Byla 1-55-780/2015

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant prokurorei Algidai Banienei, kaltinamajai E. P. ir jos gynėjui advokatui Arvydui Gudui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2E. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, turinti vidurinį išsilavinimą, netekėjusi, dirbanti UAB „( - ), gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 300 straipsnio 2 dalį.

3Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4E. P. 2014 m. lapkričio mėnesį, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Kaune, Tunelio gatvėje, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, gavo žinomai netikrą dokumentą – asmens tapatybės kortelę Nr. 12340594, kurioje atspausdinta jos - E. P. nuotrauka ir nurodyti jos anketiniai duomenys, ir nuo šio žinomai netikro dokumento gavimo momento, laikė jį turėdama su savimi, kol 2015 m. kovo 10 d. 13.20 val., Kalvarijos sav., Salaperaugio kaime, panaudojo, pateikdama ją VSAT prie LR VRM Lazdijų rinktinės Sargybų skyriaus pareigūnui.

5Kaltinamoji E. P. kalta prisipažino visiškai ir patvirtino, kad 2014 m. lapkričio mėnesį jos asmens tapatybės kortelė ir pasas buvo paimti Kauno apskrities VPK pareigūnų kaip kardomoji priemonė ikiteisminiame tyrime. Dar prieš paskiriant šią kardomąją priemonę ji suprato, kad iš jos bus paimti dokumentai, todėl iš anksto pradėjo ieškoti kaip gauti netikrą dokumentą, nes norėjo aplankyti mamą, gyvenančią Danijoje. Per daug savo pažįstamų ir nepažįstamų asmenų ji rado romų tautybės asmenį, kuris pardavė jai netikrą asmens tapatybės kortelę. Kaune, Tunelio gatvėje šiam asmeniui ji perdavė savo nuotrauką su kitoje pusėje parašytu savo vardu, pavarde asmens kodu ir parašu, bei sumokėjo jam 200 litų. Po kelių dienų toje pat vietoje atsisėmė netikrą asmens tapatybės kortelę. Tuo metu kai gavo netikrą asmens tapatybės kortelę jos tikras dokumentas jau buvo paimtas ikiteisminiame tyrime. Netikrą dokumentą ji laikė su savimi ir iki sulaikymo buvo panaudojusi vieną kartą – atsiimdama siuntinį pašte. Antrą kartą panaudojo kai važiavo į Daniją ir pasieniečiai paprašė pateikti asmens tapatybės dokumentą. Labai gailisi, kad padarė šią nusikalstamą veiką, prašo paskirti baudą.

6VSAT prie LR VRM Lazdijų rinktinės Sargybų skyriaus specialisto A. C. tarnybinis pranešimas, patvirtina, kad 2015-03-10 apie 13.20 vykdant tarnybą Kalvarijos užkardoje, dokumentų patikrinimo metu mikroautobuso keleivė jam pateikė asmens tapatybės kortelę Nr. 12340594, išduotą E. P. vardu, ir jam kilo įtarimas, kad ši kortelė yra suklastota (b. l. 2).

72015-03-10 dokumentų pateikimo protokolu VSAT Lazdijų rinktinės Sargybų skyriaus specialistas A. C. pateikė asmens tapatybės kortelę Nr. 12340594, išduotą E. P. vardu, tyrėjui (b. l. 3).

82015-03-10 apžiūros protokole, aprašyta Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė Nr. 12340594, išduota E. P. vardu, ir specialistas pateikė išvadą, kad Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė Nr. 12340594, išduota E. P. vardu, yra netikra, nes neatitinka tokio pavyzdžio vertybiniams dokumentams keliamų reikalavimų (b. l. 4 - 7).

9Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išrašas patvirtina, kad nuo 2014-11-16 Kauno apskrities VPK atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriame 2014-11-26 E. P. pareikštas įtarimas (b. l. 26).

10Ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamoji už 200 litų gatvėje įsigijo iš nepažįstamo asmens savo asmens tapatybės kortelę, kuri tuo metu iš jos buvo paimta ikiteisminio tyrimo metu kaip jai paskirta kardomoji priemonė, todėl E. P. tyčia ir jos kaltė laikant ir panaudojant netikrą dokumentą yra įrodyta visiškai ir abejonių nekelia.

11Kaltinamosios veiksmai, t.y. netikros asmens tapatybės kortelės laikymas ir pateikimas tikrinant pareigūnams, pagrįstai kvalifikuoti pagal BK 300 str. 2 d., kadangi disponavimas netikra asmens tapatybės kortele yra kvalifikuota disponavimo suklastotu dokumentu sudėtis.

12Kaltinamosios atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Jos atsakomybę sunkinančių atsakomybę aplinkybių nėra.

13BK 300 straipsnio 2 dalies sankcija numato tik dvi bausmių rūšis: areštą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų. Pagal BK 49 straipsnio 2 dalį areštas yra trumpalaikis laisvės atėmimas, atliekamas areštinėje, todėl abi sankcijoje numatytos bausmės savo turiniu iš esmės yra tas pats laisvės atėmimas tik skirtingos trukmės. Tačiau pagal BK 75 straipsnio nuostatas, nėra galimas arešto bausmės vykdymo atidėjimas, kai tuo tarpu paskyrus laisvės atėmimo bausmę jos vykdymą galima atidėti. Tai reiškia, kad susidaro situacija, kad kaltininkui pagal BK 300 straipsnio 2 dalį paskyrus areštą jis gali patirti didesnius laisvės suvaržymus, susijusius su laisvės atėmimu, negu paskyrus laisvės atėmimo bausmę ir jos vykdymą atidedant. Todėl šiuo atveju skiriant bausmę svarbu įvertinti aplinkybę ar siekiant bausmės tikslų būtinas realus laisvės atėmimas, kuris neišvengiamas paskyrus formaliai švelnesnę arešto bausmę, ar bausmės tikslus galima pasiekti atidedant bausmės, nors ir griežtesnės, vykdymą.

14Kaltinamoji padarė apysunkį, tyčinį nusikaltimą, yra neteista, administracine tvarka nebausta, turi darbą, savo kaltę nuo pat tyrimo pradžios pripažino ir nuoširdžiai gailisi, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas pripažįsta, kad visiškai pagrįstai galima manyti, jog ji ateityje laikysis įstatymų ir daugiau nusikaltimų nedarys, o bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo. Todėl atsižvelgiant į šių aplinkybių visumą E. P. skirtina sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtinas (BK 75 str.).

15Nors kaltinamoji ir gynėjas prašė skirti švelnesnę nei BK 300 straipsnio 2 dalyje numatytą bausmę ir pagal BK 62 straipsnį paskirti baudą, tačiau nenurodė kuriuo iš BK 62 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų, bauda galėtų būti paskirta. Pažymėtina, kad minėtoje įstatymo normoje numatytas baigtinis sąrašas sąlygų, kurioms esant galimas švelnesnės bausmės paskyrimas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik tokios rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo teisiamas, sankcijoje (BK 54 straipsnio 1 dalis), o BK 62 straipsnio 1, 2, 4 dalyse nustatytos tik šios bendrosios taisyklės išimtys ir nurodyta sąlygų visuma, kuriai esant nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė; teismas gali taikyti BK 62 straipsnį tik konstatavęs visų įstatyme numatytų būtinų sąlygų visumą ir atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausoiojo teismo nutartis Nr. 2K-204-2014). Tai reiškia, kad teismas, taikydamas BK 62 straipsnį, privalo vadovautis BK 54 straipsnyje nustatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir BK 41 straipsnio nuostatomis, reikalaujančiomis, jog paskirtąja bausme turi būti siekiama visų šiame straipsnyje nurodytų tikslų. Be to, pagal įstatymą švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas, net ir esant konkrečioje baudžiamojoje byloje BK 62 straipsnio 2 ar kitose dalyse nustatytų sąlygų visumai, yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga, todėl teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, kitas byloje esančias reikšmingas aplinkybes, gali neskirti švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės, nors būtinos sąlygos yra (Lietuvos Aukščiausoiojo teismo nutartys Nr. 2K-323/2008, 2K-435/2008, 2K-43/2014).

16Šiuo atveju nėra nei vienos iš BK 62 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų švelnesnei nei BK 300 straipsnio 2 dalyje numatytai bausmei paskirti, nes: kaltinamoji neišlaiko nei sunkia liga sergančių ar neįgalių asmenų; nei mažamečių vaikų; jos vaidmuo nusikaltime nebuvo antraeilis, nes ji vienintelė yra nusikaltimo vykdytoja; veika realizuota visiškai ir nenutrūko rengimosi ar pasikėsinimo stadijoje; nėra kitų BK 62 straipsnio 2 dalies 5 ir 6 punktuose numatytų sąlygų. Todėl taikyti BK 62 straipsnį ir paskirti kaltinamajai BK 300 straipsnio 2 dalyje nenumatytą bausmę – baudą, nėra pagrindo.

17Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas galimas ir pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, tačiau teismų praktikoje suformuluota nuostata, kad pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė, nei numatyta straipsnio, pagal kurį kvalifikuota veika, sankcijoje, paprastai gali būti paskiriama, jei yra išimtinės aplinkybės ir nėra pagrindo paskirti švelnesnę negu įstatymo numatytą bausmę pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas (neadekvatus) konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitų bylos aplinkybių visumai. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas privalo nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės ir argumentuoti kodėl straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas konkrečiam asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (Lietuvos Aukščiausoiojo teismo nutartys Nr. 2K-105/2009, 2K-3/2010, 2K-128/2011, 2K-633/2011).

18Šiuo atveju byloje nėra jokių išimtinių aplinkybių, pagrindžiančių kad sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas kaltinamajai už jos padarytą nusikaltimą aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Teismų praktikoje kaltinamojo asmenybę teigiamai apibūdinantys duomenys, kurie įvertinami skiriant bausmę įstatymo sankcijos ribose, nėra išimtinės aplinkybės, dėl kurių būtų pagrindas skirti dar švelnesnę bausmę (Lietuvos Aukščiausoiojo teismo nutartis Nr. 2K-447/2014). Todėl vien tai, kad kaltinamoji pirmą kartą teisiama, kad turi darbą ir savo kaltę pripažįsta, nėra pagrindas taikyti jai išimtinę atsakomybę. Šiuo atveju svarbu pažymėti, kad nusikaltimą E. P. planavo iš anksto ir kaip pati patvirtino, galimybės įsigyti netikrą dokumentą pradėjo ieškoti dar net nepraradusi tikro dokumento. Tai reiškia, kad ji sąmoningai nusikalto ir kryptingai siekė elgtis būtent taip. Be to, ji pati pripažino, kad netikrą dokumentą buvo panaudojusi ir prieš tai kai buvo sulaikyta už šį nusikaltimą. Visos šios aplinkybės neduoda pagrindo daryti išvadai, kad švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas už jos padarytą nusikaltimą, atsižvelgiant į jo pavojingumo pobūdį ir laipsnį, į jos tyčios kryptingumą, atitiktų teisingumo principą.

19Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – netikra Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė, perduotina Policijos departamentui prie LR VRM (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str., teisėjas

Nutarė

21E. P. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 2 d. ir nuteisti ją 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

22Remiantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti E. P. galutinę bausmę – terminuotą laisvės atėmimą 4 (keturiems) mėnesiams.

23Remiantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2015 m. kovo 10 d. iki 2015 m. kovo 12 d., vieną sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.

24Remiantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant E. P. neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

25Netikrą Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę Nr. 12340594 perduoti Policijos departamentui prie LR VRM po nuosprendžio įsiteisėjimo.

26Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. E. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, turinti vidurinį... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 4. E. P. 2014 m. lapkričio mėnesį, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu... 5. Kaltinamoji E. P. kalta prisipažino visiškai ir patvirtino, kad 2014 m.... 6. VSAT prie LR VRM Lazdijų rinktinės Sargybų skyriaus specialisto A. C.... 7. 2015-03-10 dokumentų pateikimo protokolu VSAT Lazdijų rinktinės Sargybų... 8. 2015-03-10 apžiūros protokole, aprašyta Lietuvos Respublikos asmens... 9. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išrašas... 10. Ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamoji už 200 litų gatvėje... 11. Kaltinamosios veiksmai, t.y. netikros asmens tapatybės kortelės laikymas ir... 12. Kaltinamosios atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad ji... 13. BK 300 straipsnio 2 dalies sankcija numato tik dvi bausmių rūšis: areštą... 14. Kaltinamoji padarė apysunkį, tyčinį nusikaltimą, yra neteista,... 15. Nors kaltinamoji ir gynėjas prašė skirti švelnesnę nei BK 300 straipsnio 2... 16. Šiuo atveju nėra nei vienos iš BK 62 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų... 17. Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas galimas ir pagal BK... 18. Šiuo atveju byloje nėra jokių išimtinių aplinkybių, pagrindžiančių kad... 19. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str.,... 21. E. P. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 2 d. ir... 22. Remiantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu... 23. Remiantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme... 24. Remiantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, paskirtos laisvės... 25. Netikrą Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę Nr. 12340594 perduoti... 26. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...