Byla II-17-729/2020
Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos tarnybos nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-13357-2019 panaikinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjui D. U.,

4viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi D. U. skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos tarnybos nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-13357-2019 panaikinimo,

Nustatė

52019-11-22 Klaipėdos apylinkės teisme gautas D. U. skundas, kuriuo jis prašo panaikinti jo atžvilgiu 2019-11-08 priimtą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos tarnybos nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-13357-2019.

6Skunde išdėstyta, kad pareiškėjui 2019-11-08 buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir priimtas nutarimas, kuriuo jam paskirta 800 Eur bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 12 mėnesių už tai, kad jis 2019-11-08, 02.17 val. Klaipėdos m. sav., Žardininkų g. 15-68, vairavo transporto priemonę neblaivus (jam nustatytas lengvas 0,44 promilių girtumas). Tokiais savo veiksmais D. U. kaltinamas pažeidęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus.

7D. U. nurodė nesutinkąs, kad padarė ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytą pažeidimą, nes iškart po to, kai policijos pareigūnai jam leido pasišalinti, jis nuvažiavo į medicinos įstaigą, davė kraujo mėginį ir buvo patikrintas alkotesteriu ir jam nustatytas apsvaigimo laipsnis nebeviršijo leistinos 0, 4 promilių ribos.

8Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad su D. U. skundu nesutinka, jis yra nepagrįstas ir netenkintinas, paliekant galioti 2019-11-08 priimtą nutarimą. Nurodo, kad D. U. padarė grubų kelių eismo taisyklių pažeidimą, vairavo būdamas neblaivus, todėl jam paskirta sankcijoje numatyta nuobauda yra tinkama ir teisėta.

9Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn patrauktas D. U. prašė jo skundą patenkinti ir panaikinti nutarimą, kuriuo jam paskirta bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas arba bent sušvelninti šiuo nutarimu jam paskirtą administracinę nuobaudą. D. U. pripažino, kad vakare buvo išgėręs šiek tiek alkoholio, tačiau labai mažai, apsvaigęs nesijautė, tik todėl ir vairavo, kol jį sustabdžiusiems policijos pareigūnams patikrinus jo blaivumą, buvo nustatytas 0,44 promilių ( pritaikius paklaidą – 0,42 promilių) apsvaigimas. Papildomai akcentavo, iškart po policijos pareigūnų atlikto patikrinimo jis nuvyko pasitikrinti alkoholio koncentracijos kraujyje į gydymo įstaigą ir ten jam buvo nustatytas 0,4 promilių neviršijantis apsvaigimas; tokia pat išvada buvo gauta, ir ištyrus jo kraują. Dėl šių priežasčių D. U. mano, kad nepadarė jam inkriminuoto administracinio nusižengimo, o teisės vairuoti netekimas jam yra labai sunki nuobauda, nes jis turi tik vairuotojo specialybę, turėjo išvykti į darbą užsienyje, susijusį su vairavimu, turi mažametę dukrą, gyvenančią su savo mama Klaipėdos rajone, kurią dažnai lanko ir rūpinasi kur reikia nuvežti bei uždirbti lėšų jos išlaikymui ir savo pragyvenimui.

10Institucijos, skyrusios administracinę nuobaudą, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

11Teismas

konstatuoja:

12skundas tenkintinas iš dalies.

13Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 641 straipsnis).

14Iš byloje esančios rašytinės medžiagos bei teismo metu duotų parodymų nustatyta, kad D. U. nubaustas už tai, jog 2019-11-08, 02.17 val. Klaipėdos m. sav., Žardininkų g. 15-68, jis vairavo transporto priemonę neblaivus (jam nustatytas lengvas 0,44 promilių, po paklaidos pritaikymo – 0,42 promilių girtumas). Jam paskirta administracinė nuobauda - 800 Eur bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 12 mėnesių. Iš medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 207 matyti, kad į medicinos įstaigą D. U. atvyko 2019-11-08, 03.20 val., nuo jo buvo užuodžiamas nestiprus alkoholio kvapas, 03.25 val. alkotesteriu jam nustatytas 0,37 promilių apsvaigimas, 03.45 val. – 0,35 promilių, 03.25 val. paimtas kraujo mėginys. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 7504/2019(01) matyti, kad D. U. kraujyje nustatyta mažiausia etilo koncentracija – 0,37 promilės etilo alkoholio.

15Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-12 nutarimu Nr. 452 patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01) (toliau - Taisyklės) 29 punktą, nesutikdamas su atlikto neblaivumo patikrinimo rezultatais, asmuo ne vėliau kaip per valandą, po to kai jam atliktas tikrinimas, gali kreiptis į asmens sveikatos įstaigą prašydamas atlikti medicininę apžiūrą. Atlikus šią apžiūrą ir jos metu paimto kraujo tyrimą buvo nustatytas šiek tiek mažesnis nei 0,4 promilių apsvaigimas, tačiau toks nežymus alkoholio koncentracijos vairuotojo organizme sumažėjimas nesudaro pagrindo paneigti vairavimo metu buvusios koncentracijos. Administracinės atsakomybės kilimui svarbus tik tas asmens neblaivumo laipsnis, kuris buvo užfiksuotas pažeidimo padarymo, t. y. transporto priemonės vairavimo, metu. Paprastai pareigūnai asmens neblaivumo patikrinimą atlieka tik alkotesteriu ir tokio patikrinimo rezultatai laikomi objektyviais bei patikimais, jeigu neįrodoma priešingai. Pažeidimo fiksavimo vietoje atlikto vairuotojo blaivumo patikrinimo alkotesteriu rezultatai paprastai geriausiai atspindi asmens būseną vairavimo metu, o medicininės apžiūros metu, kuri atliekama praėjus tam tikram laikui po reikšmingo įvykio, nustatytas neblaivumo laipsnis neparodo to laipsnio, kuris buvo prieš tam tikrą laiko tarpą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-51-746/2016, 2AT-42-507/2016, 2AT-41-2013).

16Iš byloje esančių įrodymų visumos darytina išvada, kad tiek pažeidimo fiksavimo metu, tiek medicininio neblaivumo patikrinimo metu D. U. buvo neblaivus, tačiau neblaivumo laipsnis tikrinant pažeidėjo girtumą iškarto po jo vairuojamo automobilio sustabdymo skyrėsi nuo medicininės apžiūros metu nustatyto neblaivumo. Vadovaujantis moksliškai patvirtinta Vidmarko formule, kuria apskaičiuojamas dėl oksidacijos (redukcijos) žmogaus organizme dėsningai mažėjantis alkoholio kiekis, suaugusio vyro fermentinės sistemos alkoholį metabolizuoja vidutiniškai 100–125 mg/kg/val. greičiu, o jo koncentracija kraujyje sumažėja vidutiniškai 0,15-0,2 promilės/val.. D. U. kraujyje po 68 min. buvo nustatyta 0,37 promilių etilo alkoholio koncentracija, po 88 min. – 0,35 promilių, o tuo metu paimtame jo kraujyje, kaip nurodyta toksikologijos specialisto išvadoje, buvo mažiausiai 0,37 promilės etilo alkoholio. Todėl iš karto po pažeidėjo sustabdymo alkotesteriu Alkotest 6810 atliktos ir vėliau medicininės neblaivumo patikros rezultatų skirtumai yra logiškai paaiškinami ir tarp šių įrodymų nėra jokių prieštaravimų. Todėl teismas, išnagrinėjęs skundžiamą nutarimą administracinio nusižengimo byloje, sprendžia, kad D. U. kaltė, padarius jam inkriminuotą ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, buvo tinkamai konstatuota ir įrodyta.

17Kita vertus, D. U. nustatytas itin nežymiai leistiną ribą viršijęs neblaivumas, nors ir nesudaro pagrindo paskirtai nuobaudai panaikinti, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir humaniškumo principais, sudaro pagrindą ją sušvelninti, kad pirmą kartą už tokį pažeidimą baudžiamas asmuo nepatirtų tokių pat didelių suvaržymų, kaip ir gerokai viršiję šią ribą asmenys.

18Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą išreiškęs poziciją, kad teismas turi turėti galimybę, atsižvelgdamas į reikšmingas bylos aplinkybes, individualizuoti įstatyme įtvirtintą griežtą nuobaudą ir skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatytoji minimali arba švelnesnę nuobaudą nei įstatymo numatytoji. Šis Teismas yra išaiškinęs, jog teisingumo samprata suponuoja ne formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą ir ne išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet būtent teisingo sprendimo priėmimą. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat pažymėta, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. rugsėjo 17 d., 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarimai).

19Būtent ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatos leidžia asmeniui, padariusiam administracinį teisės pažeidimą, skirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Sprendimas dėl nuobaudos švelninimo ar jos neskyrimo priimamas, atsižvelgus į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais.

