Byla e2-2899-429/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė,

2sekretoriaujant Kristinai Matkevičienei, Ritai Pečiulienei,

3dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „YIT Kausta“ atstovei Virginijai Chochlovienei,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Islandija“ atstovui advokatui Vidui Adomaičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „YIT Kausta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SSPC-Islandija“ dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti 39 363,23 Eur skolą,

82 137,42 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlime teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (I t., b. l. 5, 123).

9Ieškovė nurodo, 2011 m. gruodžio 28 d. ieškovė ir akcinė bendrovė „Baltic Shoping Centers“ sudarė projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį (toliau – ir Sutartis) dėl administracinės (biurų) paskirties pastato adresu ( - ), statybos darbų, o 2012 m. gegužės 17 d. atsakovas perėmė iš sutarties kylančias akcinės bendrovės „Baltic Shopong Centers“ teises ir pareigas. 2013 m. rugpjūčio 1 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 3, kuriuo pakeitė projektavimo užduotį, galutinį darbų atlikimo terminą, sutarties kainą ir susitarė dėl papildomų darbų atlikimo kainos bei terminų. Nustatyta galutinė sutarties kaina – 58 435 837 Lt (16 924 188,20 Eur). Visi darbai, kaip ir buvo numatyta, baigti 2013 m. liepos 31 d. Ieškovė kelis kartus kvietė ir ragino atsakovę priimti pastatytą Objektą, tačiau atsakovė vengė priimti, todėl ieškovė vienašališkai perdavė Objektą.

10Ieškovės nurodo, kad Sutarties 14.1 p. nustatyta, kad sutarties kaina yra maksimali garantuota, o faktinė kaina, t. y. realiai Užsakovo (atsakovo) Rangovui (ieškovui) sumokėta kaina, yra nustatoma užbaigus statybos darbus. Šalių sutarta maksimali garantuota kaina užfiksuota Papildomo susitarimo Nr. 3.3 punkte ir yra 16 924 188,20 Eur be PVM. Faktinė kaina sudaro 16 790 136,83 Eur be PVM. Sutarties 14.7 p. nustato, kad tuo atveju, kai Faktinė kaina yra mažesnė už Maksimalios garantuotos kainos sumą, toks susidaręs skirtumas yra mažinamas suma, kuri Faktinė kaina sumažėjo dėl Užsakovo (atsakovo) pasirinktų žemesnio lygio ar standarto statybinių medžiagų ar Užsakovo dalies projektavimo ar statybos darbų atsisakymo nekeičiant jų kitais darbais. Kai Faktinės ir Maksimalios garantuotos kainos skirtumo suma yra iki 1 000 000 Lt, ji dalinama tokiomis dalimis – 30 proc. Rangovui (ieškovei) ir 70 proc. Užsakovui (atsakovui). Todėl atsakovė privalo sumokėti ieškovui 30 proc. skirtumo sumos, t.y. 39 363,23 Eur be PVM.

11Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodytus argumentus. Pažymėjo, kad 2015 m. liepos 29 d. atsakovės advokatas Mindaugas Žilionis atsiuntė ieškovei el. laišką, kuriame nurodė, kad ieškovei priklausanti dalis nuo sutaupymo - 35.417,60 Eur. Be to, kad tokią pačią sumą atsakovė nurodė ir 2015 m. rugpjūčio 12 d. atsakovės direktorius, pateikdamas atsiliepimą į ieškinį. Taigi, atsakovė pripažino, kad pagal Sutartį ieškovei priklauso 30 proc. dalis nuo sutaupymo ir nurodė, kad ieškovui priklausanti dalis nuo sutaupymo 35.417,60 Eur.

12Ieškovės atstovė nurodė, kad pateikė teismui Kauno apygardos teismo sprendimą civ. byloje Nr. 2-1552-264/2014, Lietuvos apeliacinio teismo nutartį civilinėje byloje e2-424-407/2015 ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-421/2016., kuriose nustatyti prejudiciniai faktai ir prašė jais remtis.

13Atsakovė su pateiktu ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti (I t., b. l. 76-78, 142-147). Atsiliepimuose atsakovė nurodė, kad ieškovė, siekdama, kad jai būtų sumokėta skirtumo tarp Maksimalios garantuotos kainos ir Faktinės sutarties kainos dalis, privalėjo atsakovei pateikti atitinkamus dokumentus, t y. įvykdytų statybos darbų ataskaitas ir apskaitos dokumentus (sąskaitą faktūrą) kaip numatyta Sutartyje ir įstatymuose, atsakovė privalėjo šiuos dokumentus raštiškai patvirtinti. Atsakovė nurodo, kad pagal Sutarties 15.7. p. ieškovė turėjo pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, tačiau jos nepateikė, todėl ieškovei nėra atsiradusi teisė reikalauti, atsakovei nėra kilusi prievolė mokėti ieškovei kainų skirtumo dalies.

14Atsakovė taip pat nesutinka su reikalaujamu 39 363,23 skolos dydžiu. Nurodo, kad 2013 m. spalio mėn. aktavimo pažymoje nurodyta, kad dalis darbų nebuvo atlikta, t.y. Objekte nebuvo sumontuotos rankenos, kurių darbų vertė sudarė 8 808 Lt, taip pat nebuvo atkliktas Objekto patalpų Nr. 741 ir 745 perplanavimas, kurių bendra vertė 45 411,63 Lt. Todėl mano, kad skirtumas tarp Maksimalios garantuotos kainos ir Faktinės kainos turėtų būti mažinamas ir sudaryti ne 131 210,77 Eur, bet 118 058,65 Eur. Todėl proporcinga dalis pagal Sutarties 14.7 punktą priklausytų ieškovei 35 417,60 Eur, o ne 39 363,23 Eur.

15Atsakovės atstovas advokatas Vidas Adomaitis 2016 m. vasario 23 d. teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko atsiliepime išdėstytus motyvus. Papildomai pažymėjo, kad negali taip teigti, jog atsakovė sutiko su skola, kadangi sutikimas buvo nurodytas tuo metu, kada vyko derybos dėl taikos. Advokatas prašė atkreipti dėmesį į tai, kad ieškovė įgytų reikalavimo teisę į maksimalios ir garantuotos kainos skirtumą tuo atveju, jei būtų tinkamai atliktus darbus, t.y. būtų įvykdytos visetas Sutarties 6.17 punkte nurodytų sąlygų. Pažymėjo, kad Sutarties 6.17 punktas ir 6.18 punktai yra neatsiejamai susiję, ir turi būti vykdomi, nustačius defektus. Tuo tarpu, ką ir pati ieškovė pripažino, bei byloje esantis ekspertizės aktas patvirtina, kad ieškovė visų darbų tinkamai ir kokybiškai neatliko, todėl neturi teisės reikalauti sumokėti skirtumą.

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus bei išklausius dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, byloje nustatytos šios faktinės bylos aplinkybės.

18Ieškovė (Rangovas) ir akcinė bendrovė „Baltic Shoping Centers“ (Užsakovas) 2011 m. gruodžio 28 d. sudarė Projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pastatyti administracinės paskirties pastatą su automobilių saugykla pastato rūsyje, automobilių stovėjimo aikštele, privažiavimo keliais prie pastato adresu ( - ) toliau – Objektas), už bendrą kainą, kuri neviršys 56 370 228 Lt, o Užsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti tinkamai atliktus darbus, pastatytą Objektą ir apmokėti už tinkamai ir kokybiškai atliktus statybos darbus ir suteiktas paslaugas (I t., b. l. 11-44). 2012 m. gegužės 17 d. akcinė bendrovė „Baltic shoping Centers“, ieškovė ir atsakovė pasirašė Susitarimą dėl teisių ir pareigų perleidimo Nr. 01-11/025-03, kuriuo atsakovė perėmė iš Sutarties kylančias akcinės bendrovės „Baltic Shoping Centers“ teises ir pareigas (I t., b. l. 45-46).

192013 m. rugpjūčio 1 d. Papildomu susitarimu Nr. 3 prie 2011 m. gruodžio 28 d. Projektavimo ir statybos darbų rangos sutarties ieškovė ir atsakovė susitarė padidinti Maksimalią garantuotą kainą iki 16 924 188,20 Eur (58 435 837 Lt) be PVM, be to, ieškovė (Rangovas) įsipareigojo įgyvendinti Projektavimo užduoties pakeitimus, nurodytus Susitarimo prieduose, bei ieškovė įsipareigojo visus Objekto statybos darbus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. (Susitarimo 8.1. p.) (I t., b. l. 47-66).

202013 m. spalio 23 d. ieškovė vienašališkai Objekto perdavimo – priėmimo aktu perdavė pastatytą Objektą (I t., b. l. 67-68, II t., b. l. 25-40). Faktinė atliktų darbų kaina 16 790 136,83 Eur (57 972 984,46 Lt) (I t., b. l. 69).

212013 m. gruodžio 10 d. atlikta Objekto ekspertizė (II t., b. l. 41-123).

222014 m. lapkričio 18 d. Kauno apygardos teismas priteisė iš uždarosios akcinės bendrovės „SSPC - Islandija“ 1 257 205 Lt skolą, 34 286 Lt delspinigius bei 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlime teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (II t., b. l. 124-132). Teismas nustatė šiai nagrinėjamai civilinei bylai reikšmingas šias faktines aplinkybes: 1) 2013 m. liepos 31 d. Valstybinė komisija išdavė Objekto statybos užbaigimo aktą ir nustatė, kad Objektas atitinka projekto sprendinius; 2) visi statybos darbai Objekte pagal Sutartį buvo atlikti iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.; 3) nuo 2013 08 01 iki 2013 10 23 Atsakovas savo atsisakymą priimti objektą grindė tais pačiais trukumais, kuriuos nurodė faktiškai perimdamas objektą 2013 spalio 23 d; 4) ekspertizės akte Nr. 13-53 nustatyta ir 2014 m. gegužės 28 d. teismo posėdyje ekspertas patvirtino, kad defektų, kurie neleistų naudoti pagal paskirtį Objektą nenustatyta, o ekspertizės akto išvadose nurodyti trūkumai neesminiai; 4) aplinkybė, kad ieškovė (šioje byloje - atsakovė) 2013 m. rugpjūčio 5 d. įregistravo nuosavybės teisę į Objektą, patvirtina, kad Objektą perėmė de jure, o pasirašydama 2013 m. spalio 19 d. Objekto nuomos sutartį su nuomininku, patvirtino, kad statybų rezultatas yra tinkamas ir gali būti naudojamas pagal Sutartyje nurodytą paskirtį; 5) ieškovės (šioje byloje atsakovės) atstovai 2014 m. spalio 29 d. teismo posėdyje pripažino aplinkybę, kad atsakovė (šioje byloje ieškovė) visus darbų trūkumus, tarp jų nurodytus ekspertizės akte yra pašalinusi. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-424-407/2015 Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą (II t., b. l. 133-138). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. kovo 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-148/2016 Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 3 d. nutartį paliko nepakeistą (III t., b. l. 20-32).

23Atsakovė 2015 m. rugpjūčio 12 d. atsiliepime į ieškinį pripažino, kad atsakovei priklausytų sumokėti skirtumą tarp Maksimalios garantuotos kainos ir Faktinės kainos, tačiau nesutiko su pačios skolos dydžiu, t.y., nurodė, kad turėtų sumokėti ne 39 363,23 Eur, o 35 417,60 Eur (I t., b. l. 77-78).

24Dėl Maksimalios garantuotos kainos ir Faktinės kainos skirtumo dalies dydžio.

25Sutarties 14.1 punkte nustatyta, kad sutarties kaina yra Maksimali garantuota, o Faktinė kaina –realiai Užsakovo (atsakovo) Rangovui (ieškovui) sumokėta kaina, yra nustatoma užbaigus statybos darbus. Teismas konstatavo, kad šalių sutarta Maksimali garantuota kaina užfiksuota Papildomo susitarimo Nr. 3. 3 punkte ir yra 16 924 188,20 Eur (58 435 837 Lt) be PVM, o Faktinė kaina sudaro 16 790 136,83 Eur (57 972 984,46 Lt) Eur be PVM (I t., b. l. 47, 69). Sutarties 14.7 punktas nustato, kad tuo atveju, kai Faktinė kaina yra mažesnė už Maksimalios garantuotos kainos sumą, toks susidaręs skirtumas yra mažinamas suma, kuri Faktinė kaina sumažėjo dėl Užsakovo (atsakovo) pasirinktų žemesnio lygio ar standarto statybinių medžiagų ar Užsakovo dalies projektavimo ar statybos darbų atsisakymo nekeičiant jų kitais darbais. Kai Faktinės ir Maksimalios garantuotos kainos skirtumo suma yra iki 1 000 000 Lt, ji dalinama tokiomis dalimis – 30 proc. Rangovui (ieškovei) ir 70 proc. Užsakovui (atsakovui). Skirtumas tarp Faktinės kainos ir Maksimalios garantuotos kainos sudaro 134 051.36 Eur (462 852,54 Lt). Susidaręs skirtumas mažinamas suma, kuria Faktinė kaina sumažėjo dėl neatliktų nulenkiamų durų rankenų įrengimo darbų, kurių suma sudaro 2 840,59 Eur (9 808 Lt) be V. M. neatliktus darbus skirtumo suma sudaro 131 210,77 Eur (453 044,54 LT) be PVM. Todėl atsakovė turi sumokėti ieškovei 30 proc. skirtumo sumos, t.y. 39 363,23 Eur be PVM. Atsakovės argumentai, kad atsakovė turėtų mokėti 35 417,60, o ne 39 363,23 Eur, dėl dalies neatliktų darbų (nebuvo sumontuotos rankenos ir Objekto patalpų Nr. 741 ir 745 perplanavimas), atmestini kaip nepagrįsti. Kadangi pagal pateiktus rašytinius įrodymus, t.y. Pažymos už 2013 m. vienašališko aktavimo spalio mėn. (I t., b. l. 79), darytina išvada, kad ieškovė, pateikdama ieškinį, atėmė atsakovės prašomą atminuosi suma: durų rankenų su montavimu darbų vertė 2840,59 Eur, tačiau vėliau šie darbai buvo pakeisti į kitus darbus - avarinių durų raktų su dėžutėmis įrengimą. Ieškovė pateikė atsakovei raktų dėžutes, kurių suma 996,29 Eur (3.440,00 Lt) ir jos yra užaktuotos, tačiau jų montavimo darbai nebuvo atlikti. Neatliktų durų rankenų montavimo darbų vertė atėmus atsakovei pateiktų raktų dėžučių kainą yra 2.840,70 Eur (9.808,40 Lt). Todėl atsakovės reikalavimas pakartotinai atimti šią sumą yra visiškai nepagrįstas.

26Be to, teismas atmeta kaip nepagrįstą atsakovės argumentą, kad skirtumas tarp Maksimalios garantuotos kainos ir Faktinės kainos turėtų būti mažinamas 13.152,12 Eur (45.411,63 Lt) dėl ieškovės neatliktų Objekto patalpų Nr. 741 ir 745 perplanavimo, kadangi teismas nenustatė Sutarties 14.7 p. numatytų sąlygų. nurodyti darbai nebuvo atlikti Atsakovo pasirinktomis žemesnio lygio ar standarto statybinėmis medžiagomis taip pat jų nebuvo atsisakyta nekeičiant kitais darbais. Ieškovas įvykdė 7 a. apdailos darbus, nurodytus pagrindinėje Sutartyje, o 2013 m. spalio mėn. aktavimo pažymoje, kuria remiasi atsakovė, yra nurodyti atsakovės pageidavimu jau atliktų apdailos darbų perdarymo darbai, t.y. atsakovės pageidavimu buvo keičiami projektavimo sprendiniai ir turėjo būti perplanuoti baldai, todėl turėjo būti perdaryti jau atilikti pagal Sutartį apdailos darbai. Teismai, nagrinėję tarp šalių kilusį ginčą civilinėse bylose Nr. Nr. 2-1552-264/2014, e2-424-407/2015 ir e3K-3-148-421/20 , nustatė, kad atsakovė keitė projektavimo užduotį. Todėl tokie nustatyti faktai yra laikomi prejudiciniais faktais ir teismas nagrinėdamas šia civilinę bylą jais remiasi.

27Dėl sąskaitos faktūros privalomumo.

28Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 30 punkte nurodyta, kad PVM sąskaita faktūra – šiame Įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas. Taigi, PVM sąskaita - faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių arba paslaugų tiekimas. Mokėjimai atliekamai pagal PVM sąskaitas - faktūras, reiškia tik atsiskaitymo formą, tačiau tai neturi įtakos pareigai atsiskaityti pagal sutartį. Todėl sąskaitos faktūros nebuvimas, nepateikimas atsakovei, nepaneigia jos pareigos atsiskaityti pagal sutartį. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, pagal sutarties nurodymus, o vienas iš prievolių sąžiningo vykdymo principų yra prievolės šalių bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnis). Sąžiningumo imperatyvas pakartojamas ir sutarčių teisėje. CK 6.158 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutarties šalių sąžiningumo pareiga. CK 6.200 straipsnyje nustatyta, kad šalys, vykdydamos sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Pažymėtina, kad ieškovė 2013 m. gruodžio 2 d. kreipėsi į atsakovę dėl Maksimalios garantuotos ir Faktinės kainos skirtumo apmokėjimo (I t., b. l. 98). Todėl teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus argumentus, daro išvadą, kad atsakovei kyla pareiga sumokėti skirtumą iš Sutarties ir ši pareiga turi būti vykdoma, neatsižvelgiant į tai, ar PVM sąskaita - faktūra buvo išrašyta.

29Dėl Objekto esminių ir neesminių trūkumų

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjęs civilinę bylą (šalys ieškovė ir atsakovė) Nr. e3K-148-421/2016 2016 m. kovo 10 d. nutartimi konstatavo, kad Sutarties 16.3 straipsnyje įtvirtinta nuostata suteikianti teisę atsisakyti pasirašyti Rangovės pateiktą darbų priėmimo aktą, kai atlikti statybos darbai turi esminių trūkumų, o šių trūkumų sąvoka apibrėžta sutarties 1.1 punkte. Taigi sutarties šalių valia buvo apibrėžti galimi esminiai Rangovo darbų trūkumai ir įtvirtinta Užsakovės teisė būtent tokiems trūkumams atsisakyti pasirašyti Rangovės pateiktą darbų priėmimo aktą, ir atsisakyti priimti objektą. Bylą nagrinėję teismai nenustatė, kad darbai turėjo esminių trūkumų (Sutarties 43 punktas). Todėl atsakovės atstovo advokato argumentai, kad atsakovei kiltų pareiga mokėti Maksimalios garantuotos ir Faktinės kainos skirtumą tik tuo atveju, jei ieškovė būtų atlikusi visus darbus tinkamai pagal Sutarties 16.7 punkte išvardytas sąlygas, t.y. net ir turinčius neesminių trūkumų, atmestini kaip nepagrįsti.

31Dėl delspinigių

32Šalys Sutarties 17.8 p. susitarė, kad bet kuriai šaliai vėluojant vykdyti bet kuriuos finansinius įsipareigojimus pagal Sutartį, tokį įsipareigojimą vėluojanti vykdyti šalis privalo mokėti kitai šaliai 0,03 procento dydžio delspinigius. Ieškovė prašo priteisti 2 137,42 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 7 d. iki 2015 m. liepos 7 d., t.y. už 181 dieną. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistina 2 137,42 Eur delspinigių (39 363,23x0,03/100x181) (Sutarties 17.8 p. CK 6.71 str.).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Ieškovė pateikdama ieškinį ir patikslintą ieškinį iš viso sumokėjo 839,00 Eur žyminio mokesčio, patenkinus ieškovės ieškinį, minėtas žyminį mokestis priteistinas iš atsakovės (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. ir 3 d.). Kitų bylinėjimosi išlaidų pagrindžiančių įrodymui ieškovė nepateikė, todėl jos nepriteistinos (CPK 178 str.).

35Iš atsakovės valstybei nepriteistina išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK

3692 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

38ieškinį patenkinti pilnai.

39Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Islandija“, į. k. 302675177, ieškovei akcinei bendrovei „YIT Kausta“, į. k. 133556411, 39 363,23 Eur (trisdešimt devynis tūkstančius trys šimtus šešiasdešimt tris eurus 23 ct) skolos, 2 137,42 Eur(du tūkstančius vieną šimtą trisdešimt septynis eurus 42 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (41 500,65 Eur) nuo bylos iškėlime teisme dienos (2015 m. liepos 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 839,00 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt devynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė,... 2. sekretoriaujant Kristinai Matkevičienei, Ritai Pečiulienei,... 3. dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „YIT Kausta“ atstovei Virginijai... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Islandija“ atstovui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovė pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti... 8. 2 137,42 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už... 9. Ieškovė nurodo, 2011 m. gruodžio 28 d. ieškovė ir akcinė bendrovė... 10. Ieškovės nurodo, kad Sutarties 14.1 p. nustatyta, kad sutarties kaina yra... 11. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje ir patikslintame... 12. Ieškovės atstovė nurodė, kad pateikė teismui Kauno apygardos teismo... 13. Atsakovė su pateiktu ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo... 14. Atsakovė taip pat nesutinka su reikalaujamu 39 363,23 skolos dydžiu. Nurodo,... 15. Atsakovės atstovas advokatas Vidas Adomaitis 2016 m. vasario 23 d. teismo... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus bei išklausius dalyvaujančių... 18. Ieškovė (Rangovas) ir akcinė bendrovė „Baltic Shoping Centers“... 19. 2013 m. rugpjūčio 1 d. Papildomu susitarimu Nr. 3 prie 2011 m. gruodžio 28... 20. 2013 m. spalio 23 d. ieškovė vienašališkai Objekto perdavimo – priėmimo... 21. 2013 m. gruodžio 10 d. atlikta Objekto ekspertizė (II t., b. l. 41-123).... 22. 2014 m. lapkričio 18 d. Kauno apygardos teismas priteisė iš uždarosios... 23. Atsakovė 2015 m. rugpjūčio 12 d. atsiliepime į ieškinį pripažino, kad... 24. Dėl Maksimalios garantuotos kainos ir Faktinės kainos skirtumo dalies... 25. Sutarties 14.1 punkte nustatyta, kad sutarties kaina yra Maksimali garantuota,... 26. Be to, teismas atmeta kaip nepagrįstą atsakovės argumentą, kad skirtumas... 27. Dėl sąskaitos faktūros privalomumo.... 28. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 2... 29. Dėl Objekto esminių ir neesminių trūkumų... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjęs civilinę bylą (šalys... 31. Dėl delspinigių... 32. Šalys Sutarties 17.8 p. susitarė, kad bet kuriai šaliai vėluojant vykdyti... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Ieškovė pateikdama ieškinį ir patikslintą ieškinį iš viso sumokėjo... 35. Iš atsakovės valstybei nepriteistina išlaidų, susijusių su procesinių... 36. 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 38. ieškinį patenkinti pilnai.... 39. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SSPC-Islandija“,... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...