Byla e2A-783-653/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko, Ingos Staknienės, Jelenos Šiškinos (pirmininkės ir pranešėjos), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „FES Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimo civilinėje byloje ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fire Experts“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „FES Baltic“ dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo bei pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „FES Baltic“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fire Experts“ dėl įpareigojimo pateikti dokumentaciją, baudos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Fire Experts“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama 1) 2019 m. liepos 7 d. vienašališką Statybos subrangos sutarties Nr. ( - ) nutraukimą pripažinti negaliojančiu; 2) priteisti iš atsakovės UAB „FES Baltic“ ieškovės UAB „Fire Experts“ naudai 2 950,00 EUR skolos, 6 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad 2018 m. spalio 24 d. tarp šalių buvo sudaryta statybos darbų subrangos sutartimi Nr. ( - ) UAB „Fire Experts“ (Subrangovas) įsipareigojo atlikti darbų objekte FITSUOT gamybinės paskirties pastate (asdresas: ( - )) priešgaisrinių skylių sandarinimą, o atsakovė (Rangovas) įsipareigojo iš rangovo priimti darbus ir sumokėti pavedimu Rangovui per trisdešimt kalendorinių dienų po Subrangovo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Atsakovė ieškovei yra skolinga 2 950,00 Eur. Prieš pateikdama teismui priešieškinį 2019 m. liepos 5 d. atsakovė pranešė ieškovei, kad nuo 2019 m. liepos 7 d. vienašališkai nutraukia Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), remdamasi šios sutarties 8.6 p. bei 8.6.2 p. nuostatomis. Mano, kad tokiu vienašališku sutarties nutraukimu atsakovė tik stengiasi išvengti savo sutartinių prievolių įvykdymo ieškovei. Pažymėjo, kad statinys ( - ), yra pripažintas tinkamu naudoti 2019-03-06 statybos užbaigimo aktu Nr. ( - ) ir praktiškai yra naudojamas.

93.

10Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

114.

12Atsakovė pareiškė byloje priešieškinį, kuriuo atsakovė prašė įpareigoti ieškovę (subrangovę) perduoti atsakovei (rangovei) tinkamai įformintą bei patvirtintą dokumentaciją pagal 2018 m. spalio 24 d. Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), konkrečiai:

134.1.

14Paslėptų darbų aktus pagal Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), kurie būtų patvirtinti žyma "kopija tikra", pasirašyti atestuoto statybos darbų vadovo, nurodant pasirašančio(-ių) asmens(-ų) pareigas, vardą, pavardę, tvirtinimo datą bei patvirtinti įmonės spaudu;

154.2.

16Išpildomuosius brėžinius pagal Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), kurie būtų patvirtinti žyma "kopija tikra", pasirašyti atestuoto statybos darbų vadovo, nurodant pasirašančio(-ių) asmens(-ų) pareigas, vardą, pavardę, tvirtinimo datą bei patvirtinti įmonės spaudu;

174.3.

18Išpildomųjų brėžinių sandarinimo mazgus pagal Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), kurie būtų patvirtinti žyma "kopija tikra", pasirašyti atestuoto statybos darbų vadovo, nurodant pasirašančio(-ių) asmens(-ų) pareigas, vardą, pavardę, tvirtinimo datą bei patvirtinti įmonės spaudu;

194.4.

20Originalias Eksploatacinių savybių deklaracijas (ESD PAROC), pagal Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), arba originalų kopijas, kiekvieną lapą patvirtinant žyma "kopija tikra", pasirašant įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančio(-ių) asmens(-ų) pareigas, vardą, pavardę, tvirtinimo datą bei patvirtinti įmonės spaudu;

214.5.

22Tinkamai įformintą ir realia data parengtą/ sudarytą Baigiamąjį darbų atlikimo aktą (subrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą) pagal Statybos subrangos sutartį Nr. ( - );

235.

24Priteisti iš ieškovės atsakovės naudai 818,20 Eur delspinigių, 417,45 Eur dydžio baudą, 8 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio teisme priėmimo nagrinėti dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

256.

26Priešieškinyje atsakovė nurodė, kad ieškovė pažeidė Sutarties 5.6 punktą, nepateikė atsakovei visų pagal Sutartį atliktų darbų lydinčios techninės dokumentacijos, todėl atsakovė 2019 m. liepos 5 d. pranešimu, vadovaudamasi Sutarties 8.6 p., 8.6.2 p., vienašališkai dėl ieškovės kaltės nutraukė šalių sudarytą Sutartį.

277.

28Ieškovė nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, o ieškovės ieškinį tenkinti. Nurodo, kad visi darbai yra atklikti tinkamai, atsakovė dėl jų kokybės pretenzijų nereiškė, visa dokumentacija bei galutinis darbų perdavimo aktas atsakovei buvo pateikti dar

292018 m. lapkričio 15 d. Be to, statybos užbaigimo komisija yra nusprendusi pripažinti statinį tinkamu naudoti ir leidusi jį eksploatuoti.

30II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

318.

32Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino; atsakovės UAB „FES BALTIC“ vienašališką Statybos subrangos sutarties Nr. ( - ) nutraukimą 2019 m. liepos 5 d. pranešimu pripažino neteisėtu; priteisė iš atsakovės UAB „FES BALTIC“ 2 950,00 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 2 950 Eur sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 464,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Fire Experts“ naudai, priteisti iš atsakovės „FES BALTIC“ valstybei 5,26 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje siuntimu; priešieškinį atmetė.

339.

34Teismas nustatė, kad tarp atsakovės UAB „FES BALTIC“ (rangovės) ir ieškovės UAB „Fire Experts“ (subrangovės) 2018 m. spalio 24 d. buvo sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. ( - ) (toliau – ir Sutartis), kuria subrangovė įsipareigojo atlikti Sutarties 1.2 papunktyje nurodytus darbus bei pateikti visas tam reikalingas montavimo medžiagas, o rangovė įsipareigojo Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka sumokėti Sutartyje nurodytą pinigų sumą. Byloje nustatyta, kad Baigiamasis darbų atlikimo aktas, kuris apibrėžtas Sutarties 1.4 punkte, tarp šalių pasirašytas nebuvo.

3510.

36Spręsdamas dėl atsakovės priešieškinio reikalavimo, teismas įvertinęs Sutarties 8.6.1 punkto bei 8.6.2 punktu turinį, pažymėjo, kad atsakovė byloje neįrodinėjo, kad dėl ieškovės nepateiktos (netinkamai įformintos) techninės dokumentacijos būtų patyrusi didelių nuostolių, byloje nėra duomenų ir atsakovė neįrodinėjo aplinkybių, kad ieškovė apskritai būtų neatlikusi darbų ir kad nepateikta (netinkamai įforminta) techninė dokumentacija atsakovei būtų trukdžiusi įvykdyti turimus įsipareigojimus užsakovei dėl pastato ( - ) statybos ir darbų perdavimo. Teismas pažymėjo ir tai, kad atsakovė neįrodinėjo, kad ieškovė apskritai pastate ( - ), neatliko jokių statybos rangos darbų ar juos atliko netinkamai. Teismo vertinimu, vien darbų techninės dokumentacijos buvimas ar nebuvimas savaime negali patvirtinti ar paneigti darbų atlikimo fakto ar kokybės. Teismas nurodė, kad atsakovė, vienašališkai nutraukusi Sutartį, prašo priteisti iš ieškovės netesybas (baudą), kurias, vadovaujantis Sutarties 8.7 p., laiko minimaliais nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo, kartu taip pat prašo ieškovės įvykdyti prievolę natūra, t. y. perduoti tinkamai įformintą bei patvirtintą dokumentaciją pagal 2018 m. spalio 24 d. Statybos subrangos sutartį. Teismas, vadovaudamasis teismų praktika, sprendė, kad atsakovės priešieškiniu reiškiami reikalavimai įvykdyti prievolę natūra ir kartu priteisti netesybas (baudą), kaip minimalius nuostolius nutraukus Sutartį, o taip pat atsisakymas apmokėti už ieškovės atliktus darbus yra alternatyvūs teisių gynimo būdai, nesuderinami tarpusavyje.

3711.

38Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog egzistavo būtinų aplinkybių visuma, numatyta Sutarties 8.6.2 p., sudaranti pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį, t. y. neįrodė nei vienos iš alternatyvių 8.6.2 p. minimų būtinų sąlygų, t. y. kad dėl techninės dokumentacijos nepateikimo subrangovas nepajėgus užbaigti darbų laiku arba be esminių trūkumų ar didelių nuostolių rangovui.

3912.

40Teismas, nustatė, kad vadovaujantis Sutarties 4.2.9 punktu, ieškovei teko pareiga įforminti normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statinio statybos atlikimo dokumentaciją, pildyti darbų žurnalą, rengti ir teikti rangovui paslėptų darbų aktus, subrangovo panaudotų medžiagų ir/ ar įrengimų sertifikatus bei visą reikiamą dokumentaciją, kitus rangovo nurodytus dokumentus, sutartyje nustatyta tvarka ir terminais perduoti visą šią dokumentaciją rangovei. Pagal Sutarties 4.2.10 p., subrangovas, praradęs darbų atlikimo dokumentaciją, privalo savo sąskaita ir lėšomis ją atkurti bei, rangovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti jų tyrimus bei atstatyti jas į pradinę padėtį. Teismas nustatė, kad UAB „Fire Experts“ direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. Įsakymu Nr. ( - ) vadovauti Sutarties Nr. ( - ) darbams atlikti paskirtas J. P., atestato Nr. ( - ), kuriuo J. P. suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas; UAB „Fire Experts“ buvo suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu; statybos darbų sritys: apdailos darbai (statybinių konstrukcijų antikorozinių ir priešgaisrinių dangų įrengimas. UAB „Fire Experts“ į bylą pateiktais raštais patvirtino, kad J. P. dirbo įmonėje statybos darbų vadovu, tačiau šiuo metu J. P. darbo santykiai su ieškove yra nutrūkę ir ieškovė neturi galimybės atsakovei pateiktų dokumentų patvirtinti buvusio statybos vadovo parašais. Dėl šios aplinkybės ieškovei pateiktus paslėptų darbų aktus, išpildomuosius brėžinius, išpildomųjų brėžinių sandarinimo mazgus savo parašu ir įmonės antspaudu yra patvirtinęs ieškovės direktorius A. L.. Teismo sprendė, kad ieškovės vadovas, patvirtindamas šiuos dokumentus, kartu prisiima ir atsakomybę už šių teisingumą. Teismas nurodė, kad atsakinga už atliktų darbų kokybę, darbų atitikimą normatyvinių teisės aktų reikalavimams pagal šalių pasirašytą Sutartį yra atsakinga ieškovė, o ne konkretus jos darbuotojas (CK 6.695 straipsnis). Dėl paminėtų priežasčių teismas nurodė, kad neturi pagrindo įpareigoti ieškovę patvirtinti priešieškinio 1.1 – 1.3 punktuose nurodytus dokumentus būtent statybos darbų vadovo parašu.

4113.

42Teismas taip pat nurodė, kad vadovaujantis Sutarties 4.2.18 punktu, subrangovas, prieš pradėdamas darbus, pateikia rangovui visus reikiamus subrangovo/ jo samdomų asmenų/ įmonių darbuotojų atestatus, licencijas ar leidimus visiems darbams pagal Sutartį atlikti. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė, prieš pradėdama darbus, būtų nepateikusi ieškovei šiame Sutarties punkte minimų dokumentų ir atsakovė būtų reiškusi dėl to ieškovei pretenzijas. Teismas taip pat pažymėjo, kad paslėptų darbų aktas pagal savo formą yra trišalis dokumentas, kurį turi pasirašyti Komisija, susidedanti iš statytojo (užsakovo), rangovo ir subrangovo atstovų, todėl vien tik formalus vienos iš šio Akto šalių Akto pasirašymas negali sukurti jokių pasekmių, nes šiuo Aktu turi būti įvertintas darbų atitikimas apžiūrėjus darbus, dalyvaujant visų šalių deleguotiems atstovams, todėl teismas nurodė, kad priešieškinio reikalavimas įpareigoti ieškovę pateikti paslėptų darbų aktus, patvirtintus atestuoto statybos darbų vadovo, negali sukelti jokių materialių teisinių pasekmių, todėl jį atmetė kaip pareikštą be pagrindo.

4314.

44Teismas laikė, kad eksploatacinių savybių deklaracijų kopijos atsakovei yra pateiktos tinkamai – patvirtintos Ž. K. parašais, su žyma „kopija tikra“, data ir įmonės antspaudu. Pažymėjo, kad minėtas deklaracijas patvirtinusio Ž. K. pareigos ir yra nurodytos lydraštyje, su kuriuo šie dokumentai pateikti, t. y. lydimuosiuose dokumentuose, todėl teismas nurodė, kad neturi pagrindo vertinti, kad patikslinto priešieškinio 1.4 punkte nurodyti dokumentai atsakovei yra pateikti netinkama forma, o tai sudaro pagrindą šį priešieškinio reikalavimą atmestini kaip nepagrįstą.

4515.

46Teismas pažymėjo, kad ieškovė atsakovei pagal atsakovės pareikalavimą pateikė subrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurio data nurodyta 2019 m. vasario 18 d. Teismas nurodė, kad atsakovė, nesutikdama su Akte nurodyta data, turėjo teisę koreguoti šią datą, pateikdama pastabas. Teismas nurodė, kad byloje kaip savarankiškas materialinis teisinis reikalavimas suformuluotas atsakovės reikalavimas įpareigoti ieškovę pateikti tinkamai įformintą ir realia data parengtą baigiamąjį darbų atlikimo aktą (nenurodant jokios konkrečios datos) yra nekonkretus, aiškiai neapibrėžtas, be to, negali sukurti jokių teisinių pasekmių, nes Aktas pasirašomas arba vienašališkai, arba abiejų šalių, todėl kita šalis, gavusi Aktą, turi teisę jame nurodyti savo pastabas, tame tarpe – ir dėl Akto surašymo, gavimo datos. Atsižvelgdamas į išdėstytą, teismas sprendė nėra pagrindo tenkinti šio atsakovės patikslinto priešieškinio reikalavimo.

4716.

48Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė ieškovę apie atliktų darbų trūkumus (dokumentacijos nepateikimą) informavo tik 2019 m. vasario 14 d., ieškovė į šias atsakovės pretenzijas reagavo, teikė atitinkamus dokumentus, konkretaus termino atsakovė ieškovei pateiktoje pretenzijoje nenurodė, teismas, vadovaudamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo ir protingumo principais, sprendė, kad atsakovės reikalavimas priteisti iš ieškovės delspinigius Sutarties 7.2 p., 4.2.1 p. nuostatų pagrindu nepagrįstas, todėl atmestinas.

4917.

50Spręsdamas dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, teismas pažymėjo, kad šioje byloje atsakovė neįrodinėjo, kad ieškovė jai Sutartimi pavestus darbus atliko nekokybiškai, ne laiku ar visai jų neatliko. Pažymėjo, kad dėl pastato, kuriame ieškovė atliko statybos rangos darbus (( - )), 2019 m. kovo 6 d. yra surašytas statybos užbaigimo aktas, kuriuo pastatas yra pripažintas tinkamu naudoti. Byloje nėra duomenų, kad Statybos užbaigimo komisijai būtų nepateikti reikalingi dokumentai, susiję su ieškovės pastate atliktais darbais. Teismas nurodė, kad atsakovė ieškovės prašomos priteisti sumos priskaičiavimo teisingumo ir pagrįstumo neginčijo, neneigė ieškovės nurodytų darbų atlikimo fakto, neginčijo darbų kokybės, tuo tarpu šalių sudarytos Sutarties 6.3 punkte nurodytų pagrindų, suteikiančių teisę atsakovei sulaikyti apmokėjimą už atliktus darbus, egzistavimo šio sprendimo priėmimo metu teismas nenustatė.

51III.

52Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5318.

54Atsakovė (apeliantė) UAB „FES Baltic“ apeliaciniu skundu prašo:

5518.1.

56panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-17462-925/2019 dalyje, kuria buvo atmestas atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslintas 2019 m. liepos 31 d. priešieškinis;

5718.2.

58panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-17462-925/2019 dalyje, kuria buvo patenkintas ieškovės UAB „FIRE Experts“ ieškinio reikalavimas dėl atsakovės UAB „FES Baltic“ vienašališko Statybos subrangos sutarties Nr. ( - ) nutraukimo pripažinimo neteisėtu;

5918.3.

60panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-17462-925/2019 dalyje, kurioje iš atsakovės UAB „FES Baltic“ ieškovės UAB „FIRE Experts“ naudai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos už advokato padėjėjo ir advokato teisinę pagalbą;

6118.4.

62patenkinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslinto priešieškinio 1.1 – 1.5 punktų reikalavimus dėl tinkamai įformintų bei patvirtintų dokumentų išreikalavimo iš ieškovės UAB „FIRE Experts“;

6318.5.

64patenkinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslinto priešieškinio reikalavimą priteisti atsakovės UAB „FES Baltic“ naudai iš ieškovės UAB „FIRE Experts“ 818,20 Eur delspinigių;

6518.6.

66patenkinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslinto priešieškinio reikalavimą priteisti atsakovės UAB „FES Baltic“ naudai iš ieškovės UAB „FIRE Experts“ 417,45 Eur dydžio baudą;

6718.7.

68patenkinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslinto priešieškinio reikalavimą priteisti atsakovės UA „FES Baltic“ naudai iš ieškovės UAB „FIRE Experts“ 8 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio teisme priėmimo nagrinėti dienos iki teismo sprendimo visis?ko i?vykdymo dienos;

6918.8.

70priteisti atsakovės ir apeliantės UAB „FES Baltic“ naudai iš ieškovės UAB „FIRE Experts“ visų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

7119.

72Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

7319.1.

74Teismas sprendimu eliminavo ieškovė pareigas pagal sutartį atsakovės atžvilgiu.

75Pagal teisės aktų reikalavimus ieškovė privalo perduoti tinkamai patvirtintus dokumentus atsakovui. Skundžiamas sprendimas prieštarauja aukštesnės instancijos teismų išaiškinimams dėl statybų dokumentacijos tinkamo ir privalomo perdavimo (pvz. Paneve?z?io apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartis civiline?je byloje Nr. e2A- 772-198/2016). Skundžiamas sprendimas ir jame nurodytos išvados dėl ieškovo tariamai tinkamai įformintos dokumentacijos (patvirtintos ieškovės direktoriaus A. L.) - prieštarauja imperatyvioms įstatymo normos, kadangi bendrovės vadovas neturi teisės savo nuožiūra ir parašu tvirtinti paslėptų darbų aktų, išpildomųjų brėžinių, išpildomųjų brėžinių sandarinimo mazgų. Tą, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, privalo daryti statinio statybos vadovas. Taigi, pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas dėl specialiųjų ginčo dokumentų tvirtinimo tvarkos, dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dalyje, kuria atmesti atsakovės priešieškinio reikalavimai.

7619.2.

77Teismas nepagrįstai susiejo atsakovės priešieškinio reikalavimą dėl paslėptų darbų aktų, išpildomųjų brėžinių, išpildomųjų brėžinių sandarinimo mazgų patvirtinimo būtent su J. P. asmenybe. Atsakovės reikalaujamus pateikti dokumentus turėjo patvirtinti ieškovės pasamdytas atestuotas statybos darbu? vadovas, nesvarbu kuris. Taip pat nurodė, kad ieškovės teiginiai, kad J. P. pas ją jau nebedirba, visiškai nerodyti. Ieškovė nepateikė į bylą objektyvių duomenų apie tai, kad darbo sutartis su J. P. buvo sudaryta ir buvo nutraukta. Informaciją, ar J. P. iš viso buvo įdarbintas ieškovo bendrovėje, teismas, vadovaudamasis CPL 179 straipsnio 3 dalimi, galėjo nevaržomai patikrinti, tačiau to neatliko. Ieškovė teigdama, kad J. P. pas ją nebedirba, privalėjo savo lėšomis ir iniciatyva kreiptis į kitą atestuotą statinio statybos vadovą dėl atsakovo reikalaujamų dokumentų patvirtinimo.

7819.3.

79Nurodė, kad šalys baigiamojo darbų atlikimo akto pagal Sutarties 5.6 p. nuostatas nepasirašė, ieškovė nėra perdavusi darbų rezultato, o atsakovė nėra priėmusi darbų rezultato. Todėl atsakovė priešieškiniu ir reiškė reikalavimą įvykdyti Sutarties 5.6 p.,

80t.y. tinkamai ir realia data įforminti atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, o ne fiktyviai ir klaidinga data, kaip tą padarė ieškovė (t.y. nurodydama 2019 m. vasario 18 d. datą).

8119.4.

82Teismas nepagrįstai netenkino atsakovės priešieškinio reikalavimas priteisti iš ieškovės delspinigius Sutarties 7.2 p., 4.2.1 p. nuostatų pagrindu. Teismas iš esmės pats pripažino faktą, jog buvo atliktų darbų trūkumų (dokumentų nepateikimas atsakovei). Tvirtinamus dokumentus į bylą ieškovė teikė jau bylos nagrinėjimo metu, t.y. ieškovė po atsakovės priešieškinio byloje pateikimo iš esmės vykdė priešieškinio reikalavimus. Byloje esantis 2019 m. liepos 4 d. laiškas įrodo, kad atsakovė net bylos nagrinėjimo metu nurodė ieškovei, kokius dokumentus ir kaip patvirtinus ji privalo pateikti atsakovei. Nurodo, kad atsakovė delspinigių skaičiavimo terminą sieja su 2019 m. vasario 14 d. raštu Nr. FES ( - ), kuriuo informavo, kad ieškovė nėra pateikęs baigiamojo darbų atlikimo akto bei reikiamos atliktų darbų techninės dokumentacijos.

8319.5.

84Nurodė, kad atsakovė teisėtai nutraukė Sutartį, ieškovė iš esmės pažeidė Sutartį, nes neperdavė visų darbų pagal Sutartį atsakovei, tai pat neperdavė atsakovei jo prašomos dokumentacijos, ignoravo atsakovės prašymus, raginimus bei pažeidė Sutarties 5.6 p. nuostatas.

8519.6.

86Kadangi Sutartis buvo nutraukta dėl ieškovės kaltės (remiantis Sutarties 8.6 p. ir 8.6.2 punktais), atsakovės reikalavimas iš ieškovės priteisti 417,45 Eur dydžio baudą yra pagrįstas, dėl to turėjo būti patenkintinas.

8719.7.

88Teismas skundžiamu sprendimu neteisėtai ir nepagrįstai ieškovės naudai priteisė bylinėjimosi išlaidų atlyginimą už advokato paslaugas. Ieškovei byloje nepateikus konkretaus rašytinio prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato ir advokato padėjėjo teisinę pagalbą atlyginimo, nei dokumentų, patvirtinančių aplinkybes apie tai, kad būtent ieškovė, t.y. bendrovė „FIRE Experts“, atliko apmokėjimą už teisines paslaugas - bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai negalėjo būti priteistos. Mokėjimus advokatui atliko UAB „CREDITREFORM LIETUVA“. Taigi ieškovė, t.y. UAB „FIRE Experts“, jokių mokėjimų nei advokato padėjėjui nei advokatui neatliko. Be to, į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad net sąskaitos-faktūros už teisines paslaugas nebuvo išrašytos proceso šaliai, t.y. ieškovei.

8920.

90Ieškovė UAB „Fire Experts“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš apeliantės 550 Eur bylinėjimosi išlaidi) ieškovės naudai.

9121.

92Nurodo, kad faktas, jog Atliktų darbų aktą, pasirašė ieškovės vadovas, o ne statybos darbų vadovas, neeliminuoja pasirašytų bei atsakovei pateiktų dokumentų teisėtumo ir su tuo kylančių teisinių pasekmių. Taip pat nurodė, kad statinys ( - ), kuriame ir atliko ieškovė darbus, yra pripažintas tinkamu naudoti Statybos užbaigimo komisijos 2019 m. kovo 6 d. statybos užbaigimo aktu Nr. ( - ), leidžiančiu jį eksploatuoti (paskelbtas viešai infostatyba.lt tinklapyje). Tad šiuo atveju ir pats Statybos užbaigimo komisijos pripažinimas bei leidimas pastatą eksploatuoti patvirtina, jog darbai buvo atlikti tinkamai, dokumentacija užpildyta bei laikoma teisėtai galiojanti, tad ginčas dėl to tarp šalių ir neturi kilti. Apeliantės pageidavimas, jog ieškovė turėtų samdyti atestuotą statybos darbų vadovą, siekiant atkurti dokumentus su pastarojo parašu, esmės nepakeistų. Juk esant ir tokiam dokumentų įforminimui, pastatas pripažintas eksploatuojamu, apeliantui dėl to teisinių pasekmių ar nuostolių nekyla, o ieškovės vertimas imtis veiksmų atkurti dokumentus ir pan., pareikalautų tik nepagrįstų bei neproporcingų ieškovo išlaidų, kurios išimtinai būtų perkeltos tik jam. Nurodė, kad apeliantė ieškovę apie atliktų darbų trūkumus (dokumentacijos nepateikimą) informavo tik 2019 m. vasario 14 d., ieškovė į šias apelianto pretenzijas reagavo bei pateikė atitinkamus dokumentus.

