Byla 2-23-336/2014
Dėl testamento panaikinimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant: ieškovei J. Č., jos atstovui adv. Sigitui Štaraičiui, atsakovei I. P., jos atstovui adv. Antanui Jarašiui, trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų J. Č., trečiajam asmeniui notarei G. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. Č. ieškinį atsakovei I. P., trečiajam asmeniui nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų J. Č., trečiajam asmeniui notarei G. S., dėl testamento panaikinimo ir

Nustatė

3Ieškovės J. Č. atstovas advokatas Sigitas Štaraitis prašo patikslintą ieškinį tenkinti visiškai, pripažinti negaliojančiu V. J., a. k. ( - ), mirusios ( - ), 2012-06-06 testamentą, patvirtintą Kėdainių rajono 1- ajame notarų biure, reg. Nr. ( - ). Paaiškino, kad tam, kad testamentas galiotų įstatyme yra numatytos sąlygos, t. y. testamento sudarymo metu testatorius turi būti veiksnus, kas buvo nustatyta, bei testamentas turi būti sudarytas įstatymo nustatyta forma, o testamento turinys turi atitikti testatoriaus valią. Testamentas šiuo atveju buvo sudarytas netinkamos formos, kas apima visą testamento sudarymo tvarką. Testamentas buvo sudarytas transporto priemonėje, kas Notariato įstatyme nėra numatyta. Testamento sudarymo procedūroje dalyvavo pašalinis asmuo liudytoja S. M., kuri iš notarės kontoros buveinės pateikinėjo atitinkamus dokumentus mirusiajai, nes du kartus notaras iki transporto priemonės tai tikrai neina, tuo buvo pažeista ne tik testamento sudarymo paslaptis, bet mirusiajai buvo daromas poveikis dėl naujo testamento surašymo, tuo pažeista testamento sudarymo tvarka. Pažymėtina, kad dėl testamento sudarymo buvo tartasi iš anksto. Be to byloje esantis pareiškimas dėl testamento (2012-02-14) panaikinimo, jo data 2012-06-06, notarinio registro Nr. S-( - ), yra patvirtintas vėliau, negu sudarytas naujas (2012-06-06) testamentas, kuriame nurodyta 12 val. Pagrindinė testatorės V. J. valia buvo reiškiama ta, kad ji visų pirma norėjo panaikinti ankstesnį testamentą, o ne sudaryti naują testamentą. Taigi šiuo atveju buvo pasielgta ne taip, ką atspindėjo testatorės valia, t. y. ji norėjo panaikinti ankstesnį testamentą, o ne sudaryti naują testamentą. Notarinio veiksmo atlikimas yra konfidencialus, tai yra turi būti laikomasi slaptumo, ko bent jau nuo notarinės kontoros iki namų neišliko. Atitinkamai prašo priteisti ieškovės naudai iš atsakovės jos turėtas teisinių paslaugų bei atstovavimo išlaidas.

4I. J. Č. palaikė atstovo išsakytą poziciją, prašo panaikinti testamentą. Nurodė, kad ji, mirusioji V. J. ir atsakovė I. P. yra seserys. V. J. visą savo turtą po mirties buvo užrašiusi jos dukrai J. Č., o vėliau testamentą pakeitė. Kol neįsikišo liudytoja M., viskas buvo gerai. Mirusiąją ji slaugė, taip pat iš ( - ) atvažiuodavo jos dukra. Prieš mirtį buvo pas seserį. Sesuo verkė, skambino prie jos atsakovei I. P., prašė jos jai atsiųsti testamentą. Sesuo sakė, kad pasveiks ir eis viską padaryti kitaip, sakė, jog ji nieko neatsimenanti, niekur nebuvo nuėjusi, atėjo prie mašinos ir ji pasirašiusi, o ką pasirašiusi, ji pati nežinanti. Taigi sesuo aiškiai išreiškė valią, kad ji nori testamentą pakeisti. Sakė, kad turtą nori užrašyti savo krikšto dukrai J., kuri ją prižiūrėjo, pas ją atvažiuodavo. Sesuo sirgo 7 mėnesius iki mirties, prieš tai ji jokiomis ligomis nesirgo. Sesuo visą laiką buvo veiksni. Kai susirgo sesuo ir ji atvažiuodavo, tai S. M. jos neprileisdavo prie sesers. Jeigu nebūtų įsikišusi S. M., viskas būtų buvę gerai.

5Atsakovės I. P. atstovas adv. Antanas Jarašius nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad testamento sudarymas yra visiškai teisėtas ir pagrįstas, Niekas, nepriklausomai nuo vietos nedraudžia testamento sudaryti, svarbu yra išreikšta testatoriaus valia ir veiksnumas. Testatorė buvo psichiškai sveika ir suprato savo veiksmų esmę. Aplinkybė, kad raidė ar skiemuo yra neteisingai parašyta pavardėje, kaip tik patvirtina, kad testatorė pasirašinėjo, savo vardą ir pavardę rašėsi nebūdama visiškai patogioje padėtyje, juo labiau sirgdama. Šitas momentas būtent nurodo konkrečias, tikrąsias aplinkybes. Mano, kad ieškovė ir trečiasis asmuo turėtų gerbti savo sesers ir tetos atminimą ir jos valią, nes V. J. testamentą surašė net neprašoma trečiajam asmeniui J. Č.. Akivaizdu iš liudytojos parodymų, kad iš nevilties ir širdgėlos matydama, kad turtas paliktas ne tam asmeniui, kuris nors šiek tiek nusipelnęs jai, ji savo valią pakeitė ir testamentą perrašė. Tai kad liudytojų parodymais testatorė aiškino, jog neatsimena, ką padarė, kur pasirašė, galima paaiškinti testatorės somatiniu susirgimu, nes ji būdama garbingo amžiaus ir patirdama skausmus bei neviltį, galėjo tarpais prisiminti ir tarpais neatsiminti. Tačiau tai nereiškia, kad tuo metu, kai V. J. dėjo parašą testamente, kurio turinys jai buvo išaiškintas, kad ji nesuprato, ką daranti arba, kad buvo kieno nors įtakota. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti atstovavimo išlaidas pagal byloje esančius pateiktus kvitus.

6Atsakovė I. P. palaikė atstovo išsakytą poziciją, prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad mirusioji V. J. yra jos sesuo. Sesers prašymu 2012-05-29 ji atvažiavo pas seserį, ji jau sirgo vėžiu. Kitą dieną ją nuvežė chemoterapijai į Kauno klinikas. Kai atvažiavo, ji sakė, kad jos laukusi, nes norinti greičiau perrašyti testamentą. Kai buvo pakeistas testamentas, ji pati notarinėje kontoroje nebuvo. Tą dieną, kai buvo pakeistas testamentas, sesuo buvo nusilpusi, nes buvo po chemoterapijos. Tačiau protiškai ji buvo orientuota. Liudytoja S. M. jokios įtakos seseriai negalėjo padaryti, sesuo buvo savarankiška visą gyvenimą. Sesuo grįžusi su S. M. namo, salone pasiėmusi testamentą, kuris buvo surašytas J., pradėjo jį draskyti. Apie pirmo testamento sudarymą ji žinojo iš sesers - kai ji buvo atvažiavusi į Lietuvą 2012-05-29, sesuo jai sakė apie Č. naudai sudarytą testamentą. Č. sesuo visą amžių padėjo, o tokiu būdu ji norėjo padėti jau jai. Č. atiteko viskas, tėvų namas, žemė, o ji su seserimi nieko negavo.

7Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, J. Č. palaiko ieškinį, prašo jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovė yra jos mama, o atsakovė – teta, kaip ir mirusioji V. J.. Jeigu testamentas būtų ne jos naudai, tai jis turėtų būti panaikintas ir po to turtas paveldėtas pagal įstatymą, taip būtų sąžiningiausia. Ji rūpinosi teta, buvo paguldžiusi į slaugos skyrių, kuriame ji gulėjo tris dienas. Tai buvo jau po operacijos, kuri buvo atlikta 2011 m. Ji vežė tetą operuotis, po to su vyru vežė į Druskininkus. Teta atsigavusi po operacijos, paskambino jai ir pasakė, kad jai nežinant surašė jos naudai testamentą. Teta minėjo, kad ją į notarų biurą nuvežė S. M.. Po testamento surašymo, 2012 m. balandžio mėnesį, tetai labai stipriai pablogėjo sveikata, o po jos pagalbos ji labai sustiprėjo. Kai vėl tetai pablogėjo sveikata, tuomet skambino tetai – atsakovei į ( - ), kvietė atvažiuoti, nes tetai labai pablogėjo sveikata, sakė, jog nežino ką daryti, neturi sąlygų slaugyti ir t. t. Kai teta iš ( - ) atvažiavo, birželio mėnesį jau buvo perrašytas testamentas ir juos iš karto nuo tetos atitolino. Jai teta 2012 m. rugpjūtį, kai išvažiavo „m.“, sakė, kad testamentas buvo sudarytas automobilyje, sakė kad buvo I. P. ir S. M., kad notarė visiškai nedalyvavo, neatėjo iki automobilio. Teta sakė, kad nežino ant ko pasirašė, nes jai buvo mėlyna akyse, sakė, jog buvo nugriuvusi. Be to testamente tetos pasirašyta pavardė netiksli, nurodyta pavardė J.. Taigi mano, kad testamentas buvo surašytas neteisingai. Testamentas buvo sudarytas automobilyje, kur pagal teisės aktų reikalavimus tokia vieta nėra nurodyta. Su mirusiąja teta jos santykiai buvo labai geri. Jie pablogėjo, kai atvažiavo atsakovė. Teta sakė, kad vis tiek testamentą perrašys jai, nes ją privertė tiesiog pakeisti testamentą, I, tiesiog jai darė spaudimą. Nuo testamento I. P. surašymo iki V. J. mirties praėjo beveik 10 mėnesių. Apie pakeistą testamentą ji žinojo, tačiau tetos nebandė šnekinti vėl pakeisti testamentą dėl to, kad negalėjo taip pasielgti, matydami tokią jos būklę. Be to teta jai skambino, kelis kartus prašė atvežti notarą, kad perrašytų testamentą, bet ji buvo užsiėmusi, dirbo, su teta apie testamento pakeitimą ji nekalbėjo.

8Trečiasis asmuo notarė G. S. prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad testamente yra išreikšta laisva testatorės valia. Ji buvo veiksni, o tai ir yra pagrindiniai motyvai. Testamentas buvo sudarytas laikantis visų įstatymo reikalavimų. Ji pas testatorę a/m buvo du kartus nuėjusi, o kliento atvykimas iki aikštelės visada yra traktuojamas kaip atvykimas į notarų biurą ir nei iš vieno žmogaus dvigubas notaro atlyginimas už tai nėra imamas. Pirmiausia, 2012-02-14 ji patvirtino pirmąjį V. J. testamentą, kuriuo ji visą savo turtą paliko J. Č.. Tada ją į notarų biurą atlydėjo irgi kaimynė S. M.. V. J. tada jau sirgo, nes fiziškai atrodė labai sulysusi, matėsi, kad žmogus yra ligotas, bet ji buvo orientuota. Ji testamentu išreiškė savo laisvą valią, ji buvo sąmoninga ir veiksni. 2012-06-06 ji patvirtino antrąjį V. J. testamentą. Į notarų biurą ją vėl atvežė kaimynė S. M. ir pasakė, kad ji silpnai fiziškai jaučiasi ir paprašė ar galėtų nueiti iki automobilio. Ji su testatore bendravo automobilyje viena, S. M. buvo lauke. Testatorė tikrai buvo veiksni, tikrai išreiškė savo laisvą valią ir niekieno neverčiama testamentą parašė I. P.. Dar testatorė paprašė panaikinti pirmąjį testamentą ir kada ji paklausė kodėl, tai ji atsakiusi, kad jos nelanko. Pašnekinusi ją automobilyje, grįžo į biurą surašyti dokumentus. Pasiėmė registro knygą, antspaudą ir vėl nuėjo iki automobilio, kur automobilyje perskaitė testamentą ir pasirašinėjo. Fizinė testatorės būsena tikrai neturėjo įtakos jos mąstymui, nes ji mintis reiškė pakankamai aiškiai ir tikrai buvo protiškai orientuota. Įstatymas tiesiogiai nekalba, kad galima sudaryti testamentą automobilyje. Notarai vyksta ir į namus, ir į ligonines, ir nemano, kad ligoninės palata, kurioje stovi 6 lovos, būtų geresnė vieta pašnekinti žmogų, su juo pabendrauti ir jam pasirašyti testamentą, negu sėdint su juo automobilyje. Testatorės veiksnumu ji įsitikino, asmenybę patikrino, testamentas buvo įregistruotas registrų knygoje, ji pasirašė registre, po to duomenys buvo perduoti Testamentų registrui. Pavardę, vardą testatorė be abejo visur rašė pati. Pavardė testamente jos kitaip parašyta, bet netgi ir jos parašas pasirašinėjant skiriasi, tai žmogus, kuris serga, kad praleido raidę ar skiemenį, tai negalima sakyti, kad tai jau ne jo pasirašyta ir neišreikšta tokiu būdu jo valia. Tą pačią dieną ji taip pat pasirašė pareiškimą ir dėl pirmojo testamento panaikinimo. Nors ji V. J. paaiškino, kad antrasis testamentas savaime panaikina pirmąjį, bet ji vis tiek panoro, kad būtų panaikintas pirmasis testamentas, panoro rašyti pareiškimą. Ant šio pareiškimo jau pasirašyta pakankamai aiškiai, raidžių nepraleista. Nemano, kad S. M. galėjo daryti testatorei kažkokią įtaką. Testamentas buvo įregistruotas anksčiau negu atsisakymas, nes niekas to nedraudžia, tai yra visiškai atskiri veiksmai. Testamento panaikinimą testatorė galėjo padaryti ir kitą dieną, ir anksčiau. Veiksmai buvo atlikti automobilyje, o ne namuose, kadangi jie turi pakankamai daug darbo ir nevyksta pas kiekvieną žmogų į namus, kai jis dar gali paeiti. Konkrečiai įstatymas nenumato testamento pasirašymo automobilyje, bet ją atsivežė iki biuro ir ji nemano, kad yra įstatymo pažeidimas nueiti pas ligonį. Ant testamento nėra privaloma rašyti vardo ir pavardės, tai yra daroma dėl ekspertizės atlikimo.

9Ieškinys atmestinas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-02-14 testatorė V. J. sudarė testamentą, registro Nr. S-( - ), kuris patvirtintas Kėdainių rajono 1- ojo notarų biuro notarės G. S. ir pagal kurį testatorė visą savo turtą paliko J. Č. (t. 1, b. l. 49). 2012-06-06 testatorė sudarė kitą testamentą, kuris taip pat patvirtintas Kėdainių rajono 1- ojo notarų biuro notarės G. S. ir pagal kurį testatorė visą savo turtą paliko savo seseriai I. P., registro Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 14). Tos pačios dienos pareiškimu ( registro Nr. ( - )), testatorė panaikino jos surašytą ir 2012-02-14 Kėdainių rajono 1-ojo notarų biuro notarės G. S. patvirtintą testamentą, registro Nr. S-( - ) (t. 1, b. l. 48). V. J. ( - ) mirė (t. 1, b. l. 8).

11Testamentas – tai asmeninis palikėjo patvarkymas dėl turto, taip pat dėl asmeninių neturtinių teisių ir pareigų mirties atveju, padarytas įstatymo nustatyta tvarka ir forma. Testamentu asmuo nustato daiktų likimą po jo mirties. Įstatymo leidėjas tokiam valios išreiškimui nustato atitinkamas sąlygas ir tvarką, tam, kad ši valia būtų išreikšta laisvai paties testatoriaus be pašalinių įtakos. Vėliau sudarytas testamentas panaikina visą pirmesnį testamentą (CK 5.35 str. 2d.). Testamentą privalo sudaryti tik pats asmuo, kuris būtinai turi būti veiksnus, suvokti savo veiksmų reikšmę ir pasekmes (CK 5.15 str.). Priešingu atveju, testamentas negalioja (CK 5.16 str. 1d. 1p.).

12Testamentas– tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal CK 5.15 str. 2 d. testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Tai yra testamento negali sudaryti pilnamečiai asmenys, kurie negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, nors jie ir nėra teismo pripažinti neveiksniais arba jų veiksnumas neapribotas. Sudarytas testamentas gali būti nuginčijamas (CK 5.17 str.). Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu (CK 1.78 str. 2 d., 4 d., 5.16 str. 2 d.) CK 1.89 str. pagrindu. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Taigi sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų. Mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Jeigu nagrinėjant ieškinio reikalavimą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu nustatoma, kad testatorius testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuotas, pats suformavo savo valią bei ją išreiškė ir nėra tos valios įforminimo trūkumų, tai sandoris turėtų būti išsaugomas. Pasisakydamas dėl CK 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu. Kiekvieno sandorio būtini elementai yra subjektai, jų valia ir valios išreiškimas, sandorio turinys ir forma. Kad sandoris galiotų, įstatymo reikalavimus turi atitikti visi jo elementai. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007; 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

13Byloje esantys rašytiniai įrodymai taip pat patvirtina, kad V. J. nuo 2012-11-14 buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (t.1, b. l. 15). Ieškovės prašymu teismo nutartimi paskyrus pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę V. J. psichinei būklei nustatyti (t.1, b. l. 53- 54) gautas 2014-03-12 Panevėžio teismo psichiatrijos skyriaus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas Nr. 87 TPK-21/2014, kuriame pateiktos ekspertizės išvados: tiriamoji V. J. pas psichiatrus nesigydė; nagrinėjant medicininę dokumentaciją jokie psichikos sutrikimai niekur ir niekada neaprašyti; 1) V. J. 2012-06-06 sudarant testamentą, jokiu psichikos sutrikimu nesirgo; ji suprato savo veiksmų reikšmę, esmę ir juos galėjo valdyti; ji galėjo suvokti daromo sandorio, testamento esmę ir numatyti jo juridines pasekmes; 2) V. J. veiksmų supratimui ir jų valdymui onkologinė liga, jos gydymo būdai, priemonės ir vartojami vaistai įtakos neturėjo. Ar ji buvo įtaigi atsakyti nepakanka duomenų (t.1, b. l. 60- 61). Išrašai iš medicininių dokumentų (t. 1, b. l. 39, 40, 41), šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai neginčijamai patvirtina, kad V. J. testamentų sudarymo metu turėjo didelių sveikatos problemų, susijusių su onkologine liga. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad V. J. sveikatos sutrikimai būtų susiję su psichikos ligomis- net pati ieškovė patvirtino, kad jos sesuo iki mirties buvo veiksni. Ekspertizės akte taip pat nurodyta, kad V. J. 2012-06-06 sudarant testamentą, jokiu psichikos sutrikimu nesirgo, o jos veiksmų supratimui ir valdymui onkologinė liga, jos gydymo būdai, priemonės ir vartojami vaistai įtakos neturėjo. Notarė G. S. taip pat parodė, kad pabendravus su testatore automobilyje, ji mintis dėstė aiškiai, tikrai buvo veiksni, išreiškė savo tikrąją valią ir niekieno neverčiama pasirašė testamentą; be to testatorė dar paprašė panaikinti pirmąjį testamentą ir paaiškino kodėl. Tiek ieškovės, tiek atsakovės kviesti liudytojai iš esmės patvirtino, kad testatorė iki pat savo mirties buvo pakankamai sąmoninga ir protaujanti. Liudytoja J. F. parodė, kad testatorė buvo orientuota, tik dėl ligos sutrikusi atmintis. Kad testatorė buvo sąmoninga, normaliai kalbėdavo, tačiau po užėjusio blogumo kartais nieko neatsimindavo, patvirtino ir liudytoja apklausta I. L.. Liudytoja A. A. patvirtino, kad testatorė visą laiką šnekėjo protingai, buvo orientuota. Liudytoja S. M. parodė, kad visais klausimais testatorė turėjo savo nuomonę, ji visada buvo orientuota. Liudytoja V. D. patvirtino, kad testatorė buvo sąmoninga.

14Teismas pažymi, kad įstatymas įtvirtina testamentų sudarymo teisėtumo prezumpciją, kurios paneigimą šioje byloje privalo įrodyti ieškovė, reiškianti reikalavimą pripažinti negaliojančiu testamentą (CPK 178 str., 182 str. 4p.). Civilinio proceso kodekso 178 str. numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, o Civilinio proceso kodekso 185 str. numatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kaip jau ankščiau minėta, nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti kokia buvo testatorės tikroji valia ir ar ji, testamento sudarymo dieną 2012-06-06, išreikšta sąmoningai, suvokiant savo veiksmų reikšmę ir sugebant juos valdyti. Teismas sprendžia, kad byloje surinkti įrodymai: 1) trečiojo asmens notarės G. S. paaiškinimai, 2) visų teisme apklaustų liudytojų – J. F., I. L., A. A., S. M., V. D. parodymai ir byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimai (iš esmės jie nurodė, kad nebuvo abejonių dėl testatorės psichinės būklės), 3) 2014-03-12 Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas Nr. 87 TPK-21/2014 (nurodoma, kad V. J. 2012-06-06 sudarant testamentą, jokiu psichikos sutrikimu nesirgo; ji suprato savo veiksmų reikšmę, esmę ir juos galėjo valdyti; ji galėjo suvokti daromo sandorio, testamento esmę ir numatyti jo juridines pasekmes; V. J. veiksmų supratimui ir jų valdymui onkologinė liga, jos gydymo būdai, priemonės ir vartojami vaistai įtakos neturėjo), yra pakankami daryti išvadai, kad testatorė V. J. testamento sudarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti. Teismui nėra pagrindo abejoti Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. 87 TPK-21/2014 išvadų teisingumu, kurios metu prieita išvados, kad V. J. veiksmų supratimu ir jų valdymui onkologinė liga ir jos gydymo būdai, priemonės ir vartojami vaistai įtakos neturėjo. Be to, šios įrodinėjimo priemonės duomenims neprieštarauja ir visų teisme apklaustų liudytojų parodymai, notarės paaiškinimai. Taigi iš bylos įrodymų viseto galima daryti pagrįstą išvadą, kad ginčijamame testamente yra išreikšta tikroji testatorės V. J. valia, jos liga netrukdė jai suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, taigi jai netrukdė išreikšti savo valios dėl sudaromų testamentų, todėl nėra pagrindo 2012 m. birželio 6 d. sudarytą testamentą pripažinti negaliojančiu. Pažymėtina, kad testatorės valia sudaryti naują testamentą buvo išreikšta ir jai prašant panaikinti pirmąjį testamentą- nors notarė testatorei išaiškino antrojo testamento surašymo pasekmes, t. y. kad vėliau sudarytas testamentas panaikina visą pirmesnį testamentą – LR CK 5.35 str. 2d. , tačiau testatorė dėl pirmojo testamento panaikinimo surašė pareiškimą, kas tik dar kartą patvirtina jos valingą siekį panaikinti pirmąjį testamentą. Teismas daro išvadą, kad jokios reikšmės neturi antrojo testamento - 2012-06-06 sudarymui ta aplinkybė, jog notarė veiksmą – V. J. 2012-06-06 sudarytą testamentą įregistravo anksčiau negu pareiškimą dėl panaikinimo 1-ojo testamento 2012-02-14 (t.1, b. l. 48), nes kaip teismo posėdžio metu nurodė notarė G. S., niekas to nedraudžia, t.y. visiškai atskiri veiksmai, testamento panaikinimą testatorė galėjo padaryti ir kitą dieną ir anksčiau, tiesiog tie veiksmai konkrečiu atveju buvo atliekami kartu, jiems seka nereikalinga.

15Byloje taip pat kilo ginčas dėl testamento tvirtinimo tvarkos trūkumų. Byloje nustatyta, kad testamentas pasirašytas su testatore automobilyje prie notaro kontoros. Notariato įstatymo 28 str. 2 d. numato notarinių veiksmų atlikimo vietą, pagal kurį notariniai veiksmai atliekami notaro biure. Atlikti notarinius veiksmus ne notaro biuro patalpose galima tik tada, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas ar kiti atvejai) negali atvykti į notaro biurą ir iškviečia notarą į namus, medicinos pagalbos ar kitą įstaigą <..>. To paties įstatymo 14 str. 1 d. numato, kad notaras privalo užtikrinti notarinių veiksmų slaptumą. Notarės G. S. paaiškinimais ir liudytojos S. M. parodymais nustatyta, kad su testatore testamento sudarymo metu notarė bendravo viena, joms vienoms būnant automobilyje prie notarų kontoros, taigi jokia pašalinė įtaka V. J. nebuvo daroma. Akivaizdu, kad testatorė, dėl jos ligos buvo silpnos sveikatos (ką patvirtino byloje dalyvaujantys asmenys ir apklausti liudytojai), dėl ko jai būtų buvę sunku nueiti į notaro biuro patalpas, todėl notarė pas testatorę nuėjo į automobilį. Iš trečiojo asmens notarės G. S. paaiškinimų matyti, kad V. J. atvežusi S. M., testatorei ir notarei būnant automobilyje, nebuvo automobilyje ir jų pokalbyje ir pasirašinėjant testamentą nedalyvavo. Analogiškai teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoja S. M.. Notarė įsitikino testatorės veiksnumu, kas reiškia, kad notarė nepastebėjo jokių testatorės V. J. psichikos sutrikimų. Taigi notarinio veiksmo slaptumas buvo užtikrintas, testatorė testamento sudarymo metu buvo socialiai orientuota, pati suformavo savo valią bei ją išreiškė. Taigi vien ta aplinkybė, kad testamentas dėl objektyvios aplinkybės (testatorės ligos), sudarytas automobilyje prie notarų kontoros, nesudaro pagrindo šį sandorį pripažinti negaliojančiu. Negaliojančiu testamentas taip pat negali būti pripažintas ir dėl tos aplinkybės, kad testamente prie testatorės parašo testatorės parašytoje pavardėje, yra praleistos kelios pavardės raidės, nes testorės tapatybe notarė įsitikino, o testatorės parašas yra pakankama testatorės valios patvirtinimo išraiška. Pažymėtina, kad ieškovė aplinkybės, kad testamentas pasirašytas ne V. J., net neįrodinėjo.

16Ieškovė ir trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų J. Č. savo reikalavimą grindžia ir tuo, jog ginčo testamentas buvo sudarytas dėl S. M. ir I. P. darytos įtakos. Akivaizdu, kad žmogus, esantis sociali būtybė, juolab svarbiausiais gyvenimo klausimais, priimdamas sprendimus diskutuoja ir tariasi su kitais asmenimis. Kaip nustatyta, V. J. vyras miręs (t. 1, b. l. 12), vaikų ji neturėjo. Kaip nurodyta anksčiau, CK 1.89 straipsnis numato, kad testatorius sandorio (testamento) sudarymo metu turi būti socialiai orientuotas, pats suformuoti savo valią. Taigi vien aplinkybė, kad testatorės apsisprendimas dėl naujojo testamento sudarymo galimai susiformavo prieš tai jai tariantis su kitais asmenimis, savaime nėra pakankama, kuriai esant reiktų pripažinti negaliojančiu 2012-06-06 testamentą. Byloje nėra nustatyta aplinkybių, kad testamento sudarymo metu atsakovė I. P. ir liudytoja S. M. būtų dariusios kokią nors įtaką testatorei- pirmoji pas notarą nebuvo, o liudytoja S. M. testamento sudaryme nedalyvavo, buvo atskirai nuo testatorės ir notarės, tai nustatyta teismo posėdžio metu. Aplinkybių, kad testatorei iki sandorio sudarymo buvo grasinta, smurtauta, ar kitaip paveikta jos valia dėl sandorio sudarymo, byloje nėra, ieškovė ir trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų J. Č. jų neįrodinėjo. Pažymėtina, kad į teisėsaugą nei ieškovė, nei trečiasis asmuo J. Č., dėl testatorei jų nuomone galimai darytos įtakos nesikreipė.

17Iš išdėstytų įrodymų visumos ir jais nustatytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad minėtas testamento tekstas atitiko testatorės valią, testatorė su testamento tekstu buvo supažindinta ir jį patvirtinimo, t.y. testatorė asmeniškai savo valią išreiškė tiesiogiai notarei ir patvirtino, kad ji yra tokia, kaip išreikšta testamente. Ieškovė nesugebėjo paneigti V. J. veiksnumo, o kartu ir testamento teisėtumo prezumpcijos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad 2012-06-06 testamentas atitinka testatorės valią, kurios išreiškimas atitinka teisės aktų reikalavimus, dėl ko negali būti pripažintas negaliojančiu, kas sudaro pagrindą ieškiniui atmesti.

18Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos- 2400,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (t. 1, b. l. 29; t.2, b. l. 6, 7, 8), Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str. Iš ieškovės taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos- 32,11 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, valstybei- Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.

19Teismas, priėmęs sprendimą byloje, turi spręsti dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Šioje byloje 2013-07-15 teismas nutartimi (b. l. 17, t.1) taikė laikinąją apsaugos priemonę- uždraudė Kėdainių rajono 1-ojo notarų biuro notarei A. R. išduoti atsakovei I. P., gim. ( - ) paveldėjimo teisės liudijimą iki tol, kol teisme bus išnagrinėta civilinė byla. Taigi atmetus ieškinį, ši byloje taikyta laikinoji apsaugos priemonė, įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikintina - CPK 150 str. 2 d.

20Vadovaudamasis išdėstytu ir Civilinio proceso kodekso 260 str., 263 str., 268 str., 270 str., 307 str. 1 d.,

Nutarė

21Ieškovės J. Č. ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovės J. Č., a. k. ( - ), 2400,00 Lt (du tūkstančius keturis šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovei I. P., a. k. ( - ).

23Priteisti iš ieškovės J. Č. 32,11 Lt (trisdešimt du litus 11 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, "Swedbank", AB, banko kodas 73000).

24Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-07-15 teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę- draudimą Kėdainių rajono 1-ojo notarų biuro notarei A. R. išduoti atsakovei I. P., gim. ( - ) paveldėjimo teisės liudijimą iki tol, kol teisme bus išnagrinėta civilinė byla.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovės J. Č. atstovas advokatas Sigitas Štaraitis prašo patikslintą... 4. I. J. Č. palaikė atstovo išsakytą poziciją, prašo panaikinti testamentą.... 5. Atsakovės I. P. atstovas adv. Antanas Jarašius nurodė, kad su ieškiniu... 6. Atsakovė I. P. palaikė atstovo išsakytą poziciją, prašo ieškinį... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, J. Č. palaiko... 8. Trečiasis asmuo notarė G. S. prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-02-14 testatorė... 11. Testamentas – tai asmeninis palikėjo patvarkymas dėl turto, taip pat dėl... 12. Testamentas– tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 13. Byloje esantys rašytiniai įrodymai taip pat patvirtina, kad V. J. nuo... 14. Teismas pažymi, kad įstatymas įtvirtina testamentų sudarymo teisėtumo... 15. Byloje taip pat kilo ginčas dėl testamento tvirtinimo tvarkos trūkumų.... 16. Ieškovė ir trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų J.... 17. Iš išdėstytų įrodymų visumos ir jais nustatytų aplinkybių pagrindu... 18. Ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovei priteistinos bylinėjimosi... 19. Teismas, priėmęs sprendimą byloje, turi spręsti dėl byloje taikytų... 20. Vadovaudamasis išdėstytu ir Civilinio proceso kodekso 260 str., 263 str., 268... 21. Ieškovės J. Č. ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovės J. Č., a. k. ( - ), 2400,00 Lt (du tūkstančius... 23. Priteisti iš ieškovės J. Č. 32,11 Lt (trisdešimt du litus 11 ct)... 24. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2013-07-15 teismo nutartimi... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...