Byla 2S-677-372/2016
Dėl antstolės V. Š. veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko A. D. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. YT-4666-1003/2016 pagal skolininko A. D. skundą dėl antstolės V. Š. veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

  1. Skolininkas A. D. kreipėsi į antstolę V. Š., prašydamas panaikinti 2016-03-16 patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. e2-9802-650/2015 vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir nenukreipti išieškojimo į vieninteles pajamas, t. y. invalidumo/netekto darbingumo pensiją bei nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, kurių bendra suma neviršija Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio ir kurios yra būtinos jo esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui.
  2. Antstolė 2016 m. balandžio 14 d. patvarkymu skundą atsisakė tenkinti ir jį su vykdomąja byla CPK 510 str. nustatyta tvarka persiuntė teismui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

  1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi atmetė skolininko A. D. skundą.
  2. Teismas nurodė, kad CPK nenumato, jog išieškojimas negali būti nukreiptas į skolininkui priklausančias pinigines lėšas (išmoką – netekto darbingumo pensiją bei nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją). Minėtos lėšos pareiškėjui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir įstatymas leidžia nukreipti išieškojimą į tokias lėšas.
  3. Pažymėjo, kad šiuo konkrečiu atveju išieškojimas antstolio patvarkymu yra nukreiptas į skolininko gaunamas išmokas iš VSDFV ir išieškotojos naudai iš jų yra išskaitoma po 20 proc. nuo dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA (CPK 736 str. pagrindu).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

  1. Atskiruoju skundu skolininkas A. D. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužė 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolės V. Š. 2016-03-16 patvarkymą ir neleisti vykdyti išieškojimo iš esminių, gyvybiškai svarbių skolininko poreikių patenkinimui būtinų vienintelių pajamų.
Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais :

76.1. Prašydamas neleisti nukreipti išieškojimo į skolininkui pervedamas lėšas, kurių bendra suma neviršija MMA, skolininkas neginčija nei įstatyme nustatytos teisės nukreipti išieškojimą į pensiją, nei teisės nukreipti išieškojimą į MMA neviršijančias periodines pajamas, kuri reglamentuota CPK 736 str., tačiau prašo taikyti CPK 668 str. 1 d. nustatytą išimtį, nes skolininkui pervedamos išmokos yra vienintelės lėšos, iš kurių gali patenkinti būtiniausius, esminius, gyvybiškai svarbius poreikius, o CPK 668 str. 1 d., kaip teismų praktikoje išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis teismas, būtent tokiam turtui yra nustatyta absoliuti neliečiamybė.

86.2. Laikantis pirmosios instancijos teismo pozicijos tektų daryti išvadą, kad tuo atveju, kai išieškojimas vykdomas pagal CPK 736 str., netaikomas CPK 668 str. 1 d. nustatytas žmogaus išgyvenimui būtinos turto dalies neliečiamybės principas, t. y., išieškant iš darbo užmokesčio ar pensijos, kaip skolininko atveju, galima nepalikti žmogui lėšų, reikalingų minimalių poreikių patenkinimui. Mano, kad abi normos turi būti taikomos kartu, jas suderinant: CPK 736 str. norma taikoma nustatant išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydį, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma CPK 668 str. 1 d. nustatyta išimtis, t. y. išieškojimas apskritai negali būti nukreiptas į vieninteles, esminių, gyvybinių poreikių patenkinimui būtinas asmens pajamas, neviršijančias MMA.

96.3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė Vilniaus apygardos teismo 2015-01-27 nutartimi civilinėje byloje 2S-730-656/2015, kurioje pateiktas CPK 668 str. 1 d. nustatyto apribojimo prasmės ir taikymo ribų išaiškinimas visiškai atitinka aukščiau pacituotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą apie šios normos prasmę ir taikymą. 7. Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

10Apeliacinės instancijos teismas

11k o n s t a t u o ja :

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

148. Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad antstolės V. Š. 2016-02-24 priėmė vykdyti Šiaulių apylinkės teismo 2016-01-21 vykdomąjį raštą Nr. e2-9802-650/2015 dėl 169,23 Eur skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (169,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,75 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. D. išieškotojo UAB „Šiaulių būstas“ naudai(2-6, 9 v. b. l.).

159. Vykdydama išieškojimą, antstolė 2016-02-24 išsiuntė raginimą skolininkui įvykdyti sprendimą (9, 13 v. b. l.). Antstolei 2016-03-16 pateiktus užklausą SODRAI nustatyta, kad skolininkas gauna pajamas iš VSDFV Pakruojo skyriaus (20-21 v. b. l.). Skolininkui priklauso 1/5 dalis buto, esančio Spindulio g. 8-1, Šiauliuose (23-24 v. b. l.), skolininkas jokių transporto priemonių neturi (25 v. b. l.).

1610. Skundžiamu 2016-03-16 patvarkymu Nr. e2-9802-650/2015 dėl skolos išieškojimo antstolė pareikalavo VSDFV Pakruojo skyriaus kiekvieną mėnesį iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (toliau MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, ir pinigus pervesti į antstolės patvarkyme nurodytą sąskaitą (34 v. b. l.).

1711. Remdamasis CPK 668 str. 1 d. apeliantas nesutinka su skolos išieškojimu, nukreipiant jį į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinio proceso kodekse atskirai reglamentuojamas išieškojimas iš skolininko turto, t. y. skolininko jau turimo, pradėjus išieškojimą (jo bendrosios taisyklės nustatytos CPK XLVII skyriuje) ir iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų (CPK LI skyrius).

1812. Pagal išieškojimą iš skolininko turto reglamentuojančią CPK 668 str. 1 d., vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi, visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Šio turto sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA. Įgyvendinant pastarąją nuostatą, analogiškas draudimas įtvirtintas Sprendimų vykdymo instrukcijos 93.6 punkte.

1913. CPK LI skyriuje (733–743 straipsniai) reglamentuojamas išieškojimas iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų – vienkartinių ar periodiškai nuo tam tikro atskaitos momento naujai gaunamų lėšų įplaukų. Išskaitų iš tokių pajamų dydis reglamentuojamas CPK 736 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma 20 procentų (jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas) (CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punktas); jei išieškoma pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų (CPK 736 straipsnio 1 dalies 3 punktas); išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą, – iki 50 procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Išieškant iš darbo užmokesčio ir kitų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 2 dalis). CPK 736 straipsnio 3 dalyje nustatyti atvejai, kai išskaitoma dalis gali būti mažinama, CPK 738 straipsnyje – pajamos, iš kurių išieškoma išimtiniais įstatyme įvardytais atvejais, o CPK 739 straipsnyje – pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima.

2014. Išdėstytos įstatymo nuostatos dėl išieškojimo iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, paneigia apelianto poziciją, kad iš tokio dydžio lėšų išieškojimas apskritai negalimas. CPK 668 str. nuostatos būtų aktualios tik išieškant iš skolininko turto, inter alia, pinigų sumų, iš kurių išieškojimo CPK LI skyriaus normos nereglamentuoja. Prie tokių pinigų sumų, kaip turto rūšies, priskirtinos ir lėšos, likusios iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų, po CPK 736 straipsnyje nurodytų išskaitų išieškojimo. Būtent tokių lėšų bendrai sumai gali būti taikomas CPK 668 str. 1 d. nustatytas ribojimas išieškoti iš jos, jei ji neviršija vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA). Analogiškai taip minėtas teisės normas aiškina ir kasacinės instancijos teismas 2016 m. kovo 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesirėmė apelianto nurodyta Vilniaus apygardos teismo nutartimi.

2115. A. V. Š. 2016 m. kovo 16 d. patvarkyme dėl skolos išieškojimo, vadovaudamasi išieškojimą iš pajamų reglamentuojančiomis CPK 733–743 straipsnių normomis, nurodė, kad reikalauja iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną MMA, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vienos MMA. Taigi antstolė, nukreipdama išieškojimą į apelianto pajamas, laikėsi pirmiau išvardytų įstatymo nuostatų. Kadangi iš skolininko neišskaitoma 100 procentų jo pajamų, likusią dalį jis turi teisę naudoti savo reikmėms.

2216. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis paliktina nepakeista.

23Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3.
  1. Skolininkas A. D. kreipėsi į antstolę V. Š., prašydamas... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5.
    1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gegužės 18... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai 7. 6.1. Prašydamas neleisti nukreipti išieškojimo į skolininkui pervedamas... 8. 6.2. Laikantis pirmosios instancijos teismo pozicijos tektų daryti išvadą,... 9. 6.3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė Vilniaus apygardos... 10. Apeliacinės instancijos teismas... 11. k o n s t a t u o ja :... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. 8. Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad antstolės V. Š.... 15. 9. Vykdydama išieškojimą, antstolė 2016-02-24 išsiuntė raginimą... 16. 10. Skundžiamu 2016-03-16 patvarkymu Nr. e2-9802-650/2015 dėl skolos... 17. 11. Remdamasis CPK 668 str. 1 d. apeliantas nesutinka su skolos išieškojimu,... 18. 12. Pagal išieškojimą iš skolininko turto reglamentuojančią CPK 668 str.... 19. 13. CPK LI skyriuje (733–743 straipsniai) reglamentuojamas išieškojimas iš... 20. 14. Išdėstytos įstatymo nuostatos dėl išieškojimo iš skolininko pajamų... 21. 15. A. V. Š. 2016 m. kovo 16 d. patvarkyme dėl skolos išieškojimo,... 22. 16. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d.... 23. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 24. Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį...