CK 6.756 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis... 39. CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai,... 40. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, jog teismas netinkamai įvertino byloje... 41. Dėl persikraustymo išlaidų... 42. Atsakovė tvirtino, jog patyrė 1 500 Lt persikraustymo išlaidų, todėl... 43. Dėl buto remonto (langų ir durų pakeitimo)... 44. LR CK 4.75 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pagrindinis bendrosios nuosavybės... 45. Atsakovė nurodė, kad pakeitusi bute langus ir duris ji patyrė 7 825 Lt... 46. Dėl butų išlaikymo išlaidų... 47. LR CK 4.76 straipsnis nurodo, jog kiekvienas iš bendraturčių proporcingai... 48. Atsakovė nurodė, kad už buto Taikos pr. 86 A-38, Kaune išlaikymą per... 49. Prašydama panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas atsakovės reikalavimas... 50. Dėl buto pirkimo – pardavimo sutarties ir registravimo išlaidų ... 51. Remdamasis 2009 m. rugpjūčio 29 d. buto pirkimo – pardavimo sutartimi (t.1,... 52. Apeliantė nurodė, kad už sutarties įregistravimą viešame registre ji... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 54. Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, keistinas ir bylinėjimosi išlaidų... 55. Atsakovės apeliaciniu skundu ginčijama suma 13576,35 Lt. Apeliacinės... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 57. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 58. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. sprendimą.... 59. Sumažinti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) ieškovei L. S., a.k( - )... 60. Padidinti iš ieškovės L. S., a.k. ( - ) atsakovei J. S., a.k. ( - )... 61. Atlikus priteistų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir atstovavimo... 62. Valstybei iš ieškovės L. S., a.k. ( - ) priteistas procesinių dokumentų... 63. Priteisti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) ieškovei L. S., a.k. ( - ) 799,68... 64. Priteisti atsakovei J. S., a.k. ( - ) iš ieškovės L. S., a.k. ( - ) 40 ct... 65. Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą apeliacinės instancijos teisme,... 66. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....