Byla 2-407-785/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, sekretoriaujant posėdžių sekretorėms Svetlanai Činčiukienei, Žyvilei Dargytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Stafis“ atstovui advokatui Petrui Butkevičiui, dalyvaujant atsakovės UAB „Saurida“ atstovui D. L.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Stafis“ ieškinį atsakovei UAB „Saurida“ dėl skolos, baudos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė UAB „Stafis“ 2011-01-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės UAB „Saurida“ priteisti 8445,36 Lt skolos, 2000 Lt baudos, 6 % dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2008-02-06 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.2008/02/06, kuria atsakovė išsinuomojo iš atsakovės nekilnojamąjį daiktą – degalinę, plane žymimą Nr. N2E1p, esančią Verkių g. 50, Vilniuje. Atsakovė įsipareigojo mokėti 6000 Lt plius PVM mėnesinį nuomos mokestį bei padengti eksploatacijos išlaidas. 2010-11-30 ieškovė išrašė PVM sąskaitą-faktūrą už 1185,36 Lt sumą už eksploatacines išlaidas, o 2010-12-06 – PVM sąskaitą-faktūrą už 7260,00 Lt sumą už nuomą. Šių PVM sąskaitų-faktūrų atsakovė laiku neapmokėjo ir iš viso yra skolinga ieškovei 8445,36 Lt. Nuomos sutarties 4.2. punkte yra numatyta 1000 litų bauda už kiekvieną mokėjimo tvarkos pažeidimą, kadangi atsakovė yra neapmokėjusi dviejų PVM sąskaitų-faktūrų, todėl atsakovė privalo sumokėti 2000,00 Lt netesybas.

5Atsakovė UAB „Saurida“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad PVM sąskaitas-faktūras pateikė tinkamai ir laiku, ant PVM sąskaitų-faktūrų yra pasirašiusi degalinės operatorė, kuri nėra įgaliota priimti sąskaitas, todėl PVM sąskaitos-faktūros buvo gautos pavėluotai, ieškovė privalėjo PVM sąskaitas-faktūras siųsti buveinės adresu. Nuomos sutarties 4.2. punkte aiškiai suformuluota nuomotojo, t.y. ieškovės, atsakomybė sutarties 3.1.3.-3.1.8. punktų pažeidimų atveju. Toliau minėtame punkte kalbama apie abiems šalims aktualius klausimus: pretenzijų pateikimą, terminus sankcijoms vykdyti. Sutarties 4.2. punktas mokėjimo pažeidimams taikomas tik ta apimtimi, kiek šiame punkte yra nustatyta pretenzijų pateikimo tvarka, mokėjimo pažeidimų atveju nuomininko atsakomybė numatyta sutarties 2.5. punkte. Kita vertus, numatyta 1000 litų bauda yra ženkliai per didelė, todėl tokios netesybos turėtų būti mažintinos.

6Ieškovės UAB „Stafis“ atstovas advokatas Petras Butkevičius teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje nurodytus reikalavimus dėl 8445,36 Lt skolos, 2000 Lt baudos, 6 % dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės priteisimo ir prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais.

7Atsakovės UAB „Saurida“ atstovas D. L. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Neginčija 8445,36 Lt skolos dėl neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų, tačiau nesutinka su 2000,00 Lt bauda, nes pagal sutarties tekstą ir jo aiškinimo taisykles bauda yra numatyta nuomotojui, t.y. ieškovei, todėl už vėlavimą apmokėti PVM sąskaitas-faktūras atsakovei bauda negali būti skirta.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Tarp šalių kilo ginčas dėl nesumokėtų sumų pagal nuomos sutartį priteisimo bei dėl nuomos sutarties šalių atsakomybę nustatančių nuostatų aiškinimo ir taikymo.

10Ieškovė ir atsakovė 2008 m. vasario 6 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.2008/02/06 (b.l. 5-9), pagal kurią ieškovė atsakovei perdavė laikinai valdyti ir naudotis degalinę, plane pažymėtą 2E1p, esančią Verkių g. 50, Vilnius, o atsakovė įsipareigojo mokėti 6000,00 Lt plius PVM mėnesinį nuomos mokestį (nuomos sutarties 2.1. p.) ir apmokėti už telefono pokalbius, elektros energiją, elektros galingumą, vandenį, lietaus kanalizaciją ir kitas paslaugas, ieškinyje vadinamas eksploatacinėmis išlaidomis (nuomos sutarties 2.3. p.). PVM sąskaitą-faktūrą už nuomos mokestį atsakovė įsipareigojo apmokėti iki einamojo mėnesio 25 dienos, o už eksploatacines išlaidas, mokėjimą atliekant už praėjusį mėnesį, iki einamojo mėnesio 13 dienos. Ieškovė 2010-11-30 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą už 1185,36 Lt sumą už 2010 m. lapkričio mėnesio eksploatacines išlaidas, o 2010-12-06 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą už 7260,00 Lt sumą už 2010 m. gruodžio mėnesio nuomos mokestį, šios PVM sąskaitos-faktūros ieškovei buvo įteiktos 2010 m. gruodžio 6 d. (b.l. 10, 13). PVM sąskaitą-faktūrą už nuomos mokestį atsakovė turėjo apmokėti iki 2010 m. gruodžio 25 d., o už eksploatacines išlaidas – iki 2010 m. gruodžio 13 d., tačiau šių PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo iki šiol ir liko skolinga ieškovei 8445,36 Lt. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas neginčijo skolos dydžio ir fakto, kad atsakovei PVM sąskaitos-faktūros buvo įteiktos tinkamai. Be to, atsakovė apie neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras buvo informuota 2010-12-14, 2010-12-20, 2010-12-27 ir 2011-01-05 pretenzijomis (b.l. 11-12, 14-15). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Todėl ieškovės reikalavimas dėl 8445,36 Lt skolos priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškovė, vadovaudamasi nuomos sutarties 4.2. punktu, prašo iš atsakovės priteisti 2000,00 Lt baudą už du mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsakovė su tokiu ieškovės reikalavimu nesutinka, motyvuodama tuo, jog nuomos sutarties 4.2. punktas dalyje dėl 1000,00 Lt dydžio baudos nustatymo netaikytinas atsakovei, o jei ir taikytinas, tai baudos dydis turėtų būti mažintinas.

12Nuomos sutarties 4.2. punkte nustatyta, kad nuomotojas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis įsipareigojimus, numatytus sutarties 3.1.3.-3.1.8. punktuose, arba kitaip trukdantis dėl savo kaltės nuomininkui tinkamai naudotis išsinuomotu turtu, moka nuomininkui 1000,00 Lt baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja nedelsiant tokį pažeidimą pašalinti. Minėtame punkte taip pat nurodyta, kad sutartinių įsipareigojimų nevykdančiai šaliai turi būti pareikšta pretenzija raštu; jeigu per 7 kalendorines dienas nuo pretenzijos gavimo dienos šalis nesiima priemonių pašalinti trūkumų, trukdančių tinkamam sutarties vykdymui, taikomos sutartyje nustatytos sankcijos, išskyrus sutarties nutraukimą prieš terminą; jei šalis prašo daugiau nei 7 kalendorinių dienų, šalys dėl to gali susitarti atskirai. Taip pat numatyta, kad šio punkto reikalavimai yra taikomi esant mokėjimų tvarkos, numatytos sutartyje, pažeidimams.

13Pažymėtina, kad tarp šalių yra kilęs ginčas tik dėl dalies nuomos sutarties 4.2. punkto paskutiniojo sakinio aiškinimo ir taikymo. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog nuomos sutarties 4.2. punkto pirmajame sakinyje, kuriame nustatyta, kad nuomotojas moka nuomininkui 1000,00 Lt dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai nuomotojas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus, numatytus sutarties 3.1.3.-3.1.8. punktuose, ar kitaip trukdo dėl savo kaltės nuomininkui tinkamai naudotis išsinuomotu turtu, yra apibrėžta nuomotojo pareiga mokėti 1000,00 litų baudą nevykdant ar netinkamai vykdant iš nuomos sutarties kylančius įsipareigojimus. Taip pat šalys iš esmės sutaria, kad toliau nuomos sutarties 4.2. punkte nurodyta pretenzijų pateikimo ir sankcijų taikymo tvarka yra taikoma tiek ieškovei, tiek atsakovei. Kadangi ginčas yra kilęs dėl paskutiniojo nuomos sutarties 4.2. punkto sakinio, kuriame nurodyta, kad nuomos sutarties 4.2. punkto reikalavimai taikomi esant mokėjimų tvarkos pažeidimams, aiškinimo ir taikymo, todėl būtina išsiaiškinti, ar mokėjimų pažeidimo atveju nuomos sutarties 4.2. punkto reikalavimai yra taikomi tik dalyje dėl pretenzijų pateikimo ar ir dalyje dėl baudos skyrimo.

14CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos pagrindinės sutarčių aiškinimo taisyklės: kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos; kai yra abejonių dėl sutarties sąvokų, joms priskiriama priimtinausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, šalių tarpusavio santykių praktiką ir kt. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis byloje uždaroji akcinė bendrovė „Stafis“ v. uždaroji akcinė bendrovė „Saurida“, bylos Nr. 3K-3-132/2011).

15Paskutiniajame nuomos sutarties 4.2. punkto sakinyje atskirai neišskiriama, kurie 4.2. punkto reikalavimai yra taikomi esant mokėjimų tvarkos pažeidimams. Aiškinant tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą sutartį, būtina pažymėti, kad abi sutarties šalys yra verslininkai besiverčiantys komercine veikla, todėl tiek ieškovė, tiek atsakovė turi daug patirties tiek ikisutartiniuose santykiuose, tiek vykdant sutartį, todėl neabejotinai turi suvokti, kad už netinkamą sutarties vykdymą įstatymų ar sutarties pagrindu yra nustatomos tam tikros sankcijos. Nuomos sutartyje yra išskirtas atskiras skyrius „Šalių atsakomybė“, tačiau ir kituose sutarties skyriuose yra nuostatų vienaip ar kitaip susijusių su sankcijų dėl sutarties vykdymo pažeidimo taikymu. Pavyzdžiui, nuomos sutarties skyriaus „Nuomos kaina ir apmokėjimo tvarka“ 2.5. punkte yra nurodyta, kad nustatytu laiku nesumokėjus nuomos mokesčio arba neapmokėjus pateiktų sąskaitų, nuomotojo pasirinkimu taikomos šios sankcijos: neteikiamos paslaugos, atjungiamas telefono ryšys ir t.t. Kadangi šiame sutarties punkte nurodytas ne baigtinis taikomų sankcijų sąrašas, todėl nepaneigiama galimybė nuomininkui taikyti ir kitas sankcijas. Be to, sankcijos, kurios yra išvardintos nuomos sutarties 2.5. punkte, nėra piniginio pobūdžio.

