Byla 2S-730-656/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. V., BAB bankas „Snoras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (apelianto) A. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal A. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. V., BAB bankas „Snoras“.

2Teismas

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4pareiškėjas skundžia antstolio R. V. veiksmus, kuriais iš skolininko sąskaitos buvo nuskaityta 7094,79 Lt suma bei prašo dalį sumos grąžinti ir panaikinti areštą sąskaitai. Skunde nurodė, kad antstolis vykdo išieškojimą ir išskaitymą iš pareiškėjo pajamų, tačiau išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), kuri šiuo metu sudaro 1000,00 Lt per mėnesį. 2014-08-12 buvo išskaityta iš pareiškėjo sąskaitos 7094,79 Lt suma. Minėta suma yra pareiškėjo vienintelės pajamos, t.y. grąžintas gyventojų pajamų mokestis (GPM) už 2013 metus. Todėl pareiškėjas prašo grąžinti jo pragyvenimui MMA dydžio sumą už kiekvieną išieškojimo laikotarpio mėnesį nuo 2014 m. balandžio iki rugpjūčio mėnesio, iš viso už 5 mėnesius, kas sudaro 5000,00 Lt ir viršijančiai sumai taikyti iki 40 proc. sumažintą išieškojimo dalį, kadangi pareiškėjas turi 3 nepilnamečius vaikus (išieškomą dalį kiekvienam vaikui sumažinant 10 proc.).

5Antstolis R. V. 2014-08-22 patvarkymu Nr. 0179/14/00509 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad įstatymo nuostata, jog išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią 1 MMA, nėra taikytina lėšoms, esančioms banko sąskaitoje.

6Suinteresuotas asmuo BAB bankas „Snoras“ atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad CPK 739 straipsnyje yra nurodytas baigtinis piniginių lėšų, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas, sąrašas, tačiau grąžintini sumokėti mokesčiai į sąrašą nėra įtraukti, todėl antstolis teisėtai nukreipė išieškojimą į pareiškėjo nurodytas lėšas. Išieškojimas negali būti nukreipiamas į grynųjų pinigų sumą, neviršijančią nustatytos 1 MMA, todėl apribojimai nėra taikomi lėšoms, esančioms banko sąskaitoje. Teismo prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjas antstolio veiksmų neteisėtumą sieja ir su ta aplinkybe, kad antstolis negalėjo išieškojimą nukreipti į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos 1 MMA, kuri šiuo metu sudaro 1000,00 Lt per mėnesį, o antstolio išskaityta suma yra pareiškėjo vienintelės pajamos, t.y. grąžintas gyventojų pajamų mokestis (GPM) už 2013 metus, taip pat sumai, viršijančiai 1 MMA antstolis turėjo taikyti iki 40 proc. sumažintą išieškojimo dalį, kadangi pareiškėjas augina 3 nepilnamečius vaikus. Teismas sprendė, kad sisteminė CPK 668 straipsnio 1 dalies ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 93 punkto analizė, suteikia pagrindo išvadai, kad CPK 668 straipsnio 1 dalyje nurodyto turto, iš kurio negali būti išieškoma, detalus sąrašas yra įtvirtintas Sprendimų vykdymo instrukcijos 93 punkte, kas reiškia, kad įstatymo leidėjas nurodydamas, kad išieškojimas nėra galimas iš pinigų sumos, neviršijančios Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), nurodė grynųjų pinigų sumą, neviršijančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos, o ne apskritai bet kokio pobūdžio lėšas, todėl CPK 668 straipsnio 1 dalies nuostata, jog išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią 1 MMA, nėra taikytina lėšoms, esančioms banko sąskaitoje. Teismas nurodė, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punkte nustatyta, kad jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 15 dienų nuo antstolio patvarkymo areštuoti lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, t.y. skolininkas turi pateikti antstoliui areštuotų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Jeigu skolininkas šiame punkte nurodytų dokumentų per nustatytą terminą nepateikia, antstolis areštuotas lėšas išmoka išieškotojams CPK 753 straipsnio ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka. Pareiškėjas nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, jog į sąskaitą yra ar bus gaunamos lėšos, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

10Pareiškėjas A. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

11Atskirojo skundo argumentai:

121. Vadovaujantis teisine logika akivaizdu, kad įstatymo leidėjas CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatė draudimą nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią vienos MMA, siekdamas palikti asmeniui bent minimalių pragyvenimui būtinų lėšų. Todėl nesutiko su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad minėta teisės norma nėra taikytina lėšoms, esančioms banko sąskaitose.

13Antstolis R. V. atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsiliepimo argumentai:

151. Sutiko su teismo pozicija, kad CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią vienos MMA, nėra taikytinas lėšoms, esančioms banko sąskaitose.

162. Išskaitų dydžiai ir tvarka, kuriais remiasi skolininkas, yra taikomi išieškant sumas iš darbo užmokesčio ar jam prilygintų lėšų.

17Suinteresuotas asmuo BAB bankas „Snoras“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas analogiškais kaip ir antstolio atsiliepime išdėstytais argumentais.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

21Iš vykdomosios bylos Nr. 0179/14/00509 nustatyta, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-04-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-112-781/2013 dėl 151597,04 Lt skolos ir 8 proc. dydžio metinių (procesinių) palūkanų išieškojimo iš skolininko A. R. išieškotojo BAB bankas „Snoras“ naudai. Vykdant minėtą vykdomąjį raštą, antstolis 2014-05-20 patvarkymais areštavo pareiškėjo piniginių lėšų sąskaitas, esančias bankuose, tame tarpe ir nurodytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, iš kurios, pareiškėjo teigimu, 2014-08-12 buvo išskaityta 7094,79 Lt suma.

22Byloje keliamas klausimas, ar pagrįstai antstolis nukreipė išieškojimą į pareiškėjo banko sąskaitą, netaikydamas CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyto išieškojimo ribojimo.

23CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA). Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo bei antstolio pozicija, kad CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyto išieškojimo ribojimas galimas išieškant tik iš darbo užmokesčio sumų. Aptartos normos numatytais apribojimais yra siekiama apsaugoti skolininko interesus ir užtikrinti minimalius, būtiniausius asmens kasdieninius poreikius. Todėl šis ribojimas galimas bet kokioms lėšoms, išskyrus CPK 739 straipsnyje nurodytas sumas, į kurias apskritai negalima nukreipti išieškojimo. Tačiau šis išieškojimo ribojimas galimas tik vienoms pajamoms.

24Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.). Pareiškėjas tvirtina, kad negauna darbinių pajamų, todėl sąskaitoje, į kurią antstolis nukreipė išieškojimą, yra vienintelės jo pragyvenimo lėšos, gautos grąžinus gyventojų pajamų mokestį, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė jokių duomenų. Taigi šiuo atveju skolininkas neįrodė, kad jis neturi kitų pajamų, kurios užtikrintų jo minimalių poreikių tenkinimą, juo labiau, kad Valstybinio socialinio fondo valdybos duomenimis pareiškėjas išieškojimo nukreipimo metu bei šiuo metu įregistruotas kaip dirbantis asmuo.

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 9 d. nutartį panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. Teismas... 3. I.Ginčo esmė... 4. pareiškėjas skundžia antstolio R. V. veiksmus, kuriais iš skolininko... 5. Antstolis R. V. 2014-08-22 patvarkymu Nr. 0179/14/00509 atsisakė tenkinti... 6. Suinteresuotas asmuo BAB bankas „Snoras“ atsiliepime į pareiškėjo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 10. Pareiškėjas A. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 11. Atskirojo skundo argumentai:... 12. 1. Vadovaujantis teisine logika akivaizdu, kad įstatymo leidėjas CPK 668... 13. Antstolis R. V. atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti kaip... 14. Atsiliepimo argumentai:... 15. 1. Sutiko su teismo pozicija, kad CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytas... 16. 2. Išskaitų dydžiai ir tvarka, kuriais remiasi skolininkas, yra taikomi... 17. Suinteresuotas asmuo BAB bankas „Snoras“ atsiliepime prašo atskirąjį... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Iš vykdomosios bylos Nr. 0179/14/00509 nustatyta, kad antstolis vykdo Vilniaus... 22. Byloje keliamas klausimas, ar pagrįstai antstolis nukreipė išieškojimą į... 23. CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdant išieškojimą iš fizinių... 24. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pareiškėjo... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 9 d. nutartį palikti...