Byla II-299-288/2019
Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyriausiojo specialisto Arūno Melio (toliau – Institucijos) 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 20-ANR_N-7541-2019

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Liuba Kymantienė, sekretoriaujant Editai Ugianskienei, dalyvaujant pareiškėjai – administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – N. P., jos atstovui D. P., nedalyvaujant institucijos – Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus – atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi N. P. (toliau – pareiškėjos) skundą dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyriausiojo specialisto Arūno Melio (toliau – Institucijos) 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 20-ANR_N-7541-2019,

Nustatė

3Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyriausiojo specialisto Arūno Melio 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 20-ANR_N-7541-2019 N. P. buvo nubausta už administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 422 straipsnio 5 dalyje, už tai, kad ji 2019 m. balandžio 22 d., apie 11.25 val., Kaune, Kėdainių g.13, vairavo transporto priemonę – automobilį „Subaru Outback“, valstybinis numeris ( - ) būdama neblaivi, kai jai buvo nustatytas 0,60 promilių girtumas, tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus. Už šį nusižengimą jai paskirta 800 Eur bauda su specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) atėmimu 12 mėnesių.

4Pareiškėja skundu prašo pakeisti Institucijos priimtą nutarimą dalyje dėl specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) atėmimo ir paskirti trumpesnį specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) atėmimo terminą. Pareiškėja skunde nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu Institucijos pareigūnas visiškai nevertino jos prašyme nurodytų faktinių aplinkybių bei prie prašymo pateiktų priedų, todėl priėmė nepagrįstą ir nemotyvuotą nutarimą. Pareigūnas neįvertino to, jog ji labai nuoširdžiai gailėjosi dėl padaryto nusižengimo, patyrė didžiulę gyvenimo pamoką, neigiamas emocijas, teigė saikingai vartojanti alkoholį ir smerkianti asmenis, kurie vairuoja transporto priemones, būdami neblaivūs, su piktnaudžiaujančiais alkoholiu asmenimis susiduria darbe – nuo 2001 m. ji dirba gydytoja psichiatre VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Marių sektoriuje, šis įvykis buvo atsitiktinis, alkoholį ji vartojo išvakarėse, jautėsi gerai, neabejojo, kad yra blaivi, nesitikėjo, kad alkoholis dar bus neišskaidytas, taip pasielgė tikrai ne piktybiškai ar lengvabūdiškai, Iš karto po įvykio ji nuvyko išsitirti alkoholio kiekio kraujyje, buvo nustatyta mažiausia koncentracija 0,32 promilės etilo alkoholio. Nespėjo nuvykti per valandą, pavėlavo 20 minučių, tačiau užtruko dėl to, kad buvo rašomas protokolas, dar teko palaukti gydymo įstaigoje. Paskirtą baudą sumokėjo. Pareiškėjos nuomone, net ir pritaikius ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, bus pasiekti administracinės nuobaudos skyrimo tikslai.

5Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos Administracinės veiklos skyrius – atsiliepime į skundą nurodo, kad su pareiškėjos apeliacinio skundo argumentais nesutinka. Pareigūnas, skirdamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, pilnai atsižvelgė į pareiškėjos asmenybę, padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Buvo paskirtas minimalus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas. Neigiamų pasekmių kilimas yra neišvengiama administracinės nuobaudos dalis. Administracinė nuobauda gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kuriam taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai. Įvertinus bylos medžiagą tokių aplinkybių šioje byloje nėra. Šiuo atveju vien tik administracinėn atsakomybėn patraukto asmens pageidavimus tenkinančios administracinės nuobaudos paskyrimas šiuo atveju akivaizdžiai neatitiktų administracinei nuobaudai keliamų tikslų. Darydama nusižengimą pareiškėja pati prisiėmė galimą neigiamų pasekmių kilimo riziką. Ji turėjo būti ypač suinteresuota neblaivi automobilio nevairuoti ir nedaryti nusižengimo, kuris galėtų lemti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą. Pažymėtina ir tai, kad apeliantės neblaivumas daug viršijo leistiną ribą. Kadangi N. P. byloje nėra nustatyta išskirtinių aplinkybių, kurios leistų taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, todėl siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi, kitų asmenų teisę į saugią aplinką, auklėti, gerbti bendro gyvenimo taisykles, teismo prašo apeliantės skundo netenkinti ir palikti skundžiamą nutarimą administracinio nusižengimo byloje nepakeistą.

6N. P. teismo posėdžio metu prašė tenkinti skundą jame nurodytais motyvais. Su baudos dydžiu sutinka, baudą sumokėjo. Prašo sutrumpinti specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones) atėmimo terminą iki 3 mėnesių.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Nusižengimo padarymo aplinkybės, už jį skirtos piniginės baudos dydis, kaltės klausimas neginčijami, o skunde keliamas administracinio poveikio priemonės (teisės vairuoti transporto priemones atėmimo) individualizavimo klausimas, todėl teismas skundžiamo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą patikrina skundo ribose.

9ANK 34 straipsnio 5 dalis numato, jog teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. ANK 34 straipsnio 5 dalies taikymas gali būti pagrįstas tik išskirtiniais ir išimtiniais atvejais – nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant. Tai gali būti veikos mažareikšmiškumas ar nedidelis jos pavojingumas, išskirtinai teigiamas pažeidėjo asmenybės charakterizavimas, kelių lengvinančių atsakomybę aplinkybių buvimas ir pan.

10Pažymėtina, kad asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo trukmė nustatoma pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatytos specialiosios teisės atėmimo minimalios ir maksimalios trukmės vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, nustatoma ne ilgesnė negu vidurkis specialiosios teisės atėmimo trukmė, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių ar kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, nustatoma ne trumpesnė negu vidurkis specialiosios teisės atėmimo trukmė. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, specialiosios teisės atėmimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą (ANK 34 straipsnio 3 dalis).

11Už nusižengimą, numatytą ANK 422 straipsnio 5 dalyje, privaloma skirti teisės vairuoti atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių (ANK 422 str. 6 d.).

12Skundžiamu nutarimu nustatyta administracinę atsakomybę lengvinanti aplinkybė – N. P. prisipažino padariusi pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi, todėl jai buvo paskirta minimali 800 Eur dydžio bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas minimaliam terminui – vieneriems metams. Iš pareiškėjos nurodytų aplinkybių matyti, kad jis automobilį vairavo būdama įsitikinusi, jog jos neblaivumas nesiekia tokio, kuriam esant, draudžiama vairuoti. Policijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose nėra pažymėta, kad N. P. vairuojamą automobilį jie būtų sustabdę dėl kitų administracinių nusižengimų ar kilus įtarimui dėl vairuotojos blaivumo, pažymėta, kad N. P. nurodė, jog alkoholinius gėrimus vartojo iš vakaro, nemanė, kad alkotesteris parodys tokį rezultatą. Pareiškėja anksčiau nebuvo bausta už transporto priemonių vairavimą esant neblaiviai, taigi ji nėra linkusi daryti tokio pobūdžio nusižengimus. Pateikta VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Marių sektoriaus charakteristika N. P. yra charakterizuojama tik teigiamai. Pareiškėja nurodė, kad žinojo apie sustiprintą patruliavimą, pareigūnų prevencinių priemonių vykdymą, todėl nebūdama įsitikinusi, jog yra blaivi, nebūtų sėdusi prie automobilio vairo, labai gailisi neįvertinusi savo individualių organizmo fiziologinių savybių ir pajėgumo skaidyti alkoholį, juo labiau, jog jos savijauta nekėlė jokių abejonių. Iš karto po įvykio ji nuvyko į LSMU Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrių, kur buvo įvertinta jos būklė ir paimtas kraujas alkoholio kiekiui nustatyti. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte (b. l. 15-16) jokių neblaivumo požymių nenurodyta.

13Alkotesteriu N. P. 2019 m. balandžio 22 d. 11.25 val. nustatytas 0,60 promilių neblaivumas, o 12.45 val. jos kraujyje buvo 0,32 promilės etilo alkoholio. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių (pažeidimo padarymo metu galiojusi redakcija) (toliau – taisyklės) 29 punktą, nesutikdamas su atlikto neblaivumo patikrinimo rezultatais, asmuo per valandą gali pats kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą. Taigi nagrinėjamu atveju reikalavimas, jog nuo policijos atlikto tyrimo turi būti praėjusi ne daugiau kaip valanda laiko, formaliai buvo pažeistas, tačiau taip atsitiko dėl to, jog pareiškėja laukė, kol bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas, kol bus atlikti tyrimai gydymo įstaigoje.

14Analizuojant teismų praktiką administracinėse bylose, matyti, jog vadovaujantis moksliškai patvirtinta Vidmarko formule, kuria apskaičiuojamas dėl oksidacijos (redukcijos) žmogaus organizme dėsningai mažėjantis alkoholio kiekis, suaugusio asmens fermentinės sistemos alkoholį metabolizuoja vidutiniškai 100–125 mg/kg/val. greičiu, o jo koncentracija kraujyje sumažėja vidutiniškai 0,15-0,2 promilės/val. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-51-746/2016, 2AT-42-507/2016, 2AT-41-2013). Atlikus elementarius matematinius skaičiavimus matyti, jog per 1 val. 20 min. alkoholio koncentracija kraujyje gali sumažėti vidutiniškai 0,20-0,27 promilių. N. P. kraujyje po 1 valandos 20 minučių buvo nustatyta 0,32 etilo alkoholio koncentracija. Taigi, N. P. patikros metu alkotesterio parodymai turėjo būti 0,52-0,59 promilių. Tokie skaičiavimai rodo, jog patikros alkotesteriu rezultatas medicininiu požiūriu yra kiek didesnis nei kraujo ėminio tyrimo rezultatas, kuris taip pat viršija leistiną ribą.

15Pareiškėja skunde nurodo patirianti neigiamas emocijas ir didelę gėdą, savigraužos ir pažeminimo jausmus, kad įrodo, kad ji jautriai reaguoja į paskirtos administracinės nuobaudos neigiamas pasekmes ir kritiškai vertina savo elgesį. Teismas mano, jog vien administracinės nuobaudos – baudos be teisės vairuoti transporto priemones atėmimo skyrimas pareiškėjai šiuo atveju neleistų pasiekti administracinės nuobaudos skyrimo tikslų (ANK 22 str. 1, 2 d.). Teismas pripažįsta, kad pareiškėja elgėsi neatsakingai, priešingai teisei ir padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą, todėl jso patiriami nepatogumai dėl teisės vairuoti neturėjimo yra jos pavojingo elgesio kelyje rezultatas ir pasekmė, tačiau atsižvelgtina ir į tai, kad ji turi tris nepilnamečius vaikus, ilgametėje darbovietėje yra charakterizuojama itin teigiamai, nuoširdžiai gailisi padariusi administracinį nusižengimą, jaučia visas neigiamas savo poelgio pasekmes, anksčiau nebausta administracine tvarka už analogiško pobūdžio administracinius nusižengimus, sumokėjo paskirtą baudą. Šių aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti taikant trumpesnį specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, todėl taikytina ANK 34 straipsnio 5 dalis ir pareiškėjai N. P. specialiosios teisės atėmimo terminas trumpintinas iki 6 mėnesių. Manytina, kad N. P. vis dėlto patirs visas įmanomas neigiamas pasekmes, susijusias su jo padarytu administraciniu nusižengimu, ir tai pastarajai turės neabejotiną prevencinį poveikį. Tokios nuomonės laikosi ir aukštesnės instancijos teismai, pavyzdžiui, Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 7 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-179-485/2018, Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis Nr. AN2-367-319/2018, Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutartis Nr. AN2-198-658/2019.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, pareiškėjos N. P. skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyriausiojo specialisto Arūno Melio (toliau – Institucijos) 2019 m. gegužės 24 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 20-ANR_N-7541-2019 keistinas iš dalies, sutrumpinant specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimą iki 6 mėnesių.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalimi, 642 straipsnio 1 dalies 6 punktu,

Nutarė

18N. P. skundą tenkinti iš dalies.

19Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyriausiojo specialisto Arūno Melio 2019 m. gegužės 24 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 20-ANR_N-7541-2019 pakeisti ir N. P. specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimą sutrumpinti iki 6 (šešių) mėnesių.

20Administracinio nusižengimo bylą, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriui.

21Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Liuba... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi N. P. (toliau... 3. Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos... 4. Pareiškėja skundu prašo pakeisti Institucijos priimtą nutarimą dalyje dėl... 5. Institucija, priėmusi skundžiamą nutarimą – Kauno apskrities vyriausiojo... 6. N. P. teismo posėdžio metu prašė tenkinti skundą jame nurodytais motyvais.... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Nusižengimo padarymo aplinkybės, už jį skirtos piniginės baudos dydis,... 9. ANK 34 straipsnio 5 dalis numato, jog teismas ar administracinio nusižengimo... 10. Pažymėtina, kad asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo trukmė... 11. Už nusižengimą, numatytą ANK 422 straipsnio 5 dalyje, privaloma skirti... 12. Skundžiamu nutarimu nustatyta administracinę atsakomybę lengvinanti... 13. Alkotesteriu N. P. 2019 m. balandžio 22 d. 11.25 val. nustatytas 0,60... 14. Analizuojant teismų praktiką administracinėse bylose, matyti, jog... 15. Pareiškėja skunde nurodo patirianti neigiamas emocijas ir didelę gėdą,... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo bei protingumo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 18. N. P. skundą tenkinti iš dalies.... 19. Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 20. Administracinio nusižengimo bylą, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti Kauno... 21. Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno...