Byla e2-227-302/2017
Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų uždraudimo bei žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės CF&S LITHUANIA atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-760-460/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltkonta“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei CF&S Lithuania ir A. K. dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų uždraudimo bei žalos atlyginimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Baltkonta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovus CF&S Lithuania UAB ir A. K. nedelsiant nutraukti visus nesąžiningos konkurencijos su UAB „Baltkonta“ veiksmus, t. y. įpareigoti atsakovus nutraukti UAB „Baltkonta“ informacijos, kuri laikoma UAB „Baltkonta“ komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, naudojimą bei turimą tokią informaciją sunaikinti; įpareigoti atsakovus nutraukti UAB „Baltkonta“ darbuotojams pasiūlymų teikimą pereiti į atsakovo įmonę; priteisti iš atsakovų solidariai 48 247,32 Eur; priteisti iš atsakovo CF&S Lithuania UAB, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo A. K. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - pareikšto reikalavimo ribose (48 247,32 Eur) areštuoti atsakovams CF&S Lithuania UAB ir A. K. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant ieškinio užtikrinimui, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias šiems atsakovams ir esančias pas šiuos atsakovus arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant atsakovams disponuoti areštuotu turtu, jį įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti, vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus leidžiant atsiskaitymą su ieškovu UAB „Baltkonta“; uždrausti atsakovams CF&S Lithuania UAB ir A. K. siūlyti ieškovo UAB „Baltkonta“ darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti pas atsakovę CF&S Lithuania UAB ir/ar pas su šia įmone susijusias kitas įmones.
 3. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. spalio 3 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovės UAB „Baltkonta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovams CF&S Lithuania UAB ir A. K. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias šiems atsakovams ir esančias pas šiuos atsakovus arba trečiuosius asmenis, neperžengiat pareikšto 48 247,32 Eur reikalavimo ribų, uždraudžiant atsakovams disponuoti areštuotu turtu, jį įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti, vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su ieškove UAB „Baltkonta“. Kita ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalis buvo atmesta.
 4. Atsakovė CF&S Lithuania UAB pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovę UAB „Baltkonta“ pateikti atsakovei CF&S Lithuania UAB nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 8 000 Eur sumai, įmokant šią sumą į teismo depozitinę sąskaitą. Atsakovė galimų nuostolių atsiradimą siejo su antstolio atliktu atsakovės CF&S Lithuania UAB piniginių lėšų 48 247,32 Eur sumai areštu. Atsakovės teigimu, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė CF&S Lithuania UAB 2016 m. spalio 13 d. su Estijos Respublikoje registruota įmone „BALTIC MARITIME LOGISTICS GROUP“, AS sudarė paskolos sutartį (toliau – Paskolos sutartis), kurios pagrindu už 8 procentų metines palūkanas pasiskolino 50 000 Eur sumą. Nurodomus galimus nuostolius, pasak atsakovės, sudaro palūkanų suma, skaičiuotina taikant 8 procentų metinių palūkanų normą nuo 50 000 Eur sumos už 2 metų laikotarpį, kadangi būtent tiek gali trukti bylos nagrinėjimas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsakovės CF&S Lithuania UAB prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, netenkino.
 2. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartimi atsakovės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės niekaip neriboja atsakovės teisės užsiimti komercine–ūkine veikla bei naudotis naujai gautinomis pajamomis, atmetė atsakovų teiginius, jog Paskolos sutartis su užsienio bendrove buvo sudaryta būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ne dėl kitų priežasčių. Įvertinęs ieškovės į bylą pateiktus Lietuvos banko ir Europos Centrinio Banko duomenis, teismas darė išvadą, kad 8 procentų metinė palūkanų norma yra žymiai didesnė nei aktualiuoju laikotarpiu esančios paskolų (kredito) palūkanų vidutinės normos tiek Lietuvos, tiek Estijos komerciniuose bankuose, dėl to sprendė, kad apskaičiuota 8 000 Eur suma negali būti laikoma atsakovės galimų nuostolių suma. Taip pat teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie pablogėjusią ieškovės turtinę padėtį.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė CF&S Lithuania UAB atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti atsakovės CF&S Lithuania UAB prašymą dėl nuostolių užtikrinimo, ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti ieškovę UAB „Baltkonta“ pateikti atsakovei CF&S Lithuania UAB nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 8 000 Eur sumai, įmokant šią sumą į teismo depozitinę sąskaitą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Atsakovei CF&S Lithuania UAB neturint jokio kilnojamojo/nekilnojamojo turto, antstolis, vykdydamas Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartį, areštavo atsakovei CF&S Lithuania UAB priklausančias sąskaitas, kas sąlygojo atsakovės ūkinės veiklos suvaržymą. Piniginių lėšų areštas apribojo atsakovės galimybę naudotis apyvartinėmis lėšomis, kurios būtinos kasdienei atsakovės veiklai, todėl atsakovė buvo priversta sudaryti Paskolos sutartį.
  2. Įvertinus tai, kad atsakovė CF&S Lithuania UAB 50 000 Eur paskolą gavo iš juridinio asmens (verslo subjekto), darytina išvada, kad 8 procentų dydžio metinės palūkanos, atsižvelgiant į Paskolos sutarties sudarymo aplinkybes, yra protingos ir pagrįstos, atitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeidžia paskolos sutarčių šalių interesų.
  3. Atsakovės galimus nuostolius sudaro per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį susikaupsiančios 8 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo Paskolos sutarties sumos, t. y. 50 000 Eur. Remiantis Lietuvos teismų bylų nagrinėjimo trukmės statistika, civilinės bylos nagrinėjimas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose trunka 445 dienas (50 000 x 0,08 / 360 x 445 = 4 944,44 Eur), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad byla yra specifinė ir sudėtinga, manytina, kad bylos nagrinėjimas gali užtrukti 2 metus ir daugiau, todėl atsakovės nuostoliai gali išaugti ir iki 8 000 Eur sumos.
  4. Atsakovė CF&S Lithuania UAB neturi realių galimybių nustatyti ieškovės finansinės padėties, kadangi, nepasibaigus finansiniams metams, ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentų viešuose registruose paprasčiausiai nėra, tačiau, įvertinus pačios ieškovės dėstomas aplinkybes dėl ženkliai sumažėjusių klientų užsakymų bei apyvartos ir pelno sumažėjimą, darytina išvada, jog ieškovės finansinė šiuo metu nėra stabili.
 2. Ieškovė UAB „Baltkonta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atsakovės atskiruoju skundu argumentus:
  1. Atsakovės nurodomi nuostoliai nėra susiję su Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutarties pagrindu pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Apeliantės nurodomi nuostoliai tiesiogiai yra susiję su Paskolos sutarties, kuri buvo sudaryta laisva apeliantės valia, pasirašymu. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartis neapribojo apeliantės galimybės toliau užsiimti vykdoma veikla ir iš jos gauti pajamas.
  2. Įvertinęs į bylą pateiktus duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Paskolos sutartyje įtvirtinta 8 procentų dydžio metinė palūkanų norma yra ženkliai didesnė nei aktualiuoju laikotarpiu komercinių bankų analogiškų sandorių atvejais taikomos palūkanų normos, todėl, priešingai nei tvirtina apeliantė, jos nurodoma 8 procentų dydžio metinė palūkanų norma negali būti laikoma tinkamu nuostolio dydžio apskaičiavimo matu. Nors apeliantė ir tvirtina, kad jai joks komercinis bankas nebūtų suteikęs paskolos, tačiau nepateikia jokių šį teiginį pagrindžiančių įrodymų.
  3. Paskolos sutartis negali būti vertinama kaip sudaryta teisėtai, kadangi ji neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.83 straipsnio 2 dalies nuostatų.
  4. Atskirojo skundo argumentas, kad bylos nagrinėjimas gali užtrukti du metus, taip pat negali būti vertinamas kaip teisiškai pagrįstas. Lietuvoje veikiančių apygardų teismų bylų nagrinėjimo statistinė trukmė yra skirtinga.
  5. Apeliantės argumentai, kad šiuo metu ieškovės finansinė padėtis yra pablogėjusi, taip pat negali būti vertinami kaip pagrįsti. Vien tai, kad sumažėjo įmonės užsakymų skaičius, apyvarta ar pelnas, negali reikšti, jog įmonės finansinė padėtis dėl to tapo tokia sunki, kad ieškovei būtų sudėtinga apmokėti apeliantės nurodomą 8 000 Eur sumą.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties dalies, kuria netenkintas atsakovės prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutarties dalis, kurios pagrindu buvo areštuotas atsakovės turtas, panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas.
 4. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo instituto, kaip vieno iš atsakovo teisių gynimo būdų, taikymui būtina sąlyga – galiojančios ir teismo atsakovui pritaikytos prevencinio poveikio priemonės. Kitaip tariant, ieškovą, kurio prašymu laikinai buvo suvaržytos atsakovo teisės laikinųjų apsaugos priemonių forma, teismas gali įpareigoti užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą tik tuo atveju, jeigu yra pritaikytos ir galiojančios laikinosios apsaugos priemonės. Jeigu iki atsakovo prašymo, pareikšto pagal CPK 146 straipsnį, išnagrinėjimo yra panaikinamos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios varžė atsakovo teisinę padėtį, kartu išnyksta ir teisinis bei faktinis pagrindai nagrinėti atsakovo prašymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-895-186/2015; 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-871-186/2015; 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-903-180/2015).
 5. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 9 d. nutarties dalis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, jau yra panaikinta, sprendžia, kad procesas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo praranda tikslingumą, o atskiruoju skundu skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu. Dėl šios priežasties ir vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties dalies, kuria netenkintas atsakovės prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).
 6. Nutrauktus procesą dėl galimų nuostolių užtikrinimo, atsakovei neužkertama galimybė siekti realiai patirtų nuostolių atlyginimo bendra tvarka, pareiškiant ieškinį CPK nustatyta tvarka.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

8nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės CF&S LITHUANIA atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta tenkinti atsakovės prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. Nr. e2-760-460/2017.

Proceso dalyviai
Ryšiai