Byla e2-1114-236/2018
Dėl viešojo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl viešojo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis,

Nustatė

3

 1. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. kovo 22 d. paskelbė viešąjį konkursą „Negyvenamųjų patalpų, pažymėtų plane indeksais 1-(45-48), esančių adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniuje“ nuoma. Konkurso laimėtoja pripažinta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nemuno vaistinė“.
 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gintarinė vaistinė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizuojamos negyvenamųjų patalpų, pažymėtų plane indeksais 1-(45-48), esančių adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniuje, nuomos viešo konkurso būdu sąlygas neteisėtomis ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybą užtikrinti UAB „Gintarinė vaistinė“ pirmenybės teisę sudaryti (atnaujinti) patalpų nuomos sutartį, pakeičiant (papildant) konkurso sąlygas – įtraukiant į jas šią nuostatą: „Nepriklausomai nuo dalyvavimo konkurse, UAB „Gintarinė vaistinė“ turi pirmenybės teisę sudaryti (pratęsti) nuomos sutartį tomis pačiomis sąlygomis ir ta pačia kaina, kurią pasiūlys konkurso būdu nustatytas laimėtojas. Su nuomos konkurso laimėtoju nuomos sutartis bus sudaroma tik tuo atveju, jei UAB „Gintarinė vaistinė“ nepasinaudos ar atsisakys pasinaudoti pirmenybės teise“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo uždrausti Vilniaus miesto savivaldybei pasirašyti naują nuomos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos su viešojo konkurso laimėtoju, uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir (ar) apsunkinti UAB „Gintarinė vaistinė“ teisę naudotis negyvenamosiomis patalpomis, jei bus mokamas 2008 m. balandžio 3 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartyje Nr. A466-2150-(5.2-TR2.) nustatyto dydžio nuomos mokestis.
 4. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovės UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino.
 5. Atsakovės pateikė prašymą įpareigoti ieškovę per teismo nustatytą terminą pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 154 382,28 Eur sumai. Prašyme atsakovės nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus Vilniaus miesto savivaldybei sudaryti nuomos sutartį su nuomos konkurso laimėtoja, Vilniaus miesto savivaldybė per metus neteks 154 382,28 Eur dydžio pajamų.
 6. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi atsakovių prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkino.
 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 26 d. nutartimi, išnagrinėjęs atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos 2018 m. kovo 23 d. nutarties, kuria ieškinio reikalavimams užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 23 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – ieškovės UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.

4Apeliacinis procesas nutraukiamas

 1. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovių prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 2. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 23 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas.
 3. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo instituto, kaip vieno iš atsakovo teisių gynimo būdų, taikymui būtina sąlyga – galiojančios ir teismo atsakovui pritaikytos prevencinio poveikio priemonės. Kitaip tariant, ieškovą, kurio prašymu laikinai buvo suvaržytos atsakovo teisės laikinųjų apsaugos priemonių forma, teismas gali įpareigoti užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą tik tuo atveju, jeigu yra pritaikytos ir galiojančios laikinosios apsaugos priemonės. Jeigu iki atsakovo prašymo, pareikšto pagal CPK 146 straipsnį, išnagrinėjimo yra panaikinamos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios varžė atsakovo teisinę padėtį, kartu išnyksta ir teisinis bei faktinis pagrindai nagrinėti atsakovo prašymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-227-302/2017 ir šioje nutartyje nurodyta teisminė praktika).
 4. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 23 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, jau yra panaikinta, sprendžia, kad procesas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutarties dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo praranda tikslingumą, o atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu. Dėl šios priežasties apeliacinis procesas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovių prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).
 5. Nutrauktus procesą dėl galimų nuostolių užtikrinimo, atsakovėms neužkertama galimybė siekti realiai patirtų nuostolių atlyginimo bendra tvarka, pareiškiant ieškinį CPK nustatyta tvarka.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

6Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta tenkinti atsakovių prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai