Byla e2-5943-949/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui J. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo J. S. 1774,74 Eur skolą, 2036,20 Eur palūkanas, 332,57 Eur delspinigius, 371,66 Eur palūkanų delspinigius, 133,12 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 18,9 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės 1774,74 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas: 105,00 Eur žyminį mokestį bei grąžinti 30,00 Eur žyminio mokesčio permoką. Ieškovas prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai - 2015-06-22 viešo paskelbimo būdu (30 b. l.), tačiau atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2009-01-28 atsakovas J. S. su pirminiu kreditoriumi AB „Swedbank“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 09-008227-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai (13-14 b.l.). Atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl AB „Swedbank“ vartojimo kredito sutartį nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

62009-05-21 AB „Swedbank“ ir ieškovas UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovų atžvilgiu, pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-008227-GV.

7Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sutartis, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdę ir ieškinio parengimo dienai (16 b.l.). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Nors tarp ieškovo ir atsakovo sutartinių santykių nėra, pradinis kreditorius yra perleidęs ieškovui skolos reikalavimo teisę (17-22 b. l.).

8Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.918 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovui priteistina 1774,74 Eur skola.

9Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). iš delspinigių, palūkanų ir palūkanų delspinigių skaičiavimo lentelių matyti, kad ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Iš atsakovo reikalaujama priteisti 319,45 Eur dydžio delspinigius, t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų, pridedant prie šios sumos 13,12 Eur delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje (8 b.l.). Iš atsakovo taip pat reikalaujama priteisti 366,53 Eur palūkanų delspinigių, t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų, pridedant prie šios sumos 5,13 Eur palūkanų delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje (10 b.l.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sudarė vartojimo kredito sutartį prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 332,57 Eur, palyginus su pagrindinės skolos suma (1774,74 Eur), yra aiškiai per dideli. Tas pats pasakytina ir apie palūkanų delspinigius - palūkanų dydis yra 2036,30 Eur, o palūkanų delspinigiai – 371,66 Eur.

10CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad pirminis išieškotojas AB „Swedbank“ yra pelno siekiantis ūkio subjektas, todėl vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas mažina priteistinus delspinigius iki 172,85 Eur (prašomi priteisti už negrąžintą 1774,74 Eur skolą delspinigiai skaičiuotini po 0,05 procento ir mažintini iki 159,73 Eur, pridedant prie šios sumos 13,12 Eur) delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje, o priteistinus palūkanų delspinigius iki 188,40 Eur (prašomi priteisti už negrąžintas 2036,30 Eur palūkanas delspinigiai skaičiuotini po 0,05 procento ir mažintini iki 183,27 Eur, pridedant prie šios sumos 5,13 Eur). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

11Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 133,12 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (11 b. l.), iš kurių matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, užklausos registrams. Ieškovas nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 133,12 Eur išlaidų priteisimo atmestinas.

12Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1774,74 Eur skola, 2036,30 Eur palūkanos, 172,85 Eur delspinigiai, 188,40 Eur palūkanų delspinigiai, viso: 4172,29 Eur.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 18,9 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos 1774,74 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-06-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 4172,29 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, (2015-06-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 467,00 Lt (135,25 Eur) žyminį mokestį, iš kurių 30,00 Eur žyminį mokestį prašo grąžinti. Iš bylos medžiagos matyti, jog už ieškinį turėjo būti sumokėtas 102,00 Eur (4515,27 Eur x 3 proc. x 0,75) dydžio žyminis mokestis (80 str. 1 d. 1 p.)), tuo tarpu ieškovas sumokėjo 135,00 Eur dydžio žyminį mokestį, dėl to konstatuotina, jog byloje ieškovas padarė 33,00 Eur žyminio mokesčio permoką. CPK 87 str. 1 d. 1 p. numato, kad sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis grąžinami tuo atveju, kai yra sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai, todėl ieškovui UAB „Gelvora“ grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis – 33,00 Eur (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

15Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies (89,76 procento), iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų sumai, t.y. 91,56 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str. 2 d.).

16Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 3 punktas, 96 straipsnis 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo J. S., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. ( - ), 1774,74 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt keturių eurų 74 centų) skolą, 2036,30 Eur (dviejų tūkstančių trisdešimt šešių eurų 30 centų) palūkanas, 172,85 Eur (vieno šimto septyniasdešimt dviejų eurų 85 centų) delspinigius, 188,40 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt aštuonių eurų 40 centų) palūkanų delspinigius, 18,90 procentų dydžio metines palūkanas už pagrindinę skolos sumą – 1774,74 Eur nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4172,29 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 91,56 Eur (devyniasdešimt vieno euro 56 centų) žyminį mokestį.

20Grąžinti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, 33,00 Eur (trisdešimt trijų eurų) žyminio mokesčio permoką.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo J. S. 1774,74 Eur... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai - 2015-06-22 viešo... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas... 5. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2009-01-28 atsakovas J. S. su... 6. 2009-05-21 AB „Swedbank“ ir ieškovas UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo... 7. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - 8. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos... 9. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali... 10. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 11. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 133,12 Eur ikiteisminio skolos... 12. Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str.... 14. Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 467,00 Lt (135,25 Eur) žyminį... 15. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies (89,76 procento), iš atsakovo... 16. Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo J. S., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. ( -... 20. Grąžinti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...