Byla 2A-182-194/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų: Danutės Matiukienės ir laisvės Aleknevičienės, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo UAB „ Saurida“ atstovui advokatui G. G., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Satirus“ apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2016-169/2009 pagal ieškovo UAB „Saurida“ ieškinį atsakovui UAB „Satirus“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Saurida“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 29 128,58 Lt skolos, 10 617,86 Lt delspinigių; priteisti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidintą 7 procentiniais punktais, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-10-16 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl suskystintų dujų pirkimo - pardavimo, pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui dujų už 54.084,55 Lt. Pagal sutarties 3.3 punktą atsakovas privalėjo atsiskaityti už nupirktas prekes ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos, tačiau pažeidė savo įsipareigojimus, neatsiskaitė su ieškovu ir liko jam skolingas. Už vėlavimo atsiskaityti laikotarpį iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos – 2009-05-19 – ieškovas paskaičiavo atsakovui 25.547,99 Lt delspinigių. Kadangi atsakovas nuo 2007-12-21 iki 2009-03-31 sumokėjo 39.886,10 Lt, vadovaujantis sutarties 3.4, 3.5 punktais, iš atsakovo sumokėtų piniginių lėšų išskaičiavo ir visų pirma delspinigių apmokėjimui užskaitė 14.930,13 Lt, todėl laiko, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 29.128,58 Lt skolos ir 10.617,86 Lt delspinigių. Nurodė, jog nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo atsakovas turi mokėti metines palūkanas, vieno mėnesio VILIBOR, padidinta 7 procentiniais punktais, kurios, jo skaičiavimu sudarytų 14,94 procentus.

4Atsakovas UAB „Satirus“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais sutiko iš dalies. Nurodė, kad atsakovo skola ieškovui už dujas 14 198,45 Lt , kurią sutinka sumokėti , nesutinka su delspinigių paskaičiavimais bei prašė dėl delspinigių taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senatį. Tokią savo poziciją atsakovas motyvavo tuo:1) ieškovas penkiais tarpusavio skolų užskaitymo aktais, kitais dokumentais (2008-02-29, 2008-05-31, 2008-09-30 ir 2008-10-31, 2008-11-30 tarpusavio skolų užskaitymo aktais, 2008-12-23 lentele „Atsiskaitymai su partneriais“, 2009-01-09 pretenzija) pripažino, kad už laikotarpį iki 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovui jokių delspinigių už pavėluotus mokėjimus neskaičiavo, bei atsakovo atliktų mokėjimų neužskaitinėjo kaip delspinigių; 2) delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo 2009 m. sausio 1 d. realiai egzistavusios skolos - 6.470,42 Lt; 3) ieškovo skaičiuojamų 0,3 procentų dydis netesybų yra aiškiai per didelis (neprotingai didelis) ir vadovaujantis Lietuvos Aukščiausioji Teismo suformuota praktika, turi būti mažinamas iki 0,02 procento; 4) atsakovas nepripažįsta delspinigių „įskaitymo“ ir laiko, jog yra apmokėjęs 14.930,13 Lt skolos už dujas, kuri ieškovo yra nurodyta kaip įskaitomi delspinigiai, ir pripažįsta 14.198,45 Lt skolą ieškovui; 5) ieškovas neteisingai apskaičiuoja prievolės apmokėti atsiradimo terminą, nes iš atsakovo atstovo sąskaitose parašų matyti, jog sąskaitos atsakovą pasiekdavo maždaug tik po dešimties dienų po jų išrašymo.

5Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškovo UAB „Saurida“ ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Satirus“ ieškovui UAB „Saurida“ 29 128,58 Lt skolos; 832,71 Lt delspinigių; 15,21 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos -2009 m. gegužės 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 894,00 Lt žyminio mokesčio; 1 250,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 16,90 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Kitoje dalyje ieškinį atmesti. Priteisė iš ieškovo UAB „Saurida“ atsakovui UAB „Satirus“ 610,00 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 5,64 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad atsakovui pavėluotai sumokėjus PVM sąskaitose faktūrose nurodytas sumas, ieškovas, remdamasi sutarties 3.5 punktu, įmokėtas sumas pirmiausiai paskirstydavo delspinigiams apmokėti, ir tik po to – skolai padengti. Todėl per laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 8 d. iki 2009 m. gegužės 20 d. susidarė 29.128,58 Lt dydžio įsiskolinimo likutis (b. l. 4-5). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 straipsnio 1 dalis). teismas laikė, jog ieškovas pagrįstai ir teisėtai naudojosi sutartyje numatytomis delspinigių skaičiavimą bei įmokų paskirstymą reglamentuojančiomis nuostatomis, o atsakovo argumentai, laikytini nepagrįstais. Tokia išvada dera ir su galiojančia teismų praktika (LAT 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2006).

6Atsakovas iš dalies įvykdė savo prievoles pagal sutartį, bet atsakovė nuolat ir sistemingai pažeidinėjo sutartyje nustatytas atsiskaitymo sąlygas, esant LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje numatytiems pagrindams, šalių sutartimi nustatytas delspinigių tarifas mažintinas iki 0,03 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kas sudarytų 10,95 procento metinių palūkanų. Tačiau sumažintas delspinigių tarifas netaikytinas delspinigiams, sumokėtiems iki bylos iškėlimo teisme dienos (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovas prašo priteisti delspinigių likutį už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2009 m. gegužės 19 d. senaties termino nutraukimo ar sustabdymo pagrindų byloje nenustatyta, todėl atsakovo prašymas taikyti senatį netesyboms tenkintinas ir delspinigiai skaičiuotini nuo 2008 m. lapkričio 28 d. iki bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2009 m. gegužės 28 d. Teismas nurodė, kadangi bylos šalys yra ūkio subjektai, sudarę komercinį sandorį, pagal kurį už atlyginimą perduodamos prekės ir atliekami mokėjimai. Palūkanų apskaičiavimo tvarka numatyta Įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, kuri nagrinėjamu atveju yra 2009 m. gegužės 28 d., taikytina vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma yra 2008 m. gruodžio 31 d. galiojusi palūkanų norma, t.y. 8,21 procento. Todėl procesinės metinės palūkanos sudaro 15,21 procento (8,21 + 7).

7Atsakovas UAB „Satirus“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą pakeisti iš dalies - priteisti iš apelianto ieškovo naudai 14 198,45 Lt skolos už dujas ir 474,13 Lt delspinigių, kitoje dalyje ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad ieškovas iš apelianto gaunamas sumas pirmiausiai paskirstydavo delspinigiams apmokėti, ir tik po to - skolai padengti, o apelianto argumentą, kad ieškovas iki šiol niekada neskaičiavo delspinigių, laiko nepagrįstu. Taip pat, teismas sumažino delspinigių dydį nuo 0,3 proc. iki 0,03 proc. už dieną, tačiau sumažinto tarifo nepritaikė delspinigiams, kuriuos ieškovas įskaitė iki ieškinio pareiškimo dienos. Be to, teismas senatį taikė tik tiems delspinigiams, kurių ieškovas dar nebuvo įskaitęs.
  2. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nemotyvuotas ir nepagrįstas jokiais įrodymais, nes iš sprendimo turinio visiškai neaišku, iš kokių įrodymų teismas padarė išvadą, jog delspinigiai buvo įskaitomi iš karto po apelianto įmokų gavimo. Pagal LR CPK 179 str. reikalavimus pareiga įrodyti delspinigių įskaitymo datas teko ieškovui, o ne apeliantui. Pažymėtina, kad ieškovo atstovas teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, nuo kada ieškovas pradėjo įskaitinėti delspinigius.
  3. Šalys sutarties 3.5 p. sutarė, jog pirma bus įskaitomi delspinigiai, nepaneigia aukščiau išdėstyto, kadangi ieškovas tiek pagal sutarties 3.5 p., tiek pagal LR CK 6.54 str. turi teisę, bet ne pareigą skaičiuoti ir įskaityti delspinigius. Ieškovas sutarties vykdymo metu tokia teise niekada nesinaudojo, t.y. delspinigių neįskaitydavo, todėl ieškovo paskaičiuotiems delspinigiams apelianto prašymu turi būti taikoma 6 mėnesių senatis. Pagal Užskaitymo aktuose nurodytas skolos sumas paskaičiuotiems delspinigiams 6 mėnesių senaties terminas atitinkamai baigėsi 2008-08-29, 2008-11-30, 2009-03-30 ir 2009-04-30. Todėl ieškovas galėjo skaičiuoti apeliantui delspinigius tik ieškinio senaties termino ribose. Delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo 2008-11-30 realiai egzistavusios apelianto skolos (t.y. tos, kurią šalys buvo suderinę 2008-11-30 tarpusavio skolų užskaitymo akte - 6 335,96 Lt), o ne nuo ieškovo nurodomos ieškinyje.
  4. Pirmosios instancijos teismas sprendime teigia, kad sumažintas delspinigių tarifas netaikytinas delspinigiams, sumokėtiems iki bylos iškėlimo teisme dienos ir šį teiginį grindžia LR CK 6.73 str. 2 d. esančia teisės norma. Tačiau teismas, nepateikęs LR CK 6.73 str. 2 d. esančios teisės normos aiškinimo, netinkamai ją taikė. Apeliantas niekada savo mokėjimo nurodymuose nenurodė, kad moka netesybas ir niekada nepripažino ieškovo atlikto netesybų įskaitymo atgaline data, ką liudija ir ieškovo 2009-05-04 sąskaitos, kurioje pirmą kartą nurodomi delspinigiai, neapmokėjimas. Todėl pripažinti, kad apeliantas netesybas sumokėjo gera valia, nėra jokio pagrindo. Teismas turėjo mažinti visas ieškovo ieškinyje nurodytas netesybas.

8Ieškovas UAB „Saurida“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas mano, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. ( LR CPK 320 str. 1 dalis).

11Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė. Teisinis ginčas vyksta tarp privačių ūkio subjektų dėl prievolės netinkamo vykdymo pagal tarp šalių pasirašytą sutartį, todėl byla neturi viešo intereso. Dėl pasakyto, apeliacinės instancijos kolegija pasisako tik pagal apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, neperžengiant apeliaciniame skunde nurodytų ribų. ( LR CPK 320 str. 2d.)

12Atsakovas neginčijo tarp šalių apsirašytos Sutarties 3.5p. nuostatų, kurios numato, jog pirma yra dengiami delspinigiai ir tik po to skaičiuojama skola. Šios Sutarties nuostata taikytina abiems šios Sutarties šalims, todėl ieškovas turėjo teisę ir yra pagrįstas jo reikalavimas reikalauti skolos iš atsakovo, kuri suskaičiuota po to, kai pirma padengti delspinigiai. Apylinkės teismas tinkamai taikė LR CK 6.73 str. 2 dalies nuostatas, todėl padarė tinkamas ir teisėtas išvadas dėl skolos dydžio, todėl nėra kitų teisinių argumentų, kurių pagrindu reikėtų kitaip suskaičiuoti atsakovo skolą ieškovui, nei ji yra priteista teismo sprendimu.

13Ieškovas tinkamai naudojosi savo procesine teise reikalauti skolos priteisimo, remiantis tarp šalių pasirašyta sutartimi bei jos 3.5p. nuostatomis. Jokių papildomų įrodymų, kai galioja tarp šalių tokio pobūdžio rašytinė sutartis, jos 3.5p., ieškovui ir nereikėjo. Jei atsakovo netenkino tokio pobūdžio degalų tiekimo sąlygos, jis galėjo ieškoti kitų tiekėjų ir su UAB „ Saurida“ sutartį nutraukti.

14Apylinkės teismas, tinkamai bei pilnai ir visapusiškai ištyrė visus įrodymus byloje ir tinkamai juos įvertino. Įrodymų vertinimo procesinių pažeidimų nenustatyta . ( LR CPK 185 str.)

15Skolų suderinimo akte yra prierašai, jog skola yra be delspinigių ir palūkanų apskaitymo. Tai yra tik rašytinis įrodymas buhalteriniam skolos suderinimui apskaityti, bet tai dar neįrodo šalių teisinių pagrindų galutiniam atsiskaitymui atlikti.

16Apylinkės teismas pagrįstai ir tinkamai įvertino aplinkybes dėl netesybų mokėjimo pareigos.

17Netesybos negali būti mažinamos tos, kurios jau sumokėtos. Skaičiuojant skolą pagal Sutarties 3.5p. yra laikoma, kad delspinigiai, kurie yra pirma įskaityti, yra sumokėti, todėl jie nemažintini. Apylinkės teismas tai įvertino tinkamai. Sumažinto dydžio delspinigiai priteisti tinkamai, sumažinti iki protingo dydžio. Delspinigių skaičiavimą numatė ir Sutartis, todėl, esant nesumokėtai skolai, buvo pagrindas skaičiuoti ir reikalauti netesybų.

18Kitų argumentų kolegija nekartoja, nes sutinka su I instancijos teismo sprendime išdėstytais argumentais.

19Tiek ieškovas, tiek atsakovas yra privatūs ūkio subjektai, užsiimantys verslu. Jiems taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Jame reguliuojamos palūkanų normos, atsižvelgiant į pusmečio VILIBOR normas. Metinės palūkanos nustatytos tinkamai.

20Pagal pareikštą reikalavimą ir taikytas teisės normas ginčo santykiams reguliuoti, apylinkės teismas nustatė visas būtinas faktines bylos aplinkybes ir tinkamai išsprendė teisinį ginčą tarp šalių. Apeliacinio skundo argumentų pagrindu keisti teismo sprendimą nėra pagrindo.

21Apeliacinio skundo netenkinus, iš atsakovo priteistinos atstovavimo išlaidos advokato pagalbai apmokėti. ( LR CPK 93 str., 88 str. 1d. 6p.)

22Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 metų lapkričio 26d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo UAB „ Satirus“ ieškovui UAB „ Saurida“ 1210 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalbos paslauga apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Saurida“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės... 4. Atsakovas UAB „Satirus“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais... 5. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu... 6. Atsakovas iš dalies įvykdė savo prievoles pagal sutartį, bet atsakovė... 7. Atsakovas UAB „Satirus“ apeliaciniu skundu prašo Mažeikių rajono... 8. Ieškovas UAB „Saurida“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 9. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė. Teisinis... 12. Atsakovas neginčijo tarp šalių apsirašytos Sutarties 3.5p. nuostatų,... 13. Ieškovas tinkamai naudojosi savo procesine teise reikalauti skolos priteisimo,... 14. Apylinkės teismas, tinkamai bei pilnai ir visapusiškai ištyrė visus... 15. Skolų suderinimo akte yra prierašai, jog skola yra be delspinigių ir... 16. Apylinkės teismas pagrįstai ir tinkamai įvertino aplinkybes dėl netesybų... 17. Netesybos negali būti mažinamos tos, kurios jau sumokėtos. Skaičiuojant... 18. Kitų argumentų kolegija nekartoja, nes sutinka su I instancijos teismo... 19. Tiek ieškovas, tiek atsakovas yra privatūs ūkio subjektai, užsiimantys... 20. Pagal pareikštą reikalavimą ir taikytas teisės normas ginčo santykiams... 21. Apeliacinio skundo netenkinus, iš atsakovo priteistinos atstovavimo išlaidos... 22. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 dalies 1 punktu,... 23. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 metų lapkričio 26d. sprendimą... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „ Satirus“ ieškovui UAB „ Saurida“ 1210 Lt...