16Nuomos sutarties 4.2. punkto paskutiniojo sakinio aiškinimas turi būti toks, kad būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra, nepažeistas proporcingumo principas ir sutarties aiškinimas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Jeigu nuomos sutarties 4.2. punktas mokėjimų pažeidimo atveju būtų taikomas tik dalyje dėl pretenzijų pareiškimo tvarkos, šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principai būtų pažeisti, nes piniginė sankcija už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą būtų numatyta tik nuomotojui, o nuomininkui piniginė sankcija už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą negrėstų, nes tokios sankcijos nėra numatyta nė viename sutarties punkte, tuo tarpu nuomotojas atsakytų pagal nuomos sutarties 4.1. ir 4.2. punktus. Įvertinus abiejų šalių patirtį, darytina išvada, jog pasirašydamos sutartį su nustatytomis atitinkamomis sankcijomis, dėl kurių šalys galėjo lygiai reikšti savo pasiūlymus ir pageidavimus, šalys patvirtino, kad sutarties nuostatos atitinka tikruosius šalių ketinimus. Todėl, teismo įsitikinimu, nuomos sutarties 4.2. punkto aiškinimas, jog nuostatos dėl 1000,00 Lt baudos skyrimo taikytinos esant mokėjimų tvarkos pažeidimams, atitinka sutarties šalių ketinimus, nepažeidžia šalių interesų, teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo reikalavimų bei atitinka šalių pasirašytos sutarties esmę.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005, ir kt.). Netesybomis negali būti piktnaudžiaujama ir siekiama nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl teismui yra suteikta teisė mažinti aiškiai per dideles ar neprotingai dideles netesybas. Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 straipsnio 2 dalį teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 straipsnyje. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos nutartis byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Todėl mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį privaloma išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nes nepagrįstas netesybų mažinimas paneigtų netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, esmę ir pažeistų sutarčių laisvės principą. Teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Sprendžiant dėl baudos sumažinimo atsižvelgtina į tai, kad ieškovė ir atsakovė yra privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys ūkine komercine veikla, todėl darytina išvada, jog abi nuomos sutarties šalys turi pakankamai patirties vedant derybas ir jeigu nustatyta 1000,00 Lt dydžio bauda, joms būtų buvusi per didelė, viena iš šalių būtų nesutikusi pasirašyti nuomos sutarties tokiomis sąlygomis. Vis dėlto, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, negalima pripažinti, jog 1000,00 Lt bauda yra pagrįsta ir protinga visais atvejais, todėl būtina atsižvelgti į pažeidimo aplinkybes. Byloje baudą atsakovė turi sumokėti už tai, jog vėluoja apmokėti dvi PVM sąskaitas-faktūras, tačiau vėluojamų apmokėti PVM sąskaitų-faktūrų suma skiriasi vos ne 7 kartus, todėl, teismo įsitikinimu, 1000,00 Lt baudos sumokėjimas tiek už vėlavimą sumokėti 1185,36 Lt ir tiek už vėlavimą sumokėti 7260,00 Lt pažeidžia protingumo, teisingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principus, nes už vėlavimą sumokėti 1185,36 Lt paskirta 1000,00 Lt bauda beveik prilygsta vėluojamai sumokėti sumai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo įsitikinimu, šalių interesų pusiausvyros, sutarties laisvės, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principai nebus pažeisti už vėlavimą sumokėti 1185,36 Lt paskirtą 1000,00 Lt baudą sumažinus iki 500,00 Lt, o už vėlavimą sumokėti 7260,00 Lt paskirtą 1000,00 Lt baudą palikus nepakeistą. Todėl iš atsakovės priteistina 1500,00 Lt baudos.

18Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.). Todėl iš atsakovės priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui yra priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Teismas iš atsakovės priteisė 9945,36 Lt, nors ieškovė prašė priteisti 10445,36 Lt, taigi, teismas patenkino 95,2 % ieškovės reikalavimų. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis bei išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Pareikšdama ieškinį ieškovė sumokėjo 313,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovė už advokato pagalbą iš viso sumokėjo 2662,00 Lt, šias išlaidas pagrindžia pateiktos PVM sąskaitos-faktūros ir mokėjimą patvirtinantys dokumentai. Priteisiant ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas būtina vadovautis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Pažymėtina, kad rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009). Atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.2. punkte nustatytą maksimalų dydį ieškovės sumokėta 484,00 Lt suma už ieškinio parengimą yra pripažintina pagrįsta, tačiau įvertinus tai, kad nagrinėjant bylą įvyko tik du teismo posėdžiai (2011-04-29 parengiamasis ir 2011-06-02 teismo posėdis, kuriame byla išnagrinėta iš esmės), taip pat į tai, jog byla nėra sudėtinga ar didelės apimties, bei į tai, jog advokato išlaidos dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę priteisiamos tik tuo atveju, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas, pripažintina, jog ieškovės prašoma priteisti 2178,00 Lt suma už pasiruošimą teismo posėdžiams, vykimą į Mažeikius ir atstovavimą teisme yra nepagrįstai per didelė, todėl mažintina iki 1089,00 Lt (Rekomendacijų 2 p., 3 p., 8.18 p.). Taigi, iš viso pagrįstomis ieškovės bylinėjimosi išlaidomis pripažintini 1886,00 Lt (313,00 Lt + 484,00 Lt + 1089,00 Lt). Atsižvelgus į ieškovės reikalavimų patenkinimo procentą, ieškovei iš atsakovės priteistina 1795,47 Lt (1886,00 Lt x 95,2 %) bylinėjimosi išlaidų.

20Nagrinėjant bylą teisme taip pat susidarė 17,00 Lt pašto išlaidų, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, iš ieškovės priteistina 0,80 Lt pašto išlaidų valstybei (17,00 Lt x 4,8 %), o iš atsakovės – 16,20 Lt (17,00 Lt x 95,2 %) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 2 d., 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263-265 str., 268-270 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės UAB „Saurida“, į.k. 266916280, buv. Montuotojų g. 8, Mažeikiai, ieškovei UAB „Stafis“, į.k. 121991772, buv. Verkių g. 50, Vilnius, a.s. Nr. LT61 7180 3000 0346 7019, AB Šiaulių bankas Vilniaus filialas, 71800:

24- 8445,36 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt penkis litus 36 ct) skolos;

25- 1500,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų 00 ct) baudos;

26- 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

27- 1795,47 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus 47 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš atsakovės UAB „Saurida“, į.k. 266916280, buv. Montuotojų g. 8, Mažeikiai, 16,20 Lt (šešiolika litų 20 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

29Priteisti iš ieškovės UAB „Stafis“, į.k. 121991772, buv. Verkių g. 50, Vilnius, 0,80 Lt (00 litų 80 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

30Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė UAB „Stafis“ 2011-01-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Atsakovė UAB „Saurida“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškovės... 6. Ieškovės UAB „Stafis“ atstovas advokatas Petras... 7. Atsakovės UAB „Saurida“ atstovas D. L. teismo... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Tarp šalių kilo ginčas dėl nesumokėtų sumų pagal nuomos sutartį... 10. Ieškovė ir atsakovė 2008 m. vasario 6 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų... 11. Ieškovė, vadovaudamasi nuomos sutarties 4.2. punktu, prašo iš atsakovės... 12. Nuomos sutarties 4.2. punkte nustatyta, kad nuomotojas, nevykdantis arba... 13. Pažymėtina, kad tarp šalių yra kilęs ginčas tik dėl dalies nuomos... 14. CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos pagrindinės sutarčių aiškinimo... 15. Paskutiniajame nuomos sutarties 4.2. punkto sakinyje atskirai neišskiriama,... 16. Nuomos sutarties 4.2. punkto paskutiniojo sakinio aiškinimas turi būti toks,... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, jog netesybos... 18. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 19. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui yra... 20. Nagrinėjant bylą teisme taip pat susidarė 17,00 Lt pašto išlaidų, kurios... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str.,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovės UAB „Saurida“, į.k. 266916280, buv. Montuotojų... 24. - 8445,36 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt penkis... 25. - 1500,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų 00 ct) baudos;... 26. - 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo... 27. - 1795,47 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus... 28. Priteisti iš atsakovės UAB „Saurida“, į.k. 266916280, buv. Montuotojų... 29. Priteisti iš ieškovės UAB „Stafis“, į.k. 121991772, buv. Verkių g. 50,... 30. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per trisdešimt dienų nuo...