Byla 2S-2422-565/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „NJ-Trade“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pareiškėjas UAB „NJ-Trade“ kreipėsi į antstolį I. G. su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas pripažinti neįvykusiomis varžytines dėl P. V. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (žemės sklypo su gyvenamuoju namu, esančių ( - ), ir paskelbti antrąsias pakartotines šio turto varžytines. Pareiškėjo teigimu, kad varžytinių laimėtoju nepagrįstai yra pripažintas dalyvis, kurio pasiūlyta kaina nėra didžiausia, nes dėl esminio specialaus interneto tinklapio www.evarzytines.lt veiklos sutrikimo varžytinės turi būti pripažintos neįvykusiomis. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2016-05-17 12:57:48 iki 2016-06-16 14:08:52 interneto svetainėje elektroniniu būdu vyko antrosios pakartotinės P. V. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – žemės sklypo su gyvenamuoju namu, esančių ( - ), varžytinės, kuriose nustatyta pradinė turto kaina – 165 000 Eur. Pareiškėjas dalyvavo varžytinėse, tačiau jų nelaimėjo. Pratęsus varžytinių laiką ir iki jų pabaigos likus apytiksliai vienai minutei, varžytinėse didžiausia pasiūlyta kaina buvo 237 055 Eur. Ankstesnę didžiausią kainą buvo pasiūlęs pareiškėjas. Tik sužinojęs apie pateiktą didesnį pasiūlymą, pareiškėjas nedelsdamas siekė pasiūlyti didesnę iš varžytinių parduodamo turto kainą, tačiau dėl esminio specialaus interneto tinklapio www.evarzytines.lt veiklos sutrikimo iki elektroninių varžytinių pabaigos to padaryti negalėjo. Likus apytiksliai vienai minutei iki varžytinių pabaigos buvo gautas pranešimas apie sistemos klaidą, pareiškėjas yra atjungtas nuo elektroninės varžytinių sistemos ir bandymas prisijungti buvo nesėkmingas. Apie esminius specialius varžytinių internetinio tinklapio sutrikimus pareiškėjas 2016-06-20 informavo antstolį ir VĮ „Registrų centrą“.

42. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą skirti teisminę informacinių technologijų ekspertizę šioje civilinėje byloje, ekspertui užduodant klausimą, ar 2016-06-16 pasibaigusių varžytinių metu nebuvo elektroninių varžytinių sistemos sutrikimų, dėl kurių pareiškėjas negalėjo pateikti didesnio pasiūlymo nei varžytines laimėjusio asmens pasiūlyta kaina. VĮ „Registrų centras“ yra nurodęs, kad varžytinių Nr. 122003 metu nebuvo nustatyta jokių elektroninių varžytinių sistemos veiklos sutrikimų, taigi nesutampa pareiškėjo ir VĮ „Registrų centro“ pozicija šiuo klausimu. Antstolis 2016-06-28 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

63. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-09-02 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė ir panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-28832-545/2016 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

74. Teismas nustatė, kad antstolis I. G. 2012-10-11 Vilniaus miesto 31 Notarų biuro išduoto vykdomojo įrašo pagrindu vykdo skolos išieškojimą iš skolininkų L. V. ir P. V., iš P. V. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1154-4125, ir gyvenamojo namo, unikalus Nr. 1099-2016-1017, esančių ( - ). Interneto svetainėje www.evarzytines.lt elektroniniu būdu 2016-05-17 12:57:48 val. – 2016-06-16 14:08:52 val. vyko antrosios pakartotinės nekilnojamojo turto, esančio ( - ), varžytinės Nr. 122003. VĮ „Registrų centras“ pranešė, kad laimėtojas yra UAB „Vilniaus lazerinis centras“, pasiūlęs didžiausią 237 055 Eur turto kainą.

