Byla e2S-1748-601/2018
Dėl antstolio R. S. veiksmų išnagrinėjimo, suinteresuoti asmenys – antstolis R. S. ir R. D

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Č. D., atstovaujamo advokato D. M., atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2SP-19361-877/2018 pagal pareiškėjo Č. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki skundo dėl antstolio R. S. veiksmų išnagrinėjimo, suinteresuoti asmenys – antstolis R. S. ir R. D..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas Č. D. pateikė skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0070/16/10402 ir Nr. 0070/16/10405, t. y. prašo panaikinti 2018 m. birželio 18 d. patvarkymą „Dėl piniginių lėšų arešto ir jų perdavimo į antstolio R. S. depozitinę sąskaitą“, o vykdomąsias bylas nutraukti, nustačius, kad vykdomieji dokumentai priimti neteisėtai. Taip pat prašo įpareigoti antstolį R. S. pervesti antstoliui V. Z. 14747,04 Eur, kurie buvo nurašyti panaikinus apribojimą. Tame pačiame skunde pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0070/16/10402 ir Nr. 0070/16/10405 iki įsiteisės teismo sprendimas byloje dėl antstolio R. S. veiksmų.

82.

9Skunde nurodė, kad iš 2018 m. birželio 18 d. antstolio R. S. patvarkymo „Dėl piniginių lėšų arešto ir jų pervedimo į antstolio R. S. depozitinę sąskaitą“ matyti, kad antstolis priėmė vykdyti 2009 m. balandžio 10 d. vykdomuosius raštus Nr. 1-19-493/2006 dėl 29 966,60 Eur ir 257 533,68 Eur skolų išieškojimo. Anot pareiškėjo, šiame patvarkyme nurodoma, kad 2018 m. gegužės 11 d. Kauno apygardos teismui nutartimi Nr. T-66-493/2018 panaikinus apribojimą, antstolis R. S. į depozitinę sąskaitą nusirašė 14 747,04 Eur, nors pagal proporcijas turėjo būti pervesta 18 12,00 Eur, t. y. antstoliui V. Z. buvo pervesta 3 564,96 Eur didesnė suma. Pareiškėjo nuomone, skundžiamas potvarkis pareiškėjui sukėlė teisines pasekmes, kadangi siekiama sumažinti jam išieškotiną sumą net 3 594,96 Eur. Be to, antstolio R. S. sąskaitoje jau išieškota 14 747,04 Eur. Taigi, nesustabdžius atliekamų veiksmų nurodytose vykdomosiose bylose, didelė pinigų suma būtų perduota asmeniui be jokio teisėto pagrindo, o susigrąžinti jas būtų pernelyg sudėtinga.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Kauno apylinkės teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi atmetė pareiškėjo Č. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

144.

15Teismas nurodė, kad pareiškėjas prie prašymo nepateikė jokių dokumentų iš vykdomųjų bylų, todėl nėra aišku, kada ir kokiu pagrindu pradėtas vykdymas, kokio pobūdžio ir kokiu pagrindu išduoti skundžiami antstolio patvarkymai. Be to, teismui nėra pateikti duomenys, patvirtinantys, kad pareiškėjas skundą pateikė antstoliui CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas sprendė, kad pareiškėjo pateiktų duomenų nepakanka nustatyti jo reikalavimo pagrįstumui ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybei, todėl šioje proceso stadijoje taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindo nenustatyta.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

175.

18Atskiruoju skundu pareiškėjo Č. D. atstovas advokatas Dalius Mecelica prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdomąsias bylas Nr. 0070/16/10402 ir 0070/16/10405 iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nesutiko taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nurodydamas tik formalias priežastis, tačiau neišnagrinėjo esminių prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentų, neįvertino laikinųjų priemonių taikymo tikslų bei pagrindų. Pareiškėjo nuomone, gindamas viešą interesą, pirmosios instancijos teismas turėjo įstatyminę prievolę būti aktyvus ir pareikalauti iš antstolio R. S. vykdomąją bylą, jeigu suabejojo pateikto skundo pagrįstumu. Pasisakydamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, pareiškėjo atstovas akcentavo, jog skundu siekiama pripažinti antstolio potvarkį negaliojančiu ir nutraukti vykdomąsias bylas, kurių pagrindu vykdomi išieškojimai. Tai reiškia, kad pareiškėjo skundą patenkinus, liktų neišieškota pas antstolį V. Z. esanti suma (3 594,96 Eur). Be to, nesustabdžius vykdomojoje byloje atliekamų vykdymo veiksmų, ši pinigų suma ir kitos pinigų sumos būtų perduotos fiziniam asmeniui be jokio teisėto pagrindo. Atkreipia dėmesį, kad jau išieškota 14 747,04 Eur suma yra labai didelė ir ją susigrąžinti būtų sudėtinga.

196.

20Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

21Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23

7.

24Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

258.

26Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

279.

28CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o tam, kad būtų galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti nustatytos dvi privalomos sąlygos: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti pareikštų ir prima facie (preliminariai) pagrįstų reikalavimų pobūdį (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Tik tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų tikslą ir paskirtį. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013).

2910.

30Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenustatė sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tokia išvada, juolab, kad teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, pareiškėjo Č. D. skundas dėl antstolio R. S. veiksmų Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-22333-924/2018 atmestas. Ir, nors minėta nutartis šios bylos nagrinėjimo metu dar neįsiteisėjusi, pripažintina, kad ši aplinkybė neabejotinai sudaro pagrindą daryti preliminarią išvadą, jog pareiškėjo reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti, kas, atitinkamai, leidžia daryti išvadą ir apie tai, kad jokios realios grėsmės sprendimo įvykdymui, bent jau šiame proceso etape, nebelieka. Nesant pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą Kauno apylinkės teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartį, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3111.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, pareiškėjas atskirojo skundo argumentais nepaneigė pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl ji nekeistina.

33Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

34Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas Č. D. pateikė skundą dėl antstolio R. S. veiksmų... 8. 2.... 9. Skunde nurodė, kad iš 2018 m. birželio 18 d. antstolio R. S. patvarkymo... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Kauno apylinkės teismas 2018 m. liepos 5 d. nutartimi atmetė pareiškėjo Č.... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prie prašymo nepateikė jokių dokumentų... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 5.... 18. Atskiruoju skundu pareiškėjo Č. D. atstovas advokatas Dalius Mecelica prašo... 19. 6.... 20. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 21. Teismas... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23.

7.... 24. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 25. 8.... 26. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio... 27. 9.... 28. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 29. 10.... 30. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenustatė sąlygų taikyti... 31. 11.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutartį palikti... 35. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....