Byla 2S-1235-796/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas A. M. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. iki 2023-05-08 sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, antstolės A. R. Ž. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0075/14/00845 (Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, jog vykdomosios bylos numeris yra 75-00845/2014). Pareiškėjas nurodė, jog Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimu jis buvo įpareigotas per 12 mėnesių nuo 2013-06-06 pašalinti savavališkos statybos padarinius, parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiančius dokumentus, pateikiant dokumento kopiją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą – savo lėšomis per 1 mėnesį nugriauti savavališkos statybos padarinius – vieno aukšto pastatą, esantį žemės sklypuose, esančiuose ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartimi leista Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti minėtą vieno aukšto pastatą ir sutvarkyti statybvietę, visas patirtas išlaidas išieškant iš skolininko A. M.. Antstolė yra apskaičiavusi 9075,61 Eur vykdymo išlaidų sumą. Pareiškėjas pažymėjo, jog 2014-05-09 jis buvo sulaikytas Rusijos Federacijoje, o 2014-12-29 buvo nuteistas 9 metų laisvės atėmimo bausme (bausmės pabaiga 2023-05-08). Nuo jo sulaikymo, t. y. nuo 2014-05-09, jis nebegalėjo įvykdyti teismo jam duotų įpareigojimų, kuriuos jis turėjo ir galėjo įvykdyti iki 2014-06-06. Be to, nuo jo sulaikymo buvo pažeidžiamos jo teisės į gynybą, kadangi jis nedalyvavo teismo posėdžiuose, jam apie juos nebuvo pranešta, taip pat negalėjo apskųsti teismo sprendimų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 29 d. nutartimi pareiškėjo A. M. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas. Teismas, inter alia (be kita ko), nurodė, jog viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pats savaime nėra savarankiškas teisių ir pažeistų interesų gynimo būdas, jis visada turi būti susijęs su vienu iš teisių gynimo būdų – šiuo atveju skundo dėl antstolio veiksmų padavimu antstoliui, ir yra papildomas procesas pagrindinės bylos proceso atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog antstolei A. R. Ž. būtų pateiktas skundas dėl antstolės veiksmų.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. M. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 29 d. nutartį pakeisti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki jo atvykimo į Lietuvos Respubliką. Nurodo, jog teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad jis atlieka bausmę Rusijos Federacijoje. Nesutinka, jog laisvės atėmimo bausmės atlikimas nėra pagrindas sustabdyti vykdymo procesą. Ši aplinkybė riboja jo galimybes gauti reikiamą informaciją, susipažinti su medžiaga, norint apginti savo interesus. Kaliningrado miesto centrinio rajono teismo 2017 m. vasario 24 d. sprendimu tenkintas Rusijos bausmių vykdymo federalinės tarnybos teikimas ir nutarta jį perduoti toliau bausmę atlikti į Lietuvos Respubliką. Atvykęs atlikti bausmę į Lietuvos Respubliką sieks įteisinti ginčo statinį.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

11Atskirasis skundas atmestinas.

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.
 3. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo sustabdymą vykdymo procese – teisėtumo ir pagrįstumo.
 4. Remdamasis bylos medžiaga bei Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis civilinėse bylose (Kretingos rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-68-474/2013; Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. P2-36-512/2015, Nr. 2YT-7189-642/2017), atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas nustatė, kad antstolė A. R. Ž. vykdomojoje byloje Nr. 75-00845/2014 vykdo Kretingos rajono apylinkės teismo 2014-09-11 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-68-474/2013 dėl įpareigojimo A. M. pašalinti savavališkos statybos padarinius. Kadangi skolininkas A. M. nevykdė minėto teismo įpareigojimo, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 9 d. nutartimi leido taikyti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendime nurodytas pasekmes, t. y. suteikė teisę išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pačiai nugriauti vieno aukšto pastatą, esantį žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, visas patirtas išlaidas išieškant iš skolininko A. M.. 2017 m. sausio 24 d. patvarkymu Nr. S-447 antstolė apskaičiavo vykdymo išlaidas, kurias sudaro 457,02 Eur kaip atlygis antstoliui ir 8444,99 Eur pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sudarytą lokalinę sąmatą, t. y. iš viso 9075,61 Eur. 2017 m. vasario 10 d. patvarkymu Nr. S-852 dėl neteisėtai pastatyto statinio griovimo antstolė nutarė 2017-03-21 9.00 val. pradėti vykdyti savavališkos statybos pašalinimo darbus, t. y. nugriauti neteisėtai pastatytą vieno aukšto pastatą, esantį žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), ( - ). A. M. 2017-03-16 antstolę informavo, kad su minėtais antstolės dokumentais susipažino 2017-02-25 ir 2017-02-27 išsiuntė antstolei skundą. Antstolė 2017 m. kovo 20 d. patvarkymu Nr. S-1508 nutarė atidėti 2017 m. vasario 10 d. patvarkyme Nr. S-852 numatytus veiksmus ir savavališkos statybos pašalinimo darbus pradėti vykdyti 2017-06-06 10.00 val.
 5. Pareiškėjas nurodo, jog antstolė yra apskaičiavusi, kad iš jo reikės išieškoti 9075,61 Eur vykdymo išlaidų, tačiau pažymi, kad jis nuo 2014-05-09 buvo sulaikytas Rusijos Federacijoje, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, o grįžęs į Lietuvos Respubliką toliau atlikti bausmę sieks įteisinti ginčo statinį. Todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktame prašyme prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą iki tol, kol jis atliks laisvės atėmimo bausmę, t. y. iki 2023-05-08, o atskiruoju skundu prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki jo perdavimo Lietuvos Respublikai. Tačiau toks pareiškėjo prašymas teisiškai nepagrįstas.
 6. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Siekiant užtikrinti, kad pareiškėjui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti pareiškėjui galbūt palankaus sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas), kuris kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikomas ir bylose dėl antstolių veiksmų (CPK 510 straipsnio 2 dalis), tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustatęs, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).
 7. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. vykdomojoje byloje Nr. 75-00845/2014 sustabdyti išieškojimą. Tačiau remiantis vien pareiškėjo argumentu, jog sprendimo vykdymo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, dėl to negali tinkamai įgyvendinti ir ginti savo teisų, negalima net ir preliminariai pripažinti, kad išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas. Tokios išvados nebuvo galima padaryti ir priimant skundžiamą nutartį. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, priešingai, negu teigiama skundžiamoje nutartyje, nustatyta, jog 2017-03-29 Klaipėdos miesto apylinkės teisme vis dėlto buvo gautas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi pareiškėjo A. M. skundas dėl antstolės A. R. Ž. veiksmų buvo atmestas. Ši teismo nutartis nebuvo apskųsta, ji įsiteisėjo 2017-05-26. Tai leidžia konstatuoti, jog šiuo atveju taip pat neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – būsimas pareiškėjui palankus teismo procesinis sprendimas, kurio įvykdymui užtikrinti tikslinga būtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 8. Taip pat pažymėtina, jog nors pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka, kad laisvės atėmimo bausmės atlikimas nėra pagrindas sustabdyti vykdymo procesą, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 20 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2YT-7189-642/2017) jau konstatavo, jog aplinkybė, kad pareiškėjas A. M. buvo sulaikytas ir atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, nėra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus. Šiai išvadai apygardos teismas pritaria, kadangi CPK 626 ir 627 straipsniuose pateiktas baigtinis sąrašas atvejų, kuomet vykdomoji byla gali būti sustabdyta ar atidėti vykdymo veiksmai, o pareiškėjo nurodytos aplinkybės (laisvės atėmimo bausmės atlikimas) nėra pagrindas nei bylos sustabdymui, nei laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Jeigu atlikdamas laisvės atėmimo bausmę pareiškėjas negali tinkamai tiesiogiai ginti savo teisių ir interesų, jis tai gali daryti per savo atstovą.
 9. Remiantis tuo, kas anksčiau aptarta, konstatuojama, jog pareiškėjo A. M. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese iki to laiko, kol jis atliks laisvės atėmimo bausmę arba iki tol, kol jis bus perduotas Lietuvos Respublikai, visiškai nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.
 10. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas ir teisėtai bei pagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, ją keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo ir ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai