Byla e2S-444-123/2016
Dėl vykdomojo rašto pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo antstolis Jonas Petrikas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo O. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo O. R. ieškinį atsakovei L. R. dėl vykdomojo rašto pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo antstolis Jonas Petrikas,

Nustatė

2teisme gautas ieškovo O. R. ieškinys, kuriuo jis prašo pripažinti vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje Nr. N2-1170-676/2012, neteisėtu ir jį panaikinti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 0172/14/00465 vykdymą ir kt. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas yra išnagrinėjęs civilines bylas Nr. N2-1170-676/2012 ir N2-2570-676/2014 pagal ieškovo O. R. ieškinius atsakovei L. R., kuriose buvo sprendžiamas klausimas dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiam vaikui O. R. 2012-10-22 priimtu daliniu sprendimu teismas tenkino atsakovės L. R. priešieškinį ir priteisė O. R. išlaikymą kas mėnesį po 173,77 Eur (600 Lt). Be to, priteisė 1 216,40 Eur (4200 Lt) įsiskolinimą už nepilnamečio vaiko išlaikymą. Mano, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo laikotarpiu jau galiojo kitas teismo sprendimas, t. y. Airijos Respublikos Dublino miesto apylinkės teismo 2012-02-01 įsakymas, kuriuo atsisakyta priteisti išlaikymą, ir šis teismo sprendimas nebuvo peržiūrėtas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, todėl vadovaujantis 2007 m. Hagos protokolu, minėtas sprendimas turi būti pripažįstamas Lietuvos Respublikoje be jokios specialios procedūros ir nesuteikiant jokios galimybės ginčyti jo pripažinimą ir jo neprivaloma paskelbti vykdytinu. Mano, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė neteisingus sprendimus, pažeisdamas nurodytą teisinį reglamentavimą ir dėl to išdavė vykdomąjį raštą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-01-19 nutartimi atsisakė priimti ieškovo

4O. R. ieškinį dėl vykdomojo rašto pripažinimo negaliojančiu. Teismas konstatavo, kad ieškovas kreipėsi į teismą su prašymais dėl proceso atnaujinimo civilinėse bylose Nr. N2-1170-676/2012 ir Nr. N2-2570-676/2014, tačiau prašymus buvo atsisakyta priimti. Įstatymas nenumato galimybės ginčyti vykdomųjų raštų ar pripažinti jų negaliojančiais, vykdomų įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo pagrindu. Be to, kad prašymai dėl įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymo turėtų būti reiškiami bei nagrinėjami byloje, kurioje buvo priimtas sprendimas. Darė išvadą, kad ieškovo pateiktas ieškinys nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl atsisakė jį priimti.

5Atskiruoju skundu ieškovas O. R. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-19 nutartį panaikinti ir klausimą dėl ieškinio priėmimo išspręsti iš esmės. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėse bylose Nr. N2-1170-676/2012 ir Nr. N2-2570-676/2014 ignoravo aplinkybę, kad vaiko išlaikymo priteisimo laikotarpiu jau galiojo kitas teismo sprendimas, t. y. Airijos Respublikos Dublino miesto apylinkės teismo 2012-02-01 įsakymas, kuriuo atsisakyta priteisti išlaikymą. Teismas pažeidė lis pendens taisyklę, įtvirtintą Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo 8, 19 ir 26 straipsniuose, kuriose nurodyta, kad teismo sprendimas jokiomis aplinkybėmis negali būti peržiūrimas iš esmės, nes tai būtų kito teismo priimto sprendimo revizavimas ir sprendimo kvestionavimas. Sprendimas turi būti pripažįstamas Lietuvos Respublikoje be jokios specialios procedūros ir nesuteikiant jokios galimybės ginčyti jo pripažinimą ir jo neprivaloma paskelbti vykdytinu. Mano, kad yra pagrindas panaikinti neteisėtai išduotą vykdomąjį raštą ir grąžinti ieškovui visas lėšas, kurias antstolis yra išieškojęs atsakovės naudai. Nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje prieštarauja pats sau, nes nurodo, jog prašymas dėl civilinio proceso atnaujinimo civilinėse bylose Nr. N2-1170-676/2012 ir Nr. N2-2570-676/2014 nėra priimtas, tačiau nurodo, jog klausimai dėl įsiteisėjusio sprendimo vykdymo turi būti pateikti šiose civilinėse bylose.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. N2-1170-676/2012 ir Nr. N2-2570-676/2014 nuspręsta iš ieškovo O. R. priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai O. R. po 600 Lt (173,77 Eur) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-06-01 iki vaiko pilnametystės; priteisti iš ieškovo O. R. nepilnametės dukters O. R. išlaikymo įsiskolinimą – 4 200 Lt (1216,40 Eur) – už laikotarpį nuo 2011-08-21 iki 2011-12-19 ir nuo 2012-01-01 iki 2012-05-31 bei išnagrinėjo kitus klausimus. Nurodytose bylose priimtų sprendimų pagrindu buvo išduoti vykdomieji raštai. Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymais dėl proceso atnaujinimo civilinėse bylose Nr. N2-1170-676/2012 ir Nr. N2-2570-676/2014, tačiau prašymus buvo atsisakyta priimti. Ieškovas civilinėje byloje Nr. N2-1170-676/2012 pateikė atskirąjį skundą, Klaipėdos apygardos teismas 2016-02-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-376-459/2016 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-21 nutartį, kuria pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakyta priimti, paliko nepakeistą.

9Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo O. R. ieškinį dėl vykdomojo rašto, išduoto civilinėje byloje Nr. N2-1170-676/2012, pripažinimo negaliojančiu ir jo panaikinimo ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/00465, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10Vadovaujantis CPK 18 straipsniu, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. CPK 588 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta ir bendra taisyklė, pagal kurią teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išimtis, taikytina šių teismo procesinių sprendimų atžvilgiu, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai.

11Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK nustatyta tvarka antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 646 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendrąja taisykle, vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Atsižvelgiant į CPK įtvirtintą vykdomojo rašto išdavimo tvarkos reglamentavimą, darytina išvada, jog, jei tai nėra skubaus vykdymo atvejis, vykdomojo rašto išdavimą, esant išieškotojo rašytiniam pareiškimui, įstatymas sieja su teismo sprendimo įsiteisėjimu ir vykdytinumu.

12Apeliantas O. R. nurodo, kad sprendimų civilinėse bylose Nr. N2-1170-676/2012 ir N2-2570-676/2014 priėmimo metu galiojo kitas teismo sprendimas, t. y. Airijos Respublikos Dublino miesto apylinkės teismo 2012-02-01 įsakymas, kuriuo atsisakyta priteisti išlaikymą, ir vadovaujantis 2007 m. Hagos protokolu, minėtas sprendimas turi būti pripažįstamas Lietuvos Respublikoje be jokios specialios procedūros. Apeliantas siekia ginti savo pažeistas teises kreipdamasis į vykdomąjį raštą išdavusį teismą dėl jo panaikinimo.

13Pažymėtina, jog priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pradėjus vykdymo veiksmus, vykdomoji byla gali būti nutraukta tik CPK 629 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais vykdomosios bylos nutraukimo pagrindais.

14Iš ieškovo O. R. prašymo turinio matyti, kad jis siekia vykdomosios bylos užbaigimo vykdomosios bylos nutraukimu, panaikinant vykdomąjį dokumentą (CPK 629 str. 1 d. 5 p.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog, neatsižvelgiant į tai, kad CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr.

15 2-146/2010; 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2014 ir kt.). Tokiu atveju teismas, priimdamas nutartį dėl vykdytino dokumento panaikinimo, vykdymo proceso prasme nusprendžia ir dėl vykdomojo dokumento panaikinimo. Teismo sprendimo (teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis) pagrindu išduoto vykdomojo rašto panaikinimas vykdymo procese yra negalimas. Net ir panaikinus teismo sprendimą, kurio įvykdymui yra išduotas vykdomasis raštas, vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra, kadangi jie savaime netenka galios. Tokiu atveju antstolis privalo nutraukti vykdomąją bylą ir taikyti CPK 629 straipsnio 2 dalyje numatytas teisines pasekmes – panaikinti visas vykdymo priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009; 2010-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-146/2010).

16Esant nurodytai teismų praktikai pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsisakė priimti ieškovo ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), nes vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra ir ieškovo prašoma taikyti vykdomojo dokumento civilinėje byloje Nr. N2-1170-676/2012 panaikinimo procedūra pareiškiant ieškinį teismui dėl jo panaikinimo šiuo atveju negali būti taikoma.

17Įvertinęs ankščiau išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai