Byla 2VP-34391-861/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys UAB „Skolos ir verslas“, BUAB „Femitransa“, J. I

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Armino Naujokaičio prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys UAB „Skolos ir verslas“, BUAB „Femitransa“, J. I.,

Nustatė

2pareiškėjas antstolis Arminas Naujokaitis kreipėsi į teismą, prašydamas vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/00652 pradinį išieškotoją BUAB „Femitransa“ pakeisti naujuoju išieškotoju UAB „Skolos ir verslas“.

3Pareiškėjas prašyme nurodo, kad antstolis skolininkės I. J. atžvilgiu vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016-03-17 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. N1-549-806/2015 išieškotojo BUAB „Femitransa“ naudai (vykdomoji byla Nr. 0157/16/00652). Tarp BUAB „Femitransa“ ir UAB „Skolos ir verslas“ 2016-07-22 buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią BUAB „Femitransa“ perleido savo turimas reikalavimo teises į skolininkę J. I. UAB „Skolos ir verslas“.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi, prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims. Teismas sprendžia, kad žodinis bylos nagrinėjimas šiuo atveju nėra būtinas.

5Prašymas tenkintinas.

6CPK 596 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

7Nurodyta įstatymo norma detalizuojama bendroji procesinių teisių perėmimą reglamentuojanti norma vykdymo procese – CPK 48 straipsnis, kurio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-17 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-367/2008).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis Arminas Naujokaitis skolininkės I. J. atžvilgiu vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016-03-17 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. N1-549-806/2015 išieškotojo BUAB „Femitransa“ naudai (vykdomoji byla Nr. 0157/16/00652). Tarp BUAB „Femitransa“ ir UAB „Skolos ir verslas“ 2016-07-22 buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią BUAB „Femitransa“ perleido savo turimas reikalavimo teises į skolininkę J. I. UAB „Skolos ir verslas“.

9Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Nagrinėjamu atveju reikalavimas nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu, neprieštarauja įstatymams. CK 6.109 straipsnio 1 dalis nustato, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-756/2009).

10Nors naujasis kreditorius nepateikė teismui įrodymų apie skolininko informavimą dėl reikalavimo perleidimo, tačiau, vadovaujantis paminėta teismų praktika, tai nėra pagrindas atsisakyti tenkinti prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. Teismui keičiant išieškotoją vykdymo procese nereikalingi duomenys apie skolininko informavimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau prieš pradedant vykdomuosius veiksmus skolininkui turi būti įteikiamas reikalavimo perleidimo įrodymas.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad įvyko materialiųjų subjektinių teisių perėmimas, todėl vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/00652 vykdant išieškojimą iš skolininkės J. I. pagal Vilniaus apygardos teismo 2016-03-17 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. N1-549-806/2015 pradinis išieškotojas BUAB „Femitransa“ pakeistinas jo teisių perėmėju UAB „Skolos ir verslas“.

12Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2 d.).

13Vadovaudamasis CPK 290-291, 593, 596 straipsniais, teismas

Nutarė

14prašymą patenkinti.

15Vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/00652 vykdant išieškojimą iš skolininkės J. I., a. k. ( - ) pagal Vilniaus apygardos teismo 2016-03-17 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. N1-549-806/2015 pakeisti pradinį išieškotoją BUAB „Femitransa“, į. k. 300563418, jo teisių perėmėju UAB „Skolos ir verslas“, į. k. 303156769.

16Išaiškinti, kad visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui.

17Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai