Byla 2-1503/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Veiza“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta taikyti atsakovų lėšų areštą, civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Veiza“ ieškinį solidariems atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Čili pica“, uždarajai akcinei bendrovei „Čili Holdings“, uždarajai akcinei bendrovei „Azijos skoniai“, uždarajai akcinei bendrovei „Gamtos virtuvė“, uždarajai akcinei bendrovei „GCW“ dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių (lėšų arešto) netaikymo pagrįstumo.

6Ieškovas B UAB „Veiza“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš solidarių atsakovų UAB „Čili pica“, UAB „Čili Holdings“, UAB „Gamtos virtuvė“, UAB „Azijos skoniai“ bei UAB „GCW“ 342 644,77 Lt žalos ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

7Ieškinio reikalavimui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, lėšas, vertybinius popierius ir turtines teises, neviršijant 342 644,77 Lt sumos. Nurodė, kad ieškinio suma laikytina didele, nes atsakovai turi didelių įsiskolinimų VMI ir Sodros biudžetui. Teigė, kad byloje egzistuoja viešasis interesas, nes bankrutuojančioje įmonėje palikti darbuotojai, kurie nebuvo perkelti į naujai sukurtas įmones. Iš viešoje erdvėje esančios informacijos ieškovas sužinojo, kad kelių atsakovų akcininko atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl bankroto administratoriaus papirkimo; manoma, kad „Čili“ įmonių grupėje (kuriai priklauso ieškovas ir atsakovai) galimai buvo „fenikso“ požymių.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi areštavo solidariems atsakovams priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 342 644,77 Lt sumai. Teismas nurodė, kad didelė ieškinio suma ir atsakovų įsiskolinimai Sodrai bei valstybės biudžetui, sudaro pakankamą pagrindą areštuoti atsakovų nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos bei atitikti teisėtus tikslus, nevaržyti asmens teisių daugiau nei reikia ieškinio reikalavimams pasiekti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas B UAB „Veiza“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties dalį dėl netenkinto ieškovo prašymo areštuoti atsakovų lėšas, vertybinius popierius ar turtines teises ir šį prašymą tenkinti. Ieškovas nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. visos laikinosios apsaugos priemonės, o ne tik ieškovo prašomos pritaikyti, suvaržo atsakovų teises;
  2. atsakovai neturi nekilnojamojo turto, o antstoliui pavyko surasti ir aprašyti tik 3 atsakovams priklausančias transporto priemones, kurių bendra vertė 106 920 Lt. Be to, šios transporto priemonės dar nebuvo pristatytos antstolio apžiūrai, po kurios gali paaiškėti, kad tikroji transporto priemonių vertė mažesnė. Šios aplinkybės patvirtina, kad skundžiama teismo nutartimi areštuoto turto nepakanka ieškinio reikalavimo vykdymui užtikrinti.

12Atsakovai UAB „Čili pica“, UAB „Čili Holdings“, UAB „Gamtos virtuvė“, UAB „Azijos skoniai“ bei UAB „GCW“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad antstoliui, kuris vykdė teismo nutartį dėl atsakovų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto arešto taikymo, buvo pateikti duomenys apie atsakovui UAB „Azijos skoniai“ priklausantį 366 755 Lt vertės kilnojamąjį turtą, kurio pakanka ieškinio reikalavimams užtikrinti. Ieškinio reikalavimo suma atsakovų atžvilgiu nėra laikytina didele, nes UAB „Čili Holdings“ konsoliduoto turto vertė yra 141 943 000 Lt, o bendrasis metinis pelnas sudaro 45 736 000 Lt. Be to, lėšų areštas apsunkintų atsakovų apyvartinių lėšų naudojimą kasdienėje ūkinėje veikloje. Ieškinys nėra preliminariai pagrįstas, nes nėra atsakovų solidarios atsakomybės bei ieškovas nepagrindė atsakovų neteisėtų veiksmų.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad prieš sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, iš pradžių turi būti prima facie (preliminariai) įvertinami ieškinio reikalavimas, faktinis pagrindas ir pateikti įrodymai. Tik tuo atveju, jeigu teismas, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas, sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-783/2012 ir kt.).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas B UAB „Veiza“ prašo priteisti 342 644,77 Lt dydžio žalą iš solidarių atsakovų UAB „Čili pica“, UAB „Čili Holdings“, UAB „Gamtos virtuvė“, UAB „Azijos skoniai“ bei UAB „GCW“, atsiradusią dėl jų neteisėtų veiksmų, neperkeliant iš bankrutuojančios įmonės (ieškovo) į kitas susijusias įmones (atsakovai) darbuotojų. Tokio pobūdžio ieškinio reikalavimas, faktinis pagrindas bei jį patvirtinantys įrodymai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje vertintini kaip preliminariai (prima facie) pagrįsti dėl galimos bendros atsakovų civilinės atsakomybės bei sudarantys prielaidą spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės (CPK 144 str. 1 d.). Tuo tarpu atsakovų atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai, kuriais neigiama atsakovų solidarioji atsakomybė bei įrodinėjama nebuvus atsakovų neteisėtų veiksmų, kartu su kitais byloje esančiais įrodymais turės būti vertinami bylos nagrinėjimo iš esmės metu (CPK 235 str. 1 d., 249-250 str.).

17Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Kaip teisingai nurodo ieškovas ir atsakovai savo procesiniuose dokumentuose, pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes ir nustatyti, ar tokio atsakovo atžvilgiu ieškinio reikalavimo suma laikytina didele.

18Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat suformuota taisyklė, kad tuo atveju, jei ieškinys yra pareiškiamas solidarių atsakovų atžvilgiu bei atitinkamai prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones visų solidarių atsakovų atžvilgiu, turi būti įvertinta kiekvieno solidaraus atsakovo galimybė įvykdyti būsimą galimai ieškovui palankų teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-337/2013, 2014 m. sausio 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-27/2014 ir kt.). Nustačius, kad bent vienas iš solidarių atsakovų yra pajėgus įvykdyti galimai ieškovui palankų būsimą teismo sprendimą, konstatuojama, kad realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1477/2012 ir kt.).

19Nagrinėjamu atveju iš pateiktos vieno iš solidarių atsakovų UAB „Čili Holdings“ 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad šio atsakovo turtas 2013 m. sudarė 141 943 000 Lt, pinigai ir jų ekvivalentai sudarė 2 011 111 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 22 122 000 Lt, ilgalaikių skolų nebuvo, o grynasis pelnas sudarė 2 062 000 Lt. Iš šių finansinių duomenų matyti, kad vieno iš solidarių atsakovų turimo turto vertė yra kelis šimtus kartų didesnė už ieškinio sumą; turimų apyvartinių lėšų bei gauto pelno vertė kelis kartus didesnė už ieškinio sumą (net ir tuo atveju, jei šio atsakovo turto vertė bei pelno dydis būtų sumažinti ieškovo įvardintu solidarių atsakovų įsiskolinimo dydžiu valstybei bei Sodros biudžetui). Taigi, tokio pobūdžio finansiniai duomenys paneigia ieškovo atskirajame skunde įvardintą didelės ieškinio sumos prezumpciją bei argumentus apie atsakovų turimo turto mažą vertę (CPK 12 str., 178 str., 183 str., 185 str.).

20Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Veiza“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta taikyti areštą solidarių atsakovų lėšoms, vertybiniams popieriams ir turtinėms teisėms, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties dalies negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Dėl šios priežasties ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių (lėšų arešto)... 6. Ieškovas B UAB „Veiza“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. Ieškinio reikalavimui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi areštavo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas B UAB „Veiza“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Atsakovai UAB „Čili pica“, UAB „Čili Holdings“, UAB „Gamtos... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas B UAB „Veiza“ prašo priteisti 342 644,77 Lt... 17. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat suformuota taisyklė, kad tuo... 19. Nagrinėjamu atveju iš pateiktos vieno iš solidarių atsakovų UAB „Čili... 20. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Veiza“ atskirąjį skundą... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą....