Byla 2-1417-464/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Redesa“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1237-123/2015, nagrinėjamoje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aftalitana“ ieškinį atsakovams R. M., A. L. ir uždarajai akcinei bendrovei „Redesa“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Aftalitana“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-12), prašydamas CK 2.87 straipsnio ir CK 6.245 – 6.249 straipsnių pagrindu solidariai priteisti iš atsakovų R. M., A. L. bei UAB „Redesa“ 4 549 530,94 Eur nuostolių, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su atsakovo A. L. (buvusio ieškovo vadovo) neteisėtais veiksmais, nuostolingai organizavus bendrovės veiklą, taip pat atsakovų A. L., R. M. ir UAB „Redesa“ neteisėtais veiksmais, netinkamai organizavus buhalterinę apskaitą ir neišsaugojus apskaitos dokumentų, dėl kurių ieškovas patyrė prašomus priteisti nuostolius.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant pareikšto reikalavimo sumos. Nurodė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė pareikštą ieškinį, kad reikalaujama iš atsakovų suma yra didelė, o tai savaime preziumuoja egzistuojančią realią grėsmę, jog galimas ieškovui palankus būsimas teismo sprendimas bus neįvykdytas arba jo įvykdymas pasunkės. Be to, ieškovas – bankrutuojanti įmonė, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones reikalauja ir šioje byloje egzistuojantis viešasis interesas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2015-05-11 nutartimi (b. l. 47-48) patenkino ieškovo BUAB „Aftalitana“ prašymą ir ieškovo reikalavimų užtikrinimui nutarė areštuoti atsakovams R. M., A. L. ir UAB „Redesa“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršijant 4 549 530,94 Eur sumos, uždrausdamas bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims arba kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 148 straipsnio 1 dalimi, nusprendė atsakovams nepranešti apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, nurodydamas, kad yra reali grėsmė, jog toks pranešimas galėtų sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą.

9Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, pareikšto turtinio pobūdžio reikalavimo suma didelė, o teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra tikimybė, kad atsakovai turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų turto areštą ieškinio reikalavimo ribose. Teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo principu, įtvirtintu CPK 145 straipsnio 2 dalyje, nutarė pirmiausia areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir/ar kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – ir pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus, neperžengiant pareikšto reikalavimo ribų.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas UAB „Redesa“ atskirajame skunde (b. l. 58-61) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-05-11 nutartį. Nurodo šiuos skundo argumentus:

  1. Teismas, pažeisdamas CPK 148 straipsnio 4 dalies 3 punkto bei CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimus nurodyti nutarties motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, skundžiamoje nutartyje nepaaiškino, kodėl sprendė, jog yra reali grėsmė, kad pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą galėtų sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą. Taip pat teismas nepagrįstai šį prašymą nagrinėjo apie tai nepranešęs atsakovui, pažeisdamas atsakovo teisę leisti jam pasisakyti dėl pareikšto prašymo, reikšti prieštaravimus, pateikti prašymus bei įrodymus, t. y. realizuoti jo procesines teises, numatytas CPK 42 straipsnio 1 dalyje ir CPK 148 straipsnio 1 dalyje.
  2. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro būsimo teismo sprendimo įvykdomumo pasunkėjimas arba tapimas neįmanomu. Nei ieškinyje, nei teismo nutartyje nenurodyta ir byloje nepateikta įrodomų, kuo pasireikštų galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Vadinasi, ieškovas neįvykdė savo pareigos, numatytos CPK 12 ir 178 straipsniuose, ir neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.
  3. Prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų ir teismas skundžiamos nutarties nepagrindė argumentu, kad atsakovo turtinė padėtis, lyginant su pareikšto reikalavimo suma, sudaro prielaidas spręsti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būtų apsunkintas arba taptų neįmanomu galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Teismas nepasisakė apie hipoteka įkeistą ieškovo (įkaito turėtojo) naudai turtą (transporto priemones), kurį pardavus, ieškovo reikalavimą būtų galima visiškai patenkinti. Be to, ieškovas sąmoningai nepateikė teismui Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, kurie akivaizdžiai parodytų, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera ir nekelia abejonių dėl atsakovo galėjimo įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą.
  4. Negali būti taikomos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios, dar neišnagrinėjus ginčo iš esmės, reikštų ieškinio reikalavimų patenkinimą, o nagrinėjamu atveju teismas skundžiama nutartimi netgi neleido atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokesčio darbuotojams, atlikti privalomų mokėjimų Valstybinio socialinio draudimo fondui. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas visą bylos nagrinėjimo laikotarpį negalės atlikti jokių mokėjimų, būtinų įmonės kasdienei veiklai užtikrinti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria, siekiant užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, apeliantui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

15Dėl apelianto teisės būti išklausytam

16Tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamoje teismo nutartyje, tiek ir apeliantas atskirajame skunde, nurodydami, jog ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtas, (ne)pagrįstai nepranešus apie šio prašymo nagrinėjimą apeliantui, rėmėsi CPK 148 straipsniu. Pažymėtina, kad pagal skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu ir šiuo metu galiojančią aktualią CPK 148 straipsnio redakciją (galiojančią nuo 2011-10-01), šio straipsnio nuostatos reglamentuoja vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimą kita. CPK 148 straipsnio 1 dalyje (nuo 2011-10-01 galiojanti redakcija) numatyta, jog teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita, o apie gautą prašymą vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita teismas privalo pranešti dalyvaujantiems byloje asmenims ar kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie dėl tokio prašymo turi teisę pareikšti prieštaravimus. Tuo tarpu prašymų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nagrinėjimą nuo 2011-10-01 reglamentuoja CPK 147 straipsnio nuostatos. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį, teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos nepranešdamas atsakovui, ir tik tuo atveju, kai pats teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui.

17Taigi pagal skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu (2015-05-11) galiojusį teisinį reglamentavimą pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos pranešti atsakovams, tarp jų ir apeliantui, apie tokio ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą (CPK 147 str. 1 d.). Vadinasi, nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešęs apeliantui, pažeidė CPK normas ar apribojo apelianto procesines teises, nepaisant to, kad teismas skundžiamoje nutartyje klaidingai nurodė procesinės teisės normą (CPK 328 str., 338 str.). Pažymėtina, kad savo praktikoje Lietuvos apeliacinis teismas jau yra išaiškinęs, kad teisė būti išklausytam tokiems proceso dalyviams, kuriems iš anksto nepranešama apie laikinųjų apsaugos priemonių prašymo nagrinėjimą, suteikiama vėliau, t. y. jiems kreipiantis į apeliacinės instancijos teismą su atskiruoju skundu dėl priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kartu su juo pateikiant ir įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-05-14 nutartis c. b. Nr. e2-698-186/2015, 2014-11-06 nutartis c. b. Nr. 2-1802/2014). Tokią savo teisę apeliantas realizavo, todėl negalima pripažinti, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeistos apelianto procesinės teisės, numatytos CPK 42 straipsnio 1 dalyje.

18Dėl grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui

19Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti visas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui galinčias turėti reikšmės aplinkybes, tarp kurių esminę reikšmę turi atsakovo finansinė – turtinė padėtis, nes būtent ji atspindi atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam konkretaus ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-22 nutartis c. b. Nr. e2-1355-302/2015, 2015-07-16 nutartis c. b. Nr. e2-949-117/2015).

20Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (sprendimo vykdymo apsaugos poreikį, aplinkybių, patvirtinančių grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą) tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui, o priešinga proceso šalis – atsakovas, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas išvengti tokių priemonių pritaikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimą, t. y. grėsmės sprendimo įvykdymui egzistavimą. Grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui gali būti paneigta įrodymais, kad atsakovas turi pakankamai turto ir todėl sprendimo įvykdymas jam nesukeltų sunkumų.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundo argumentais, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Tačiau, priešingai nei teigia apeliantas, pareiga įrodyti gerą turtinę padėtį (galimybę įvykdyti ieškovo reikalavimą) ir taip paneigti minėtą prezumpciją, kaip pirmiau minėta, tenka būtent pačiam apeliantui, suinteresuotam laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-17 nutartis c. b. Nr. 2-1319-330/2015, 2015-09-17 nutartis c. b. Nr. e2-1273-516/2015). Nagrinėjamos bylos atveju apeliantas nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismams nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių gerą jo finansinę padėtį bei pajėgumą įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą. Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis, Hipotekos registre nėra duomenų apie tai, jog apeliantas būtų hipoteka įkeitęs savo turtą (b. l. 109; CPK 179 str. 3 d.). Be to, Juridinių asmenų registro bei Nekilnojamojo turto registro duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), apeliantas nėra pateikęs ir savo finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 metus, o 2013-12-31 įmonės balanso duomenimis (b. l. 110), apelianto turtas sudarė 353 953,31 Eur (1 222 130 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, be kita ko, visi įvykdytini per vienerius metus – 330 943,29 Eur (1 142 681 Lt), įmonė 2013 metais gavo vos 1 366,14 Eur (4 717 Lt) pelno (b. l. 111), turi vieną nekilnojamojo turto objektą (b. l. 112-113) – 1 kambario butą, esantį Šilutės mieste, 7 617 Eur vidutinės rinkos vertės. Iš paminėtų aplinkybių darytina išvada, kad akivaizdžiai nepagrįstas apelianto teiginys, jog įmonės finansinė padėtis yra gera ir stabili.

22Apibendrinant tai, kas nustatyta ir įvertinus apelianto finansinę padėtį, nėra pagrindo spręsti, jog ieškinio suma, t. y. 4 549 530,94 Eur, yra nedidelė apeliantui, lyginant ją su apelianto nuosavybės teise valdomo turto verte (353 953,31 Eur) bei turimų įsipareigojimų dydžiu (330 943,29 Eur). Taigi apeliantas nepaneigė didelės ieškinio sumos, kaip grėsmės būsimo teismo įvykdymui, prezumpcijos (CPK 12 str., 178 str., 314 str.), o teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 185 str.).

23Neturi teisinės reikšmės paskutinis apelianto atskirojo skundo argumentas dėl apelianto veiklos apsunkinimo, kadangi, bylos duomenimis, Klaipėdos apygardos teismas 2015-06-17 nutartimi (b. l. 102-103) patenkino apelianto prašymą dėl skundžiama teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (b. l. 63-66) ir leido iš areštuotų apeliantui priklausančių lėšų mokėti atlyginimus darbuotojams, socialinio draudimo įmokas, atlikti mokėjimus į valstybės biudžetą, taip pat atlikti kitus einamuosius mokėjimus, tiesiogiai susijusius su įmonės veikla (atsiskaityti su tiekėjais už įsigytą kurą, dujas, elektros energiją, vandenį, suteiktas ryšio paslaugas ir pan.).

24Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą ir teisėtą nutartį, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Aftalitana“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-12),... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2015-05-11 nutartimi (b. l. 47-48) patenkino... 8. Teismas, vadovaudamasis CPK 148 straipsnio 1 dalimi, nusprendė atsakovams... 9. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas tikėtinai pagrindė... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas UAB „Redesa“ atskirajame skunde (b. l. 58-61) prašo panaikinti... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria, siekiant... 15. Dėl apelianto teisės būti išklausytam ... 16. Tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamoje teismo nutartyje, tiek ir... 17. Taigi pagal skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu (2015-05-11)... 18. Dėl grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui... 19. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 20. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju pareiga... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundo argumentais, kad... 22. Apibendrinant tai, kas nustatyta ir įvertinus apelianto finansinę padėtį,... 23. Neturi teisinės reikšmės paskutinis apelianto atskirojo skundo argumentas... 24. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 26. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartį palikti...