Byla e2-1442-302/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Infes“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 27 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VA STATYBA“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Infes“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VA STATYBA“ ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2020 m. liepos 15 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, pateiktą viešajame pirkime „Gydymo paskirties pastato – ligoninės, Ligoninės g. 12, Alytus, kapitalinio remonto darbai“, pirkimo Nr. 490166 (toliau – Pirkimas), bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūrų vykdymą. Ieškovės teigimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apsunkintos ieškovės galimybės ginti savo teisėtus interesus, o teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Jeigu ieškovei palankus sprendimas būtų priimtas po Pirkimo sutarties sudarymo, tai teismas turėtų spręsti dėl Pirkimo sutarties negaliojimo, restitucijos ir (ar) alternatyvių sankcijų atsakovei taikymo.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Kauno apygardos teismas 2020 m. liepos 27 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovę Alytaus miesto savivaldybės administraciją sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 490166 „Gydymo paskirties pastato – ligoninės, Ligoninės g. 12, Alytus, kapitalinio remonto darbai“ procedūras iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

134.

14Įvertinęs ieškinį ir jo priedus, teismas darė išvadą, kad ieškovė preliminariai pagrindė ieškinį procesine prasme – išdėstė ieškinio faktinį pagrindą, nurodė savo argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jos manymu, patvirtina pareikštų reikalavimų pagrįstumą, todėl sprendė, jog ieškinys yra preliminariai pagrįstas.

155.

16Teismas nurodė, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija galėtų toliau vykdyti Pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti Pirkimo sutartį, todėl šiuo atveju egzistuoja ir kitas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – grėsmė, jog ieškovei galbūt palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas.

176.

18Kadangi byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą teigti, kad, skubiai neatlikus gydymo paskirties pastato – ligoninės, esančios Ligoninės g. 12, Alytuje, kapitalinio remonto darbų, kiltų akivaizdi ir neištaisoma žala, susijusi su viešuoju interesu ir kitais svarbiais konstituciniais gėriais, teismas darė išvadą, jog šiuo atveju prioritetas teiktinas viešųjų pirkimų siekiui, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, nebūtų dirbtinai ribojama konkurencija, o atsakovės lėšos būtų panaudotos racionaliai.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

217.

22Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartį panaikinti. Su skundu pateikia naujus rašytinius įrodymus. Nurodo šiuos esminius argumentus:

237.1.

24Ieškinys yra nepagrįstas, kadangi ieškovė netinkamai vertina Pirkimo sąlygų reikalavimus ir jų įgyvendinimą viešųjų pirkimų procedūrų vykdyme.

257.2.

26Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju atsakovė patirtų dideles neigiamas pasekmes. Atsakovei iškiltų reali rizika neįgyvendinti projekto ir prarasti jai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skirtą finansavimą, t. y. 494 000 Eur, projekto vykdymui.

277.3.

28Ginčo Pirkimu siekiama atnaujinti Alytaus ligoninės chirurgijos skyrių ir pritaikyti jį šiuolaikiniams poreikiams, todėl, neįgyvendinus šio projekto, nukentės Alytaus miesto ligoninės teikiamų paslaugų kokybė.

297.4.

30Priimant skundžiamą nutartį, buvo pažeisti civilinio proceso principai ir tikslai, o tai yra atskirasis nutarties panaikinimo pagrindas. Nutartis grindžiama tuo, kad nėra duomenų apie Pirkimo svarbą ir kilsiančią žalą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju, tačiau atsakovei nebuvo sudaryta galimybė šiuos duomenis pateikti.

317.5.

32Nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, kadangi suteikia nepagrįstai didelį pranašumą ieškovei.

338.

34Ieškovė UAB „VA STATYBA“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

358.1.

36Atskirojo skundo argumentas dėl finansavimo netekimo yra deklaratyvus, kadangi niekur nėra nurodyta, per kokį terminą turi būti panaudotos valstybės projektui skirtos lėšos.

378.2.

38Bet kuriuo atveju atsakovei valstybės skirtos lėšos sudaro tik nedidelę dalį visos projekto kainos (ieškovės pasiūlyta kaina yra 2 353 450 Eur), todėl, net jeigu ir būtų prarastas finansavimas, tai atsakovei neturėtų sukelti finansinių sunkumų atsiskaitant už atliktus darbus.

399.

40Trečiasis asmuo UAB „Infes“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartį bei nurodyti, kad nutartis vykdoma skubiai. Su atsiliepimu pateikia naujus rašytinius įrodymus. Nurodo šiuos esminius argumentus:

419.1.

42Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, kadangi ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų, todėl teismas vien šiuo pagrindu turėjo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

439.2.

44Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas rėmėsi tik ieškovės deklaratyviais teiginiais, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju nei atsakovė, nei visuomenei nepatirs jokios žalos, tačiau visiškai nevertino ir net nebandė išsiaiškinti, kokie iš tikrųjų bus tokio sprendimo padariniai.

459.3.

46Tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakyme Nr. V-1305, tiek su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sudarytoje 2020 m. birželio 30 d. sutartyje Nr. S-185 aiškiai ir nedviprasmiškai yra nurodoma, kad finansavimas skiriamas 2020 metams ir nėra numatyta galimybių finansavimą perkelti į kitus metus, todėl būtina kuo skubiau įvykdyti Pirkimo procedūras ir pradėti įgyvendinti Pirkimo sutartį.

479.4.

48Pirkimą būtina įvykdyti kaip įmanoma skubiau ne tik dėl realios grėsmės prarasti projektui skirtą finansavimą, tačiau ir dėl to, kad Pirkimo objekto neatidėliotinas įgyvendinimas yra svarbus Alytaus apskrities gyventojų sveikatai ir gyvybėms. Šiuo metu Alytaus ligoninės chirurgijos skyriaus patalpos, vandentiekio prietaisai, šildymas, vėdinimas, elektros tinklai, dujų tiekimas tinkamai nefunkcionuoja, negali būti eksploatuojami ir neatitinka higienos normų.

49Teismas

konstatuoja:

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5110.

52Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju, absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

5311.

54Apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 27 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl naujų rašytinių įrodymų

5512.

56Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 8 d. rašto Nr. SD-1650(6.17) kopiją; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-1305 kopiją; 2020 m. birželio 30 d. sutarties Nr. S-185 kopiją. Trečiasis asmuo UAB „Infes” su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė: ištrauką iš trečiojo asmens pasiūlymo, Techninio projekto ištrauką ir statytojo pritarimą Techniniam projektui.

5713.

58CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

5914.

60Atsižvelgiant į byloje sprendžiamo klausimo pobūdį ir jo išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme procesinę formą (rašytinis procesas) bei tvarką (nepranešus kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims), taip pat siekiant teisingai išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir nustatyti, ar tikrai yra (buvo) susiklosčiusios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymui, apeliacinės instancijos teismas priima atsakovės su skundu teikiamus rašytinius įrodymus ir trečiojo asmens UAB „Infes“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą teikiamus rašytinius įrodymus. Kadangi šie rašytiniai įrodymai buvo išsiųsti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, preziumuojama, kad jiems šių dokumentų turinys yra žinomas. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo

6115.

62CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

6316.

64Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, yra taikomos specialiosios nuostatos, įtvirtintos CPK 4237 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

6517.

66Taigi, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas visų pirma atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (preliminarų) vertinimą, kurio tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

6718.

68Pažymėtina, kad, vertindamas ieškinio preliminarų pagrįstumą, teismas nenagrinėja, ar ieškinys yra iš esmės pagrįstas, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o įvertina tik tai, ar ieškinys atitinka teisės aktuose nustatytus jo turiniui ir formai keliamus reikalavimus, ar ieškovo pasirinktas jo teisių gynimo būdas nėra akivaizdžiai netinkamas.

6919.

70Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovės pasiūlymas 2020 m. liepos 9 d. atsakovės sprendimu buvo atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų. Ieškovė su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutinka, tvirtindama, kad atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą.

7120.

72Nagrinėjamu atveju ieškovė teismui pateiktame ieškinyje suformulavo aiškius reikalavimus, išdėstė teisinius ir faktinius argumentus, jos nuomone, sąlygojančius ieškinio pagrįstumą, kartu su ieškiniu pateikė išdėstytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nėra pakankamo pagrindo teigti, kad ieškinyje išdėstyti argumentai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar kad ieškovė savo interesus gina aiškiai netinkamu būdu, o tai, ar ieškovės pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, dėl ko bus pasisakyta teismo priimtame sprendime.

7321.

74Konstatavus, kad ieškovė ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindė, vertintinos kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – grėsmė galbūt ieškovei palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

7522.

76Įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei ginčo Pirkimo objektą, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad ginčo Pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas nėra būtina įsigyti nedelsiant, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju užtikrintų šalių interesų pusiausvyrą ir stabilumą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Tuo tarpu, nesustabdžius Pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija galėtų toliau vykdyti Pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti Pirkimo sutartį, o tai apsunkintų būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymą. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutikti.

7723.

78Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą, todėl pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti tiekėjų turtinius interesus, inter alia (be kita ko), dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

7924.

80Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau minėtus kasacinio teismo išaiškinimus, sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui užtikrinti viešųjų pirkimų teisėtumą, kadangi, net ir įvertinus atsakovės atskirojo skundo argumentus ir šalių apeliacinės instancijos teismui pateiktus naujus rašytinius įrodymus, šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo išvadai, jog susiklosčiusi situacija yra specifinė ir reikalaujanti skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl Pirkimo objekto.

8125.

82Atskirojo skundo argumentas, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kyla grėsmė prarasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skirtą finansavimą, vertintinas kaip stokojantis pagrįstumo, kadangi nei iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-1305, nei iš 2020 m. birželio 30 d. sutarties Nr. S-185 turinio negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad, finansavimo nepanaudojus per 2020 metus, nebus įmanoma jo perkelti į kitus metus ir kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kyla reali grėsmė šias lėšas prarasti. 2020 m. birželio 30 d. sutarties Nr. S-185 5.1 papunktyje aiškiai nurodyta, jog sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, o 5.2 papunktyje numatyta, jog sutartis, esant abiejų šalių susitarimui, gali būti keičiama.

8326.

84Apeliantės argumentai dėl būtinybės įsigyti Pirkimo objektą kuo skubiau taip pat yra grindžiami daugiau deklaratyvaus pobūdžio teiginiais dėl Pirkimo objekto svarbos Alytaus apskrities gyventojų sveikatai nei kad objektyviais faktiniais duomenimis. Nekvestionuotina, kad ginčo Pirkimo objektas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, nes, įgyvendinus projektą, pagerėtų Alytaus ligoninės chirurgijos skyriaus teikiamų paslaugų kokybė, tačiau į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų, kurie bent preliminariai pagrįstų, jog dabartinėmis sąlygomis Alytaus ligoninės chirurgijos skyriuje negali būti tinkamai teikiamos chirurgijos paslaugos.

8527.

86Minėtų argumentų pagrindu konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo prioritetą teikti skubotam Pirkimo procedūrų vykdymui, ignoruojant visuomenės interesą, jog viešųjų pirkimų procedūros būtų vykdomos teisėtai, o valstybės lėšos būtų naudojamos racionaliai ir skaidriai.

8728.

88Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad ginčo Pirkimo procedūros jau yra prasidėjusios, todėl, tęsiant Pirkimo procedūras ir sudarius su Pirkimo laimėtoju sutartį, būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi kiltų poreikis spręsti dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo, be to, kiltų dvigubo mokėjimo už sutartį situacija.

8929.

90Kaip nepagrįstas atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, kad, priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas pažeidė civilinio proceso principus ir tikslus, darydamas išvadą, jog nėra duomenų apie Pirkimo objekto svarbą ir kilsiančią žalą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju, nors atsakovei nebuvo sudaryta galimybė šiuos duomenis pateikti.

9130.

92Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad teisė būti išklausytam tokiems proceso dalyviams, kuriems iš anksto nepranešama apie laikinųjų apsaugos priemonių prašymo nagrinėjimą, suteikiama vėliau, t. y. jiems kreipiantis į apeliacinės instancijos teismą su atskiruoju skundu dėl priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kartu su juo pateikiant ir įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-698-186/2015, 2015 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1417-464/2015; kt.).

9331.

94Taigi, nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas ir buvo išspręstas apie tai iš anksto nepranešus atsakovei, tačiau atsakovė savo nesutikimą su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir tokią poziciją pagrindžiančius argumentus ir įrodymus pateikė su atskiruoju skundu, kas suponuoja išvadą, jog, priešingai nei nurodo apeliantė, nebuvo pažeisti jokie civilinio proceso principai ar tikslai.

9532.

96Įvertinus pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4238 straipsnio 4 dalis ir 4239 straipsnis), tai, kad pirmosios instancijos teisme paruošiamųjų dokumentų būdu jau yra pasirengta bylos nagrinėjimui iš esmės ir teismo posėdis yra paskirtas 2020 m. rugsėjo 16 d., bei tai, kad ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos realiai ieškovės galimai pažeistų teisių gynybai, darytina išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas, kadangi tokiu būdu užtikrinama, kad, atliekant Pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos racionaliai ir skaidriai. Dėl bylos procesinės baigties

9733.

98Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

99Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

100Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VA STATYBA“... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Kauno apygardos teismas 2020 m. liepos 27 d. nutartimi taikė laikinąsias... 13. 4.... 14. Įvertinęs ieškinį ir jo priedus, teismas darė išvadą, kad ieškovė... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji... 17. 6.... 18. Kadangi byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą teigti, kad, skubiai... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 23. 7.1.... 24. Ieškinys yra nepagrįstas, kadangi ieškovė netinkamai vertina Pirkimo... 25. 7.2.... 26. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju atsakovė patirtų dideles... 27. 7.3.... 28. Ginčo Pirkimu siekiama atnaujinti Alytaus ligoninės chirurgijos skyrių ir... 29. 7.4.... 30. Priimant skundžiamą nutartį, buvo pažeisti civilinio proceso principai ir... 31. 7.5.... 32. Nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra... 33. 8.... 34. Ieškovė UAB „VA STATYBA“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą... 35. 8.1.... 36. Atskirojo skundo argumentas dėl finansavimo netekimo yra deklaratyvus, kadangi... 37. 8.2.... 38. Bet kuriuo atveju atsakovei valstybės skirtos lėšos sudaro tik nedidelę... 39. 9.... 40. Trečiasis asmuo UAB „Infes“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą... 41. 9.1.... 42. Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, kadangi ieškovės pasiūlymas... 43. 9.2.... 44. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas rėmėsi tik ieškovės... 45. 9.3.... 46. Tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 26 d.... 47. 9.4.... 48. Pirkimą būtina įvykdyti kaip įmanoma skubiau ne tik dėl realios grėsmės... 49. Teismas... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. 10.... 52. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 53. 11.... 54. Apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 27 d.... 55. 12.... 56. Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: Alytaus... 57. 13.... 58. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 59. 14.... 60. Atsižvelgiant į byloje sprendžiamo klausimo pobūdį ir jo išnagrinėjimo... 61. 15.... 62. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 63. 16.... 64. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų... 65. 17.... 66. Taigi, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 67. 18.... 68. Pažymėtina, kad, vertindamas ieškinio preliminarų pagrįstumą, teismas... 69. 19.... 70. Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovės pasiūlymas 2020 m. liepos 9 d.... 71. 20.... 72. Nagrinėjamu atveju ieškovė teismui pateiktame ieškinyje suformulavo... 73. 21.... 74. Konstatavus, kad ieškovė ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindė,... 75. 22.... 76. Įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei ginčo Pirkimo objektą, pirmosios... 77. 23.... 78. Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų... 79. 24.... 80. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau minėtus kasacinio... 81. 25.... 82. Atskirojo skundo argumentas, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones,... 83. 26.... 84. Apeliantės argumentai dėl būtinybės įsigyti Pirkimo objektą kuo skubiau... 85. 27.... 86. Minėtų argumentų pagrindu konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio... 87. 28.... 88. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad ginčo Pirkimo... 89. 29.... 90. Kaip nepagrįstas atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, kad, priimdamas... 91. 30.... 92. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad... 93. 31.... 94. Taigi, nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas ir buvo... 95. 32.... 96. Įvertinus pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų... 97. 33.... 98. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovės atskirojo... 99. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 100. Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą....