Byla e2YT-1481-820/2020
Dėl įstatymo nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuotais asmenimis dalyvaujant V. V., I. V. ir A. V., valstybės įmonei Turto bankui

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui D. V. ir jo atstovui advokatui Vaidui Rakauskui, suinteresuotam asmeniui V. V. ir suinteresuotų asmenų atstovui advokatui Liutaurui Lukošiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. V. pareiškimą dėl įstatymo nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuotais asmenimis dalyvaujant V. V., I. V. ir A. V., valstybės įmonei Turto bankui.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Pareiškimo dalykas ir pagrindo santrauka

51.

6Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (pareiškimo dalykas):

71.1.

8Atnaujinti pareiškėjo D. V. praleistą terminą priimti palikimą po velionės L. V., asmens kodas ( - ) mirties

91.2.

10Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

112.

12Pareiškėjas nurodė, jog mirusioji L. V. ir pareiškėjo motina daug metų palaikė artimus tarpusavio santykius. Nuo pat vaikystės pareiškėjas taip pat daug laiko praleisdavo kartu su L. V.. Net ir pareiškėjui gyvenant užsienyje, pareiškėjas reguliariai telefonu bendraudavo su L. V. ir jos sūnumi V. V., žinojo jų abiejų fizinę sveikatos būklę. Tokius veiksmus pareiškėjas atlikdavo dėl to, kad, pirma, nuo vaikystės su L. V. užsimezgė itin artimas ryšys, antra, nei vienas iš L. V. tikrųjų vaikų ar artimųjų ja visiškai nesirūpino, jos nelankė ir su ja nebendravo.

133.

14Vienas iš L. V. sūnų, V. V., tuo metu jau sirgęs vėžiu, gyveno to paties gyvenamojo namo, kuriame nuo 2014 metų pabaigos pas L. V. nuolat gyveno ir pareiškėjas, antrame aukšte, 2014 metų pabaigoje paskambino pareiškėjui, gyvenusiam užsienyje, ir paaiškino, kad tiek L. V., tiek ir jo sveikata bei galimybės save apsitarnauti yra ypač sunkios, niekas jais nesirūpina, todėl jiems abiem skubiai reikia pareiškėjo pagalbos. Pareiškėjas nedelsdamas, 2014 metų gruodžio mėnesį, grįžo į Lietuvą ir apsigyveno su L. V. ir jos sūnumi bei abu prižiūrėjo iki kiekvieno iš jų mirties.

154.

16L. V., matydama, kad ja niekas iš jos vaikų, išskyrus pareiškėją, nesirūpina ir jos neprižiūri, nors jai nuo 2013 metų buvo nustatytas nuolatinės slaugos ir priežiūros poreikis, Vilniaus m. 44-ajame notaro biure 2015 m. kovo 17 d. padavė pareiškimą, kuriuo panaikino ankstesnius, 2010 m. gegužės 6 d. ir 2010 m. rugpjūčio 10 d. sudarytus, testamentus. Tą pačią dieną L. V. sudarė asmeninį testamentą, kuriuo išreiškė savo valią ir visą jai nuosavybės teise priklausantį turtą po savo mirties paliko pareiškėjui. Asmeninis testamentas buvo pateiktas saugoti notarui.

175.

18Po ilgos ir sunkios ligos, L. V. mirė ( - ). Apie jos mirtį Bendrajam pagalbos centrui pranešė pareiškėjas, kuris visą laiką buvo su L. V.. Už L. V. palaidojimą atsakingas taip pat buvo pareiškėjas, kuris apmokėjo laidojimo išlaidas.

196.

20Pareiškėjas, neturėdamas teisinio išsilavinimo, užsienyje dirbęs meno srityje, buvo įsitikinęs, kad į palikimo atsiradimo vietos notarą reikia kreiptis praėjus 3 mėnesiams po palikėjos mirties. Būtent tokius veiksmus jis ir atliko. Paskutinė 3 mėnesių termino priimti palikimą diena – ( - ), šeštadienis. Paskutinę ( - )savaitę pareiškėjas jautėsi prastai, jį kankino nuolatinė nemiga, bloga savijauta supratus, kad jis liko vienas ir L. V., kurią jis vadino savo mama, daugiau nebepamatys. Pareiškėjas vartojo turėtus raminamuosius vaistus, niekur nėjo iš namų. Būdamas įsitikinęs, kad turės galimybę priimti jam L. V. paliktą palikimą, pas notarą kreipėsi ne ( - ) (sekančią po ne darbo dienos einančią darbo dieną), bet ( - ) antradienį.

217.

22Pirmiausiai pareiškėjas nuvyko į Notarų rūmus išsiaiškinti, pas kokį notarą jam reikėtų kreiptis dėl palikimo priėmimo. Jam buvo nurodyta kreiptis į Vilniaus miesto 38-ąjį notaro biurą. Nuvykus pas notarą ir žodžiu nurodžius, kad pareiškėjui asmeniniu testamentu L. V. paliko visą turėtą turtą, notarė paaiškino, kad jis vieną dieną praleido palikimo priėmimo terminą, todėl šiuo metu jis gali tik gražiuoju susitarti su įstatyminiais įpėdiniais, kuriems L. V. paveldėjimo teisę buvo panaikinusi asmeniniu testamentu, kad pastarieji sutiktų, jog pareiškėjas priimtų palikimą pagal testamentą. Buvo paskirta asmeninio testamento paskelbimo diena – ( - ) Pareiškėjas bandė kalbėtis su įstatyminiais įpėdiniais apie tikrąją L. V. valią, tačiau įstatyminiai įpėdiniai nesutiko.

238.

24Paveldėjimo pagal testamentą procedūrose esminę reikšmę turi testatoriaus valia. Testamentas yra vienašalis sandoris, kuriame išreiškiamas jį sudariusio asmens patvarkymas dėl jam priklausančio turto paveldėjimo, t. y. įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu. Testamento, kaip asmeninio vienašalio įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudaryto sandorio reikšmingiausias elementas - testatoriaus valia, kurią turi atitikti testamento turinys. L. V. išreiškė savo tikrąją valią ir panaikino paveldėtojų pagal įstatymą paveldėjimo teisę, sudarydama 2015 m. kovo 17 d. asmeninį testamentą, kuriuo po mirties visą savo turtą paliko pareiškėjui. Būtent tokia buvo tikroji L. V. valia.

259.

26Pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą palikimui priimti, tačiau jį praleido tik vieną dieną ir, būdamas įsitikinęs, kad palikimą galima priimti ne per 3 mėnesius nuo patikėjos mirties, bet po 3 mėnesių po palikėjos mirties. Atsisakius pareiškėjui atnaujinti palikimo priėmimo terminą tik dėl to, kad jis praleistas itin nežymiai — 1 dieną, būtų ne tik visiškai paneigta tikroji testatorės valia, bet ir teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai.

2710.

28Sprendžiant klausimą, ar atnaujinti palikimo priėmimo terminą, turi būti atsižvelgiama į tai, kiek tas terminas yra praleistas, nes praleidimo trukmė tiesiogiai susijusi su būtinumu išlaikyti pareiškėjo ir palikimą priėmusių įpėdinių interesų pusiausvyrą.

2911.

30Pareiškėjas palaidojo palikėją praėjus 1,5 mėnesio po jos mirties. Paskutinę 3 mėnesių termino priimti palikimą savaitę jautėsi itin prastai. Jeigu būtų žinojęs ir supratęs, kad jis palikimą turi priimti per 3 mėnesius po L. V. mirties ir šį terminą praleidus vieną dieną jis iš esmės gali nebetekti teisės paveldėti pagal testamentą, būtų su kitų asmenų pagalba bet kokiu atveju ir bet kokios būsenos atvykęs pas notarę ir pareiškęs, kad priima palikimą pagal testamentą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju tokių veiksmų pareiškėjas neatliko, o pasijutęs geriau, ( - ) nuvyko į Notarų rūmus išsiaiškinti, pas kokį notarą jam reikėtų kreiptis dėl palikimo priėmimo.

3112.

32Neatnaujinus vieną dieną praleisto termino priimti palikimą, būtų paneigta ne tik testatorės valia, kuri 4 metus iki jos mirties nesikeitė, bet ir teisingumo bei sąžiningumo principai, iškreipta visa paveldėjimo procedūrų tvarka pagrindinę reikšmę suteikiant formaliam teisės normos aiškinimui, o ne testatorės valiai. Palikimo priėmimui reikšmingas ne tik veiksmų priimti palikimą atlikimas per įstatymo nustatytą terminą, bet ir paveldėjimo teisės turėjimas (šiuo atveju - pagal testamentą). Neabejotina, kad reikšmingesnė vertybė yra tikroji testatoriaus valia ir jos įvykdymas, o ne vieną dieną praleistas terminas tokią valią realiai įgyvendinti. Tuo pačiu pažymėtina, kad iki pat šios dienos pareiškėjas buvo sąžiningas ir aktyvus, bandė susitarti su įstatyminiais įpėdiniais, siekė gauti visą reikšmingą informaciją iš notarės ir tik dėl notarės atostogų atsakymas iš jos buvo gautas tik 2019 m. rugsėjo 5 d.

3313.

34Termino pareiškėjui priimti palikimą atnaujinimas niekaip nepažeis suinteresuotų asmenų teisių ir interesų, kadangi ne be priežasties testatorė testamentu visą savo turtą paliko pareiškėjui. Iki pat šios dienos paveldėjimo teisės liudijimai suinteresuotiems asmenims nėra išduoti, testatorės turėtu turtu šie asmenys niekada nedisponavo ir nepradėjo disponuoti, o paliktame bute iki šiol gyvena pareiškėjas.

3514.

36Teisingas teisėtų interesų balansas nustatomas atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, naudojimosi turtu interesus, atsižvelgiant į tai, kiek nepriėmus palikimo nukentėjo pareiškėjo turtiniai ir kiti interesai. Pareiškėjas jokio nekilnojamojo turto neturi, kadangi jam tokio poreikio nebuvo, nes pastaruosius 5 metus gyvenant su L. V. jai nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame bute. Pajamų iš darbinės veiklos pareiškėjas taip pat negauna, kadangi dėl būtinybės nuolat prižiūrėti L. V. pareiškėjas tiesiog fiziškai negalėjo turėti darbo, dirbti ir užsidirbti. Tuo tarpu L. V. įstatyminiai įpėdiniai, ja niekada nesirūpinę ir su ja negyvenę, nepatirs jokių neigiamų pasekmių dėl tikrosios L. V. valios pagal asmeninį testamentą įgyvendinimo, kadangi jokių asmeninių ryšių su L. V. iki pat jos mirties nepalaikė.

37II.

38Suinteresuotų asmenų atsikirtimų santrauka

3915.

40Suinteresuoti asmenys V. V., A. V. ir I. V. pateikė atsiliepimą, kuriame su pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4116.

42Suinteresuoti asmenys abejoja pareiškėjo sąžiningumu, nes pareiškime nurodomos klaidinančios ir melagingos aplinkybės, o sudarytas testamentas kelia rimtų abejonių jo teisėtumu.

4317.

44Pareiškime nurodoma, jog pareiškėjas praleido vieną dieną priimti palikimą, tačiau realiai pareiškėjas praleido 91 dieną palikimui priimti.

4518.

46Pareiškėjas pripažįsta praleidęs įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti ir nurodo šias, jo nuomone, svarbias aplinkybes:

4718.1.

48Pareiškėjas neturi teisinio išsilavinimo, užsienyje dirbo meno srityje;

4918.2.

50Pareiškėjas buvo įsitikinęs, kad į palikimo atsiradimo vietos notarą reikia kreiptis praėjus 3 mėnesiams po palikėjos mirties;

5118.3.

52Pareiškėjas paskutinę 3 mėnesio termino priimti palikimą savaitę jautėsi itin prastai.

5319.

54Išvardintos priežastys yra nesvarbios ir nereikšmingos. Pareiškėjas, siekdamas pateisinti ir pagrįsti termino praleidimo priežastį, lingvistiškai manipuliuoja „3 mėnesių termino“ formuluote.

5520.

56Nėra aišku, kaip mirusiosios L. V. gyvenime atsirado pareiškėjas. Suinteresuotiems asmenims yra žinomas šis asmuo, tačiau jo praeitis, gyvenimo būdas, moralė yra nežinoma dėl šio asmens bendravimo būdo ir kultūros. Suinteresuotas asmuo I. V. nurodė, jog jos tėtis a. a. V. V. buvo sakęs, jog 2014 metais, prieš pat Naujųjų metų šventę vakare į jų namus adresu, kur gyveno V. V. su savo motina L. V., atvažiavo asmuo, kuris prisistatė „( - )“, vėliau paaiškėjo, jog tai pareiškėjas. Šis asmuo nėra šeimos narys, ar asmuo turėjęs kokių nors artimesnių (draugiškų) santykių su L. V. ar kitais giminaičiais. Suinteresuoti asmenys gali spėti, kad pareiškėjas yra L. V. draugės, kurią jį lankydavo Druskininkuose, kaimynų sūnus, ir ten jie galėjo susipažinti, kadangi močiutė ten atostogaudavo.

5721.

58L. V. visada rūpinosi jos šeima: jos sūnūs, marčios ir anūkai. Pareiškėjo teiginiai apie tai, kad močiute buvo nesirūpinama, yra nieko nepagrįstas, turimas interesas užgrobti svetimą turtą. L. V. gyveno kartu su savo sūnumi, prieš Pareiškėjui atsirandant, t. y. gyveno kartu su V. V., kuris rūpinosi savo mama. Dar anksčiau mama (L. V.) rūpinosi ir kitas sūnus V. V.. Suinteresuotam asmeniui I. V., taip pat savo buvusiai sutuoktinei O. V., jos tėtis V. V. yra pasakojęs, jog ( - ) atsirado iš niekur pas močiutę L. V.. Pareiškėjas pasakė, kad atvažiavo atostogoms dviem savaitėms iš Didžiosios Britanijos. L. V. ir V. V. priėmė svečią, kuris pasiliko iki jų mirties. Galima daryti prielaidą, kad pasiliko siekdamas įgyti L. V. turtą.

5922.

60Pareiškime nurodyta aplinkybė, kad Pareiškėjui 2014 metų pabaigoje paskambino V. V. ir nurodė, kad neva juo ir močiute nesirūpinama, kad jie negali patys savimi pasirūpinti ir kad jiems reikalinga pagalba, yra neteisingas, neparemtas įrodymais. Pareiškėjo teiginys, jog jis „nedelsdamas 2014 metais gruodžio mėnesį, grįžo į Lietuvą ir apsigyveno su L. V. ir jos sūnumi bei abu prižiūrėjo iki kiekvieno mirties" yra netiesa. Pareiškėjas negali tinkamai pagrįsti, koks vis tik buvo jo santykis su L. V. ir jos sūnumi V. V.. Praeities epizodas su jo motinos pažintimi su L. V. yra deklaratyvus, nes nenurodoma Pareiškėjo motinos vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta ir kitos reikšmingos aplinkybės.

6123.

62Pareiškėjas sureikšmina ir perdeda savo indėlį į L. V. rūpinimąsi, nes nepateikia jokių argumentų, juolab įrodymų kad jis būtų močiute rūpinęsis. Pareiškėjas gyvenimo su L. V. metu niekur nedirbo ir neturėjo savo pajamų bei gyvenamosios vietos, todėl gyveno L. V. namuose ir už jos pinigus.

6324.

64L. V. sūnus V. V. galėjo pats savimi pasirūpinti, kadangi dirbo Vilniaus Mstislavo Dubužinskio vidurinėje mokykloje, vėliau Vilniaus „Genio" pradinėje mokykloje, kuri buvo šalia jo namų. Darbo pobūdis - ūkio reikalai. Taigi, V. V., skirtingai nei nurodo Pareiškėjas, jo paslaugų (rūpinimosi) nereikėjo. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad, nepaisant to, jog V. V. turėjo sudėtingą charakterį ir kartais susipykdavo su savo šeima (sūnumi, dukra ir buvusia sutuoktine), jis palaikė su ja glaudžius santykius, ir jo šeima juo rūpinosi. Pareiškėjo iniciatyva V. V. buvo paguldytas į VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė" laikotarpiu nuo 2015 metų kovo iki 2015 metų gegužės mėnesio.

6525.

66Pareiškėjui likus vienam su L. V., kai Pareiškėjo iniciatyva, jos sūnus V. V. gulėjo VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė", 2015 m. kovo 17 d. buvo sudarytas vienašalis L. V. sandoris dėl oficialių testamentų panaikinimo, ir tą pačią dieną buvo sudarytas jos asmeninis testamentas, kuriuo visas turtas paliekamas pareiškėjui.

6726.

68Asmeninis testamentas sudarytas 2015 m. kovo 17 d., tačiau jo priėmimo saugoti aktas sudarytas tik 2015 m. balandžio 9 d. Suinteresuoti asmenys pareiškė, kad jiems kelia abejonių sudaryto testamento teisėtumas ir jo sudarymo aplinkybės.

6927.

70Suinteresuotas asmuo A. V. 2018 m. gruodžio 13 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities policiją dėl asmens vardu „( - )" neteisėto buvimo pas močiutę namuose, nurodydamas, kad po V. V. (tėvo) mirties 2017 m. rugpjūčio mėn. jis ir giminė negali patekti į močiutės namus, nes asmuo vardu „( - )" pakeitė durų spynas ir neįsileidžia vidun, arba įsileidžia tik su jo sutikimu. Suinteresuotas asmuo prašė policijos pagalbos. Policija apklausė administracinėje teisenoje ir patį „( - )". Pareiškėjas neteisingai policijai nurodė, kad L. V. rūpinasi tik jis, o giminės ja nesirūpina, nors, pasak jo, gali ateiti kada panorėję. Tuo pat metu pareiškėjas aiškiai policijai nurodęs, kad „jis yra L. V. turto dalies paveldėtojas pagal testamentą". Taigi, 2019 metų pradžioje Pareiškėjas aiškiai žinojo apie jo naudai surašytą testamentą, o tai reiškia, kad Pareiškėjas neabejotinai turėjo žinoti ir apie įstatyminę palikimo priėmimo tvarką. Kitaip tariant, remtis aplinkybe, jog Pareiškėjas galėjo ko nors nežinoti apie palikimo priėmimo tvarką, ir ypač terminą, per kurį reikia priimti palikimą, yra neįtikinama.

7128.

72Suinteresuotų asmenų mamos O. V. ir N. V., matė, kad po V. V. mirties pareiškėjas akivaizdžiai riboja pasimatymus su L. V. ir bando sudaryti jai blogą įspūdį apie giminaičius. Retais atvejais, kai joms pavykdavo patekti pas L. V., L. V. buvo pastebimai sulysusi, nuolat alkana, namuose buvo labai šalta ir jausdavosi nemalonus kvapas dėl nešvaros. Tuomet O. V. ir N. V. nuvyko į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą ir paprašė įvertinti L. V. gyvenimo ir priežiūros sąlygas. Tai buvo perduota Vilniaus centrui, kuris atsakingas už socialinę paramą ir pagalbą konkrečiame miesto rajone. Centro darbuotoja 2018 m. gruodžio 11 d. nurodė, kad L. V. bus aplankyta 2018 m. gruodžio 14 d. Jį buvo bandoma iš anksto perspėti apie vizitą telefonu, bet jis nekėlė ragelio. Tą dieną O. V., N. V., socialinė darbuotoja L. V. ir dvi kitos socialinės darbuotojos atvyko patikrinti, kaip gyvena L. V., tačiau pareiškėjas neatidarė durų. Pareiškėjas arba sąmoningai neatidarė durų, arba buvo išėjęs, o ( - ) tuo metu jau nebevaikščiojo - tai yra, tikrai buvo namuose, bet pati durų atidaryti negalėjo. Socialiniams darbuotojams nepavyko įvertinti L. V. gyvenimo aplinkos.

7329.

74Apie L. V. mirtį giminaičiai sužinojo tik praėjus dviem savaitėms, kuomet suinteresuotų asmenų A. V. ir I. V. mama O. V. eilinį kartą ėjo aplankyti L. V. į jos namus. Sutikus Pareiškėją pastarasis pareiškė, kad L. V. mirė prieš dvi savaites. Pareiškėjas savavališkai ir neteisėtai, pats nusprendė kremuoti L. V. kūną, ir ne Lietuvoje, o Lenkijos Respublikoje. Pareiškėjas neturėjo teisės spręsti L. V. kūno kremavimo klausimo, spręsti, kur ir kaip laidoti jos palaikus ir taip toliau, tačiau ėmėsi atitinkamų veiksmų, prisistatydamas kitiems asmenims kaip L. V. sūnus.

7530.

76Prie pareiškimo pridėtas greitosios medicinos pagalbos išrašas, kuriame nurodoma „Pranešė sūnus. Laukia. VPK info. Kvietėjas: bpC. ( - ). Dispečeris:1". Prie pareiškimo pridėtame prašyme Saltoniškių kapinių administracijai nurodoma, kad jį pasirašo „jos biologinio kraujo neturintis jos sūnus D. V.". Pareiškėjas negali prisistatyti L. V. sūnumi, nes juo nėra. Nesuprantami Pareiškėjo ketinimai palaidoti L. V. Rasų kapinėse, nors šeimos kapas yra Saltoniškių kapinėse. Užkirsti kelią atitinkamiems neteisėtiems pareiškėjo veiksmams suinteresuotiems asmenims pavyko tik paskutiniu momentu.

7731.

78L. V. mirties aplinkybės nėra tiksliai žinomos. Tas faktas, kad svetimas asmuo, žinantis, kad jam testamentu yra paliktas L. V. turtas, slėpė nuo giminaičių jos mirties faktą ir jos laidojimo aplinkybes, kelia daug įtarimų.

7932.

80Pareiškėjas pripažįsta praleidęs įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti. Įpėdinis, siekdamas pratęsti terminą palikimui priimti, turi įrodyti, jog šis praleistas dėl svarbių priežasčių, pripažintinų pagrindu jam pratęsti, t. y. tam tikros priežastys lėmė, kad įpėdinis dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių tinkamai negalėjo įgyvendinti įstatyme nustatytų savo teisių. Terminas palikimui priimti gali būti pratęsiamas tik tokiam įpėdiniui, kuris turėjo valią palikimą priimti, tačiau dėl susidėjusių individualių gyvenimo aplinkybių negalėjo atlikti įstatymo nustatytų palikimo priėmimo veiksmų. Nesant realiai sutrukdžiusių kliūčių, laikytina, kad įpėdinis, turėdamas apsisprendimo laisvę, nepareiškė noro priimti palikimą. Įstatyme įpėdinis neįpareigojamas pranešti kitiems įpėdiniams apie jų turimą paveldėjimo teisę ir neleidžiama priimti palikimo už kitą, t. y. kiekvienas įpėdinis turi priimti palikimą asmeniškai, pats arba per atstovą.

8133.

82Teismai, spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinę reikšmę turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios priežastys pripažintinos svarbiomis, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisinius padarinius, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą, teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus. Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo asmens elgesio standartai.Teisinio išsilavinimo trūkumas nėra pripažintina kaip svarbi ar lemiama priežastis termino palikimui priimti atnaujinti. Šiuo atveju svarbu tai, jog pareiškėjas žinojo apie testamentą. Pareiškėjas deklaratyviai nurodo, jog jis manė, kad 3 mėnesių terminas turėtų būti taikomas po palikėjos mirties. Jis pats turėjo rūpintis kaip priimti palikimą, ir ką jis veikė 91 dieną po palikėjos mirties nėra aišku, taigi jo elgesys yra nesąžiningas priešingai nei įpėdinių giminaičių.

8334.

84Suinteresuoti asmenys, nepraleidę 3 mėnesių termino, veikdami sąžiningai nuvyko pas notarę ir pateikė prašymą priimti palikimą. Suinteresuoti asmenys visada veikė sąžiningai, nesislėpdami ir viešai, skirtingai nei Pareiškėjas. Terminas praleistas 91 dieną, ką veikė tuo metu pareiškėjas, žinodamas, kad jo naudai, neaiškiomis aplinkybėmis, surašytas testamentas nėra aišku.

8535.

86Pareiškėjas nenurodo faktinių aplinkybių, teisinių argumentų, kurie galėtų leisti teigti, kad Pareiškėjas buvo sąžiningas, adekvatus ir buvo tokios reikšmingos aplinkybės, jog jis tris mėnesius neturėjo laiko priimti palikimą.

8736.

88Suinteresuoti asmenys kategoriškai nesutinka su termino palikimui priimti atnaujinimu, kadangi tai būtų nesąžininga tikrųjų giminaičių atžvilgiu, t. y. velionės L. V. vienintelių sūnų vaikų, kurie veikdami sąžiningai pateikė prašymą palikimui priimti.

8937.

90Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas teismo pateikė atsiliepimą, kuriame prašė pareiškimą dėl termino atnaujinimo nagrinėti teismo nuožiūra valstybės įmonės Turto banko atstovui nedalyvaujant .

9138.

92Valstybei perduotino (taip pat ir valstybės paveldėto) nekilnojamojo turto, įskaitant ir jam priskirtus žemės sklypus ir akcijų perėmimą, įvertinimą ir apskaitą pagal Taisyklių nuostatas vykdo VĮ Turto bankas. Valstybei paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina tik tokiais atvejais, kai yra paliktas valstybei testamentu, palikėjas neturi įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą, nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo arba iš visų įpėdinių atimta paveldėjimo teisė, tad palikimas valstybei galėtų pereiti tik tokiu atveju, jei pareiškėjo prašymas butų atmestas.

9339.

94VĮ Turto bankas nėra perėmusi palikėjos L. V. palikimo.

9540.

96Trečiųjų asmenų, palikėjos giminaičių A. V., V. V. ir I. V. 2019 m. rugsėjo 27 d. atsiliepime nurodytos aplinkybės sudaro pagrįstą pagrindų kritiškai vertinti pareiškėjo teiginius dėl palikėjos tikrosios valios sudarant testamentą ir paliekant turtą D. V.. Tačiau, jei visapusiškai ir pilnai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, trečiųjų asmenų nurodytas aplinkybes, teismas įsitikintų, kad yra pagrindas atnaujinti terminą palikimui priimti, VĮ Turto bankas neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui.

97III.

98Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados Teismas konstatuoja :

9941.

100Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

10142.

102Aiškindamas įrodymų pakankamumo taisyklę kasacinis teismas yra nurodęs, kad vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Multiidėja“ v. I. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-697/2013; 2015 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Visbalta“ v. N. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-399-701/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-224-469/2016 ir kt.).

10343.

104Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

10544.

106Paveldėjimo teisės normos nustato fizinio asmens turtinių teisių ir pareigų, taip pat kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimą mirusio asmens teisių perėmėjams – įpėdiniams. Palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalį laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Minėto straipsnio 3 dalis nurodo, kad veiksmai, susiję su palikimo priėmimu turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. CK 5.57 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu trijų mėnesių terminas palikimui priimti yra praleistas, teismas gali jį pratęsti, jei pripažįsta, jog terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių.

10745.

108Siekiant užtikrinti apibrėžtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose ir skatinant įpėdinius kuo greičiau priimti sprendimą dėl paveldimo turto, CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad palikimas turi būti priimtas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Praleidęs šį terminą įpėdinis turi kreiptis į teismą dėl termino atnaujinimo, jei terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, arba tikėtis kitų palikimą priėmusių įpėdinių sutikimo ir palikimą priimti be kreipimosi į teismą (CK 5.57 straipsnio 1 dalis). Terminas palikimui priimti gali būti atnaujinamas tik tokiam įpėdiniui, kuris turėjo valią palikimą priimti, tačiau dėl susidėjusių individualių gyvenimo aplinkybių negalėjo atlikti įstatyme nustatytų palikimo priėmimo veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2014; kt.). Taigi, įstatyme nustatytas palikimo priėmimo termino tikslas - užtikrinti apibrėžtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose ir skatinant įpėdinius kuo greičiau priimti sprendimą dėl paveldimo turto. Terminas palikimui priimti gali būti atnaujinamas tik tokiam įpėdiniui, kuris turėjo valią palikimą priimti, tačiau dėl susidėjusių individualių gyvenimo aplinkybių negalėjo atlikti įstatyme nustatytų palikimo priėmimo veiksmų.

10946.

110Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis Lietuvos teismų praktiką, yra nurodęs, kad sprendžiant klausimus dėl termino palikimui priimti prailginimo, turi būti įvertintos termino palikimui priimti praleidimo aplinkybės, laiko tarpas, kiek jis buvo praleistas, kitos teisinę reikšmę turinčios priežastys, trukdžiusios pareiškėjui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-627/2006). Esminę reikšmę, pagal teismų praktiką, turi pareiškėjų veiksmai ar neveikimas 3 mėnesių laikotarpiu, kuriuo turėjo būti atlikti veiksmai.

11147.

112Šioje byloje yra pareikštas tik reikalavimas atnaujinti įstatymo nustatytą terminą, todėl teismas nagrinėja bylą ir pasisako tik dėl šio reikalavimo. Atsižvelgiant į tai, teismas nenagrinėja ir nepasisako dėl suinteresuotų asmenų teiginių susijusių su pareiškėjo apsigyvenimu pas L. V., pareiškėjo praeitimi, ankstesnių testamentų panaikinimo, paskutinio testamento sudarymo ir kitų aplinkybių, tiesiogiai nesusijusių su pareikštu reikalavimu. Ši nutartis neužkerta kelio suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą su savarankiškais reikalavimais, siekiant apginti savo teises ir/ar tiesėtus interesus, jei mano esant juos pažeistais.

11348.

114Byloje nėra ginčo, jog L. V. mirė ( - ) (1 t., p. 23, 136-137).

11549.

116Byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas yra paveldėtojas pagal pas notarą buvusį testamentą (1 t., p. 12-14).

11750.

118L. V. buvo palaidota ( - ) Saltoniškių kapinėse pagal pareiškėjo D. V. ( - ) prašymą (1 t., p. 26).

11951.

120Pareiškėjas pas L. V. apsigyveno nuo 2014 m. gruodžio mėnesio, gyveno iki jos mirties ( - ), ja rūpinosi ir prižiūrėjo, nes visą tą laiką jai buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis (1 t., p. 21-22). Ginčo dėl to byloje nėra. Pažymėtina, jog pareiškėjui prižiūrint palikėją, turinčią specialiųjų poreikių ir negalinčią savęs apsitarnauti, negalėjo būti lygiaverčiu darbo rinkos dalyviu, sukaupti turto ar įsigyti kitą gyvenamąją vietą.

12152.

122Terminas palikimui priimti baigėsi ( - ) (CK 5.50 straipsnio 3 d.). Termino pabaigos diena buvo ne darbo diena – šeštadienis, todėl paskutine termino diena laikytina pirmoji darbo diena, einanti po laisvos dienos, t. y. ( - ) (CK 1.122 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas dėl palikimo priėmimo kreipėsi į notarą ( - ), t. y. praleidęs terminą vieną dieną.

12353.

124Visi įpėdiniai, pretenduojantys į palikimą, nepriklausomai nuo paveldėjimo būdo (pagal įstatymą arba pagal testamentą), įpėdinių eilės ir kitų aplinkybių, pateikti pareiškimą dėl palikimo priėmimo arba pradėti faktiškai valdyti paveldimą turtą turėtų per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo momento (kaip jis apibrėžtas CK 5.3 straipsnyje). Tačiau priėmusiais palikimą bus laikomi tik pirmesnės eilės įpėdiniai arba įpėdiniai pagal testamentą.

12554.

126Suinteresuoti asmenys yra įpėdiniai pagal įstatymą, kurie įstatymo nustatytu terminu kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo: V. V. kreipėsi ( - ) (1 t., p. 130-131), A. V. – ( - ) (1 t., p. 132-133), I. V. – ( - ) (1 t., p. 134-135). Ginčo dėl to byloje nėra.

12755.

128Suinteresuoti asmenys palikimo nėra priėmę ir jo nevaldo, todėl termino priimti palikimą atnaujinimas nesukels didelių neigiamų padarinių, nes palikimo priėmimas pagal palikėjos valios išraišką yra labiausiai palikėjos valią atitinkantis palikimo priėmimas.

12956.

130Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant klausimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, paprastai yra atsižvelgiama ir į tai, kiek terminas yra praleistas, nes praleidimo trukmė tiesiogiai susijusi su būtinumu išlaikyti pareiškėjo ir palikimą priėmusių įpėdinių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-191/2012). Paveldėjimo teisinių santykių dalyvių interesų pusiausvyros principas suponuoja būtinybę įvertinti, kaip termino palikimui priimti atnaujinimas gali paveikti asmens, priėmusio palikimą ir tokiu būdu jau tapusio paveldimo turto savininku, teises ir pareigas, taip pat tai, kokią įtaką gali turėti termino atnaujinimas (neatnaujinimas) šių santykių dalyvių turtiniams interesams. Taigi, teismas, spręsdamas įstatyme nustatyto termino tam tikriems veiksmams atlikti atnaujinimo klausimą, visais atvejais turi įvertinti, ar sprendimas atnaujinti asmens praleistą terminą nepažeis kitų suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2012). Taigi, kasacinės instancijos teismo praktikoje nurodoma, jog teismas turi įvertinti, kaip termino atnaujinimas paveiks palikimą priėmusių įpėdinių teises ir/ar teisėtus interesus.

13157.

132Kadangi suinteresuoti asmenys dar nėra įgiję nuosavybės teisių į palikimą, o yra tik išreiškę valią priimti palikimą, todėl jų turtinė padėtis, patenkinus pareiškimą, esmingai nesikeistų. Apie pareiškėją ir galimą testamentą pareiškėjo naudai kiti įpėdiniai žinojo, nes juos buvo informavęs pareiškėjas. Testamento turinį suinteresuoti asmenys sužinojo ( - ) paskelbus testamentą (1 t., p. 87). Suinteresuoti asmenys turėjo žinoti, jog įstatymas nustato galimybę atnaujinti terminą palikimui priimti ir kad pareiškėjas yra išreiškęs valią ir siekia priimti palikimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes suinteresuoti asmenys neturėjo pagrindo besąlygiškai tikėtis, jog turtas jau priklauso jiems ir pareiškėjas negrįžtamai prarado teisę į palikimą.

13358.

134Minėta, jo pareiškėjas į notarą kreipėsi praleidęs terminą vieną dieną. Akivaizdu, jog kreipimasis į notarą dėl palikimo priėmimo sekančią dieną po termino pabaigos, yra ypatingai mažas laiko tarpas. Pareiškėjas, gindamas savo teises ir teisėtus interesus į teismą kreipėsi 2019 m. rugsėjo 11 d. Iki kreipimosi į teismą, pareiškėjas bandė tartis su kitais įpėdiniais ir 2019 m. rugpjūčio 8 d. ( 1 t., p. 105) kreipėsi į notarę dėl dokumentų gavimo. Iš notarės atsakymą gavo po notarės atostogų apie 2019 m. rugsėjo 4 d. (1 t., p. 106). Taigi, pareiškėjas nedelsdamas kreipėsi į teismą dėl savo teisių ar teisėtų interesų gynimo.

13559.

136Sutiktina su suinteresuotų asmenų atstovo teiginiais, jog pagal teismų praktiką pareiškėjas turi įrodyti, kodėl nesikreipė per 91 dieną, o ne pradelstą vieną dieną.

13760.

138L. V. palaikų palaidojimu rūpinosi pareiškėjas. Pareiškėjas užsakė kremavimo paslaugas. Pareiškėjas siekė palaidoti mirusiąją Rasų kapinėse, kuriose ji prašė būti palaidota ir pradėjo tvarkyti dokumentus. Mirusioji buvo palaidota giminaičių nurodytose Saltoniškių kapinėse šeimos kape, giminaičiams pareiškus tokį prašymą (1 t., p. 71). Pareiškėjas siekė pirmiau pasirūpinti ir deramai palaidoti mirusiąją, tuo aprodydamas, jog turtas nebuvo esminė slaugymo aplinkybė, todėl bendražmogiškąja prasme suprantama ir pateisinama, jog tuo laikotarpiu jis neatvyko pas notarą dėl palikimo priėmimo. Aplinkybę, jog pareiškėjas tapo labai artimas mirusiajai patvirtina ir faktas, jog pareiškėjas mirusiąją vadino „motinėle“, save „jos biologinio kraujo neturinčiu sūnumi“ (1 t., p. 26, 23, notarės parodymai teisme). Pareiškėjo didelį empatijos jausmą patvirtina ir faktas, jog jis daugiau nei 4,5 metus slaugė ir prižiūrėjo palikėją, turinčią specialiųjų priežiūros poreikių, negalinčią savarankiškai apsitarnauti, nepriekaištaudamas giminaičiams ir nesiskųsdamas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog pareiškėjas dėl pateisinamų objektyvių priežasčių nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo iki mirusiosios palaidojimo 2019 m. gegužės 18 d.

13961.

140Iš pareiškėjo liudytojos S. K. parodymų, pareiškėjo parodymų nustatyta, jog pareiškėjas žinojo, kad į notarą dėl palikimo priėmimo turi kreiptis per tris mėnesius nuo palikėjos mirties.

14162.

142Iš pareiškėjo parodymų, pareiškėjo liudytojos parodymų matyti, jog pareiškėjas patyrė sunkius dvasinius išgyvenimus. Pareiškėjas, žinodamas, kad iki ( - ) gali kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo siekė tai padaryti vėliau, atslūgus dvasiniams išgyvenimams, termino pabaigoje. Žmogiškąja prasme suprantama ir pateisinama, jog pareiškėjas po laidotuvių iš karto nepuolė pas notarą spręsti turtinių klausimų, nes nuoširdžiai gedinčiam asmeniui jie nėra svarbiausi. Kadangi mirusioji buvo palaidota praėjus daugiau nei pusei termino palikimui priimti ir iki termino pabaigos buvo likę šiek tiek daugiau nei mėnuo, akivaizdu, jog pareiškėjas neturėjo galimybės pasinaudoti visu įstatymo nustatytu beveik trijų mėnesių terminu kreiptis dėl palikimo priėmimo. Iš minėtų asmenų parodymų matyti, jog būtent termino pabaigoje ir ypač paskutinę palikimo priėmimo dieną – ( - ) pareiškėjui buvo didžiausi dvasiniai pergyvenimai. Iš pareiškėjo telefono išklotinės matyti, kad ( - ) pareiškėjas nei pats skambino, nei jam kas nors skambino, tai netiesiogiai taip pat patvirtina, kad pareiškėjui buvo depresinė būsena ir jis nesikėlė tą dieną iš lovos.

14363.

144Pareiškėjas, nors ir žinodamas, kad terminas baigiasi po trijų mėnesių nuo palikėjos mirties, tikėjosi, jog kreipimasis į notarą sekančią dieną yra nereikšmingas.

14564.

146Apibendrinant nurodytas aplinkybes: kad gerbtina pareiškėjos valia buvo palikti palikimą pareiškėjui, kad daugiau nei pusė termino pareiškėjas praleido prioritetą teikdamas palikėjai, t. y. pirmiau besirūpindamas palikėjos palaikų palaidojimu, kad pareiškėjas turi ilgą laiką slaugė palikėją, turinčią specialiųjų poreikių ir tapo labai artimas palikėjai, kad labai pergyveno po jos mirties ir patyrė didelius dvasinius pergyvenimus, kad suinteresuoti asmenys žinojo apie palikėjos valią testamentu palikti palikimą pareiškėjui, kad prižiūrėdamas specialių poreikių turinčią palikėją pareiškėjas, skirtingai nei suinteresuoti asmenys, neturėjo objektyvių galimybių sukaupti turto ir neturi kitos gyvenamosios vietos, kad suinteresuoti asmenys yra išreiškę valią priimti palikimą, bet jo dar nėra priėmę, t. y. šiuo metu nuosavybės teise de facto turima turto masė iš esmės nepasikeis, darytina išvada, kad pareiškėjas labai nežymiai, dėl svarbių priežasčių, praleido terminą palikimui priimti, todėl prašymas atnaujinti įstatymo praleistą terminą yra tenkintinas ir terminas atnaujintinas (CK 5.50 straipsnio 3 dalis).

14765.

148Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

149Procesiniai klausimai

15066.

151Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatas notarai privalo užtikrinti notarinių veiksmų slaptumą. Teisėjo, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno reikalavimu pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami dėl jų žinioje esančių baudžiamųjų ir civilinių bylų, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais (LR Notariato įstatymo 14 straipsnio 3 dalis). Pareiškėjo telefoninių pokalbių išklotinė yra asmeniniai duomenys taip pat yra saugomi įstatymo. Kadangi bylos nagrinėjimui buvo pareikalauta pateikti paveldėjimo bylų kopijas ir telefoninių pokalbių išklotines, kurios yra susiję su asmens duomenų apsauga ir notaro veiksmų slaptumu, ši bylos medžiaga pripažintina nevieša ir neteiktina susipažinti byloje nedalyvaujantiems asmenims, išskyrus byloje dalyvaujančius asmenis ir asmenis, kuriems ši teisė yra suteikta pagal įstatymus ir kuriems tokios informacijos reikia jų pareigoms atlikti, bei neteiktina kopijuoti jokiems asmenims, išskyrus asmenis, kuriems ši teisė yra suteikta pagal įstatymus ir kuriems tokios informacijos reikia jų pareigoms atlikti (CPK 10 straipsnio 4 dalis). Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

152patenkinti pareiškimą.

153Atnaujinti pareiškėjui D. V. (a. k. ( - ) praleistą įstatymo nustatytą terminą ( - ) mirusios L. V. (a. k. ( - ) palikimui priimti, nustatant pareiškėjui trijų mėnesių terminą palikimui priimti.

154Laikyti naujo termino eigos pradžia nutarties įsiteisėjimo dieną.

155Pripažinti Vilniaus miesto 38-ojo notarų biuro notarės Gražinos Pocienės pateiktos L. V. paveldėjimo bylos kopijas ir pareiškėjo D. V. telefoninių pokalbių išklotines nevieša bylos medžiaga ir neteikti susipažinti byloje nedalyvaujantiems asmenims, išskyrus byloje dalyvaujančius asmenis ir asmenis, kuriems ši teisė yra suteikta pagal įstatymus ir kuriems tokios informacijos reikia jų pareigoms atlikti, bei neteikti kopijuoti jokiems asmenims, išskyrus asmenis, kuriems ši teisė yra suteikta pagal įstatymus ir kuriems tokios informacijos reikia jų pareigoms atlikti.

156Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Pareiškimo dalykas ir pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus... 7. 1.1.... 8. Atnaujinti pareiškėjo D. V. praleistą terminą priimti palikimą po... 9. 1.2.... 10. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 11. 2.... 12. Pareiškėjas nurodė, jog mirusioji L. V. ir pareiškėjo motina daug metų... 13. 3.... 14. Vienas iš L. V. sūnų, V. V., tuo metu jau sirgęs vėžiu, gyveno to paties... 15. 4.... 16. L. V., matydama, kad ja niekas iš jos vaikų, išskyrus pareiškėją,... 17. 5.... 18. Po ilgos ir sunkios ligos, L. V. mirė ( - ). Apie jos mirtį Bendrajam... 19. 6.... 20. Pareiškėjas, neturėdamas teisinio išsilavinimo, užsienyje dirbęs meno... 21. 7.... 22. Pirmiausiai pareiškėjas nuvyko į Notarų rūmus išsiaiškinti, pas kokį... 23. 8.... 24. Paveldėjimo pagal testamentą procedūrose esminę reikšmę turi testatoriaus... 25. 9.... 26. Pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą palikimui... 27. 10.... 28. Sprendžiant klausimą, ar atnaujinti palikimo priėmimo terminą, turi būti... 29. 11.... 30. Pareiškėjas palaidojo palikėją praėjus 1,5 mėnesio po jos mirties.... 31. 12.... 32. Neatnaujinus vieną dieną praleisto termino priimti palikimą, būtų paneigta... 33. 13.... 34. Termino pareiškėjui priimti palikimą atnaujinimas niekaip nepažeis... 35. 14.... 36. Teisingas teisėtų interesų balansas nustatomas atsižvelgiant į šalių... 37. II.... 38. Suinteresuotų asmenų atsikirtimų santrauka... 39. 15.... 40. Suinteresuoti asmenys V. V., A. V. ir I. V. pateikė atsiliepimą, kuriame su... 41. 16.... 42. Suinteresuoti asmenys abejoja pareiškėjo sąžiningumu, nes pareiškime... 43. 17.... 44. Pareiškime nurodoma, jog pareiškėjas praleido vieną dieną priimti... 45. 18.... 46. Pareiškėjas pripažįsta praleidęs įstatymo nustatytą terminą palikimui... 47. 18.1.... 48. Pareiškėjas neturi teisinio išsilavinimo, užsienyje dirbo meno srityje;... 49. 18.2.... 50. Pareiškėjas buvo įsitikinęs, kad į palikimo atsiradimo vietos notarą... 51. 18.3.... 52. Pareiškėjas paskutinę 3 mėnesio termino priimti palikimą savaitę jautėsi... 53. 19.... 54. Išvardintos priežastys yra nesvarbios ir nereikšmingos. Pareiškėjas,... 55. 20.... 56. Nėra aišku, kaip mirusiosios L. V. gyvenime atsirado pareiškėjas.... 57. 21.... 58. L. V. visada rūpinosi jos šeima: jos sūnūs, marčios ir anūkai.... 59. 22.... 60. Pareiškime nurodyta aplinkybė, kad Pareiškėjui 2014 metų pabaigoje... 61. 23.... 62. Pareiškėjas sureikšmina ir perdeda savo indėlį į L. V. rūpinimąsi, nes... 63. 24.... 64. L. V. sūnus V. V. galėjo pats savimi pasirūpinti, kadangi dirbo Vilniaus... 65. 25.... 66. Pareiškėjui likus vienam su L. V., kai Pareiškėjo iniciatyva, jos sūnus V.... 67. 26.... 68. Asmeninis testamentas sudarytas 2015 m. kovo 17 d., tačiau jo priėmimo... 69. 27.... 70. Suinteresuotas asmuo A. V. 2018 m. gruodžio 13 d. kreipėsi į Vilniaus... 71. 28.... 72. Suinteresuotų asmenų mamos O. V. ir N. V., matė, kad po V. V. mirties... 73. 29.... 74. Apie L. V. mirtį giminaičiai sužinojo tik praėjus dviem savaitėms, kuomet... 75. 30.... 76. Prie pareiškimo pridėtas greitosios medicinos pagalbos išrašas, kuriame... 77. 31.... 78. L. V. mirties aplinkybės nėra tiksliai žinomos. Tas faktas, kad svetimas... 79. 32.... 80. Pareiškėjas pripažįsta praleidęs įstatymo nustatytą terminą palikimui... 81. 33.... 82. Teismai, spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, turi... 83. 34.... 84. Suinteresuoti asmenys, nepraleidę 3 mėnesių termino, veikdami sąžiningai... 85. 35.... 86. Pareiškėjas nenurodo faktinių aplinkybių, teisinių argumentų, kurie... 87. 36.... 88. Suinteresuoti asmenys kategoriškai nesutinka su termino palikimui priimti... 89. 37.... 90. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas teismo pateikė atsiliepimą, kuriame... 91. 38.... 92. Valstybei perduotino (taip pat ir valstybės paveldėto) nekilnojamojo turto,... 93. 39.... 94. VĮ Turto bankas nėra perėmusi palikėjos L. V. palikimo.... 95. 40.... 96. Trečiųjų asmenų, palikėjos giminaičių A. V., V. V. ir I. V. 2019 m.... 97. III.... 98. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 99. 41.... 100. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 101. 42.... 102. Aiškindamas įrodymų pakankamumo taisyklę kasacinis teismas yra nurodęs,... 103. 43.... 104. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 105. 44.... 106. Paveldėjimo teisės normos nustato fizinio asmens turtinių teisių ir... 107. 45.... 108. Siekiant užtikrinti apibrėžtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose ir... 109. 46.... 110. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis Lietuvos teismų praktiką, yra... 111. 47.... 112. Šioje byloje yra pareikštas tik reikalavimas atnaujinti įstatymo nustatytą... 113. 48.... 114. Byloje nėra ginčo, jog L. V. mirė ( - ) (1 t., p. 23, 136-137).... 115. 49.... 116. Byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas yra paveldėtojas pagal pas notarą... 117. 50.... 118. L. V. buvo palaidota ( - ) Saltoniškių kapinėse pagal pareiškėjo D. V. ( -... 119. 51.... 120. Pareiškėjas pas L. V. apsigyveno nuo 2014 m. gruodžio mėnesio, gyveno iki... 121. 52.... 122. Terminas palikimui priimti baigėsi ( - ) (CK 5.50 straipsnio 3 d.). Termino... 123. 53.... 124. Visi įpėdiniai, pretenduojantys į palikimą, nepriklausomai nuo paveldėjimo... 125. 54.... 126. Suinteresuoti asmenys yra įpėdiniai pagal įstatymą, kurie įstatymo... 127. 55.... 128. Suinteresuoti asmenys palikimo nėra priėmę ir jo nevaldo, todėl termino... 129. 56.... 130. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant klausimą dėl termino palikimui... 131. 57.... 132. Kadangi suinteresuoti asmenys dar nėra įgiję nuosavybės teisių į... 133. 58.... 134. Minėta, jo pareiškėjas į notarą kreipėsi praleidęs terminą vieną... 135. 59.... 136. Sutiktina su suinteresuotų asmenų atstovo teiginiais, jog pagal teismų... 137. 60.... 138. L. V. palaikų palaidojimu rūpinosi pareiškėjas. Pareiškėjas užsakė... 139. 61.... 140. Iš pareiškėjo liudytojos S. K. parodymų, pareiškėjo parodymų nustatyta,... 141. 62.... 142. Iš pareiškėjo parodymų, pareiškėjo liudytojos parodymų matyti, jog... 143. 63.... 144. Pareiškėjas, nors ir žinodamas, kad terminas baigiasi po trijų mėnesių... 145. 64.... 146. Apibendrinant nurodytas aplinkybes: kad gerbtina pareiškėjos valia buvo... 147. 65.... 148. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 149. Procesiniai klausimai... 150. 66.... 151. Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatas... 152. patenkinti pareiškimą.... 153. Atnaujinti pareiškėjui D. V. (a. k. ( - ) praleistą įstatymo nustatytą... 154. Laikyti naujo termino eigos pradžia nutarties įsiteisėjimo dieną.... 155. Pripažinti Vilniaus miesto 38-ojo notarų biuro notarės Gražinos Pocienės... 156. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...