Byla e2-426-544/2015
Dėl 122 265,05 € skolos ir palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui M. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. ( - ) pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui ŽŪB ( - ) dėl 122 265,05 € skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 122 265,05 € skolos pagal sutartį, procesines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad šalys 2011-10-06 sudarė kreditorinių kortelių sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo išduotos ieškovo platinamos kelių mokesčio atsiskaitymams skirtos kortelės bei įrenginiai, naudojami Europoje. Atsakovės vairuotojai šių kortelių pagalba susimokėdavo kelių, tiltų, tunelių ir kitos kelių infrastruktūros mokesčius įvairiose šalyse, o nustatyta tvarka iš ieškovės gaudavo vieną sąskaitą už visus kelių mokesčius, kurią atsakovas turėjo apmokėti sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Nuo 2014-02-19 iki 2014-09-30 atsakovas pilnai neapmokėjo 28 ieškinyje nurodytų ir prie ieškinio pridėtų PVM sąskaitų-faktūrų bendrai 112 359,51 € sumai. Atsakydamas į 2014-12-02 pretenziją, atsakovas pateikė grafiką, kuriame skolos grąžinimą išdėstė iki 2019-12-31, tačiau ieškovas su skolos mokėjimo išdėstymu nesutiko. Kadangi šalys sutartyje numatė 0,04 % dydžio palūkanas už sumą, kuriai sumokėti praleistas terminas, tai sutarties ir CK 6.210 str. 1 d. pagrindu prašė priteisti 9905,54 € palūkanų, paskaičiuotų kreipimosi į teismą dėl įsakymo priėmimo dienai. CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d. pagrindas prašė priteisti iš atsakovo 8,4 % procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nes iš ieškovo gavo pretenziją, kurioje buvo pasiūlyta suderinti atsiskaitymo grafiką. Su šiuo pasiūlymu sutiko ir pateikė ieškovui atsiskaitymo grafiką, nurodė, kad atsiskaitymus vykdys CK 6.9301 str. numatyta tvarka. Ieškovas teisminį procesą pradėjo nebaigęs derybų dėl atsiskaitymo pagal sutartį, tuo pažeidė CK 6.200 str. 2-3 dalyse numatytą pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis. Be to, šalys pagal CK 6.39 str. reikalavimus yra susitarę dėl kitokio prievolės įvykdymo būdo. Atsakovas ieškovui išdavė įgaliojimus atstovauti atsakovei VMI prie LR FM atliekant veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse sumokėto PVM mokesčio grąžinimu. Įgaliojimuose nurodyta, kad PVM mokėjimas, priklausantis atsakovui, turi būti sumokamas ieškovui ir jam suteikta teisė gauti grąžintinas mokesčių sumas. Kadangi susitarta dėl kitokio prievolės įvykdymo būdo ir jis faktiškai buvo vykdomas, tai atsakovo prievolės grąžinti skolą yra pilnai įvykdytos perleidus ieškovui teisę į PVM grąžinimą iš įgaliojimuose nurodytų šalių. Kadangi dalį prievolės įvykdė kitu būdu, reikalavimas priteisti visą skolą ir nuo visos skolos sumos priskaičiuotas palūkanas yra nepagrįstas.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ( - ), kuris veikė kaip Olandijos įmonės ( - ) įgaliotas atstovas, ir atsakovo ŽŪB ( - ) 2011-10-06 buvo sudaryta M. S. E. kreditinių kortelių sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo išduotos M. S. Europe platinamos kelių mokesčių atsiskaitymams skirtos kortelės bei įrenginiai. Šių kortelių pagalba atsakovo transporto priemonių vairuotojai automatiniu būdu susimokėdavo kelių, tiltų ir kitus kelių infrastruktūros mokesčius Europos šalyse. Su kelių mokesčio rinkėjais atsiskaitydavo tiesiogiai M. S. E., kuri sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikdavo atsakovui vieną PVM sąskaitą-faktūrą už visus kelių mokesčius ir PVM sąskaitas-faktūras už tarpininkavimą (komisinį mokestį), nepriklausomai nuo sąskaitos išrašymo datos už PVM grąžinimo paslaugą, kurias atsakovas turėjo apmokėti pagal sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties 9 punkte buvo numatyta, kad atsakovui sąskaita už paslaugas išrašoma kas savaitę ir ją privalu apmokėti per 21 dieną nuo jos išrašymo dienos, išskyrus Vokietijos TC, Italijos ir Ispanijos sąskaitos išrašomos kas mėnesį ir apmokamos per 21 dieną nuo išrašymo. Nuo 2014-02-19 iki 2014-09-30 dienos atsakovas ieškovo pateiktų sąskaitų pilnai nepamokėjo ir pagal 28 PVM sąskaitas-faktūras liko skolingas 112 359,51 €. 2014-12-02 pretenzijoje ieškovas nurodė atsakovui, kad pagal sudarytas sutartis už kelių mokesčių mokėjimo administravimo ir tarpininkavimo paslaugas pagal 2014-07-24 dienai pateiktas sąskaitas yra nesumokėta 372 304,71 Lt/107 826,90 € pagrindinė skola už kelių mokesčius ir 15644,11 Lt suma už tarpininkavimą (komisinis mokestis), kurias reikalauja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas, sumokėti į pretenzijoje nurodytas sąskaitas. Atsakydamas į 2014-12-02 ieškovo pretenziją, atsakovas 2014-12-18 nurodė, kad minėtą skolą pripažįsta ir imasi priemonių, kad įsiskolinimas būtų kuo greičiau padengtas bei pasiūlė šalių susitarimu patvirtinti atsakovės siūlomą skolos grąžinimo grafiką nuo 2015-01-31 iki 2019-12-31 mokant kas mėnesį nuo 4000 Lt iki 6960 Lt, ir taip užtikrinant CK 6.9301 straipsnio reikalavimus bei tai, kad nei vienam atsakovės kreditoriui nebūtų suteikta pirmenybė prieš kitus kreditorius.

7Pagal CK 6.210 straipsnį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai jis yra verslininkas, privalo mokėti 6 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Minėtos Sutarties 9.5 p. šalys buvo sutarę, kad, praleidus terminą įvykdyti piniginę prievolę, skolininkas mokės 0,04 % dydžio palūkanas per dieną, kas pareiškimo dėl teismo įsakymo pateikimo dienai sudarė 9905,54 €. Atsakovas yra verslininkas, turi patirties sutarčių sudaryme ir jų vykdyme, byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose savo pareigos mokėti netesybas pagal sutarties sąlygas neginčijo.

8Tiek iš pretenzijos, tiek iš atsiliepimo, tiek iš 2015-04-09 prašymo turinio matyti, kad atsakovas neginčijo nei sutartinių santykių tarp šalių buvimo fakto, nei pagrindinės skolos dydžio, nei sutartimi nustatyto netesybų dydžio. Šalis turi teisę pripažinti faktus, kuriais kita proceso šalis grindžia savo reikalavimą, o teismas gali laikyti pripažintą faktą nustatytu, jeigu įsitikima, kad pripažinimas atitinka bylos aplinkybes (CPK 182 str. 5 p., 187 str.).

9CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.200 str. numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad, jeigu viena šalis nevykdo prievolės, tai kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra. Todėl, teismo nuomone, ieškinys yra pagrįstas, teisėtas ir tenkintinas.

10Atsakovo argumentai atsikertant į ieškinį dėl prievolės įvykdymo kitu šalių sutartu būdu, dėl ieškovo neturėjimo teisės kreiptis į teismą vertinami nepagrįstais dėl šių motyvų.

11Atsakovas atsiliepime nepagrįstai tvirtina, kad ieškovas teisminį procesą pradėjo nebaigęs derybų dėl atsiskaitymo pagal sutartį, tuo pažeidė CK 6.200 str. 2-3 dalyse numatytą pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis. Ieškovo atstovas nurodė, kad su atsakovo siūlomu grafiku nesutiko, nes skolos mokėjimas buvo išdėstytas net iki 2019 metų, atsakovas turi finansinių sunkumų, yra pranešęs, kad kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, be to, iki šiol pagal savo siūlomą grafiką nėra sumokėjęs nei vienos įmokos. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jo siūlomas skolos gražinimo grafikas kokia nors forma buvo patvirtintas abiejų sutarties šalių susitarimu ir realiai pradėtas vykdyti. Pažymėtina, kad kreipimosi į teismą dienai (2014-12-18) atsakovas, priklausomai nuo ieškinyje nurodytų sąskaitų išrašymo datos, buvo pažeidęs sutartyje nurodytus skolos sumokėjimo terminus nuo 3 iki 10 mėnesių. Kadangi ieškovas atsakovo siūlomam skolos gražinimo grafikui nepritarė, rašytinių įrodymų nepateikta, tai daroma išvada, jog minėtas atsakovo argumentas yra neįrodytas (CPK 178 str.).

12Atsakovas nurodė, kad šalys pagal CK 6.39 str. reikalavimus yra susitarę dėl kitokio prievolės įvykdymo būdo, nes atsakovas ieškovui išdavė įgaliojimus atstovauti atsakovę VMI prie LR FM atliekant veiksmus, susijusius su sumokėto PVM mokesčio grąžinimu, ir gauti grąžintinas mokesčių sumas. Tačiau CK 6.39 str. numatyta, kad skolininkas be kreditoriaus sutikimo neturi teisės įvykdyti prievolę kitokiu būdu, išskyrus tą, kuris yra aptartas sutartyje ar įstatymuose, nepaisant įvykdymo būdo vertės. Šiuo atveju Sutarties 9 punkte buvo numatyta, kad atsakovui sąskaita už paslaugas išrašoma kas savaitę ir ją privalu apmokėti pinigais per 21 dieną nuo jos išrašymo dienos, išskyrus Vokietijos TC, Italijos ir Ispanijos sąskaitos išrašomos kas mėnesį ir apmokamos per 21 dieną nuo išrašymo. Šioje sutartyje šalys nėra susitarę, kad atsiskaitymas už pagal sutartį suteiktas paslaugas bus atliekamas vykdant įskaitymą pagal priešpriešinius vienarūšius reikalavimus CK 6.130 - 6.140 straipsniuose numatyta tvarka ar kitu būdu. Priešingai, atsakovas atsakyme į pretenziją tvirtino, kad laikosi CK 6.9301 straipsnio reikalavimų ir nei vienam atsakovės kreditoriui nesuteiks pirmenybės prieš kitus kreditorius. Iš 2015-01-15 – 2015-01-23 sudarytų įgaliojimų turinio matyti, kad jais atsakovas ŽŪB ( - ) įgaliojo ieškovą UAB ( - ) atstovauti įmonę Lietuvos VMI ir jos padaliniuose atliekant veiksmus, susijusius su kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje sumokėto PVM susigrąžinimu atitinkamais laikotarpiais, tuo tikslu atlikti registraciją, teikti atitinkamus prašymus ir pažymas, atsiimti indentifikavimo priemones, atsakyti į paklausimus. Tačiau įgaliojimuose nėra nurodyta, kad ieškovas turi teisę gauti nuosavybėn iš atitinkamų šalių susigrąžintą PVM mokestį. Pagal įgaliojimą atlikti minėtus veiksmus Olandijoje, Liuksemburge, Belgijoje, Austrijoje yra nurodyta, kad ieškovas turi teisę gauti atitinkamų šalių susigrąžintą PVM mokestį, tačiau atsakovas įgaliojimuose nėra nurodęs, kad susigrąžintas PVM tampa ieškovo nuosavybe ir kad tai bus laikoma minėtos sutarties tinkamu įvykdymu (CK 4.242 str. 2 d., 4.243 str.2 d., 4 d., 4.252 str.). Iš įgaliojimuose nurodytų valstybių susigrąžinus PVM mokestį įskaitymas, kaip prievolės įvykdymo būdas, galimas, jei tai neprieštaraus įstatymo reikalavimams, tačiau šiuo metu pagal bylos duomenis ir ieškovo patvirtinimą iš jokios šalies ir jokia PVM suma atliekant veiksmus pagal byloje pateiktus įgaliojimus atsakovui nėra sugrąžinta. Dėl šios priežasties nebuvo patenkintas atsakovo 2015-04-09 rašte nurodytas prašymas dėl papildomų įrodymų išreikalavimo. Pagal sutarties 3 punkto sąlygą, sutartis ir jos pakeitimai galėjo būti sudaryti tik ieškovui jas patvirtinus raštu arba pradėjus vykdyti pateiktą užsakymą ar sutartį, esant abiejų šalių sutikimą patvirtinantiems parašams ir antspaudui bei sutartimi abiems pusėms pasikeitus paštu. Tokių įrodymų atsakovas nepateikė ir šios aplinkybės neįrodė (CPK 178 str.).

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kaip jau minėta, pagal CK 6.210 str. nuostatas, atsakovas turėtų mokėti 6 % dydžio metines palūkanas. Tačiau pagal specialų Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, kuris turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimą dėl 8,4 % dydžio palūkanų už priteistą sumą priteisimo nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir ieškinį sumokėjo 1786 €/6166,70 Lt žyminio mokesčio ir turėjo 2347,63 €/8105,90 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Tačiau iš pateiktų dokumentų apie turėtas išlaidas advokato pagalbai matyti, kad dalis šių išlaidų yra patirtos teikiant atstovavimo paslaugas ne šioje byloje arba yra patirtos dėl paties ieškovo kaltės: dėl sandorio, sudaryto su akcininku, ginčijimo, dėl restruktūrizavimo bylos dokumentų studijavimo ir dokumentų rengimo, dėl pateis atstovo prašymo atidėti teismo posėdį, dėl taikos sutarties sąlygų (nepateikta byloje) ir kt. Pagal 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8 punkte numatytus reikalavimus ir pateiktus duomenis ieškovo atstovo maksimalus užmokestis būtų 1572,93 €/5431,02 Lt (8.2 p., 8.6 p., 8.15 p., 8.16 p., 8.17 p.). Nustatant iš atsakovo ieškovui priteistinų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti dydį, vadovaujamasi ir minėtų Rekomendacijų 2 punkto nuostatomis, reikalaujančiomis įvertinti konkrečias bylos aplinkybes, bylos apimtį, sudėtingumą, trukmę bei teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Atsižvelgiant į minėtus kriterijus, iš atsakovo ieškovui priteisiama 1450 €/5006,56 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme (CPK 98 str.).

15Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo ŽŪB ( - ) ieškovui UAB ( - ) 112 359, 51 €/387 954,92 Lt skolos, 9905,54 €/34 201,85 Lt palūkanų pagal sutartį, 8,4 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (122 265,05 €) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-12-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1786 €/6166,70 Lt žyminio mokesčio, 1450 €/5006,56 Lt išlaidų teisinei advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai