Byla 2-4-675/2017
Dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu nustatymo, ir atsakovių L. K. ir K. P. priešieškinį dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja R. N.,

2sekretoriaujant J. M.,

3dalyvaujant ieškovų N. D. ir K. D. atstovei advokatei V. Bradulskienei,

4atsakovams L. K., jos atstovei advokatei D. Dudėnienei, L. B., J. B.,

5trečiajam asmeniui J. K.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka iš esmės išnagrinėjusi civilinę pagal ieškovų N. D. ir K. D. ieškinį atsakovams K. P., L. K., L. B., J. B., tretysis asmuo J. K. dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu nustatymo, ir atsakovių L. K. ir K. P. priešieškinį dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu nustatymo,

Nustatė

7Ieškovai patikslintu ieškiniu (t1.,b.l.141-144) prašė nustatyti naudojimosi tvarką namų valdos žemės sklypu 1150 kv. m. unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr( - ) adresu ( - ), pagal Žemės sklypo naudojimosi tvarkos planą, parengtą 2016-04-30 matininko S. L. :

8I. K. D ir N. D. paskirti atskirai naudotis žemės sklypu „E“ - 327 kv.m., pažymėtu plane „E“ indeksais „24-25-23-27-28-39-30-41-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24“ ir paskirti naudotis bendro naudojimo žemės dalimis „G“ - 10 kv.m. , pažymėta indeksais „20-19-18-17-16-15-22-21“ ir “F“ - 203 kv.m., pažymėta indeksais „23-22-37-38-35-36-34-33- 32-31-29-28-27-23“.

9Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodė, kad nuosavybės teise ieškovai K. D. ir N. D. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigijo žemės sklypo 2005/5750 dalis, sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )iš bendro 1150 kv.m. ploto, adresu ( - ) pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas 2014 m. gruodžio 1 d. I. N. D. įsigijo 200/1150 dalį iš bendro 1150 kv.m. ploto, o ieškovas, K. D. įsigijo 201/1150 dalis iš bendro 1150 kv.m. ploto. Ieškovai bendrai nuosavybės teise valdo 401 kv.m. plotą bendrame 1150 kv.m. sklypo plote. A. L. B ir J. B. valdo nuosavybės teise 2130/5750 dalis, atsakovė L. K. valdo 81/575 dalis, atsakovė K. P. valdo 7/50 dalis. Sklypas 1150 kv.m. naudojamas visų bendraturčių bendrai, tačiau kiekvienas bendraturtis pagal turimą buto vietą ir plotą faktiškai naudojasi bendroje žemės dalyje tam tikra atskira dalimi. Taip faktiškai naudotis žemės sklypu yra įmanoma dėl to, kad kiekvienas bendraturtis turi atskirą įėjimą į savo butą ir atskirus kiemus. Nuo butų įsigijimo momento kiekvienas bendraturtis turi savo atskirai naudojamą žemės plotą. I. N. D. ir K. D. atskirai naudojasi žemės sklypu 327 kv.m. pagal ieškovų pateiktą planą, pažymėtą „E“ indeksais ,,24-25-23-27-28-39-30-41-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24“. Tai yra kiemas, įėjimas į ieškovų butą, žemė po ūkiniu pastatu, žemė po ½ dalimi rūsio 111/b. Prašė teismo įvertinti ieškovų interesus, jų poreikius, užtikrinti privatumą,

10Nurodė, kad kiekvieno bendraturčio interesas negali būti išskirtinis, būtina atsižvelgti ir į kitų bendraturčių interesus, privatumo intereso užtikrinimą. Pagaliau, negali būti sau išskirtinių teisių siekimu mažinamas bendraturčių atskirai valdomas žemės plotas, vietos, taip padidinant bendro naudojimo žemės plotą, kai nėra tokio ypatingo poreikio. Prašo teismo įvertinti aplinkybę, kad visi atsakovai turi atskirus įėjimus į savo butus, tik jų naudojamame žemės sklype. Ieškovai siekia turėti atskirą įėjimą į butą, kurio nenaudotų kiti asmenys. Nurodė, kad ieškovai nesiekia naudotis tais žemės plotais, kuriais naudojasi atskirai K. P. ir L. K., L ir J. B.. Nėra tikslinga paskirti, ieškovams bendram naudojimuisi žemės sklypus po atsakovų butais ir įėjimais į tuos butus. Ieškovai niekada nesinaudoja žemės dalimi po L. K. ir K. P., L ir J. B. naudojama žemės dalimi prie gyvenamojo namo. Prašo atsakovams palikti atskirai naudojamą žemės dalį prie jų valdomų pastatų. Teritorija , pažymėta plane „E“ indeksais „24-25-23-27-28-39-30-41-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24“ yra tik ieškovų naudojama teritorija

11A. L. B ir J. B. pateikė (t2, b.l.8) atsiliepimą į pareikštą patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovų pareikštu ieškiniu dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu nustatymo sutinka ir pasiūlymų neturi.

12A. L. K. pateikė (t2,b.l. 9-12) atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Ieškovai nurodė, kad jų plane pažymėtu „E“ 321 kv.m. plotu jie atskirai naudojasi nuo buto įsigijimo momento. Toks faktų iškraipymas rodo ieškovų nesąžiningumą ir savų interesų iškėlimą aukščiau kitų. Nuo pat butų įsigijimo gyvenamajame name, esančiame ( - )., visi butų savininkai turėjo ir tebeturi įėjimus į savo butus, taip pat naudojosi ir tebesinaudoja žemės ploteliu prie įėjimų, tačiau visuomet gyvenamojo namo gyventojai turėjo galimybę per bendrą žemę nueiti iki šulinio, apeiti apie namą, prieiti prie bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo kiemo rūsio, atsakovė L. K., turėjo galimybę ir iki šiol dar turi, eidama palei gyvenamąjį namą, patekti į po ieškovų laiptine esantį jai ir atsakovei K. P. priklausantį sandėlį, kiemo rūsį, nueiti iki šulinio ir iki garažo. Atsižvelgiant į tokias faktines aplinkybes, ieškovai nurodo teismą ir bylos šalis klaidinančius duomenis. A. L. K. ir K. P. žemės sklypo dalys išdalijamos į tris sklypelius. Ji sutiko, kad į garažą, kuris randasi plane, pažymėtame „A“ 113 kv.m. plote pateks tik išėjusi iš už žemės sklypo ribų, turės apeiti žemės sklypą ir pateks į garažą. Kyla klausimas ir dėl patekimo į rūsį, kadangi į jį galima patekti tik per bendras duris, pagal ieškovų pateiktą variantą atsakovei tenka pusė kiemo rūsio durų. Be to atsakovė L. K. ir K. P. nebeteks galimybės patekti prie joms priklausančios gyvenamojo namo-buto sienos ir langų, nes plane pažymėtas plotas „D“ 347 kv.m. būtų priskirtas J. ir L. B.. Dėl gyvenamojo namo naudojimo specifikos yra susiformavusi tam tikra žemės sklypo naudojimosi tvarka ir atsakovai tai pripažįsta. Ieškovai patikslintu ieškiniu siekia tik sau naudingos naudojimosi žemės sklypu tvarkos. Net ir tik prasidėjus teismo procesui ieškovai nelaukia teismo sprendimo, bet jau patys savarankiškai kala kuolus, atlieka atsitvėrimo darbus pagal jų norimą naudojimosi tvarką. Ieškovai pagal jų pasiūlyta tvarką siūlo jai į kiemo rūsį, sandėlį patekti išeinant į važiuojamąją kelio dalį, eiti pravažiavimu, esančiu tarp gyvenamojo namo ir šalia esančios gamyklos. Ji ir taip prisiėmė sau apsunkinimus pagal su priešieškiniu pateikiamą planą, sutikdama tokiu būdu patekti į garažą, tačiau dėl savo amžiaus gatve nesutinka eiti į rūsį bei sandėlį.

13A. K. P. pateikė (T2, b.l.13-14) atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Dėl gyvenamojo namo specifikos, bendro naudojimo pastatų išdėstymo žemės sklype ypatumų, būtina formuoti bendro naudojimo žemės sklypą, kuris reikalingas gyvenamojo namo, konstrukcijų, stogo, bendro naudojimo mechaninės įrangos priežiūrai ir eksploatavimui. Reikalinga suformuoti bendro naudojimo sklypą, skirtą priėjimui ir naudojimuisi visiems savininkams bendru šuliniu.

14A. L. K. ir K. P. pateikė priešieškinį, kurio koordinates patikslino teismo posėdžio metu, teismo prašė:

15Nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu, 0,1150 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - )., pagal UAB „Geosirus“ 2015 m. gruodžio 14 d. parengtą Žemės sklypo, kad. Nr. ( - )naudojimosi tvarkos planą:

16- atsakovėms L. K. ir K. P., paskirti naudotis po 1/2 dalį kiekvienai sklypu „A“ – 115 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „1-2-3-20-21-22-15-14-13-12-1“, žemės sklypu „B“ – 99 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „7-8-30-31-7“, žemės sklypu „C“ – 32 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „20a-21-22-23-24-25-20a“, taip pat žemės sklypo „F“ - 263 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-40-39-38-37-36-35-34“ po 37/263 L. K. ir K. P., taip pat žemės sklypo „G“ – 12 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „20-19-18-17-16-15-22-21-20“ po 1.5/12 kiekvienai.

17- ieškovams K. D. ir N. D. paskirti naudotis po 1/2 dalį kiekvienam sklypu „E“ – 306 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20a-25-26-27-28-29-30-8“, taip pat žemės sklypo „F“ - 263 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-40-39-38-37-36-35-34“ 45/263 N. D. ir 46/263 K. D., taip pat žemės sklypo „G“ – 12 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „20-19-18-17-16-15-22-21-20“ po 2/12 kiekvienam ieškovui.

18- atsakovams L. B. ir J. B., paskirti naudotis sklypu „D“ – 324 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „7-6-5-4-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-7, taip pat 97/263 žemės sklypo „F“ - 263 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-40-39-38-37-36-35-34“, taip pat 5/12 žemės sklypo „G“ – 12 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „20-19-18-17-16-15-22-21-20“.

19Ieškovai, patikslindami ieškinį (t.1, b.l.141-144), pateikė savo motyvus dėl priešieškinio ir nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. A. L. K. ir K. P. taip pat reikalauja atskiro sklypo „C“-32 kv.m., pažymėto indeksais „20a-21-22-23-24-25-20a“ jų pateikiamame plane. Šioje dalyje ieškovai neprieštarauja, kad šioms atsakovėms būtų suformuotas sklypas, ieškovų sklypo ribas paliekant pagal ieškovų naudojimosi tvarkos projektą, parengtą 2016-04-20. Prie šių statinių: kiemo rūsio ir sandėlio atsakovės L. K. ir K. P. turi galimybę patekti tokiu pat būdu, kaip jos patenka į jų atskirai valdomą žemės sklypą pagal jų naudojimosi tvarkos nustatymo planą sklypas „A“ (indeksai 1-2-3-20-21-22-15-14-13-12-1). Ieškovai pageidauja tokios pat privačios erdvės, kokią turi kiti bendraturčiai, kad niekas nevaikščiotų prie jų durų ir tai galima užtikrinti, atsakovėms L. K. ir K. P. patenkant į rūsį ir sandėlį 1-9 kitu būdu, kitu praėjimu, kokiu jos patenka į sklypą „A“. A. L. K. ir K. P. siekia patenkinti savo interesus kitų asmenų sąskaita, visiškai nesiskaitydamos su ieškovų interesais. Ta žemės dalimi, kuria naudojasi atsakovės patekti į savo sklypą „A“ transporto priemonės nevažinėja, o naudojama viešam, bendram praėjimui. A. L. K. ir K. P. prašo suformuoti kitą atskirą bendrai naudojamą žemės sklypą su kitais bendraturčiais, tai sklypas „G“ - 12 kv.m. dydžio aplink šulinį (indeksai 20-19-18-17-16-15-22-21-20). Jos pageidauja patekti į šį sklypą iš pravažiavimo pusės ir nesudarytų joms jokių keblumų. Todėl jos turi galimybę patekti į savo rūsio patalpą ir sandėlį tokiu pat būdu, kaip ir į sklypą „G“. Nepagrįstas kaltinimas tai, kad ieškovai savo interesus iškelia aukščiau kitų interesų. Dėl naudojimosi šuliniu nori paaiškinti, kad pagal naudojimosi tvarkos projektą šulinys yra ant bendro naudojimosi žemės dalies 10 kv.m. dydžio, sklypas, pažymėtas indeksais „20-19- 18-17-16-15-22-21“ pagal ieškovų pateikiamą planą. Ieškovai neginčijame kitų bendraturčių teisės naudotis šuliniu, tačiau faktiškai šuliniu nesinaudoja, nes kiekvienas butas turi atskirą butuose vandentiekį. Esant reikalui, šalys gali patekti prie šulinio bendro naudojimosi žeme. Sutinka, kad plotas aplink šulinį būtų bendro naudojimo žemė, tik mažintinas bendras plotas iki 10 kv.m. Pagal atsakovių priešieškinį šulinio eksploatacijai skiriamas sklypas tokių išmatavimų: 3,10 m x 2,17 m. Šis plotas paimtas iš ieškovų naudojamos žemės dalies ir tokio didelio ploto šulinio eksploatacijai nereikia. Pagal atsakovių naudojimosi tvarkos projektą ieškovai negalėtų patekti į savo žemės dalį su automobiliu. Neturėtų galimybės atsivežti malkų, nes šulinio eksploatacijai skirtas sklypas mažina ieškovų atskirai naudojamą sklypo plotą. Prašo teismo įvertinti tas aplinkybes, kad atsakovės L. K. ir K. P. turi atskirai naudojamą sklypą „A“ -115 kv.m. ir sklypą „B“ - 99 kv.m. Ieškovams nėra būtinas bendro naudojimosi sklypas pagal atsakovių L. K. ir K. P. prašomą nustatyti tvarką, indeksais „31-30-29-28‘. Jie niekada šia sklypo dalimi nesinaudojo ir nesinaudoja, nėra tikslinga jiems naudotis šia sklypo dalimi, nes nepageidauja vaikščioti po atsakovių langais ir pro atsakovių duris. D. L. K. ir K. P. naudojimosi tvarkos nustatymo pagal jų pateiktą projektą bendro naudojimosi sklypas „F“ nelogiškai formuojamas sklypas dalyje indeksai „38-37-36-35-34“. Šią dalį prašoma paskirti bendram naudojimui, tačiau dalis „35-38“ yra atsakovų L ir J. B. priestatas. Pagal tokį projektą reiktų iš 36 taško į tašką 37 eiti per statinį, kas fiziškai neįmanoma. Taip nebūtų užtikrinamos nė vieno bendraturčio teisės naudotis sklypu „F“ tinkamai. Šioje dalyje nebūtų praėjimo, nes pagal atsakovių priešieškinį ir naudojimosi tvarkos projektą aplink L ir J. B. priestatą atstumas bendram naudojimui nenumatytas. Teritorijos „F“ dalis, pažymėta skaičiais „28-29-31-32“ yra išskirtinai naudojama tik L. K. ir K. P.. Šia teritorija ieškovai nesinaudoja, o kad išvengti ėjimo pro jų kiemą jie naudojasi bendru taku. Supranta, kad sklypas yra netaisyklingos formos, sunku jį padalinti, tolygiai užtikrinant kiekvieno bendraturčio interesus. Tokiu atveju bendraturčių suvaržymai turėtų būti nustatomi proporcingai kiekvienam bendraturčiui. Mano, kad ieškovų prašoma nustatyti žemės sklypo naudojimo tvarka nepažeidžia nė vieno atsakovo teisių, o atsakovių prašoma nustatytu tvarka pažeidžia ieškovių teises iš esmės.

20Ieškovai N. D. ir K. D. teismo posėdžių metu patikslintą ieškinį palaikė, prašė jį patenkinti, o atsakovių priešieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad nenori jog pašaliniai asmenys vaikščiotų prie jų durų, nes kai atidaro duris, už durų nemato einančio žmogaus. Visiems išsipirkus žemės dalis kyla ginčai, prašė atsižvelgti į ieškovų interesus.

21Ieškovų N. D. ir K. D. atstovė advokatė V. Bradulskienė teismo posėdžių metu papildomai paaiškino, kad prašo nustatyti naudojimosi ženės sklypu tvarką pagal prie patikslinto ieškinio pridėtą planą, ieškovams priskirti sklypą, pažymėtą indeksu „E“, ties taškais 27-28 yra ieškovų durys ir jie nori turėti savo išėjimą, sklypai „A“, „B“ ir „C“ suformuoti taip kaip jie ir naudojami, bei sklypas „D“ skiriamas atsakovams Jonui ir L. B.. Mano, kad atsakovės L. K. ir K. P. prie rūsio ir prie sandėliuko, esančio po ieškovų laiptine taip pat gali patekti iš pravažiavimo pusės. Ieškovai gyvena antrame aukšte, jų teisės ir taip labiausiai varžomos. Dėl patekimo į rūsį ieškovų pasiūlymas yra naudingesnis, nes išlieka didesnis atskirai naudojamas žemės sklypas. Mano, kad atsakovių pateiktas planas yra ydingas, nes nėra praėjimo prie atsakovų V. ir L. B. įėjimo 35-38 indeksais praėjimas suvaržomas, nelogiškai suformuotas sklypas. Neturėtų būti ginami vien tik atsakovių interesai, žemės sklypas nėra didelis, kiekviena šalis norėtų turėti savo uždarą teritoriją. Mano, kad remontui priėjimo prie namo 1 m ploto neužteks, vis tiek reiks kitų bendrasavininkų sutikimo.

22Atsakovė L. K. ir jos atstovė advokatė D. Dudėnienė teismo posėdžių metu prašė ieškinį atmesti, atsakovių priešieškinį patenkinti. Dvidešimt penktus metus ji eina pro ieškovės N. D. duris, tačiau seniau, kol teisme nebuvo bylos, atsakovė eidavo plačiau, toliau nuo ieškovės durų. Dabar, užtvėrus praėjimą, joms tenka praeiti pro ieškovų duris. Dėl praėjimo prie J ir L. B. tai tokį planą pabraižė projektuotojas. Atsakovė, sudarydama planą, ir taip atsižvelgė į ieškovės šiuo metu sukurtus ribojimus tvoreles, pasodintas gėles. Paaiškino, kad ieškovų pateiktas planas yra ydingas. Pagal atsakovių pateiktą planą dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos, atsakovėms L. K. ir K. P. priklausanti žemė išdalinama į tris sklypelius, tačiau tokią nepatogią situaciją lemia būtent gyvenamojo namo paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) specifika, nes kiemo rūsys, taip pat įėjimas į sandėlį 1-9 (sklypas „C“) randasi visai kitoje namo pusėje, negu pagrindinis įėjimas į namą (sklypas „B“), bendro naudojimo šulinys randasi daugiabučio namo kieme (sklypas „G“), o atsakovei priklausantis garažas randasi sklype „A“. Pagal nusistovėjusią faktinę naudojimosi žemės sklypu tvarką, prie atsakovei L. K., priklausančio garažo, prie bendro naudojimo šulinio atsakovė K eidavo pro ieškovams priskirtą žemės sklypą, plane pažymėtą „E“, dabar gi, ieškovams uždraudus vaikščioti įprastu keliu, pagal atsakovių L. K. ir K. P. pateiktą Žemės sklypo naudojimosi tvarkos planą, prie šioms atsakovėms ir ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio kiemo rūsio, pažymėto indeksu 2I1b (buvęs žymėjimas 1I1b) ir atsakovėms priklausančio sandėlio 1-9, prie visiems bendrasavininkiams priklausančio bendro šulinio būtų prieinama bendro naudojimosi takais. Į atsakovei L. K. priklausantį garažą ji patektų tik išėjusi iš už sklypo ribų, valstybine žeme. Kadangi ginčo žemės sklypas savo naudojimo būdu yra daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, taip pat gyvenamojo namo paskirtimi (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) nėra standartiniai nekilnojamojo turto objektai, todėl yra labai sudėtinga nustatyti naudojimosi tvarką, nesukeliant vienokių ar kitokių nepatogumų bendrasavininkams, todėl atsakovė L. K. yra priversta sutikti, kad jai priklausanti žemės sklypo dalis būtų išskirstyta į tris sklypelius, tačiau gyvenamojo namo priežiūra, patekimas į kitus namo priklausinius ir į bendro naudojimo objektus turi būti užtikrinti bendro naudojimo takeliais, ką ir siūlo savo projekte atsakovės. Išsipirkę dalį žemės sklypo ieškovai pradėjo savivaliauti žemės sklype, tverti tvoras, kalti stulpus ten, kur jiems norėjosi. Išvažiuojamojo teismo posėdžio metu ieškovė pripažino, kad stulpus susikalė patys ieškovai, ji nurodė, kad išsikas stulpus, jei teismo bus nutarta. Atsakovė papildomai paaiškino, kad iš savo namo, ji į sklypą „A“ patenka įeidama į pravažiavimą pro ieškovų duris ir į sklypą „C“ taip pat, o ne apeidama visus daržus ar sukdama ratą apie sklypą.

23A. L. B, J. B. teismo posėdžio metu nepareiškė savo nuomonės dėl patikslinto ieškinio ir priešieškinio tenkinimo.

24Tretysis asmuo J. K. teismo posėdžio metu nepareiškė savo nuomonės dėl patikslinto ieškinio ir priešieškinio tenkinimo.

25Ieškinys atmestinas. Priešieškinys tenkintinas iš dalies.

26Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad pastate, gyvenamajame name, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., yra trys butai, kurių bendras plotas yra 234,90 kv.m. Butą, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 65,93 kv.m. nuosavybės teise valdo atsakovės K. P. ir L. K. po ½ dalį. Butą, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 87,08 kv. m. nuosavybės teise valdo atsakovė L. B. (T1, b.l.50,55-56,105). Priklausinio -kiemo rūsio bendrasavininkai yra: K. P., valdanti ¼ dalį pastato, K. D., valdantis ¼ dalį pastato, N. D., valdanti ¼ dalį pastato, L. K., valdanti ¼ dalį pastato (T1, b.l.10,11). Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (T1,b.l.102-104) matyti, kad žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., 0,1150 ha ploto , kurio užstatyta teritorija 0,0705 ha yra valdoma bendrasavininkų nuosavybės teise: J. B. ir L. B. valdo 2130/5750 dalių (4,26 arų), L. K.- 81/575 dalių (1,62 arų), N. D. ir K. D.-2005/5750 dalių(4,01 arų) žemės sklypo, K. P. 7/50 dalių žemės sklypo (1,61 arų). Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjo įsakymo dėl žemės sklypo ( - )., kadastro duomenų pakeitimo matyti, kad žemės sklypo, esančio ( - )., kadastro duomenis, įrašytas žemės sklypo naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (T1, b.l.79, 80). Teismas, spręsdamas dėl turto naudojimosi tvarkos nustatymo yra saistomas pačių šalių pasiūlymų, pasidalijimo visoms šalims priimtinumo ir interesų derinimo taisyklių, ieškovo ieškinio pagrindo ir dalyko, atsakovų nuomonės ir turimų šalių bendro turto dalių.

27LR CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, naudojamas ir disponuojamas bendraturčių sutarimu. Pagal šią įstatymo normą patys savininkai sprendžia, kaip įgyvendinti bendrąją dalinę nuosavybę. Tik tuo atveju, jeigu bendraturčiai nesutaria, kaip ji turi būti įgyvendinta, tai sprendžia teismas pagal bet kurio bendraturčio ieškinį. Naudojimosi tvarkos nustatymo procesas yra labai svarbus aspektas tinkamo nuosavybės teisės įgyvendinimo požiūriu, nes naudojimosi teise, t. y. teise pritaikius daikto naudingąsias savybes gauti jo duodamą naudą, pasireiškia nuosavybės socialinis ir ekonominis vertingumas. Be to, tik tokiu būdu apskritai įmanomas daikto, esančio bendrąja daline nuosavybe, naudojimas. Savininko teisių užtikrinimą geriausiai atitinka tokia naudojimosi tvarka, kai kiekvienam bendraturčiui paskiriama naudotis realioji daikto dalis atitinka jo idealiąją dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisėje ir visiems bendraturčiams tenka pagal savo naudingąsias savybes vienodo vertingumo daikto dalys. Praktikoje toks naudojimosi tvarkos nustatymas ne visada yra galimas, todėl leistini tam tikri nukrypimai nuo šio modelio ir tai nelaikytina netinkama naudojimosi tvarka. Neteisėtu naudojimosi bendru daiktu tvarkos nustatymu gali būti pripažinti tokie atvejai, kai šia tvarka inter alia nepagrįstai suteikiamas prioritetas vienam iš bendraturčių; paskirtos naudotis dalys labai skiriasi nuo bendraturčiams tenkančių idealiųjų dalių dydžių ir už tai nekompensuojama; kai tvarka objektyviai įtvirtina prielaidas kilti konfliktams dėl bendro daikto naudojimo; kai tvarka neracionali, nustato neefektyvų, neekonomišką daikto naudojimą; kai tvarka pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises.

28Žemės įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žemės sandorio sudėtinė dalis yra nekilnojamojo turto objekto žemės sklypo planas ar schema. Dėl to naudojimosi žemės sklypu tvarka nustatoma tik pagal naudojimosi bendru žemės sklypu tvarkos projektą, parengtą žemės santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pagal teritorijų planavimo dokumentą, kurio pagrindu šis žemės sklypas buvo suformuotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2006). Žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo atveju turi būti tiksliai nustatyta kiekvienam bendraturčiui tenkanti sklypo dalis ir jos vieta kitų objektų atžvilgiu. Dėl to žemėtvarkos projekte turi būti aiškiai atspindėta bendraturčiui tenkančios dalies dydis ir išsidėstymas, o riba, skirianti bendraturčių naudojamas dalis, turi būti nubrėžta taip, kad šalims ir teismui būtų galima nustatyti jos faktinę vietą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-956/2003).

29Kaip matyti iš ieškovų pateikto sklypo naudojimosi tvarkos plano padalijimo projekto (T1,b.l. 145) , jie prašo nustatyti ieškovams teisę naudotis sklypu, plane pažymėtu „E“ 327 kv.m. ploto, atsakovė L. K. ir K. P. naudotųsi sklypo dalimis, plane pažymėtomis „A“ 113 kv.m. ploto , „B“ 108 kv.m. ploto, „C“ 42 kv.m. ploto. A. J. ir L. B. naudotųsi žemės sklypo dalimi, plane pažymėta „D“ 347 kv.m. , bei bendrai bendrasavininkai naudotų žemės sklypo dalis, pažymėtas: „F“ 203 kv.m. , kuri yra po gyvenamuoju namu ir „G“ 10 kv.m., kuri yra reikalinga naudotis šuliniu.

30Kaip matyti iš atsakovių L. K. ir K. P. naudojimosi tvarkos plano padalijimo projekto (T2, b.l.13), jos prašo nustatyti ieškovams teisę naudotis sklypu, plane pažymėtu „E“ 306 kv.m. ploto, atsakovė L. K. ir K. P. naudotųsi sklypo dalimis, plane pažymėtomis „A“ 115 kv.m. ploto , „B“ 108 kv.m. ploto, „C“ 42 kv.m. ploto. A. J. ir L. B. naudotųsi žemės sklypo dalimi, plane pažymėta „D“ 324 kv.m. , bei bendrai bendrasavininkai naudotų žemės sklypo dalis, pažymėtas: „F“ 263 kv.m. , kuri yra po gyvenamuoju namu ir „G“ 12 kv.m., kuri yra reikalinga naudotis šuliniu.

31Naudojantis ieškovų N. D. ir K. D. pateiktu žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planu atsakovų, o ypač L. K. ir K. P., teisių įgyvendinimas būtų neproporcingai apsunkintas. Atsakovėms L. K. ir K. P. skirtinos dalys, nepaliekant bendrojo naudojimo plotų praėjimams, atima galimybę patekti iš vienos atsakovių naudojamos žemės sklypo dalies į kitą, t.y. skiriamos trys, visiškai atskiros žemės sklypo dalys, į kurias atsakovės galėtų patekti tik iš aplinkinių sklypų, t.y. turėdamos išeiti iš daugiabučio teritorijai skirtos namų valdos sklypo. Be to apsunkintas priėjimas ir prie paties daugiabučio gyvenamojo namo, bendrąjį naudojamąjį plotą paliekant tik po gyvenamuoju namu, tikėtina, kad kiekvienam bendraturčiui tvorelėmis atribojus savo naudojamus žemės plotus būtų apsunkintas priėjimas ir prie paties gyvenamojo namo sienų. Be to atsakovių K. P. ir L. K. gyvenamojo buto langai ir siena būtų atsakovams J. ir L. B. priskirtinoje žemės sklypo dalyje, o ir pačių ieškovų patekimas iš lauko prie antrame aukšte esančių langų ir sienų yra apribotas pačių ieškovų žemės sklypo naudojimo planu. Ieškovai nurodė, kad jų teisės yra pažeidžiamos nes atsakovės K. P. ir L. K. vaikšto pro jų įėjimo duris, taip pažeisdamos ieškovų teisė į privatumą. Teismas mano, kad atsakovių teisės, joms neturint sąlygų naudotis vidiniu pastato kiemu, juo patekti į rūsį, sandėliuką, prieiti prie garažo yra pažeidžiamos labiau. Teismas įvertina ir tą faktą, kad atsakovių pateiktame žemės sklypo naudojimosi plane „F“ taškai, pažymėti 35 ir 38 per J. Ir L. B. priklausantį įėjimą, nesuteikia teisės jos apeiti bei tai, kad atsakovių pateiktas naudojimosi planas kompromisinis, sudarytas atsižvelgiant į ieškovų naudojimosi tvarkos planą, atsakovėms pačioms sutinkant į joms priskirtą sklypo dalį, plane pažymėtą „A“ patekti pro pravažiavimą iš gretimo sklypo. Ieškovų argumentai, kad padididėjus bendrojo naudojimo plotui, nuo 10 kv.m. iki 12 kv.m. prie šulinio (plane pažymėtą „G“) negalės atsivežti malkų į jiems priklausantį žemės sklypą atmetami kaip nepagrįsti, pažymint, kad 15-16-17-18 taškų žymėjimai plane pakinta nežymiai. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad lyginant ieškovų ir atsakovių pateiktus žemės naudojimosi tvarkos planus kinta bendrasavininkų naudojami plotai. Pagal atsakovių pateiktą planą ieškovų N. D. ir K. D. naudojamas žemės plotas sumažėja 21 kv.m, atsakovių K. P. ir L. K.-19 kv.m., J. B. ir L. B.-23 kv.m., bendrojo naudojimo plotai padidėja 62 kv.m. Pripažintina, kad padidėjęs bendrojo naudojimo žemės plotas reikalingas ne tik atsakovių priėjimui prie savo langų bei patekimui į pagalbines patalpas, tačiau tai užtikrina ir priešgaisrines saugos taisykles. Atsakovų praėjimas pro ieškovų daugiabučio įėjimo duris nepažeidžia ieškovų privatumo. Atsižvelgtina ir į tai, kad patikslinto ieškinio reikalavimai nustatyti naudojimosi tvarką tik ieškovams, neužtikrina visų bendraturčių teisių.

32Bendrieji žemės teisinių santykių reglamentavimo principai, nustatyti Žemės įstatyme, išreiškia viešąjį interesą, kad žemė būtų tinkamai naudojama. Žemės santykiai reglamentuojami taip, kad būtų sudarytos sąlygos tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę, vykdyti ūkinę veiklą išsaugant ir gerinant gamtinę aplinką, gamtos ir kultūros paveldą, apsaugoti žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises (Žemės įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Šiais principais turi būti vadovaujamasi taikant Žemės įstatymo ir kitų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų normas, reglamentuojančias žemės santykius, taip pat nustatant kriterijus spręsti konkretų ginčą dėl sklypo dalių paskyrimo bendraturčiams naudotis. Nustatant naudojimosi bendru žemės sklypu tvarką, turi būti užtikrintas žemėtvarkos racionalumas, žemės naudojimas pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, bendraturčių ir netgi gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Kita vertus, žemė, kaip ir bet kuris kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektas, valdoma, ja naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Tai įpareigoja bendraturčius išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto valdymo bei nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita, taip pat ir vykstant ginčui teisme. Visa tai reiškia, kad, nustatant naudojimosi namų valdos žemės sklypu tvarką, kiekvienam naudotojui turi būti užtikrinamas priėjimas iš jo sklypo dalies prie namo buitiniams, ūkiniams ir eksploataciniams poreikiams tenkinti, taip pat kad jis turėtų susisiekimą su viešaisiais keliais, be to, ne tik prieiti, bet ir privažiuoti. Viešasis interesas reikalauja, kad būtų laikomasi ir Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme bei jo lydimuosiuose aktuose nustatytų priešgaisrinės saugos taisyklių. Pastarąjį aspektą ginčą nagrinėjantis teismas privalo patikrinti ex officio. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A.K. v. E.T, bylos Nr. 3K-3-96/2009). Teismo nustatytos aplinkybės apie negalimumą atsakovėms L. K. ir K. P. patekti į joms naudoti tenkančias žemės sklypo dalis daugiabučio gyvenamojo pastoto teritorija, kuriose yra pagalbinės patalpos, gyvenamojo daugiabučio namo priklausiniai, pripažįstamos kaip sudarančios pagrindą konstatuoti, kad ieškovų teismui žemės sklypo padalijimo planas neatitinka padalijimo tvarkos nustatymo principų ir reikalavimų. Remiantis tuo kas išdėstyta, liudytojų A. T. ir S. L. parodymais, įvertinus išvažiuojamojo posėdžio metu nustatytas aplinkybes, ieškovų N. D. ir K. D. prašymas dėl sklypo padalijimo pagal jų pateiktą planą aukščiau išdėstytais motyvais atmetamas. Atsakovių L. K. ir K. P. priešieškinys tenkintinas iš dalies. Nustatytina naudojimosi tvarka žemės sklypu, 0,1150 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančiu s ( - )., pagal UAB „Geosirus“ 2015 m. gruodžio 14 d. parengtą Žemės sklypo, kad. Nr. ( - ) naudojimosi tvarkos planą (T2 b.l. 13), kuris yra neatskiriama sprendimo dalis : atsakovėms L. K. ir K. P., paskiriant naudotis po 1/2 dalį kiekvienai sklypu „A“ – 115 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „1-2-3-20-21-22-15-14-13-12-1“, žemės sklypu „B“ – 99 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „7-8-30-31-7“, žemės sklypu „C“ – 32 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „20a-21-22-23-24-25-20a“. I. K. D ir N. D. paskiriant naudotis po 1/2 dalį kiekvienam sklypu „E“ – 306 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20a-25-26-27-28-29-30-8“. A. L. B ir J. B., paskiriant naudotis sklypu „D“ – 324 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „7-6-5-4-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-7. Nustatant bendro naudojimo žemės sklypo plotus : „F“ - 263 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-40-39-38-37-36-35-34“ ir „G“ – 12 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „20-19-18-17-16-15-22-21-20“. Atsakovių prašymas bendrojo naudojimo žemės sklypo plotuose nustatyti kiekvienam bendrasavininkui tenkančią žemės sklypo dalį atmestinas kaip nepagrįstas ne plotai, pažymėti indeksais „F“ ir „G“ naudotini visų savininkų bendrai o žemės naudojimosi tvarkos nustatymas neapima žemės atidalijimo iš bendrosios nuosavybės.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų.

34Iš ieškovų solidariai V. D ir K. D. priteisiamos 75 Eur bylinėjimosi išlaidų L. K. (T.1b.l. 11) naudai, 339,00 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (T.2, b.l.45) valstybei, proporcingai patenkintų priešieškinio reikalavimo daliai, bei 22,90 Eur teismo turėtas pašto išlaidas Valstybei (LR CPK 92, 93, 96 str. 2 d str.), pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (T.1, b.l.23, 23a).

35Vadovaudamasi išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 265 str. 1 d., 270 str., 275 str. 1 d.,

Nutarė

36Ieškinį atmesti. Priešieškinį patenkinti iš dalies.

37Nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu, 0,1150 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - )., pagal UAB „Geosirus“ 2015 m. gruodžio 14 d. parengtą Žemės sklypo, kad. Nr. ( - )naudojimosi tvarkos planą, kuris yra neatskiriama sprendimo dalis :

38- atsakovėms L. K. ir K. P., paskirti naudotis po 1/2 dalį kiekvienai sklypu „A“ – 115 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „1-2-3-20-21-22-15-14-13-12-1“, žemės sklypu „B“ – 99 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „7-8-30-31-7“, žemės sklypu „C“ – 32 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „20a-21-22-23-24-25-20a“.

39ieškovams K. D. ir N. D. paskirti naudotis po 1/2 dalį kiekvienam sklypu „E“ – 306 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20a-25-26-27-28-29-30-8“.

40atsakovams L. B. ir J. B., paskirti naudotis sklypu „D“ – 324 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „7-6-5-4-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-7,

41Nustatyti bendro naudojimo žemės sklypo plotus : „F“ - 263 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-40-39-38-37-36-35-34“ ir „G“ – 12 kv. m., kuris plane pažymėtas indeksais „20-19-18-17-16-15-22-21-20“.

42Priteisti iš ieškovų solidariai N. D., a.k. ( - ) ir K. D., a.k( - ) gyv. ( - )., 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) atsakovės L. K., a.k. ( - ) gyv. ( - )., naudai

43Priteisti iš ieškovų solidariai N. D., a.k. ( - ) ir K. D., a.k( - ) 339,00 Eur (tris šimtus trisdešimt devynis eurus) antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 22,90 Eur (dvidešimt du eurus 90 centų) pašto išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, pašto išlaidų įmokos kodas 5660, antrinės teisinės pagalbos išlaidų įmokos kodas 5630.

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja R. N.,... 2. sekretoriaujant J. M.,... 3. dalyvaujant ieškovų N. D. ir K. D. atstovei advokatei V. Bradulskienei,... 4. atsakovams L. K., jos atstovei advokatei D. Dudėnienei, L. B., J. B.,... 5. trečiajam asmeniui J. K.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka iš esmės išnagrinėjusi... 7. Ieškovai patikslintu ieškiniu (t1.,b.l.141-144) prašė nustatyti naudojimosi... 8. I. K. D ir N. D. paskirti atskirai naudotis žemės sklypu „E“ - 327 kv.m.,... 9. Ieškovai patikslintame ieškinyje nurodė, kad nuosavybės teise ieškovai K.... 10. Nurodė, kad kiekvieno bendraturčio interesas negali būti išskirtinis,... 11. A. L. B ir J. B. pateikė (t2, b.l.8) atsiliepimą į pareikštą patikslintą... 12. A. L. K. pateikė (t2,b.l. 9-12) atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 13. A. K. P. pateikė (T2, b.l.13-14) atsiliepimą į patikslintą ieškinį,... 14. A. L. K. ir K. P. pateikė priešieškinį, kurio koordinates patikslino teismo... 15. Nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu, 0,1150 ha ploto, unikalus Nr. ( -... 16. - atsakovėms L. K. ir K. P., paskirti naudotis po 1/2 dalį kiekvienai sklypu... 17. - ieškovams K. D. ir N. D. paskirti naudotis po 1/2 dalį kiekvienam sklypu... 18. - atsakovams L. B. ir J. B., paskirti naudotis sklypu „D“ – 324 kv. m.,... 19. Ieškovai, patikslindami ieškinį (t.1, b.l.141-144), pateikė savo motyvus... 20. Ieškovai N. D. ir K. D. teismo posėdžių metu patikslintą ieškinį... 21. Ieškovų N. D. ir K. D. atstovė advokatė V. Bradulskienė teismo posėdžių... 22. Atsakovė L. K. ir jos atstovė advokatė D. Dudėnienė teismo posėdžių... 23. A. L. B, J. B. teismo posėdžio metu nepareiškė savo nuomonės dėl... 24. Tretysis asmuo J. K. teismo posėdžio metu nepareiškė savo nuomonės dėl... 25. Ieškinys atmestinas. Priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 26. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad... 27. LR CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės... 28. Žemės įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žemės sandorio... 29. Kaip matyti iš ieškovų pateikto sklypo naudojimosi tvarkos plano padalijimo... 30. Kaip matyti iš atsakovių L. K. ir K. P. naudojimosi tvarkos plano padalijimo... 31. Naudojantis ieškovų N. D. ir K. D. pateiktu žemės sklypo naudojimosi... 32. Bendrieji žemės teisinių santykių reglamentavimo principai, nustatyti... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 34. Iš ieškovų solidariai V. D ir K. D. priteisiamos 75 Eur bylinėjimosi... 35. Vadovaudamasi išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 265 str. 1 d., 270 str.,... 36. Ieškinį atmesti. Priešieškinį patenkinti iš dalies.... 37. Nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu, 0,1150 ha ploto, unikalus Nr. ( -... 38. - atsakovėms L. K. ir K. P., paskirti naudotis po 1/2 dalį kiekvienai sklypu... 39. ieškovams K. D. ir N. D. paskirti naudotis po 1/2 dalį kiekvienam sklypu... 40. atsakovams L. B. ir J. B., paskirti naudotis sklypu „D“ – 324 kv. m.,... 41. Nustatyti bendro naudojimo žemės sklypo plotus : „F“ - 263 kv. m., kuris... 42. Priteisti iš ieškovų solidariai N. D., a.k. ( - ) ir K. D., a.k( - ) gyv. (... 43. Priteisti iš ieškovų solidariai N. D., a.k. ( - ) ir K. D., a.k( - ) 339,00... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...