Byla e2S-443-577/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „BankromaX“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Krašto projektai ir partneriai“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Kontmena“ patikslintą netiesioginį ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,BankromaX“, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ,,Laugina“, dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovės UAB ,,Krašto projektai ir partneriai“ ir UAB ,,Kontmena“ kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu ir prašo teismo priteisti iš atsakovės UAB „BankromaX“ 32 886,98 Eur dydžio žalą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo trečiojo asmens - BUAB „Laugina“ naudai ir ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovės prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o turto esant nepakankamai arba jo nesant – vertybinius popierius, pinigines lėšas ir(ar) turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas ją arba pas trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su atsakovės darbuotojais, valstybės biudžetu ir BUAB ,,Laugina“.

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 3 d. nutartimi atsisakė tenkinti ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovės dėl šios nutarties 2020 m. sausio 10 d. pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodė, jog teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes bankroto administratoriaus tyčiniais veiksmais padarytos žalos jo draudikas neatlygina. Teigė, kad atsakovė tyčia atleido keturis viename objekte dirbusius darbuotojus, kai jie tapo neparankūs. Ieškovių manymu, teismas tinkamai neįvertino aplinkybių, jog remiantis viešais duomenimis atsakovė faktiškai veiklos nevykdo ir ji yra sustabdyta; atsakovės vadovei pareiškti įtarimai. Finansinės atskaitomybės duomenų nepateikimas viešajam registrui yra administracinis pažeidimas, todėl yra pakankamai duomenų apie atsakovo nesąžiningumą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 15 d. nutartimi patenkino ieškovių atskirąjį skundą dėl 2020 m. sausio 3 d. nutarties, panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 3 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo atsakovei UAB ,,BankromaX“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždrausdamas šiuo turtu disponuoti, o turto esant nepakankamai arba jo nesant – vertybinius popierius, pinigines lėšas ir(ar) turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas ją arba pas trečiuosius asmenis, leido iš areštuotų lėšų atsiskaityti su atsakovės darbuotojais, valstybės biudžetu ir BUAB ,,Laugina“, neviršijant 32 886,98 Eur sumos.

114.

12Teismas sutiko su atskirajame skunde nurodytais argumentais, jog teismas netinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su atsakovės sąžinigumu bei bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimu. Iš ieškovių papildomai pateiktų duomenų teismas nustatė, jog atsakovė veiklos faktiškai nevykdo, t. y. darbų apimtys labai ženkliai sumažėjo (nuo 84 bankroto procedūrų iki vienos). Ieškovių nurodytą faktą, kad atsakovės vadovei pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų padarymo, vertindamas ieškovių nurodytų aplinkybių kontekste dėl atsakovo nesąžiningumo, teismas laikė reikšminga. Finansinės atskaitomybės duomenų nepateikimą viešajam registrui, t. y. įstatymo numatytos pareigos nevykdymą, teismas vertino kaip nesąžiningą atsakovės elgesį. Pažymėjo, kad ieškovės ieškinio reikalavimus kildina iš atsakovės tyčinių nesąžiningų veiksmų – neteisėto darbuotojų atleidimo, todėl išnagrinėjus bylą iš esmės ir pasitvirtinus atsakovės neteisėtiems veiksmams, teismo nuomone, atsakovės civilinę atsakomybę apdraudusi bendrovė, tikėtina, nemokės už atsakovės veiksmais padarytos žalos atlyginimą. Nurodė, kad šios aplinkybės sustiprina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę. Taip pat, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė faktiškai veiklos nevykdo, teismas nurodė, jog ieškinio suma – 32 886,98 Eur, didina grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

145.

15Atsakovė UAB „BankromaX“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - atmesti ieškovių UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ir UAB „Kontmena“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

165.1.

17Neegzistuoja galiojanti BUAB „Laugina“ reikalavimo teisė į apeliantę; šioje byloje keliamas klausimas, ar apeliantei gali būti taikoma civilinė atsakomybė ir/ar egzistuoja pagrindas priteisti iš apeliantės 32 886,98 Eur dydžio sumą BUAB „Laugina“ naudai. Ieškovės pareikštu ieškiniu tik siekia sukurti BUAB „Laugina“ turtinę teisę į apeliantę. Aplinkybė, kad BUAB „Laugina“ neturi galiojančios, neabejotinos ir vykdytinos reikalavimo teisės, sudaro pakankamą pagrindą išvadai, kad ieškovės neturi teisės reikšti netiesioginio ieškinio apeliantei (CK 6.68 straipsnis). Ieškovių ieškinys nėra preliminariai pagrįstas.

