Byla 2S-124-619/2012
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Toksika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Toksika“ ieškinį atsakovui SR UAB „Senovė“ dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo jam 75.960,90 Lt skolą ir 314.31 Lt delspinigių bei 6 proc. procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartimi ieškovo ieškinį parengiamąjame teismo posėdyje paliko nenagrinėtą CPK 246 str. 1 d. pagrindu. Teismas nurodė, kad į teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyko ieškovo atstovas, nors ieškovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai, o atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių.

4Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti 2011 m. spalio 18 d. teismo nutartį.

5Ieškovas nurodė, kad jo atstovas neatvyko į teismo posėdį, nes pasikeitus buvusiam įmonės vadovui R. P., naujam direktoriui, pradėjusiam dirbti nuo 2011-09-01 d. nebuvo perduota informacija apie bylos procesą, šaukimas į teismo posėdį, todėl bendrovės naujasis vadovas negalėjo tinkamai atstovauti bendrovei. Pažymėjo, kad ieškovas yra akcinė bendrovė, kurioje 90 proc. įmonės akcijų priklauso valstybei, vykdo svarbią pavojingų atliekų rinkimo, sandėliavimo ir perdirbimo funkciją, todėl ieškovo teisė atstovauti savo interesus teismo procese buvo nepagrįstai apribota ir pažeista ne dėl nuo atstovo priklausančių priežasčių. Jau parengiamojo teismo posėdžio metu teismas pritaikė pačią griežčiausią ir nepagrįstą sankciją, ši sankcija per griežta ir pažeidžia ieškovo teises, teismas elgėsi formaliai.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl jo atstovo neatvykimo į 2011 m. spalio 18 d. teismo posėdį nesudaro pagrindo naikinti apylinkės teismo nutarties, kadangi apie šio teismo posėdžio laiką ir vietą ieškovo atstovas buvo tinkamai informuotas teismo šaukimu 2011-09-05 d., kai naujasis įmonės vadovas Ž. Č. teisiškai ir faktiškai vadovavo įmonei. Pažymėjo, jog nepaisant įmonės vadovo kaitos, įmonės valdymo organams turi būti žinoma visa informacija susijusi su įmonės veikla, tame tarpe ir teisminiais ginčais, taigi ieškovas buvo nepakankamai rūpestingas ir atidus ir turėjo visas galimybes dalyvauti teismo posėdyje. Pažymėjo, jog pagal CPK 246 str. 1 d. teismas neturėjo diskrecijos teisės veikti kitaip, o nutartis atitinka civilinio proceso teisės principus.

7Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

8Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Taigi, atskirasis skundas nagrinėjamas neperžengiant šių ribų, išskyrus galimybę jas peržengti esant viešajam interesui, ir tikrinant absoliučių sprendimo(nutarties) pagrindų (ne)buvimą.

9Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio palikimo nenagrinėtu parengiamąjame teismo posėdyje klausimą, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui išspręsti faktinių aplinkybių, todėl neteisingai taikė proceso teisės normą, ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

10Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie 2011 m. spalio 18 d. parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą (b.l. 95). Ieškovo atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, atsakovo atstovas prašė teismo bylą palikti nenagrinėtą.

11CPK 246 str. 1 d. nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, kai ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą.

12Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, kai ieškovas neatvyko į parengiamąjį, o ne į teismo posėdį. Iš pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nebuvo išspręstas ginčas, motyvų yra neaišku, dėl kokių priežasčių negalėjo vykti parengiamasis posėdis be ieškovo dalyvavimo ir nebuvo galima skirti teismo posėdžio, nes nutartyje nėra nurodyta jokių argumentų. Parengiamasis teismo posėdis yra skirtas tam, kad būtų pasiruošta bylą nagrinėti teismo posėdyje (CPK 230, 413 str.). Iš bylos medžiagos matyti, kad nebuvo kliūčių pasiruošti bylą nagrinėti teismo posėdyje ir nedalyvaujant ieškovui, nes ieškovas ieškinyje yra nurodęs ieškinio faktinį ir teisinį pagrindą, pateikęs įrodymus, kuriais grindžia ieškinio pagrindą ir dalyką.

13Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, kuria nebuvo išspręstas ginčas, neatsižvelgė į tai, ar ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis, vilkino procesą, neatvykdamas į teismo posėdžius. Ieškinio palikimo nenagrinėto institutu paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą. Tačiau pagrindinis civilinio proceso tikslas – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; ir kt.).

14CPK 246 straipsnio 1 dalyje numatytu atveju ieškinio palikimas nenagrinėtu nėra procesinė sankcija, o tik priemonė, sudaranti galimybes nevilkinti proceso ir nepatekti bylai į aklavietę. Atsižvelgiant į ieškovo (jo atstovo) procesinį elgesį per visą iki tol buvusį bylos nagrinėjimo procesą, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vienkartinio ieškovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį įvertinti kaip nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis, bandymą užvilkinti procesą ar nepateisinamą nesirūpinimą jo eiga. Ieškinį palikus nenagrinėtą, ieškovas turės pareigą kreiptis į teismą su nauju ieškiniu. Todėl šiuo atveju ieškinio palikimas nenagrinėtu pažeidžia proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principą (CPK 7 str.).

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus šios bylos nagrinėjimo trukmę tos pačios instancijos teisme, joje atliktus procesinius veiksmus, tai, jog byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad anksčiau ieškovas nesąžiningai naudojosi ar piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, darytina išvada, kad nėra protinga, teisinga ir ekonomiška užvesti kitą analogišką bylą tam, kad būtų išnagrinėtas ir išspręstas ginčas, kuris buvo nagrinėjamas šioje byloje, dėl ko reikalinga užbaigti šią civilinę bylą, išsprendžiant tarp šalių kilusį ginčą iš esmės (CPK 3 str. 1 d., 7 str., 8 str.).

16Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

17Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai