Byla 2-1718-233/2010

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 600 Lt skolos, 1080 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovei V. K. ir

Nustatė

3Atsakovei V. K. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008-11-14 UAB „SMScredit.lt“ su V. K. sudarė paskolos sutartį (b.l. 4-6, 8), remiantis kuria ieškovė atsakovei suteikė 500 Lt sumą 30 dienų terminui už 100 Lt dydžio palūkanas. Atsakovė paskolą ir palūkanas ieškovei įsipareigojo sumokėti iki 2008-12-15, tačiau šių sumų nesumokėjo. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (LR CK 6.874 str. 2 d.). Atsakovė minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusi 600 Lt skola, kurią sudaro 500 Lt paskola ir 100 Lt dydžio sutartinės palūkanos, priteistina ieškovės naudai.

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1080 Lt delspinigių už 180 dienų laikotarpį. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktu, kur numatyta, kad už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną skaičiuojami 1 proc. dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008-11-14 paskolos sutarties nuostatomis atsakovė įsipareigojo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Šia sutartimi šalys taip pat sulygo dėl 243,33 proc. dydžio metinių palūkanų normos, t.y. 100 Lt už 30 dienų (sutarties bendrųjų sąlygų 5.1, 5.2 p.).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos, netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

9Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, šalių sutartyje sulygtą metinių palūkanų normą, laikytina, kad sutartyje numatyti 1 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro net 365 proc. metinių palūkanų, pažeidžia LR CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovei nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, tai, kad netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita bei nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos , jas skaičiuojant 0,02 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną(t.y. iki 7,3 procento metinių palūkanų), ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti 1080 Lt delspinigių sumą iki 21,60 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Atsakovė taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.), tačiau kadangi ieškovės sumokėta 66 Lt žyminio mokesčio suma yra minimali suma, mokėtina už ieškinį turtinio pobūdžio ginčuose (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str.), vadovaujantis CPK 3 str. 1 d. įtvirtintais teisingumo ir protingumo principais, ši suma priteistina iš atsakovės ieškovės naudai.

12Priteistina iš atsakovės 4,20 Lt teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1d. 3p., 96 str.). Kitoje dalyje ieškinys netenkintinas.

13Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262str.2d., 285, 286 str. teismas

Nutarė

15Ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės V. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 600 Lt (šešis šimtus litų) skolos, 21,60 Lt (dvidešimt vieną litą 60 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2010-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 66 Lt (šešiasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. ( - ) , AB „Swedbank“, banko kodas 73000) naudai.

17Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

18Priteisti iš atsakovės V. K. 4,20 Lt (keturis litus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

19Atsakovė V. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai