Byla 2-2244-800/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, dalyvaujant pareiškėjai A. K. G., jos atstovei advokatei Janinai Argustaitei, suinteresuotiems asmenims R. M., V. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos A. K. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. M., V. G. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. K. G. priėmė A. G., mirusio 2013-03-20, palikimą, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą. Pareiškime (b.l. 3-4) nurodo, jog jos sutuoktinis A. G. mirė 2013-03-20. Palikėjas gyveno ir mirė ( - ). Po A. G. mirties liko įpėdiniai: du vaikai - suinteresuoti asmenys M. R. ir G. V. bei sutuoktinė - pareiškėja A. K. G.. Į notaro biurą per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą dėl palikimo priėmimo po A. G. mirties niekas nesikreipė. Po A. G. mirties liko palikimas: du žemės sklypai, esantys ( - ), ½ dalis gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ). Pareiškėja iki mirties gyveno kartu su palikėju A. G.. Po sutuoktinio mirties ji gyvena gyvename name adresu ( - ), prižiūri gyvenamą namą, pakeitė santechniką, radiatorius, užtvėrė tvorą aplink sklypą. Taip pat prižiūrėjo sutuoktinio miško paskirties sklypus, po žiemos prižiūrėjo miško valymo darbus. Šie pareiškėjos veiksmai patvirtina, kad ji išreiškė valią paveldėti sutuoktinio turtą, kadangi jį valdė kaip savo.

3Pareiškėja teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, jog sutuoktiniui A. G. 2013-03-20 mirus liko turtas – žemės sklypai ( - ), kuriuos jai sutuoktinis paliko. Iki mirties gyveno su sutuoktiniu gyvenamajame name ( - ). Sutuoktinis buvo parašęs jai testamentą, bet notarui jo nepateikė per tris mėnesius, vėliau notaras nepriėmė. Palikimą priėmė, kadangi viską tvarkė, rūpinosi turtu, liko gyventi tame pačiame name, kur liko visi sutuoktinio daiktai, remontavo name santechniką, sklypą aptvėrė, pavasarį valė mišką, važiavo, prižiūrėjo.

4Suinteresuotas asmuo R. M. atsiliepime į pareiškimą (b.l. 33) bei teismo posėdžio metu nurodė, jog su pareiškimu sutinka. Paaiškino, jog pareiškėja yra jos mama, sutinka, kad visą tėvo turtą ji paveldėjo. Ji rūpinosi namu, prižiūrėjo sergantį tėvą, rūpinosi laidotuvėmis. Dėl palikimo priėmimo ji pati nesikreipė, nes mano, kad visą turtą paveldėjo mama. Dėl palikimo priėmimo ginčo nėra.

5Suinteresuotas asmuo V. G. atsiliepime į pareiškimą (b.l. 32) bei teismo posėdžio metu nurodė, jog su pareiškimu sutinka. Paaiškino, jog dėl palikimo priėmimo pretenzijų neturi, pats į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė. Mama po tėvo mirties gyveno jų gyvenamajame name, tvarkė visus likusius daiktus, likusį mišką.

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant klausimą ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

8Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

9Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu fizinis asmuo savo turto arba jo dalies nepalieka testamentu, tada atsiranda paveldėjimas pagal įstatymą, kada įpėdiniais ipso jure pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys, turintys tokią teisę palikimo atsiradimo momentu (CK 5.2 straipsnio 1, 2 dalys, 5.11-5.14 straipsniai). Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

10Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. G., a.k. ( - ), mirė 2013-03-20 (b.l. 7). Santuokos liudijimas (b.l. 8) patvirtina, jog pareiškėja A. K. G. ir A. G. buvo susituokę 1967-11-06. Iš pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą (b.l. 9, 10) nustatyta, jog A. G. nuo 1974-11-05 iki mirties gyvenamąją vietą buvo deklaravęs adresu: ( - ), tuo pačiu adresu nuo 1974-11-05 savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi ir pareiškėja A. K. G.. Gimimo liudijimai (b.l. 14, 15), santuokos liudijimas (b.l. 13) patvirtina, jog A. G. pirmos eilės įstatyminiais įpėdiniais taip pat yra vaikai – R. M. ir V. G.. Iš A. G. testamento kopijos (b.l. 11) nustatyta, jog A. G. 2013-02-20 testamentu buvo išreiškęs valią visą savo turtą palikti sutuoktinei A. K. G.. Iš Kauno miesto 13-ojo notarų biuro rašto (b.l. 12) nustatyta, jog notarų biuras nėra gavęs pareiškimų apie A. G. palikimo priėmimą. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (b.l. 16, 17, 18) patvirtina aplinkybes, jog A. G. nuosavybės teise priklausė 2 miškų ūkio paskirties žemės sklypai, esantys ( - ), A. K. G. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir kiti statiniai esantys ( - ).

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta jog pareiškėja A. K. G. (A. G. sutuoktinė) turi teisę paveldėti pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais, jeigu jų yra (CK 5.13 str.).

13Iš pareiškėjos bei suinteresuotų asmenų paaiškinimų, darytina išvada, jog pareiškėja A. K. G. savo aktyviais veiksmais – gyvendama būste, kurį rekonstravo kartu su sutuoktiniu A. G., pareiškėjai visą šį būstą prižiūrint kaip savo, atliekant pagerinimus, o taip pat prižiūrėdama po sutuoktinio A. G. mirties likusį jam priklausiusį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus, priėmė palikimą po A. G. mirties, faktiškai pradėdama jį valdyti.

14Kita tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėja neturi galimybių.

15Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukurs teisines pasekmes pareiškėjai įgyjant teisę priimti palikimą po sutuoktinio mirties, todėl pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 8 p.).

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.

17Valstybė šioje byloje patyrė 15,52 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš pareiškėjos (CPK 96 str., 443 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 44 str. 2 d. 8 p. ir 448 str., teismas

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti visiškai.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. K. G., a.k. ( - ) priėmė palikimą po A. G., a.k. ( - ) (mirusio 2013-03-20), mirties, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą.

21Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.

22Priteisti iš A. K. G., a.k. ( - ) 15,52 Lt (penkiolika litų 52 ct) pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

23(procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB ”Swedbank” bankas (kodas 73000), bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėja prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti... 3. Pareiškėja teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, jog sutuoktiniui A.... 4. Suinteresuotas asmuo R. M. atsiliepime į pareiškimą (b.l. 33) bei teismo... 5. Suinteresuotas asmuo V. G. atsiliepime į pareiškimą (b.l. 32) bei teismo... 6. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 7. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 8. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 9. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu... 10. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai... 11. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. G., a.k. ( - ),... 12. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta jog pareiškėja A. K. G.... 13. Iš pareiškėjos bei suinteresuotų asmenų paaiškinimų, darytina išvada,... 14. Kita tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų... 15. Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas... 16. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.... 17. Valstybė šioje byloje patyrė 15,52 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 19. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. K. G., a.k. ( - )... 21. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.... 22. Priteisti iš A. K. G., a.k. ( - ) 15,52 Lt (penkiolika litų 52 ct) pašto... 23. (procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...