Byla 2-1477-117/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal O. V. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3233-603/2015 pagal O. V. S. ieškinį atsakovui UAB ,,Ukmergės šiluma“, trečiasis asmuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, dėl ieškovės buto šilumos ir karšto vandens tiekimo ir vartojimo sutarties pripažinimo nesąžininga ir nutraukta nuo buto atjungimo nuo šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų; įpareigojimo sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą bei mokėtinų sumų perskaičiavimo

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė O. V. S. 2014 m. lapkričio 17 d. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė:

41) pripažinti konkliudentinę ieškovės buto šilumos ir karšto vandens tiekimo ir vartojimo sutartį nesąžininga nuo 2008-05-01 ir nutraukta nuo buto atjungimo nuo šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų nuo 2010 m. spalio mėn.;

52) įpareigoti atsakovą sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą pagal Metrologijos įstatymo reikalavimus, nes šilumos tiekėjas ginčo laikotarpiu nuo 2008 m. gegužės mėn. nebuvo sutvarkęs šilumos ir karšto vandens apskaitos;

63) įpareigoti atsakovą atlikti ieškovei patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens perskaičiavimą ir ištaisyti neteisingas sąskaitas nuo 2008 m. gegužės mėn. iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, nes atsakovas ginčo laikotarpiu nebuvo sutvarkęs šilumos ir karšto vandens apskaitos;

74) įpareigoti atsakovą perskaičiuoti mokėjimus ir ištaisyti neteisingas sąskaitas už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui nuo 2010 m. spalio mėn. iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, nes ginčo laikotarpiu ieškovės butui nebuvo tiekiamas karštas vanduo;

85) įpareigoti atsakovą perskaičiuoti mokėjimus ir ištaisyti neteisingas sąskaitas už ieškovės buto ir bendro naudojimo patalpų šildymą nuo 2008 m. gegužės mėn. pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodo Nr. 5 šilumos auditą (iki 2009 m.) ir Nr. 10 šilumos auditą (nuo 2009 m.), įvertinant nešildomam kitų namo butų savininkų asmeninio naudojimo sandėliukų patalpoms priskirtiną bendro naudojimo patalpų šildymui skirtą šilumos energijos dalį (nuo 2008-05-01), autonominiu būdu šildomas ieškovo patalpas (nuo 2010-10-01), į kurias nėra tiekiama centralizuota šiluma, ir kurios į bendro naudojimo patalpas atiduoda daugiau autonominiu būdu paruoštos šilumos, nei gauna centralizuotos šilumos iš centralizuotai šildomų namo butų ir bendro naudojimo patalpų, taip pat taikant nulinį koeficientą (nuo 2013-01-10) iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

9Taip pat prašė paskirti teismo ekspertizę, teismo ekspertui pavedant atsakyti į klausimą: „kokį kiekį ieškovo vietiniu (autonominiu) šildymu šildomo buto ir kokį kiekį bendro naudojimo patalpų dalies šildymui suvartotos centralizuotos šilumos energijos, priskirtos ieškovo autonominiu šildymu šildomam butui, ieškovas faktiškai ir realiai gavo ginčo laikotarpiu, įvertinus ieškovo autonominiu būdu šildomo buto padėtį name ir ieškovo prievolės proporcingai šildyti bendrojo naudojimo patalpas įvykdymą patiekiant iš ieškovo autonominiu būdu šildomo buto išskirtą šilumos energiją į namo bendro naudojimo patalpas“. Ieškovė taip pat prašė teismo išreikalauti įrodymus, kurių pati negali gauti, už laikotarpį nuo 2008 m. gegužės mėn. iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. įpareigoti Komisiją ir Inspekciją pateikti ginčo nagrinėjimo išankstine tvarka bylos medžiagą; įpareigoti UAB „Ukmergės šiluma“ pateikti šilumos tiekimo apskaitos sistemos metrologines patikras už visą ginčo laikotarpį bei šilumos punktuose naudojamų šilumos skaitiklių, šilumos ir slėgio matavimo priemonių sąrašą; įpareigoti UAB „Ukmergės šiluma“ pateikti šilumos punkto principinę schemą ir visų šilumos punkte naudojamų priemonių sąrašą bei duomenis apie jų prijungimą bei patikras.

10Ieškinys teisme priimtas 2015 m. sausio 9 d. Ieškovė 2015 m. balandžio 16 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose patikslino reiškiamus reikalavimus. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovei nustatytas terminas iki 2015 m. gegužės 15 d. pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus ir pateikti vieningą procesinį dokumentą. Vilniaus apygardos teismas akcentavo, kad iš ieškinio turinio turi būti aišku, kokių byloje įrodinėjamų faktų pagrindu ir ko reikalaujama iš konkretaus asmens. Vilniaus apygardos teismas akcentavo reikalavimus, kurie turi būti patikslinti, nurodant kokius konkrečiai veiksmus atsakovas turi atlikti, kokie skaičiavimai turi būti atlikti ir kaip konkrečiai turi būti ištaisyta konkreti sąskaita.

11Ieškovė 2015 m. gegužės 18 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė teismo:

121) pripažinti konkliudentinę ieškovės ir atsakovės buto šilumos ir karšto vandens tiekimo ir vartojimo sutartį nutraukta nuo buto atjungimo nuo šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų nuo 2010 m. spalio mėn. pagal Šilumos ūkio įstatymo 29 str. 3 d.;

132) įpareigoti atsakovę, kuri perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, atlikti ieškovei patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ir ištaisyti neteisingas sąskaitas nuo 2008 m. gegužės iki 2014 m. gruodžio 31 d., iš ieškovei priskirtų mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, nes atsakovė, kuri perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, ginčo laikotarpiu nebuvo sutvarkiusi šilumos ir karšto vandens apskaitos pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 1 d.;

143) įpareigoti atsakovę, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, perskaičiuoti mokėjimus ir ištaisyti neteisingas sąskaitas už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui nuo 2010 m. spalio iki 2014 m. gruodžio 31 d., iš ieškovei priskirtų mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, nes ginčo laikotarpiu ieškovės butui nebuvo tiekiamas karštas vanduo;

154) įpareigoti atsakovę, kuri perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, atlikti ieškovei patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ir ištaisyti neteisingas sąskaitas nuo 2010 m. spalio iki 2014 m. gruodžio 31 d., iš ieškovei priskirtų mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą ieškovės centralizuotai nešildomam butui, ir ištaisyti neteisingas sąskaitas už ieškovei tenkančios bendro naudojimo patalpų dalies šildymą nuo 2010 m. spalio iki 2014 m. gruodžio 31 d.

16Ieškovė taip pat palaikė 2014 m. lapkričio 17 d. ieškinyje išdėstytus prašymus dėl įrodymų išreikalavimo.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

18Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovės O. V. S. ieškinį atsakovui UAB „Ukmergės šiluma“, trečiasis asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, dėl pažeistų teisių gynimo paliko nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas ir 2 dalis).

19Nutartyje Vilniaus apygardos teismas nurodė, kad 2015 m. gegužės 18 d. teismui pateiktame procesiniame dokumente 2 – 4 reiškiami reikalavimai yra nekonkretūs ir netikslūs, nes nėra nurodyta, kokie konkrečiai mokėjimai turi būti perskaičiuoti bei kokios konkrečiai sąskaitos už nurodytą laikotarpį turi būti perskaičiuotos ir kaip konkrečiai. Dėl šios priežasties Vilniaus apygardos teismas sprendė, kad ieškovė O. V. S. tinkamai nepašalino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi nustatytų ieškinio trūkumų – ieškinys paliktas nenagrinėtu.

20III. Atskirojo skundo argumentai

21O. V. S. (toliau – apeliantė) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 336 straipsnis; 337 straipsnio 2 punktas, 338 straipsnis).

22Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio – sprendžiama ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę įgyvendina laikydamasis proceso įstatymų nustatytos tvarkos. Materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su ieškovo teise į reikalavimo patenkinimą, analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo c. b. skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2003; 2008 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008; 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2011).
  2. Teismas pareikalavo ieškinio dalyką surašyti pagal tokią formuluotę, kokią nurodė teismas, taip iš esmės pradėdamas formuoti ieškinio dalyką. Tačiau pripažįstama, kad ieškinio trūkumų šalinimo institutas taikomas tik tuomet, kai dėl netinkamo ieškinio dalyko (ar pagrindo) formulavimo, apskritai iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009).
  3. Galimi procesinio dokumento trūkumai yra nulemti ribotos informacijos, kuria disponuoja atsakovė arba Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, todėl apeliantės manymu, galimi trūkumai galėjo būti ištaisyti vėlesnėse proceso stadijose, tačiau pirmosios instancijos teismas nepaliko šios galimybės.
  4. Atsakovė UAB „Ukmergės šiluma“ nepagrįstai nurodė, kad ieškovės ieškinio reikalavimai jau yra išnagrinėti kitose bylose, todėl ši byla nutrauktina. Apeliantė apibrėžia išnagrinėtų bylų reikalavimus ir akcentuoja, jog išnagrinėtose bylose ir nagrinėjamoje byloje reikalavimai nėra tapatūs.
  5. Atmestini Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos argumentai, kad ieškovė neturi teisės kreiptis į teismą dėl ginčo tarp ieškovės ir atsakovės išsprendimo iš esmės, nes Komisijos sprendimas buvo priimtas prieš penkis mėnesius prieš kreipimąsi į teismą. Apeliantė nurodo teismų praktikos išaiškinimus – praleistas terminas ieškiniui pareikšti, nesudaro pagrindo nepriimti ieškinio, kadangi tai nepaneigia ieškovo teisės kreiptis į teismą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

25Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, palikęs ieškovės ieškinį nenagrinėtu, priėmė pagrįstą procesinį sprendimą ir tinkamai išsprendė ieškinio trūkumų šalinimo klausimą.

26Atskirasis skundas tenkintinas.

27Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kuriems reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir (ar) pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, galėtų susipažinti su reiškiamais reikalavimais, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą, todėl tik esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-966/2009).

28Europos Žmogaus Teisių Teismas yra suformavęs teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo kriterijus, kurie turi būti taikomi ir Lietuvos teismų praktikoje. Pripažįstama, kad: a) bet kokie formalūs procesiniai reikalavimai ieškiniui neturi pažeisti teisės kreiptis į teismą esmės, b) formaliais reikalavimais ieškiniui turi būti siekiama teisėto tikslo ir c) jais turi būti užtikrintas proporcingumas tarp formalių ieškinio reikalavimų, taikomų įgyvendinant teisę kreiptis į teismą, ir siekiamo tikslo (Žr. sprendimą Ashingdane v. United Kingdom, no. 8225/78, 28 May 1985, § 57). Svarbu, kad nustatytos ieškinio priėmimo taisyklės nebūtų taikomos pernelyg formaliai – turi būti atsižvelgiamas į Euromos Žmogaus Teisių Teismo suformuotus kriterijus bei užtikrinama teisė kreiptis teisminės gynybos.

29Kai ieškinio priėmimo stadijoje teismas ieškinio trūkumų nenustato, tačiau bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad ieškinys neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, ieškinys paliekamas nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Tačiau išaiškėję procesinio dokumento trūkumai turi būti esminiai, t.y. tokie, dėl kurių bylos negalima išnagrinėti iš esmės.

30Nagrinėjamu atveju, ieškovės ieškinys pirmosios instancijos teisme buvo priimtas 2015 m. sausio 9 d. Ieškovei teismo posėdžio, vykusio 2015 m. balandžio 16 d., metu pateikus rašytinius paaiškinimus su naujai suformuluotais prašymais bei juos palaikant, 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovei nustatytas terminas pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus ir pateikti vieningą procesinį dokumentą. Vilniaus apygardos teismas akcentavo, kad iš ieškinio turinio turi būti aišku, kokių byloje įrodinėjamų faktų pagrindu ir ko reikalaujama iš konkretaus asmens. Vilniaus apygardos teismas akcentavo reikalavimus, kurie turi būti patikslinti, nurodant kokius konkrečiai veiksmus atsakovas turi atlikti, kokie skaičiavimai turi būti atlikti ir kaip konkrečiai turi būti ištaisyta konkreti sąskaita.

31Ieškovė 2015 m. gegužės 18 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė:

321) pripažinti konkliudentinę ieškovės ir atsakovo buto šilumos ir karšto vandens tiekimo ir vartojimo sutartį nutraukta nuo buto atjungimo nuo šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų nuo 2010 m. spalio mėn. pagal Šilumos ūkio įstatymo 29 str. 3 d.;

332) įpareigoti atsakovą, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, atlikti ieškovei patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ir ištaisyti neteisingas sąskaitas nuo 2008 m. gegužės iki 2014 m. gruodžio 31 d., iš ieškovei priskirtų mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, nes atsakovas, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, ginčo laikotarpiu nebuvo sutvarkęs šilumos ir karšto vandens apskaitos pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 1 d.;

343) įpareigoti atsakovą, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, perskaičiuoti mokėjimus ir ištaisyti neteisingas sąskaitas už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui nuo 2010 m. spalio iki 2014 m. gruodžio 31 d., iš ieškovei priskirtų mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, nes ginčo laikotarpiu ieškovės butui nebuvo tiekiamas karštas vanduo;

354) įpareigoti atsakovą, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, atlikti ieškovei patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ir ištaisyti neteisingas sąskaitas nuo 2010 m. spalio iki 2014 m. gruodžio 31 d., iš ieškovei priskirtų mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą ieškovės centralizuotai nešildomam butui, ir ištaisyti neteisingas sąskaitas už ieškovei tenkančios bendro naudojimo patalpų dalies šildymą nuo 2010 m. spalio iki 2014 m. gruodžio 31 d.

36Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog 2-4 reiškiami reikalavimai yra nekonkretūs ir netikslūs, nes nėra nurodyta, kokie konkrečiai mokėjimai turi būti perskaičiuoti bei kokios konkrečiai sąskaitos už nurodytą laikotarpį turi būti perskaičiuotos ir kaip konkrečiai. Teismas laikė, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad ieškovė tinkamai pašalino nurodytus ieškinio trūkumus ir paliko ieškinį nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas).

37Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar pirmosios instancijos teismo nurodyti ieškinio trūkumai iš esmės trukdė nagrinėti ieškovės reikalavimus, t.y. ar trūkumai buvo tokie, dėl kurių bylos negalima išnagrinėti iš esmės ir ar CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas taikytas pagrįstai.

38Teismų praktikoje nurodoma, jog vertinant, ar procesinio dokumento trūkumai sudaro esmines kliūtis tolesnei proceso eigai, turi būti įvertinti keli svarbūs aspektai. Pirma, koks yra ieškinyje nenurodytų duomenų, nustatytų CPK 111 ir 135 straipsniuose, tikslas ir pobūdis. Antra, ar nenurodyti duomenys yra reikšmingi būtent sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, ar jie gali būti patekti vėlesniuose proceso etapuose, t. y. parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 230 straipsnio 1 dalis). Trečia, ar nenurodyti duomenys yra į teismą besikreipiančio asmens neatidumo (nerūpestingumo) padarinys, ar į teismą besikreipiantis asmuo nurodo ir pateikia įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negalėjo atitinkamų duomenų pateikti ieškinyje. Ketvirta, ar nenurodyti duomenys jau yra žinomi teismui ir ar teismas gali juos nesudėtingai gauti (pasinaudojęs teismų informacine sistema LITEKO, kitomis teismui prieinamomis informacinėmis sistemomis).

39Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismo nurodyti trūkumai, susiję su ieškinio dalyku ir pagrindu. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas pažymėjo, kad 2-4 reiškiami reikalavimai yra nekonkretūs ir netikslūs – nėra nurodyta kokie konkrečiai mokėjimai turi būti perskaičiuoti bei kokios konkrečiai sąskaitos už nurodytą laikotarpį turi būti perskaičiuotos ir kaip konkrečiai.

40Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymo ieškovui keliamas reikalavimas kreipiantis į teismą suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą negali būti aiškinamas taip, jog iš ieškovo jau kreipimosi į teismą momentu būtų pareikalauta įrodyti pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Kaip nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, ieškinio pareiškime ieškovas turi nurodyti, bet ne įrodyti ieškinio pagrindą, todėl atsisakyti priimti ieškinio pareiškimą dėl neaiškaus ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo teismas gali tada, jei iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ginčo ribos, dėl ko teismo procesas negali būti pradėtas. Nagrinėjamu atveju, ieškovė patikslintame ieškinyje prašė atlikti ieškovei patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ir ištaisyti neteisingas sąskaitas nuo 2008 m. gegužės iki 2014 m. gruodžio 31 d., iš ieškovei priskirtų mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, nes atsakovas, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises ir pareigas, ginčo laikotarpiu nebuvo sutvarkęs šilumos ir karšto vandens apskaitos pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 1 d. (analogiškai formuluojami ir reikalavimai dėl sąskaitų už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui ir bendro naudojimo patalpų dalies šildymui perskaičiavimo).

41Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė nurodė konkretų sąskaitų perskaičiavimo laikotarpį bei skaičiavimo būdą, t.y. iš ieškovei priskirtų mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti.

42Ieškinio trūkumų šalinimo institutas tiek dėl ieškinio pagrindo, tiek dėl ieškinio dalyko gali būti taikomas tik tada, kai iš ieškinio neaišku, kokių faktinių aplinkybių pagrindu kreipiamasi į teismą ir kokio materialinio teisinio rezultato reikalaujama iš atsakovo pareiškus ieškinį teisme arba kokios teisminės gynybos prašoma teismo. Šie kriterijai vertintini ir sprendžiant dėl atliktų trūkumų šalinimo tinkamumo. Įvertinus ieškovės pateiktus patikslintus reikalavimus, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai konstatavo netinkamą ieškinio trūkumų pašalinimą, kadangi nėra pagrindo konstatuoti, kad iš patikslintų reikalavimų nėra aišku kokio materialinio rezultato reikalaujama ir kokios teisminės gynybos prašoma. Jeigu ieškinio dalykas ir pagrindas yra aiškūs, nors ir nesuformuluoti tiksliai, CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas neturėtų būti taikomas, nes tokiu atveju būtų galimai nepagrįstai suvaržoma asmens teisė kreiptis į teismą ir pažeidžiamas teisminės gynybos prieinamumo principas.

43Sutiktina su apeliantės argumentais, jog teismas be pagrindo pareikalavo ieškinio dalyką surašyti pagal nurodytą formuluotę, nors ieškinio trūkumų šalinimo institutas turėtų būti taikomas tik tuomet, kai dėl netinkamo ieškinio dalyko (ar pagrindo) formulavimo, apskritai iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009).

44Be to, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog ieškinio reikalavimai, atsižvelgiant į konkrečias ginčo aplinkybes, yra netinkami, galėjo pasiūlyti ieškovui pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje pakeisti ieškinio dalyką (CPK 141 straipsnio 1 dalis, 158 straipsnis, 230 straipsnio 1 dalis). Įvertinus nagrinėjamoje byloje 2015 m. balandžio 16 d. vykusio posėdžio protokolą (t. 1, b. l. 91-95), matyti, jog buvo sprendžiama dėl rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytų reikalavimų bei naujai teikiamų įrodymų prijungimo. Teismas nurodė, kad klausimas dėl ieškinio trūkumų pašalinimo bus sprendžiamas rašytinio proceso tvarka. Taigi, klausimas dėl ieškinio dalyko tinkamo suformulavimo nebuvo sprendžiamas, o teismui nutarus takyti ieškinio reikalavimo trūkumų šalinimo instituto normas, buvo priimta 2015 m. balandžio 27 d. nutartis. Skundžiamoje nutartyje konstatavus, jog ieškinio trūkumai nebuvo tinkamai pašalinti bei palikus ieškinį nenagrinėtu, galimybė tinkamai apibrėžti ieškinio reikalavimus parengiamajame teismo posėdyje nebuvo išnaudota.

45Pirmosios instancijos teismas nevertino ar ieškovės prašomi išreikalauti dokumentai bei prašymas dėl ekspertizės skyrimo gali sudaryti pagrindą konkretesniam ieškinio dalyko suformulavimui. Teismas, minėtame 2015 m. balandžio 16 d. teismo posėdyje nurodė, kad netikslinga šiuo metu spręsti klausimą dėl įrodymų prijungimo, ekspertizės skyrimo, todėl šių klausimų sprendimas atidedamas. Skundžiamoje nutartyje šių klausimų pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino ir dėl jų nepasisakė. Sprendžiant dėl patikslinto ieškinio priėmimo, įvertintina apeliantės pozicija, jog galimi procesinio dokumento trūkumai yra nulemti ribotos informacijos, kuria disponuoja atsakovė arba Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, todėl galimi trūkumai galėjo būti ištaisyti vėlesnėse proceso stadijose.

46Apeliacinės instancijos teismas nevertina ir nepasisako dėl apeliantės argumentų susijusių su galimu reiškiamų ir kitose civilinėse bylose išnagrinėtų reikalavimų tapatumu bei galimai praleisto kreipimosi į teismą termino reikšmės, kadangi pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį palikti ieškinį nenagrinėtu, šių argumentų nevertino ir dėl jų nepasisakė – jie nėra nurodomi, kaip 296 straipsnio 1 dalies 11 punkto taikymo pagrindas.

47Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pasinaudojo ne visomis civilinio proceso normomis, užtikrinančiomis operatyvų procesinių klausimų sprendimą, proceso ekonomiškumą bei formaliai ir tinkamai nemotyvuodamas taikė ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 291 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos nurodyti patikslinto ieškinio trūkumai yra formalūs ir nesudarantys pagrindo palikti ieškinį dėl aeliantės galimai pažeistų teisių ar saugomų interesų gynimo nenagrinėtu – skundžiama nutartis naikintina.

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl ieškovės O. V. S. patikslinto ieškinio priėmimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė O. V. S. 2014 m. lapkričio 17 d. pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 4. 1) pripažinti konkliudentinę ieškovės buto šilumos ir karšto vandens... 5. 2) įpareigoti atsakovą sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą pagal... 6. 3) įpareigoti atsakovą atlikti ieškovei patiektos centralizuotos šilumos... 7. 4) įpareigoti atsakovą perskaičiuoti mokėjimus ir ištaisyti neteisingas... 8. 5) įpareigoti atsakovą perskaičiuoti mokėjimus ir ištaisyti neteisingas... 9. Taip pat prašė paskirti teismo ekspertizę, teismo ekspertui pavedant... 10. Ieškinys teisme priimtas 2015 m. sausio 9 d. Ieškovė 2015 m. balandžio 16... 11. Ieškovė 2015 m. gegužės 18 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį,... 12. 1) pripažinti konkliudentinę ieškovės ir atsakovės buto šilumos ir... 13. 2) įpareigoti atsakovę, kuri perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises... 14. 3) įpareigoti atsakovę, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises... 15. 4) įpareigoti atsakovę, kuri perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises... 16. Ieškovė taip pat palaikė 2014 m. lapkričio 17 d. ieškinyje išdėstytus... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovės O. V. S.... 19. Nutartyje Vilniaus apygardos teismas nurodė, kad 2015 m. gegužės 18 d.... 20. III. Atskirojo skundo argumentai... 21. O. V. S. (toliau – apeliantė) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 22. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 25. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, palikęs... 26. Atskirasis skundas tenkintinas.... 27. Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas,... 28. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra suformavęs teisės kreiptis į teismą... 29. Kai ieškinio priėmimo stadijoje teismas ieškinio trūkumų nenustato,... 30. Nagrinėjamu atveju, ieškovės ieškinys pirmosios instancijos teisme buvo... 31. Ieškovė 2015 m. gegužės 18 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį,... 32. 1) pripažinti konkliudentinę ieškovės ir atsakovo buto šilumos ir karšto... 33. 2) įpareigoti atsakovą, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises... 34. 3) įpareigoti atsakovą, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises... 35. 4) įpareigoti atsakovą, kuris perėmė visas UAB ,,Miesto energija“ teises... 36. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog 2-4... 37. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju būtina... 38. Teismų praktikoje nurodoma, jog vertinant, ar procesinio dokumento trūkumai... 39. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismo nurodyti trūkumai, susiję... 40. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymo ieškovui keliamas reikalavimas... 41. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė nurodė konkretų... 42. Ieškinio trūkumų šalinimo institutas tiek dėl ieškinio pagrindo, tiek... 43. Sutiktina su apeliantės argumentais, jog teismas be pagrindo pareikalavo... 44. Be to, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog ieškinio reikalavimai,... 45. Pirmosios instancijos teismas nevertino ar ieškovės prašomi išreikalauti... 46. Apeliacinės instancijos teismas nevertina ir nepasisako dėl apeliantės... 47. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes,... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 49. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir...