Byla 1-182-780/2017

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant prokurorei A. B., kaltinamajam A. S. ir jo gynėjui advokatui Kazimierui Juknai, vertėjai Danutei Jurčienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. S., a. k. ( - ), gim. ( - ), Latvijos Respublikoje, Rygos m., Latvijos Respublikos pilietis, latvis, turintis vidurinį išsilavinimą, nevedęs, faktinė gyvenamoji vieta ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), dirbantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 300 str. 2 d.

4Teismas,

Nustatė

5A. S. 2017 m. rugsėjo 13 d. apie 15.40 val. Kalvarijos savivaldybėje, Salaperaugio kaime laikė, turėdamas su savimi, žinomai netikrą Švedijos Karalystės vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), kuriame atspausdinta jo nuotrauka ir įrašyti jo anketiniai duomenys bei šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo, pateikdamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VSAT) Varėnos rinktinės pareigūnams.

6Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai. Jis patvirtino, kad vairuotojo pažymėjimo niekada neturėjo, nes Latvijoje nebuvo išlaikęs egzamino ir turėjo nesumokėtų baudų, kurių nesumokėjus negalėjo įgyti teisės vairuoti. Jo darbe reikalinga vairuoti automobilį, todėl nusprendė rizikuoti ir įsigyti netikrą vairuotojo pažymėjimą. Internete rado vaizdo medžiagą kaip gaminami netikri vairuotojo pažymėjimai ir susisiekė nurodytu elektroniniu paštu. Jam paaiškino, kad jis gali rinktis ar pasigaminti vairuotojo pažymėjimą savo vardu, ar svetimu. Jis pasirinko pasigaminti Švedišką vairuotojo pažymėjimą, kad būtų tolimesnės šalies nei kaimyninės valstybės, ir pasirinko gauti dokumentą savo vardu, nes nenorėjo naudotis svetima tapatybe. Elektroniniu paštu nusiuntė savo nuotrauką, gimimo datą ir asmens kodo pirmą dalį bei sumokėto 150 Eur. Maždaug po 30 dienų paštu gavo voką su Švedijos vairuotojo pažymėjimu. Jį panaudojo grįžtant į Latviją, kai jį sustabdė Lietuvos pasieniečiai. Praeityje ne vieną kartą buvo baustas administracine tvarka už vairavimą neturint teisės. Labai gailisi, dėl savo veiksmų, prašo atleisti nuo atsakomybės pagal tėvo laidavimą, nes atėmus jam laisvę prarastų darbą, o jis išlaiko šeimą. Taip pat sutinka, kad iš sumokėto užstato būtų išieškota bauda, jeigu ji būtų paskirta.

7Kaltinamojo kaltę patvirtina ir kiti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 273 str. tvarka ištirti įrodymai:

82017-09-13 VSAT Varėnos rinktinės Kalvarijos užkardos vyresniojo pasieniečio A. R. tarnybinis pranešimas dėl suklastoto vairuotojo pažymėjimo, kuriame nurodoma, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. apie 14.40 val. Kalvarijos sav., Salaperaugio k., atvykstant į Lietuvos Respubliką, dokumentų patikrinimui sustabdė lengvąjį automobilį "Mercedes Benz E220", valst. Nr. ( - ), kurį vairavo Latvijos Respublikos pilietis A. S.. Dokumentų patikrinimo A. S. metu pateikė netikrą Švedijos vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), kuriame nurodyta A. S. asmens duomenys. Apžiūrint pateiktą dokumentą nustatyta, kad tai yra visiška klastotė. A. S. paaiškino, kad vairuotojo pažymėjimą įsigijo Latvijoje internetu už 150 eurų (b. l. 6).

9Savanoriško dokumentų pateikimo protokolas, kuriuo VSAT Varėnos rinktinės Kalvarijos užkardos vyresniojo pasienietis A. R. pateikė tyrėjui paimtą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), kuriame nurodyti A. S. asmens duomenys (b. l. 7-8).

10Apžiūros protokolas, kuriame a[rašytas Švedijos Karalystės vairuotojo pažymėjimas ( - ), o specialistas, ištyręs šį vairuotojo pažymėjimą, konstatavo, kad jis pagamintas ne pagal tokio pavyzdžio vertybiniams dokumentams keliamus reikalavimus: pagamintas ne ant polikarbonatinio, bet ant paprasto plastikinio pagrindo, atspausdintas ne poligrafiniais spaudos būdais, bet terminiu spausdintuvu, neturi reikiamos ultravioletinės apsaugos, mikrotekstiniai įrašai ir optiškai kintantys elementai yra netikri. Kortelėje esantys rekvizitų užpildymai atlikti ne originaliu lazerinio graviravimo būdu, bet terminiu spausdintuvu. Remiantis šiais požymiais padaryta išvada, kad Švedijos Karalystės vairuotojo pažymėjimas ( - ) yra netikras (b. l. 9-13).

11VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos Meitenes-Kalvių kontaktinio punkto raštas Nr. 185-4285, kuriame nurodyta, kad A. S.vairuotojo pažymėjimas Latvijoje Respublikoje išduotas nebuvo, jis du kartus 2008 m. baustas už vairavimą neturint teisės, jam apribota vairavimo teisė dėl nesumokėtų baudų (b. l. 16).

12Lietuvos kriminalinės policijos tarptautinių ryšių valdybos raštas, kuriame nurodyta, kad pagal Interpolo Švedijos nacionalinio biuro duomenis A. S., gim. ( - ) vardu Švedijoje niekada nebuvo išduotas vairuotojo pažymėjimas, o toks pažymėjimas, kurį pateikė kaltinamasi neegzistuoja (b. l. 88).

13Liudytojo A. R. parodymai, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. vykdė tarnybą Kalvarijos užkardoj ir 2017 m. rugsėjo 13 d., apie 15.40 val. Kalvarijos sav. Salaperaugio kaime, patikrinimui sustabdė į Lietuvos Respubliką iš Lenkijos Respublikos įvažiavusį automobilį "Mercedes Benz E220", valst. Nr. ( - ). Automobilį vairavo Latvijos Respublikos pilietis A. S.. Paprašė, kad vairuotojas pateiktų dokumentus ir jis pateikė asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ir automobilio registracijos liudijimą. Asmens tapatybės kortelė ir registracijos liudijimas buvo tikri. A. S. pateiktas vairuotojo pažymėjimas buvo švediškas, jo numeris ( - ), pateiktame dokumente buvo jį pateikusio asmens, t. y. A. S. nuotrauka ir nurodyta pavardė, vardas bei gimimo data. Tik paėmęs pateiktą A. S. vairuotojo pažymėjimą suprato, kad jis netikras, iš karto pamatė, kad skiriasi spalva, pagamintas iš netinkamos medžiagos, pažymėjimas buvo akivaizdžiai netikras. Rekvizitų užpildymas netinkamas, pavertus reikiamu kampu rekvizitai turėtų keistis, o to nebuvo. Tada paklausė A. S., kodėl jo vairuotojo pažymėjimas švediškas, jis atsakė, kad teises išsilaikė Švedijoje maždaug prieš tris metus, sakė, kad anksčiau buvo išvykęs dirbti į Švediją. Netikrame vairuotojo pažymėjime nurodytos datos nesutapo, su tomis kurias nurodė A. S. kada jis išsilaikė ir gavo šį švedišką vairuotojo pažymėjimą. Netikrame vairuotojo pažymėjime buvo nurodyti 2015 metai. Tada paprašė, kad A. S. kartu su juo vyktų į užkardą. Ten specialiomis priemonėmis patikrino jo pateiktą vairuotojo pažymėjimą ir jo įtarimas pasitvirtino. A. S. pateiktas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) tikrai buvo netikras, kadangi nebuvo šiems dokumentams būtino mikroteksto, dokumentas pagamintas ne iš polikarbonato, apsaugos priemonės imituotos, apsauginis tinklelis, kiti rekvizitai užpildyti netinkamu būdu. Kai patikrinęs šį dokumentą, pasakė sulaikytajam, kad jo pateiktas vairuotojo pažymėjimas yra netikras, tuomet A. S. prisipažino, kad jo pateiktas vairuotojo pažymėjimas yra netikras ir kad jis jį įsigijo Latvijoje internetu už 150 eurų. A. S. paaiškino, kad teisės vairuoti jis nėra įgijęs, niekada neturėjo tikro vairuotojo pažymėjimo, kadangi net nebandė jo laikyti. Jis sakė, kad Latvijoje yra baustas už tai, kad vairavo neturėdamas teisės vairuoti, jam yra paskirtos baudos, kurių jis nėra sumokėjęs, todėl jam paprasčiausiai neleistų laikyti egzaminų ir įgyti vairuotojo pažymėjimo (b. l. 19-21).

14Ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis šioje byloje paimtą vairuotojo pažymėjimą gavo ne iš oficialios Švedijos institucijos, turinčios teisę išduoti tokį dokumentą, o nusipirko internetu iš nepažįstamo asmens, nelankęs nei vairavimo kursų, nei išlaikęs egzaminų toje šalyje, kuri dokumente nurodoma kaip jį išdavusi valstybė, todėl kaltinamasis suvokė, kad toks vairuotojo pažymėjimo įsigijimas yra neteisėtas. Šios aplinkybės pavirtina, kad kaltinamasis aiškiai suvokė, jog jo turimas dokumentas yra netikras. Šias faktines aplinkybes kaltinamasis pripažino, todėl akivaizdu, kad jis suvokė, jog laiko netikrą dokumentą ir jį panaudoja, kai pateikė pasieniečiui patikrinimo metu.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus, kaltinamojo kaltė disponavus netikru dokumentus jokių abejonių nekelia.

16Kaltinamojo veiksmai, t. y. netikro vairuotojo pažymėjimo laikymas ir panaudojimas, pagrįstai kvalifikuoti pagal BK 300 str. 2 d., kadangi disponavimas netikru vairuotojo pažymėjimu yra kvalifikuota disponavimo suklastotu dokumentu sudėtis.

17Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p., 3 p.), o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

18Parenkant bausmę, pažymėtina, kad BK 300 str. 2 d. sankcijoje numatytos tik dvi bausmės rūšys – areštas ir terminuotas laisvės atėmimas. Pagal BK 54 str. 2 d. teismui nustatyta pareiga skiriant bausmę atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės rūšį ir formą, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimą darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir paskirti teisingą bausmę. Taigi, individualizuojant bausmę svarbu įvertinti visų pirma padaryto nusikaltimo pavojingumą, kaltės rūšį, nusikaltimo padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir paskirti teisingą bausmę. Bausmės teisingumo principas - vienas fundamentalių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Kaip nurodyta BK 54 str. 1 d., teismas bausmę skiria pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tačiau tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas turi teisę paskirti švelnesnę, negu įstatymo sankcijoje numatytą bausmę. Tokia galimybė įtvirtinta BK 54 str. 3 d.

19Teismų praktikoje pripažįstama, kad BK 54 str. 3 d. nuostatų taikymui būtina nustatyti, kad padaryto nusikaltimo pavojingumas, atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo vietą, laiką ir būdą, formą, kilusius padarinius, yra žymiai mažesnis negu rūšinis nusikalstamos veikos pavojingumas, įvertintas įstatymo leidėjo baudžiamojo įstatymo už padarytą nusikaltimą sankcijoje. Bylos duomenimis nustatyta, kad A. S. vairuotojo pažymėjimo pats nepagamino ir įsigijo ne nusikalstamiems tikslams, o tik norėdamas efektyviai dirbti savo darbą ir gauti didesnes pajamas dėl geresnių pareigų, šį dokumentą Lietuvoje jis panaudojo tik vieną kartą ir jį laikė ne ilgą laiko tarpą. Be to, vairuotojo pažymėjime nebuvo panaudoti jokie kito asmens duomenys, nes kaltinamais sąmoningai nenorėjo naudoti svetima tapatybe, todėl netikro vairuotojo pažymėjimo laikymas ir panaudojimas nesukėlė ir negalėjo sukelti nei nepatogumų tretiesiems asmenims, nei kokių nors sunkių pasekmių, nei sunkumų identifikuoti kaltinamąjį kaip šio dokumento naudotoją. Taigi, savo veiksmais kaltinamasis realios žalos nepadarė. Pabrėžtina, kad kaltinamasis nėra teistas, todėl toks tyčinis nusikaltimas yra atsitiktinis ir sąlygotas kaltinamojo noro dirbti darbą, kuriame reikalinga vairuti automobilį, o ne naudoti netikrą dokumentą kitiems nusikalstamiems tikslams.

20Visos nurodytos aplinkybės šiuo atveju lemia mažesnį nusikaltimo pavojingumą, palyginus su rūšiniu šios nusikalstamos veikos pavojingumu, nes netikras dokumentas buvo naudojamas ne kitiems nusikaltimams daryti, ne savo tapatybei nuslėpti, o gauti pajamas iš darbo santykių. Todėl šios aplinkybės sudaro pagrindą taikyti BK 54 str. 3 d. ir atsižvelgiant į veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį skirti švelnesnę bausmę, nei numatyta BK 300 str. 2 d. sankcijoje. Pažymėtina ir tai, kad BK 54 str. 3 d. taikymui nemažiau svarbu ir tai, kad kaltininko asmenybės vertinimas leistų daryti išvadą, jog laisvės atėmimo bausmės paskyrimas už nusikaltimą, padarytą byloje nustatytomis aplinkybėmis, nebūtų teisingas. Vertinant kaltininko asmenybės pavojingumą svarbų vaidmenį vaidina kaltininko elgesys prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po nusikalstamos veikos padarymo. Šiuo atveju A. S. nėra buvęs anksčiau teistas, savo kaltę pripažino iš karto, kai tik pasieniečiui kilo įtarimas dėl dokumento tikrumo, po šios nusikalstamos veikos naujų teisės pažeidimų nepadarė, gailisi padaręs nusikaltimą, dirba ir išlaiko nepilnametį vaiką, nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių ir tai rodo, kad jo asmenybės pavojingumas nėra didelis, jis nėra linkęs nusikalsti ir nėra grėsmės, kad paskyrus švelnesnę, nei sankcijoje numatyta bausmę visi bausmės tikslai nebūtų pasiekti. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms kaltinamojo A. S. darbo santykių nutraukimas paskyrus bet kurią iš sankcijoje numatytų su laisvės atėmimu susijusių bausmių gali neigiamai paveikti jo socialinius ryšius, jo šeimos turtinę padėtį ir jo vaiko interesus, todėl bausmės tikslas - užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, bus pasiektas paskyrus piniginę sankciją – baudą. Toks BK 54 str. 3 d. normų aiškinimas ir taikymas atitinka ir formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 4 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-420/2006, 2007 m. balandžio 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-45/2007, 2014 m. gruodžio 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-500/2014, Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 14 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-337-478/2013).

21Įvertinus aukščiau aptartus argumentus kaltinamajam A. S. taikytina BK 54 str. 3 d. ir jam paskirtina bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu – bauda, žymiai mažesnė nei jos vidurkis, nes įvertinus aukščiau aptartas nusikaltimą ir kaltinamojo asmenybę apibūdinančias aplinkybes spręstina, kad tokia bausmė nepažeis teisingumo principo nuostatų ir bus pakankama tam, kad būtų pasiekti bausmės tikslai - sulaikyti jį nuo nusikalstamų veikų, atimti galimybę daryti naujas veikas, užtikrinti teisingumo principą (BK 41 str. 2 d.).

22Atsižvelgiant į veikos pobūdį ir kaltinamojo asmenybe teismas sprendžia, kad šioje byloje nėra pagrindo taikyti BK 40 straipsnyje numatytą atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės ir visiškai atleisti kaltinamąjį nuo atsakomybės pagal jo tėvo laidavimą. Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu yra visos BK 40 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Tačiau pažymėtina, kad ši BK norma nėra imperatyvi ir nėra privalomai taikoma net ir tuo atveju, kai nustatomos šios sąlygos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija yra išaiškinusi, kad: net ir esant visoms nurodytoms formalioms sąlygoms, teismas motyvuotai gali apsispręsti tiek dėl asmens atleidimo, tiek ir dėl atsisakymo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes BK 40 straipsnio nuostatos suteikia teismui galimybę, bet ne privalomą pareigą, priimti būtent tokį sprendimą, kuriuo asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės; šių sąlygų buvimą teismas nustato vertindamas bylos įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą ir, padaręs išvadą, kad yra galimybė atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, priima atitinkamą sprendimą; kiekvienu atveju, kai baudžiamojoje byloje teismas realizuoja įstatymo jam suteiktą galimybę apsispręsti, taip pat ir asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimu, turi būti atsižvelgiama ne vien į formaliąsias teisines apsisprendimo sąlygas, bet ir į kitas svarbias bylos ypatybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010-03-18 nutarimas Nr. 2K-P-82/2010).

23Nagrinėjamu atveju visų pirma pažymėtina, kad pati kaltinamojo asmenybė, jo elgesys iki nusikaltimo padarymo, taip pat padarytos veikos pobūdis leidžia daryti išvadą, kad atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą taikymas būtų neadekvati ir nepakankama atsakomybė už padarytą nusikaltimą, todėl BK 40 straipsnio pritaikymas prieštarautų tam pačiam teisingumo principui, kuriuo remiantis buvo nuspręsta skirti baudą, kaip bausmę už kaltinamojo padarytą nusikaltimą, net jeigu ir būtų visos sąlygos taikyti BK 40 straipsnį. Todėl teismas sprendžia, kad atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamajam netaikytinas siekiant įgyvendinti teisingumo principą šioje byloje, kuris reikalauja, kad asmuo už padarytą nusikaltimą būtų teisingai nubaustas, o ne išvengtų bausmės vien dėl formalaus įstatymo pritaikymo. Be to, teismas konstatuoja, kad šiuo atveju yra ne visos įstatyme numatytos privalomos sąlygos taikyti BK 40 straipsnyje numatytą atleidimą nuo atsakomybės. Pabrėžtina, kad kaltinamasis pripažino, jog vienuolika metų nuo to laiko, kai jam suėjo 18 metų ir jis įgijo teisę teisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą ir teisėtai vairuoti transporto priemones, naudojosi šia teise neteisėtai ir automobilį vairavo tokios teisės neįgijęs. Taip pat jis pripažino, kad daug kartų už tai buvo baustas administracine tvarka, tačiau visų baudų iki šiol nėra sumokėjęs, todėl vis dar neturi teisės įgyti vairuotojo pažymėjimą. Tą patvirtina ir Latvijos pasieniečių pateikta informacija, kad A. S.Latvijoje Respublikoje buvo baustas už vairavimą neturint teisės ir jam apribota vairavimo teisė dėl nesumokėtų baudų. Tačiau nepaisant to, kaltinamasis vairuotojo pažymėjimo nesiekė įgyti teisėtu būdu, o teisę vairuoti bandė neteisėtai užsitikrinti padarydamas šią nusikalstamą veiką. Toks kaltinamojo elgesys ir jo požiūris į įstatymų laikymąsi neleidžia daryti išvados, kad neskyrimas jokios bausmės ir atleidimas nuo atsakomybės bus pakankamas sulaikyti kaltinamąjį nuo naujų nusikalstamų veikų. Tai, kad nuolat baudžiamas už vairavimą neturint teisės kaltinamasis ne tik nesiėmė veiksmų įgyti teisę vairuoti įstatymo nustatyta tvarka, ne tik nesumokėjo visų baudų, bet dar ir padarė šį nusikaltimą rodo, kad gyvenime kilusius sunkumus jis gali spręsti neteisėtais būdais ir ateityje, jeigu iš šio nusikaltimo padarymo nesuvoks bausmės neišvengiamumo principo. Atleidimas nuo atsakomybės šiuo atveju formuotų kaltinamajam priešingą suvokimą – kad už nusikaltimo padarymą ne visada gresia teisinga bausmė. Nustatytų aplinkybių kontekste nėra pagrindo konstatuoti, kad kaltinamasis tikrai laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų ateityje, jeigu už šį nusikaltimą nesulauks adekvačios bausmės. Tai reiškia, kad nesant BK 40 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytos būtinos sąlygos negalimas ir kaltinamojo atleidimas nuo atsakomybės pagal laidavimą.

24Išnagrinėjus bylą kardomoji priemonė – 3 000 Eur užstatas, panaikintina nuosprendžiui įsiteisėjus (BPK 139 str. 1 d.), o atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis ir užstato mokėtojas jo tėvas V. S. sutiko, kad iš šių pinigų būtų sumokėta kaltinamajam paskirta bauda, nuosprendžiui įsiteisėjus baudos išieškojimas nukreiptinas į sumokėto užstato sumą.

25Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – netikras vairuotojo pažymėjimas, paliktinas saugoti byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

26Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str., teismas

Nutarė

27A. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 2 d. ir, pritaikius BK 54 str. 3 d., nubausti 120 MGL (minimalių gyvenimo lygių) (4 519,20 Eur) dydžio bauda.

28Taikyti BK 641 straipsnį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti A. S. sumažintą bausmę – 80 MGL (3 012,80 Eur) dydžio baudą.

29Remiantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laiką, kurį A. S. išbuvo laikinajame sulaikyme nuo 2017 m. rugsėjo 13 d. iki 2017 m. rugsėjo 15 d. (dvi dienas), vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyti galutinę bausmę – 76 MGL (2 862,16 Eur) dydžio baudą.

30Kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę – 3 000 Eur užstatą, panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

31Paskirtos baudos išieškojimą nukreipti į sumokėtą užstatą ir įpareigoti Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą nuosprendžiui įsiteisėjus 2017 m. rugsėjo 15 d. mokėjimo nurodymu Nr. 759801 į jos sąskaitą įmokėto 3 000 Eur užstato dalį, atitinkančią paskirtos baudos dydį – 2 862,16 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt du eurus 16 ct), pervesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“ arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ bankas, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas – 6801, kaip nuteistajam A. S. paskirtos baudos mokėjimą ir apie mokėjimo įvykdymą pranešti Lazdijų rajono apylinkės teismui.

32Likusią sumokėto užstato dalį – 137,84 Eur (vieną šimtą trisdešimt septynis eurus 84 ct), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti užstato mokėtojui A. S., asmens kodas ( - ).

33Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – netikrą Švedijos Karalystės vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), palikti saugoti byloje.

34Dėl nuosprendžio per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

35Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, arba įstatymas numato privalomą bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, arba byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą ar išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Prašymas bylą nagrinėti rašytinio ar žodinio proceso tvarka turi būti nurodytas apeliaciniame skunde.

Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. S., a. k. ( - ), gim. ( - ), Latvijos Respublikoje, Rygos m., Latvijos... 4. Teismas,... 5. A. S. 2017 m. rugsėjo 13 d. apie 15.40 val. Kalvarijos savivaldybėje,... 6. Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai. Jis patvirtino, kad vairuotojo... 7. Kaltinamojo kaltę patvirtina ir kiti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 8. 2017-09-13 VSAT Varėnos rinktinės Kalvarijos užkardos vyresniojo... 9. Savanoriško dokumentų pateikimo protokolas, kuriuo VSAT Varėnos rinktinės... 10. Apžiūros protokolas, kuriame a[rašytas Švedijos Karalystės vairuotojo... 11. VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos Meitenes-Kalvių... 12. Lietuvos kriminalinės policijos tarptautinių ryšių valdybos raštas,... 13. Liudytojo A. R. parodymai, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. vykdė tarnybą... 14. Ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis šioje byloje paimtą... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus,... 16. Kaltinamojo veiksmai, t. y. netikro vairuotojo pažymėjimo laikymas ir... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis... 18. Parenkant bausmę, pažymėtina, kad BK 300 str. 2 d. sankcijoje numatytos tik... 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad BK 54 str. 3 d. nuostatų taikymui... 20. Visos nurodytos aplinkybės šiuo atveju lemia mažesnį nusikaltimo... 21. Įvertinus aukščiau aptartus argumentus kaltinamajam A. S. taikytina BK 54... 22. Atsižvelgiant į veikos pobūdį ir kaltinamojo asmenybe teismas sprendžia,... 23. Nagrinėjamu atveju visų pirma pažymėtina, kad pati kaltinamojo asmenybė,... 24. Išnagrinėjus bylą kardomoji priemonė – 3 000 Eur užstatas, panaikintina... 25. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, –... 26. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303... 27. A. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 2 d. ir,... 28. Taikyti BK 641 straipsnį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 29. Remiantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laiką, kurį A. S.... 30. Kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę – 3 000 Eur užstatą,... 31. Paskirtos baudos išieškojimą nukreipti į sumokėtą užstatą ir... 32. Likusią sumokėto užstato dalį – 137,84 Eur (vieną šimtą trisdešimt... 33. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 34. Dėl nuosprendžio per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti paduotas... 35. Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka,...