Byla e2-690-823/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2264-619/2018, kuria teismas atsisakė iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,ETA group“ bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Conlex“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2264-619/2018, kuria teismas atsisakė iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,ETA group“ bankroto bylą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėja prašė iškelti UAB „ETA group“ bankroto bylą. Nurodė, kad 2017 m. liepos 11 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perėmė iš UAB „Simatra“ reikalavimą į UAB „ETA group“ (atsakovę) dėl 6 420 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų bei 390 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, patvirtintą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 29 d. išduotu vykdomuoju raštu. Pareiškėja 2017 m. liepos 19 d. pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą, ragino sumokėti skolą ir perspėjo, jog bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė skolos nesumokėjo, šiuo metu turi rimtų finansinių sunkumų, yra skolinga ne tik pareiškėjai, bet ir kitiems kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimi priėmė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nustatė atsakovei terminą iki 2018 m. sausio 10 d. atsiliepimui pateikti, įpareigojo UAB „ETA group“ vadovą pateikti Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrė 2018 m. sausio 24 d.
 3. 2018 m. sausio 24 d. teisme buvo gautas atsakovės prašymas pratęsti terminą atsiliepimui į pareiškimą pateikti, motyvuojant tuo, kad apie pateiktą pareiškimą atsakovė sužinojo tik 2018 m. sausio 24 d. iš teismų informacinės sistemos. Teismas šį prašymą patenkino ir terminą atsiliepimui pateikti pratęsė iki kito teismo posėdžio dienos – 2017 m. vasario 2 d. 2018 m. sausio 24 d. nutartimi teismas taip pat pratęsė pasirengimo nagrinėti bylą teisme terminą ir, atsižvelgdamas į tai, kad iš viešųjų registrų duomenų apie atsakovės turimą turtą ir įsiskolinimus VSDFV galima daryti pagrįstą prielaidą, jog atsakovė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, pasiūlė pareiškėjai per 5 darbo dienas sumokėti 2 000 Eur sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms padengti, į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą.
 4. 2018 m. vasario 2 d. teisme buvo gautas atsakovės prašymas pratęsti terminą atsiliepimui pateikti, argumentuojant tuo, kad atsakovė negauna teismo siunčiamų procesinių dokumentų.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 2 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „ETA group“ ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja per teismo nustatytą terminą nesumokėjo į teismo depozitinę sąskaitą 2 000 Eur sumos.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Conlex“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti UAB „ETA group“ bankroto bylą arba perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.
  2. Tam, kad teismas, nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, galėtų spręsti dėl įmonės finansinės padėties ir jos mokumo, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pareiga įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojama bankroto byla, vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių (įskaitant darbuotojus) ir skolininkų sąrašus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.
  3. Teismas atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „ETA group“, neišsamiai ir nevisiškai išsiaiškinęs bei atskleidęs bylai reikšmingas aplinkybes ir įrodymus, atsakovės finansinę būklę įvertinęs tik formaliuoju požiūriu. Teismas nepaisė savo pareigos viešojo intereso bylose ex officio (lot. pagal pareigas) rinkti skolininko (atsakovo) finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus. Teismas įvertino tik viešųjų registrų duomenis, neišreikalavęs dokumentų, kuriuos privalo pateikti UAB ,,ETA group“ vadovas pagal ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalį. Teismas turi nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė. Teismas nepagrįstai nesprendė atsakovės UAB ,,ETA group“ įgalioto asmens pateikto 2018 m. vasario 2 d. prašymo dėl papildomo laiko atsiliepimui pateikti ir nelaukė, kada atsakovė pateiks dokumentus.
 2. Atsakovė UAB „ETA group“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „ETA group“ ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis).
 2. ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus tuo atvejus, kai teismo nustatytą sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, kuri negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų, į teismo depozitinę sąskaitą įmoka asmuo, pateikęs prašymą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, per 5 darbo dienas nuo atitinkamo teismo pasiūlymo dienos. Šis atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindas įstatymo leidėjo nustatytas atsižvelgiant į tai, kad kiekvienos bankroto bylos nagrinėjimas yra susijęs su tam tikromis išlaidomis, o įmonei skolininkei neturint lėšų, iš kurių šios išlaidos galėtų būti dengiamos, jas turi padengti kreditoriai, siekiantys bankroto bylos iškėlimo. Taigi, ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu bankroto bylą gali būti atsisakoma kelti nemokiai įmonei, jei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikęs kreditorius nesutinka prisiimti bankroto bylos nagrinėjimo išlaidų padengimo rizikos.
 3. Pažymėtina, jog aptartos ĮBĮ nuostatos nereikalauja visiško teismo įsitikinimo, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms padengti. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalimi pagrindas pasiūlyti pareiškėjui sumokėti atitinkamą sumą yra teismo pakankamai pagrįsta prielaida. Įstatymas nenustato, kokie duomenys yra būtini tokiai teismo prielaidai padaryti, todėl tokią prielaidą gali suformuoti bylos aplinkybių visuma, tame tarpe ir aplinkybė, kad nepateikti jokie duomenys apie atsakovo turtinę padėtį ir teismui prieinamomis priemonėmis nepavyko tų duomenų gauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-47-196/2016; 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-786-381/2016; 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2130-381/2016; Lietuvos apeliacinio teismu 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1800-330/2017).
 4. Nagrinėjamoje byloje atsakovės vadovas nevykdė įstatyme nustatytos pareigos ir nepateikė teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, leidžiančių spęsti apie tikrąją UAB „ETA group“ turtinę padėtį. Atsižvelgiant į įstatyme nustatytus bankroto bylos iškėlimo klausimui išspręsti terminus, taip pat į tai, kad atsakovė, kaip ji pati nurodė, apie pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo sužinojo 2018 m. sausio 24 d., tačiau, nepaisant to, iki 2018 m. vasario 2 d. nepateikė teismui nei atsiliepimo į pareiškimą, nei ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, nenurodydama svarbių tokio savo elgesio priežasčių (atsakovės pakartotiniame prašyme dėl termino pratęsimo nurodyta aplinkybė, kad ji negavo teismo siunčiamų dokumentų, niekaip neapribojo atsakovės, žinančios apie bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimą, pateikti teismui atitinkamus duomenis), pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai netenkino pakartotinio atsakovės prašymo ir apie atsakovės mokumą sprendė pagal teismo turimus duomenis. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad termino atsiliepimui pateikti nepratęsimas galėtų būti reikšmingas tik tuo atveju, jei ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi bankroto byla atsakovei būtų iškelta ir kiltų pagrįstų abejonių, kad atsakovė galimai yra moki, tačiau tokios aplinkybės šioje byloje neįrodinėja nei apeliantė, kuri pati reikalauja bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nei atsakovė, kuriai, pagal teismų formuojamą praktiką, priklauso procesinė mokumo įrodinėjimo pareiga.
 5. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovė pareiškėjai yra skolinga 6 630 Eur, VSDFV – 108,34 Eur. Pagal viešųjų registrų duomenis atsakovė neturi nuosavybės teise nekilnojamojo turto bei kito registruotino turto. Juridinių asmenų registrui UAB „ETA group“ finansinės atskaitomybės dokumentus paskutinį kartą teikė tik 2015 m. Pagal atsakovės balansą 2014 m. jos turtą sudarė 557 711 Eur, iš kurių net 451 108 Eur sudarė trumpalaikis turtas, per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 420 814 Eur. Aplinkybė, jog daugiau jokių finansinės atskaitomybės dokumentų atsakovė neteikė Juridinių asmenų registrų, leidžia daryti prielaidą, jog atsakovės finansinė padėtis tik blogėjo, tai yra jos turimas turtas mažėjo. Taigi, byloje esantys duomenys leido pirmosios instancijos teismui daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovė UAB „ETA group“ galimai neturi turto arba jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, o tuo pačiu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei galimybės spręsti pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 10 dalies nuostatas.
 6. Pareiškėja atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių, kodėl nemokėjo teismo nustatytos 2 000 Eur įmokos, taip pat nenurodė jokių teisinių argumentų, kodėl jai neturėtų būti taikomas ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punktas. Apeliantė taip pat nepateikė teismui jokių duomenų, galinčių paneigti teismo išvadą dėl labiausiai tikėtinos atsakovės turtinės padėties, tai yra, kad jos turimo turto nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms padengti. Kadangi, kaip jau minėta šios nutarties 9 punkte, ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu bankroto bylą gali būti atsisakoma kelti nemokiai įmonei, jei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikęs kreditorius nesutinka prisiimti bankroto bylos nagrinėjimo išlaidų padengimo rizikos, apeliantės argumentai, kad atsakovės turtinė padėtis pirmosios instancijos teismo nebuvo tiksliai nustatyta, nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai