Byla 2-146/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų (skolininkų) G. V. ir B. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria netenkintas jų prašymas dėl vykdomojo rašto, išduoto civilinėje byloje Nr. 2-368-544/2009 dėl 94 432,79 Lt išieškojimo iš skolininkų G. V. ir B. V. išieškotojo uždarosios akcinės bendrovės „Didlaukis“ naudai, panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtino tarp ieškovo UAB „Didlaukis“ ir atsakovų G. V. bei B. V. sudarytą taikos sutartį, pagal kurią atsakovai įsipareigojo sumokėti solidariai ieškovui 292 572,84 Lt ir atlyginti ieškovui 25 procentus sumokėto žyminio mokesčio – 1859,95 Lt.

52009 m. spalio 16 d. Panevėžio apygardos teisme buvo gautas atsakovų G. V. ir B. V. prašymas dėl vykdomojo rašto panaikinimo. Atsakovai nurodė, jog 2009 m. spalio 3 d. gavo antstolės S. K. 2009 m. rugsėjo 29 d. patvarkymus priimti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-368-544/2009 dėl 94 432,79 Lt išieškojimo vykdyti (vykdomosiose bylose Nr. 0056/09/02400 – B. V. ir Nr. 0056/09/02401 – G. V. ). Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-368-544/2009 turi būti visiškai panaikintas, nes šio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-368-544/2009 buvo visiškai įvykdyta. Atsakovų skola išieškotojui UAB „Didlaukis“ buvo padengta 2009 m. balandžio 8 d. apmokant 80 000 Lt banko pervedimais; 2009 m. balandžio 30 d. apmokant 80 000 Lt banko pavedimu; 2009 m. liepos 31 d. apmokant 40 000 Lt banko pervedimais; 2009 m. rugsėjo 22 d. atlikus dalinį priešpriešinių vienarūšių piniginių reikalavimų įskaitymą. Todėl, vadovaujantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktu, siekiant vykdomosios bylos nutraukimo, teismas turėtų panaikinti vykdomąjį raštą, kuris buvo vykdymo pagrindas.

6Panevėžio apygardos teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi netenkino prašymo panaikinti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-368-544/2009. Teismas nustatė, kad Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-368-544/2009 pagrindu pagal ieškovo UAB „Didlaukis“ 2009 m. rugpjūčio 6 d. prašymą buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-368-544/2009 dėl 94 432,79 Lt skolos išieškojimo iš skolininkų B. V. ir G. V. išieškotojo UAB „Didlaukis“ naudai, pagal kurį buvo užvesta vykdomoji byla. Teismas, nustatęs, kad skolininkai nepateikė įrodymų, kad sumokėjo išieškotojui 94 432,79 Lt skolos dalį, sprendė, kad nei nutraukti vykdomąsias bylas, nei panaikinti teisėtai išduotą vykdomąjį raštą dėl tikrai neapmokėtos skolos priverstinio išieškojimo iš skolininkų nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su skolininkų nuomone, kad jų pareiga sumokėti teismo priteistą 94 432,79 Lt skolą pagal vykdomąjį raštą pasibaigė priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymu CK 6.130 straipsnio 1 dalies pagrindu. Nurodė, jog skolininkų 2009 m. rugsėjo 23 d. pareiškimas dėl įskaitymo negali būti laikomas įskaitymu, dėl kurio baigiasi prievolė. Skolininkų nurodoma 98 950,17 Lt išieškotojo skola nepatvirtinta finansinės apskaitos duomenimis, nėra priteista teismo, išieškotojas ją ginčija. Teismas nurodė, kad toks įskaitymas, kokio siekia skolininkai, būtų galimas, jei būtų įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolos priteisimo ar reikalavimas nebūtų ginčijamas, būtų galiojantis ir pagrįstas finansinės apskaitos dokumentais.

7Atsakovai G. V. ir B. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Panevėžio apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-368-544/2009. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas neįvertino, jog apeliantai, vadovaujantis CK 6.665 straipsnio 1 dalimi, įgijo 98 950,17 Lt dydžio reikalavimo teisę išieškotojui UAB „Didlaukis“, kurią atitinka išieškotojo nekokybiškai atliktų darbų pagal 2008 m. balandžio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. 080430 ištaisymo garantiniu laikotarpiu kaina.

92. Apeliantų 2009 m. rugsėjo 22 d. pareiškimu atliktas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra teisėtas, nes jis atitiko CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir CK 6.131 straipsnyje numatytą tvarką. Teismas nepagrįstai kaip vieną iš atsakovų prašymo atmetimo motyvų nurodė tai, kad išieškotojas nesutinka su įskaitymu ir skolininkų pareikštu reikalavimu. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, o įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda, nepriklausomai nuo kitos šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą. Įstatymas nereikalauja, kad įskaitymas būtų patvirtintas teisme. UAB „Didlaukis“ nėra pareiškęs teisme savarankiško reikalavimo dėl atlikto įskaitymo nuginčijimo, dėl įskaitymo nuginčijimo nėra priimtas joks procesinis teismų sprendimas. Įskaitymo pagrįstumo vertinimas nėra šios bylos dalykas. Todėl 2009 m. rugsėjo 22 d. atliktas įskaitymas yra galiojantis, o apeliantų prievolė atsiskaityti su UAB „Didlaukis“ – pasibaigusi.

103. Teismas nepagrįstai vertino tą aplinkybę, ar apeliantų reikalavimas yra patvirtintas finansinės apskaitos dokumentais. Nagrinėjamu atveju teisinę reikšmę turi tai, kad priešpriešiniai reikalavimai būtų vienarūšiai prievolės objekto prasme. Tuo tarpu reikalavimo teisė gali būti įrodinėjama įvairiomis įrodinėjimo priemonėmis ir ne tik finansinės apskaitos dokumentais.

114. Teismas nepagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą dėl apelianto reikalavimo apibrėžtumo, jo dydžio ir galiojimo. Apeliantų reikalavimas yra nurodytas įskaitymo akte, taip pat UAB „Didlaukis“ pateiktoje 2009 m. rugpjūčio 12 d. lokalinėje sąmatoje dėl nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo. 98 950,17 Lt dydžio reikalavimo teisė į UAB „Didlaukis“ yra galiojanti, nes jos galiojimą apibrėžia CK 6.672, 6.678. 6.680, 6.334, 6.665 straipsnių nuostatos.

12Ieškovas UAB „Didlaukis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog nagrinėjamu atveju nėra nei teisinio, nei faktinio vykdomojo rašto panaikinimo pagrindo, nes skolininkai iki šiol neįvykdė savo įsipareigojimų pagal taikos sutartį apmokėti už atliktus statybos darbus 94 432,79 Lt skolos dalies.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra kilęs vykdomo rašto panaikinimo klausimas, pasibaigus skolininko prievolei išieškotojo atžvilgiu, dėl kurios buvo išduotas šis vykdomasis raštas. Skolininkai, vadovaudamiesi CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto panaikinimo tuo pagrindu, kad jų prievolė išieškotojui pasibaigė atlikus įskaitymą. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi netenkino skolininkų prašymo dėl vykdomojo rašto panaikinimo, nes sprendė, jog jie neįrodė priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo, kuris sąlygotų vykdymo proceso šalių tarpusavio prievolių pasibaigimą.

15Pažymėtina, jog priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pradėjus vykdymo veiksmus, vykdomoji byla gali būti nutraukta tik CPK 629 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais vykdomosios bylos nutraukimo pagrindais ir vykdomosios bylos užbaigimui neturi jokios teisinės reikšmės prievolės pasibaigimas CK šeštosios knygos I dalies IX skyriuje numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai prievolės pabaigos pagrindas sutampa su vykdomosios bylos nutraukimo pagrindu (pavyzdžiui, prievolės pabaiga šalių sutapimu (CK 6.126 str.) ir vykdomosios bylos nutraukimas, jei skolininkas ir išieškotojas yra tas pats asmuo (CPK 629 str. 1 d. 7 p.)). Kadangi CPK 629 straipsnio 1 dalyje nenumatyta galimybė vykdymo procese nutraukti vykdomąją bylą skolininkui atlikus įskaitymą, vykdymo metu toks įskaitymas, kai prievolės pasibaigimas sąlygotų vykdomosios bylos nutraukimą, nėra galimas. Vykdymo procese yra numatytas pinigų sumų išieškojimo tarpusavio įskaitymo būdu galimybė, jei yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo (CPK 687 str.). Šia prasme įskaitymas vykdymo procese suprantamas kaip pinigų sumų išieškojimo būdas, kuris sąlygoja vykdomosios bylos užbaigimą vykdomojo dokumento įvykdymu (CPK 632 str. 1 p.).

16Iš atsakovų prašymo matyti, kad jie siekia vykdomosios bylos užbaigimo vykdomosios bylos nutraukimu, panaikinant vykdomąjį dokumentą (CPK 632 str. 3 p., 629 str. 1 d. 5 p.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog, neatsižvelgiant į tai, kad CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009). Tokiu atveju teismas, priimdamas nutartį dėl vykdytino dokumento panaikinimo, vykdymo proceso prasme nusprendžia ir dėl vykdomojo dokumento panaikinimo. Teismo sprendimo (teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis) pagrindu išduoto vykdomojo rašto panaikinimas vykdymo procese yra negalimas. Net ir panaikinus teismo sprendimą, kurio įvykdymui yra išduotas vykdomasis raštas, vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra, kadangi jie savaime netenka galios. Tokiu atveju antstolis privalo nutraukti vykdomąją bylą ir taikyti CPK 629 straipsnio 2 dalyje numatytas teisines pasekmes – panaikinti visas vykdymo priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2009).

17Atsižvelgiant į tai, kad teismo nutarties pagrindu išduoto vykdomojo rašto panaikinimo procedūra negali būti taikoma apeliantų nurodytu atveju, kai keliamas skolininkų prievolės išieškotojui pasibaigimo įskaitymu klausimas, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, netenkindamas skolininkų prašymo dėl vykdomojo rašto panaikinimo, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

18Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtino tarp... 5. 2009 m. spalio 16 d. Panevėžio apygardos teisme buvo gautas atsakovų G. V.... 6. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi netenkino... 7. Atsakovai G. V. ir B. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio... 8. 1. Teismas neįvertino, jog apeliantai, vadovaujantis CK 6.665 straipsnio 1... 9. 2. Apeliantų 2009 m. rugsėjo 22 d. pareiškimu atliktas priešpriešinių... 10. 3. Teismas nepagrįstai vertino tą aplinkybę, ar apeliantų reikalavimas yra... 11. 4. Teismas nepagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti... 12. Ieškovas UAB „Didlaukis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra kilęs vykdomo rašto panaikinimo... 15. Pažymėtina, jog priėmus vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pradėjus vykdymo... 16. Iš atsakovų prašymo matyti, kad jie siekia vykdomosios bylos užbaigimo... 17. Atsižvelgiant į tai, kad teismo nutarties pagrindu išduoto vykdomojo rašto... 18. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 20. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti...