Byla e2A-424-407/2015
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SSPC-Islandija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1552-264/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SSPC-Islandija“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,YIT Kausta“ dėl netesybų priteisimo ir atsakovo akcinės bendrovės ,,YIT Kausta“ priešieškinį dėl skolos už atliktus darbus priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

52011-12-28 tarp užsakovo AB ,,Baltic Shopping Centers“ (kurio teises ir pareigas 2012-05-17 perėmė ieškovas) ir vykdytojo AB ,,YIT Kausta“ (atsakovo) buvo sudaryta projektavimo ir statybos rangos darbų sutartis dėl administracinės paskirties pastato, esančio Islandijos pl. 32, Kaune, projektavimo ir statybos darbų atlikimo iki 2013-03-01 (toliau – ir Rangos sutartis). 2013-08-01 šalys pasirašė papildomą susitarimą, kuriuo atsakovas, be kita ko, įsipareigojo perduoti objektą ieškovui iki 2013-08-01. Ieškovo teigimu, atsakovas šios pareigos neįvykdė, 2013-08-01 objektas nebuvo parengtas perdavimui dėl esminių trūkumų jame; atsakovas objektą perdavė tik 2013-10-23. Vadovaujantis Rangos sutarties 17.2 punktu, ieškovas paskaičiavo 0,02 proc. delspinigius už 82 praleistas dienas perduoti objektą, kurie sudaro 958 347,73 Lt. Pateiktu ieškiniu ieškovas UAB ,,SSCP Islandija“ prašė priteisti už atsakovo AB ,,YIT Kausta“ 958 347,73 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Pateiktu priešieškiniu atsakovas AB ,,YIT Kausta“ prašė priteisti iš ieškovo UAB ,,SSCP_Islandija“ 1 257 205 Lt skolą, 34 286 Lt delspinigius, 156 866 Lt objekto statybų aikštelės išlaidas, 5 327 Lt antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidas, 9 680 Lt ekspertizės išlaidas, 6 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas nurodė, kad pagal Rangos sutartį visi darbai turėjo būti atlikti iki 2013-08-01; atsakovas darbus baigė 2013-07-30, o 2013-07-31 Valstybinė komisija patvirtino objekto statybos užbaigimo aktą. Pasak atsakovo, ieškovas vengė priimti objektą, nurodydamas formalias priežastis, motyvuodamas neesminiais arba tariamais trūkumais, todėl atsakovas objektą 2013-10-23 perdavė vienašališkai. Atsakovo teigimu, kadangi laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 ieškovas objekto priėmimo aktą atsisakė pasirašyti nepagrįstai ir objekto perdavimo–priėmimo terminas buvo praleistas dėl paties ieškovo kaltės, ieškovo reikalavimas sumokėti netesybas yra neteisėtas.

8Atsakovo teigimu, 2013-11-28 yra suėjusi ieškovo prievolė galutinai atsiskaityti už atliktus rangos darbus, kadangi atsakovas atliko visus privalomus veiksmus, nuo kurių atlikimo priklausė ir ieškovo prievolės atsiskaityti su atsakovu įvykdymo terminas, t. y. atsakovas 2013-10-23 pasirašė vienašališką objekto priėmimo perdavimo aktą, o 2013-11-07 pateikė ieškovui besąlyginę garantinių įsipareigojimų užtikrinimo garantiją. Atsižvelgiant į tai, ieškovui, vadovaujantis Rangos sutarties 14.8 punktu, atsirado pareiga sumokėti atsakovui likusius 50 proc. sulaikytos sumos, t. y. 1 000 000 Lt ir apmokėti 480 458,69 Lt, tačiau ieškovas sumokėjo tik dalį sumos – 223 253,68 Lt, todėl iš ieškovo priteistina 1 257 205 Lt skolos. Kadangi ieškovas vėluoja atsiskaityti su atsakovu nuo 2013-11-29, todėl iš ieškovo priteistina 34 286,24 Lt skolos.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį tenkino iš dalies – priteisė atsakovui AB ,,YIT Kausta“ 1 257 205 Lt (364 111,74 Eur) skolos, 34 286 Lt (9 929,91 Eur) delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir 17 883 Lt (5 179,29 Eur) bylinėjimosi išlaidas, o kitą priešieškinio dalį atmetė; ieškovui iš atsakovo priteisė 1 900 Lt (550,28 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

11Atmesdamas ieškinio reikalavimus teismas sprendė, kad priėmimo perdavimo aktas 2013-08-01 nebuvo pasirašytas dėl ieškovo kaltės, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo delspinigių Rangos sutarties 17.2 punkto pagrindu. Iš antstolio S. U. 2013-04-16 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, 2013-12-10 ekspertizės akto, teismo posėdyje apklausto eksperto S. M. paaiškinimų teismas nustatė, kad defektų, kurie neleistų naudoti pastato pagal paskirtį 2013-08-01 nebuvo. Iš byloje apklaustų liudytojų M. M., V. V., A. P. paaiškinimų, antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, statybos darbų žurnalų išrašų teismas nustatė, kad visi statybos darbai objekte pagal Rangos sutartį buvo atlikti iki 2013-08-01 susitarimo. Teismas pažymėjo, kad 2013-08-01 papildomame susitarime taip pat nėra nurodyta esminių statinio defektų.

12Vertindamas 2013-0-01 Susitarimo turinį, teismas nustatė, jog šalys 2013-08-01 papildomu susitarimu susitarė dėl statybos objekto užbaigimo termino nukėlimo iki 2013-08-01 esant neesminių statybos darbų trūkumų, o susitarimo 8.2 punkte nurodytų papildomų darbų užbaigimui ir perdavimui buvo nustatyti atskiri terminai (vėlesni nei 2013-08-01).

13Teismas nustatė, kad 2013-08-13 statybos techninis prižiūrėtojas UAB „COWI Lietuva“ nustatė defektą – tikslios kontrolės šaldymo įrangos neveikimą, du iš keturių tikslios kontrolės kondicionierių buvo automatiškai stabdomi, o papildžius vamzdynus šaldymo agentu neveikė vienas iš keturių tikslios kontrolės kondicionierių; liudytoju apklaustas A. P. paaiškino, kad turi veikti bent du iš keturių tikslios kontrolės kondicionierių. Teismas sprendė, kad šis nurodytas defektas nesudarė pagrindo atsakovui pasirašyti objekto priėmimo perdavimo akto. Iš antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo 2013-04-16 protokolo teismas nustatė, kad buvo atliekami vėdinimo sistemų bandymai, iš ginčo objekte atliktų įrenginių sistemų bandymo protokolų teismas nustatė, kad 2013 m. kovo-balandžio mėnesiais buvo atlikti visi bandymai, akte dėl oro kondicionavimo sistemos (serverinės) montavimo pažymėta, kad montavimas atliktas pagal projektą, nukrypimo nuo projekto nėra, aktas pasirašytas užsakovo, rangovo ir subrangovo atstovų 2013-05-25. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemos (serverinės) įrenginių gedimas yra esminis trūkumas, kadangi jie nepagrįsti objektyviais įrodymais ir neatitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio, CK 6.694 straipsnio 6 dalies nuostatų.

14Teismas nustatė, kad nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 ieškovas savo atsisakymą priimti objektą grindė tais pačiais trūkumais, kuriuos nurodė faktiškai perimdamas objektą 2013-10-23 aktu. Teismas pažymėjo, kad ieškovas neprašė teismo skirti ekspertizės, atsakovo iniciatyva atliktos ekspertizės aktas atitinka keliamus reikalavimus, ją atlikęs ekspertas S. M. yra įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, todėl teismas nurodė neturintis pagrindo abejoti ekspertizės akto išvadomis. Be to, pasak teismo, ieškovas, pasirašydamas 2013-10-19 objekto nuomos sutartį su nuomininku, patvirtino, kad statybos darbų rezultatas yra tinkamas ir gali būti naudojamas pagal Rangos sutartyje nurodytą paskirtį. Teismo vertinimu, ieškovas neturėjo pagrindo atsisakyti pasirašyti darbų perdavimo aktą nesant tam Rangos sutarties 16. 3 p., 16. 6 p. numatytų sąlygų.

15Teismas sprendė, kad yra pagrindas tenkinti priešieškinio reikalavimą dėl 1 257 205 Lt (364 111,74 Eur) skolos priteisimo: ieškovas 2013-10-23 vienašališkai pasirašė objekto priėmimo-perdavimo aktą, kurio teisinė galia tokia pat kaip ir pasirašyto abiejų šalių, o 2013-11-07 įvykdė Sutarties 6.3. punkte nustatytą pareigą ir pateikė ieškovui besąlyginę garantinių įsipareigojimų užtikrinimo garantiją. Todėl, pasak teismo, 2013-11-28 ieškovui atsirado pareiga pagal Sutarties 14.8 punktą sumokėti atsakovui 1 000 000 Lt ir apmokėti darbus pagal vienašališkai pasirašytą aktą 480 458,69 Lt. Kadangi ieškovas dalį skolos yra apmokėjęs, teismas sprendė, jog yra pagrindas yra atsakovui iš ieškovo priteisti 1 257 205,02 Lt.

16Teismo nuomone, ieškovo argumentai, kad pagal Rangos sutarties 14, 10, 16.7 punktus galutinis atsiskaitymas vykdomas tik ištaisius visus statybos darbų defektus bei trūkumus ir pasirašius šių darbų priėmimo-perdavimo aktą, nepaneigia ieškovo prievolės visiškai atsiskaityti su atsakovu po 2013-10-23 vienašališko darbų perdavimo akto patvirtinimo. Teismas pažymėjo, kad ieškovo sulaikyta suma 1 257 205,02 Lt yra už darbus, atliktus 2013 m. vasario-birželio mėn. laikotarpiu pagal ieškovui pateiktus darbų pridavimo aktus ir pažymas. Teismas nurodė, kad ieškovo atstovai teismo posėdyje pripažino aplinkybę, kad ieškovas visus darbų trūkumus, įskaitant ir nurodytus ekspertizės akte, yra pašalinęs. Teismas nurodė, kad ieškovo sulaikyta suma yra daug kartų didesnė (1 257 205,02 Lt) nei atsakovo pateiktuose 2014-10-28 ir 2014-07-25 defektų šalinimo darbų aktuose, todėl toks šalies elgesys nevykdant piniginės prievolės daugiau nei vienerius metus neatitinka CK 1. 5 straipsnyje įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Tenkinęs priešieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo, teismas sprendė, kad yra pagrindas Rangos sutarties 17.8 punkto pagrindu tenkinti reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, kurie atsakovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2013-11-29 iki 2014-02-18 sudaro 34 286,24 Lt.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,SSCP Islandija“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Teismas nepagrįstai sprendė, kad objektas ieškovui 2013-08-01 nebuvo perduotas dėl paties ieškovo kaltės. Teismas neįvertino, kad pagal Rangos sutarties nuostatas objektas galėjo būti perduotas tik tada, kai statyba visiškai užbaigta, ir kai ištaisyti ir pašalinti visi esminiai užsakovo nurodyti darbų trūkumai (Rangos sutarties 7.1 p.). 2013-08-01 objektas buvo su daugybe trūkumų, įskaitant ir esminius trūkumus, ir tai vienareikšmiškai kliudė ieškovui jį priimti:

201.1. Teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad serverinės įrenginių gedimas nėra esminis trūkumas. Teismas neatsižvelgė, kad objektas, kuris yra išnuomotas UAB „Senukų prekybos centras“ administracijai, kuri negali funkcionuoti be serverinės. Teismas šį trūkumą (defektą) turėjo aiškinti ne formaliai, o įsigilinti į objekto paskirtį, būsimą veiklą jame. Šias aplinkybes pirmosios instancijos teisme patvirtino nešališkas liudytojas – techninės priežiūros vadovas A. P., kuris nurodė, kad objekte negalėjo būti vykdoma veikla, kol neveikia serverinė, o pastaroji negali tinkamai veikti, nesant tinkamai įrengtai aušinimo sistemai. Tačiau teismas rėmėsi S. M. ekspertizės aktu, kuris neturi sąsajumo su nagrinėjamu klausimu, kadangi ekspertas ekspertizę atliko tik 2013-12-10, kai tuo tarpu serverinės trūkumai pašalinti 2013-09-06. Be to, teismas netyrė ir nepasisakė dėl eksperto S. M. išsakytos nuomonės, kad teisės aktai nenustato esminių trūkumų sąrašo; neatsižvelgė, jog ekspertas konstatavo, kad, kas yra esminiai trūkumai, nustato sutarties šalys. Ginčo atveju šalys, būdami verslininkai, Rangos sutartyje įtvirtino griežtesnius kriterijus, kuriuos privalėjo atitikti objektas, ir kurių nesant buvo nustatomi esminiai trūkumai: objektas ar jo dalis negali būti naudojami pagal paskirtį; jų naudojimas pasunkėja ar pabrangsta; kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui. Aplinkybę, kad per laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 šie defektai buvo neesminiai, turėjo įrodyti atsakovas, tačiau to nepadarė.

211.2. Dar vienas esminis trūkumas kliudęs ieškovui 2013-08-01 priimti statybos rangos darbus yra tas, kad objekto gaisrinių siurblių paleidimas neatitiko LST EN 12845 reikalavimų. Šią aplinkybę patvirtina 2013-08-14 UAB „Lantana“ apžiūros aktas ir 2013-09-19 UAB „COWI Lietuva“ raštas. Esant tokiam atliktų darbų defektui, kilus gaisrui ir neveikiant gesinimo siurbliams, ieškovas ne tik patirtų didžiulius nuostolius, tačiau ir atsakytų civiline tvarka kaip pastato savininkas.

221.3. Šiai bylai reikšmingos aplinkybės yra šalių elgesys ir valia laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23. Liudytoju apklaustas techninę priežiūrą vykdęs asmuo A. P. nurodė, kad po 2013-07-31 Komisijos akto objekte buvo daug trūkumų ir neatitikimų. Defektus pripažino ir liudytoju apklaustas M. M. bei ekspertas S. M. 2013-12-10 ekspertizės išvadoje, nurodydamas, kad reikalinga šalinti tuos defektus, kurių atsakovas nepripažįsta.

231.4. Šalys, sudarydamos Rangos sutartį 16.5 punkte ir 17.2 punkte nustatė, kad „Objekto pripažinimas tinkamu naudoti, atliktas valdžios institucijos, negali būti laikomas faktu, patvirtinančiu, kad objektas neturi esminių trūkumų.“ Komisija nėra kompetentinga ir netikrina Pastato atitikimo Projektavimo užduočiai bei Rangos sutarčiai. Ieškovas, remdamasis Rangos sutarties 7.1. punktu bei 2.8 punktu turėjo teisę statybos objekto su trūkumais nepriimti. Teismo pozicija, jog užsakovas galėjo priimti objektą su egzistuojančiais „neesminiais trūkumais“, yra akivaizdžiai neteisinga, nes ji prieštarauja Rangos sutarties 7.1. ir 2.8. punktams ir juose įtvirtintam šalių sutarimui, jog objektas, ji perduodant priėmimo perdavimo aktu, turi būti ne tik galutinai užbaigtos statybos, bet be trūkumų.

241.5. Teismas visiškai nenustatinėjo tikrųjų sutarties šalių ketinimų sudarant 2013-08-01 Papildomą susitarimą Nr. 3, nesiaiškino susitarimo sąlygų sudarymo aplinkybių, neatsižvelgė į šalių derybas dėl susitarimo sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką. Papildomo susitarimo motyvas buvo įteisinti atsakovo atliktus papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti rangos sutartyje, taip fiksuoti iki 2013-08-01 paskaičiuotus delspinigius. 2013-08-01 susitarime numatytas terminas ne vėliau kaip iki 2013-08-01 pasirašyti objekto priėmimo perdavimo aktą, ieškovui buvo aktualus tik atsakovo prievolei dėl delspinigių, o ne faktiniam objekto perdavimui. Tai, kad 2013-08-01 buvo pasirašytas tik papildomas susitarimas, o objekto priėmimo perdavimo aktas pasirašytas nebuvo, patvirtina, jog nors šalys ir apsibrėžė, jog objekto priėmimo perdavimo aktas bus pasirašytas 2013-08-01, tačiau jos abi suprato, jog tai padaryti objektyviai nebus įmanoma dėl egzistavusių rangos darbų trūkumų. Be to, atsakovas perdavė ieškovui objekto atliktų darbų dokumentaciją tik 2013-08-27, tai irgi patvirtina, kad pasirašydamas 2013-08-01 papildomą susitarimą suvokė, jog objektas 2013-08-01 nėra parengtas perdavimui.

252. Nepagrįsta teismo sprendimo dalis, kuria atsakovui iš ieškovo buvo priteista 1 257 205 Lt skola ir 34 286 Lt delspinigiai. Pagal rangos sutartį galutiniam atsiskaitymui būtinos šios sąlygos: patvirtintas statybos užbaigimo aktas, rangovo besąlyginės garantinių įsipareigojimų užtikrinimo garantijos pateikimas užsakovui, šalių pasirašytas objektų priėmimo aktas, tinkamai ištaisyti visi statybos defektai. Ginčo atveju nebuvo dviejų sąlygų, būtinų galutiniam atsiskaitymui – besąlyginės garantinių įsipareigojimų užtikrinimo garantijos ir nebuvo ištaisyti visi statybos defektai. Teismas defektų faktą pripažino, tačiau laikė, kad tai nėra pagrindas užsakovui nemokėti likusių sumų pagal rangos sutartį. Tokiu būdu teismas ignoravo Rangos sutarties 16.7 punktą ir šalių susitarimą dėl galutinio atsiskaitymo tvarkos ir terminų. Teismas, spręsdamas, kad rangos sutarties 16.7 punkto galima netaikyti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pažeidė CK 6.189 straipsnio 1 dalį. Ir šiuo metu dar nėra suėjęs ieškovo prievolės galutinai atsiskaityti su atsakovu už atliktus darbus pagal rangos sutartį terminas, kadangi atsakovas dar nėra ištaisęs daug rangos darbų defektų. Skundžiamame sprendime teismas klaidingai nurodė, kad ieškovo atstovai 2014-10-29 posėdyje pripažino aplinkybę, kad atsakovas visu darbų trūkumus, tarp jų ir nurodytus ekspertizės akte, pašalino, kadangi ieškovo atstovai to niekada nebuvo nurodę.

263. Atsakovas nepagrįstai reikalauja priteisti 480 458,69 Lt skolą pagal vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą, kadangi maksimali priteistina suma galėtų būti 375 903,35 Lt.

27Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas AB YIT Kausta prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

28Nurodo, kad pats ieškovas vengė priimti objektą, objektas laiku nebuvo priimtas dėl ieškovo kaltės, ieškovo nurodyti trūkumai nelaikytini esminiais trūkumais, dėl to atsakovui nekyla pareiga mokėti delspinigių.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.)

31Nustatyta, kad bylos šalis siejo projektavimo ir statybos rangos teisiniai santykiai pagal 2011-12-28 Rangos sutartį, kuria atsakovas darbus įsipareigojo galutinai užbaigti iki 2013-03-01 (Rangos sutarties 7.1 p.). 2013-08-01 šalys sudarė papildomą susitarimą, kurio 8.1 punktu, be kita ko, galutinis darbų pagal Rangos sutartį atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2013-08-01. Byloje nėra ginčo, kad 2013-08-01 objekto priėmimo–pardavimo aktas šalių nebuvo pasirašytas; šalys sutaria, kad tokio akto pasirašymo data laikytina 2013-10-23, kai abi šalys vienašališkai pasirašė darbų priėmimo pardavimo aktus.

32Pateiktu ieškiniu ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 958 347,73 Lt delspinigius, apskaičiuotus už 82 praleistas dienas (nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23) perduoti objektą. Minėta, jog ginčo dėl to, jog nustatytu terminu (2013-08-01) objektas nebuvo perduotas byloje nėra. Ieškovas, reikšdamas reikalavimą dėl delspinigių už laiku neperduotą objektą priteisimo, turi įrodyti, kad objektas laiku (2013-08-01) nebuvo perduotas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų.

33Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovui nekyla civilinė atsakomybė dėl to, jog statybos objekto priėmimo perdavimo aktas nebuvo pasirašytas 2013-08-01.

34Rangos sutarties 16.1-16.4 punktuose reglamentuota objekto priėmimo tvarka. Rangos sutarties 16.3 punkte numatyti užsakovo veiksmai, rangovui pateikus objekto priėmimo aktą – užsakovas turi atlikti apžiūrą ir surašyti esminių bei neesminius trūkumus; atsisakyti rangovo pateiktą objekto priėmimo aktą turi teisę tik jei atlikti statybos darbai turi esminių trūkumų. Taigi, kolegijos vertinimu, šioje byloje esminę reikšmę turi aplinkybė, ar 2013-08-01 egzistavo esminiai objekto trūkumai. Skundžiamu sprendimu teismas, vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą, sprendė, kad darbai pagal Rangos sutartį buvo atlikti iki 2013-08-01, o 2013-08-01 buvo nustatyti tik neesminiai darbų trūkumai, kuriems esant ieškovas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti objektą. Kolegija su tokiu pirmosios instancijos vertinimu iš esmės sutinka.

35Pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę pareiga įrodyti aplinkybes, tenka šaliai, kuri jomis remiasi (CPK 178 str.). Kolegija sprendžia, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovui 2013-08-01 kreipusis į atsakovą su prašymu pasirašyti objekto priėmimo aktą, egzistavo objekto esminiai trūkumai, dėl kurių ieškovas turėjo teisę atsisakyti pasirašyti objekto priėmimo perdavimo aktą.

36Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo šiuos esminius trūkumus, kuriais įrodinėja, jog 2013-08-01 pagrįstai atsisakė pasirašyti objekto priėmimo perdavimo aktą, – serverinės trūkumai ir gaisrinių siurblių neatitikimas nustatytiems reikalavimams (LST EN 12845 reikalavimams). Kolegijos vertinimu, apelianto nurodyti serverinės gedimai nesudarė pagrindo atsisakyti nepasirašyti objekto perdavimo akto. Byloje nustatyta, kad atsakovas serverinę įrengė pagal projektą, ir per atliktas objekto apžiūras (2013 m. pavasarį), nei sudarant 2013-08-01 susitarimą serverinės trūkumų nebuvo nustatyta. Be to, kaip pripažįsta pats ieškovas, serverinės gedimus atsakovas ištaisė 2013-09-06, tačiau ieškovas objekto nepriėmė iki 2013-10-23. Ieškovas teigia, kad serverinės gedimas pagal rangos sutartį yra esminis pažeidimas, tačiau rangos sutarties nuostatos ir byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad bet kokie serverinės gedimai laikytini kaip esminis objekto trūkumas. Kolegijos vertinimu, ieškovas neįrodė, kad buvę serverinės gedimai lėmė, kad objektas ar jo dalis negalėjo būti naudojami pagal paskirtį, kas pagal Rangos sutartį būtų laikoma esminiu trūkumu. Be to, sutiktina su atsakovo nurodyta aplinkybe, kad UAB Cowi, atlikusio patikrinimą, 2013-08-12 rašte nėra nurodyta, kad tai esminis trūkumas, be to, minėtame rašte nurodyta, kad neveikia vienas iš keturių tikslios sistemos kondicionierių, o liudytoju apklaustas A. P. paaiškino kad turi veikti bent du kondicionieriai, todėl nėra pagrindo teigti, kad serverinės neatliko savo funkcijų. Atmestinas kaip neįrodytas ir ieškovo argumentas, kad objekto perdavimo metu gaisriniai siurbliai neatitiko nustatytų reikalavimų, kadangi tokius pažeidimus nustatė įmonė, kuri nėra kvalifikuota vykdyti priešgaisrinės saugos reikalavimams, tuo tarpu, kaip pagrįstai nurodo ieškovas objekto statybos užbaigimo aktas yra pasirašytas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus.

37Be to, kaip pagrįstai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, ieškovas nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 savo atsisakymą priimti objektą iš esmės grindė tais pačiais trūkumais, kuriuos nurodė 2013-10-18 defektų aktuose perimdamas objektą vienašališkai pasirašytu 2013-10-23 aktu.

38Kolegijos vertinimu, byloje esantys duomenys – 2013-07-31 Valstybinė komisija patvirtino objekto statybos užbaigimo aktą, 2013-12-10 ekspertizės aktas, eksperto S. M. paaiškinimai, antstolio S. U. 2013-04-16 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kiti byloje pateikti duomenys patvirtina, kad esminių trūkumų, dėl kurių objekto nebuvo galima naudoti pagal paskirtį nebuvo. Nesant nustatytų esminių objekto trūkumų, esant tokio apimties objektui ir atitinkamai didelės apimties darbams, pats ieškovas elgėsi nesąžiningai atsisakydamas priimti objektą dėl neesminių trūkumų. Be to, kolegijos vertinimu, ta aplinkybė, kad ieškovas 2013-08-01 pasirašė Susitarimą, kuriuo susitarė, kad objektas bus perduotas tą pačią dieną, iš esmės pripažino, kad esminių objekto trūkumų nebuvo.

39Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegijos sprendžia, kad teismas pagrįstai netenkino ieškinio reikalavimų dėl delspinigių priteisimo.

40Skundžiamu sprendimu teismas, iš dalies tenkinęs ieškinį, priteisė atsakovui iš ieškovo 1 257 205 Lt (364 111,74 Eur) skolą ir 34 286 Lt (9 929,91 Eur) delspinigius. Ieškovo teiginys, kad atsakovas nebuvo pateikęs besąlyginės garantinių įsipareigojimų užtikrinimo garantijos, prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, todėl šiuo pagrindu nepriteisti atsakovui skolos nėra. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad esant neesminių trūkumų, kurių ištaisymo vertė yra neadekvačiai nedidelė su ieškovo sulaikyta suma, nėra pagrindo nepriteisti atsakovui iš ieškovo įsiskolinimo už atliktus darbus. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pirmosios instancijos teisme nurodė, jog ginčo dėl ieškovui priteistinos sumos dydžio nėra, jokių argumentų susijusių su šiuo klausimu neteikė (CPK 312 str.).

41Teisėjų kolegija, konstatavusi, kad apeliantas nepaneigė teismo išvadų pagrįstumo, nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepime išdėstytų argumentų kaip nebeturinčių teisinės reikšmės nagrinėjamais klausimais.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 2011-12-28 tarp užsakovo AB ,,Baltic Shopping Centers“ (kurio teises ir... 6. Pateiktu priešieškiniu atsakovas AB ,,YIT Kausta“ prašė priteisti iš... 7. Atsakovas nurodė, kad pagal Rangos sutartį visi darbai turėjo būti atlikti... 8. Atsakovo teigimu, 2013-11-28 yra suėjusi ieškovo prievolė galutinai... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, o... 11. Atmesdamas ieškinio reikalavimus teismas sprendė, kad priėmimo perdavimo... 12. Vertindamas 2013-0-01 Susitarimo turinį, teismas nustatė, jog šalys... 13. Teismas nustatė, kad 2013-08-13 statybos techninis prižiūrėtojas UAB... 14. Teismas nustatė, kad nuo 2013-08-01 iki 2013-10-23 ieškovas savo atsisakymą... 15. Teismas sprendė, kad yra pagrindas tenkinti priešieškinio reikalavimą dėl... 16. Teismo nuomone, ieškovo argumentai, kad pagal Rangos sutarties 14, 10, 16.7... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,SSCP Islandija“ prašo panaikinti... 19. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad objektas ieškovui 2013-08-01 nebuvo... 20. 1.1. Teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad serverinės įrenginių... 21. 1.2. Dar vienas esminis trūkumas kliudęs ieškovui 2013-08-01 priimti... 22. 1.3. Šiai bylai reikšmingos aplinkybės yra šalių elgesys ir valia... 23. 1.4. Šalys, sudarydamos Rangos sutartį 16.5 punkte ir 17.2 punkte nustatė,... 24. 1.5. Teismas visiškai nenustatinėjo tikrųjų sutarties šalių ketinimų... 25. 2. Nepagrįsta teismo sprendimo dalis, kuria atsakovui iš ieškovo buvo... 26. 3. Atsakovas nepagrįstai reikalauja priteisti 480 458,69 Lt skolą pagal... 27. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas AB YIT Kausta prašo apeliacinį... 28. Nurodo, kad pats ieškovas vengė priimti objektą, objektas laiku nebuvo... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 31. Nustatyta, kad bylos šalis siejo projektavimo ir statybos rangos teisiniai... 32. Pateiktu ieškiniu ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 958 347,73 Lt... 33. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad... 34. Rangos sutarties 16.1-16.4 punktuose reglamentuota objekto priėmimo tvarka.... 35. Pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę pareiga įrodyti aplinkybes, tenka... 36. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo šiuos esminius trūkumus, kuriais... 37. Be to, kaip pagrįstai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, ieškovas nuo... 38. Kolegijos vertinimu, byloje esantys duomenys – 2013-07-31 Valstybinė... 39. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegijos sprendžia, kad teismas... 40. Skundžiamu sprendimu teismas, iš dalies tenkinęs ieškinį, priteisė... 41. Teisėjų kolegija, konstatavusi, kad apeliantas nepaneigė teismo išvadų... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą....