Byla 2-283-374/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą Nr.2-283-374/2012 pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui S. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ teismo prašo priteisti iš atsakovo S. B. 500 Lt paskolos, 100 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 1080 Lt delspinigių, 70 Lt žyminio mokesčio, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovas S. B. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į ieškinį, su kuriuo sutinka, tačiau prašo teismo sprendimo vykdymą išdėstyti keliems mėnesiams.

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „4finance“ (buv. UAB „SMScredit.lt“) ir atsakovas S. B. 2008-11-17 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui iš viso suteikė 500 Lt vartojimo kreditą iki 2008-12-17. Atsakovas įsipareigojo grąžinti paimtą paskolą, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Sutinkamai su sutarties 9.2 p., praleidus terminą mokėti įmokas, atsakovas privalo mokėti 1 % dydžio delspinigius nuo skolos už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo dieną. Tokiu būdu, ieškovo paskaičiavimu, atsakovas likęs skolingas ieškovui 500 Lt negrąžinto kredito, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1080 Lt delspinigių, viso 1680 Lt. Ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 70 Lt žyminis mokestis. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia: ieškiniu (b.l.2-3), PVM sąskaita-faktūra (b.l 8), Creditinfo Lietuva pažyma apie asmenį (b.l. 7), LR juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašu (b.l.11-13), paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l.10), įgaliojimu (b.l. 14), bendrosiomis paskolos sutarties sąlygomis (b.l. 4-6).

6Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė sutartiniai paskolos teisiniai santykiai. Paskolos sutartimi ieškovas įsipareigojo suteikti paskolos gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o paskolos gavėjas įsipareigojo gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.870 str. 2 d.). Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Asmuo neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių ieškinys šioje dalyje laikytinas pagrįstu ir įrodytu (CK 6.873 str.).

7Ieškovo paskaičiavimu delspinigių dydis sudaro 1080 Lt. LR CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Tuo tarpu šalių susitarime nurodyto dydžio (1 proc.) netesybos, nesant aiškiai įrodytų tokio dydžio ieškovo patirtų nuostolių, laikytinos baudinėmis, nes tai sudaro 365 proc. metinių palūkanų (1 proc. per dieną x 365 dienos). Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. CK 6.73str. 2d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas nagrinėdamas konkrečią bylą. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus/ieškovo nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (arba 7,3 proc. metinių palūkanų už negrąžintą sumą). Tokia praktika per se (pati savaime) nereiškia, kad visais atvejais turi būti priteisiami tik minimalūs nuostoliai, ir teismas sutinka, kad esant priešingai situacijai šalių susitarimas dėl netesybų, kurių tiesioginė paskirtis skatinti greitesnį prievolės įvykdymą, netektų teisinės reikšmės. Ši aplinkybė, dėl minimalių nuostolių dydžio, vertintina teismo kitų bylos aplinkybių kontekste. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, pagrindinės prievolės dydį, ieškovo ilgą delsimą imtis aktyvių veiksmų išieškant įsiskolinimą, į tai, kad ieškovas patirtų nuostolių dydžio nenurodė, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartis atsakovo sudaryta prisijungimo būdu, sutartyje nustatytos, teismo nuomone aiškiai per didelės, netesybos mažinamos. Remiantis ieškovo nurodytu delspinigių skaičiavimu, dėl kurio atsakovas prieštaravimų nereiškė, atsižvelgus į bendrą ieškovo apskaičiuotų netesybų dydį, ieškovui iš atsakovo priteistini delspinigiai mažintini nuo 1 iki 0,2 proc. (arba 73 proc. metinių palūkanų), ieškovui iš atsakovo priteistina atitinkamai 216 Lt delspinigių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006, 2007m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-361, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-503 ir kt.)(LR CK 1.5 str. 4 d., 6.73 str. 2 d., 6.258str. 3 d., LR CPK 3 str. 7 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovo teisės į įrodytų ir priteistų nuostolių (jeigu ieškovas tokių patyrė), skirtumo išieškojimą.

8Atsakovas pažeidė savo sutartinę prievolę, todėl atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 500 Lt negrąžinto kredito, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 216 Lt delspinigių, 5 procentų palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) (nors ieškinys tenkintinas dalinai, tačiau šių išlaidų dydžiui tai reikšmės neturi). (LR CK 6.2 str., 6.38str., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.261 str., 6.37str. ir 6.210 str. 1 d., 6.881 str., 6.882 str., 6.886 str., LR CPK 3 str. 6 ir 7 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1d. 8 p.).

9Atsakovas pateikė teismui prašymą priteistą sumą išdalinti dalimis, nustatant mėnesinius mokėjimus. Prašymą grindžia ta aplinkybe, kad dirba puse etato, be to, moka kitam kreditoriui skolą po 200 Lt (b.l. 23-30). Prašymas netenkintinas, nes atsakovas nepateikė jokių prašymą pagrindžiančių dokumentų. Pateikti išrašai iš asmeninių sąskaitų liudija apie darbo užmokesčio pervedimą ir jo dydį, tačiau nėra duomenų apie kitą kreditorių, taip pat nenurodyti argumentai ar aplinkybės, kurių pagrindu teikiama pirmenybė kitam kreditoriui. Nuo paskolos grąžinimo datos praėjo daugiau kaip du metai, atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad ėmėsi kokių nors priemonių ar veiksmų paskolai grąžinti, ar vedė derybas dėl paskolos grąžinimo dalimis. Atsakovas prieš imdamas paskolą privalėjo tinkamai įvertinti savo finansines galimybes grąžinti paskolą.

10Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

11Iš atsakovo priteistina 13,50 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, kadangi šių išlaidų dydžiui taip pat jokios reikšmės neturi tai, kad ieškinys tenkintas dalinai (LR CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285 - 286 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo S. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), 500 Lt (penkis šimtus litų) negrąžintą kreditą, 100 Lt (vieną šimtą litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 216 Lt (du šimtus šešiolika litų) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „4finance“ (į.k. 301881644, Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, AB Swedbank, b.k. 73000).

15Priteisti iš S. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), 13,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai