Byla 2A-569-194/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos narių Laisvės Aleknavičienės, Danutės Matiukienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-407-785/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stafis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saurida“ dėl skolos, baudos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Stafis“ kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas iš atsakovo UAB „Saurida“ priteisti 8 445,36 Lt skolą, 2 000,00 Lt baudą, 6 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2008-02-06 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas išsinuomojo iš ieškovo nekilnojamąjį daiktą – degalinę, plane žymimą Nr. ( - ), esančią ( - ). Atsakovas įsipareigojo mokėti 6 000,00 Lt plius PVM mėnesinį nuomos mokestį bei padengti eksploatacijos išlaidas. 2010-11-30 ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą 1 185,36 Lt už eksploatacines išlaidas, o 2010-12-06 – PVM sąskaitą faktūrą 7 260,00 Lt už nuomą. Šių PVM sąskaitų faktūrų atsakovas laiku neapmokėjo ir iš viso yra skolinga ieškovui 8 445,36 Lt. Nuomos sutarties 4.2. punkte yra numatyta 1 000,00 litų bauda už kiekvieną mokėjimo tvarkos pažeidimą. Kadangi atsakovas yra neapmokėjęs dviejų PVM sąskaitų faktūrų, todėl atsakovas privalo sumokėti 2 000,00 Lt netesybas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Saurida“ ieškovui UAB „Stafis“ 8 445,36 Lt skolą, 1 500,00 Lt baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 795,47 Lt bylinėjimosi išlaidas. Priteisė į valstybės biudžetą pašto išlaidas: iš atsakovo UAB „Saurida“ 16,20 Lt, iš ieškovo UAB „Stafis“ – 0,80 Lt. Teismas nurodė, kad atsakovo prievolės kilusios iš negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr.( - ), sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, todėl atsakovui pažeidus sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, ieškovo reikalavimą dėl 8445,36 Lt skolos priteisimo iš atsakovo laikė pagrįstu ir teisėtu.

7Taip pat teismas nurodė, kad ginčas yra kilęs dėl paskutiniojo nuomos sutarties 4.2. punkto sakinio, kuriame nurodyta, kad nuomos sutarties 4.2. punkto reikalavimai taikomi esant mokėjimų tvarkos pažeidimams, aiškinimo ir taikymo. Teismo įsitikinimu, nuomos sutarties 4.2. punkto aiškinimas, jog nuostatos dėl 1 000,00 Lt baudos skyrimo taikytinos esant mokėjimų tvarkos pažeidimams, atitinka sutarties šalių ketinimus, nepažeidžia šalių interesų, teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo reikalavimų bei atitinka šalių pasirašytos sutarties esmę.

8Sumažindamas baudą teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas ir atsakovas yra privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys ūkine komercine veikla, todėl priėjo išvados, jog abi nuomos sutarties šalys turėjo pakankamai patirties vedant derybas ir jeigu nustatyta 1 000,00 Lt dydžio bauda, joms būtų buvusi per didelė, viena iš šalių būtų nesutikusi pasirašyti nuomos sutarties tokiomis sąlygomis. Teismas nustatė, kad baudą atsakovas turi sumokėti už tai, jog vėlavo apmokėti dvi PVM sąskaitas faktūras, tačiau vėluojamų apmokėti PVM sąskaitų faktūrų suma skiriasi vos ne 7 kartus, todėl, teismo įsitikinimu, 1 000,00 Lt baudos sumokėjimas tiek už vėlavimą sumokėti

91185,36 Lt ir tiek už vėlavimą sumokėti 7 260,00 Lt pažeidžia protingumo, teisingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principus, nes už vėlavimą sumokėti 1 185,36 Lt paskirta 1 000,00 Lt bauda beveik prilygsta vėluojamai sumokėti sumai.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Saurida“ prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimo dalį dėl 1 500,00 Lt baudos priteisimo ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Stafis“ reikalavimą dėl baudos priteisimo atmesti kaip nepagrįstą.

12Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Apeliantas mano, kad nuomos sutarties 4.2 p. nėra taikomas visa apimtimi nuomininkui pažeidus sutartį. Teigia, kad 4.2 p. iš esmės yra dviejų atskirų nuostatų darinys, t. y. pirmasis sakinys turėtų būti išskirtas į atskirą punktą kaip konkretų atsakomybės objektą ir atsakomybės apimtį numatanti taisyklė, o likusi 4. 2 p. dalis turėtų būti suprantama ir aiškinama kaip šalių elgesį, esant sutarties nuostatos pažeidimui, reglamentuojanti tvarka.
  2. Sutarties 4.2 p. aiškiai suformuluota, jog, sutarties 3.1.3. – 3.1.8 p. pažeidimų atveju, nuomotojas moka nuomininkui 1 000,00 Lt baudą. Apelianto nuomone, pirmasis sutarties 4.2 p. sakinys nesuponuoja jokios procedūros tvarkos, o tik aiškiai nustato pareigą nuomotojui sumokėti nuomininkui baudą konkrečių sutarties pažeidimų atveju. Reikalavimai, kaip šalys turėtų elgtis bet kokio sutarties pažeidimo, įskaitant ir sutarties 3.1.3. - 3.1.8 p., atveju, dėstomi tolesniuose sutarties 4.2 p. sakiniuose. Būtent siekiant akcentuoti, jog nors mokėjimo pažeidimų atvejų taikomos specialios, ne sutartyje numatytos turtinio pobūdžio sankcijos, sutarties 4.2 p. taisyklės, numatančios pretenzijos teikimą ir terminų nustatymą, taikomos ir tuo atveju. Kitaip tariant, apeliantas mano, kad sutarties 4.2 p. mokėjimo pažeidimams taikomas tik ta apimtimi, kiek yra nustatoma pretenzijų pateikimo tvarka.
  3. Apeliantas mano, kad baudos kaip netesybų formos taikymas sutarties 4.2 p. nuomininkui už mokėjimo tvarkos pažeidimus nėra nustatytas – tokių pažeidimų atveju taikomas specialias sankcijas numatantis 2.5 p. Kitoks aiškinimas nepagrįstai išplečia sutarties normos taikymo ribas ir primeta vienai iš sutarties šalių atsakomybę, dėl kurios nebuvo sulygta sutartyje, ir taip pažeidžia sutarties laisvės, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Pirmos instancijos teismas paviršutiniškai taikė įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, neatsižvelgė į sisteminį, kompleksinį sutarties pobūdį, civilinės teisės principus ir jų reikšmę sutarties aiškinimui, todėl nepagrįstai nuomininkui už mokėjimo tvarkos pažeidimus taikė sutarties 4.2 p. nuostatą, numatančią nuomotojui pareigą už konkrečių sutarties punktų pažeidimus mokėti 1 000,00 Lt dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo dieną, ir nesant teisinio pagrindo priteisė iš UAB „Saurida“ ieškovo prašytą , nors ir dalinai teismo sumažintą, 1 500,00 Lt baudą.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Stafis“ prašo palikti nepakeistą Mažeikių apylinkės teismo 2011-06-09 sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: Pirmosios instancijos teismas UAB „Stafis“ ir UAB „Saurida“ yra lygiavertės sutarties šalys, kurių nei vienai negali būti suteikiamos prioritetinės teisės, o kitai uždedama didesnė atsakomybė. sutarties normos negali būti aiškinamos taip, jog iš esmės būtų pabloginta vienos sutarties šalies padėtis arba ginamos vienos sutarties šalies teisės ir interesai pažeidžiant kitos sutarties šalies teisių, nes tai akivaizdžiai prieštaraus protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Nepagrįstas atsakovo teiginys, jog 4.2 p. numatytos netesybos taikomos tik nuomotojui, nes toks sutarties aiškinimas prieštarauja tiek loginiai šio punkto struktūrai, tiek protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principams. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad tuo atveju jeigu nuomos sutarties 4.2 punktas mokėjimų pažeidimo atveju būtų taikomas tik dalyje dėl pretenzijų pareiškimo tvarko, šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principai būtų pažeisti, nes piniginė sankcija už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą būtų numatyta tik nuomotojui, o nuomininkui piniginė sankcija už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą negrėstų“. Nuomininkas daugiau negu metus nevykdė pareigos mokėti nuomos mokestį. Didžiąją dalį atsakovo skolos, ieškovui pavyko išieškoti tik teisminiu keliu. Mažeikių rajono apylinkės teismas, nuodugniai ir išsamiai ištyrė visas bylos faktines aplinkybes, išanalizavimo sutarties tekstą, Nuomos sutarties 4.2 p., dėl kurio tarp šalių kilo ginčas, išaiškino vadovaudamasis teismų praktikoje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis bei principais. Pabrėžiame, kad pirmosios instancijos teismas visas lingvistinio aiškinimo būdu padarytas išvadas palygino su šalių tikraisiais ketinimais bei padarė pagrįsta išvada, kad „pasirašydamos sutartį su nustatytomis atitinkamomis sankcijomis, dėl kurių šalys galėjo lygiai reikšti savo pasiūlymus ir pageidavimus, šalys patvirtino, kad sutarties nuostatos atitinka šalių tikruosius ketinimus“.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

16teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

19Kaip matyti ginčo tarp šalių dėl pagrindinės skolos nėra, todėl teismas dėl jos nepasisako. Tačiau šalys nesutaria dėl tarp šalių 2008 m. vasario 6 d. sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. ( - ) 4. 2 p. nuostatų aiškinimo ir taikymo.

20Teismų praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, jog sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais, t. y. sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais. Sutarties normos negali būti aiškinamos taip, jog iš esmės būtų pabloginta vienos sutarties šalies padėtis arba ginamos vienos sutarties šalies teisės ir interesai pažeidžiant kitos sutarties šalies teisių, nes tai akivaizdžiai prieštaraus protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams.

21CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos pagrindinės sutarčių aiškinimo taisyklės: kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos; kai yra abejonių dėl sutarties sąvokų, joms priskiriama priimtinausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, šalių tarpusavio santykių praktiką ir kt. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis byloje uždaroji akcinė bendrovė „Stafis“ v. uždaroji akcinė bendrovė „Saurida“, bylos Nr. 3K-3-132/2011).

22Nuomos sutarties 4.2. punkto sakinyje atskirai neišskiriama, kurie 4.2. punkto reikalavimai yra taikomi esant mokėjimų tvarkos pažeidimams. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, aiškindamas tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį, priėjo išvados, jog abi sutarties šalys yra verslininkai besiverčiantys komercine veikla, todėl tiek ieškovas, tiek atsakovas turi daug patirties tiek ikisutartiniuose santykiuose, tiek vykdant sutartį, todėl neabejotinai turėjo suvokti, kad už netinkamą sutarties vykdymą įstatymų ar sutarties pagrindu yra nustatomos tam tikros sankcijos.

23Pirmosios instancijos teismas Nuomos sutarties 4.2. punkto paskutinįjį sakinį aiškino laikydamas tarp šalių interesų pusiausvyrą, nepažeidė proporcingumo principo, atsižvelgė, kad sutarties aiškinimas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Pagrįstai priėjo išvados, kad jeigu nuomos sutarties 4.2. punktas mokėjimų pažeidimo atveju būtų taikomas tik dalyje dėl pretenzijų pareiškimo tvarkos, šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principai būtų pažeisti, nes piniginė sankcija už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą būtų numatyta tik nuomotojui, o nuomininkui piniginė sankcija už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą negrėstų, nes tokios sankcijos nėra numatyta nė viename sutarties punkte, tuo tarpu nuomotojas atsakytų pagal nuomos sutarties 4.1. ir 4.2. punktus. Tik įvertinęs abiejų šalių patirtį, padarė išvadą, jog pasirašydamos sutartį su nustatytomis atitinkamomis sankcijomis, dėl kurių šalys galėjo lygiai reikšti savo pasiūlymus ir pageidavimus, šalys patvirtino, kad sutarties nuostatos atitinka tikruosius šalių ketinimus. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Mažeikių rajono apylinkės teismo išvada, kad nuomos sutarties 4.2. punkto aiškinimas, jog nuostatos dėl 1000,00 Lt baudos skyrimo taikytinos esant mokėjimų tvarkos pažeidimams, atitinka sutarties šalių ketinimus, nepažeidžia šalių interesų, teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo reikalavimų bei atitinka šalių pasirašytos sutarties esmę.

24Nuomos sutarties 4.2 punkte numatytos netesybos yra numatytos vienareikšmiškai abejoms šalims, tai patvirtina ir konkreti sutarties nuostata: „šio punkto reikalavimai taip pat taikomi esant mokėjimų tvarkos, numatytos šioje sutartyje, pažeidimams“. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Nuomos sutartyje mokėjimo tvarka yra numatyta būtent nuomininkui – atsakovui UAB „Saurida“. Abiem šalims už netinkamą prievolių vykdymą yra numatytos vienodo dydžio netesybos, todėl tai atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005, ir kt.). Netesybomis negali būti piktnaudžiaujama ir siekiama nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl teismui yra suteikta teisė mažinti aiškiai per dideles ar neprotingai dideles netesybas. Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 straipsnyje. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos nutartis byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Todėl mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį privaloma išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nes nepagrįstas netesybų mažinimas paneigtų netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, esmę ir pažeistų sutarčių laisvės principą. Teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

26Žemesnės instancijos teismas priteisdamas baudą atsižvelgė į tai, kad ieškovas ir atsakovas yra privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys ūkine komercine veikla, todėl teismo padaryta išvada, jog abi nuomos sutarties šalys turėjo pakankamai patirties vedant derybas ir jeigu nustatyta 1000,00 Lt dydžio bauda, joms būtų buvusi per didelė, viena iš šalių būtų nesutikusi pasirašyti nuomos sutarties tokiomis sąlygomis yra teisėta ir pagrįsta.

27Atsižvelgiant į anksčiau paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas, nuodugniai ir išsamiai ištyrė visas bylos faktines aplinkybes, išanalizavimo sutarties tekstą, Nuomos sutarties 4.2 p., dėl kurio tarp šalių kilo ginčas, išaiškino vadovaudamasis teismų praktikoje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis bei principais, todėl atsakovo UAB „Saurida“ apeliacinis skundas atmestinas, o Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Spręsdama klausimą dėl ieškovo prašymo priteisti iš apelianto 968,00 Lt atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo ir atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje, kolegija atsižvelgia į LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, ir konstatuoja, kad ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos atitinka šių rekomendacijų nuostatas, todėl jo prašymas tenkintinas (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

29Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo UAB „Saurida“ valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (LR CK 88 str. 1 d. 3 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

31Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš atsakovo UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, adresas – Montuotojų g. 8, Mažeikiai) ieškovui UAB „Stafis“ (įmonės kodas 121991772, adresas – Verkių g. 50, Vilnius) 968,00 Lt (devynių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Saurida“ valstybei 5,10 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Stafis“ kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį... 7. Taip pat teismas nurodė, kad ginčas yra kilęs dėl paskutiniojo nuomos... 8. Sumažindamas baudą teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas ir atsakovas... 9. 1185,36 Lt ir tiek už vėlavimą sumokėti 7 260,00 Lt pažeidžia protingumo,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Saurida“ prašo panaikinti Mažeikių... 12. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:
  1. Apeliantas... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Stafis“ prašo... 14. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: Pirmosios... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 16. teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio... 19. Kaip matyti ginčo tarp šalių dėl pagrindinės skolos nėra, todėl teismas... 20. Teismų praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, jog sutarties šalims... 21. CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos pagrindinės sutarčių aiškinimo... 22. Nuomos sutarties 4.2. punkto sakinyje atskirai neišskiriama, kurie 4.2. punkto... 23. Pirmosios instancijos teismas Nuomos sutarties 4.2. punkto paskutinįjį... 24. Nuomos sutarties 4.2 punkte numatytos netesybos yra numatytos... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, jog netesybos... 26. Žemesnės instancijos teismas priteisdamas baudą atsižvelgė į tai, kad... 27. Atsižvelgiant į anksčiau paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 28. Spręsdama klausimą dėl ieškovo prašymo priteisti iš apelianto 968,00 Lt... 29. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo UAB „Saurida“ valstybei... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Saurida“ (įmonės kodas 266916280, adresas –... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Saurida“ valstybei 5,10 Lt išlaidas,...