185.2.

19Teismo teiginys, jog apeliantė faktiškai nevykdo savo veiklos yra klaidingas ir priimtas neįvertinus su bankroto administravimo veikla susijusių aplinkybių. Apeliantė siekia pabaigti vienos įmonės bankroto procesą, visiškai sumažinti savo užimtumą ir dalyvauti imonių atrankose, turėdama didžiausia galimybę būti paskirta naujos įmonės bankroto administratoriumi. Atsakovė sudariusi darbo sutartis su trimis darbuotojais, moka privalomus mokesčius į valstybės biudžetą, todėl akivaizdu, jog ji vykdo veiklą.

205.3.

21Vien tai, kad apeliantės vadovei, kuri teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pakeista, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, negali sudaryti pagrindo konstatuoti realią grėsmę dėl galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo. Be to, ikiteisminio tyrimo pradėjimas nėra pagrindas teigti, kad buvo padaryta nusikalstama veika, nes nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

225.4.

23Juridinių asmenų registrui nebuvo pateiktas tik vienas apeliantės balansas, t. y. už 2018 metus, kuris atskirojo skundo pateikimo dieną jau pateiktas. Be to, vien tai, kad apeliantė nebuvo įvykdžiusi minėtos ABĮ numatytos pareigos, neįrodo apeliantės tariamo ketinimo paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti.

245.5.

25DGK sprendimuose, kurių pagrindu ieškovės prašo priteisti pinigines lėšas iš apeliantės, nėra nurodyta, jog apeliantė tyčia, pažeisdama teisės aktus atleido darbuotojus. Apeliantės įsitikinimu, vien formalūs atleidimo iš pareigų procedūros pažeidimai (įspėjimo neįteikimas) negali būti pakankamas pagrindas teigti, kad apeliantė tyčia pažeidė teisės aktus. Tuo atveju, jeigu bus priimtas ieškovėms galimai palankus teismo sprendimas, apeliantės civilinę atsakomybę apdraudęs draudikas minėtą sprendimą įvykdys, todėl neegzistuoja būsimo galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.

265.6.

27Ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negrindžiamas apeliantės tariamu nesąžiningumu, susijusiu su siekiu išvengti ieškovėms galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo ar su poveikiu apeliantės turtui, jį sumažinant ar apsunkinant. Teismas nesivadovavo teismų praktika.

285.7.

29Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia proporcingumo, ekonomiškumo, teisingumo principus ir apeliantės interesus. Paskyrus administratorių administruoti įmonės bankroto procesą, administratorius nedelsdamas turi atlikti atitinkamus veiksmus, kurių atlikimas reikalauja piniginių išlaidų. Tuo atveju, jeigu apeliantei bus taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jos teisė vykdyti savo įprastinę veiklą be jokio teisinio pagrindo bus eliminuota. Apeliantė, nevykdydama savo įprastinės veiklos, negalės gauti jokių pajamų, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužtikrins, jog ieškovėms galimai palankus teismo sprendimas bus įvykdytas.

305.8.

31Ieškovės neįrodė būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto sąlygų, todėl neegzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

326.

33Ieškovės atsiliepime prašo UAB „BankromaX“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

346.1.

35Apeliantės nurodyti argumentai dėl preliminaraus ieškinio nepagrįstumo yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, reikalaujantis bylos faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų detalaus įvertinimo bei išnagrinėjimo, kuris negali būti atliekamas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

366.2.

37Vykdant skundžiamą nutartį paaiškėjo, kad apeliantė nėra pajėgi užtikrinti būsimo galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo. Ji ėmėsi nesąžiningų veiksmų siekdama išvengti išieškojimo iš jos turto po šios bylos iniciavimo – 2019 m. gruodžio 13 d., t. y., praėjus 10 dienų nuo ieškinio pateikimo šioje byloje, perleido visą turimą nekilnojamąjį turtą, kurį valdė ilgiau nei 15 metų, su apeliante (jos vadove ir akcininke) susijusiam juridiniam asmeniui UAB „Smaragdo žiedas“. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6834-807/2020 areštavo UAB „BankromaX“ UAB „Smaragdo žiedas“ perleistą nekilnojamąjį turtą. UAB „BankromaX“ faktiniai veiksmai tik patvirtina, jog apeliantė yra nesąžininga, ėmėsi realių veiksmų siekdama apsunkinti būsimo ieškovėms galimai palankaus teismo procesinio sprendimo vykdymą ar jį padaryti neįmanomu.

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

397.

40Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Dėl naujų įrodymų priėmimo

418.

42Ieškovė pateikė naujus įrodymus – antstolio R. V. 2020 m. vasario 7 d. pažymą apie vykdymo eigą bei 2020 m. sausio 23 d. parengto UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ieškinio atsakovei UAB „BankromaX“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu kopiją.

439.

44Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

4510.

46Nagrinėjamu atveju, ieškovės pateikti įrodymai susiję su atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytomis aplinkybėmis, egzistavusiomis nutarties priėmimo metu, tačiau jie gauti po skundžiamos nutarties priėmimo, todėl negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, jų turinys byloje dalyvaujantiems asmenims yra žinomas, todėl ieškovės pateikti nauji įrodymai priimami bei vertinami su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

47Dėl atskirojo skundo esmės

4811.

49Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5012.

51Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5213.

53Nagrinėjamu atveju, apeliantė ginčija abiejų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimą.

5414. Atsakovės teigimu, ieškinys nėra preliminariai pagrįstas, kadangi BUAB „Laugina“ neturi galiojančios, neabejotinos ir vykdytinos reikalavimo teisės, pareikštu ieškiniu tik siekiama ją sukurti. Pasak apeliantės, ieškovės neturi teisės reikšti netiesioginio ieškinio.

5515. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl šių argumentų, pažymi, kad preliminarus pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo. Taigi, pradinėje proceso stadijoje ieškinio (ne)pagrįstumas vertintinas tik tikėtinumo aspektu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

5616.

57Įstatyme numatytų sąlygų viseto netiesioginiam ieškiniui pareikšti viseto egzistavimas yra bylos iš esmės nagrinėjimo dalykas. Atsakovės nurodomos aplinkybės negali būti laikomos lemiančiomis akivaizdų ieškinio nepagrįstumą. Dėl šios priežasties, atmestini atskirojo skundo motyvai, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos dėl to, jog ieškinys tikėtinai nepagrįstas.

5817.

59Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl egzistuojančios grėsmės būsimo teismo sprendimo neįvykdymui.

6018.

61Atkreiptinas dėmesys, kad teismo išvadą dėl egzistuojančios grėsmės būsimo galimai ieškovėms palankaus teismo sprendimo neįvykdymui lėmė ne apeliantės akcentuojamos pavienės aplinkybės (jog apeliantė faktiškai nevykdo savo veiklos, kad apeliantės vadovei yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kad apeliantė neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų), o būtent jų visuma, jas vertinant ieškovių ieškinyje nurodytų aplinkybių kontekste (teismas pažymėjo, jog ieškinio reikalavimas kildinamas iš atsakovės tyčinių nesąžiningų veiksmų – neteisėto darbuotojų atleidimo). Be kita ko, teismas atsižvelgė ir į tai, jog atsakovei nevykdant veiklos, ieškinio suma – 32 886,98 Eur didina grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Atskirojo skundo teiginiai, kad apeliantė sumažino savo užimtumą, siekdama turėti didžiausią galimybę būti paskirta naujos įmonės bankroto administratoriumi, stokoja pagrįstumo. Atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pagal nusistovėjusią praktiką įmonė atrankose dalyvauja tik pabaigusi visų kitų įmonių bankroto administravimą. Aplinkybės, kad atsakovė turi tris darbuotojus, moka mokesčius, neatskleidžia įmonės pajamų šaltinio, t.y. neįrodo, kad įmonė veikia ir gauna stabilias pajamas, galinčias užtikrinti ieškovėms galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

6219.

63Apeliantė pažymi, jog ieškovų prašymas nėra grindžiamas apeliantės nesąžiningumu, susijusiu su siekiu išvengti ieškovėms galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo ar su poveikiu apeliantės turtui, jį sumažinant ar apsunkinant. Tačiau ieškovės pateikė papildomus dokumentus, iš kurių matyti, kad po ieškinio pateikimo atsakovė nebeturi nekilnojamojo turto, kuris ieškinio rengimo metu dar buvo registruotas atsakovės vardu. Aplinkybės apie nekilnojamojo turto perleidimą leidžia manyti apie atsakovės nesąžiningumą ir grėsmę ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymui.

6420.

65Taip pat atskirajame skunde nurodoma, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia proporcingumo, ekonomiškumo, teisingumo principus ir apeliantės, kaip verslo subjekto, bankroto administratoriaus, interesus. Pasak atsakovės, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jos teisė vykdyti savo įprastinę veiklą be jokio teisinio pagrindo bus eliminuota.

6621.

67Pažymėtina, kad pagal CPK 145 straipsnio 6 dalies reikalavimus, areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti.

6822.

69Nagrinėjamu atveju, skundžiama nutartimi teismas leido iš areštuotų lėšų atsiskaityti su atsakovės darbuotojais, valstybės biudžetu ir BUAB ,,Laugina“. Apeliantė nepateikė duomenų apie konkrečius šiuo metu veiklos vykdymui būtinus atlikti mokėjimus. Atkreiptinas dėmesys, atsakovė turi teisę kreiptis į nutartį priėmusį teismą su motyvuotu prašymu leisti atlikti papildomus mokėjimus. Taigi, nėra pagrindo pripažinti, kad šiuo konkrečiu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo pažeisti proporcingumo, ekonomiškumo, teisingumo principai.

7023.

71Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktais, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

73Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovės UAB ,,Krašto projektai ir partneriai“ ir UAB ,,Kontmena“... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 3 d. nutartimi atsisakė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 15 d. nutartimi patenkino... 11. 4.... 12. Teismas sutiko su atskirajame skunde nurodytais argumentais, jog teismas... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 5.... 15. Atsakovė UAB „BankromaX“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 16. 5.1.... 17. Neegzistuoja galiojanti BUAB „Laugina“ reikalavimo teisė į apeliantę;... 18. 5.2.... 19. Teismo teiginys, jog apeliantė faktiškai nevykdo savo veiklos yra klaidingas... 20. 5.3.... 21. Vien tai, kad apeliantės vadovei, kuri teisės aktų nustatyta tvarka gali... 22. 5.4.... 23. Juridinių asmenų registrui nebuvo pateiktas tik vienas apeliantės balansas,... 24. 5.5.... 25. DGK sprendimuose, kurių pagrindu ieškovės prašo priteisti pinigines lėšas... 26. 5.6.... 27. Ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negrindžiamas... 28. 5.7.... 29. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia proporcingumo,... 30. 5.8.... 31. Ieškovės neįrodė būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 32. 6.... 33. Ieškovės atsiliepime prašo UAB „BankromaX“ atskirąjį skundą atmesti,... 34. 6.1.... 35. Apeliantės nurodyti argumentai dėl preliminaraus ieškinio nepagrįstumo yra... 36. 6.2.... 37. Vykdant skundžiamą nutartį paaiškėjo, kad apeliantė nėra pajėgi... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 7.... 40. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320... 41. 8.... 42. Ieškovė pateikė naujus įrodymus – antstolio R. V. 2020 m. vasario 7 d.... 43. 9.... 44. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 45. 10.... 46. Nagrinėjamu atveju, ieškovės pateikti įrodymai susiję su atsiliepime į... 47. Dėl atskirojo skundo esmės... 48. 11.... 49. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 50. 12.... 51. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 52. 13.... 53. Nagrinėjamu atveju, apeliantė ginčija abiejų laikinųjų apsaugos... 54. 14. Atsakovės teigimu, ieškinys nėra preliminariai pagrįstas, kadangi BUAB... 55. 15. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl šių argumentų,... 56. 16.... 57. Įstatyme numatytų sąlygų viseto netiesioginiam ieškiniui pareikšti viseto... 58. 17.... 59. Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl... 60. 18.... 61. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo išvadą dėl egzistuojančios grėsmės... 62. 19.... 63. Apeliantė pažymi, jog ieškovų prašymas nėra grindžiamas apeliantės... 64. 20.... 65. Taip pat atskirajame skunde nurodoma, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 66. 21.... 67. Pažymėtina, kad pagal CPK 145 straipsnio 6 dalies reikalavimus, areštavus... 68. 22.... 69. Nagrinėjamu atveju, skundžiama nutartimi teismas leido iš areštuotų... 70. 23.... 71. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 73. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartį palikti...