9322.

94Nurodė, jog pagal 2019 m. balandžio 25 d. teisinių paslaugų sutartį tarp UAB „Fire experts" ir advokato padėjėjo K. K., yra aiškiai nurodyta, jog mokėjimai advokato padėjėjui tiesiogiai nėra daromi, jie atliekami pagal UAB „Creditreform Lietuva“ pastarosios pateiktas PVM sąskaitas faktūras, ko pasėkoje apmokėjimas į advokato padėjėjo K. K. sąskaita buvo atliktas po ieškovo atlikto mokėjimo į UAB „Creditreform Lietuva“ sąskaitą (pridedama UAB „Creditreform Lietuva" atlikti apmokėjimai bei sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 6 ir Nr. 7 advokato padėjėjui K. K., priedas Nr. 2) Apeliacinis skundas atmestinas

95Teisėjų kolegija

konstatuoja:

96IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

9723.

98Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė, taip pat nenustatė ir pagrindų peržengti apeliacinio skundo riba.

9924.

100Byloje nustatyta, kad tarp atsakovės UAB „FES BALTIC“ (rangovės) ir ieškovės UAB „Fire Experts“ (subrangovės) 2018 m. spalio 24 d. buvo sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. ( - ), kuria subrangovė įsipareigojo atlikti Sutarties 1.2 papunktyje nurodytus darbus bei pateikti visas tam reikalingas montavimo medžiagas, o rangovė įsipareigojo Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka sumokėti Sutartyje nurodytą pinigų sumą.

10125.

102Sutarties 4.2.9 punktu šalys susitarė, kad subrangovas įformina normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statinio statybos atlikimo dokumentaciją, pildo darbų žurnalą, rengia ir teikia rangovui paslėptų darbų aktus, subrangovo panaudotų medžiagų ir/ar įrengimų sertifikatus bei visą reikiamą dokumentaciją, kitus rangovo nurodomus dokumentus, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais perduoda visą šią dokumentaciją rangovui. Sutarties 5.4 p. nustatyta, jog darbai nėra dalinami į etapus, t. y. subrangovas priduoda visus pilnai ir tinkamai atliktus darbus, ir šalys pasirašo tik vieną Baigiamąjį darbų atlikimo aktą, ir tik jis patvirtina darbų kokybės ir kiekių tinkamumą. Vadovaujantis Sutarties 4.2.10 p., subrangovas, praradęs darbų atlikimo dokumentaciją, privalo savo sąskaita ir lėšomis ją atkurti bei, rangovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti jų tyrimus bei atstatyti jas į pradinę padėtį.

10326.

104Vadovaujantis Sutarties 5.6 punktu, darbai laikomi galutinai užbaigti, kai įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, visi kiti reikalingi dokumentai, atlikti visi reikalingi bandymai, pasirašytas Baigiamasis įrengimo darbų atlikimo aktas.

10527.

106Byloje nustatyta, kad Baigiamasis darbų atlikimo aktas, kuris apibrėžtas Sutarties 1.4 punkte, tarp šalių pasirašytas nebuvo.

10728.

1082019-07-05 atsakovė vienašališkai nutraukė sutartį vadovaujantis Sutarties 8.6 p., 8.6.2 p.

10929.

110Vadovaujantis Sutarties 8.6.2 punktu, rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ne teismo tvarka, ne vėliau kaip prieš penkias kalendorines dienas įspėjęs subrangovą apie tai raštu, jei subrangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso rangovo nurodymų pašalinti trūkumus ar elgiasi kitaip nei numatyta Sutartyje, ir dėl to rangovas turi pagrindą manyti, kad subrangovas nepajėgs užbaigti darbų laiku arba be esminių trūkumų ar didelių nuostolių rangovui.

11130.

112UAB „Fire Experts“ direktoriaus 2018-10-24 Įsakymu Nr. ( - ) vadovauti Sutarties Nr. ( - ) darbams atlikti paskirtas J. P., atestato Nr. ( - ), kuriuo J. P. suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas (e. b. l. 183, I t., 184). UAB „Fire Experts“ į bylą pateiktais raštais patvirtino, kad J. P. dirbo įmonėje statybos darbų vadovu (e. b. l. 129, I t., e. b. l. 48, II t.).

11331.

114Atsižvelgus į apelianto nurodytas abejones dėl šių pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas duomenų bazėje patikrino informaciją apie J. P. darbovietę (CPK 179 str. 3 d.). VSDF valdybos duomenys patvirtina, kad šio asmens draudimo laikotarpis pas draudėją UAB „Fire Expertis - nuo 2014 m. iki 2019-06-10. Taigi, pirmosios instancijos teismas 2019 m. spalio 23 d. sprendime pagrįstai konstatavo, jog J. P. darbo santykiai su ieškove yra nutrūkę ir ieškovė neturi galimybės atsakovei pateiktų dokumentų patvirtinti buvusio statybos vadovo parašais.

11532.

116Ieškovei pateiktus paslėptų darbų aktus, išpildomuosius brėžinius, išpildomųjų brėžinių sandarinimo mazgus savo parašu ir įmonės antspaudu yra patvirtinęs ieškovės direktorius A. L..

11733.

118Eksploatacinių savybių deklaracijų kopijos atsakovei yra pateiktos patvirtintos Ž. K. parašais, su žyma „kopija tikra“, data ir įmonės antspaudu (e. b. l. 126, 130-131, 133, I t.). Minėtas deklaracijas patvirtinusio Ž. K. pareigos ir yra nurodytos lydraštyje, su kuriuo šie dokumentai pateikti, t. y. lydimuosiuose dokumentuose.

11934.

120Ieškovė atsakovei pagal atsakovės pareikalavimą pateikė subrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurio data nurodyta 2019-02-18.

12135.

122Dėl pastato, kuriame ieškovė atliko statybos rangos darbus (( - )), 2019-03-06 yra surašytas statybos užbaigimo aktas, kuriuo pastatas yra pripažintas tinkamu naudoti (e. b. l. 28, II t.). Byloje nėra duomenų, kad Statybos užbaigimo komisijai būtų nepateikti reikalingi dokumentai, susiję su ieškovės pastate atliktais darbais.

12336.

124Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo sutartinės prievolės perduoti atsakovui statinio statybos atlikimo dokumentaciją tinkamo įvykdymo, atsakovo statybos rangos sutarties nutraukimo teisėtumo ir su tuo susijusios ieškovo civilinės atsakomybės taikymo. Pažymėtina, kad apeliantas neginčijo darbų atlikimo kokybės, darbų atlikimo fakto, statybos darbų užbaigimo ir statinio tinkamumo naudojimui.

12537.

126Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas neeliminavo ieškovo sutartinės prievolės perduoti dokumentaciją – teismas nustatė, kad tokia ieškovo pareiga yra numatyta sutartyje. Tačiau šioje byloje atsakovas neįrodė, jog pasirinktas teisių gynimo būdas buvo tinkamas. Pagal CPK 5 str. teismas gina pažeistas suinteresuotų asmenų teises. Apeliantas neginčija teismo išvadų, jog šioje byloje atsakovas neįrodinėjo, kad dėl ieškovės nepateiktos (ar jo teigimu netinkamai įformintos) techninės dokumentacijos jis būtų patyręs nuostolių, byloje nėra duomenų ir atsakovė neįrodinėjo aplinkybių, kad ieškovė apskritai būtų neatlikusi darbų ir kad nepateikta (netinkamai įforminta) techninė dokumentacija atsakovei būtų trukdžiusi įvykdyti turimus įsipareigojimus užsakovei dėl pastato ( - ) statybos ir darbų perdavimo; atsakovė neįrodinėjo, kad ieškovė apskritai pastate ( - ), neatliko jokių statybos rangos darbų ar juos atliko netinkamai, o vien darbų techninės dokumentacijos buvimas ar nebuvimas savaime negali patvirtinti ar paneigti darbų atlikimo fakto ar kokybės. Taigi, šiuo atveju apeliantas nenurodė ir neįrodė kokias neigiamas pasekmes jo teisėms ir pareigoms sukėlė reikalaujamos dokumentacijos nepateikimo arba netinkamo pateikimo faktas, tuo labiau, kad statybos darbai užbaigti ir statinys pripažintas tinkamu naudoti. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodė, kad pasirinko tinkamą pažeistų teisių gynimo būdą, reikalaujant prievolę įvykdyti natūra (įpareigoti perduoti dokumentus).

12738.

128Apeliantas remiasi kaip teismų praktika Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A- 772-198/2016. Tačiau nagrinėjamos ir nurodytos bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos: kaip buvo minėta, šioje byloje ieškovas užbaigė statybos darbus ir statinis perduotas eksploatavimui. Tuo tarpu Panevėžio apygardos teismo išnagrinėtoje byloje buvo nustatyta, kad rangovė sutartinių įsipareigojimų (atlikti statybos darbus objekte) pagal sutartį neįvykdė.

12939.

130Apeliantas pagrįstai teigia, kad rangovo pareigos rengti ir pildyti privalomuosius statybos dokumentus yra numatyta Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Tačiau, nagrinėjant ginčą šioje civilinėje byloje, kai statybos darbai yra užbaigti, atsakovas nenurodė kokią teisinę reikšmę jo teisėms ir pareigoms turėjo tokių dokumentų nepateikimas užbaigus statybos darbus.

13140.

132Bylos duomenimis ieškovas, atsakovui pareikalavus, perdavė jam reikalaujamą dokumentaciją, tačiau, atsakovo teigimu, netinkamai parengtą.

13341.

134Pirmosios instancijos teismas išsamiai motyvavo išvadą, kad paslėptų darbų aktus, išpildomuosius brėžinius, išpildomųjų brėžinių sandarinimo mazgus savo parašu ir įmonės antspaudu patvirtinęs ieškovės vadovas, kartu prisiėmė ir atsakomybę už šių duomenų teisingumą. Apeliantas nenurodė kokias neigiamas pasekmes jo ginamoms teisėms ir pareigoms gali turėti toks dokumentų įforminimas. Pažymėtina ir tai, kad apelianto nurodytoje Panevėžio apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A- 772-198/2016 teisėjų kolegija konstatavo, jog statinio projektas, statybos darbų žurnalas, kiti dokumentai turi būti statybos darbų atlikimo vietoje, o pasikeitus statybos vadovui turi būti perduoti naujai paskirtajam vadovui. Šios bylos kontekste, kai statybos yra užbaigtos, o buvęs statybos vadovas yra nutraukęs darbo santykius su ieškovu, naujo statybos vadovo skyrimas tam, kad būtų parengti dokumentai, kurie turėjo būti statybos darbų atlikimo vietoje, teisėjų kolegijos vertinimu nėra logiškas. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą įpareigoti ieškovę patvirtinti atitinkamus dokumentus statybos vadovo parašu. Nors apeliantas akcentuoja ieškovo prievolę atkurti prarastus dokumentus, tačiau tuo pačiu nurodo, jog nėra ginčo dėl to, kad J. P. (darbų vadovas) šių dokumentų nebuvo pasirašęs. Tokia apelianto pozicija yra nenuosekli, nes jeigu nebuvo dokumento, pasirašyto darbų vadovo, tokiu atveju tokio dokumento neįmanoma atkurti.

13542.

136Spendžiant dėl eksploatacinių savybių deklaracijų perdavimo, apelianto argumentas, jog šiose dokumentuose nėra nurodyta Ž. K. pareigų, laikytinas formaliu, nes, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, iš lydinčių dokumentų matyti (apeliantas to neginčija) kokias pareigas užima kopijas patvirtinęs asmuo.

13743.

138Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-695/2017,

13937 punktas). Taigi, rašytinio darbų priėmimo akto nebuvimas nėra besąlygiška prielaida konstatuoti, kad darbų rezultato užsakovas nepriėmė ir neturi pareigos už juos sumokėti. Faktai, kad darbų perdavimas ir priėmimas pagal įstatyme nustatytus reikalavimus neįvyko, tačiau užsakovas rangovo darbų rezultatą pradėjo naudoti pagal paskirtį, rodo, kad šalys nesilaikė teisės normų reikalavimų, tačiau pažeidimų faktas neatleidžia šalių nuo prievolių, kylančių iš sutarčių vykdymo principų (CK 6.200 straipsnis) bei rangos sutarties esmės, reikalaujančių, kad už tinkamą darbo rezultatą būtų sumokama sulygta kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-253-469/2018, 2019 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-281-823/2019).

14044.

141Kadangi statinys ( - ), kuriame ieškovė atliko darbus, yra pripažintas tinkamu naudoti Statybos užbaigimo komisijos 2019 m. kovo 6 d. statybos užbaigimo aktu Nr. ( - ), leidžiančiu jį eksploatuoti, nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad ieškovas nėra perdavęs, o atsakovas nėra priėmęs darbų rezultato. Vien tai, kad šalys nepasirašė darbų užbaigimo akto, nepaneigia faktinio darbų užbaigimo ir perdavimo eksploatacijon fakto, tuo labiau, kad atsakovas neįrodinėjo šioje byloje, kad ieškovas tam tikrų darbų neatliko arba atliko su trūkumas . Pažymėtina, kad tuo atveju, jei atsakovas nesutiko su ieškovo parengtame priėmimo perdavimo akte nurodyta data, tai neužketa jam kelio šį aktą pasirašyti ir nurodyti kitą, jo manymu, teisingą datą, pasirašyti aktą su pastabomis. Dėl to atsakovo priešieškinio reikalavimas šioje dalyje negalėjo būti tenkinamas, nes atsakovo teisės nebuvo pažeistos.

14245.

143Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas pareikalavo iš ieškovo pateikti dokumentus 2019-02-14, kad tam tikri dokumentai atsakovui buvo teikiami bylos nagrinėjimo metu. Tačiau, atsižvelgus į tai, kad, nepriklausomai nuo šios prievolės vykdymo faktinio laiko, sutarties rezultatas (darbai atlikti) buvo pasiektas vėliausiai 2019-03-06, į tai, kad atsakovo procesinė pozicija šioje byloje buvo nenuosekli (atsakovas sutartį nutraukė dėl prievolės perduoti dokumentus neįvykdymo, tačiau kartu reikalavo ir įvykdyti šią prievolę, ir priteisti delspinigius už šios prievolės neįvykdymą) pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo vadovaudamasis CK 1.5 str.

14446.

145Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad sutartis buvo vienašališkai nutraukta neteisėtai, dėl to, kad, apelianto teigimu, ieškovas pažeidė sutartinę prievolę perduoti dokumentus. Tačiau pagrįstų argumentų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo nurodytus motyvus - kad atsakovė neįrodė, jog egzistavo būtinų aplinkybių visuma, numatyta Sutarties 8.6.2 p., pagal kurį buvo nutraukta sutartis, sudaranti pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį, t. y. neįrodė, kad dėl techninės dokumentacijos nepateikimo subrangovas nepajėgus užbaigti darbų laiku arba be esminių trūkumų ar didelių nuostolių rangovui – apeliantas nenurodė. Kita vertus, atsakovas sutartį nutraukė tuo metu, kai sutartis jau buvo faktiškai įvykdyta (statyba užbaigta ir statinys perduotas eksploatacijai), todėl šioje situacijoje nėra pagrindo pripažinti, jog dokumentų neperdavimas yra esminis sutarties pažeidimas, sudarantis pagrindą statybos rangos sutartį nutraukti. Atsakovės procesinė pozicija taip pat patvirtina šią išvadą, nes, nepaistant sutarties nutraukimo fakto, atsakovė reikalavo perduoti jai dokumentus. Pripažinus vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė priešieškinio reikalavimą dėl baudos priteisimo.

14647.

147Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja, o ieškovo apeliacinio skundo netenkina dėl aukščiau nurodytų motyvų.

14848.

149Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

15049.

151Ieškovas jau ieškinyje buvo išreiškęs prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, šį prašymą palaikė bylos nagrinėjimo metu; sąskaitose už teisines paslaugas yra aiškiai nurodyta už kokias ieškovui suteiktas teisines paslaugas buvo sumokėta. Ieškovo atstovas neneigė, kad apmokėjimą už suteiktas teisines paslaugas gavo. Vien tai, kad faktiniu mokėtoju už teisines paslaugas buvo UAB „Creditreform Lietuva“, nes tokia atsiskaitymo vykdymo tvarka buvo numatyta teisinių paslaugų sutartyje tarp UAB „Fire experts" ir jo atstovo, nesudaro pagrindo pripažinti, jog ieškovas šioje byloje nepatyrė išlaidų už suteiktas teisines advokato padėjėjo paslaugas, kad paslaugos buvo suteiktos ne ieškovui. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo ieškovo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.,

15298 str.).

15350.

154Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto UAB „FES Baltic“ ieškovės UAB „Fire Experts“ naudai priteisiama 550 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų (patvirtina kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikta sąskaita Nr. ( - ) bei 2019-12-13 mokėjimo nurodymas).

155Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

156Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

157Priteisti iš apelianto UAB „FES Baltic“ ieškovės UAB „Fire Experts“ naudai 550 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Fire Experts“... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad 2018 m. spalio 24 d. tarp šalių buvo sudaryta statybos... 9. 3.... 10. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 11. 4.... 12. Atsakovė pareiškė byloje priešieškinį, kuriuo atsakovė prašė... 13. 4.1.... 14. Paslėptų darbų aktus pagal Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), kurie... 15. 4.2.... 16. Išpildomuosius brėžinius pagal Statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), kurie... 17. 4.3.... 18. Išpildomųjų brėžinių sandarinimo mazgus pagal Statybos subrangos sutartį... 19. 4.4.... 20. Originalias Eksploatacinių savybių deklaracijas (ESD PAROC), pagal Statybos... 21. 4.5.... 22. Tinkamai įformintą ir realia data parengtą/ sudarytą Baigiamąjį darbų... 23. 5.... 24. Priteisti iš ieškovės atsakovės naudai 818,20 Eur delspinigių, 417,45 Eur... 25. 6.... 26. Priešieškinyje atsakovė nurodė, kad ieškovė pažeidė Sutarties 5.6... 27. 7.... 28. Ieškovė nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, o... 29. 2018 m. lapkričio 15 d. Be to, statybos užbaigimo komisija yra nusprendusi... 30. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 31. 8.... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 23 d. sprendimu ieškinį... 33. 9.... 34. Teismas nustatė, kad tarp atsakovės UAB „FES BALTIC“ (rangovės) ir... 35. 10.... 36. Spręsdamas dėl atsakovės priešieškinio reikalavimo, teismas įvertinęs... 37. 11.... 38. Teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog egzistavo būtinų aplinkybių... 39. 12.... 40. Teismas, nustatė, kad vadovaujantis Sutarties 4.2.9 punktu, ieškovei teko... 41. 13.... 42. Teismas taip pat nurodė, kad vadovaujantis Sutarties 4.2.18 punktu,... 43. 14.... 44. Teismas laikė, kad eksploatacinių savybių deklaracijų kopijos atsakovei yra... 45. 15.... 46. Teismas pažymėjo, kad ieškovė atsakovei pagal atsakovės pareikalavimą... 47. 16.... 48. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė ieškovę apie atliktų darbų... 49. 17.... 50. Spręsdamas dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, teismas pažymėjo, kad... 51. III.... 52. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 53. 18.... 54. Atsakovė (apeliantė) UAB „FES Baltic“ apeliaciniu skundu prašo:... 55. 18.1.... 56. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą... 57. 18.2.... 58. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą... 59. 18.3.... 60. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą... 61. 18.4.... 62. patenkinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslinto... 63. 18.5.... 64. patenkinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslinto... 65. 18.6.... 66. patenkinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslinto... 67. 18.7.... 68. patenkinti 2019 m. liepos 31 d. atsakovės UAB „FES Baltic“ patikslinto... 69. 18.8.... 70. priteisti atsakovės ir apeliantės UAB „FES Baltic“ naudai iš ieškovės... 71. 19.... 72. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 73. 19.1.... 74. Teismas sprendimu eliminavo ieškovė pareigas pagal sutartį atsakovės... 75. Pagal teisės aktų reikalavimus ieškovė privalo perduoti tinkamai... 76. 19.2.... 77. Teismas nepagrįstai susiejo atsakovės priešieškinio reikalavimą dėl... 78. 19.3.... 79. Nurodė, kad šalys baigiamojo darbų atlikimo akto pagal Sutarties 5.6 p.... 80. t.y. tinkamai ir realia data įforminti atliktų darbų galutinį darbų... 81. 19.4.... 82. Teismas nepagrįstai netenkino atsakovės priešieškinio reikalavimas... 83. 19.5.... 84. Nurodė, kad atsakovė teisėtai nutraukė Sutartį, ieškovė iš esmės... 85. 19.6.... 86. Kadangi Sutartis buvo nutraukta dėl ieškovės kaltės (remiantis Sutarties... 87. 19.7.... 88. Teismas skundžiamu sprendimu neteisėtai ir nepagrįstai ieškovės naudai... 89. 20.... 90. Ieškovė UAB „Fire Experts“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė,... 91. 21.... 92. Nurodo, kad faktas, jog Atliktų darbų aktą, pasirašė ieškovės vadovas, o... 93. 22.... 94. Nurodė, jog pagal 2019 m. balandžio 25 d. teisinių paslaugų sutartį tarp... 95. Teisėjų kolegija... 96. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 97. 23.... 98. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 99. 24.... 100. Byloje nustatyta, kad tarp atsakovės UAB „FES BALTIC“ (rangovės) ir... 101. 25.... 102. Sutarties 4.2.9 punktu šalys susitarė, kad subrangovas įformina... 103. 26.... 104. Vadovaujantis Sutarties 5.6 punktu, darbai laikomi galutinai užbaigti, kai... 105. 27.... 106. Byloje nustatyta, kad Baigiamasis darbų atlikimo aktas, kuris apibrėžtas... 107. 28.... 108. 2019-07-05 atsakovė vienašališkai nutraukė sutartį vadovaujantis Sutarties... 109. 29.... 110. Vadovaujantis Sutarties 8.6.2 punktu, rangovas turi teisę vienašališkai... 111. 30.... 112. UAB „Fire Experts“ direktoriaus 2018-10-24 Įsakymu Nr. ( - ) vadovauti... 113. 31.... 114. Atsižvelgus į apelianto nurodytas abejones dėl šių pirmosios instancijos... 115. 32.... 116. Ieškovei pateiktus paslėptų darbų aktus, išpildomuosius brėžinius,... 117. 33.... 118. Eksploatacinių savybių deklaracijų kopijos atsakovei yra pateiktos... 119. 34.... 120. Ieškovė atsakovei pagal atsakovės pareikalavimą pateikė subrangovo... 121. 35.... 122. Dėl pastato, kuriame ieškovė atliko statybos rangos darbus (( - )),... 123. 36.... 124. Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo sutartinės prievolės perduoti... 125. 37.... 126. Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas neeliminavo... 127. 38.... 128. Apeliantas remiasi kaip teismų praktika Panevėžio apygardos teismo 2016 m.... 129. 39.... 130. Apeliantas pagrįstai teigia, kad rangovo pareigos rengti ir pildyti... 131. 40.... 132. Bylos duomenimis ieškovas, atsakovui pareikalavus, perdavė jam reikalaujamą... 133. 41.... 134. Pirmosios instancijos teismas išsamiai motyvavo išvadą, kad paslėptų... 135. 42.... 136. Spendžiant dėl eksploatacinių savybių deklaracijų perdavimo, apelianto... 137. 43.... 138. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pareiga mokėti už atliktus... 139. 37 punktas). Taigi, rašytinio darbų priėmimo akto nebuvimas nėra... 140. 44.... 141. Kadangi statinys ( - ), kuriame ieškovė atliko darbus, yra pripažintas... 142. 45.... 143. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas pareikalavo iš ieškovo pateikti... 144. 46.... 145. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad sutartis buvo vienašališkai... 146. 47.... 147. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 148. 48.... 149. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 150. 49.... 151. Ieškovas jau ieškinyje buvo išreiškęs prašymą dėl bylinėjimosi... 152. 98 str.).... 153. 50.... 154. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto UAB „FES Baltic“ ieškovės UAB... 155. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 156. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 23 d. sprendimą palikti... 157. Priteisti iš apelianto UAB „FES Baltic“ ieškovės UAB „Fire Experts“...