20D. U. padarytas nusižengimas vertinamas kaip vienas pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, sukeliančių pavojų ne tik transporto eismo saugumui, bet ir žmonių gyvybei bei sveikatai, todėl turi būti skiriama proporcinga jo sunkumui nuobauda. Tačiau tai nereiškia, kad visiems pažeidėjams turi būti skiriamos vienodos nuobaudos; kiekvienos veikos ir ją padariusio asmens pavojingumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

21Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad D. U. buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis, labai nežymiai viršijantis minimalią ribą, nuo kurios taikoma administracinė atsakomybė (0,44 promilės etilo alkoholio, po paklaidos – 0,42 promilės). Šiuo pažeidimu nebuvo padaryta žala kitų asmenų turtui ir sveikatai, nepažeisti kiti Kelių eismo taisyklių reikalavimai. D. U. nuo pat pradžių pripažino, kad buvo išgėręs alkoholi, nutarime nurodyta, kad jis pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailėjosi padaręs teisės pažeidimą; tai pripažinta jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Ją sunkinančių aplinkybių nebuvo nustatyta. Anksčiau jis nėra buvęs baustas administracine tvarka ar teistas už vairavimą neblaiviam,yra baustas tik už smulkius kelių eismo taisyklių pažeidimus, paskirtas baudas sumokėjęs. Svarbu pažymėti ir tai, kad D. U. yra jaunas, tik iš savo darbo vairuotoju pragyvenantis žmogus, turintis mažametę dukterį ir besirūpinantis pakankamai su ja bendrauti bei ją išlaikyti. Formaliai sprendžiant šio asmens administracinės atsakomybės klausimą ir paskyrus jam 12 mėnesių (minimalų) teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, šį asmenį užgriūsiančios pasekmės nebus proporcingos jo padaryto pažeidimo sunkumui ir realiam pavojingumui. Tikėtina, kad parodžius šiam pirmą kartą baudžiamam ir iki šiol puikiai charakterizuotam asmeniui pasitikėjimą, kad jis gali pasitaisyti ir ateityje griežtai kontroliuoti savo elgesį, bus iš esmės geriau pasiekti administracinės atsakomybės tikslai taip paveikti asmenį, kad jis ateityje nebedarytų pažeidimų.

22Įvertinus visa tai, darytina išvada, kad administracinės nuobaudos tikslai D. U. atveju gali būti pasiekti, o proporcingumo ir teisingumo principai nepažeisti pritaikius ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir sutrumpinus administracinio poveikio priemonės – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą iki 3 mėnesių. Per šį terminą pažeidėjas tikrai pajus pakankamas savo netinkamo ir rizikingo elgesio pasekmes, taigi administracinė nuobauda pasieks savo tikslus. Trumpinti šį terminą dar labiau ar išvis neskirti jam šios nuobaudos būtų neteisinga ir nesąžininga kitų eismo dalyvių bei analogiškus pažeidimus padariusių asmenų atžvilgiu.

23Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo įvykių tyrimo skyriaus 2019-11-08 nutarimas Nr. 30-ANR_N-13357-2019 keičiamas, taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, ir D. U. skirtina švelnesnė nei sankcijoje numatyta minimali teisės vairuoti transporto priemones atėmimo trukmė.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 6 punktu, teismas

Nutarė

25skundą tenkinti iš dalies.

26Pakeisti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2019-11-08 nutarimą administracinėje byloje Nr. . 30-ANR_N-13357-2019 ir D. U., pritaikius ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 422 straipsnio 5 dalyje, padarymą paskirti administracinio poveikio priemonę – teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 3 (trims) mėnesiams, skaičiuojant nuo šį teisę patvirtinančio vairuotojo pažymėjimo paėmimo dienos.

27Kitą 2019-11-08 nutarimo dalį palikti nepakeistą.

28Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui D. U.,... 4. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi D. U.... 5. 2019-11-22 Klaipėdos apylinkės teisme gautas D. U. skundas, kuriuo jis prašo... 6. Skunde išdėstyta, kad pareiškėjui 2019-11-08 buvo surašytas... 7. D. U. nurodė nesutinkąs, kad padarė ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytą... 8. Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą pateikė atsiliepimą į skundą,... 9. Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn patrauktas D. U. prašė... 10. Institucijos, skyrusios administracinę nuobaudą, atstovas teismo posėdyje... 11. Teismas... 12. skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo... 14. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos bei teismo metu duotų parodymų... 15. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-12 nutarimu Nr. 452... 16. Iš byloje esančių įrodymų visumos darytina išvada, kad tiek pažeidimo... 17. Kita vertus, D. U. nustatytas itin nežymiai leistiną ribą viršijęs... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą išreiškęs... 19. Būtent ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatos leidžia asmeniui, padariusiam... 20. D. U. padarytas nusižengimas vertinamas kaip vienas pavojingiausių... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad D. U. buvo nustatytas lengvas girtumo... 22. Įvertinus visa tai, darytina išvada, kad administracinės nuobaudos tikslai... 23. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1... 25. skundą tenkinti iš dalies.... 26. Pakeisti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių... 27. Kitą 2019-11-08 nutarimo dalį palikti nepakeistą.... 28. Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...