Byla 2-884/2012
Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ bankroto byloje Nr. B2-471-450/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Gabringa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties, kuria netenkintas kreditoriaus prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ bankroto byloje Nr. B2-471-450/2012.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi UAB „Versenta“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Admivita“. Ši nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi atsisakius patenkinti UAB ,,Gabringa“ atskirąjį skundą (civilinė byla Nr. B2-4594-450/2011). Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartimi buvo patvirtinti BUAB „Versenta“ kreditorių finansiniai reikalavimai, iš jų UAB „Gabringa“ 2 618 647,96 Lt finansinis reikalavimas. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 10 d. nutartimi, iš dalies patenkinęs kreditoriaus UAB ,,Gabringa“ atskirąjį skundą, buvo panaikinęs šios nutarties dalį dėl UAB „Lektos“, UAB „Ternex Lt“, UAB „TAVC“ finansinių reikalavimų patvirtinimo ir šiuos klausimus perdavęs pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartimi minimų kreditorių finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti BUAB „Versenta“ trečios eilės kreditorių sąraše: UAB „Lektos“ – 2 186 536,89 Lt, UAB „Ternex Lt“ – 4 663 147,71 Lt ir UAB „TAVC“ – 3 418 559,10 Lt. (civilinė byla Nr. 2-6848-464/2011). Dėl šios teismo nutarties atskirųjų skundų nebuvo paduota. Teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi ši bendrovė buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (civilinė byla Nr. B2-471-450/2012).

6Kreditorius UAB „Gabringa“ 2012 m. sausio 13 d. kreipėsi į teismą su prašymu atstatydinti BUAB „Versenta“ bankroto administratorių UAB „Admivita“ ir vietoje jo paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teigė, jog UAB „Admivita“ buvo paskirtas kreditoriaus UAB „Lektos“, kuris yra susijęs su atsakovu, pasiūlymu ir veikia išskirtinai jo interesais. Nurodo, jog iš kreditorių susirinkimui pateiktos tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad administratorius neatliko jokių realių veiksmų kreditorių naudai; netinkamai atstovauja BUAB „Versenta“ ir neveikia, kad operatyviai būtų apginti kreditorių interesai Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1775-262/2011 (civilinė byla Nr. 2-1-450/2012) pagal kreditoriaus UAB „Gabringa“ ieškinį atsakovams BUAB „Versenta“ ir UAB ,,Vilniaus pramogų arena“ dėl neteisėtai sudaryto ir kreditorių teises pažeidžiančio bankrutuojančios bendrovės sandorio nuginčijimo; formaliais pagrindais yra atsisakęs jam suteikti informaciją, pateikti dokumentus pagal 2011-04-19 prašymą; dėl administratoriaus kaltės 2011-11-28 kreditorių susirinkime buvo netinkamai įvertintas pareiškėjo siūlymas dėl taikos sutarties sudarymo ir buvo pašalinta tokia galimybė; nesilaikant procedūrų nuspręsta susigrąžinti investicijas iš Pilat Business Ltd. Kreditorius UAB „Gabringa“ administratoriaus UAB „Admivita“ šališkumą kildino iš jo ryšių: pirmiau paminėtoje civilinėje byloje prieš BUAB „Versenta“ dėl sandorio nuginčijimo (civilinė byla Nr. 2-1-450/2012) bei UAB „Versenta“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-2297-431/2010) BUAB „Versenta“ atstovavo advokatas L. J., su kuriuo dirba ir advokatas P. V., buvęs UAB „Admivita“ vadovas. Teigia, kad buvę BUAB „Versenta“ vadovai ir dalyviai bei su jais susiję asmenys (UAB „Ternex L“, UAB „TAVC“ bei UAB „Lektos“) gali daryti didelę įtaką BUAB „Versenta“ administratoriui UAB „Admivita“ bei bankroto procesui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 8 d. nutartimi netenkino kreditoriaus UAB „Gabringa“ prašymo atstatydinti BUAB „Versenta“ bankroto administratorių UAB „Admivita“.

9Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 straipsnio 8 dalimi, kurioje yra reglamentuoti bankroto administratoriaus atstatydinimo iš pareigų pagrindai, o taip pat teismų praktika, teismas nurodė, jog kreditorius neturi teisės vienasmeniškai tiesiogiai kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, tačiau įvertinęs jo prašyme nurodytas aplinkybes, susijusias su galimai netinkamu administratoriaus UAB „Admivita“ pareigų vykdymu, teismas sprendė, jog šis klausimas nagrinėtinas ratio legis (pagal įstatymą). Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatytas aplinkybes, remdamasis ĮBĮ 11 straipsniu, numatančiu bankroto administratoriaus funkcijas, bei jo veiklos principus nustatančiomis Ūkio ministro 2001-07-05 įsakymu Nr. 221 patvirtintomis administratorių etikos taisyklėmis, teismas sprendė, jog kreditoriaus UAB „Gabringa“ nurodyti argumentai nesuteikia pagrindo atstatydinti administratorių UAB „Admivita“.

10Teismas sprendė, jog nenagrinėtini pareiškėjo teiginiai, susiję su 2011-11-28 pirmojo kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų teisėtumu ir pagrįstumu, nes šis klausimas sprendžiamas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1166-450/2012 pagal UAB „Gabringa“ skundą, motyvai, susiję kreditorių UAB „Ternex LT“, UAB „TAVC“ bei UAB „Lektos“ finansinių reikalavimų patenkinimu, nes tai buvo išspręsta įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-6848-464/2011, be to, nėra nagrinėjimo dalyku, sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą. Laikė, jog nėra pagrindo spręsti dėl šio administratoriaus šališkumo remiantis jo paskyrimo aplinkybėmis. Nurodė, kad iš administratorių veiklą kontroliuojančios Vyriausybės įgaliotos institucijos nėra gauta jokių duomenų apie galimus administratoriaus UAB „Admivita“ atliktus pažeidimus ( ĮBĮ 11 str. 10 d., CPK 178 str.). Įvertinęs kitus pareiškėjo argumentus, jog administratorius neatliko jokių realių veiksmų nagrinėjamoje byloje Nr. 2-1775-262/2011, kad atsisakė pateikti šiam kreditoriui BUAB „Versenta“ dokumentus, kad be pagrindo į pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkę neįtraukė klausimo dėl taikos sutarties patvirtinimo, kad šis klausimas dėl administratoriaus kaltės nebuvo tinkamai įvertintas, kad byloje prieš UAB „Versenta“ dėl sandorio nuginčijimo (civilinė byla Nr. 2-1775-262/2011) ir buvusioje UAB „Versenta“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-2297-431/2010) BUAB „Versenta“ atstovavo L. J., o kartu su juo šiuo metu dirba P. V., buvęs UAB „Admivita“ vadovas, teismas padarė išvadą, jog kreditorius neįrodė, kad administratorius yra šališkas, suinteresuotas bylos baigtimi, ar nesąžiningai vykdo bankroto procedūras. Pažymėjo, kad teismas neturi duomenų, jog kiti BUAB „Versenta“ kreditoriai turėtų nusiskundimų dėl administratoriaus UAB „Admivita“ vykdomų BUAB „Versenta“ bankroto procedūrų, kad bankroto procedūra yra įpusėjusi, todėl naujo administratoriaus paskyrimas galėtų nepagrįstai užtęsti šias procedūras, o tuo būtų pažeisti BUAB „Versenta“ ir jos kreditorių interesai.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Kreditorius UAB „Gabringa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Skunde pateikiami šie argumentai:

131. Teismas netinkamai nustatė jo įrodinėjimo pareigos apimtį, nurodydamas, jog jis neįrodė BUAB „Versenta“ administratoriaus šališkumo. Tačiau pagal teismų praktiką yra pakankama nurodyti aplinkybes, kurios leistų objektyviai suabejoti nešališkumu.

142. Nurodyti argumentai ir pateikti įrodymai sudarė pakankamą pagrindą BUAB „Versenta“ administratoriui pakeisti: administratorių paskyrė naujai įsteigtas ir su BUAB „Versenta“ susijęs UAB „Lektos“, todėl administratorius jam bus lojalus; BUAB „Versenta“ ir jos administratorius yra glaudžiai susiję, nes civilinėje byloje Nr. B2-2297-431/2010 BUAB „Versenta“ atstovavo L. J., kuris dirba kartu su P. V., buvusiu UAB „Admivita“ vadovu; administratorius, turėdamas visus BUAB „Versenta“ dokumentus ir žinodamas apie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą bylą Nr. 2-1775-262/2011 dėl neteisėtai sudaryto ir kreditorių teises pažeidžiančio sandorio, nesiėmė veiksmų tam, kad operatyviai būtų apginti kreditorių interesai; administratorius 2011-11-28 kreditorių susirinkimo metu nusprendė susigrąžinti investicijas iš Pilat Bussines Ltd., tačiau nepateikė informacijos, ar tai yra naudinga kreditoriams; į kreditorių susirinkimo darbotvarkę neįtraukė klausimo dėl taikos sudarymo; formaliais pagrindais atsisakė suteikti jam informaciją.

153. Teismas tinkamai neįvertino prašyme nurodytų argumentų dėl BUAB „Versenta“ ryšio su UAB „Lektos“ ir kitais kreditoriais, kad beveik 80 proc. kreditorinių reikalavimų turi su BUAB „Versenta“ susiję asmenys, o šių kreditorių pirminis reikalavimų pagrindas – galimai fiktyvios sutartys su BUAB „Versenta“ akcininkais ir vadovais. Teismas klaidingai nurodo, kad kreditorinių reikalavimų pagrįstumo klausimas buvo išnagrinėtas 2011-10-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-6848/2011, nes teismas tuo metu nevertino nei pirminio reikalavimo pagrindo, nei perleidimo sutarčių. Be to, tai, kad iškeliant bankroto bylą nebuvo kitų administratorių kandidatūrų, nereiškia, jog administratorius yra nešališkas. Netinkami yra teismo motyvai, kad kiti kreditoriai nereiškia pretenzijų administratoriui, nes jų reikalavimai yra itin maži. Be to, aplinkybių visetas patvirtina, jog bankroto byla bendrovei buvo iškelta siekiant išvengti finansinių įsipareigojimų vykdymo, susijusiems asmenims dirbtinai buvo sukurti kreditoriniai reikalavimai ir buvo pasirinktas lojalus administratorius.

16BUAB „Versenta“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto skundo argumentai yra tapatūs išdėstytiems pradiniame prašyme, kurį teismas išnagrinėjo. Teigia, kad:

171. Teismas išsamiai išnagrinėjo visus kreditoriaus UAB „Gabringa“ nurodytus argumentus dėl administratoriaus šališkumo ir motyvuotai juos atmetė. Tuo tarpu apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie objektyviai patvirtintų ar leistų suabejoti administratoriaus šališkumu.

182. Apeliantas teigia, kad kreditorių susirinkimo nutarimai priimami išimtinai bendrovės ir su ja susijusių asmenų interesais, tačiau nepateikė jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Bankroto administratoriui nėra žinoma, apie bendrovės kreditorių UAB „Lektos“, UAB „TAVC“ ir UAB „Ternex Lt“ akcininkų ir vadovų tarpusavio draugystės ryšius, kuriuos apeliantas grindžia išrašu iš www.facebook.com portalo. Kita vertus, netgi tuo atveju, jei šiuos asmenis sietų draugystė, nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad šie kreditoriai susirinkimuose dalyvauja ir sprendimus priima remiantis teismo įsiteisėjusia 2011-10-21 nutartimi patvirtintas jų finansiniais reikalavimais (civilinė byla Nr. 2-6843-464/2011).

193. Apeliantas be pagrindo teigia, kad turi būti panaikintas kreditorių susirinkime priimtas nutarimas patvirtinti administratoriaus ataskaitą, nes kreditoriai buvo suklaidinti nuslėpus esminę informaciją. Priešingai, kreditorių susirinkimo metu nei UAB „Gabringa“, nei kiti kreditoriai neturėjo administratoriui jokių klausimų, pastabų, o šios ataskaitos IV skyriuje yra nurodyta, kokį materialų, nematerialų turtą bei finansus turi bendrovė. Apeliantas neteisingai tvirtina, kad administratorius perkėlė kreditoriams savo pareigų vykdymo pagrindimą, nurodant, kad šie turi teisę patvirtinus informavimo tvarką, gauti informaciją apie bendrovę arba papildyti administratoriaus ataskaitą, nes tai atitinka kreditorių interesus dalyvauti procese ir įgyvendinti savo teises. Nors su ataskaita dėl didelės apimties yra neįmanoma pateikti visų bendrovės dokumentų, tačiau kreditoriams buvo sudarytos galimybės susipažinti su visa medžiaga administratoriaus patalpose.

203. UAB „Gabringa“ finansinis reikalavimas buvo patvirtintas 2011-06-10, todėl administratorius neturėjo pareigos pateikti jam informaciją apie bendrovę 2011-04-19.

214. Apelianto teiginiai, kad administratorius į darbotvarkę neįtraukė klausimo dėl taikos sudarymo, yra nepagrįsti, nes visų pirma, susirinkime, kuriame jis paskelbė apie tokį apelianto siūlymą, dalyvavo ne visi kreditoriai, o pranešimai su darbotvarkės klausimais jau buvo išsiųsti ir dalis kreditorių jau buvo balsavę raštu; antra, visi kreditoriai buvo informuoti apie tai, kad įmonę pripažinus bankrutavusia, taikos sutartis nebegalės būti sudaryta, tačiau kreditorių dauguma balsavo už dėl likvidavimo procedūros pradžios; trečia, taikos sutarčiai sudaryti reikia visų, o ne daugumos, kreditorių sutikimo; ketvirta, apelianto taikos projektas prieštarauja kreditorių interesams ir ĮBĮ įtvirtintai jų reikalavimų tenkinimo tvarkai, t. y. apeliantas šia sutartimi siūlo su juo atsiskaityti visiškai, o su kitais kreditoriais – ĮBĮ nustatyta tvarka.

225. Kreditorių susirinkime nebuvo priimtas nutarimas susigrąžinti tik 75 proc. investicijų. Administratorius siekia išsiaiškinti, kiek investicijų galima susigrąžinti, kad kreditorių interesai būtų kuo mažiau pažeisti. Pilat Bussines Ltd. atsakė, jog sutinka sugrąžinti investicijas anksčiau nei po 5 metų ir atsisakyti nuo baudos.

236. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad prie 3 metus buvęs administratoriaus vadovas P. V. ir UAB „Versenta“ restruktūrizavimo byloje atstovavęs L. J. šiuo metu dirba vienoje advokatų kontoroje, nereiškia, jog BUAB „Versenta“ ir bankroto administratorius yra susiję asmenys.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Nagrinėjama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog nėra pagrindo teismo iniciatyva atstatydinti bankroto administratorių.

26Kaip žinoma, administratorius turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, privalo veikti kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesais ir tai siejama su viešuoju interesu (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3, 4, 14 p.). Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog tiek ĮBĮ, tiek kiti teisės aktai numato bankroto administratoriaus veiklos patikrinimo ir įvertinimo procedūras, tvarką ir kt. (pvz., Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001-07-05 įsakymu Nr. 221 patvirtintos Verslo administratorių etikos taisyklės, Įmonių bankroto valdymo departamento (toliau Departamentas) įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus nuostatai, patvirtinti Departamento direktoriaus 2008-01-11 įsakymu Nr. V-3, Ūkio ministro 2006-10-10 įsakymu Nr. 4-377 patvirtintos bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklės ir kt.). Tai reiškia, jog konkrečioje bankroto byloje administratoriaus veiksmų teisėtumo klausimas gali būti nagrinėjamas ĮBĮ nustatyta tvarka, administratoriaus atliekamus veiksmus taip pat kontroliuoja valstybės įgaliota institucija – Departamentas.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, atsiliepimo argumentus, taip pat vadovaudamasi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, sprendžia, jog apelianto teiginiai, kad teismas be pagrindo nenušalino šio administratoriaus, yra atmestini. Teismas teisingai nurodė, kad pavienių kreditorių prašymas nėra savarankiškas pagrindas keisti administratorių, nes pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 13 punktą teismas gali jį pakeisti, kai kreditorių susirinkimas priima sprendimą kreiptis į teismą dėl jo pakeitimo. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas tokio sprendimo nėra priėmęs. Tuo tarpu teismas savo iniciatyva gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės keisti administratoriaus dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais. Be to, pagal formuojamą teismų praktiką reikia atskirti bankroto administratoriaus atstatydinimo inicijavimo procedūrą, kurią gali pradėti tik ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyti subjektai, ir informacijos teikimą teismui apie tai, kad paskirtas bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis 2010-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1152/2010). Teisėjų kolegijos nuomone, tokiu būdu siekiama, kad įmonės bankroto procedūros būtų vykdomos nuosekliai, kad tokios įmonės kreditoriai ĮBĮ įtvirtintas plačias teises įgyvendintų šiame įstatyme nustatyta tvarka.

28Bylos medžiaga patvirtina tai, kad kreditorius UAB ,,Gabringa“, kurio 2 618 647,96 Lt finansinis reikalavimas BUAB „Versenta“ bankroto byloje buvo patvirtintas teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartimi (1 t., 160-161 b. l.) 2011-12-10 tiesiogiai kreipėsi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Kaip matyti iš motyvų, išdėstytų apelianto pareiškime, atskirajame skunde, jis teikia analogiškus argumentus, jog BUAB „Versenta“ administratoriaus veiksmai įrodo jo šališkumą ir suinteresuotumą, veikimą tik tam tikrų bendrovės kreditorių interesais, kad nekompetentingai vykdomas bankroto procesas ir dėl to jis turi būti atstatydintas. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nusprendė, kad nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog paskirtas administratorius būtų netinkamas atlikti bankroto procedūras UAB „Versenta“ bankroto byloje ir turi būti atstatydintas. Teisėjų kolegija neturi teisinio ir faktinio pagrindo nesutikti su šiomis teismo išvadomis (CPK 185 str.).

29Visų pirma, kaip matyti iš bylos medžiagos, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, teismo nutartys, kuriomis buvo UAB „Versenta“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Admivita“, patvirtinti UAB „Lektos“, UAB „Ternex“, UAB „TAVC“ finansiniai reikalavimai yra įsiteisėjusios. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kreditorius UAB „Gabringa“ atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui skundė teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ skyrimo bei siūlė skirti kitą administratorių, ir jau šiame skunde nurodė aplinkybes dėl administratoriaus ir UAB „Versenta“ susietumo per buvusį ankstesnį UAB „Admivita“ vadovą P. V. ir advokatą L. J., anksčiau atstovavusį bendrovei, dėl nepasitikėjimo šiuo administratoriumi (1 t., 58-68 b. l.). Tačiau šį skundą buvo atsisakyta priimti teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartimi, kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 1648/2011) (1 t., 122-126 b. l.). Be to, šis kreditorius (apeliantas) neskundė teismo 2011 m. spalio 21 d. nutarties, kuria buvo patvirtinti UAB „Lektos“, UAB „Ternex“, UAB „TAVC“ finansiniai reikalavimai. Kaip žinoma, įsiteisėję teismo sprendimai (nutartys) tampa privalomi ir vykdytini (CPK 18 str.), o juose nustatytos aplinkybės tampa prejudicinėmis. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nenagrinėja apelianto atskirojo skundo argumentų dėl bankroto bylos iškėlimo, administratoriaus paskyrimo, kreditorių reikalavimų patvirtinimo pagrįstumo ir teisėtumo, dėl kurių, kaip minėta, priimti įsiteisėję teismų sprendimai. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bankroto administratorių skiria teismas, o ne kreditorius, kaip teigia apeliantas, ir netgi esant vienai kandidatūrai teismas neturi teisės skirti administratoriumi asmens, kuris neatitinka šiam subjektui keliamų reikalavimų, įskaitant ir galimą jo šališkumą (suinteresuotumą, patikimumą) (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 2 d.).

30Antra, teisėjų kolegija sutinka su teismo motyvais, kad svarstant administratoriaus atstatydinimo klausimą, nėra teisinio pagrindo pasisakyti dėl 2011 m. lapkričio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo, jų priėmimo procedūrų atitikties ĮBĮ reikalavimams, nes šios aplinkybės tirtinos ir analizuotinos kitoje civilinėje byloje pagal to paties kreditoriaus UAB „Gabringa“ skundą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad posėdis žodinio proceso tvarka toje byloje paskirtas 2012-05-16 (civilinė byla Nr. 2-1166-450/2012). Tuo tarpu apeliantas administratoriaus šališką elgesį grindžia tuo, jog minėtame kreditorių susirinkime priimti nutarimai (dėl investicijų susigrąžinimo, informacijos teikimo, administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, taikos sutarties, pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir kt.) yra neteisėti, jog dėl administratoriaus kaltės (šališkumo) yra pažeista jų priėmimo procedūra. Taigi minėti klausimai dėl 2011 m. lapkričio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų bus išnagrinėti teisme ĮBĮ nustatyta tvarka ir jie nepatenka į šios nagrinėjamos bylos apimtį. Teisėjų kolegijos nuomone, vien tik apelianto išsakyti argumentai dėl galimo nutarimų neteisėtumo, neduoda pagrindo išvadai, kad yra būtina atstatydinti bankroto administratorių, kad šis asmuo netinkamai atlieka jam priskirtas funkcijas (CPK 185 str.).

31Kartu teisėjų kolegija laiko būtinu pažymėti ir tai, jog kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką šios kategorijos bylose, ne vienoje savo nutarčių yra nurodęs bankroto proceso koncentruotumo ir operatyvumo būtinybę. ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Byloje nėra duomenų, kad šią tvarką administratorius pažeidė, o ar teisėtai kreditorių susirinkimas priėmė tokį nutarimą bus patikrinta anksčiau minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1166-450/2012 (CPK 178 str.).

32Trečia, apeliantas tvirtina, kad abejonių BUAB „Versenta“ administratoriaus šališkumu kelia ta aplinkybė, kad jis netinkamai atstovauja bankrutavusios bendrovės kreditorių interesams civilinėje byloje Nr.2-1-450/2012 pagal UAB „Gabringa“ ieškinį atsakovams BUAB „Versenta“, UAB „Vilniaus pramogų arena“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, t. y. siekia išsaugoti ginčijamą sandorį tiek bankrutavusios bendrovės, tiek su ja susijusių asmenų interesais. Teisėjų kolegija pažymi, kad toje byloje ieškovu yra pats apeliantas, todėl naudodamasis proceso teisėmis byloje gali kelti klausimus dėl netinkamo atsakovo BUAB „Versenta“ atstovavimo, reikšti prašymus dėl papildomų dokumentų išreikalavimo ir kt. (CPK 7, 8, 42, 95 str.)

33Ketvirta, iš skundžiamos teismo nutarties motyvų matyti, jog teismas detaliai ištyrė ir išanalizavo kiekvieną UAB „Gabringa“ nurodytą administratoriaus veiksmą, kuriuo pareiškėjas grindė savo prašymą, įskaitant ir galimą administratoriaus susietumą su BUAB „Versenta“. Pažymėtina, kad teismas išvadą, jog nėra pagrindo abejoti administratoriaus nešališkumu, padarė vadovaudamasis įrodymų vertinimo taisyklėmis (CPK 177-185 str.). Tuo tarpu apeliantas tvirtindamas, jog teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nenurodė objektyvių argumentų, kurie leistų spręsti kitaip. Vien tai, kad apeliantas nesutinka su teismo įrodymų vertinimu ir mano, jog jų pagrindu turėjo būti padarytos jo nurodomos išvados, nepaneigia teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Apeliantas taip pat tvirtina, kad teismas neteisėtai uždėjo jam pareigą įrodyti administratoriaus atstatydinimo sąlygas, tačiau šis argumentas yra nepagrįstas, nes, kaip jau minėta aukščiau, teismas teisingai pagal savo kompetenciją sprendė, kad jam (teismui) nekyla abejonių dėl administratoriaus nešališkumo ir nesuinteresuotumo teisine bankroto bylos baigtimi. Taigi nagrinėjamu atveju apelianto išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad paskirtas bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, todėl turi būti atstatydintas teismo iniciatyva (ĮBĮ 11 str. 8 d. 3 p.).

34Kartu teisėjų kolegija nurodo, kad apeliantas gali kelti administratoriaus atstatydinimo klausimą kreditorių susirinkime (komitete), tokiu būdu inicijuojant atstatydinimo procedūrą pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktą. Taip pat, kaip nurodyta aukščiau, jei kreditoriai nesutinka su kreditorių susirinkimo priimtais nutarimais, jie turi teisę juos skųsti teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

35Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamam klausimui teisingai išspręsti.

36Atsižvelgdama į tai, kas nustatyta aukščiau, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas. Absoliučių jos negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 263 str. 1 d., 329 str.).

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi UAB „Versenta“... 6. Kreditorius UAB „Gabringa“ 2012 m. sausio 13 d. kreipėsi į teismą su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 8 d. nutartimi netenkino... 9. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 straipsnio 8... 10. Teismas sprendė, jog nenagrinėtini pareiškėjo teiginiai, susiję su... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Kreditorius UAB „Gabringa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 13. 1. Teismas netinkamai nustatė jo įrodinėjimo pareigos apimtį, nurodydamas,... 14. 2. Nurodyti argumentai ir pateikti įrodymai sudarė pakankamą pagrindą BUAB... 15. 3. Teismas tinkamai neįvertino prašyme nurodytų argumentų dėl BUAB... 16. BUAB „Versenta“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 17. 1. Teismas išsamiai išnagrinėjo visus kreditoriaus UAB „Gabringa“... 18. 2. Apeliantas teigia, kad kreditorių susirinkimo nutarimai priimami išimtinai... 19. 3. Apeliantas be pagrindo teigia, kad turi būti panaikintas kreditorių... 20. 3. UAB „Gabringa“ finansinis reikalavimas buvo patvirtintas 2011-06-10,... 21. 4. Apelianto teiginiai, kad administratorius į darbotvarkę neįtraukė... 22. 5. Kreditorių susirinkime nebuvo priimtas nutarimas susigrąžinti tik 75... 23. 6. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad prie 3 metus buvęs administratoriaus... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Nagrinėjama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 26. Kaip žinoma, administratorius turi plačius įgalinimus įmonės bankroto... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, atsiliepimo... 28. Bylos medžiaga patvirtina tai, kad kreditorius UAB ,,Gabringa“, kurio 2 618... 29. Visų pirma, kaip matyti iš bylos medžiagos, teismų informacinės sistemos... 30. Antra, teisėjų kolegija sutinka su teismo motyvais, kad svarstant... 31. Kartu teisėjų kolegija laiko būtinu pažymėti ir tai, jog kasacinis... 32. Trečia, apeliantas tvirtina, kad abejonių BUAB „Versenta“... 33. Ketvirta, iš skundžiamos teismo nutarties motyvų matyti, jog teismas... 34. Kartu teisėjų kolegija nurodo, kad apeliantas gali kelti administratoriaus... 35. Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime išdėstyti argumentai nėra... 36. Atsižvelgdama į tai, kas nustatyta aukščiau, teisėjų kolegija daro... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą....