Byla 2A-1426-611/2012
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo ir Darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės, Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovei Vitalijai Čereškienei, jos atstovei adv.Ingai Blaževičienei, atsakovo atstovui adv. Karoliui Barysui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vitalijos Čerekienės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Vitalijos Čerekienės ieškinį atsakovui UAB „Deichmann avalynė“ dėl drausminės nuobaudos panaikinimo ir Darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6I. Ginčo esmė

7Ieškovė ieškiniu prašė: 1) panaikinti atsakovo UAB „Deichmann avalynė“ darbo ginčų komisijos 2011-02-28 protokolo Nr. DGK-2/11 nutarimą, kuriuo netenkintas ieškovės prašymas panaikinti drausminę nuobaudą; 2) panaikinti atsakovo UAB „Deichmann avalynė“ pardavimų vadovės 2011-02-24 įsakymu ieškovei skirtą drausminę nuobaudą - papeikimą. Nurodė, kad 2011-02-24 atsakovo įsakymu ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas už tai, kad 2011-02-10 patikrinus parduotuvę, kurioje ji dirbo vedėja, surašytas darbo patikrinimo protokolas ir jame nurodoma, jog 2011-01-05,06 bei vasario 2011-02-06 nesilaikė Administracinės procedūros 3 d., 3.1 punkto reikalavimų vykdant prekių su broku grąžinimą, nes grąžinimo čekį pasirašydavusi viena, kas prieštarauja nurodytos administracinės procedūros 3.1.4 ir 3.1.5 punktų reikalavimams, pagal kuriuos prekių grąžinimo čekį turi pasirašyti du parduotuvės darbuotojai. Nurodė, kad parduotuvėje dirba penki darbuotojai: 10 val. parduotuvę atidaro ieškovė viena, o 11 val. ateina darbuotojai, dirba po 4 valandas ir keičiasi. 2011-01-05 11.53 val. parduotuvės darbuotoja Ugnė Dunkevičiūtė dirbo sandėlyje, todėl čekį pasirašė viena ieškovė, nes ji yra atsakinga už parduotuvės darbą ir mano, kad pažeidimo nebuvo, nes grąžinimo metu parduotuvėje dirbusi viena, atliko ir kasininko ir parduotuvės vadovo pareigas. Pateikti kitam darbuotojui patvirtinti prekės grąžinimą, kurio jis nematė, būtų nesąžininga. 2011-01-06 grąžinimas vyko 10.07 val., darbuotoja atvyko po pusvalandžio, 2011-01-06 15.47 val. darbuotojai Inesai Chileckytei buvo pietų pertrauka, 2011-02-06 10.15 val. ieškovė dirbo viena, nes darbuotoja atėjo į darbą po 45 minučių. 2010-11-16 buvo atliktas parduotuvės auditas ir metinė inventorizacija. Auditoriai tikrino visus prekių grąžinimo čekius ir pažeidimo nenustatė. Žalos darbdaviui nebuvo padaryta. Su Administracine procedūra buvo supažindinta, dalyvavo mokymuose.

8Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2011-02-10 atlikto patikrinimo metu parduotuvėje nustatyti ieškovės, einančios parduotuvės vedėjos pareigas, Administracinės procedūros 3 d. 3.1 p. pažeidimai vykdant prekių su broku grąžinimą. Nustatyti keturi prekių su broku grąžinimo atvejai, kai atliktas veiksmas patvirtintas tik vienos ieškovės parašu. 2011-02-24 ieškovei skirta drausminė nuobauda - papeikimas. Darbo ginčų komisija priėmė sprendimą, kuriuo palikta galioti ieškovei paskirta drausminė nuobauda. Ieškovė nevykdė parduotuvės vedėjo darbo funkcijų. UAB „Deichmann avalynė“ lokalinis aktas, apibrėžiantis darbuotojų pareigas ir darbo organizavimo principus bei tvarką yra 2010-09-01 „Administracinė procedūra“. Parduotuvių vedėjai, taip pat ir ieškovė buvo apmokyti dirbti pagal šią procedūrą, kuri yra privalomas vidaus aktas, už kurio tinkamą įgyvendinimą atsakinga ieškovė. Minėtų procedūrų 3.1.4. punktas nurodo, kad keitimą/grąžinimą vykdantis kasininkas patvirtina tai parašu ant abiejų kasos kvitų ir apie tai informuoja už parduotuvės darbą atsakingą asmenį. Kasininkas ir už parduotuvės darbą atsakingas asmuo pasirašo įskaitomai. Administracinės procedūros 3.1.5. punktas nurodo, kad tuo atveju, jeigu keitimą/grąžinimą vykdantis kasininkas kartu yra ir už parduotuvės darbą atsakingas asmuo, operacijos atlikimą jis patvirtina kaip kasininkas ir pateikia kitam darbuotojui tai patvirtinti parašu kitoje grafoje. Esant parduotuvėje tik vienam darbuotojui, prekes ir dokumentus jis privalo laikyti tol, kol ateina kitas asmuo. Tik tuo atveju, jeigu antras darbuotojas neateina iki darbo dienos pabaigos, operaciją atliekantis asmuo turi pats tinkamai aprašyti situaciją ant keitimo/grąžinimo čekio originalo ir kopijos, o prekes sudėti į sistemą arba padėti į sandėlį. Nustatyta, kad vykdant prekių grąžinimą su broku šių taisyklių buvo nesilaikyta.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovė 2009-03-19 darbo sutarties Nr.44 pagrindu pradėjo dirbti UAB „Deichmann avalynė“ asistente, nuo 2009-09-01 darbo sutartis šalių susitarimu buvo pakeista, paskiriant ieškovę dirbti parduotuvės vedėja. 2011-02-24 įsakymu ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas už 2011-02-10 jos darbo patikrinimo protokole nustatytų Administracinės procedūros 3 d. 3.1 punkto, 3.14 ir 3.1.5 punktų pažeidimus, o būtent: 1) 2011-01-05 įvykdytas prekės grąžinimas ir buvo pasirašyta tik ieškovės, tačiau parduotuvėje taip pat dirbo Ugnė Dunkevičiūtė; 2) 2011-01-06 įvykdytas prekės grąžinimas ir buvo pasirašyta tik ieškovės, tačiau į darbą po pusvalandžio atėjo Samanta Pilipūnaitė; 3) 2011-01-06 įvykdytas prekės grąžinimas ir buvo pasirašyta tik ieškovės, nors parduotuvėje tuo metu dirbo Inesa Chileckytė; 4) 2011-02-06 įvykdytas prekės grąžinimas ir jis buvo pasirašytas tik ieškovės, nors už 45 minučių darbą pradėjo Inesa Chileckytė. Darbo ginčų komisija padarė išvadą, jog drausminė nuobauda buvo paskirta pagrįstai.

11Teismas nustatė, kad UAB „Deichmann avalynė“ prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja "Administracinės procedūros" 3 dalies 3.1 punkto "Bendrosios nuostatos", kurių 3.1.4. punktas nustato, kad keitimą/grąžinimą vykdantis kasininkas patvirtina tai parašu ant abiejų kasos kvitų ir apie tai informuoja už parduotuvės darbą atsakingą asmenį. Kasininkas ir už parduotuvės darbą atsakingas asmuo pasirašo įskaitomai. Administracinės procedūros 3.1.5. punktas nustato, kad tuo atveju, jei keitimą/grąžinimą vykdantis kasininkas kartu yra ir už parduotuvės darbą atsakingas asmuo, operacijos atlikimą jis patvirtina kaip kasininkas ir pateikia kitam darbuotojui tai patvirtinti parašu kitoje grafoje. Administracinės procedūros 3.1.6. punktas nustato, kad parduotuvėje esant tik vienam darbuotojui, vykdančiam keitimą/grąžinimą, prekes ir dokumentus jis privalo laikyti tol, kol ateina kitas asmuo. Jeigu antras darbuotojas neateina iki darbo dienos pabaigos, operaciją atliekantis asmuo turi pats tinkamai aprašyti situaciją ant keitimo/grąžinimo čekio originalo ir kopijos, o prekes sudėti į sistemą arba padėti į sandėlį.

12Teismas padarė išvadą, kad protokole nurodytais prekių grąžinimo atvejais ieškovė parduotuvėje dirbo viena, todėl pagal cituotą 3.1.5 punktą ji turėjo pateikti operacijos atlikimo dokumentą kitam darbuotojui, juolab, kai iki darbo pabaigos kitas darbuotojas nurodytomis dienomis dirbo. Ieškovė viena pasirašė grąžinimo čekius, nesikreipdama į kitą vėliau atvykusį parduotuvės darbuotoją. Teismas konstatavo, kad ieškovė nevykdė parduotuvės vedėjo darbo funkcijų, su kuriomis buvo supažindinta, 3.7 punkto nuostatų. Ieškovė buvo apmokyta dirbti pagal šią procedūrą, kuri yra privalomas bendrovės vidaus (lokalinis) aktas, už kurio tinkamą įgyvendinimą pagal vedėjo pareigų aprašymą atsakinga ieškovė.

13Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatavo, kad ieškovė nesilaikė UAB „Deichmann avalynė“ prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuojančios "Administracinės procedūros" 3 dalies 3.1 punkto "Bendrosios nuostatos" reikalavimų, tuo pažeidė Darbo sutarties 10.1 punkto ir parduotuvės vedėjo darbo funkcijų ir pareigų aprašymo 3 p.7 p. p., ir nesilaikė parduotuvės vedėjo pareigų. Ieškovė, savavališkai interpretuodama minėtų Administracinės procedūros nuostatų taikymą, neatsižvelgė į tai, kad jų laikymasis susijęs su įmonės turtu, vagysčių prevencija, todėl nevienkartiniai Administracinės procedūros pažeidimo faktai broko grąžinimo atvejais įrodo ieškovės netinkamą požiūrį į materialinių vertybių saugojimą ir gali sudaryti sąlygas darbuotojų piktnaudžiavimui bei nesąžiningumui. Teismas atmetė ieškovės argumentus dėl jos kreipimosi į teismui neįvardintus auditorius dėl Administracinės procedūros keitimo grąžinimo dalyje taikymo, kaip neįrodytus. Teismas nesutiko su ieškovės aiškinimu dėl darbdavio nesąžiningumo skatinant pateikti vėliau atvykusiam darbuotojui patvirtinti, pasirašant čekyje, broko grąžinimo faktą, nes parduotuvės darbuotojai yra specialistai ir kiekvienas iš jų, apžiūrėjęs grąžintą prekę, gali konstatuoti broko faktą ir įvykdyti nurodytą Administracinės procedūros reikalavimą. Teismas konstatavo, kad drausminė nuobauda – papeikimas ieškovei paskirta pagrįstai ir teisėtai.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

15Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

161. Pirmos instancijos teismas nevertino šių byloje esančių rašytinių įrodymų bei liudytojų parodymų: prekių grąžinimo kvitų už praeitus laikotarpius, kuriuose taip pat yra pasirašiusi viena ieškovė ir už kuriuos drausminės nuobaudos nebuvo paskirtos, 2010-11-16 ir 2011-05-07 DEICHMANN GROUP audito aktų.

172. Pateiktos audito išvados yra ne „neįvardintas auditas", o tai yra būtent atsakovo įmonę audituojanti grupė, kuri tikrina ar laikomasi įmonėje administracinių procedūrų, tikrina vagysčių prevenciją, atlieka inventorizaciją, analizuoja keitimus, broko grąžinimus, turi teisę daryti tarpinę inventorizaciją. Būtent DEICHMANN GROUP auditas sudaro administracines procedūras atsakovo įmonėje ir taisykles.

183. Parduotuvė buvo tikrinama ne kartą minėtos audito tarnybos. Taip pat buvo tikrinama ir kaip laikomasi administracinių procedūrų, tame tarpe ir ar pagal procedūras yra keičiamos ir grąžinamos nekokybiškos prekės. Atlikus patikrinimus, nei vienu atveju DEICHMANN GROUP auditas nenustatė pažeidimų, susijusių su nekokybiškų prekių grąžinimu ir keitimu, ir šios procedūros buvo įvertintos 6 balais 6 balų sistemoje, t.y. buvo nustatyta, kad jokių pažeidimų keičiant ir grąžinant nekokybiškas prekes nėra, taip pat nebuvo nustatyti jokie nuostoliai ar trūkumai.

193. Teismas nevertino to, kad pats atsakovas pažeidė Administracinę procedūrą skiriant ieškovei drausminę nuobaudą. Kaip pagrindą skirti administracinę nuobaudą atsakovas surašė ir pateikė Darbo patikrinimo protokolą, kuriame fiksavo pažeidimus. Tačiau Darbo patikrinimo protokolo paskirtis yra kitokia ir jame fiksuojamas prekių išdėstymas, prezentacijos taisyklių laikymasis ir kt. Administracinės procedūros 1.1. punkto 2 p. p. nurodyta, kad pardavimų vadovė privalo kontroliuoti nuostatų laikymąsi kiekvienoje apygardos parduotuvėje kartą per ketvirtį surašant priedą Nr. 19 „Administracijos nuostatų kontrolės lapą" , t.y. administracinės procedūros laikymosi patikrinimo protokolą. Administracinės procedūros laikymosi patikrinimo protokolų niekada ir niekas nepildė, nei vienas protokolas nebuvo surašytas.

204. Administracinės procedūros 3.1.6. punktas numato galimybę ir vienam darbuotojui pasirašyti ant prekės grąžinimo/pakeitimo kvito, kaip ir pasielgė ieškovė.

215. Nei atsakovas, nei teismas ginčijamame sprendime nenurodė, kokiam atsakovo interesui buvo pakenkta, kokia žala ar nuostoliai buvo padaryti atsakovui dėl neteisėtų ieškovės veiksmų.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

231. Teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad ieškovė savavališkai interpretuoja įmonės lokalinius aktus, neatsižvelgia į tai, kad šių aktų laikymasis yra susijęs su įmonės turtu, vagysčių prevencija, todėl jų pažeidimas įrodo netinkamą ieškovės požiūrį į materialinių vertybių saugojimą ir gali sudaryti sąlygas darbuotojams piktnaudžiauti ir veikti nesąžiningai įmonės atžvilgiu, vykdant prekių grąžinimus ir keitimus.

242. Aplinkybė, kad ieškovė pateikė teismui vieną prekių grąžinimo kvitą iš ankstesnio laikotarpio, nurodydama, kad už šį atliktą prekių grąžinimą jai drausminė nuobauda paskirta nebuvo, nesudaro pagrindo teigti, kad darbdavys neturėjo teisės jai skirti drausminės nuobaudos už vėliau esančius pažeidimus, vykdant prekių grąžinimus. Darbdavys skiria drausminę nuobaudą tuomet, kai nustato, kad buvo padarytas darbo drausmės pažeidimas. Ieškovės į bylą pateiktas prekių grąžinimo kvitas už ankstesnį laikotarpį ir padarytas pažeidimas užfiksuotas nebuvo, todėl atitinkamai už jį ir nebuvo paskirta drausminė nuobauda.

253. Remiantis audito akte esančiu įrašu dėl audito tikrinimo laikotarpio, akivaizdu, kad prekių gražinimo kvitai, dėl kurių ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda audito nebuvo tikrinti. Net jei auditas ir būtų tikrinęs prekių keitimo/grąžinimo čekius ir nenustatęs pažeidimų, visiškai nereiškia, kad darbo drausmės pažeidimas nėra padarytas ir darbuotojui negalima taikyti drausminės nuobaudos, kadangi tik darbdavys yra įgaliotas tikrinti ir prižiūrėti darbo drausmę ir taikyti drausmines priemones už netinkama darbo pareigų atlikimą.

264. 2010-11-16 audito išvadoje yra nurodoma, kad vykdant prekių keitimus yra nustatyti prekių trūkumai, todėl apeliantės skunde nurodomi argumentai, kad auditas nėra nustatęs jokių pažeidimų, nėra buvę jokių prekių trūkumų yra ne tik kad nepagrįsti, bet pateikimas tokių aiškiai bylos duomenų neatitinkančių faktų yra piktnaudžiavimas savo turimomis teisėmis ir teismo klaidinimas.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas netenkintinas.

29Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

30Byloje sprendžiamas klausimas, ar atsakovas pagrįstai pripažino ieškovę įvykdžius darbo drausmės pažeidimą ir ar pagrįstai už šį pažeidimą jai skyrė drausminę nuobaudą.

31Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė pagal su atsakovu 2009-03-19 sudarytą darbo sutartį Nr.44 buvo priimta dirbti asistentės pareigoms, o 2009-09-01 pakeitus darbo sutartį, ieškovė nuo 2009-09-01 buvo paskirta parduotuvės vedėja (b.l.42-48; 51). Ieškovei atsakovo 2011-02-24 įsakymu buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas - už 2011 m. vasario 10 d. jos darbo patikrinimo protokole nustatytų Administracinės procedūros 3 dalies 3.1, 3.14 ir 3.1.5 punktų pažeidimus (b.l.11-12). Ieškovė dėl šios drausminės nuobaudos panaikinimo kreipėsi į darbo ginčų komisiją, tačiau darbo ginčų komisija 2011-03-28 posėdyje padarė išvadą, jog drausminė nuobauda buvo paskirta pagrįstai (b.l.15-20).

32Kaip matyti iš byloje pateikto ieškovės vadovaujamos parduotuvės 2011-02-10 darbo patikrinimo protokolo (b.l.7-8, 58-59), buvo nustatyta, kad broko grąžinimo atveju ieškovė nesilaikė Administracinės procedūros 3 dalies 3.1 p. nuostatų, nes 2011-01-05, du kartus 2011-001-06 ir 2011-02-06 buvo grąžinti pinigai už brokuotas prekes, o grąžinimo dokumente pasirašė tik viena ieškovė, nors buvo galimybė pasirašyti ir antram parduotuvės darbuotojui. Šį nustatytą faktą patvirtino atsakovo į bylą pateikti grąžinimo dokumentai, iš kurių matyti, kad juose pasirašė tik ieškovė kaip kasininkė ir kaip parduotuvės vedėja (b.l.60-62). Atsakovas 2011-02-11 raštu, pasirašytinai įteiktu ieškovei, pareikalavo ieškovę pateikti pasiaiškinimą iki 2011-02-21 dėl darbo drausmės pažeidimo (b.l.9), ieškovė 2011-02-21 pateikė pasiaiškinimą raštu, išreikšdama nesutikimą su pažeidimo nustatymu (b.l.10). Atsakovas, įvertinęs ieškovės padarytą pažeidimą, jos pasiaiškinimą, 2011-02-24 įsakymu ieškovei paskyrė drausminę nuobaudą – papeikimą (b.l.11-12). Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovės apeliacinio skundo ir atsakovo atsiliepimo į jį argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad atsakovas pagrįstai paskyrė ieškovei drausminę nuobaudą, nuobaudos skyrimo tvarka nebuvo pažeista, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą panaikinti jai paskirtą drausminę nuobaudą.

33Darbo sutartimi ieškovė įsipareigojo laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginės instrukcijos ir kitų atsakovo priimtų vidaus aktų reikalavimų (darbo sutarties 10.1 p.). Pagal parduotuvės vedėjo darbo funkcijų ir pareigų aprašymą, su kuriuo ieškovė pasirašytinai buvo supažindinta 2009-09-01 (b.l.52-54), ieškovė, kaip parduotuvės vedėja, buvo atsakinga spręsti pagal atsakovo vidaus dokumentus klausimus, susijusius su nekokybiškų prekių grąžinimu, taip pat ji atsakinga už administracinių procedūrų vykdymo kontrolę. Pagal atsakovo 2010 m. rugsėjo mėn. patvirtintą administracinę procedūrą (b.l.84-123) ieškovė buvo atsakinga už šios procedūros laikymąsi, o šios administracinės procedūros 3 dalis reglamentuoja nekokybiškos prekės grąžinimą. Pagal šią dalį, jeigu prekės grąžinimą ar keitimą vykdantis kasininkas kartu yra ir už parduotuvės darbą atsakingas asmuo, šios operacijos atlikimą jis patvirtina kaip kasininkas ir pateikia kitam darbuotojui tai patvirtinti parašu kitoje grafoje, o tuo atveju, jeigu kito darbuotojo tuo metu nėra parduotuvėje, jis prekę ir dokumentus prie kasos turi laikyti iki ateis kitas darbuotojas, ir tik kitam darbuotojui neatėjus iki darbo dienos pabaigos, už parduotuvės darbą atsakingam asmeniui suteikta teisė vienam pasirašyti prekės grąžinimo dokumente, tą situacija aprašant (administracinės procedūros 3.1.5 p., 3.1.6 p.). Ieškovė su šia administracine procedūra buvo supažindinta ir apmokyta dirbti (b.l.124). Ieškovė apeliaciniame skunde neteisingai aiškina administracinės procedūros 3.1.6 p., kadangi šio punkto nuostata numato parduotuvės vadovei teisę pačiai vienasmeniškai pasirašyti prekių grąžinimo dokumentus tik tuo atveju, jeigu kitas parduotuvės darbuotojas nepasirodo darbe iki darbo dienos pabaigos, tačiau nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011 m. sausio 5 d., sausio 6 d. ir vasario 6 d. ieškovė parduotuvėje dirbo ne viena, kitos darbuotojos, nors ir vėliau nei ieškovė formino prekių grąžinimą, buvo atvykusios į darbą, todėl ieškovė turėjo pateikti joms pasirašyti prekių grąžinimo dokumentus, tačiau pažeisdama administracinės procedūros 3.1.5 p. reikalavimus, to nepadarė, o pasirašė viena prekių grąžinimo dokumentus. Ieškovė yra parduotuvės vedėja, ji yra atsakinga už administracinės procedūros laikymąsi ir laikymosi kontrolę, administracinę procedūrą ieškovė pažeidė kelis kartus, todėl atsakovas pagrįstai pripažino, kad ieškovė padarė darbo drausmės pažeidimą. Ieškovės kaltė, pasireiškusi jo nerūpestingu pareigų vykdymu, dėl drausmės pažeidimo yra įrodyta, ieškovės veiksmai prieštaravo atsakovo nustatytai administracinei procedūrai, t.y. atsakovo vidaus aktui (DK 228 str.). Pagal DK 234 str. darbo drausmės pažeidimu laikoma ir drausminė atsakomybė taikoma tik už darbuotojo darbo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl jo kaltės. Įstatyme neapibrėžti kaltės forma ir laipsnis, kurių pakaktų atsakomybei taikyti, tačiau nurodytoje teisės normoje darbuotojo kaltė pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką nesiejama vien su jo tyčiniais veiksmais, dėl to darbuotojo aplaidus neveikimas darbe ar nerūpestingai atliekamos darbo funkcijos taip pat reiškia jo kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-565/2007). Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog ieškovė padarė darbo drausmės pažeidimą, o paskirta drausminė nuobauda atitinka DK 238 str. nustatytus kriterijus ir proporcinga padarytam darbo drausmės pažeidimui. Atsakovas, parinkdamas drausminę nuobaudą – papeikimą, nepažeidė minėtoje DK 238 str. normoje nurodytų kriterijų, atsižvelgė į padaryto pažeidimo sunkumą, į tai, kad pažeidimą padarė asmuo, atsakingas už administracinės procedūros vykdymo kontrolę, pažeidimas padarytas ne vieną kartą, atsižvelgė į darbo pažeidimo padarymo aplinkybes. DK 240 str. nustatyta drausminės nuobaudos skyrimo tvarka ir DK 241 str. nustatyti drausminės nuobaudos skyrimo terminai nebuvo pažeisti. Todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti ieškovei paskirtą drausminę nuobaudą (DK 242 str.), o ją pakeisti teismas neturi teisės, nes teismas yra darbo ginčus nagrinėjantis organas, o ne jas skiriantis organas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-674/2006).

34Tai, kad ieškovė manė, jog neteisinga duoti pasirašyti darbuotojoms, kurios nedalyvavo prekių grąžinime, t.y. jos nuomonė apie administracinės procedūros neteisingumą, nepaneigia jos pareigos vykdyti šios administracinės procedūros reikalavimus (DK 228 str.). Aplinkybė, kad ieškovė siūlė pakeisti administracinės procedūros 3.1 p. nuostatas, taip pat nesuteikė jai teisės šios nuostatos nevykdyti iki kol ji nėra pakeista atsakovo atitinkamu įsakymu.

35Kaip matyti iš atsakovo vidaus audito, atlikto 2011-05-07, tikrinamas laikotarpis aiškiai nurodytas nuo 2011-04-07 iki 2011-05-07 (b.l.170-172), taigi tas laikotarpis, kai buvo užfiksuoti ieškovės padaryti drausmės pažeidimai, nebuvo tikrinamas. Nepagrįstas ieškovės apeliacinio skundo argumentas, kad tikrinant pagal poziciją – keitimai ir brokas, buvo tikrinamas ir 2011 m. sausio-vasario mėn. laikotarpis, nes toks ieškovės aiškinimas neparemtas bylos įrodymais bei nelogiškas. Audito patikrinimo lapuose yra nurodytas tikrinamas laikotarpis ir ties tam tikromis pozicijomis tikrinamo laikotarpio nenurodymas neįrodo kitokio tikrinamo laikotarpio nei kitų pozicijų atveju. Tai, kad ieškovės vadovaujamoje parduotuvėje nebuvo nustatyti nuostoliai ar trūkumai, nepanaikina atsakovo teisės jai skirti drausminę nuobaudą už padarytą drausmės pažeidimą, ši aplinkybė tik gali turėti įtakos nuobaudos parinkimui. Aplinkybė, kad ieškovė ir anksčiau, kaip ji pati nurodo apeliaciniame skunde, elgėsi analogiškai ir vidinis auditas pažeidimų nenustatė, nesudaro pagrindo panaikinti paskirtą nuobaudą, nes nuobaudas skiria darbdavio įgalioti asmenys, o įrodymų, kad vidinį auditą atliekantys asmenys turėjo teisę skirti drausmines nuobaudas, tirti drausmės pažeidimą, byloje nėra. Be to, atliekant auditą 2011-05-07 po prieš tai atlikto 2010-11-16, ieškovės darbo drausmės pažeidimas jau buvo užfiksuotas, todėl nebuvo pagrindo jį konstatuoti antrą kartą. Aplinkybė, jog už anksčiau padarytą analogišką darbo drausmės pažeidimą ieškovei nebuvo paskirta drausminė nuobauda, neatleidžia jos nuo drausminės atsakomybės už pažeidimus, kurie yra nustatyti šioje byloje. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas laiku būtų nustatęs ieškovės minimą ankstesnį pažeidimą ir būtų atsisakęs jai skirti drausminę nuobaudą, be to, tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Nors atsakovas ieškovės padarytą darbo drausmės pažeidimą užfiksavo darbo patikrinimo protokole, tačiau tai nepaneigia padaryto pažeidimo fakto ir nepašalina ieškovės atsakomybės ir nepaneigia atsakovo teisės skirti nuobaudą, nes įstatymas nenustato, kokiame dokumente turi būti fiksuojamas darbo drausmės pažeidimas. Kitų atsakovo darbuotojų tinkamas ar netinkamas darbo pareigų vykdymas vėlgi neturi reikšmės ieškovės drausminei atsakomybei, kadangi atsakomybė už darbo drausmės pažeidimą yra individuali, be to, nėra įrodymų, kad kiti darbuotojai būtų padarę analogiškus, tokius pačius pažeidimus kaip ieškovė. Administracinės procedūros 3.1.4 p. nuostata nagrinėjamu atveju iš viso netaikytina, kadangi prekių grąžinimą formino ieškovė, kaip atsakinga už parduotuvės darbą darbuotoja, o 3.1.4 p. taikomas, kai prekių grąžinimą formina kasininkė, nesanti atsakinga už parduotuvės darbą. Ieškovė, teigdama, kad pas atsakovą buvo nusistovėjusi tokia tvarka, kad galima nesilaikyti administracinės procedūros 3.1.5 p., nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, o byloje esantys įrodymai tokį ieškovės argumentą paneigia.

36Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją reikšmę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-356/2011, 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-427/2008, kt. bylose). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus tiek kiekvieną jų atskirai, tiek jų visumą ir padarė pagrįstas, argumentuotas išvadas, o byloje esančių įrodymų visuma patvirtina pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų teisingumą.

37Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų neturi teisinės reikšmės ginčui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

38Atsižvelgdama į aukščiau minėtus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai išaiškino ir pritaikė drausminės nuobaudos skyrimą reglamentuojančias DK nuostatas, taip pat įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Dėl nurodytų priežasčių ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

39Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, iš jos priteistinos atsakovui šio patirtos 770 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidos, kurios sumažinamos iki nurodytos sumos, atsižvelgiant į CKPK 98 str. 2 d. ir LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.18 p., nustatantį maksimalų vienos valandos atstovavimo teisme įkainį ir įvykusio teismo posėdžio trukmę (LR CPK 93 str., 98 str.). Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

41Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Priteisti iš ieškovės Vitalijos Čerekienės 770 (septynis šimtus septyniasdešimt) litų bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Deichmann avalynė“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovei Vitalijai Čereškienei, jos atstovei adv.Ingai... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. I. Ginčo esmė... 7. Ieškovė ieškiniu prašė: 1) panaikinti atsakovo UAB „Deichmann... 8. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nustatė, kad UAB „Deichmann avalynė“ prekių keitimą ir... 12. Teismas padarė išvadą, kad protokole nurodytais prekių grąžinimo atvejais... 13. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatavo, kad ieškovė... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 15. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 16. 1. Pirmos instancijos teismas nevertino šių byloje esančių rašytinių... 17. 2. Pateiktos audito išvados yra ne „neįvardintas auditas", o tai yra... 18. 3. Parduotuvė buvo tikrinama ne kartą minėtos audito tarnybos. Taip pat buvo... 19. 3. Teismas nevertino to, kad pats atsakovas pažeidė Administracinę... 20. 4. Administracinės procedūros 3.1.6. punktas numato galimybę ir vienam... 21. 5. Nei atsakovas, nei teismas ginčijamame sprendime nenurodė, kokiam atsakovo... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovės apeliacinį... 23. 1. Teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad ieškovė savavališkai... 24. 2. Aplinkybė, kad ieškovė pateikė teismui vieną prekių grąžinimo kvitą... 25. 3. Remiantis audito akte esančiu įrašu dėl audito tikrinimo laikotarpio,... 26. 4. 2010-11-16 audito išvadoje yra nurodoma, kad vykdant prekių keitimus yra... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 29. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 30. Byloje sprendžiamas klausimas, ar atsakovas pagrįstai pripažino ieškovę... 31. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė pagal su atsakovu... 32. Kaip matyti iš byloje pateikto ieškovės vadovaujamos parduotuvės 2011-02-10... 33. Darbo sutartimi ieškovė įsipareigojo laikytis vidaus darbo tvarkos... 34. Tai, kad ieškovė manė, jog neteisinga duoti pasirašyti darbuotojoms, kurios... 35. Kaip matyti iš atsakovo vidaus audito, atlikto 2011-05-07, tikrinamas... 36. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad įrodymų vertinimas... 37. Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų neturi... 38. Atsižvelgdama į aukščiau minėtus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 39. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, iš jos priteistinos atsakovui šio... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 41. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti... 42. Priteisti iš ieškovės Vitalijos Čerekienės 770 (septynis šimtus...