85. Teismas, susipažinęs su pareiškėjo prašymu dėl ekspertizės skyrimo, taip pat skundo dalyku ir esančiais rašytiniais įrodymais, sprendė, kad šis prašymas yra nepagrįstas. Nurodė, kad byloje yra VĮ „Registrų centro“ 2016-07-12 raštas Nr. (1.11.24)s-3447 „Dėl elektroninių varžytinių Nr. 122003, kuriuo kaip oficialiu įrodymu teismas neturi pagrindo abejoti, jis nėra nuginčytas ar paneigtas kitais leistinais įrodymais (CPK 197 str.). Pažymėjo, kad teismui ekspertizės išvada neprivaloma ir yra vienas iš byloje vertintinų įrodymų, sprendžiant šalių ginčą.

96. Teismas nurodė, kad nenustatyta, jog antstolių informacinės sistemos administratorius VĮ „Registrų centras“ būtų patvirtinęs, kad varžytinių Nr. 122003 vykdymo metu būtų buvę užfiksuoti sistemos techniniai sutrikimai. Priešingai, VĮ „Registrų centras“ 2016-06-28 pranešimas ir 2016-07-12 oficialus raštas Nr. (1.11.24)s-3447 „Dėl elektroninių varžytinių Nr. 122003“ paneigia pareiškėjo skundo argumentą dėl sistemos sutrikimo, taip pat patvirtina, kad varžytinių Nr. 122003 metu nebuvo nustatyta jokių elektroninių varžytinių sistemos veiklos sutrikimų. Iš VĮ „Registrų centras“ pateikto varžytinių protokolo Nr. 122003 matyti, kad varžytinių laikas buvo kelis kartus pratęstas, po ko dar buvo pateikti 74 kainos siūlymai, iš kurių 22 siūlymai yra pareiškėjo UAB „NJ-Trade“. Pareiškėjas UAB „NJ-Trade“ savo paskutinį kainos siūlymą pateikė 14:03:52 val. Pareiškėjas kainas siūlė iš viso 25 kartus. Po UAB „Vilniaus lazerinis centras“ pasiūlytos kainos 14:03:52 val. pareiškėjas per 5 minutes turėjo galimybę pasiūlyti didesnę kainą. Tačiau duomenų, kad didesnę kainą būtų pasiūlęs nėra. Taip pat nenustatyta, kad pareiškėjas būtų pasinaudojęs automatine varžytinių kėlimo sistema, kuri sudaro galimybę tik paskelbus varžytines užprogramuoti kainų kėlimus ir maksimalų savo pasiūlymą. Taigi pareiškėjui buvo sudarytos visos įstatymo nustatytos varžytinių dalyvio galimybės, duomenų ir įrodymų, kad varžytinių dalyvio teisės būtų pažeistos nėra pateikta. Nustatyta, kad sistema veikė tinkamai be sutrikimų, pareiškėjas galėjo tinkamai ir lygiomis teisėmis varžytis su kitais varžytinių dalyviais. Pareiškėjas savo skundo argumentams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų, t.y. kad jis pasiūlė didesnę kainą likus apytiksliai minutei iki varžytinių pabaigos, kad buvo nepriimtas jo siūlymas. Teismas pažymėjo, kad VĮ „Registrų centras“ 2016-07-12 raštu oficialiai patvirtino, kad elektroninės varžytinės Nr. 122003 vyko be jokių sistemos sutrikimų (CPK 197 str.). Pareiškėjas nepateikė jokių leistinų įrodymų apie sutrikimus antstolių informacinėje sistemoje varžytinių vykimo metu, nors būtent pareiškėjui šiuo atveju tenka pareiga pagrįsti ir įrodyti savo teiginius, kurie yra paneigti oficialiu rašytiniu įrodymu (CPK 12, 178 str. str.). Todėl antstoliui nebuvo teisinio pagrindo pagal CPK 717 str. 1 d. 2 p. varžytines paskelbti neįvykusiomis CPK 713 str. 2 d. pagrindu.

107. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas UAB „NJ-Trade“ dalyvavo ir buvo paskelbtas 2015-07-31 įvykusių turto, esančio ( - ), varžytinių laimėtoju. Tačiau šios varžytinės buvo paskelbtos neįvykusiomis, kadangi pareiškėjas nustatytu terminu neįmokėjo visos (likusios) turto kainos sumos. Tuo metu turtas nebuvo realizuotas dėl pareiškėjo kaltės, dėl ko skolininkams padidėjo vykdymo išlaidos, buvo toliau skaičiuojamos palūkanos. Tokie pareiškėjo veiksmai sudaro pagrindą abejoti, ar jis vykdymo procese elgiasi sąžiningai, nesiekia vilkinti proceso, skolos išieškojimo. Be to, VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registro duomenimis (2016-06-23 duomenimis) pareiškėjo UAB „NJ-Trade“ akcininkės I. M. gyvenamoji vieta yra nurodoma esanti varžytinėse pardavinėjamo turto adresu. Todėl teismas nenustatė, kad antstolis būtų pažeidęs vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas ar kad jo veiksmai prieštarautų vykdomosios bylos šalių, kitų suinteresuotų asmenų interesams, teisėms.

118. Teismas nurodė, kad atmetus pareiškėjo skundą, yra pagrindas patenkinti suinteresuotų asmenų UAB „Vilniaus lazerinis centras“ ir AB DNB banko prašymą panaikinti teismo 2016-06-22 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149 str.).

129. Teismas netenkino AB DNB bankas prašymo dėl baudos skyrimo pareiškėjui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodė, kad šiuo atveju pareiškėjas, naudodamasis savo procesinėmis teisėmis, pareiškė skundą dėl antstolio veiksmų (CPK 512 str.), todėl tokie pareiškėjo veiksmai negali būti vertinami kaip nesąžiningas piktnaudžiavimas procesu. Teismas nenustatė, kad pareiškėjas nuolat ir piktybiškai bei nesąžiningai būtų skundęs antstolio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

1410. Pareiškėjas UAB „NJ-Trade“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-02 nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais.

1510.1. Teismas klaidingai aiškino ir taikė teisminės ekspertizės skyrimą reglamentuojančias procesines teisės normas, dėl ko pareiškėjui buvo užkirstas kelias įrodinėti bylai reikšmingas aplinkybes ir dėl to buvo pažeista jo teisė į teisingą procesą. Teismas nepagristai atsisakė skirti teisminę ekspertizę, siekiant nustatyti, ar 2016-06-16 pasibaigusių varžytinių Nr. 122003 metu nebuvo elektroninių varžytinių sistemos sutrikimų, dėl kurių pareiškėjas negalėjo pateikti didesnio pasiūlymo nei varžytines laimėjusio asmens pasiūlyta kaina. Pažymi, kad didžiausia kaina šiose varžytinėse buvo pasiūlyta, pratęsus varžytinių laiką ir iki jų pabaigos likus apytiksliai vienai minutei. Pareiškėjas siekė įrodyti, kad norėjo pasiūlyti didesnę iš varžytinių parduodamo turto kainą nei varžytines laimėjęs asmuo, tačiau dėl esminio specialaus interneto tinklapio www.evarzytines.lt veiklos sutrikime iki elektroninių varžytinių pabaigos to padaryti negalėjo, t.y. iki varžytinių pabaigos likus apytiksliai vienai minutei, pareiškėjas varžytinių elektroninėje svetainėje gavo pranešimą apie sistemos klaidą. Vaizdas kompiuterio ekrane rodė, kad pareiškėjas yra atjungtas nuo elektroninės varžytinių sistemos ir bandymas jį prijungti yra nesėkmingas. Siūlymą prisijungti iš naujo įvykdyti buvo neįmanoma. Per likusį iki varžytinių pabaigos laiką sistemos klaida nebuvo pašalinta, todėl pareiškėjui prisijungti iš naujo prie elektroninių varžytinių sistemos nepavyko. Esant VĮ Registrų centras ir pareiškėjo skirtingoms pozicijoms, šioje byloje būtina atsakyti į klausimą, ar vykstant elektroninėms varžytinėms, nebuvo jų veiklos sistemos sutrikimų, dėl kurių pareiškėjas negalėjo pateikti didesnio pasiūlymo nei varžytines laimėjęs asmuo. Vien ta aplinkybė, kad tokių pažeidimų nenustatė suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ savaime nepaneigia pareiškėjo teiginių dėl klaidos elektroninėje varžytinių sistemoje. Spręsdamas šioje byloje tarp šalių kilusį ginčą, teismas vadovavosi išimtinai VĮ „Registrų centras“ pateiktu įrodymu (2016-07-12 raštu dėl varžytinių Nr. 122003 eigos) ir nepatikrino jame esančių duomenų patikimumo kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Tokia galimybė nebuvo sudaryta ir pareiškėjui, nors jis prašė skirti šioje byloje informacinių technologijų teisminę ekspertizę, kurios metu būtų objektyviai ištirtos visos elektroninių varžytinių eigos aplinkybės. Todėl skundžiama nutartis priimta, pažeidžiant CPK 185 str. nuostatas. Pažymi, kad sprendžiant įrodymo patikimumo klausimą, labai svarbu išsiaiškinti, ar nėra prieštaravimų tarp faktinių duomenų, gautų iš tos pačios rūšies ar skirtingų įrodinėjimo priemonių.

1610.2. Pareiškėjo nuomone, visos jo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareiškėjo teisę į teisingą teismą, nes nepagrįstai apribojo pareiškėjo teisę įrodinėti bylai reikšmingas aplinkybes dėl elektroninių varžytinių eigos.

1711. Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

1811.1. Skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta visais byloje ištirtais įrodymais. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai buvo sudarytos visos varžytynių dalyvio galimybės tinkamai ir lygiomis teisėmis varžytis su kitais varžytynių dalyviais. Pareiškėjo teiginiai, kad jis norėjo pasiūlyti didesnę nei laimėtojas kainą, yra nepagrįsti jokiais įrodymais.

1911.2. VĮ „Registrų centras“ tvarkomu registrų ir informacinių sistemų, tarp jų ir Antstolių informacinės sistemos, kurioje vykdomos elektroninės varžytynės, informacijos perdavimo tinklai stebimi pagal duomenų saugos politiką įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus. Visi tinkle esantys įrenginiai, kuriuose yra paprastojo tinklo stebėjimo protokolo parinktis, stebimi tinklo priežiūros sistemos ir, kilus nesklandumams, automatiškai pranešama apie problemą atsakingiems darbuotojams. Visi ryšių kanalai stebimi tinklo priežiūros sistemos ir, esant sutrikimams arba didelei apkrovai, automatiškai pranešama apie problemą atsakingiems darbuotojams. Pranešimų dėl Antstolių informacinės sistemos veikios sutrikimų varžytynių Nr. 122003 metu negauta, todėl informacinių technologijų ekspertizės skyrimas būtų nerezultatyvus.

2012. Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo skundo netenkinti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

2112.1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsamiai ją motyvavo ir tinkamai įvertino faktines aplinkybes. Nesutinka su pareiškėju, kad teismas privalėjo skirti ekspertizę prieštaravimams tarp VĮ „Registrų centras“ ir pareiškėjo pateiktų duomenų pašalinti, nes pareiškėjas nepateikė jokių pagrindžiančių įrodymų, kad dėl specialaus tinklalapio sutrikimo jis negalėjo pasiūlyti didesnės kainos. Antstolių informacinę sistemą administruoja ir tvarko VĮ „Registrų centras“. VĮ „Registrų centras“ 2016-07-12 raštu informavo, kad nebuvo jokių elektroniniu varžytynių Nr. 122003 sistemos sutrikimų. Duomenys pateikti VĮ „Registrų centras“ specialistams atlikus varžytynių veikimo ataskaitų analizę (apie varžytynių sutrikimus aiškinosi IT specialistai ir sistemos diegėjai). Administravimą atliekančios institucijos raštas yra oficialus įrodymas. Pažymi, kad varžytynių eigai galėjo turėti paties pareiškėjo veiksmai, t.y. naudojamos naršyklės sutrikimai ir pan.

2212.2. Nurodo, kad po varžytynių pratęsimo (po 12:57:59 val.) pareiškėjas kainą siūlė 22 kartus. Paskutinį pasiūlymą pateikė 14:03:52 val. Varžytynių laimėtojas UAB „Vilniaus lazerinis centras“ kainos pasiūlymą pateikė 14:03:52 val. (nustatytas automatinis kainų kėlimo būdas). Pareiškėjas turėjo 5 minutes pasiūlyti didesnę kainą (Sprendimų vykdymo instrukcijos 961, 963 p.), tačiau to nepadarė. Pareiškėjas nepaaiškina, kodėl kainą siūlyti bandė ne iš karto, o tik likus paskutinei minutei. Pažymi, kad varžytynių dalyviai prisiima riziką ir atsakomybę už savo veiksmus elektroninių varžytynių metu, todėl privalo atsakingai ir rūpestingai dalyvauti varžytynėse. Pareiškėjas galėjo pasinaudoti automatine kainų kėlimo sistema, kuri kainos pasiūlymą pateikia iš karto.

2312.3. Pažymi, kad įstatymas aiškiai nurodo, jog antstolis gali paskelbti varžytynes neįvykusiomis tik pagal specialaus interneto tinklalapio administratoriaus pateiktus duomenis apie varžytynių eigą, t.y. jeigu dėl specialaus interneto tinklalapio esminio veiklos sutrikimo varžytinės pagal šio tinklalapio administratoriaus pateiktus elektroniniu būdu vykusiu varžytinių eigos duomenis negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis (CPK 717 str. 1 d. 2 p.). Tokių duomenų ir pažymos nėra.

2413. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

2513.1. Pareiškėjo pateikiami argumentai neįrodo skundžiamos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Byloje esantys įrodymai paneigia pareiškėjo teiginius, kad vykdant vykdymo veiksmus buvo padaryti pažeidimai.

2613.2. Nesutinka, kad teismas privalėjo paskirti ekspertizę. Nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjui buvo sutrukdyta pasiūlyti kainą varžytynėse, t.y. VĮ „Registrų centras“ 2016-07-12 raštas paneigia pareiškėjo argumentus dėl specialaus varžytynių internetinio tinklalapio sutrikimų. Kitų įrodymų, kurie patvirtintų pareiškėjo argumentus apie sistemos sutrikimus, nepateikta (CPK 178 str.). Pirmosios instancijos teismas įvertino tiek pareiškėjo pateiktus įrodymus, tiek ir antstolio bei VĮ „Registrų centras“ pateiktus dokumentus, kurie visi vienareikšmiškai patvirtina vieną išvadą, jog elektroninė varžytinių sistema nebuvo sutrikusi.

2714. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas sutinka su atskiruoju skundu ir nurodo, kad jį palaiko.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2915. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-09-02 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirasis skundas atmestinas.

3016. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo, t.y. ar teismas teisingai sprendė, kad ginčo varžytynių metu nebuvo elektroninės varžytynių sistemos sutrikimo ir ar pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą skirti ekspertizę.

3117. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti nurodytą galimai padarytų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Vykdymo proceso dalyvio reikalaujamas jo teisių gynimas, kurio poreikį iš esmės lemia ne nurodomas formalus įstatymo pažeidimas, bet konkrečiu atveju nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės ir neišsipildę lūkesčiai, gali sukelti tiek viešojo, tiek privačių interesų pažeidimus. Toks vieno asmens teisių ir interesų gynybos būdas, darant žalą kitiems teisėtiems interesams, pažeidžiant jų pusiausvyrą, negali būti pripažintas proporcingu ir tinkamu. Šios pozicijos apeliacinės instancijos teismas laikosi ir nagrinėjamoje byloje, atsižvelgdamas į joje nustatytas aplinkybes. Pažymėtina, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013). Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai antstolis, realizuodamas skolininko turtą, organizuoja elektronines varžytynes ir užtikrina jų teisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479-248/2015). CPK 717 str. 2 p. nurodyta, kad antstolis patvarkymu varžytines paskelbia neįvykusiomis, jeigu dėl CPK 713 str. 2 d. numatyto specialaus interneto tinklapio esminio veiklos sutrikimo varžytinės pagal šio tinklapio administratoriaus pateiktus elektroniniu būdu vykusių varžytinių eigos duomenis negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis. Antstolis turi teisę patikrinti VĮ „Registrų centras“ pateiktus varžytynių duomenis ir nustatyti, ar jie yra teisingi. Pažymėtina, kad įstatymo nustatytais atvejais būtent antstoliui yra suteikta teisė atšaukti varžytynes arba pripažinti jas neįvykusiomis (CPK 703, 704 str.). Dėl šios priežasties, nors antstolis ir negali daryti įtakos informacinei sistemai, joje užfiksuotiems rezultatams, laikui ar kitiems duomenims, tačiau jis privalo atlikti paskesnę šių duomenų kontrolę, ypač tais atvejais, kai sužinoma apie galimą minėtoje sistemoje užfiksuotų rezultatų neteisėtumą, klaidas ar pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-479-248/2015).

3218. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad interneto svetainėje www.evarzytines.lt elektroniniu būdu 2016-05-17 12:57:48 val. – 2016-06-16 14:08:52 val. vyko antrosios pakartotinės nekilnojamojo turto, esančio ( - ), varžytinės Nr. 122003. VĮ „Registrų centras“ pranešė, kad laimėtojas yra UAB „Vilniaus lazerinis centras“, pasiūlęs didžiausią 237 055 Eur turto kainą. VĮ „Registrų centras“ 2016-06-28 pranešimu ir 2016-07-12 oficialiu raštu (v.b.l. VII t., b.l. 152, 171) patvirtino, kad varžytinių Nr. 122003 metu nebuvo nustatyta jokių elektroninių varžytinių sistemos veiklos sutrikimų. Taip pat vykdomosios bylos duomenimis, pareiškėjas kainas siūlė iš viso 25 kartus, o savo paskutinį kainos siūlymą pateikė 14:03:52 val. Po UAB „Vilniaus lazerinis centras“ pasiūlytos kainos 14:03:52 val., pareiškėjas nepasiūlė savo didesnės kainos, taip pat pareiškėjas nepasinaudojo automatine varžytinių kėlimo sistema (Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 p.). Pažymėtina, kad įstatymas aiškiai nurodo, kad antstolis gali paskelbti varžytynes neįvykusiomis tik pagal specialaus interneto tinklalapio administratoriaus pateiktus duomenis apie varžytynių sutrikimą – tokiu atveju varžytynės negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis (CPK 717 str. 1 d. 2 p.). Tačiau nagrinėjamoje byloje tokių įrodymų pareiškėjas nepateikė (CPK 12, 178 str.), o suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ pateikė priešingą išvadą leidžiančius padaryti įrodymus, t.y. duomenis, kad jokių sutrikimų ginčo varžytynių metu specialioje sistemoje nebuvo (v.b.l. VII t., b.l. 152, 171). Sutiktina su antstoliu, kad varžytynių dalyviai prisiima riziką ir atsakomybę už savo veiksmus elektroninių varžytynių metu, todėl privalo atsakingai ir rūpestingai dalyvauti varžytynėse. Aplinkybė, kad šiuo atveju įvyko pareiškėjo naudojamos naršyklės sutrikimas ar kitoks vietinio pobūdžio sutrikimas, nesudaro pagrindo pripažinti specialaus interneto tinklapio esminio veiklos sutrikimo CPK 713 str. 2 d. prasme, ir kad dėl to buvo pažeistos pareiškėjo kaip varžytynių dalyvio teisės ar teisėti interesai. Todėl šioje byloje pateikti įrodymai patvirtina išvadą, kad 2016-05-17 12:57:48 val. – 2016-06-16 14:08:52 val. vykusių antrųjų pakartotinių nekilnojamojo turto, esančio ( - ), varžytinių Nr. 122003 metu nebuvo nustatyta jokio specialaus interneto tinklapio www.evarzytines.lt veiklos sutrikimo, dėl kurio varžytinės galėtų būti pripažintos neįvykusiomis, todėl antstolis pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo prašymo paskelbti nurodytas varžytines neįvykusiomis (CPK 717 str. 2 d.).

3319. Kasacinis teismas, spręsdamas ginčus dėl ekspertizės skyrimo, ne kartą yra nurodęs, kad ekspertizės skyrimas turi būti pagrįstas ne spėjimu, bet teismo įsitikinimu, jog jos atlikimas yra tikslingas, atsižvelgiant į pagrindinį proceso tikslą – teisingai ir tinkamai išnagrinėti bylą, laikantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo, kooperacijos ir kitų proceso principų pusiausvyros (CPK 2 str., 7 str. 1 d., 8, 17, 21 ir kt. str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2014). Dalyvaujantis byloje asmuo, reikalaudamas teismo skirti ekspertizę tam tikram klausimui išsiaiškinti, turi tokį reikalavimą motyvuoti, kuo remiantis tikimasi nustatyti ar paneigti tam tikras byloje reikšmingas aplinkybes. Ekspertizės skyrimas, nepagrindus tikėtinumo jos metu nustatyti byloje reikšmingus duomenis, prieštarauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principui (CPK 7 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2010; kt.). Tokiu atveju, kai prašymas skirti byloje ekspertizę grindžiamas tik spėlionėmis ir abejonėmis, o ne pagrįstu įsitikinimu, kad tam tikrų byloje kilusių klausimų išsiaiškinimui yra būtinos specialios žinios, teismas turi pagrindą prašymo skirti ekspertizę netenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2013). Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašė skirti teisminę informacinių technologijų ekspertizę, ekspertui užduodant klausimą, ar 2016-06-16 pasibaigusių varžytinių metu nebuvo elektroninių varžytinių sistemos sutrikimų, dėl kurių pareiškėjas negalėjo pateikti didesnio pasiūlymo nei varžytines laimėjusio asmens pasiūlyta kaina, tačiau pirmosios instancijos teismas, nesutikdamas su pareiškėjo argumentais, atmetė prašymą, konstatuodamas, kad skirti ekspertizę yra netikslinga, kadangi VĮ „Registrų centro“ 2016-07-12 raštas „Dėl elektroninių varžytinių Nr. 122003“, įrodantis, kad nebuvo specialaus tinklalapio sutrikimo varžytynių metu, nėra nuginčytas ar paneigtas kitais leistinais įrodymais, todėl teismas neturi pagrindo juo abejoti (CPK 197 str.). Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija. Pažymėtina, kad CPK 212 str. 1 d. nustatyta teismo teisė, bet ne pareiga, skirti ekspertizę išsiaiškinti kylantiems klausimams, reikalaujantiems specialių žinių. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, neturėdamas pagrindo abejoti VĮ „Registrų centras“ 2016-06-28 pranešimo ir 2016-07-12 oficialaus rašto duomenimis (v.b.l. VII t., b.l. 152, 171), pagrįstai neskyrė ekspertizės. Šiuo atveju ekspertizės skyrimas yra visiškai netikslingas, ekspertizės procesas vilkintų vykdomąją bylą, kas nepagrįstai pažeistų išieškotojo interesus. Byloje yra visi reikalingi teisingam sprendimui priimti duomenys, todėl nėra būtinybės papildomai (pakartotinai) vertinti interneto tinklapio www.evarzytines.lt administratoriaus (VĮ „Registrų centras) pateiktus duomenis (v.b.l. VII t., b.l. 152, 171), todėl pareiškėjo prašymas šioje byloje skirti teisminę informacinių technologijų ekspertizę negali būti tenkinamas (CPK 212 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė civilinio proceso normas, pareiškėjo teisės į teisingą teismą nepažeidė, todėl pagrįstai nenustatė teisės aktų pažeidimų antstolio I. G. veiksmuose.

3420. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė vykdymo procesą reglamentuojančias normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

3521. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė teismui įrodymus, kad patyrė 121 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (b.l. 53-55), todėl atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą ir prašomam priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžiui neviršijus advokato užmokesčio dydžio, nustatyto teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose, iš pareiškėjo UAB „NJ-Trade“ priteistinos suinteresuotam AB DNB bankas asmeniui 121 Eur atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos (CPK 98 str. 1-3 d., 93 str. 1, 3 d.).

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Priteisti iš pareiškėjo UAB „NJ-Trade“ suinteresuotam asmeniui AB DNB bankas 121 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pareiškėjas UAB „NJ-Trade“ kreipėsi į antstolį I. G. su skundu dėl... 4. 2. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą skirti teisminę... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-09-02 nutartimi pareiškėjo skundą... 7. 4. Teismas nustatė, kad antstolis I. G. 2012-10-11 Vilniaus miesto 31 Notarų... 8. 5. Teismas, susipažinęs su pareiškėjo prašymu dėl ekspertizės skyrimo,... 9. 6. Teismas nurodė, kad nenustatyta, jog antstolių informacinės sistemos... 10. 7. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas UAB „NJ-Trade“ dalyvavo ir... 11. 8. Teismas nurodė, kad atmetus pareiškėjo skundą, yra pagrindas patenkinti... 12. 9. Teismas netenkino AB DNB bankas prašymo dėl baudos skyrimo pareiškėjui... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. 10. Pareiškėjas UAB „NJ-Trade“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. 10.1. Teismas klaidingai aiškino ir taikė teisminės ekspertizės skyrimą... 16. 10.2. Pareiškėjo nuomone, visos jo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad... 17. 11. Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ nesutinka su atskiruoju... 18. 11.1. Skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta visais byloje ištirtais... 19. 11.2. VĮ „Registrų centras“ tvarkomu registrų ir informacinių sistemų,... 20. 12. Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. nesutinka su atskiruoju skundu ir... 21. 12.1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsamiai ją motyvavo ir... 22. 12.2. Nurodo, kad po varžytynių pratęsimo (po 12:57:59 val.) pareiškėjas... 23. 12.3. Pažymi, kad įstatymas aiškiai nurodo, jog antstolis gali paskelbti... 24. 13. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo... 25. 13.1. Pareiškėjo pateikiami argumentai neįrodo skundžiamos nutarties... 26. 13.2. Nesutinka, kad teismas privalėjo paskirti ekspertizę. Nėra pagrindo... 27. 14. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 30. 16. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo... 31. 17. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti... 32. 18. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad interneto svetainėje... 33. 19. Kasacinis teismas, spręsdamas ginčus dėl ekspertizės skyrimo, ne kartą... 34. 20. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės... 35. 21. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė teismui įrodymus, kad patyrė... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti... 38. Priteisti iš pareiškėjo UAB „NJ-Trade“ suinteresuotam asmeniui AB DNB...